Prepoziţii

+ Acuzativul fűr pentru durch prin bis până la ohne fără gegen împotrivă pro pe um în jurul, la (ora) + Dativul aus din von de, de la seit de (temporar) bei la (stare) zu la (mişcare) mit cu vor acum (temporar) nach după ausser în afară de, cu excepţia + Acuzativul/Dativul în funcţie de mişcare/stare in în neben lângă, alături zwischen între hinter în spatele… vor în faţa… unter sub, dedesuptul űber despre, deasupra an la (suprafaţă verticală) auf pe (suprafaţă orizontală)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful