Prepoziţii

+ Acuzativul fűr pentru durch prin bis până la ohne fără gegen împotrivă pro pe um în jurul, la (ora) + Dativul aus din von de, de la seit de (temporar) bei la (stare) zu la (mişcare) mit cu vor acum (temporar) nach după ausser în afară de, cu excepţia + Acuzativul/Dativul în funcţie de mişcare/stare in în neben lângă, alături zwischen între hinter în spatele… vor în faţa… unter sub, dedesuptul űber despre, deasupra an la (suprafaţă verticală) auf pe (suprafaţă orizontală)