Sunteți pe pagina 1din 9

1)

Frecventa(viteza) microprocesorului (CPU) se masoara n: a) b) c) 2) MB MHz GB

1 GB este egal cu: a) b) c) 1024 Byte 1024 MByte 1024 KByte

3)

1 MB este egal cu: a) b) c) 1024 Byte 1024 GByte 1024 KByte

4)

Capacitatea unei dischete este de: a) b) c) 1.44 KByte 1.44 MByte 1.44 GByte

5)

Capacitatea unui DVD este de: a) b) c) 6) a) 4.7 GByte 4.7 KByte 4.7 MByte

Windows XP este:

Un program de calcul tabelar

b)

Un program utilizat pentru accesarea informatiei pe Internet

c) 7)

Un sistem de operare

Principala caracteristica a Hard disk-ului este: a) b) Frecventa

Capacitatea de stocare c) rezolutia

8) a)

Microsoft Excel este: Un program de calcul tabelar b) c) 9) a) Un procesor de texte Un sistem de operare Desktop este: un program

b) c) 10)

o caracteristica a monitorului suprafata de lucru din Windows

Care dintre dispozitivele de mai jos sunt de iesire: a) b) c) mouse-ul tastatura monitorul

11)

Dimensiunea diagonalei monitoarelor se masoara n: a) b) c) 12) Inch Pixeli Hz

Rezolutia reprezinta:

a)

Numarul de puncte de pe orizontala si verticala din care este compusa imaginea pe monitor

b) c) 13)

O caracteristica a microprocesorului O caracteristica Hard disk-ului Programul Microsoft Word este: a) b) un procesor de texte

un program de calcul tabelar c) un sistem de operare

14)

Pentru a anula o comanda gresita n Word alegem din meniu optiunea: a) b) c) 15) File-Exit (Fisier-Iesire) Edit-Undo (Editare-Anulare) Edit - Cut (Editare-Decupare)

Butoanele de aliniere a textului se afla pe bara: a) b) c) Standard

Formatting (Formatare) Drawing (Desenare)

16)

Pentru a numerota sau adauga un semn naintea paragrafelor n Word trebuie sa alegem din meniu optiunea: a) b) Format-Paragraph (Format-Paragraf)

Format-Bullets and Numbering (Format-Marcatori si Numerotare) c) 17) Format-Columns (Format-Coloane) , n Word are ca efect:

Apasarea butonului a)

Scrierea textului cu litere majuscule b) c) Scrierea textului inclinat Scrierea textului ngrosat

18)

Pentru a crea antete n Word trebuie sa apelam din meniu optiunea: a) b) c) Format-Paragraph (Format-Paragraf)

View-Header and Footer (Vizualizare - Antet si Subsol)

Format-Bullets and Numbering (Format-Marcatori si Numerotare)

19)

Pentru a nchide documentul curent n Word alegem din meniu optiunea: a) b) c) 20) File-Exit (Fisier - Iesire) File-Close (Fisier - nchidere) File-Save (Fisier - Salvare)

Pentru a nchide aplicatia Word alegem din meniu optiunea: a) b) c) File-Exit (Fisier - Iesire) File-Close (Fisier - nchidere) File-Save (Fisier - Salvare)

21)

Pentru a alege dimensiunea marginilor n Word trebuie sa alegem din meniu optiunea: a) b) File-Page Setup (Fiser - Initializare pagina)

Format-Bullets and numbering (Format-Marcatori si Numerotare) c) Format-Columns (Format - Coloane)

22)

Pentru a tipari pe hrtie un document scris n Word trebuie sa alegem din meniu optiunea: a) File-Print Preview (Fisier - Examinare naintea imprimarii) b) c) 23) File-Open (Fisier - Deschidere) File-Print (Fisier - Imprimare)

Pentru a insera un desen n Word trebuie sa alegem din meniu optiunea: a) Insert - Symbol (Inserare - Simbol)

b)

Insert-Picture-From File (Inserare - Imagine - Din Fisier) c) Insert-File (Inserare - Fisier) n Word

24)

Ce efect are apasarea butonului a) b) c) Scrierea textului ngrosat Scrierea textului subliniat Scrierea textului nclinat

25)

Ce efect are apasarea butonului a) b) c) Scrierea textului ngrosat Scrierea textului subliniat Scrierea textului nclinat

n Word

26)

n WORD pentru a sterge caracterul din dreapta cursorului folosim tasta: a) b) c) Backspace Delete Space

27)

n WORD pentru a sterge caracterul din stanga cursorului folosim tasta: a) b) c) Backspace Delete Space din bara cu instrumente Standard:

28)

n WORD, ce rol are butonul a) b)

Permite alinierea textului stnga-dreapta

Permite scrierea unui text pe mai multe coloane c) Permite alinierea textului la centru

29)

n WORD, ce rol are butonul a)

din bara cu instrumente Formatare:

Permite scrierea unui text pe mai multe coloane b) c) Permite alinierea textului la centru Permite alinierea textului stnga-dreapta

30) a)

n WORD, optiunea Tabel-Stergere rnduri: sterge continutul randurilor selectat dintr-un tabel b) c) sterge rndurile selectate dintr-un tabel sterge coloanele selectate dintr-un tabel

31)

In Excel, suma a doua sau mai multor celule se realizeaza cu ajutorul functiei: a) PRODUCT b) c) 32) SUM ADUN

Excel este un program specializat care ajuta la realizarea: a) b) c) 33) de calcule prezentarilor

conexiunii la Internet

Unitatea structurala de baza n Excel este: a) b) c) linia coloana celula

34)

Ce efect are introducerea formulei = sum(A1:A3) n Excel a) b) =A1+A3 =A1+A2+A3

c) 35)

=A1*A2*A3

n Excel o celula este definita prin: a) b) c) Printr-o litera (ex: A) Printr-o cifra (ex: 2)

Printr-o litera urmata de o cifra (ex: A2)

36)

n Excel naintea fiecarei formule sau functii se introduce semnul: a) b) c) 37) = := *

n Excel, un registru este alcatuit din unul sau mai mule: a) b) c) Slide-uri Fisiere

Foi de calcul

38)

Pentru a calcula media aritmetica a doua sau mai multor celule folosim functia: a) b) SUM

AVERAGE c) MAX

39)

Ce efect are inserarea urmatoarei formule =sum(A1;C1) n Excel a) b) c) =A1+B1+C1 =A1+C1 =A1*C1

40)

Pentru a insera un grafic n Excel trebuie sa apelam din meniu optiunea: a) File-New (Fisier - Nou)

b) c) 41)

Insert-Chart (Inserare - Diagrama) Insert - Symbol (Inserare - Simbol)

Pentru a formata celule n Excel trebuie sa alegem din meniu optiunea: a) b) c) Format-Cells (Format - Celule) Format-Rows (Format - Randuri) Format-Columns (Format - Coloane)

42)

Ce efect are inserarea urmatoarei formule =sum(A1;A3)+sum(B1;B3) in Excel a) b) c) 43) =A1+A2+A3+B1+B3 =A1+A3+B1+B3 =A1+A3+B1+B2+B3

Campul mixt G6:G9 include si celula G7? a) b) Adevarat Fals

44)

In Excel pentru a calcula media valorilor A1, A2, A3, folosim: a) b) c) =AVERAGE(A1;A2;A3) =AVERAGE(A1;A3) =SUM(A1;A3)/3

45)

Ce efect are inserarea urmatoarei formule =sum(A1:A3;B6) n Excel: a) b) c) =A1+A3+B6 =A1+A2+A3+B6 =A1*A2*A3*B6

46)

Pentru a insera rnduri in Excel trebuie sa apelam din meniu optiunea: a) Insert-Columns (Inserare - coloane)

b) c) 47)

Insert-Table (Inserare - tabel) Insert-Rows (Inserare - randuri)

Un registru de calcul nou n Excel se deschide implicit cu: a) b) c) o foaie de calcul cinci foi de calcul trei foi de calcul

48)

Daca A1=20; B1=50; C1=30; care dintre formulele de mai jos returneaza 50: a) b) c) =sum(A1:C1) = A1+C1 = min(A1:C1)

49)

Daca A1=20; B1=50; C1=30; care dintre formulele de mai jos returneaza 50: a) b) c) =sum(A1:C1) =max(A1;C1) =sum(A1;C1)

50)

Daca A1=20; B1=50; C1=30; care dintre formulele de mai jos returneaza 50: a) b) c) =sum(A1:C1) =max(A1:C1) =min(A1:C1)