Sunteți pe pagina 1din 5

Name:

gawer

Class:

Date:

ID: A

Multiple Choice Identify the letter of the choice that best completes the statement or answers the question.

1.

Ce este un sistem de operare?

a. ansamblul elementelor hardware incorporate în calculator;

b. ansamblul elementelor software incorporate în calculator;

c. un program sau un grup de programe care asigura exploatarea eficienta a resurselor hardware si software ale unui calculator

2.

Sistemele seriale cu monoprogramare au introdus:

a. înlăntuirea automată a programelor;

b. înlăntuirea automată a fazelor;

c. înlăntuirea automată a programelor, iar în cadrul unui program, a fazelor;

3.

InlanŃuirea automată în sistemele seriale cu monoprogramare este realizată de:

a. administratorul de mesaje;

c.

monitorul cu tub catodic;

b. monitorul de înlănŃuire;

4.

Cea mai importantă tehinică de exploatare a procesorului introdusă de sistemele seriale cu multiprogramare se numeşte:

a. multiprogramare;

c.

programare înlănŃuită;

b. programare paralelă;;

5.

Un selector este un canal de intrare-ieşire care lucrează cu:

a. un singur periferic;

b. un periferic pentru suporturi magnetice;

c. un periferic rapid;

d. un singur periferic rapid care prelucrează suporturi magnetice;

6.

Un sistem de operare care permite comunicarea permanentă între utilizator (utilizatori) şi sistemul de calcul de numeste:

a. interfaŃă grafică;

c.

interfaŃă de tip WIMP;

b. sistem interactiv;

7.

Sistemele interactive pot fi de tip:

a. monoutilizator sau multiutilizator;

c.

text sau grafic;

b. selector sau multiplexor;

8.

Modul de lucru numit time-sharing:

a. combină interactivitatea cu multiprogramarea;

 

b. a apărut odată cu sistemele interactive de tip multiutilizator;

c. şi (a) şi (b);

d. nici (a) nici (b)

9.

Sistemele interactive de tip multiuser au introdus::

 

a. modul de lucru numit time-sharing;

b. modul de lucru numit pipe-line;

c. interfeŃele de tip linie de comandă sau grafic;

d. toate trei;

1

Name:

ID: A

10.

Pentru conducerea directă, interactivă a unor aplicaŃii precum procesele tehnologice şi rezervările de locuri sunt utilizate sistemele:

a. în timp real;

c.

distribuite;

b. paralele;

11.

Sistemele de operare care gestionează o arhitectură multiprocesor se numesc sisteme:

a. în timp real;

c.

distribuite;

b. paralele;

12.

Sistemele de operare care gestionează reŃelele de calculatoare se numesc sisteme:

a. în timp real;

c.

distribuite;

b. paralele;

13.

Nucleul minimal al sistemului de operare care conŃine funcŃiile de bază se numeşte:

a. microkernel;

c.

microkernel sau micronucleu;

b. micronucleu;

14.

Un sistem cu personalităŃi multiple este un sistem de operare care poate executa programe de pe sisteme de calcul diferite, şi anume prin:

a. emulare;

c.

sau (a) sau (b);

b. translatare;

d.

şi (a) şi (b);

15.

Serviciile asigurate de sistemele de operare sunt servicii orientate:

a. spre utilizatori (facilitarea utilizării sistemelor de calcul);

b. spre asigurarea operării eficiente a sistemului de calcul;

c. spre utilizatori şi spre eficientizarea utilizării resurselor de calcul;

16.

Serviciile oferite de sistemele de operare utilizatorilor sunt:

a. execuŃia programelor, operaŃiile de intrare-ieşire, comunicarea aplicaŃiilor între ele, cu calculatorul şi utilizatorii, detectarea erorilor;

b. execuŃia programelor, comunicarea aplicaŃiilor între ele, cu calculatorul şi utilizatorii, detectarea erorilor

c. execuŃia programelor, operaŃiile de intrare-ieşire, detectarea erorilor;

d. operaŃiile de intrare-ieşire, comunicarea aplicaŃiilor între ele, cu calculatorul şi utilizatorii, detectarea erorilor

17.

Serviciile prin care sistemele de operare asigură utilizarea eficientă a resurselor de calcul sunt:

a. alocarea resurselor, contabilizarea resurselor;

 

b. protejarea sistemelor de calcul, securitatea sistemelor de calcul;

c. alocarea resurselor, contabilizarea resurselor, protejarea sistemelor de calcul, securitatea sistemelor de calcul;

18.

Sistemul de operare MS-DOS a fost conceput de firma:

a. MIT;

c.

Microsoft;

b. IBM;

d.

DRI

2

Name:

ID: A

19.

Nucleul sistemului de operare MS-DOS este format din următoarele componente:

a. rutinele BIOS (Basic Input Output System), programul încărcător al sistemului de operare (Bootstrap), programele BIO.com, DOS.com, COMMAND.com (interpretor de comenzi), programele utilitare (comenzi interne si comenzi externe);

b. rutinele BIOS (Basic Input Output System), programul încărcător al sistemului de operare (Bootstrap), programele BIO.com, DOS.com, CONFIG.sys (configurator de comenzi), programele utilitare (comenzi interne si comenzi externe);

c. rutinele BIOS (Basic Input Output System), programele BIO.com, DOS.com, CONFIG.sys (configurator de comenzi), programele utilitare (comenzi interne si comenzi externe);

20.

Principalele comenzi interne oferite de MS-DOS sunt următoarele:

a. DIR, TYPE, COPY, DEL, DATE, TIME, PATH, FIND, CD, BREAK

b. DIR, TYPE, COPY, DEL, SYS, SELECT, CD, BREAK, PROMPT, SET;

c. DIR, TYPE, COPY, DEL, DATE, TIME, PATH, SELECT, CD, BREAK, PROMPT, SET;

d. DIR, TYPE, COPY, DEL, DATE, TIME, PATH, FORMAT, RESTORE, BREAK, PROMPT, SET;

21.

Principalele comenzi externe oferite de MS-DOS sunt următoarele:

a. FORMAT, DISKCOPY, ASSIGN, BACKUP, APPEND, FIND, SORT, MORE, RECOVER, RESTORE, XCOPY, SYS, COMP;

b. FORMAT, DISKCOPY, ASSIGN, BACKUP, APPEND, FIND, SORT, MORE, COMP, SYS, DEL;

c. FORMAT, DISKCOPY, ASSIGN, BREAK, APPEND, FIND, SORT, MORE, RECOVER, RESTORE, XCOPY, SYS, COMP;

22.

Rutinele BIOS reprezintă un sistem de programe de bază care sunt rezidente în memoria internă şi constă din:

a. programe de test pentru resursele hardware;

 

b. programul preincărcător;

c. proceduri de tratare a intreruperilor externe şi pentru comanda execuŃiei operaŃiilor;

d. toate cele de mai sus;

23.

Programul încărcător este responsabil pentru încărcarea sistemului de operare (BIO.com, DOS.com) şi va lansa în execuŃie programul:

a. COMMAND.com;

c.

memoria ROM;

b. CONFIG.sys;

24.

Comenzile MS-DOS referitoare la fişiere sunt:

 

a. COPY, DEL, REN, ATTRIB, COMP, PRINT, TYPE, REPLACE, UNDELETE;

b. CHDIR, DEL, REN, ATTRIB, COMP, PRINT, TYPE, REPLACE, UNDELETE,;

c. XCOPY, DEL, REN, , COMP, PRINT, TYPE, BACKUP, UNDELETE,;

25.

Comenzile MS-DOS referitoare la directoare sunt:

 

a. DIR, FORMAT, CHDIR, VERIFY, BACKUP, DISKCOMP;

b. DIR, FORMAT, UNFORMAT, VERIFY, FDISK, BACKUP, DISKCOMP,;

c. DIR, FORMAT, UNFORMAT, ATTRIB, BACKUP, DISKCOMP;

26.

Comenzile MS-DOS referitoare la structura arborescentă sunt:

a. TREE, DIR, PATH, JOIN

c.

TREE, CHDIR, PATH, JOIN;

b. TREE, CHDIR, PATH, VERIFY

 

3

Name:

ID: A

 

27.

Prima versiune Windows care a oferit posibilităŃi de lucru în regim multitasking cooperativ a fost:

 

a. Windows 2.0;

c.

Windows 3.1;

b. Windows 3.0;

d.

Windows 3.11;

 

28.

Prima versiune Windows care a fost un sistem de operare efectiv a fost:

 
 

a. Windows NT;

c.

Windows 98;

b. Windows 95

 

29.

Caracteristicile sistemului de operare UNIX sunt:

 
 

a. time-sharing;

c.

portabil;

b. universal;

d.

toate trei

 

30.

Sistemul de operare UNIX este un sistem de operare:

 
 

a. multitasking;

c.

şi (a) şi (b);

b. multiuser;

d.

nici (a) nici (b);

 

31.

Conceptele care stau la baza UNIX sunt:

 

a. kernelul;

c.

modul de lucru pipe-line;

b. modularitatea;

d.

toate cele de mai sus;

 

32.

InterfaŃa dintre sistemul de operare UNIX şi utilizatori se realizează prin intermediul:

 

a. unei componente hardware dedicate;

c.

unui program special, numit shell;

b. kernelului;

 

33.

Utilitarele sunt programe care pot realiza anumite prelucrari de bază prin apelarea secventiala a rutinelor kernel şi constau în principal din:

 

a. compilatoare şi instrumente pentru dezvoltarea aplicaŃiilor;

 

b. instrumente pentru administrarea sistemului si evaluarea performantelor;

c. comenzi pentru lucrul cu fisierele si directoarele;

d. toate cele de mai sus;

 

34.

Subprogramele care formează nucleul sistemului de operare UNIX se numesc:

 
 

a. apeluri sistem;

c.

(a) sau (b);

b. directive sistem;

d.

nici (a) nici (b);

 

35.

FuncŃiile asigurate de nucleul sistemului de operare UNIX sunt:

 
 

a. gestiunea resurselor harware;

b. gestiunea proceselor şi a memoriei;

c. gestiunea fişierelor şi a dispozitivelor periferice;

 

d. toate cele de mai sus;

 

36.

Sistemul de fisiere UNIX se caracterizeaza prin:

 
 

a. structura ierarhica;

b. protectia fisierelor;

c. tratarea unui periferic in acelasi mod ca un fişier ;

 

d. toate cele de mai sus

 

37.

În sistemul de operare UNIX întâlnim următoarele directoare principale:

 
 

a. /bin, /dev, /lib, /usr;

c.

/bin, /dev, /more, /usr;

b. /bin, /cat, /lib, /usr;

 

38.

Shell-urile disponibile sub UNIX sunt:

 

a. Bourne, Horn, C;

c.

Bourne, J, Boot;

b. Bourne, Korn, C;

 

39.

Principalele comenzi UNIX pentru lucrul cu fişiere sunt:

 

a. cat, copy, find, grep, more, mv, rm;

c.

toate cele de mai sus;

b. cat, cp, find, grep, more, mv;

 

4

Name:

ID: A

40.

Principalele comenzi UNIX pentru lucrul cu directoare sunt:

a. mkdir, rmdir, cd, pwd, copy ;

c.

mkdir, cd, pwd, mcopy ;

b. mkdir, rmdir, cd, pasw, copy ;

41.

Principalele comenzi UNIX pentru controlul proceselor sunt:

a. kill, id;

c.

id, chmod, kill;

b. kill, ps;

42.

File-serverele din reŃelele NetWare trebuie

a. să fie dedicate;

c.

să fie numai staŃii de lucru;

b. să fie şi staŃii de lucru;

43.

Sistemul de operare Novell NetWare 4.0 este un sistem de operare de reŃea şi reprezintă o soluŃie eficientă pentru reŃelele de calculatoare de:

a. mici dimensiuni;

c.

de mari dimensiuni;

b. dimensiune medie;

44.

Principalele caracteristici ale sistemului de operare Windows NT Server 4 sunt:

a. independenta fata de platforma hardware si posibilitatea de a folosi mai multe procesoare;

b. multithreading şi multitasking;

c. acceptarea sistemului RAID si a sistemul de fisiere NT;

d. toate cele de mai sus;

45.

RAID înseamnă:

a. Rational Access for Internal Devices;

b. Redundant Array of Inexpensive Disks;

c. Recycled And Inexpensive Disks;

5