Sunteți pe pagina 1din 3

TEST GRILA

-Microsoft Word1. Crearea unui document nou se realizeaza astfel:


a) Fisier Nou ;
b) Fisier Salvare ;
c) Fisier Deschidere ;
2. Deschiderea unui document nou se realizeaza astfel :
a) Fisier Nou ;
b) Fisier Salvare ;
c) Fisier Deschidere ;
3. Alegerea formei si a dimensiunii caracterelor se realizeaza astfel :
a) FormatParagraf ;
b) FormatMajuscula Incorporata ;
c) FormatFont ;
4. Setarea paginii unui document se realizaeza parcuragand secventa :
a) FisierInitializare Pagina;
b) VizualizareAntet si subsol;
c) FisierInitializare Pagina;
5. Pentru stabilirea dimensiunilor marginilor unui document din fereastra
de dialog Initializare pagina se alege optiunea :
a) Margini;
b) Dimensiune pagina;
c) Aspect;
6. Efectele speciale se pot introduce in text astfel :
a) FormatFontEfecte;
b) FormatFontSpatiere caractere;
c) FormatParagraf;
7. Incadrarea in chenar a unui paragraf se realizaeza cu :
a) FormatBorduri si UmbrireBorduri;
b) FormatBorduri si UmbrireUmbrire;
c) FormatFontEfecte;
8. Alegerea marcatorului in cadrul unui text se face cu :
a) FormatMajuscula incorporata;
b) FormatMarcatori si numerotareNumerotat;
c) FormatMarcatori si numerotareCu marcatori;
9. Mutarea unui paragraf se face astfel :
a) EditareDecupare ;EditareLipire;
b) EditareCopiere ;EditareLipire;
c) EditareDecupare ;EditareCopiere ;

10. Utilizarea stilului ingrosat presupune:


a) Combinatiei de taste CTRL+I;
b) Combinatiei de taste CTRL+B;
c) Combinatiei de taste CTRL+U;
11. Utilizarea stiluluiinclinat presupune:
a) Combinatiei de taste CTRL+I;
b) Combinatiei de taste CTRL+B;
c) Combinatiei de taste CTRL+U;
12. Copierea unui paragraf se face astfel:
a) EditareDecupare ;EditareLipire;
b) EditareCopiere ;EditareLipire;
c) EditareDecupare ;EditareCopiere ;
13. Inserarea formelor automate intr-un document se face astfel:
a) InserareImagineWordArt ;
b) InserareImagineMiniatura ;
c) InserareImagineForme automate ;
14. Activarea scrierii artistice se realizeaza cu :
a) InserareImagineWordArt ;
b) InserareImagineMiniatura ;
c) InserareImagineForme automate ;
15. Inserarea de formule matematice se face prin activarea editorului de
ecuatii
Microsoft Equation astfel :
a) InserareImagineWordArt ;
b) InserareObiect ;
c) InserareImagineMiniatura ;
16. Inserarea unui tabel se realizeaza astfel :
a) TabelInserareTabel ;
b) TabelDesenare tabel ;
c) TabelImbinare celule ;
17. Scindarea celulelor dintr-un tabel se realizeaza asfel :
a) TabelImbinare celule ;
b) TabelScindare celule ;
c) TabelSortare ;
18. Imbinarea celulelor dintr-un tabel se realizaeza astfel :
a) TabelImbinare celule ;
b) TabelScindare celule ;
c) TabelSortare.

NOTA : Toate subiectele sunt obligatorii.


Fiecare subiect este notat cu 0,50 p.
Oficiu-1 p