Sunteți pe pagina 1din 2

TEST GRILA POWERPOINT

1. Microsoft PowerPoint este:

a) utilitar pentru gestionarea fişierelor

b) utilitar pentru realizarea de prezentări

c) utilitar pentru grafică avansată

2. Pentru a introduce un nou diapozitiv într-o prezentare folosiţi meniul:

a) File (Fişier)

b) Insert (Inserare)

c) Format (Formatare)

3.

Afirmaţia: se poate schimba culoarea fundalului unui diapozitiv este:

 

a) Adevărat

 

b) Fals

4.

Ce operaţiuni se efectuează pentru a copia o folie?

 

a) Se selectează slide-ul (folia) şi se alege Edit (Editare)->Duplicate (Duplicare)

b) Din meniul Insert (Inserare) se alege opţiunea New Slide (Folie nouă)

c) Se selectează slide-ul (folia), din meniul Edit (Editare) se alege Cut (Tăiere), după care se alege poziţia unde se doreşte copierea foliei şi se alege opţiunea Paste (Lipire) din meniul Edit (Editare)

5.

Ce tastă se foloseşte pentru a ieşi din modul SlideShow (Prezentare) al unei Prezentări?

a)

F1

b) Esc

c) Enter

d) F9

e) End

6.

Se poate adăuga un tabel în cadrul unei prezentări PowerPoint folosind utilitarele standard ale acestei aplicaţii?

a) Da

 

b) Nu

7.

Pentru a alege layout-ul (aspectul) unui slide (folie) dintr-o prezentare PowerPoint se parcurg paşii:

a) Se merge în meniul File (Fişier) -> Options (Opţiuni) -> Slide Layout (Aspect diapozitiv)

b) Se merge în meniul Format (Format) -> Slide Layout (Aspect diapozitiv)

c) Se merge în meniul Insert (Inserare) -> Slide Layout (Aspect diapozitiv)

8.

În cadrul unui slide (folie), dintr-o prezentare PowerPoint, textul poate fi aliniat:

a) La stânga, la dreapta sau centrat

 

b) Numai centrat, conform standardelor prezentărilor Microsoft

 

c) Numai la stânga şi la dreapta conform standardelor prezentărilor PowerPoint

9.

Alegeţi operaţiile posibile de efectuat asupra unui text din cadrul unui slide (folie) dintr-o prezentare PowerPoint:

a) Se poate adăuga un efect de intrare

b) Se poate adăuga un efect de ieşire

c) Se poate alege culoarea şi mărimea textului

d) Se poate alege tipul fontului textului

10. În PowerPoint barele de instrumente se află poziţionate:

a) În partea de sus şi în partea de jos a ecranului

b) În dreapta şi în stânga ecranului

c) În centrul ecranului doar când sunt activate toate

d) Ctrl+Enter

11. Pentru a crea o nouă prezentare în PowerPoint se urmează paşii:

a) Se merge în meniul File (Fişier) -> New Presentation (Prezentare nouă) şi se alege tipul prezentării

b) Se merge în meniul Insert (Inserare) -> New Presentation (Prezentare nouă)

c) Se merge în meniul File (Fişier) -> New (Nouă) după care se alege Blank Prezentation (Prezentare necompletată)

12. A afirma că în PowerPoint, în cadrul unui slide (folie), nu se pot insera legături (link-uri) către pagini de pe Internet este:

a) Adevărat

b) Fals

13. Care dintre următoarele meniuri conţine opţiunea Undo?

a) File (Fişier)

b) Edit (Editare)

c) Tools (Unelte)

d) Format (Formatare)

14. Selectaţi numărul minim de slide-uri (folii) pe care trebuie să îl aibă o prezentare pentru a putea fi salvată?

a) 1

b) Nu există un număr minim

c) 5

15. Extensia unui fişier creat cu Microsoft PowerPoint este:

a) .xls

b) .pps

c) .doc

d) .ppt

16. Alegeti din lista de mai jos afirmatia adevarata:

a) Intr-o prezentare PowerPoint se aplica doar un singur efect de tranzitie pentru toate diapozitivele

b) Intr-o prezentare PowerPoint se poate alege un efect de tranzitie diferit pentru fiecare diapozitiv

c) Intr-o prezentare PowerPoint efectul de tranzitie este stabilit implicit de catre program

17. Daca o bara de instrumente nu este afisata intr-o prezentare:

a) poate fi adusa alaturi de celelalte bare prin meniul View Toolbars

b) nu se poate activa

c)

poate fi adusa alaturi de celalalte bare prin meniul Autoshapes.

18. Pentru a nu afisa un slide puteti:

a) sa alegeti din meniul Slide Show optiunea Hide Slide

b) sa nu il includeti in prezentare

c) sa alegeti din meniul Slide Show optiunea Online Broadcast

d) sa alegeti din meniul Slide Show optiunea Custom Shows

19. Este recomandat ca o prezentare sa contina cat mai multe animatii posibile:

a) Da

b) Nu

20. Tranzitia unuin diapozitiv se poate face automat dupa un interval de timp.

a) adevarat

b) fals

21. Pentru a redimensiona un obiect:

a) folosim meniul Autoshapes

b) folosim optiunea Group din meniul Edit

c) folosim optiunea Group din meniul Draw

d) folosim cele opt puncte disponibile la selectarea obiectului

22. Care din urmatoarele taste trebuie apasat epentru a trece la diapozitiviul urmator in timpul unei expuneri

a) Ctrl

b) Alt

c) Tab

d) Spacebar

23. In PowerPoint pot fi imprimate mai multe diapozitive pe aceeasi pagina?

a) Adevarat

b) Fals

24. In PowerPoint se pot imprima doar notele de la diapozitive?

a) adevarat

b) fals

25. Pentru expunere pot fi prezentare doar o parte a diapozitivelor din prezentare

a) adevarat

b) fals

26. Care din urmatoarele taste trebuie apasata pentru a trece la folia anterioara in timpul prezentarii:

a) CapsLock

b) Alt

c) Backspace

27. Pentru a adauga textuluin un efect de umbrire folosim

a) Borders and Shading

b) optiunea shadow din meniul Insert

c) meniul Draw

d) optiunea Shadow din Font

28. In cazul in care PowerPoint este deschis si doriti sa creati o prezentare noua apasati tastele:

a) Ctrl+N

b) Ctrl+D

c) Ctrl+O

d) Ctrl+F

29. Pentru a adauga automat numarul diapozitivelor trebuie sa apelati din meniul:

a) Insert optiunea Slide Number

b) View optiunea Header and Footer si apoi SlideNumber

c) View optiunea Header and Footer si apoi Slide

d) Edit optiunea SlideNumber

30. Pentru a modifica spatiul dintre paragrafe, selectati paragrafele asupra carora trebuie sa realizati modificarile si:

a) Din meniul Favorites selectati optiunea Line Paragraph

b) Din meniul Format selectati optiunea Line Paragraph

c) Din meniul Format selectati optiunea Line Spacing

d) Din meniul Format selectati optiunea Change Case

31. Intr-un diapozitiv nu pot fi animate decat imaginile si obiectele selectate

a) adevarat

b) fals

32. Pentru a iesi din modul de editare al unui obiect trebuie sa:

a) executati click pe obiect

b) executati dublu click pe obiect

c) executati un click in zona libera a diapozitivului

d) apasati simultan tastele Alt+ Enter

33. Care dintre urmatoarele afirmatii este falsa:

a) efectele de animatie sunt disponibile pentru orice componenta a unui diapozitiv

b) aplicarea unui efect de animatie unui tabel conduce la imposibilitatea aplicarii aceluiasi efect in alt text

c) aplicarea unui efect de animatie unui tabel duce la o prezentare mai atragatoare

d) prezentarile PowerPoint pot fi imprimate

34. Pentru a roti:

a) Trebuie sa faceti clik dreapta pe el si din meniul contextual aparut sa alegeti optiunea Move

b) din meniul Draw putem alege optiunea Rotate or Flip

c) trebuie sa faceti click dreapta pe el si din meniul contextual aparut sa alegeti optiunea Cut

d) obiectele PowerPoint nu se pot roti, ele pot fi supuse doar animatiilor.