Sunteți pe pagina 1din 53

ER-046/1/95

023/MA/07/00

MANUAL DE INSTRUCTIUNI
PENTRU TRANSFORMATOARE
DE TIP USCAT

MITS/97

MANUAL DE INSTRUCTIUNI

Stimate client:
Ati achizitionat un transformator uscat capsulat ABB Power Technology, de
calitate certificate, care va ofera urmatoarele avantaje:
Stabilitate la scurtcircuit.
Rezistenta la foc.
Autostingere.
Nu este afectat de umiditate.
Inertie termica ridicata.
Nivel minim al descarcarilor partiale.
Solutie constructiva compacta.
Costuri scazute de instalare.
Volum scazut al lucrarilor de intretinere.

VA RUGAM SA CITITI CU ATENTIE INSTRUCTIUNILE INAINTE DE


PUNEREA IN FUNCTIUNE A TRANSFORMATORULUI

Revizuit: Departament Calitate


Aprobat:manager Asigurarea Calitatii

Revizia: 7
Date: Ianuarie 2004

Number: MITS/97

Page: 1 of 1

MANUAL DE INSTRUCTIUNI

CUPRINS
1. PROIECTARE, FABRICARE SI INCERCARE
1.1 Incercari individuale sau de rutina
1.2 Standarde si testari speciale
2. CERTIFICARE SI OMOLOGARE. PRINCIPII CALITATIVE.
2.1 Certificarea in Registrul Companiei
2.2 Certificari de mediu
2.3 Acreditarea testelor de laborator.
2.4 Certificate obtinute ale produsului
2.5 Politica in domeniul calitatii
3. BULETIN DE INCERCARI
4. FIABILITATE
5. DETALII CONSTRUCTIVE
6. TRANSPORT SI MANIPULARE, RECEPTIONARE SI DEPOZITARE
6.1 Receptionarea
6.2 Transportul si manipularea
6.3 Depozitarea
7. INSTALARE
7.1 Locul de instalare si protectia muncii
7.2 Protectia transformatorului
7.2.1 Protectia impotriva supracurentilor si a supratemperaturilor.
7.2.2 Ventilarea celulei de transformator
7.2.3 Sisteme de stingere a incendiilor
7.2.4 Protectia impotriva supratensiunilor
8. CONEXIUNI
8.1 Racordarea
8.2 Punerea in paralel

Revizuit: Departament Calitate


Aprobat:manager Asigurarea Calitatii

Revizia: 7
Date: Ianuarie 2004

Number: MITS/97

Page: 1 of 1

MANUAL DE INSTRUCTIUNI

9. PREVENIREA ZGOMOTULUI SI A DESCARCARILOR DISRUPTIVE


9.1 Zgomote acustice
9.2 Descarcari disruptive
10. VERIFICARI DE EFECTUAT INAINTEA PUNERII IN FUNCTIUNE A
TRANSFORMATORULUI
10.1 Incercari
10.2 Punerea in functiune
11. INTRETINERE
11.1 Periodicitatea incercarilor
11.2 Masuri speciale
11.3 Verificari
11.4 Cupluri necesare pentru strangerile conexiunuilor
12. INSTRUCTIUNI REFERITOARE
PRINCIPII DE MEDIU.

LA

MEDIUL

INCONJURATOR.

12.1 Introducere
12.2 Politica in domeniul mediului inconjurator
12.3 Impactul transformatorului
inconjurator.

in

functiune

asupra

mediului

12.3.1 Consumul de energie.


12.3.2 Zgomotul acustic.
12.3.3. Cresterea temperaturii ambiante.
12.4 Impactul asupra mediului inconjurator in situatii anormale.
12.5 Deseuri.
12.6 Pericolul de incendiu.
12.7 Legislatia referitoare la mediu
13. REPARARI
14. ACCESORII
14.1 Protectia termica
15. ANOMALII POSIBILE IN FUNCTIONARE SI SOLUTII DE REMEDIERE
RECOMANDATE
16. PLACUTA DE IDENTIFICARE

Revizuit: Departament Calitate


Aprobat:manager Asigurarea Calitatii

Revizia: 7
Date: Ianuarie 2004

Number: MITS/97

Page: 2 of 1

MANUAL DE INSTRUCTIUNI

17. GARANTII
18. ASISTENTA TEHNICA
19. OBSERVATII

Revizuit: Departament Calitate


Aprobat:manager Asigurarea Calitatii

Revizia: 7
Date: Ianuarie 2004

Number: MITS/97

Page: 3 of 1

MANUAL DE INSTRUCTIUNI
1. PROIECTARE, FABRICARE SI INCERCARE

Transformatorul de tip uscat al carui buletin de incercari este atasat, este


fabricat de catre ABB Power Technology, S.A. si a fost proiectat si realizat in
conformitate cu Standardele obligatorii impuse de Normele electrotehnice
pentru inalta tensiune in vigoare la data fabricarii, precum si in conformitate cu
specificatiile clientului.
Pentru verificarea celor de mai sus, s-au efectuat urmatoarele incercari:
1.1 Incercari individuale sau de rutina
STANDARDE
UNE-EN

IEC

CENELEC

60.076-1

60076-1

HD398-1

Masurarea raportului de transformare si

60.076-1

60076-1

HD398-1

60.076-1

60076-1

HD398-1

Masurarea

rezistentei

electrice

infasurarilor

verificarea

schemei

si

grupei

de

conexiuni.
Masurarea pierderilor in sarcina si a
impedantei de scurtcircuit.
Pierderile la mersul in gol si curentul de

60.076-1

60076-1

HD398-1

UNE 20.101-3

60076-3

HD398-3

UNE 20178

60726

HD464

mers in gol.
Incercarea la tinere cu tensiune de
frecventa industriala.
Masurarea

nivelului

de

descarcari

partiale.

Revizuit: Departament Calitate


Aprobat:manager Asigurarea Calitatii

Revizia: 7
Date: Ianuarie 2004

Number: MITS/97

Page: 1 of 1

MANUAL DE INSTRUCTIUNI
1.2 Standarde si testari speciale.

Alte teste cum ar fi incercarile standard si cele speciale se pot


desfasura in laboratoarel ABB Power Technology. Aceste teste se
desfasoara in mod normal pentru a verifica din punct de vedere calitativ
constructia echipamentelor, precum si modificarile aparute in urma
perioadelor de functionare. Testele pot avea loc si la solicitarea clientilor
nostri.
Testele:
STANDARD
UNE-EN
Cresterea temperaturii

IEC

60076-2/20178 60076-2/60726

CENELEC
HD464

Incercarea la tinere la
impuls de trasnet

20101-3

60076-3

HD398-3

Masurarea zgomotului
acustic

60551

60551

Dintre testele speciale pe care le putem desfasura in laboratoarele


noastre:

Masurarea impedantei de secventa zero.

Masurarea rezistentei de izolatie.

Masurarea armonicilor curentului de mers in gol.

Masurarea admitantei infasurarilor si a tangent ().

Masurarea curentului de fuga.

Aceste teste se desfasoara in conformitate cu standardele IEC, IEEE,


ANSI si/sau standardele UNE precum si cu procedurile interne de testare
la dispozitia clientilor nostri.
Laboratoarele ABB Power Technology, S.A. sunt in conformitate cu
standardul UNE-EN-ISO/IEC 17025:2000.

Revizuit: Departament Calitate


Aprobat:manager Asigurarea Calitatii

Revizia: 7
Date: Ianuarie 2004

Number: MITS/97

Page: 2 of 1

MANUAL DE INSTRUCTIUNI

2. CERTIFICARE SI OMOLOGARE. PRINCIPII CALITATIVE


2.1 Certificarea in Registrul Companiei.
Pe 21.02.1995 ABB POWER TECHNOLOGY, S.A a fost distinsa cu
certificarea N ER-046/1/95 de catre AENOR, lucru care garanteaza faptul
ca sistemul nosrtu pentru Asigurarea Calitatii satisface standardele UNEEN-ISO 9001:2000, acestea fiind aplicate in cursul procesului, din stadiile
de proiectare, constructie si in cadrul lucrarilor de service after-sale,
stabileste criterii si proceduri manageriale, procese care garanteaza faptul
ca transformatoarele noastre nu au defecte de nici un fel. Acest sistem
include furnizorii si aplicarea know-how-ului si experientei obtinute din
cercetare si din testele standard si speciale desfasurate, garantand
omogenitatea componentelor produselor, procedeelor constructive si
testelor, a niveluluii de calificare a personalului si imbunatatirea
permanenta a intregului proces.
2.2 Certificari de mediu.
Certificarea de mediu no. 023/MA/07/00 acordata de catre ECA
(Entitate de Certificare si Asigurare) garanteaza faptul ca sistemul de
management al mediului satisface standardul UNE-EN-ISO 14001-96,
fiind aplicat in cursul procesului, din stadiile de proiectare, constructie, in
cadrul lucrarilor de service after-sale si in fazele de reparatii efectuate
transformatoarelor. Sistemul este dezvoltat de catre ABB in politica sa cu
privire la mediul inconjurator.
2.3 Acreditarea testelor de laborator.
Acreditarea testelor de laborator pentru efectuarea incercarilor standard
sau speciale definite in acest manual este acordata de catre ENAC cu n
262/LE591 ceea ce confirma faptul ca testarea in laboratoare indeplineste
normele UNE-EN-ISO/CEI 17025:2000.
2.4 Certificate obtinute ale produsului.
Urmatoarele certificari au fost
Technology, S.A. (Zaragoza):

obtinute de catre ABB Power

Certificarea clasa F1 "Foc" obtinuta in teste omologate cu


respectarea CENELEC-HD 464 S1/A3 (Noiembrie 1992), datat in
07.07.97, in laboratorul C.E.S.I. numarul testului : BC-97/022127.
Certificarea clasa C1 "Clima" conform normelor CENELEC-HD S1
1988/A2:1991 Anexa ZB.2 obtinuta in ABB Trafo BB GmbH pe
29.03.94, test nr.: KI 715 W 009.

Revizuit: Departament Calitate


Aprobat:manager Asigurarea Calitatii

Revizia: 7
Date: Ianuarie 2004

Number: MITS/97

Page: 1 of 1

MANUAL DE INSTRUCTIUNI

Certificarea clasa E2 "Mediul inconjurator", conform normelor


CENELEC-HD 464 S1:1988/A2.1991, Anexa ZA.2.2A obtinuta in
ABB Trafo BB GmbH on 29.03.94 test nr.: KI 715 W 009.
Capacitatea de a suporta curenti de scurtcircuit conform normelor
UNE 20101-5/IEC 76-5 certificare acordata de catre LABEIN, din
data de 29.04.98. Certificat nr. 9801B026-AI-LE-02.
Capacitatea de a suporta curenti de scurtcircuit conform normelor
UNE 20101-5/IEC 76-5 certificare acordata de catre LABEIN pe data
de 13.05.98. Certificat nr. 9801B025-AE-LE-01.
Capacitatea de a suporta curenti de scurtcircuit conform normelor
IEC 60076-5 certificare acordata in C.E.S.I. pe 01.03.01, certificat
nr.: MP-A1/006927.
Certificarea clasa C2 "Climatic" , conform normelor CENELEC
HD464 S1:1988/A2 1991, obtinuta in LGAI cu nr. 20020462.
Certificare de testare si calificare din punct de vedere al
comportamentului seismic realizata de catre VIRLAB, S.A. cu nr.
210971.
Certificare de testare si calificare din punct de vedere al vibratiilor
realizata de catre VIRLAB, S.A. cu nr. 221001.

Revizuit: Departament Calitate


Aprobat:manager Asigurarea Calitatii

Revizia: 7
Date: Ianuarie 2004

Number: MITS/97

Page: 2 of 1

MANUAL DE INSTRUCTIUNI

2.5 Politica in domeniul calitatii.

Q
QU
UA
ALLIIT
TY
YP
PO
OLLIIC
CY
Y
Cel mai important criteriu de apreciere a calitatii este
satisfacerea clientilor nostri.
Solicitarile [clientilor] vor fi satisfacute prin angajamentul depus de catre
noi si prin intermediul produselor noastre care vor indeplini conditiile stabilite.
Fiecare livrare a produselor si fiecare dintre actiunile noastre fata de clientii
nostri vor crea recomandari pentru colaborari viitoare.
Vom asigura faptul ca toti angajatii nostri sint surse de calitate si
productivitate prin urmatoarele mijloace:

Programe de imbunatatire a nivelului calitatii, rezultate din


motivarea rezultata din increderea, respectul, participarea si
recunoasterea [valorii].

Cresterea nivelului de educare si perfectionare profesionala pentru a


asigura faptul ca fiecare angajat intelege, sprijina si contribuie la
realizarea Calitatii Totale.

Realizarea economica a produselor si serviciilor de calitate care


vor satisface in totalitate nevoile si asteptarile clientilor.

Ne vom asigura ca furnizorii nostri sunt o prelungire a activitatii noastre.


Ei vor fi selectati, apreciati si confirmanti ca furnizori pe principiul valorii
potentiale si a contributiilor reale catre satisfacerea cererilor obiectivului
nostru de calitate totala.
Vom adera la standardele UNE-EN ISO 9001/2000 care stabilesc
necesitatile pentru asigurarea calitatii in domeniul nostru de activitate si ne
obligam sa ne conformam cu solicitarile standard ale clientilor, in conditiile
respectarii reglementarilor si legislatiei in vigoare.
General Manager

Revizuit: Departament Calitate


Aprobat:manager Asigurarea Calitatii

Revizia: 7
Date: Ianuarie 2004

Number: MITS/97

Page: 3 of 1

MANUAL DE INSTRUCTIUNI
ABB Power Technology, S.A.

Revizuit: Departament Calitate


Aprobat:manager Asigurarea Calitatii

Revizia: 7
Date: Ianuarie 2004

Transformatoare de distributie

Number: MITS/97

Page: 4 of 1

MANUAL DE INSTRUCTIUNI

3. BULETINUL DE INCERCARI
Intreaga informatie referitoare la incercarile la care a fost supus
transformatorul este inregistrata in Buletinul de Incercare si inclusa in
documentatia tehnica insotind transformatorul.
Buletinul de Incercare prezinta datele importante, cum ar fi pierderile la
mersul in gol si in sarcina, caderea de tensiune, curentul de mers in gol si
nivelul descarcarilor partiale.
Fiecare transformator fabricat de catre ABB Power Technology, S.A, fara nici
o exceptie, are propriul Buletin de Incercare care este mentinut in arhiva o
peroiada de minimum 13 ani si la cerere se poate pune la dispozitia clientilor
nostri.
Protocolul de testare satisface standardul UNE-EN-ISO/CEI 17025 conform
aprobarii nr. 262/LE591 ENAC, testele la care se refera acest document sunt
aprobate de catre acest organism.

Revizuit: Departament Calitate


Aprobat:manager Asigurarea Calitatii

Revizia: 7
Date: Ianuarie 2004

Number: MITS/97

Page: 1 of 1

MANUAL DE INSTRUCTIUNI

4. FIABILITATEA
Transformatorul paraseste fabrica fara a prezenta nici un defect (lucru
certificat de rezultatele incercarilor la care a fost supus), complet pregatit pentru
punerea in functiune pentru intreaga sa durata de viata.
Acest nivel de fiabilitate trebuie mentinut pe perioada manipularii, a
depozitarii si transportului, iar verificari corespunzatoare se vor efectua cu
ocazia punerii in functiune, in prezenta protectiilor stabilite de Normele pentru
Inalta tensiune. In plus, se vor respecta standardele de intretinere
corespunzatoare, detaliate in acest manual.
La locul de instalare trebuie luate toate masurile necesare pentru protejarea
personalului care lucreaza in mod curent sau numai ocazional in
vecinatatea transformatorului, asigurandu-se in acelasi timp ca toate celelalte
persoane, care nu sunt implicate in exploatarea acestuia sa nu aiba acces la el.

Revizuit: Departament Calitate


Aprobat:manager Asigurarea Calitatii

Revizia: 7
Date: Ianuarie 2004

Number: MITS/97

Page: 1 of 1

MANUAL DE INSTRUCTIUNI

5. DETALII CONSTRUCTIVE
Transformatorul de tip uscat poate fi livrat cu sau fara carcasa. Sistemul de
racire poate fi cu circulatie naturala a aerului (AN) sau cu circulatie fortata a
aerului cu ajutorul ventilatoarelor (ANAF).
Izolatia este realizata astfel incat sa reziste la 100K in conductorul central si
o temperatura maxima de 155 C, in conformitate cu prevederile clasei F
precizate in standardul UNE-EN 60076, partea a doua.
In plus, detaliile constructive satisfac standardul UNE 21538 si se adapteaza
specificatiilor tehnice cuprinse in solicitarile clientilor nostri.
Conditiile normale de functionare sunt:
Altitudinea: 1000 m.
Temperatura mediului ambiant:

-5C pana la +40C (pentru tipul C1)

-25C pana la + 40C (pentru tipul C2)

Clientul va specifica conditiile ambientale diferite de cele de mai sus


pentru a putea fi incluse modificarile necesare in proiect.

Revizuit: Departament Calitate


Aprobat:manager Asigurarea Calitatii

Revizia: 7
Date: Ianuarie 2004

Number: MITS/97

Page: 1 of 1

MANUAL DE INSTRUCTIUNI

6. TRANSPORT SI MANIPULARE. RECEPTIONARE SI DEPOZITARE.


6.1 Receptionarea.
Transformatorul este livrat montat complet si pregatit pentru a fi
racordat la liniile de medie tensiune si de joasa tensiune si ambalat intr-un
ambalaj de plastic care il protejeaza de ploaie si praf.
La receptionarea transformatorului, fie la locul clientului fie la locul de
montare, se vor verifica urmatoarele:

Caracteristicile transformatorului, inscrise pe placuta de


identificare, vor coincide cu cele care apar in Buletinul de
Incercare, iar acestea la randul lor vor fi conforme cu cele
specificate in comanda.

Se va verifica prezenta inscriptionarii transformatorului cu


mesajele de avertizare ce se impun.

Se va verifica starea generala a produsului. Fazele capsulate sau


racordurile nu vor contine bavuri sau urme de lovire.

Starea vopselei. Se va verifica absenta de pe carcasa (daca


transformatorul este de acest tip) a cojirilor vopselei, zgarieturilor,
etc.

Se vor verifica toate accesoriile transformatorului (roti,


termometru, etc.). Daca se observa orice deteriorare sau daca
unele accesorii s-au ratacit in timpul transportului, compania
transportatoare si fabricantul vor fi anuntati imediat, pentru a se
stabili cine este raspunzator si a se calcula costul implicat de
astfel de evenimente.

Inainte de a dezambala transformatorul, in special in timpul iernii


sau cand diferenta de temperatura intre interior si exterior este
considerabila, se va astepta o perioada de timp (de la 8 la 24 de
ore) pentru ca temperatura transformatorului sa ajunga egala cu
temperatura locului de montaj. Aceasta masura este necesar
pentru
evitarea
condensului
nedorit
pe
suprafetele
transformatorului.

Revizuit: Departament Calitate


Aprobat:manager Asigurarea Calitatii

Revizia: 7
Date: Ianuarie 2004

Number: MITS/97

Page: 1 of 1

MANUAL DE INSTRUCTIUNI

IMPORTANT:

In cazul in care la receptionarea transformatorului se identifica o


anomalie, fabricantul va fi imediat contactat.. Daca intr-o perioada de 5
zile fabricantul nu a primit nici o notificare asupra unor eventuale
defecte sau anomalii se va considera ca transformatorul este intr-o
stare perfecta iar, iar fabricantul este absolvit de orice responsabilitate
in legatura cu ceea ce s-ar putea intampla cu transformatorul in timpul
functionarii cat si cu eventualele consecinte.

6.2 Transportul si manipularea.


Pe durata transportului transformatorul nu se va misca prin impingere
asupra bobinajului sau bornelor. Transformatorul este prevazut cu patru
inele pe profilele inferioare ale ansamblului de rulare, in vederea atasarii
cablelor de tractare. Daca transformatorul trebuie impins, se va actiona
asupra flanselor de fixare a miezului magnetic.
Flansele superioare sunt prevazute cu 4 ochiuri de ridicare, iar pentru
ridicarea cu macaraua se vor folosi gase care vor forma unghiuri de 5070 cu ochiurile de ridicare sau cu peretii carcasei transformatorului.

6.3

Placuta transformatorului indica greutatea totala a acestuia.


Aceasta trebuie luata in considerare cand se va alege dispozitivul
folosit pentru ridicare.

Ochiurile sau inelele de ridicare au un diametru de minimum 40


mm.

Elementele de baza si cele pentru racire sunt proiectate pentru a


asigura posibilitatea mutarii transformatorului cu ajutorul parghiilor
si nu vor impiedica manipularea acestuia. Se va avea grija sa nu
se solicite mecanic fazele capsulate. Daca se vor folosi parghii, se
recomanda folosirea de distantiere din lemn pentru protejarea lor.
Depozitarea.

Transformatorul de tip uscat este destinat utilizarii in spatii interioare.


Nu se va depozita in spatii unde ar fi supus actiunii factorilor atmosferici.
Daca trebuie montat intr-un spatiu exterior, el va trebui plasat intr-o
carcasa cu protectie cel putin IP-23, pentru a se asigura protejarea totala
fata de ploaie si radiatia solara precum si fata de patrunderea unor corpuri
solide cu diametrul mai mare de 12 mm.

Revizuit: Departament Calitate


Aprobat:manager Asigurarea Calitatii

Revizia: 7
Date: Ianuarie 2004

Number: MITS/97

Page: 2 of 1

MANUAL DE INSTRUCTIUNI

Daca transformatorul nu urmeaza a fi pus in functiune imediat, atunci se


va proceda la depozitarea sa, respectandu-se urmatoarele:
6.3.1. Locul de depozitare va fi uscat, curat si se va asigura o
ventilatie corespunzatoare.
La depozitare, acest tip de transformator trebuie sa ramana in
ambalajul sau din plastic.
In locuri deosebit de umede, in apropierea infasurarilor se vor
plasa saculete cu silicagel si se va asigura o ventilatie
corespunzatoare.
6.3.2. La ridicarea si transportarea transformatorului se vor respecta
indicatiile de la punctul 6.2.
6.3.3 Indicatiile de la punctul 6.2. se vor respecta pe durata
transportarii si manipularii. Nu se vor exercita presiuni mecanice
asupra fazelor capsulate, asupra racordurilor sau bornelor. Se
vor proteja suprafetele vopsite.
6.3.4 Daca transformatorul este ridicat si transportat cu ajutorul unui
motostivuitor, bratele acestuia se vor plasa in interiorul
ansamblului de rulare al transformatorului, protejand elementele
de racire contra oricaror deteriorari posibile de a fii cauzate de
masina de ridicat.
6.3.5 Daca transformatorul este echipat cu borne de tip debrosabil,
acestea vor fi toate prevazute cu conuri protectoare, pentru a
se pastra curatenia si integritatea contactelor.

ABB Power Technology nu va fi raspunzatoare pentru posibilele


defectiuni aparute daca nu sunt respectate conditiile de depozitare
indicate.

Revizuit: Departament Calitate


Aprobat:manager Asigurarea Calitatii

Revizia: 7
Date: Ianuarie 2004

Number: MITS/97

Page: 3 of 1

MANUAL DE INSTRUCTIUNI

7. INSTALARE
Fabricantul transformatorului nu este responsabil pentru operatiile de
instalare. Instalarea trebuie efectuata in conformitate cu legile in vigoare si
respectand instructiunile fabricantului.
La instalarea transformatorului trebuie avute in vedere urmatoarele aspecte:
Se vor lega la pamant toate elementele metalice care nu se afla sub
tensiune, cu ajutorul suruburilor prevazute in acest scop.
Se va lega la pamant neutrul infasurarii de joasa tensiune atunci cand
acest lucru este obligatoriu sau cand este impus de sistemul de
protectie impotriva punerilor la pamant.
Se va verifica conectarea corecta a bornelor si a puntilor, fixarea sigura
a tuturor elementelor mobile ale transformatorului.
In cazul transformatoarelor cu raport de transformare dual la medie sau
joasa tensiune, se va verifica conectarea corecta pentru a asigura
tensiunile corespunzatoare pe partea primara si secundara.
Se va verifica concordanta intre pozitia limitatorului de curent
reteaua de alimentare.

si

Se va consulta placuta de identificare atunci cand se modifica pozitia.


Se va conecta sistemul de protectie termica in conformitate cu
schemele furnizate.
Se va asigura strangerea suruburilor conform cu lista din cap. 11.4.
Curentii electrici ce parcurg infasurarile precum si magnetizarea
circuitului magnetic conduc la pierderi electrice ce se transforma in
caldura. Pentru a impiedica acumularea de caldura in transformator si
riscurile inerente, transformatorul este proiectat sa se raceasca pe cale
naturala, totusi la locul de montare se va asigura o ventilatie
corespunzatoare.
Transformatorul este proiectat si construit astfel incat sa suporte situatiile
anormale supratensiuni sau supracurenti, inclusiv situatia de scurtcircuit in
infasurarea secundara. In orice caz, amplitudinea si durata acestor solicitari
trebuie limitate prin mijloace corespunzatoare.

Revizuit: Departament Calitate


Aprobat:manager Asigurarea Calitatii

Revizia: 7
Date: Ianuarie 2004

Number: MITS/97

Page: 1 of 1

MANUAL DE INSTRUCTIUNI

7.1 Locul de instalare si protectia muncii.


Atat din motive tehnice cat si pentru protejarea personalului si a
proprietatii, conditiile de instalare si solutia oferita de proiectare sunt cele
stabilite prin Normele si Prescriptiile pentru Inalta Tensiune stabilite de
legislatia in vigoare.
Instructiunile Companiei de Electricitate, care este la curent atat cu
Normele respective cat si cu caracteristicile specifice sistemului la care
transformatorul urmeaza a fi conectat vor fi de asemenea respectate.
Se va amenaja o suprafata de sutinere orizontala care va putea suporta
greutatea transformatorului fara a se deforma. Greutatea totala este
indicata pe placuta de identificare a transformatorului.
Rotile vor fi blocate pentru a impiedica deplasarea transformatorului pe
perioada functionarii.
7.2 Protectia transformatorului.
Desi Normativele de Inalta Tensiune indica tipul protectiei cu care
trebuie dotat transformatorul, pentru asigurarea fiabilitatii si sigurantei in
functionare a transformatorului sunt esentiale urmatoarele:
7.2.1 Protectie impotriva supracurentilor si impotriva supraincalzirilor:
Transformatorul trebuie protejat impotriva efectelor termice si
dinamice cauzate de curentii de suprasarcina si de scurtcircuit.
In acest scop trebuie sa existe un limitator de curent sau
sigurante fuzibile care sa tina seama de posibilele suprasarcini,
calibrate incat sa suprime curentii care depasesc de 1,5 2 ori
curentul nominal (inscris pe placuta).
7.2.2 Ventilarea celulei de transformator
Dupa cum s-a aratat deja, este necesara o ventilare care sa
impiedice supraincalzirea transformatorului peste limitele stabilite
prin standarde.
Daca transformatorul este instalat intr-o celula se va asigura o
buna ventilare a acesteia iar celula va fi dimensionata corect, pentru
a permite circulatia corespunzatoare a aerului de racire.

Revizuit: Departament Calitate


Aprobat:manager Asigurarea Calitatii

Revizia: 7
Date: Ianuarie 2004

Number: MITS/97

Page: 2 of 1

MANUAL DE INSTRUCTIUNI

Transformatorul trebuie amplasat la minimum 100 mm de peretii


celulei iar izolatoarele de trecere trebuie sa se afle la cel putin 350
mm fata de plafonul si peretii celulei.
Suprafetele de intrare E si de iesire S vor avea ariile minime,
exprimate in m2, rezultate din formulele:

E = P / 5,4 H

S = 115
, E

Unde :
H = Distanta dintre centrele deschiderilor, exprimata in metri;
P = Suma pierderilor transformatorului in gol si la sarcina
nominala, exprimate in kW.
OBSERVATIE:
Aceasta formula este valabila pentru o
temperatura maxima a incaperii de 40C si o altitudine
maxima de 1000 m.
Se vor evita urmatoarele situatii:

7.2.3

Temperatura ambianta nu va depasi valoarea indicata de


standarde.

Transformatorul nu va trebui montat in incaperi mici cu


jaluzele sau pereti metalici expusi direct radiatiei solare.

Aerul pentru racirea transformatorului nu va fi aspirat /


evacuat din aceeasi incapere in care este instalat
transformatorul.

Transformatorul nu va fi instalat in spatii destinate altor


utilizari, in mod special in locuri unde exista echipamente
care lucreaza la temperaturi inalte: Cazane, generatoare
de aburi, etc.

Daca transformatorul nu poate fi instalat in spatii cu


suficienta ventilare naturala, se va adopta un sistem de
ventilare fortata.
Sistemele de stingere a incendiilor.

Nu este necesara instalarea unui sistem de colectare a lichidelor


dielectrice si nici instalarea unui sistem de stingere a incendiilor.
Aceste transformatoare se instaleaza astfel incat caldura generata

Revizuit: Departament Calitate


Aprobat:manager Asigurarea Calitatii

Revizia: 7
Date: Ianuarie 2004

Number: MITS/97

Page: 3 of 1

MANUAL DE INSTRUCTIUNI

sa nu prezinte un risc de incendiu pentru pentru materialele din


vecinatate.
7.2.4 Protectia impotriva supratensiunilor
Pentru protejarea transformatorului impotriva supratensiunilor de
frecventa industriala si a celor de origine atmosferica se vor folosi
descarcatoare
cu
rezistenta
variabila.
Caracteristicile
descarcatoarelor vor depinde de nivelul de izolatie al
transformatorului si de caracteristicile retelei de alimentare. Legarea
la pamant a descarcatoarelor electrice se va face in conformitate cu
Normativele de Inalta Tensiune.
In aceasta etapa este esentiala colaborarea cu Compania de
Electricitate la reteaua careia urmaeza a fi conectat transformatorul.

Revizuit: Departament Calitate


Aprobat:manager Asigurarea Calitatii

Revizia: 7
Date: Ianuarie 2004

Number: MITS/97

Page: 4 of 1

MANUAL DE INSTRUCTIUNI

8. CONEXIUNI
8.1 Racordarea.
Cand transformatorul este racordat la circuitele de inalta tensiune si de
joasa tensiune, legaturile vor fi realizate astfel incat sa nu exercite nici un
effort mecanic asupra bornelor iar sectiunea lor transversala va fi suficient
de mare pentru a nu aparea supraincalziri excesive. Vor fi astfel realizate
incit sa permita dilatarile.
Este important sa se realizeze legaturi corespunzatoare si strangerea
tuturor suruburilor.
IMPORTANT
Se va verifica pozitia corecta a comutatorului de ploturi, iar in cazul
transformatoarelor cu tensiuni multiple, se va verifica racordarea
infasurarii de inalta tensiune la ceea ce urmeaza a fi tensiunea de
lucru
COMUTATORUL DE PLOTURI SE VA MANEVRA
INTOTDEAUNA FARA A FI SUB TENSIUNE!

Cu ajutorul unui ohmetru se va verifica continuitatea circuitului,


cu comutatorul de ploturi in toate pozitiile. Se va verifica, de
asemenea, montarea corecta a puntilor in pozitiile de lucru.

Carcasa sau flansa inferioara a transformatorului se vor lega la


pamant permanent si sigur, folosindu-se in acest scop suruburile
de legare la pamant plasate in partea dreapta inferioara a celor
doua fete inferioare, mai mari ale carcasei sau flansei. Cordonul
de legare la pamant va avea dimensiunile recomandate in
Normativele de Inalta Tensiune si vor fi in concordanta cu
caracteristicile transformatorului.

8.2 Functionarea in paralel.


Daca transformatorul va functiona in paralel cu alte
transformatoare, se va verifica indeplinirea conditiilor de functionare in
paralel stabilite de standarde se vor verifica pozitia limitatoarelor
de curent, caderile de tensiune si elementele de conectare. Se vor
avea in vedere normele CEI 76-4 si CEI 606-4.
Revizuit: Departament Calitate
Aprobat:manager Asigurarea Calitatii

Revizia: 7
Date: Ianuarie 2004

Number: MITS/97

Page: 1 of 1

MANUAL DE INSTRUCTIUNI

Tensiunile nominale respectiv frecventele nominale egale.


(toleranta pentru tensiuni: 5%).

Transformatoarele vor avea aceeasi schema si grupa de


conexiuni.

Tensiunile de scurtcircuit egale (toleranta 10%).

Raportul puterilor nominale maximum 3/1.

Revizuit: Departament Calitate


Aprobat:manager Asigurarea Calitatii

Revizia: 7
Date: Ianuarie 2004

Number: MITS/97

Page: 2 of 1

MANUAL DE INSTRUCTIUNI

9. PREVENIREA ZGOMOTULUI SI A DESCARCARILOR DISRUPTIVE


9.1 Zgomote acustice.

Cand transformatorul este conectat la reteaua de alimentare, se va


verifica pozitia limitatorului de curent si faptul ca pe partea de inalta
tensiune conexiunea infasurarii este cea care corespunde tensiunii de
lucru. In caz contrar, miezul magnetic al transformatorului se va
suprasatura si nivelul zgomotului acustic va creste considerabil.

Se va verifica faptul ca cele patru roti ale transformatorului sunt ferm


asezate pe sol.

Nu se vor atasa grilaje sau aparatori pe peretii metalici ai


transformatorului.

Pozitia cablurilor flexibile de joasa tensiune se va asigura cu ajutorul


consolelor izolante.

Conform standardului UNE 20178 rezulta datele din tabelul de mai jos:
Puterea nominala

Nivel zgomot la 1m

kVA

dB(A)

30..50

54

75..100

56

125..160

58

200..250

60

315..400

62

500..630

64

800..1000

64

1000.2000

64

Revizuit: Departament Calitate


Aprobat:manager Asigurarea Calitatii

Revizia: 7
Date: Ianuarie 2004

Number: MITS/97

Page: 1 of 1

MANUAL DE INSTRUCTIUNI

Descarcari disruptive.
Pentru evitarea descarcarilor disruptive, se vor pastra distantele
recomandate de Normativele de Inalta Tensiune, indicate in tabelul de mai jos
intre elementele aflate la joasa si inalta tensiune si partile metalice. Aceste
distante sunt:
Tensiunea cea mai ridicata
pentru echipament (kV)

DISTANTA (X)
(mm)
Fata de partile izolate

12

50

24

120

36

200

(j.t.)

X
x

i.t.

Mentinerea distantei minime X intre elementele izolante ale infasurarii


de inalta tensiune respectiv joasa tensiune si partie metalice sau suprafata
incastrarilor este foarte importanta pentru prevenirea aparitiei defectelor.
Valorile distantelor intre partile neizolate pe inalta tensiune si partile metalice la
joasa tensiune se vor stabili conform cu Normativele de Inalta tensiune. ABB
Power Technology nu accepta nici o raspundere pentru posibile defecte
daca distanta respectiva nu este respectata.

FOARTE IMPORTANT
Izolatia infasurarilor nu garanteaza siguranta
personalului in cazul contactului accidental. Din
acest motiv transformatorul nu trebuie instalat in
locuri usor accesibile.
Inscriptionari de avertizare si pericol usor
vizibile se vor aplica pe carcasa infasurarilor.
Revizuit: Departament Calitate
Aprobat:manager Asigurarea Calitatii

Revizia: 7
Date: Ianuarie 2004

Number: MITS/97

Page: 2 of 1

MANUAL DE INSTRUCTIUNI

10. VERIFICARI DE EXECUTAT INAINTEA PUNERII IN FUNCTIUNE A


TRANSFORMATORULUI.
10.1 Verificari.
Transformatorul se livreaza gata de a fi instalat, dar inainte de a se face
punerea in functiune se vor face urmatoarele verificari:
Se va verifica respectarea tuturor recomandarilor din capitolele:
7. Instalare , 8. Conexiuni, and 9. Prevenirea zgomotului si a
descarcarilor disruptive.
Transformatorul se va curata cu un aspirator pentru a elimina orice
urme de praf. (vezi Cap. 14 "Accesorii").
Se va verifica rezistenta de izolatie, folosind valorile din tabelul
urmator:
Izolatia intre:

Tensiunea de
incercare, [V]

Rezistenta de izolatie,
minimum, [M]

i.t./ j.t.

5.000 V

10 000

i.t./ Pamant

5.000 V

10 000

j.t../ Pamant

2.000 V

10 000

10.2 Punerea in functiune a transformatorului


Dupa racordarea transformatorului la reteaua de alimentare de i.t.:

Tensiunea va fi aplicata, cu transformatorul in gol si acesta va


fi tinut sub observatie timp de o ora. In acest interval de timp
nu trebuie sa apara nici o anomalie.

Dupa depozitare sau nefunctionare pentru o perioada mai


lunga, este recomandat sa se functioneze cu transformatorul
in gol o perioada de circa patru ore pentru a il dezumidifica
prin incalzirea miezului. Dupa acest interval se poate pune in
functionare in sarcina.

Revizuit: Departament Calitate


Aprobat:manager Asigurarea Calitatii

Revizia: 7
Date: Ianuarie 2004

Number: MITS/97

Page: 1 of 1

MANUAL DE INSTRUCTIUNI

Se va masura tensiunea la bornele de j.t. pentru a verifica


tensiunea secundara corespunzatoare in functie de raportul de
transformare.

Sarcina se va creste progresiv pana la puterea nominala


urmarind evolutia temperaturii.

Revizuit: Departament Calitate


Aprobat:manager Asigurarea Calitatii

Revizia: 7
Date: Ianuarie 2004

Number: MITS/97

Page: 2 of 1

MANUAL DE INSTRUCTIUNI

11. INTRETINERE
11.1 Periodicitatea verificarilor.
Annual: pentru transformatoare in medii normale.
Trimestrial: transformatoare in medii cotaminate cu praf sau emisii
industriale, sau in zone afectate de vibratii.
11.2 Masuri speciale.
Se vor lua toatre masurile speciale indicate in legislatia in vigoare.
Printre cele mai importante masuri sunt urmatoarele:
Se deconecteaza aparatele de comutatie pe partea de i.t. si j.t.,
pentru izolarea completa si scoaterea din functiune a
transformatorului.
Folosind o stanga izolanta se realizeaza legarea la pamant a
bornelor transformatorului, pentru a elimina orice sarcina
electrica remanenta.
Se leaga bornele in scurtcircuit si la pamant.
11.3 Verificari.

Se verifica si se strang suruburile, legaturile si puntile de modificare a


conexiunii si tensiunii.

Se indeparteaza orice urma de praf de pe suprafetele


transformatorului cu ajutirul unui aspirator sau prin suflarea de aer
uscat sau azot uscat (la o presiune maxima de 3 Kg/cm2). Se pot folosi
si buteliile de azot prevazute cu un reductor de presiune.

Se verifica dispozitivul de protectie termica ce include traductoarele


(de tip Pt100 sau termistoare) si unitatea de masura si comanda. (vezi
cap. 14 ACCESORII).
ATENTIE!
Acesta este un transformator cu volum redus al
lucrarilor de intretinere.

Revizuit: Departament Calitate


Aprobat:manager Asigurarea Calitatii

Revizia: 7
Date: Ianuarie 2004

Number: MITS/97

Page: 1 of 1

MANUAL DE INSTRUCTIUNI

Punctele de mai sus nu exclud indeplinirea verificarilor stabilite de


reglementarile in vigoare cu privire la respectarea normelor de Protectia
Muncii.

Aceasta inspectie se va desfasura asupra tuturor


transformatoarelor. Daca vor fi trecut mai putin de zece ani de la
data fabricatiei inspectia se va desfasura in colaborare cu
fabricantul care ar trebui informat de rezultate pentru a putea
recomanda masurile de remediere necesare, daca este cazul.

11.4 Cuplurile de strangere .


INSTRUCTIUNI PENTRU REALIZAREA IMBINARILOR FILETATE PE PARTEA DE
INALTA SI JOASA TENSIUNE.
IMBINARI FILETATE PE PARTEA DE j.t.
Interior
Calitate suruburi si piulite

8.8

8.8

Otel inoxidabil
A2 sau A4

Galvanizate la
cald

Zincate sau cadmiate

Zincate sau
cadmiate

Zincate sau
cadmiate

Zincate sau cadmiate

Zincate sau
cadmiate

Zincate sau
cadmiate

Grad de protectie suruburi


Zincate sau cadmiate
si piulite
Saibe tip DIN 6796

Saibe tip DIN 7349

Exterior

Lubrifiant pentru suruburi


si piulite

Ulei SAE 30 sau 40


Vaselina

lubrifiant pe baza de bisulfit de


molibden (MoS2)

Momente de strangere
(Nm)
M8

10

15

20

M 10

20

30

40

M 12

40

60

75

M 16

80

120

140

Revizuit: Departament Calitate


Aprobat:manager Asigurarea Calitatii

Revizia: 7
Date: Ianuarie 2004

Number: MITS/97

Page: 2 of 1

MANUAL DE INSTRUCTIUNI

Cand una sau ambele bare de imbinat sunt din aluminiu, stratul de oxid
de aluminiu trebuie inlaturat prin periere si smirgheluire. Acest strat este
practic invizibil si extrem de rezistent, prezenta sa impiedicand realizarea
unui contact corespunzator. Operatia va fi repetata daca barele de
legatura vor fi demontate dintr-un motiv sau altul.
Dupa curatare se va aplica un strat foarte fin de lubrifiant special pentru
contacte.
Apoi se va realiza imbinarea si se vor strange suruburile conform cu
tabelul de mai sus.
Imbinarile aluminiu / cupru vor fi realizate cu ajutiorul placutelor bimetal.
Momentele de strangere, indicate in tabel corespund suruburilor
lubrifiate.
Se vor folosi ulei lubrifiant sau vaselina, pentru a nu murdari zona
dimprejurul legaturii.
Se va utiliza lubrifiant pe baza de bisulfit de molibden pentru imbinarile
din otel inoxidabil sau galvanizate la cald. Dupa strangere se va inlatura
lubrifiantul in exces.
IMBINARI FILETATE PE PARTEA DE i.t.

Suruburi / piulite
Moment
strangere

de

M6

M8

15

M10 M12
30

60

(Nm)

Suruburile pe partea de inalta tensiune nu vor fi lubrifiate.

Revizuit: Departament Calitate


Aprobat:manager Asigurarea Calitatii

Revizia: 7
Date: Ianuarie 2004

Number: MITS/97

Page: 3 of 1

MANUAL DE INSTRUCTIUNI
12. INSTRUCTIUNI REFERITOARE
PRINCIPII DE MEDIU.

LA

MEDIUL

INCONJURATOR.

12.1 Introducere.
Fabrica din Zaragoza a ABB Power Technology, S.A., a identificat
accidentele posibile, incidentele si situatiile ce pot conduce la efecte
nefavorabile fata de mediul inconjurator.
Sistemul de management al mediului se aplica atat in cazul procesului
de productie cat si pe perioada functionarii echipamentelor dupa cum este
stabilit in cadrul politicii privitoare la mediul inconjurator.
[ Angajamentul nostru este catre imbunatatire continua si in acest
context oferim clientilor informatii despre mediu privitoare la produsele
noastre, descrise in paragrafele 3, 4 si 5 din acest capitol. Informatiile sunt
bazate pe experienta actuala cu angajamentul de a le dezvolta pe masura
ce se acumuleaza noi cunostinte. ]
[ Va informam de asemenea ca legislatia existenta este foarte vasta si
in continua evolutie, ceea ce face dificila pastrarea unei vederi de
ansamblu. Veti gasi categorii legislative ale Comunitatii Europene, ale tarii
respective, ale comunitatilor autonome si Consiliilor Locale. ]
ABB Power Technology, SA ofera clientilor sai consultanta in domeniul
mediului sau recomandari care sa permita evitarea sau minimizarea
contaminarii pe durata ciclului de viata al transformatorului.

Revizuit: Departament Calitate


Aprobat:manager Asigurarea Calitatii

Revizia: 7
Date: Ianuarie 2004

Number: MITS/97

Page: 1 of 1

MANUAL DE INSTRUCTIUNI

12.2 Politica in domeniul mediului inconjurator.

ENVIRONMENTAL POLICY
Criteriul nostru de baza cu privire la mediul
inconjurator este de a respecta Natura si Viata.
Toate activitatile, procesele si serviciile noastre sunt indreptate spre
respectarea restrictiilor impuse de mediul inconjurator.
Ne angajam sa:
-

Respectam normele si legislatia in vigoare.

Evitam contaminarea atmosferei, apei si a solului.

Minimalizarea si prevenirea efectelor negative asupra mediului.

Evolutia in sensul imbunatatirii sistemelor de protectie a mediului.

Publicarea obiectivelor in domeniul mediului, a scopurilor propuse si


rapoartelor.

Minimalizarea producerii de deseuri si folosirea materialelor refolosibile.

Actualizarea Politicii de Mediu, facand-o publica si accesibila, atat in


interior cat si in exterior.
Implicarea furnizorilor si a subcontractorilor.

Ne vom asigura ca aspectele de mai sus


sunt intelese si acceptate la toate
nivelurile organizatei, cu ajutorul instruirii
si a programelor de perfectionare.

Aderam la standardele UNE-EN ISO


14001/1996
si
la
reglementarile
Sistemului de Management al Mediului
care stabilesc restrictiile impuse de
mediul inconjurator.

ANTONIO SANSEVERO - General Manager

ABB Power Technology, S.A. - Transformatoare de distributie

Revizuit: Departament Calitate


Aprobat:manager Asigurarea Calitatii

Revizia: 7
Date: Ianuarie 2004

Number: MITS/97

Page: 2 of 1

MANUAL DE INSTRUCTIUNI

Impact asupra mediului


Orice actiune, daunatoare sau benefica ce
rezulta in transformari asupra mediului
inconjurator , cauzata direct de catre
activitatile, produsele si serviciile la care se
face referire.

12.3

Impactul transformatoarelor in exploatare asupra mediului .

Efecte asupra mediului identificate la transformatorul in functiune:

Consum de energie electrica.

Emisia de zgomote acustice.

Cresterea temperaturii inconjuratoare.

12.3.1 . Consum de energie electrica


Transformatorul este o masina electrica statica avand
randamentul de aproximativ 98%. Pierderile de putere de circa 2%
au loc in miezul magnetic si in infasurari.
Pierderile se transforma in caldura degajata in mediul
inconjurator si se incadreaza in limitele specificate in Standarde, cu
respectarea specificatiilor clientilor nostri.
12.3.2 Emisia de zgomote acustice.
Transformatorul are un circuit magnetic care, din cauza efectului
electromagnetic produs de fluxul magnetic, emite un zgomot care
poate fi incomod pentru oameni, si de asemenea produce vibratii ce
se transmit prim podea sau structurile constructiei ducand la
aparitia de zgomote in zone apropiate transformatorului.
Nivelul de zgomot produs de transformatoare este normat in
standardele UNE-EN/IEC, precum si de reglementarile Consiliilor
Locale, in functie le localizarea echipamentului in zone urbane sau
industriale.

Revizuit: Departament Calitate


Aprobat:manager Asigurarea Calitatii

Revizia: 7
Date: Ianuarie 2004

Number: MITS/97

Page: 3 of 1

MANUAL DE INSTRUCTIUNI
12.3.3

Cresterea temperaturii inconjuratoare.

Disiparea pierderilor de putere in miezul magnetic si in infasurari


da nastere unei cresteri de temperatura in vecinatatea
transformatorului care se transmite mai departe in mediul
inconjurator.
Lipsa emisiilor de gaze sau scaparile de lichid de racire fac
impactul asupra mediului sa fie minim.
12.4 Impactul asupra mediului inconjurator in situatii anormale.
Consum de energie electrica.
Cauze: tensiunea sau curentul de alimentare peste limite.
Nivel al zgomotului marit.
Cauze: Tensiunea de alimentare peste limite. Slabirea miezului
magnetic. Obiecte straine in apropierea transformatorului,
plasarea necorespunzatoare langa obiecte care reflecta. Sprijin
necorespunzator. Conexiuni rigide pe partea de joasa tensiune.
Incalzire excesiva.
Cauze: tensiunea sau curentul de alimentare peste limite,
obiecte in apropiere care impiedica racirea naturala si/sau
corpuri straine care obtureaza caile de racire.
Foc.
Cauze: Functionarea necorespunzatoare a transformatorului.
Scurtcircuit intern. Transformatorul se auto-stinge.
Gaze rezultate in urma arderilor.
Cauze: Foc.
Aceste gaze nu sunt daunatoare pentru mediul inconjurator.
12.5 Deseuri.
Acest tip de transformator nu genereaza deseuri in functionarea
normala.
Ambalajul este din plastic si/sau lemn, realizat din materiale care se pot
recicla.

Revizuit: Departament Calitate


Aprobat:manager Asigurarea Calitatii

Revizia: 7
Date: Ianuarie 2004

Number: MITS/97

Page: 4 of 1

MANUAL DE INSTRUCTIUNI

Pe perioada functionarii echipamentele nu genereaza deseuri iar la


sfarsitul duratei de viata pot da nastere urmatoarelor:

Infasurari capsulate: Se pot recupera resturile de aluminiu sau


cupru daca se inlatura invelisul de rasini. Rasinile se trateaza in
acelesi mod ca si deseurile urbane obisnuite iar cuprul sau
aluminiul pot fi reciclate.

Infasurarile de cupru sau aluminiu ale infasurarilor de joasa


tensiune: Acestea pot fi reciclate dupa eliminarea stratului izolant
de pe infasurari.

Elementele miezului magnetic se pot arunca sau pastra spre


reciclare.

Flansele, carcarele, rotile, elementele de imbinare si in general


partile metalice se pot arunca sau pastra spre reciclare.

12.6 Pericolul de incendiu.


Acest transformator este cu auto-stingere si rezistent la foc. In orice
caz, se vor lua urmatoarele masuri pentru a stinge un eventual incendiu:
Se vor utiliza urmatoarele mijloace de
stingere a incendiilor:
Dioxid de carbon
Spuma
Praf (uscat).

NU se va folosi APA pentru a


incerca stingerea incendiului.

Revizuit: Departament Calitate


Aprobat:manager Asigurarea Calitatii

Revizia: 7
Date: Ianuarie 2004

Number: MITS/97

Page: 5 of 1

MANUAL DE INSTRUCTIUNI

12.7. Legislatia romana referitoare la mediu

Pentru scopuri informative, numai o parte din legislatia referitoare la


mediu este citata, desi nu taota aceasta legislatie este aplicabila recomandarilor
legate de mediul inconjurator asa cum apar ele in continuare.
Activitati periculoase, agresive, nesanatoase si neplacute.
Decretul 2414/1961, din 30 noiembrie, in care se examineaza acest gen de
activitati.
Mediul atmosferic
Legea 38/1972, din 22 decembrie, referitoare la protejarea mediului
atmosferic.
Legea-decret 833/75, decret in care se detaliaza Legea 38/1972.
Ordinul din 15 iunie 1994. Acest ordin stabileste modelele Registrului de
inregistrare a emisiilor in atmosfera a substantelor contaminate rezultate din
procese industrial, precum si a registrului de inregistrare a emisiilor in atmosfera
a substantelor contaminate rezultate din instalatii de combustie.
Legislatia nationala referitoare la ape
Legea 29/85, din 2 august. Reglementeaza proprietatea hidraulica publica,
modul de folosire a apelor si competentele Statului in acest domeniu.
Ordinul Consiliului 849/1986, din 11 aprilie, promulgand reglementarea
Proprietatii Hidraulice Publice.
Reziduuri toxice si periculoase.
Legea 20/1986, din 14 mai, legea de baza asupra Reziduurilor Toxice si
periculoase.
Ordinul Consiliului 833/1988, din 20 iulie, promulgand Reglementarea
pentru aplicarea Legii de baza 20/1986, din 14 mai, referitoare la deseurile
toxice si periculoase.
Ordinul din 28 februarie 1989, care reglementeaza aruncarea uleiurilor
uzate.

Revizuit: Departament Calitate


Aprobat:manager Asigurarea Calitatii

Revizia: 7
Date: Ianuarie 2004

Number: MITS/97

Page: 6 of 1

MANUAL DE INSTRUCTIUNI

Ordinul din 13 iunie 1990, modificand Art. 16 si Anexa II din 28 februarie


1989 care reglementeaza aruncarea uleiurilor uzate.
Ordinul din 14 aprilie 1989, referitor la manipularea policrodifenililor si a
policloroterfenililor.
12.8. Recomandari referitoare la mediu
Transformatoarele uscate au avantajul ca nu contin nici un fel de lichid nici un
fel de lichid de racire, deci nu exista posibilitatea
unor scurgeri, nemaifiind necesar un dispozitiv de colectare a fluidelor.
12.8.1. Zgomotul acustic.
EMISIA DE ZGOMOT ESTE
CONSIDERATA UN EFECT DE MEDIU

EFECT DE MEDIU ESTE ORICE ACTIUNE, FIE


EA BENEFICA SAU AGRESIVA, CARE
TRANSFORMA
MEDIUL,
RESPECTIVA
ACTIUNE FIIND CAUZATA DE ACTIVITATI,
PRODUSE
SAU
SERVICII
ALE
UNEI
ORGANIZATII

PENTRU A SE EVITA ACEST EFECT, SE VA


CONSULTA CAPITOLUL 9

12.8.2

Pericolul de incendiu
UN INCENDIU POATE FI CAUZAT DE UN DEFECT
INTERN AL TRANSFORMATORULUI.

DACA APARE UN INCENDIU, TREBUIE ACTIONAT


IMEDIAT

Revizuit: Departament Calitate


Aprobat:manager Asigurarea Calitatii

Revizia: 7
Date: Ianuarie 2004

Number: MITS/97

Page: 7 of 1

MANUAL DE INSTRUCTIUNI

Se vor utiliza urmatoarele mijloace de


stingere a incendiilor:
Dioxid de carbon
Spuma
Praf (uscat).
Acest transformator este cu auto-stingere si rezistent la foc. In orice
caz, se vor lua urmatoarele masuri pentru a stinge un eventual incendiu:
NU se va folosi APA pentru a
incerca stingerea incendiului.

12.8.3. Distrugerea transformatorului


In momentul cand se decide neutralizarea transformatorului, se vor avea in
vedere urmatoarele masuri de precautie in vederea casarii sale:
Conform Decretului 833 / 88:
REZIDUURI TOXICE SI PERICULOASE SUNT ACELEA CARE
POT FI CONSIDERATE CA ATARE, DATORITA NATURII
CONTINUTULUI LOR, A MODULUI LOR DE PREZENTARE SAU
ALTOR CARACTERISTICI, IN CONFORMITATE CU CRITERIILE
STABILITE IN ANEXA 1 A NORMELOR. ACESTE NORME
INCLUDE SI RECIPIENTELE CARE CONTIN NUMITELE
REZIDUURI SI CARE LA RANDUL LOR TREBUIE CASATE

Revizuit: Departament Calitate


Aprobat:manager Asigurarea Calitatii

Revizia: 7
Date: Ianuarie 2004

Number: MITS/97

Page: 8 of 1

MANUAL DE INSTRUCTIUNI

13. REPARATII
Daca in functionarea transformatorului se constata o anomalie, aceasta
va fi adusa la cunostinta fabricantului, care intr-o astfel de situatie
va da indicatiile corespunzatoare.
Daca, dupa verificarea transformatorului, se ajunge la concluzia ca
acesta trebuie reparat sau modificat, aceste operatii se vor executa de
catre fabricant.

OBSERVATIE:
Daca nu se respecta aceste instructiuni, fabricantul original nu mai
este responsabil de functionarea transformatorului si de fiabilitatea
acestuia. Aceasta responsabilitate revine persoanei care a efectuat
reparatia.

Revizuit: Departament Calitate


Aprobat:manager Asigurarea Calitatii

Revizia: 7
Date: Ianuarie 2004

Number: MITS/97

Page: 1 of 1

MANUAL DE INSTRUCTIUNI

14. ACCESORII
Transformatorul este prevazut cu urmatoarele accesorii, in conformitate cu
standardele UNE sau specificatiile clientului.
Placuta de identificare.
Doua borne de legare la pamant.
panouri de avertizare.
Protectie termica. Traductoarele termice sunt montate in
compartimentul fazelor de joasa tensiune, impreuna cu modulul de
comanda pentru masurarea temperaturii.
Ventilatoare.
Carcasa.
14.1 Protectia termica.
Sistemul de protectie termica este livrat ambalat impreuna cu
transformatorul, astfel incat clientul sa il poata instala in locul unde este
necesar..
Se folosesc doua sisteme de protectie:

Protectia constand din termistoare cu trimiterea semnalelor de


alarmare si declansare in modulul de comanda. Plansa 1.

Protectia constand din termorezistente tip Pt100 cu semnalele


de masura, alarmare si declansare in modulul de comanda.
Plansa 2.

Instructiunile pentru reglarea modulului de comanda si pentru


modificarea valorilor pentru alarmare si declansare sunt mentionate in
documentatia lfurnizata impreuna cu unitatea de comanda.
Valorile recomandate pentru setarea valorilor de alarmare si
declansare, in cazul unei incalziri medii a infasurarii de 100 K si o
temperatura ambianta de maximum 40C, sunt in tabelul urmator:

Revizuit: Departament Calitate


Aprobat:manager Asigurarea Calitatii

Revizia: 7
Date: Ianuarie 2004

Number: MITS/97

Page: 1 of 1

MANUAL DE INSTRUCTIUNI

Traductor
Pt100

Termistor

Alarma

130

130 AlbastruAlbastru

Declansare

150

150 Negru- Negru

Ventilatoare
(Pornire /
Oprire)

120

110 Maro-Maro

Revizuit: Departament Calitate


Aprobat:manager Asigurarea Calitatii

Revizia: 7
Date: Ianuarie 2004

Number: MITS/97

Page: 2 of 1

MANUAL DE INSTRUCTIUNI

LEGATURILE DINTRE TRANSFORMATOR SI T-119


Interconectarea dintre sirul de cleme al transformatorului si T-119 se executa
cu trei conductoare.
Se vor conecta intre ele bornele marcate 1, 2 si 4 de pe transformator si cele
de pe T-119.

L1

L2 vent

L1

L2 vent

Cleme T-119

Cleme transformator

U
V
W

Ventilator (OPTIONAL)
Plansa 1

Revizuit: Departament Calitate


Aprobat:manager Asigurarea Calitatii

Revizia: 7
Date: Ianuarie 2004

Number: MITS/97

Page: 3 of 1

MANUAL DE INSTRUCTIUNI
LEGATURILE DINTRE TRANSFORMATOR SI T-154

Transformatorul include trei traductoare Pt-100, cate unul pe fiecare faza,


care trebuie legate la releul T-154.
Legaturile celor trei traductoare Pt-100 de la transformator la T-154 se
realizeaza cu ajutorul a noua conductoare.
Cele noua cleme de la transformator si cele de la unitatea T-154 sunt
numerotate identic: 13,14,15,16,17,18,19,20,21.
Canalul 1 al unitatii T-154 corespunde fazei U a transformatorului, canalul 2
fazei V, iar canalul 3 fazei W.

C1

C2

C3

C4

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Cleme de la T154

Clemele de la transformator

Traductoarele Pt-100 de
la transformator
Faza U

Faza V

Faza W

TRANSFORMATOR

C4 Ventilatoare sau al patrulea traductor in miez. (optional)


Plansa 2

Revizuit: Departament Calitate


Aprobat:manager Asigurarea Calitatii

Revizia: 7
Date: Ianuarie 2004

Number: MITS/97

Page: 4 of 1

MANUAL DE INSTRUCTIUNI

15. ANOMALII POSIBILE SI SOLUTII RECOMANDATE


In urmatorul tabel
se decriu pe scurt anomaliile ce pot aparea in timpul functionarii sau cand
se desfasoara verificarile periodice, precum si modul de remediere a lor.
SIMPTOM
Rezistenta izolatiei
redusa

Protectia automata
declanseaza
transformatorul la
conectare.

ELEMENTE AFECTATE /
CAUZE POSIBILE

SOLUTII

Dielectric / Prezenta
umiditatii pe suprafata
infasurarilor.

Se curata cu aer uscat;


Se ventileaza.

Dielectric / Imbatranire,
murdarire.

Se contacteaza
fabricantul. Se curata si
se usuca prin stergere.

Infasurari / Defect in
infasurari.

Se contacteaza
fabricantul .

Ploturile limitatorului de
curent /
Se verifica daca pozitia
limitatorului coincide cu
tensiunea primara.

Tensiunea primara nu
coincide cu pozitia
limitatorului.
Sigurantele fuzibile
Calibrate incorect.

Se modifica calibrarea.

Releele de protectie
Temporizarile si/sau curentul
sunt incorect reglate.

Tensiune secundara
anormala

Se verifica reglajele
temporizarilor si ale
curentului.

Tensiunea primara
Absenta tensiunii primare.

Se verifica instalatia si se
contacteaza Compnia de
Electricitate.

Ploturile limitatorului de
curent.
Se modifica pozitia.
Pozitionare incorecta.

Revizuit: Departament Calitate


Aprobat:manager Asigurarea Calitatii

Revizia: 7
Date: Ianuarie 2004

Number: MITS/97

Page: 1 of 1

MANUAL DE INSTRUCTIUNI

SIMPTOM

ELEMENTE AFECTATE /
CAUZE POSIBILE

SOLUTII

Infasurari
Lipsa continuitatii.
Tensiune foarte scazuta

Tensiunea primara
Foarte scazuta

Tensiune foarte ridicata

Se verifica instalatia si se
contacteaza Compania de
Electricitate.

Tensiunea primara
Foarte ridicata

Tensiuni nesimetrice

Se contacteaza fabricantul

Ploturile limitatorului de
curent
Incorect pozitionate pe una
dintre faze

Se verifica instalatia si se
contacteaza Compania de
Electricitate.

Se verifica pozitia celor trei


comutatoare.

Se verifica instalatia si se
contacteaza Compania de
Electricitate.
Siguranta fuzibila
Fuzibilul ars.

Se schimba elementul portfuzibil.

Infasurarile
Lipsite de continuitate.

Se ia legatura cu
fabricantul.

Instalatia de joasa
tensiune
Dezechilibru al sarcinii
Cuplare incorecta.

Revizuit: Departament Calitate


Aprobat:manager Asigurarea Calitatii

Revizia: 7
Date: Ianuarie 2004

Se verifica instalatia de
joasa tensiune si legaturile
pe partea de joasa
tensiune. .

Number: MITS/97

Page: 2 of 1

MANUAL DE INSTRUCTIUNI

SIMPTOME
Declansari aleatoare in
timpul functionarii

ELEMENTE AFECTATE /
CAUZE POSIBILE

SOLUTII

Termometrul
Functionare incorecta.

Verificare. Inlocuire

Reglare incorecta a valorilor


de alarma si declansare.

Se verifica reglajele. Se
corecteaza.

Traductoarele Pt-100 sau


termistoarele

Se verifica traductoarele
Defectarea traductoarelor sau si termistoarele.
a termistoarelor.
Infasurari.
Perforarea materialului izolant. Se contacteaza
fabricantul.
Siguranta fuzibila
Fuzibil ars

Se inlocuieste elementul
port-fuzibil.

Relee
Temporizare incorecta.
Temperatura anormala in
functionare

Se verifica temporizarea.

Locul de instalare
Ventilare insuficienta.

Se verifica ventilarea
locului de instalare.

Temperatura ambientala
crescuta.
Reteaua de joasa tensiune
Supraincarcata

Revizuit: Departament Calitate


Aprobat:manager Asigurarea Calitatii

Revizia: 7
Date: Ianuarie 2004

Se
verifica
posibilele
cresteri ale sarcinii si se
descarca transformatorul
de sarcina.

Number: MITS/97

Page: 3 of 1

MANUAL DE INSTRUCTIUNI

SIMPTOM
Nivel crescut al
zgomotului

ELEMENTE AFECTATE /
CAUZE POSIBILE

SOLUTII

Miezul magnetic
Se regleaza limitatorul de
curent sau regulatorul.

Tensiune de alimentare
ridicata.
Accesorii slabite
Anumite elemente au fost
neatent montate, ducand la
vibratii.

Verificari.
Se
strang
imbinarile unde e cazul.

Distanta insuficienta fata Se inlatura elementele.


de pereti.
Se studiaza zona.
Elemente care reflecta
sunetul.

Revizuit: Departament Calitate


Aprobat:manager Asigurarea Calitatii

Revizia: 7
Date: Ianuarie 2004

Number: MITS/97

Page: 4 of 1

MANUAL DE INSTRUCTIUNI

16. PLACUTA DE IDENTIFICARE


Toate transformatoarele au o placuta de identificare si definire a
caracteristicilor de principale.
Placuta este plasata (daca nu e specificat altfel de catre client) pe partea de
joasa tensiune si este prinsa in nituri, incastrata sau cu suruburi de flansa
superioara pe o consola sudata sau pe carcasa transformatorului.

Revizuit: Departament Calitate


Aprobat:manager Asigurarea Calitatii

Revizia: 7
Date: Ianuarie 2004

Number: MITS/97

Page: 5 of 1

MANUAL DE INSTRUCTIUNI

17. GARANTII

Din partea si reprezentand ABB Power Technology, S.A., Transformatoare


de distributie cu sediul in Zaragoza, Directorul Asigurarii Calitatii.

Certifica:
Faptul ca transformatorul indicat in formularul de date anexat a fost fabricat si
incercat in conformitate cu specificatiile din comanda si cu standardele si
codurile in vigoare, obtinandu-se rezultate satisfacatoare.
Si astfel,

Garanteaza:
Ca transformatorul nu prezinta nici un defect de fabricatie pe o perioada de
doisprezece luni de la punerea in functiune sau optsprezece luni de la data
livrarii.
Aceasta garantie nu se acopera efectele cauzate de manevrarea sau
exploatarea necorespunzatoare a transformatorului.

Asigurarea Calitatii,
ABB Power Technology, S.A.
Transformatoare de Distributie

Revizuit: Departament Calitate


Aprobat:manager Asigurarea Calitatii

Revizia: 7
Date: Ianuarie 2004

Number: MITS/97

Page: 1 of 1

MANUAL DE INSTRUCTIUNI

18. ASISTENTA TEHNICA


ABB Power Technology, S.A. dispune de un Serviciu Tehnic ce functioneaza
24 de ore din 24. In cazul aparitiei unei anomalii, va stam intru totul la dispozitie
la urmatoarele numere de telefon din urmatoarele departamente:
SERVICIUL TEHNIC
Mr. Vicente Cerezuela

Tel.: +34 976 76 93 09


Tel.: +34 976 76 93 05
Mobile tel.: + 34 616 97 19 29
Fax: +34 976 76 93 06
E-mail: alberto.gracia@es.abb.com
E-mail: vicente.cerezuela@es.abb.com

COMERCIAL
Mr. Fernando Aparicio

Tel.: +34 976 76 93 30


Fax: +34 976 76 93 06
E-mail: fernando.aparicio@es.abb.com

FABRICARE
Mr. Antonio Peiro

Tel.: +34 976 76 93 10


Fax: +34 976 76 93 06
E-mail: antonio.peiro@es.abb.com

LIVRARE
Mr. Felix Pons

Tel.: +34 976 76 93 32


Tel.: +34 976 76 93 06
Fax: +34 976 76 93 06
E-mail: felix.pons@es.abb.com

Revizuit: Departament Calitate


Aprobat:manager Asigurarea Calitatii

Revizia: 7
Date: Ianuarie 2004

Number: MITS/97

Page: 1 of 1

MANUAL DE INSTRUCTIUNI

CALITATE
Mr. Antonio Peiro (Quality)
Mr. Santos Zaurin (Enviromental)

Tel.: +34 976 76 93 10

Mr. Rafael Sanchz (Test)

Tel.: +34 976 76 93 27


Tel.: +34 976 76 93 28
Fax: +34 976 76 93 08
E-mail: antonio.peiro@es.abb.com
E-mail: santos.zaurin@es.abb.com
E-mail: rafa.sanchez@es.abb.com

ATENTIE!
Sesizarile si solicitarile dumneavoastra vor fi binevenite si ne vor ajuta sa ne
perfectionam. Va rugam transmiteti orice sesizare catre persoanele de mai sus..

Revizuit: Departament Calitate


Aprobat:manager Asigurarea Calitatii

Revizia: 7
Date: Ianuarie 2004

Number: MITS/97

Page: 2 of 1

MANUAL DE INSTRUCTIUNI

19. OBSERVATII

Revizuit: Departament Calitate


Aprobat:manager Asigurarea Calitatii

Revizia: 7
Date: Ianuarie 2004

Number: MITS/97

Page: 1 of 1