Sunteți pe pagina 1din 54

OBIECTIV: Santier PROCREDIT CITY MALL” situat in Bucuresti, Soseaua Oltenitei, nr. 2, Sector 4, in incinta City Mall BENEFICIAR: PROCREDIT BANK ANTREPRENOR GENERAL: CORPORATE OFFICE SOLUTIONS S.R.L. ANTREPRENOR: S.C. CORIL IMPORT EXPORT SRL

PLAN PROPRIU DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ INTOCMIT CONFORM H.G.300/2006

ȘANTIER : Santier ”PROCREDIT CITY MALL”

Elaborat

Ing. Mantescu Octavian Expert S.S.M.

E-mail : octavian.mantescu@pedorexpert.ro

Verificat

Nicolae Mihalcea

- Sef de santier

Tel :

0722289958

E-mail : nicolae.mihalcea@tehnic.coril.ro

Aprobat

Cornel COMAN General Manager Tel : +40. 722.344.284

E-mail : cornel.coman@coril.ro

Vizat

Dr.

- Medic Medicina Muncii

VIZAT BENEFICIAR,

COORDONATOR ÎN MATERIE DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

Tel

Dl

/email:

REGISTRU EVIDENŢĂ EXEMPLARE:

Număr copie

Deţinător

1.

 

2.

 

3.

 
1
1

Prezentul PLAN PROPRIU DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ se adresează activităţilor pe care le desfăşoară personalul CORIL IMPORT - EXPORT S.R.L. si ai subantreprenorilor în şantier şi are caracter de Normă Internă Obligatorie.

Legislaţia determinantă:

Legea 319/2006, Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă; H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 319/2006 – Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă; H.G. nr. 300/02.03.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare si mobile; Reglementari legale aplicabile SSM:

La executia lucrarilor se vor respecta cu strictete prevederile mentionate mai jos:

Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 modificăt cu H.G 955/2010 pentru Normele Metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, Hotărârea Guvernului nr. 300/2006 actualizată în Iulie 2007 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, Hotărârea Guvernului nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă, Hotărârea Guvernului nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă, Hotărârea Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă, Hotărârea Guvernului nr. 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot, Hotărârea Guvernului nr. 1876/2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii, Hotărârea Guvernului nr. 1136/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice, Hotărârea Guvernului nr. 1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, Hotărârea Guvernului nr. 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare, Hotărârea Guvernului nr. 600/2007 privind protecţia tinerilor la locul de munca, Hotărârea Guvernului nr. 1058/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive, Hotărârea Guvernului nr. 1092/2006 privind privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în muncă, Hotărârea Guvernului nr. 1093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, Hotărârea Guvernului nr. 1875/2005 privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor faţă de riscurile datorate expunerii la azbest, Riscuri potențiale de mediu ce pot apărea în timpul executării lucrărilor. Legea 307/2006 Legea privind apararea impotriva incendiilor;

2
2

OMAI nr.163 din 2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor OUG nr. 99 din 2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extrem pentru protectia persoanelor incadrate in munca Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca ale subantreprenorului specifice activitatilor pe care le desfasoara;

3
3

CUPRINS:

A. LOCALIZARE SANTIER

5

B. NUMELE SI ADRESA ANTREPRENORULUI/ SUBANTREPRENORULUI`

5

C. NUMĂRUL LUCRĂTORILOR PE ŞANTIER:

6

D. NUMELE PERSOANEI DESEMNATE SĂ CONDUCA EXECUTAREA LUCRĂRILOR :

6

E. DURATA LUCRĂRILOR, INDICAND DATA INCEPERII ACESTORA:

7

LUCRARI DE EXECUTAT :

7

F. ANALIZA PROCESELOR TEHNOLOGICE DE EXECUŢIE CARE POT AFECTA SĂNĂTATEA ŞI

SECURITATEA LUCRĂTORILOR ŞI A CELORLALŢI PARTICIPANŢI LA PROCESUL DE MUNCĂ PE ŞANTIER . 7

G. EVALUAREA RISCURILOR PREVIZIBILE LEGATE DE MODUL DE LUCRU, DE MATERIALELE

UTILIZATE, DE ECHIPAMENTELE DE MUNCA FOLOSITE. DE UTILIZAREA SUBSTANTELOR SAU PREPARATELOR PERICULOASE, DE DEPLASAREA PERSONALULUI, DE ORGANIZAREA SANTIERULUI

10

H.

MĂSURI PENTRU ASIGURAREA SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII LUCRĂTORILOR, SPECIFICE

LUCRĂRILOR PE CARE ANTREPRENORUL/ SUBANTREPRENORUL LE EXECUTĂ PE ŞANTIER, INCLUSIV MASURI DE PROTECTIE COLECTIVA SI INDIVIDUALA

17

I.

MĂSURI PENTRU SITUATII DE URGENTA, REGULI P.S.I, PRIM AJUTOR, EVACUARE

28

4
4

A. LOCALIZARE SANTIER

Santierul se afla localizat in Bucuresti, Soseaua Oltenitei, nr. 2, Sector 4, in incinta City Mall.

B. NUMELE SI ADRESA ANTREPRENORULUI/ SUBANTREPRENORULUI`

B.1. ANTREPRENOR

Denumire CORPORATE OFFICE SOLUTIONS S.R.L

Adresa Sos. Bucuresti-Ploiesti Nr. 73-81, Corp 2, Etaj 1, Sector 1, , Bucuresti

Reprezentat de Marius Tufan in calitate de Coordonator proiecte, Tel: 0737 666 825

B.2. SUBANTREPRENOR

SC CORIL IMPORT EXPORT SRL -lucrări de montaj -execuţie instalaţii

telefonie si instalaţii electrice curenţii slabi

Reprezentat de : Cornel COMAN General Manager

Tel.: +40.21.250.39.99

Fax: +40.21.250.39.43

Mobile: +40. 722.344.284

Datele de identificare complete ale antreprenorului/ subantreprenorului sunt

mentionate in Anexa 1.

5
5

ORGANISME OFICIALE a) Inspectoratul Teritorial de Muncă Denumire ITM Bucuresti Adresa Str. Radu Voda nr. 26-26A, sector 4, Bucuresti Relatii de Munca.: 021.331.76.98; Securitate si Sanatate in Munca.: 021.331.13.27 E-mail itmbucuresti@itmbucuresti.ro

b) Spitalul de Urgență Floreasca

Denumire Spitalul de Urgenta Floreasca Adresa Calea Floreasca nr . 8 Sector 1, Bucuresti

Telefon (021) 599.23.00 (021) 599.23.08 Fax (021) 599.22.57 E-mail spital@urgentafloreasca.ro

c) Serviciul local de pompieri

Denumire Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

Adresa Str. Banu Dumitrache nr. 46, sector 2, Bucuresti Telefon 021 208 61 50 Fax 021 242 09 90 E-mail office@igsu.ro

Servicii de urgenta

Vor fi afisate in locuri vizibile, in toate sectoarele din santier:

In caz de urgenta apelati:

Numar unic de urgenta

112

C. NUMĂRUL LUCRĂTORILOR PE ŞANTIER:

Numarul estimat : 6 lucratori ai SC CORIL IMPORT EXPORT SRL (lucratori intr-un singur schimb) Lista lucratorilor este mentionata in Anexa 2.

D. NUMELE PERSOANEI DESEMNATE SĂ CONDUCA EXECUTAREA LUCRĂRILOR :

OLIMPIU BAN Project manager Tel +4021.250.39.99 Fax +4021.250.39.43 Mobile: +40720.111.393 E-mail: olimpiu.ban@coril.ro Nicolae Mihalcea - Sef de santier Tel : 0722289958 E-mail : nicolae.mihalcea@tehnic.coril.ro

6
6

E.

DURATA

ACESTORA:

LUCRĂRILOR,

Data inceperii lucrarilor: 06.02.2017 Durata estimata a lucrarilor: 45 zile

LUCRARI DE EXECUTAT :

INDICAND

.

DATA

INCEPERII

Instalatii electrice si montare/ relocare echipamente

F. ANALIZA PROCESELOR TEHNOLOGICE DE EXECUŢIE CARE POT AFECTA SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA LUCRĂTORILOR ŞI A CELORLALŢI PARTICIPANŢI LA PROCESUL DE MUNCĂ PE ŞANTIER

Pentru toate categoriile de lucrari ca fac obiectul prezentului plan propriu de securitate si sanatete PPSS, se va tine cont de urmatoarele aspecte din punct de vedere al celor patru componente ale sistemului de munca (Executant, Sarcina de munca, Mijloace de munca/ Echipamente de munca, Mediul de munca):

1. Executantul

-trebuie sa fie apt pentru lucru si dupa caz, apt pentru lucru la inaltime; -trebuie sa fie dotat si sa poarte echipamentul individual de protectie EIP; -trebuie sa fie instruit din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca ; -trebuie sa fie calificat si autorizat, daca trebuie sa utilizeze anumite echipamente; -trebuie sa nu efectueze improvizatii in procesul muncii; -trebuie sa nu fie expus si sa nu se expuna pericolului de cadere de la inaltime, pericolului de electrocutare, - trebuie sa nu intre in zona de actiune a echipamentelor de munca, sau unde exista pericolul caderilor de obiecte de la inaltime.

2. Sarcina de munca

-trebuie repartizata corespunzator pregatirii pe care o are lucratorul ; -trebuie corect dimensionata in raport cu capacitatile pshico fizice ale lucratorului ;

-daca se lucreaza in echipa, se impune coordonarea activitatilor de catre conducatorul locului de munca (sef de echipa);

3. Mijloace de munca/ Echipamente de munca

-trebuie sa nu prezinte riscuri in utilizare pentru lucratori ; -trebuie sa fie semnalizate corespunzator si sa aiba sistemele de semnalizare in stare de functionare ; -trebuie sa fie prevazute cu mijloace de protectie colectiva impotriva caderilor in gol ; -trebuie amplasate astfel incat sa se evite rasturnarea acestora; -trebuie sa aibe manuale de utilizare in limba romana, certificate si autorizate dupa caz;

7
7

4. Mediul de munca

- caile de acces si evacuare trebuie marcate si semnalizate ;

- trebuie asigurat un iluminat corespunzator ;

- trebuie evitate caderile de obiecte de la inaltime ;

- trebuie evitata intrarea in raza de actiune a echipamentelor de munca ;

- trebuie prevazute materiale de prim ajutor ;

Pentru realizarea lucrarilor se utilizeaza urmatoarele echipamente de munca (scule, unelte, dispozitive):

- manuale ( trusa de scule, cutter, foarfece, surubelnite, clesti,

- electrice ( autofiletante, bormasina , flex, reflectoare si lampi de iluminat, prelungitoare, );

- echipamente (scari, platforme de lucru, schele, nacele,

);

)

Lista echipamentelor individuale de protectie acordate lucratorilor este in Anexa 3. Lista completa a echipamentelor de munca utilizate este in Anexa 4

F1.

- montarea sistemuluide cablare structurata

- montarea cablului tip fibra optica

- montarea dozelor de pardoseala

- montarea prizelor sistemului de cablare structurata

- montarea panel-patch

- testare cablaje fibra optica privind continuitatea si trasabilitatea cailor de comunicatie

Instalatii pentru telefonie si comunicatie prin cablu :

INSTALATII DE TELEFONIE /COMUNICATIE

Materiale

Materiale utilizate la:

Montarea sistemului de cablare structurata

- Canale metalice tip mecano din table zincata;

- Materiale de izolatie;

- Materiale de etansare (garnituri din cauciuc buretos);

- Accesorii de fixare: suporturi, dibluri, etc.;

- Material marunt - suruburi, piulite, saibe, holz- surub, nituri etc. Montarea cablului tip fibra optica

- Materiale pentru curatare si lipire fibra optica

- Elemente de sustinere elastice;

- Accesorii de montaj: dibluri conexpand, elastic etc

.Montarea prizelor sistemului de cablare structurala

- Accesorii de montaj: elemente de fixare etc.

- Materiale de etansare (garnituri din cauciuc buretos);

- Material marunt - suruburi, nit cu cap semirotund, piulite, saibe, saibe Grower, holz - surub etc. Montarea panel -patch

- Materiale de etansare (garnituri din cauciuc buretos);

- Material marunt - suruburi, nit cu cap semirotund, piulite, saibe, saibe Grower ,hlz- surub, etc. Testarea cablajelor tip fibra optica

8
8

- se utilizeaza aparatul tip tester cu laser

MONTAREA SISTEMULUI DE CABLARE STRUCTURATA

1. Se marcheaza` pozitiilor de montaj a canalelor si se fixeaza sub pardoseala tehnica,

conform proiectului.

2. Pentru fixarea canalelor se va gauri pardoseala cu bormasina cu percutie , iar

prinderea se face cu ajutorul holz-suruburilor ca elemente de fixare . Elementele de fixare sunt:

-
-

holz-surub`.

3. Se monteaza elementul de fixare a canalului metallic pentru fibra optica conform

specificatiei din proiect.

4. Se verifica:

optica conform specificatiei din proiect. 4. Se verifica: sau intersectiei cu alte tipuri de canale .

sau intersectiei cu alte tipuri de canale .

MONTAREA CABLULUI DE FIBRA OPTICA

1. Se pregatesc pentru asamblare, la nivelul pardoselii sau a platformei de lucru,

tronsoanele drepte si piesele speciale alcatuind portiuni de fibra optica cu forme si

lungimi determinate de posibilitile de montare.

2. Se fixeaza tronsoanele de fibra optica conform cerintelor din proiect

3. Se verifica visual capetele fibrei optice care urmeaza a fi conectate

4. Se curate cu alcool izopropilic capetele in vederea sudurii prin fusiune

5. Se conecteaza prin aparat de sudura, se verifica sudura dupa conectare.

6. Se verifica trasabilitatea fibrei optice cu ajutorul unui creion LASER pentru

continuitate circuit.

7. Se strang , definitiv, elementele de fixare ale canalelor .

10. Dupa efectuarea probelor finale, se executa eventualele retusuri ale continuitatii fibrei optice.

MONTAREA PRIZELOR SISTEMULUI DE CABLARE STRUCTURATA

1.Se marcheaza pozitiile de montaj ale prizelor si se fixeaza sub pardoseala tehnica, conform proiectului.

2. pentru fixarea prizelor se va gauri pardoseala cu bormasina cu percutie , iar

prinderea se face cu ajutorul holz-suruburilor ca elemente de fixare . Elementele de fixare sunt:

-
-

din beton armat;

holz-surub`.

3. Se monteaza elementul de fixare pentru prize - fibra optica conform specificatiei din

proiect.

4. Se verifica:

alinierea prizelor;

liniaritatea liniaritatea prizelor bi-dimensional , in cazul traseelor orizontale

/vertical pozitionarea fata de traversarii sau intersectii cu alte tipuri de canale .

9
9

MONTAREA PANEL-PATCH

1. Se verifica daca panelul este in conformitate cu tipul si dimensiunile prevazute in

proiect.

2.

Se verifica protectia anticoroziva, conform prevederilor din proiect.

3.

Se stabileste pozitia de montaj a panelului patch in conformitate cu proiectul.

4.

Se practica gaurile pentru holz-surub si diblu in vederea montarii panelului

5.

Se verifica orizontalitatea/verticalitatea panelului-patch.

8.

Se monteaza garnitura de etansare intre rama panelului patch si perete beton

armat , bca,etc,cu dibluri si holz-surub

TESTAREA CABLAJELOR TIP FIBRA OPTICA

1.

Se verifica liniaritatea si conectarea fibrei optice.

2.

Se verifica protectia anticoroziva, conform prevederilor din proiect.

3.

se verifica cu unu creion LASER continuitatea traseului ,intrarile si iesirile din prize si

panelurile-patch.

4.

Se conecteaza reteaua de fibra optica la sursa .

5.

Se verifica intensitatea semnalului electric din fibra optica.

6.

Se regleaza functionalitatea si legaturile din prize si panel-pa

G. EVALUAREA RISCURILOR PREVIZIBILE LEGATE DE MODUL DE LUCRU, DE MATERIALELE UTILIZATE, DE ECHIPAMENTELE DE MUNCA FOLOSITE. DE UTILIZAREA SUBSTANTELOR SAU PREPARATELOR PERICULOASE, DE DEPLASAREA PERSONALULUI, DE ORGANIZAREA SANTIERULUI

Pentru evaluarea riscurilor s-a utilizat metoda institutului INCDPM, in care scala de incadrare a nivelurilor de risc/ securitate este indicata in figura de mai jos:

NIVEL DE

CUPLUL GRAVITATE - PROBABILITATE

NIVEL DE SECURITAT

 

RISC

1

MINIM

(1,1) (1,2) (1,3) (1,4) (1,5) (1,6) (2,1)

7

MAXIM

2

FOARTE

(2,2) (2,3) (2,4) (3,1) (3,2) (4,1)

6

FOARTE

MIC

MARE

3

MIC

(2,5) (2,6) (3,3) (3,4) (4,2) (5,1) (6,1)

5

MARE

 

(7,1)

 

4

MEDIU

(3,5) (3,6) (4,3) (4,4) (5,2) (5,3) (6,2)

4

MEDIU

 

(7,2)

 

5

MARE

(4,5) (4,6) (5,4) (5,5) (6,3) (7,3)

3

MIC

6

FOARTE

(5,6) (6,4) (6,5) (7,4)

2

FOARTE

MARE

MIC

7

MAXIM

(6,6) (7,5) (7,6)

1

MINIM

10
10

CLASE DE

 

GRAVITATE

GRAVITATEA CONSECINŢELOR

CONSECINŢE

1 NEGLIJABILE

consecinţe minore reversibile cu incapacitate de muncă previzibilă până la 3 zile calendaristice (vindecare fără tratament)

2 MICI

consecinţe reversibile cu o incapacitate de muncă previzibilă de 3-45 zile, care necesită tratament medical

3 MEDII

consecinţe reversibile cu o incapacitate de muncă previzibilă între 45-180 zile, care necesită tratament medical şi prin spitalizare

4 MARI

consecinţe ireversibile cu o diminuare a capacităţii de muncă de minimum 50 %, individul putând să presteze o activitate profesională (invaliditate de gradul III)

5 GRAVE

consecinţe ireversibile cu pierdere de 100 % a capacităţii de muncă, dar cu posibilitate de autoservire, de autoconducere şi de orientare spaţială (invaliditate de gradul II)

6 FOARTE GRAVE

consecinţe ireversibile cu pierderea totală a capacităţii de muncă, de autoservire, de autoconducere sau de orientare spaţială (invaliditate de gradul I)

7 MAXIME

deces

11
11
   

NUMĂR PERSOANE EXPUSE:

 

S.C. CORIL IMPORT-EXPORT S.R.L.

DURATA EXPUNERII: 8 h/zi ECHIPA DE EVALUARE:

Evaluator autorizat: ing. Mantescu Octavian Membri:

 
 

FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ :

1.Vasile Andre i 2.S.C. CORIL IMPORT-EXPORT S.R.L.- COMAN CORNEL Medic Medicina Muncii: dr.

 

LOCUL DE MUNCĂ: SANTIER

 

"ELECTRICIAN"

     

CONSE-

     

COMPONENTA

SISTEMULUI DE

MUNCĂ

FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI

FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC (descriere, parametri)

CINŢA

MAXIMĂ

PREVI-

ZIBILĂ

CLASA

DE

GRAVI-

TATE

CLASA

DE

PROBA-

BILITATE

NIVEL

PAR-

ŢIAL DE

RISC

0

1

 

2

3

4

5

6

MIJLOACE DE

FACTORI DE RISC MECANIC

1

Lovire la deplasarea între diversele puncte de lucru ( praguri de sus, uşi cu deschiderea pe calea de acces, dulapuri, etc.);

       

PRODUCŢIE

ITM 3-45 zile

2

5

3

MIJLOACE DE

FACTORI DE RISC MECANIC

2

Surprinderea de către mijlocul auto, neasigurat contra deplasărilor accidentale, în timpul încărcării – descărcării cu materiale necesare procesului de producţie, de alte mijloace auto aflate în circulaţie în zona de lucru sau lovirea de către alte mijloace de transport sau autoutilaje în timpul circulaţiei de la un punct de lucru la altul cu mijloace de transport proprii

societăţii

       

PRODUCŢIE

 

DECES

7

2

4

MIJLOACE DE

FACTORI DE RISC MECANIC

3

Prinderea, antrenarea,taierea, strivirea membrelor de către echipamente tehnice electrice (bormaşină, motoare electrice, etc.) în timpul lucrului cu acestea .

       

PRODUCŢIE

INV.Gr. III

4

2

3

MIJLOACE DE

FACTORI DE RISC MECANIC

4

Deplasari sub efectul gravitatiei: alunecare, cadere libera de obiecte

       

PRODUCŢIE

DECES

7

2

4

     

CONSE-

     

COMPONENTA

SISTEMULUI DE

MUNCĂ

FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI

FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC (descriere, parametri)

CINŢA

MAXIMĂ

PREVI-

ZIBILĂ

CLASA

DE

GRAVI-

TATE

CLASA

DE

PROBA-

BILITATE

NIVEL

PAR-

ŢIAL DE

RISC

0

1

 

2

3

4

5

6

MIJLOACE DE

FACTORI DE RISC MECANIC

5

Proiectarea particulelor de beton provenite de la lucrul cu rotopercutanta, etc.– afecţiuni oculare.

       

PRODUCŢIE

INV.Gr. III

4

2

3

MIJLOACE DE

FACTORI DE RISC MECANIC

6

Surprinderea, în timpul deplasării pe traseul conductelor (în interes de serviciu) de jeturi fierbinţi de abur sau lichide sub presiune, datorită neetanşeităţilor sau fisurării conductelor.

       

PRODUCŢIE

DECES

7

1

3

MIJLOACE DE

FACTORI DE RISC MECANIC

7

Tăierea, înţeparea, vătămarea mâinilor sau picioarelor datorită muchiilor ascuţite, tăietoare ale sculelor şi uneltelor de mână utilizate, capetelor de cabluri neprotejate, suprafeţelor materialelor folosite, etc.

       

PRODUCŢIE

ITM 3-45 zile

2

3

2

MIJLOACE DE

FACTORI DE RISC TERMIC

8

Degerături datorate lucrului cu obiecte din metal cu temperatură scăzută în anotimpul rece (unelte, scule, echipament electric, etc.).

       

PRODUCŢIE

ITM 3-45 zile

2

2

2

MIJLOACE DE

FACTORI DE RISC TERMIC

9

Temperatura ridicată a elementelor metalice, contacte imperfecte cu incalziri locale

       

PRODUCŢIE

ITM 3-45 zile

2

3

2

MIJLOACE DE

FACTORI DE RISC FIZIC

10

Blocarea cailor de circulatie si acces pietonal. Neasigurarea cailor de interventie pentru acordarea primului ajutor la locul accidentului.

       

PRODUCŢIE

DECES

7

1

3

MIJLOACE DE

FACTORI DE RISC ELECTRIC

11

Electrocutare prin atingere directă datorită deficienţelor la instalaţia electrică;

       

PRODUCŢIE

DECES

7

5

7

MIJLOACE DE

FACTORI DE RISC ELECTRIC

12

Electrocutare prin atingere indirectă a părţilor metalice ale echipamentelor ca urmare a funcţionării necorespunzătoare a legăturii la centura de împământare;

       

PRODUCŢIE

DECES

7

3

5

MIJLOACE DE

FACTORI DE RISC CHIMIC

13

Producerea de explozii (în zonele învecinate locului de muncă) datorită specificului instalaţiilor tehnologice existente (vehiculare de substanţe combustibile şi inflamabile).

       

PRODUCŢIE

DECES

7

1

3

     

CONSE-

     

COMPONENTA

SISTEMULUI DE

MUNCĂ

FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI

FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC (descriere, parametri)

CINŢA

MAXIMĂ

PREVI-

ZIBILĂ

CLASA

DE

GRAVI-

TATE

CLASA

DE

PROBA-

BILITATE

NIVEL

PAR-

ŢIAL DE

RISC

0

1

2

3

4

5

6

MEDIUL DE MUNCĂ

FACTORI DE RISC FIZIC

14

Temperaturi scăzute ale aerului în anotimpul rece, condiţii meteo defavorabile la lucrul în aer liber (ploi, ninsori, etc.) sau curenţi de aer în timpul deplasării sau lucrului în exterior – viroze, afecţiuni pulmonare

ITM 3-45 zile

2

3

2

reumatism.

MEDIUL DE MUNCĂ

FACTORI DE RISC FIZIC

15

Temperaturi ridicate în sezonul canicular – afecţiuni ale organismului (insolaţii, insuficienţe cardio respiratorii etc.).

ITM 3-45 zile

2

3

2

MEDIUL DE MUNCĂ

FACTORI DE RISC FIZIC

16

Slăbirea acuităţii vizuale – nivel scăzut de iluminare şi chiar lipsa iluminării în anumite porţiuni ale traseului de intervenţie.

ITM 3-45 zile

2

1

1

MEDIUL DE MUNCĂ

FACTORI DE RISC FIZIC

17

Slăbirea capacitaţii de percepţie auditivă - hipoacuzie - datorită zgomotului produs de echipamentele tehnice în funcţiune.

ITM 45-180

     

zile

3

2

2

MEDIUL DE MUNCĂ

FACTORI DE RISC FIZIC

18

Producerea de calamităţi naturale (inundaţii, cutremure, viscol, etc.).

DECES

7

1

3

SARCINA DE MUNCĂ

FACTORI DE RISC FIZIC

19

Efort static datorită lucrului în poziţie ortostatică (afecţiuni musculare şi ale sistemului osos).

ITM 45-180

     

zile

3

3

3

SARCINA DE MUNCĂ

CONŢINUT NECORESPUNZĂTOR AL SARCINII DE MUNCĂ ÎN RAPORT CU CERINŢELE DE

20

Dispunerea executării de operaţii care nu intră în sarcinile de serviciu: executarea de reparaţii, intervenţii, reglaje la echipamente tehnice, etc.

DECES

7

1

3

SECURITATE

SARCINA DE MUNCĂ

CONŢINUT NECORESPUNZĂTOR AL SARCINII DE MUNCĂ ÎN RAPORT CU CERINŢELE DE SECURITATE

21

Nerespectarea tehnologiilor de lucru pentru activităţile desfăşurate, a instrucţiunilor privind manevrarea şi reglarea echipamente tehnice electrice din dotare, etc.

DECES

7

2

4

SARCINA DE MUNCĂ

SARCINA SUB/SUPRADIMENSI ONATĂ ÎN RAPORT CU CAPACITATEA

22

Efort dinamic în timpul executării operaţiilor de manipulare materiale (motoare electrice, colaci cabluri, etc.) – solicitarea sistemului muscular şi osos.

ITM 3-45 zile

2

4

2

EXECUTANTULUI

     

CONSE-

     

COMPONENTA

SISTEMULUI DE

MUNCĂ

FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI

FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC (descriere, parametri)

CINŢA

MAXIMĂ

PREVI-

ZIBILĂ

CLASA

DE

GRAVI-

TATE

CLASA

DE

PROBA-

BILITATE

NIVEL

PAR-

ŢIAL DE

RISC

0

1

 

2

3

4

5

6

SARCINA DE MUNCĂ

SUPRASOLICITARE

23

Ritm de lucru mare, lucrări complexe – solicitare a sistemului nervos.

       

PSIHICĂ

ITM 3-45 zile

2

4

2

SARCINA DE MUNCĂ

SUPRASOLICITARE

24

Solicitare psihică în timpul conducerii autovehiculului în conditii de intemperii sau trafic intens;

       

PSIHICĂ

ITM 3-45 zile

2

4

2

SARCINA DE MUNCĂ

SUPRASOLICITARE

25

Nerespectarea programului şi a pauzelor de lucru;

       

PSIHICĂ

ITM 3-45 zile

2

5

3

SARCINA DE MUNCĂ

SUPRASOLICITARE

26

Stres datorat relaţionării intense cu subalternii şi terţii;

       

PSIHICĂ

ITM 3-45 zile

2

4

2

EXECUTANT

ACŢIUNI GREŞITE

27

Manevre, fixări şi reglaje greşite, întreţinerea defectuoasă a echipamentelor tehnice electrice, executarea defectuoasă a instalaţiilor electrice, etc.,

DECES

7

2

4

EXECUTANT

ACŢIUNI GREŞITE

28

Utilizarea greşită a mijloacelor de protecţie din dotarea individuală sau a echipamentelor tehnice deservite.

DECES

7

1

3

EXECUTANT

ACŢIUNI GREŞITE

29

Risc de accidente de traseu ca urmare a hazardului şi/sau nerespectării instrucţiunilor proprii de securitate în cursul deplasărilor cu autoturism, tren, avion, alte mijloace de transport, pietonal;

DECES

7

1

3

EXECUTANT

ACŢIUNI GREŞITE

30

Folosirea autovehiculului în stare necorespunzătoare (pneuri uzate, joc la volan peste limita admisă, sistem de frânare defect, etc.);

DECES

7

2

4

EXECUTANT

ACŢIUNI GREŞITE

31

Conducerea autovehiculului în condiţii psihico-fiziologice necorespunzătoare (oboseală, boală, sub influenţa băuturilor alcoolice);

DECES

7

2

4

EXECUTANT

ACŢIUNI GREŞITE

32

Circulaţia fără închiderea centurii de siguranţă;

DECES

7

1

3

EXECUTANT

ACŢIUNI GREŞITE

33

Prinderea, strivirea membrelor în timpul realizării sarcinilor de serviciu manipularea, depozitarea defectuoasă şi neasigurarea contra căderii a materialelor, pieselor, ET sau utilizarea defectuoasă a sculelor şi uneltelor din dotare (datorită unor acţiuni greşite ale executantului) – strivire membre.

INV.Gr. III

4

2

3

     

CONSE-

     

COMPONENTA

SISTEMULUI DE

MUNCĂ

FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI

FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC (descriere, parametri)

CINŢA

MAXIMĂ

PREVI-

ZIBILĂ

CLASA

DE

GRAVI-

TATE

CLASA

DE

PROBA-

BILITATE

NIVEL

PAR-

ŢIAL DE

RISC

0

1

2

3

4

5

6

EXECUTANT

ACŢIUNI GREŞITE

34

Executare (montare/demontare) defectuasa de operatii: manevre, pozitionari, fixari, ansamblari, reglaje sau utilizare gresita a mijloacelor de protectie individuala(centura ham).

DECES

7

2

4

EXECUTANT

ACŢIUNI GREŞITE

35

Executarea de intervenţii la echipamente tehnice (operaţie neprevăzută prin sarcina de muncă) în vederea reparării sau deservirii acestora sau deplasări în zone periculoase sau cu pericol temporar, la alte locuri de muncă, fără atribuţii de serviciu.

DECES

7

1

3

EXECUTANT

ACŢIUNI GREŞITE

36

Staţionare, deplasare, poziţionare în zone periculoase (căi de acces autovehicule, faţă de organele de maşină în mişcare, în raza de acţiune a utilajelor pentru terasamente, locuri de muncă unde se lucrează la cote

DECES

7

1

3

tehnologice superioare, etc.).

EXECUTANT

ACŢIUNI GREŞITE

37

Deplasări cu pericol de cădere de la înălţime sau înălţime mică (prin alunecare, dezechilibrare, prăbuşire în gol), în condiţii de insecuritate, la utilizarea de schele, scări neconforme, etc.

DECES

7

1

3

EXECUTANT

ACŢIUNI GREŞITE

38

Cădere de la acelaşi nivel (prin împiedicare de materiale, cabluri electrice depozitate pe căile de acces, alunecare pe pardoseală sau suprafeţe metalice, cu polei sau umede, suprafeţe denivelate, slab luminate, alunecoase), cădere de la mică înălţime în timpul efectuării operaţiilor de încărcare-descărcare a mijloacelor de transport cu materiale necesare procesului de producţie sau cădere în golurile tehnologice de pe căile de circulaţie – entorse, fracturi

ITM 45-180

     

zile

3

4

3

EXECUTANT

OMISIUNI

39

Neasigurarea curateniei zilnice la locul/postul de lucru;

ITM 45-180

     

zile

3

3

3

EXECUTANT

OMISIUNI

40

Desfăşurarea activităţii într-o stare psiho-fiziologică necorespunzătoare

DECES

7

1

3

EXECUTANT

OMISIUNI

41

Nerespectarea normelor de igienă personală şi de igienă în muncă – infectare organism.

ITM 3-45 zile

2

2

2

     

CONSE-

     

COMPONENTA

SISTEMULUI DE

MUNCĂ

FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI

FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC (descriere, parametri)

CINŢA

MAXIMĂ

PREVI-

ZIBILĂ

CLASA

DE

GRAVI-

TATE

CLASA

DE

PROBA-

BILITATE

NIVEL

PAR-

ŢIAL DE

RISC

0

1

 

2

3

4

5

6

EXECUTANT

OMISIUNI

42

Omiterea verificării stării tehnice, a integrităţii sculelor,

       

a

echipamentului individual de protecţie electroizolant,

DECES

7

2

4

bunei funcţionări a echipamentelor tehnice cu care lucrează – electrocutare.

a

EXECUTANT

OMISIUNI

43

Neutilizarea mijloacelor de producţie sau de protecţie din dotarea proprie sau a echipamentelor tehnice deservite

DECES

7

2

4

H. MĂSURI PENTRU ASIGURAREA SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII LUCRĂTORILOR, SPECIFICE LUCRĂRILOR PE CARE ANTREPRENORUL/ SUBANTREPRENORUL LE EXECUTĂ PE ŞANTIER, INCLUSIV MASURI DE PROTECTIE COLECTIVA SI INDIVIDUALA

FIŞA DE MĂSURI PROPUSE PENTRU

LOCUL DE MUNCĂ "ELECTRICIAN"

Nivel de MĂSURI PROPUSE Nr.Crt. FACTOR DE RISC risc Nominalizarea măsurii 0 1 2 3
Nivel de
MĂSURI PROPUSE
Nr.Crt.
FACTOR DE RISC
risc
Nominalizarea măsurii
0
1
2
3
Instruire si examinare periodica vizand respectarea masurilor de
electrosecuritate.
Electrocutare
prin
atingere
directă
1
datorită
deficienţelor
la
instalaţia
7
electrică;
Identificarea instalatiilor la care urmeaza a se lucra; Verificarea
vizuala a integritatii legarii la pamant a carcaselor si aparatelor
din zona de lucru ;
Verificarea vizuala a existentei masurilor de protectie, una principala
2
si una secundara, a integritatii legarii la pamant a carcaselor
aparatajelor
3
Respectarea prevederilor care reglementează circulaţia pe
drumurile publice
4
Electrocutare prin atingere indirectă a părţilor metalice
ale echipamentelor ca urmare a funcţionării
necorespunzătoare a legăturii la centura de
împământare;
Surprinderea de către mijlocul auto, neasigurat
contra deplasărilor accidentale, în timpul încărcării –
descărcării cu materiale necesare procesului de
producţie, de alte mijloace auto aflate în circulaţie în
zona de lucru sau lovirea de către alte mijloace de
transport sau autoutilaje în timpul circulaţiei de la un
punct de lucru la altul cu mijloace de transport proprii
societăţii
Deplasari sub efectul gravitatiei: alunecare, cadere
libera de obiecte
5
Verificarea semnalizarii privind lucrul in zone periculoase
-căile de acces vor fi marcate si restrictionate.
-asigurarea comunicarii intre executanti ;
4
4
Marcarea si restrictionarea accesului lucratorilor pe orizontala,
rezultata din actiunile sarcinilor de munca pe verticala
18
18

FIŞA DE MĂSURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCĂ "ELECTRICIAN"

 

Nivel de

MĂSURI PROPUSE

Nr.Crt.

FACTOR DE RISC

risc

 

Nominalizarea măsurii

0

1

0 1 2   3

2

 

3

     

Echipa de lucru trebuie să fie informata si sa respecte urmatoarele aspecte cu privire la:

a)

manevrarea echipamentului de muncă, starea acestuia (fiabilitate

şi accesibilitate);

b)

riscurile de accidentare şi modul de acţiune în caz de apariţie a

Nerespectarea tehnologiilor de lucru pentru activităţile

acestora;

5

desfăşurate, a instrucţiunilor privind manevrarea şi reglarea echipamente tehnice electrice din dotare, etc.

4

c)

apariţiei unei situaţii critice;

comportamentul adecvat în cazul producerii unei avarii sau al

d)

utilizarea echipamentului individual de protecţie;

e)

masuri de acordare a primului ajutor;

f) utilizarea sistemului de comunicare si supraveghere in timpul executarii sarcinii de munca.

g)

asigurarea prevenirii accidentelor colective;

6

Manevre, fixări şi reglaje greşite, întreţinerea defectuoasă a echipamentelor tehnice electrice, executarea defectuoasă a instalaţiilor electrice, etc., fără respectarea regimului de lucru stabilit prin tehnologii, a normelor specifice de securitate (executarea de intervenţii în prezenţa tensiunii, etc.).

4

Verificarea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării disciplinei tehnologice şi a restricţiilor de securitate;

 

Folosirea autovehiculului în stare necorespunzătoare

 

Efectuarea verificarilor tehice periodice reglementate de legislatia in domeniu. Efectuarea reviziilor periodice conform normelor stabilite de fabricant.

7

(pneuri uzate, joc la volan peste limita admisă, sistem de frânare defect, etc.);

4

19
19

FIŞA DE MĂSURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCĂ "ELECTRICIAN"

 

Nivel de

MĂSURI PROPUSE

Nr.Crt.

FACTOR DE RISC

risc

Nominalizarea măsurii

0

1

1

2

3

 

Conducerea autovehiculului în condiţii psihico-

8

fiziologice necorespunzătoare (oboseală, boală, sub influenţa băuturilor alcoolice);

4

Respectarea prevederilor care reglementează circulaţia pe drumurile publice

     

Partile componente metalice ale centuri ham sau ale E.M. trebuie sa fie controlate de către o persoană competentă, astfel:

Executare (montare/demontare) defectuasa de operatii: manevre, pozitionari, fixari, ansamblari, reglaje sau utilizare gresita a mijloacelor de protectie individuala(centura ham).

a)înainte de utilizarea lor; b)la intervale periodice; c)după orice modificare, daca acestea au fost matisate/protejate cu material textil pentru prevenirea shock-urilor.

9

4

-pastrarea stabilitatii si a echilibrului corpului in momentele de expunere la efort static prin tragerea cablului electric prin orificiile existente. -pastrarea aceluiasi ritm de miscare in timpul deplasarii pe pasarela metalica intre peretii de sticla ai constructiei si de montare a carabinei/clema cordelinei centurii ham. -echiparea si purtarea obligatorie a EIP.

20
20

FIŞA DE MĂSURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCĂ "ELECTRICIAN"

 

Nivel de

MĂSURI PROPUSE

Nr.Crt.

 

FACTOR DE RISC

risc

Nominalizarea măsurii

0

 

1

0   1 2 3

2

3

 

Omiterea verificării stării tehnice, a integrităţii sculelor,

 

Inlocuirea echipamentelor necertificate cu altele, certificate din punct de vedere al calitatii de securitate a muncii; Verificarea echipamentelor aflate in dotare si realizarea certificarii celor care nu indeplinesc aceasta cerinta; Interzicerea efectuarii de operatiuni cu echipamente necertificate.

Verificarea echipamentelor si dispozitivelor de protectie aflate in dotare si realizarea certificarii celor care nu indeplinesc aceasta cerinta; Se interzice efectuarea de operatiuni cu echipamente necertificate;

10

a

echipamentului individual de protecţie electroizolant,

4

bunei funcţionări a echipamentelor tehnice cu care lucrează – electrocutare.

a

 
   

11

Producerea de explozii (în zonele învecinate locului de muncă) datorită specificului instalaţiilor tehnologice existente (vehiculare de substanţe combustibile şi inflamabile).

 

3

Pastrarea in timpul lucrului a distantei optime fata de utilajele aflate sub presiune Punarea EIP si EIL corespunzator

 

Executarea de intervenţii la echipamente tehnice (operaţie neprevăzută prin sarcina de muncă) în

   

Este interzisa executarea altor sarcini decat cele prevazute in sarcina de munca din fisa postului lucratorului

25

vederea reparării sau deservirii acestora sau deplasări

3

în

zone periculoase sau cu pericol temporar, la alte

locuri de muncă, fără atribuţii de serviciu.

 
21
21

FIŞA DE MĂSURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCĂ "ELECTRICIAN"

 

Nivel de

MĂSURI PROPUSE

Nr.Crt.

FACTOR DE RISC

risc

Nominalizarea măsurii

0

1

1

2

3

 

Staţionare, deplasare, poziţionare în zone periculoase (căi de acces autovehicule, faţă de organele de maşină

 

Este interzisa deplasarea si stationarea in zonele cu risc de accidentare ale santierului Este interzisa parasirea locului de munca in timpul lucrului si executarea de lucrari fara acordul sefului locului de munca Este interzisa stationarea, deplasarea in zona de lucru a utilajelor Respectarea distantei minime de siguranta fata de masinile si utilajele aflate in zona

26

în mişcare, în raza de acţiune a utilajelor pentru terasamente, locuri de muncă unde se lucrează la cote tehnologice superioare, etc.).

3

Semnalizarea cailor de circulatie conform prevederilor reglementate Marcarea corespunzatoare si ingradirea zonelor care prezinta risc de alunecare, cadere Purtatea EIP si EIL conform HG 1048/2006 privind cerinte minime de securitate si sanatate privind utilizarea de catre lucratori a EIP

22
22

FIŞA DE MĂSURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCĂ "ELECTRICIAN"

 

Nivel de

MĂSURI PROPUSE

Nr.Crt.

FACTOR DE RISC

risc

 

Nominalizarea măsurii

0

1

1

2

 

3

     

Astuparea, marcarea si protejarea corespunzatoare a tuturor zonelor din cadrul societatii care prezinta risc de cadere in gol.Marcarea sau ingradirea acestora corespunzatoare. lngradirea locurilor la inaltime astfel incat sa fie impiedicata caderea in gol a lucratorilor. Lucratorul ce isi desfasoara activitatea Ia inaltime va fi testat si apt psihologic si medical. Asigurarea locurilor Ia inaltime cu iluminat corespunzator pe timp de

Deplasări cu pericol de cădere de la înălţime sau înălţime mică (prin alunecare, dezechilibrare, prăbuşire în gol), în condiţii de insecuritate, la utilizarea de schele, scări neconforme, etc.

zi

si de noapte.

Purtarea de echipament de protectie specific eliminarii caderii in gol,

27

3

acordat functie de specificul conditiilor de munca si recomandarilor << Normativului cadru de acordare a echipamentului de protectie si

 

a

echipamentului de Iucru » elaborat de MMPS.Se interzice purtarea

EIP care nu este realizat si certificat in conformitate cu standardele si normativele de echipamente de protectie in vigoare. EIP va fi suplimentat de la caz la caz functie de conditiile concrete de munca.Controlul accesului pe santier.

23
23

FIŞA DE MĂSURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCĂ "ELECTRICIAN"

Nivel de MĂSURI PROPUSE Nr.Crt. FACTOR DE RISC risc Nominalizarea măsurii 0 1 2 3
Nivel de
MĂSURI PROPUSE
Nr.Crt.
FACTOR DE RISC
risc
Nominalizarea măsurii
0
1
2
3
Cădere de la acelaşi nivel (prin împiedicare de
materiale, cabluri electrice depozitate pe căile de
acces, alunecare pe pardoseală sau suprafeţe metalice,
cu polei sau umede, suprafeţe denivelate, slab
Existenta unei pardosele plane, antiderapante, fara muchii sau avand
pe suprafata ei zone lipicioase, alunecoase.Evitarea zonelor umede
de pe pardoseala. Zonele spalate si umede vor fi inscriptionate
"ATENTIE, PODEA UMEDA!"
Curatarea zonelor umede sau alunecoase de pe pardoseala.
Ulilizarea de scari sigure, certificate.
Caile de circulatie vor fi bine curatate si intretinute
Folosirea de scari si alte accesorii de inaltime suficienta; a nu se sui
pe scaune rotative.
28
luminate, alunecoase), cădere de la mică înălţime în
timpul efectuării operaţiilor de încărcare-descărcare a
mijloacelor de transport cu materiale necesare
procesului de producţie sau cădere în golurile
tehnologice de pe căile de circulaţie – entorse, fracturi
3
Scarile se desfac total si se instaleaza stabil.
Transportul pe brate al materialelor se va realiza astfel incat sa nu fie
afectata vizibilitatea
Caile de circulatie trebuie sa fie marcate clar, amplasate si
dimensionate astfel incat sa asigure un acces usor, sigur si adecvat -
conform HG nr. 1091\16.08.2006 (Hotarare privind cerintele minime
de securitate si sanatate pentru locul de munca). Lucrul la inaltime
se va efectua numai daca acest lucru este specificat in fisa postului
Iucratorului, cu echipamentul specific de protectie (Ham)
29
Neasigurarea curateniei zilnice la locul/postul de lucru;
3

Efectuarea curateniei zilnice la postul de lucru la terminarea lucrarilor Este interzisa prezenta Ia lucru in conditii necorespunzatoare. Seful

30 Desfăşurarea activităţii într-o stare psiho-fiziologică necorespunzătoare 3 Iocului de munca isi va verifica
30
Desfăşurarea activităţii într-o stare psiho-fiziologică
necorespunzătoare
3 Iocului de munca isi va verifica zilnic oamenii din subordine si nu va
permite accesul Ia locul de munca a personalului ce prezinta semne
de oboseala fizica/ boala/ebrietate.
24
24

FIŞA DE MĂSURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCĂ "ELECTRICIAN"

 

Nivel de

MĂSURI PROPUSE

Nr.Crt.

FACTOR DE RISC

risc

Nominalizarea măsurii

0

1

1

2

3

 

Tăierea, înţeparea, vătămarea mâinilor sau picioarelor datorită muchiilor ascuţite, tăietoare ale sculelor şi uneltelor de mână utilizate, capetelor de cabluri neprotejate, suprafeţelor materialelor folosite, etc.

 

Este interzisa folosirea utilajelor si a echipamentelor ce prezinta improvizatii, nereguli sau defectiuni la nivelul lor ce ar putea periclita integritatea si securitatea lucratorului conform HG 1048/2006 privind cerinte minime de securitate si sanatate privind utilizarea de catre lucratori a EIP.

31

2

Se interzice utilizarea echipamentelor tehnice pentru care lucratorul nu are pregatirea si instruirea necesara. Este interzisa folosirea echipamentelor tehnice in lipsa cunoasterii instructiunilor de securitate din cartea tehnica a acestora.

 

Degerături datorate lucrului cu obiecte din metal cu

 

Folosirea echipamentului de Iucru si protectie specific fiecarui anotimp

32

temperatură scăzută în anotimpul rece (unelte, scule, echipament electric, etc.).

2

Incetarea lucrului Ia depasirea valorilor minime de Iucru ale temperaturii exterioare

33

Temperatura ridicată a elementelor metalice, contacte imperfecte cu incalziri locale

2

Folosirea echipamentului de protectie specializat

 

Temperaturi scăzute ale aerului în anotimpul rece, condiţii meteo defavorabile la lucrul în aer liber (ploi,

 

Folosirea echipamentului de Iucru si protectie specific fiecarui anotimp

34

ninsori, etc.) sau curenţi de aer în timpul deplasării sau lucrului în exterior – viroze, afecţiuni pulmonare reumatism.

2

Incetarea lucrului Ia depasirea valorilor minime de Iucru ale temperaturii exterioare

25
25

FIŞA DE MĂSURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCĂ "ELECTRICIAN"

 

Nivel de

MĂSURI PROPUSE

Nr.Crt.

FACTOR DE RISC

risc

Nominalizarea măsurii

0

1

1

2

3

35

Temperaturi ridicate în sezonul canicular – afecţiuni ale

2

Aprovizionarea cu apa carbogazoasa a lucratoriior cand temperatura exterioara depaseste valorile admise Pe timp calduros, cand temperatura aerului va depasi constant temperatura maxima admisa in legislatia de securitate a muncii, Iucratorilor Ii se vor administra 2-4 litri de apa carbogazoasa salina\zi, diminuarea programului de Iucru pentru a nu fi expusi in

organismului (insolaţii, insuficienţe cardio respiratorii etc.).

perioadele cele mai calduroase ale zilei si Ii se vor acorda pauze ori de cate ori va fl nevoie, li se va asigura o ventilatie corespunzatoare Pe vreme rece se vor administra lucratorilor ceaiuri calde si echipament de Iucru corespunzator Locurile de munca ale Iucratorilor vor fi prevazute cu grupuri sanitare cu dusuri

Slăbirea capacitaţii de percepţie auditivă - hipoacuzie - Folosirea echipamentului de protectie specializat 36
Slăbirea capacitaţii de percepţie auditivă - hipoacuzie -
Folosirea echipamentului de protectie specializat
36 datorită zgomotului produs de echipamentele tehnice
în funcţiune.
2
37
37

Efort dinamic în timpul executării operaţiilor de manipulare materiale (motoare electrice, colaci cabluri, etc.) solicitarea sistemului muscular şi osos.

2

Respectarea pauzelor de Iucru, efectuare de exercitii fizice care sa impiedice aparitia unor imbolnaviri ale coloanei sau a articulatiilor. Respectarea HG 1051\2006 privind cerinte minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta risc

pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare. Manipularea sarcinilor cu mijloace mecanizate.

26
26

FIŞA DE MĂSURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCĂ "ELECTRICIAN"

Nivel de MĂSURI PROPUSE Nr.Crt. FACTOR DE RISC risc Nominalizarea măsurii 0 1 2 3
Nivel de
MĂSURI PROPUSE
Nr.Crt.
FACTOR DE RISC
risc
Nominalizarea măsurii
0
1
2
3
Respectarea cu strictete a pauzelor de Iucru si a zilelor libere din
timpul saptamanii si a concediilor de odihna si a maximului orelor de
munca prevazute de Codul Muncii, iar in cazul in care acestea se
38
Ritm de lucru mare, lucrări complexe – solicitare a
sistemului nervos.
2 depasesc, vor fi recuperate imediat prin zile de odihna
Este interzisa desfasurarea acestei activitati persoanelor
necorespunzatoare fizic, medical. psihologic
27
27

I.

MĂSURI

EVACUARE

PENTRU

SITUATII

DE

URGENTA,

REGULI

P.S.I,

PRIM

AJUTOR,

Delimitarea amplasamentului, accesul si deplasarea in incinta santierului:

Delimitarea amplasamentului-vecinatati:

- Santierul se afla localizat in Constanta, Bd Tomis nr. 57.

Santierul trebuie prevazut cu garduri de delimitare si porti de acces inscriptionate si prevaute cu mijloace de semnalizare si panouri care sa indice:

- echipamentul de protectie este obligatoriu;

- regulile pe linie de securitate si sanatate in munca ce trebuie sa fie respectate in incinta santierului.

- numele persoanelor care raspund de organizarea santierului

Accesul si deplasarea in incinta santierului Accesul autovehiculelor de aprovizionare cu materiale se face pe drumurile existente pe proprietate. Circulatia se va desfasura conform cerintelor Codului Rutier. Toate autovehiculele si utilajele care intra în perimetrul santierului vor avea în stare de functiune sistemul de semnalizare acustica si vizuala. Accesul în santier se va face numai prin portile de acces si pe calea de circulatie marcata si / sau delimitata. Se interzice accesul în santier prin alte locuri si pe alte cai decât cele destinate pentru acces. Nu se va admite accesul în santier pentru autovehiculele care transporta recipienti sub presiune (oxigen, acetilena) sau substante inflamabile si care nu sunt echipate si inscriptionate conform prevederilor legale în vigoare. Accesul in santier va fi permis numai persoanelor care TREBUIE sa desfasoare activitati in santier sau care au primit acceptul de a vizita santierul(se vor emite legitimatii pentru lucratori).

Planul de circulatie auto si pietonal

- Pietonal

Se va amenaja un acces special pentru muncitori separat de utilaje in zona unde se vor

amplasa baracile si pasajul pietonal delimitare prim marcaje si semnalizare spre organizarea de santier. Intrarea din organizarea de santier in zona de lucru se face prin traversarea caii de circulatie auto in dreptul trecerii de pietoni(semnalizare/marcare). In zona de lucru lucratorii se deplaseaza liber in functie de activitatii dupa un plan ce va fi actualizat in functie de evolutia lucrarilor.

- Auto

Se vor utiliza caile de circulatie existente, sau se vor amenaja cai de circulatie suficient de rezistente, plane pentru acces la zonele de depozitare exterioare zonei de construire. In zona de construire se va realiza un grad de compactare suficient ca mijloacele de transport, utilajele sa poata circula pe intreaga suprafata. Zonele in care se interzice accesul auto vor fi semnalizate. Circulatia in incinta complexului se va face folosind sistemul de cai de circulatie interioare separate pentru autovehicule, utilaje si pietoni. Daca in zona / groapa de fundatie sunt si utilaje si muncitori se va realiza o marcare a zonelor de manevra a utilajelor , cu ajutorul bezilor avertizoare , sau se va organizeza activitatea pe zone astfel incat lucrarile manuale sa se desfasoare in alte zone sau in alte perioade decat cele mecanizate. Intersectiile dintre caile de acces din santier vor fi semnalizate pentru a se atrage atentia celor care implicati in activitatile din santier. Daca se executa manevre riscante (intoarceri, mers cu spatele etc.) vehiculele sau utilajele vor fi pilotate. Persoanele care fac acest lucru trebuie sa se amplaseze in zone in care pot fi vazute

28
28

de catre conducatorul autovehiculului/utilajului si pot vizualiza zona de manevra astfel incat sa previna patrunderea persoanelor sau altor utilaje . In cazul observarii unui pericol vor semnaliza imediat oprirea manevrarii autovehicolului / utilajului. Conducatorul vehiculului/utilajului nu va incepe/relua manevrele decat dupa ce a primit semnalul de la persoana care il piloteaza. Zonele de stationare pentru utilaje sau autovehicule se vor semnaliza special. Autovehiculele nu au acecs in santier acestea vor stationa in parcarea exterioara, parcarea facandu-se cu fata spre calea de evacuare. In timpul stationarii acestea vor avea in mod obligatoriu motorul oprit

si vor fi imobilizate adecvat.(cu frana de stationare sau cale de blocare).

Nu se vor lasa autovehicule sau utilaje nesupravegheate, cu motorul pornit sau cu cheile in

contact. Este cu desavarsire interzisa manevrarea autovehiculelor sau utilajelor de catre persoane necalificate corespunzator.

Controlul accesului pe santier si procedura de primire a personalului

Este interzis accesul oricarui vizitator in incinta santierului fara autorizatie de la o persoana din conducerea santierului si de la coordonatorul pe linie de securitate si sanatate in munca la nivelul lucrarii. Vizitatorii ce au obtinut acordul sa intre in lucrare vor purta OBLIGATORIU echipamente de protectie individuala. Toate societatile vor fi obligate sa informeze postul de control asupra tuturor celor care au acordul lor de a intra in santier, le vor lua datele personale si vor informa conducerea santierului sau coordonatorul pe linie de securitate si sanatate in munca. Toate societatile contractoare vor trebui sa furnizeze listele cu muncitorii ce lucreaza in santier. Fiecare presoana care intra in santier trebuie sa cunoasca:

- modul de circulatie in santier riscurile la care se expune (exemple de riscuri prin afisare);

- cerintele de securitate si sanatate care trebuie respectate in santier ;

- conduita in caz de accident (Numere de telefon de urgenta expuse pe panou la intrare);

- locul unde se acorda primul ajutor si locul de adunare ;

Nerespectarea prevederilor de mai sus va antrena o excludere provizorie sau definitiva a persoanei sau chiar a societatii.

Identificarea personalului

O identificare specifica santierului va fi pusa in practica cu scopul de a recunoaste persoanele

cu autorizatie de acces. Se va folosi, pe cat posibil, si o identificare cu ajutorul castilor. Nerespectarea acestor prevederi duce la excluderea imediata din santier a celor surprinsi in culpa. Tot personalul care lucreaza pe santier trebuie sa aiba propria legitimatie / propriul ecuson de identificare, numele intreg al angajatului, compania, si contactele de urgenta. Aceasta

legitimatie trebuie sa fie vizibila cand persoanele sunt prezente pe santier. Persoanele care nu au asupra lor legitimatia nu au acces pe santier.

Spatiile si facilitatile destinate organizarii de santier

Organizarea santierului de constructii trebuie sa satisfaca toate conditiile de securitate si de igiena a muncii. Amplasarea pe teritoriul santierului a constructiilor temporare auxiliare, a depozitelor, a rampelor de descarcare, a drumurilor de acces, a instalatiilor si a grupurilor sociale pentru muncitori trebuie sa fie in concordanta cu toate normele care asigura securitatea

29
29

si sanatatea in munca. Este recomandabil ca locul acestor facilitati sa fie plasat cat mai aproape de intrarea pe santier. Usile tuturor spatiilor inchise trebuie sa se deschida in afara. Se va evita amplasarea grupurilor sociale si a atelierelor de santier in imediata apropiere a drumurilor de acces. Numarul toaletelor va fi stabilit in functie de numarul de muncitori extimat, astfel incat sa se asigure minim un WC la 20 de lucratori. Prezenta femeilor in santier presupune toalete separate. Se vor lua in calcul distantele pe care trebuie sa le parcurga un angajat de la locul de munca pana la zona unde sunt amplasate gruprile sanitare, daca acesta este prea mare se va lua in calcul amplasarea unor toalete (ecologice) in zonele de lucru.

Vestiarele

Sunt necesare vestiare (camerele de schimb potrivite) pentru toti muncitorii. Fiecare muncitor trebuie sa aiba un loc in care poate sa-si inchida hainele si lucrurile pesonale. Camerele de schimb trebuie sa fie accesibile, spatioase si dotate cu scaune sau banci. Ele trebuie sa aiba toate facilitatile necesare si sa permita fiecarui muncitor sa-si usuce echipamentul sau hainele personale si sa le inchida in vestiar. Facilitatile trebuie sa permita depozitarea echipamentului de lucru in locuri separate de hainele si bunurile personale ale muncitorilor. Vestiarele trebuie sa permita utilizarea separata pentru barbati si femei. Se vor asigura spatii special destinate(vestiare) pentru schimbarea hainelor si odihna in timpul pauzelor de lucru. Aceste spatii vor avea posibilitate de incalzire in siguranta pe timp nefavorabil. Se vor organiza spatii pentru spalat pe maini, cu apa curenta(minim 20litri/om), sapun in apropierea camerelor de schimb etc.

Zone de odihna/adapostire

Trebuie asigurate un numar suficient de locuri de odihna/adapostire in timpul intreruperii lucrului in caz de conditii meteo extreme (furtuna, ger). Locurile de odihna trebuie sa fie spatioase si echipate cu un numar corespunzator de scaune/banci. Fumatul este permis in locuri amenajate special in afara baracamentelor, semnalizate , dotate cu scrumiere de exterior si extinctoare.

Loc de servit masa

Trebuie asigurate locuri speciale, acoperite, pentru servirea mesei. Incaperea trebuie dotata cu mese si scaune, suficiente pentru toti muncitorii in parte, luand in considerare programul de masa. Blaturile meselor trebuie sa fie usor de curatat Se interzice prepararea hranei in santier - se va apela la servicii de catering pentru servirea mesei principale Este obligatorie asigurarea apei potabile in cantitati suficiente in functie de numarul de muncitori aceasta va fi asigurata prin automate de apa sau prin aprovizioanrea apei in bidoane de 0,5 2 l si pahare Sunt interzise orice fel de improvizatii electrice sau de alta natura pentru incalzirea hranei sau a spatiilor si facilitatilor organizarii de santier .

Loc pentru afisarea informatiilor

30
30

In santier se va amplasa un avizier protejat, plasat intr-o locatie vizibila si accesibila pentru toti muncitorii, unde trebuie afisate toate informatiile relevante in ceea ce priveste sanatatea si siguranta. (telefoane de urgenta, reguli esentiale, amplasamentul punctelor de prim ajutor, a mijloacelor antiincendiu, a spatiilor sociale, schema de evacuare etc.)

Organizarea primului ajutor

Se va organiza cel putin un punct de prim ajutor dotat cu toate materiale necesare (medicamente, dezinfectante, targa pentru transportul ranitilor etc. ). Truse de prim ajutor trebuie sa fie disponibile in toate locurile unde este cerut de conditiile de lucru Contractantul va instrui un numar suficient de persoane (inclusiv de la subcontractori) care sa acorde primul ajutor in caz de accident, in functie de numarul de persoane care lucreaza pe santier (inclusiv subcontractantii), astfel:

- pana la 30 de lucratori 1 persoana

- de la 31 la 60 lucratori 2 persoane

- de la 61 la 100 lucratori 3 persoane

- peste 100 de lucratori 4 persoane

Toti cei care sunt instruiti pentru acest scop trebuie sa aiba un semn pe casca, astfel incat sa fie identificati cat mai repede atunci cand este nevoie.

Urmatoarele informatii trebuie sa fie disponibile pe santier (afisate in toate birourile, la aviziere si langa telefoane):

- Lista numerelor de urgenta

- Lista la zi cu cei care acorda primul ajutor,

- Lista cu echipamentul de prim-ajutor si/sau echipamentul medical de pe santier si schema

cu amplasarea acestora. Se vor instrui toti angajatii cu privire la conduita pe care trebuie sa o adopte in caz de accident

si cui sa se adreseze. Caile de acces pana la punctul de prim ajutor din cadrul santierului trebuie sa fie in permanenta libere pentru a se asigura patrunderea ambulantelor.

Numarul de Urgenta este 112

Nici o persoana ranita nu va fi transportata cu masini particulare, numai serviciul abilitat poate face acest lucru. Orice accident va fi anuntat imediat catre:

- serviciul unic de urgenta 112

- seful direct

Seful direct va anunta imediat responsabilul pe linie de securitate si sanatate in munca al unitatii respective.

Acesta va anunta imediat:

- conducerea unitatii respective;

- managerul de proiect / reprezentantul beneficiarului;

- coordonatorul pe linie de securitate si sanatate in munca pe durata executării lucrărilor; Instructiuni pentru accidente minore

Persoana calificata ce acorda primul ajutor va folosi instrumentele de prim ajutor disponibile pe santier in cazul ranilor usoare.

- Alertarea imediata a echipei de urgenta/de prim ajutor,

- Insotirea persoanei ranite pana la locul unde se afla instrumentele de prim ajutor (chiar

31
31

daca sunt aproape de locul acidentului),

- Instintarea Contractantului si Managerului de proiect / beneficiarului

Instructiuni in caz de accidente serioase

- Contactarea imediata a serviciilor de urgenta (de pe santier sau din afara) dupa cum este mentionat in “lista numerelor de urgenta”,

- Daca este necesar, indepartarea ranitului de orice alte pericole din apropiere (ex:

electricitate, cadere),

- Acoperirea ranitului, pentru a evita frisoanele,

- Daca este necesar , persoanele calificate sa acorde primul ajutor incep operatiunile pentru resuscitare sau pentru oprirea hemoragiei,

- Ajutarea echipajelor de interventie specializate externe sa intre mai usor pe santier prin plasarea catorva oameni la intrare, indicarea cailor de acces libere si sigure

Instalatii de urgenta in caz de incendiu

Se vor amplasa un minim de stingatoare (cu praf) pe santier:

- Un stingator de 6 kg pentru fiecare birou;

- Doua stingatoare de 6 kg pentru fiecare zona unde se depoziteaza produse inflamabile.

Stingatoarele vor fi verificate si reincarcate periodic (conform perioadei de valabilitate) Pentru materialele care prezinta pericol de incendiu se vor lua masuri suplimentare de protectie in conformitate cu indicatiile producatorilor.( mod de stocare, temperaturi maxime admise, vecinatati etc.).

Instalatiile electrice temporare

MASURI PENTRU EVITAREA SI PREVENIREA ACCIDENTELOR GENERATE DE ELECTROCUTAREA PRIN ATINGERE DIRECTA SAU INDIRECTA

Echipamentele electrice utilizate la locurile de munca vor fi astfel realizate, încât sa nu constituie un pericol de incendiu sau explozie, iar utilizatorii trebuie sa fie protejati împotriva riscurilor de electrocutare prin atingere directa sau indirecta. Pentru evitarea si prevenirea accidentelor generate de electrocutarea prin atingere directa sau indirecta se vor respecta prevederile HG 1146 / 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea echipamentelor de munca, precum si I7/2011, astfel pentru protectia împotriva electrocutarii prin atingere directa trebuie sa fie realizate urmatoarele:

- protectia prin amplasare în locuri inaccesibile prin asigurarea unor distante minime de securitate;

- scoaterea de sub tensiune a instalatiei sau echipamentului electric care se repara si

lacatuirea acestuia pe perioada interventiei;

- verificarea lipsei de tensiune inaintea oricarei interventii la echipamentele electrice;

- închideri în carcase sau acoperiri cu învelisuri exterioare;

- folosirea mijloacelor de protectie electroizolante;

Masuri organizatorice:

- executarea interventiilor electrice trebuie sa se faca numai de catre lucratori calificati în meseria de electricieni si autorizati intern d.p.d.v. al securitatii muncii;

32
32

- executarea interventiilor cu respectarea instructiunilor tehnice de securitate;

- delimitarea materiala a locului de munca (îngradire) si marcarea cu placi avertizoare “NU CUPLATI – SE LUCREAZA”;

- esalonarea operatiilor de interventie la instalatiile electrice;

- organizarea si executarea verificarilor periodice ale masurilor tehnice de protectie împotriva atingerilor directe:

PROTECTIA ÎMPOTRIVA ELECTROCUTARII PRIN ATINGERE INDIRECTA-MASURI:

Masuri tehnice:

- legarea la pamânt;

- legarea la nul de protectie;

- izolarea amplasamentului;

- separarea de protectie;

- deconectarea automata în cazul aparitiei unei tensiuni de defect periculoase;

- folosirea mijloacelor de protectie electroizolante (ex.: scule cu mânere electroizolante,

covoare si platforme electroizolante, manusi si încaltaminte electroizolante, detectoare mobile de tensiune, etc); Pentru evitarea electrocutarii prin atingere indirecta trebuie aplicata o masura de protectie principala, care sa asigure protectia în orice conditii si o masura de protectie suplimentara, care sa asigure protectia în cazul deteriorarii protectiei principale. Cele doua masuri de protectie trebuie alese astfel încât sa nu se anuleze una pe cealalta.

Instalatiile de distributie a energiei electrice existente trebuie sa fie identificate, verificate si semnalizate. Orice interventie la instalatiile electrice trebuie facuta numai de catre electricieni autorizati si numa dupa ce au primit acordul de executare din partea Coordonatorului tehnic al lucrarilor. Toate tablourile electrice din santier, indiferent de societatea care le instaleaza si exploateaza, trebuie sa respecte masurile de securitate:

- sa fie asigurate prin incuietori impotriva interventiei persoanelor neautorizate

- sa nu fie expuse intemperiilor (protejate impotiva patruderii apei, zapezii)

- sa fie dotate cu sisteme automate de intrerupere a alimentarii cu energie electrica in caz de urgenta(sigurante automate si calibrate)

- sa fie legate la centura de impamantare-centura se verifica periodic (minim anual

buletin masuratori)

- sa fie dotate cu prize exterioare prevazute cu capace de protectie si in perfecta stare

(nesparte sau nefixate corespunzator) Conductorii electrici care alimenteaza santierul vor fi suspendati astfel incat sa nu fie in pericol de a fi agatati de utilajele care se deplaseaza in zona.

In cazul existentei unor instalatii subterane muncitorii vor fi instruiti asupra metodelor ce trebuie folosite pentru a fi feriti de accidente, iar lucrarile se vor desfasura sub supraveghere tehnica permanenta. In apropierea cablurilor electrice subterane lucrarile de sapatura se vor putea executa numai dupa ce cablurile au fost scoase de sub tensiune, si numai sub controlul personalului de specialitate.

Spatiile de depozitare

Autovehiculele folosite la transportul materialelor trebuie sa poarte numele companiei de care apartin. Autovehiculele care aprovizioneaza santierul nu pot fi parcate in zonele in care se executa lucrari de constructie, in afara de cele autorizate, in urma consultarii cu Coordonatorul in

33
33

materie de securitate si sanatate in munca. Fiecare contractant trebuie sa-si informeze furnizorii autorizati sa aprovizioneze santierul despre regulile de securitate valabile pe santier , traseul pe care trebuie sa-l respecte si zona in care se vor efectua operatiunile de descarcare. Contractantul trebuie sa se asigure ca toti muncitorii care participa la operatiunile de descarcare a materialelor poarta echipamentul de protectie adecvat. In niciun caz conducatorii auto care aprovizioneaza santierul nu trebuie sa-si paraseasca masinile si sa intre in zona unde se construieste sau sa ia parte la vreo activitate de constructie. Orice transport pe santier va fi supravegheat de catre seful de echipa al contractantului care a solicitat transportul. Acesta va prelua mijlocul de transport de la poarta de intrare si-l va insoti pana la locul unde se vor descarca materialele. Descarcarea materialelor trebuie efectuata in prezenta continua a unui reprezentant din partea contractantului care a cerut furnizarea. Depozitarea materialelor se va face in spatii special amenajate. Acestea trebuie amplasate pe teritoriul santierului tinandu-se cont de riscurile pe care le implica manipularea si depozitarea materialelor, conform actelor de insotire de la producatori si de conditiile de impact asupra mediului (contaminari ale solului, aerului,apei etc). Materialele care pot fi deteriorate din cauza apei trebuie sa fie protejate si nu trebuie depozitate direct pe pamant. Materialele vor fi identificate cu o eticheta / placuta de identificare ce va purta numele posesorului. Se vor asigura spatii suficiente pentru descarcarea si manipularea in conditii de siguranta a materialelor grele si/sau voluminoase. Se vor asigura cai de manipulare a materialelor in depozite. Acestea vor fi mentinute in permanenta libere si curate (fara obstacole de orice fel, noroi, pete de uleiuri sau alte substante etc.). Locul si caile de acces la zonele de materiale vor fi mentinute in permanenta libere si curate. In spatiile de depozitare se vor amplasa mijloace de stingere a incendiilor compatibile cu tipul de materiale stocate (lemn, oxigen, diluanti, materiale plastice etc). Locul si caile de acces la zonele cu mijloace de stingere a incendiilor se vor marca cu vopsea rosie si cu pictograme adecvate. Caile de acces vor fi mentinute in permanenta libere si curate. Este recomandata evitarea stocarii de carburanti in santier. In cazul ca se va impune si stocarea de carburanti se vor aplica reguli speciale de depozitare. Nu se vor stoca carburanti decat cu acordul managerului de proiect/ beneficiarului si coordonatorului in materie de securitate si sanatate in munca la nivelul proiectului. Acestia urmeaza sa decida asupra locului unde se vor depozita si vor dispune amenajarea si semnalizarea corespunzatoare a acestor spatii (ingradire, indicatoare “PERICOL DE FOC”,“FUMATUL INTERZIS”) Este cu desavarsire interzisa depozitarea carburantilor in recipiente din material plastic sau in recipiente deschise. Se vor folosi doar recipiente metalice speciale, cu sistem de inchidere etans. Nu se vor depozita carburanti in spatii inchise ( magazii, containere pentru organizarea de santier etc,) Amenajarea de magazii provizorii, altele decat cele puse la dispozitie prin facilitatile organizarii de santier, va fi admisa de catre managerul de proiect / beneficiar si coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca pe durata realizării lucrărilor numai dupa ce s-au luat toate masurile de securitate generale si speciale (alegerea locului, dotarea cu mijloace antiincendiu, respectarea conditiilor de depozitare specifice materialelor in cauza etc.).

Asigurarea evacuarii deseurilor si a curateniei

Intregul perimetru al santierului trebuie sa fie pastrat in ordine si intr-o stare satisfacatoare de curatenie.

34
34

Toti contractantii care desfasoara activitati in santier trebuie sa respecte urmatoarele reguli:

- la terminarea programului de lucru trebuie efectuata curatenia corespunzatoare in toate zonele de lucru in care s-au desfasurat activitatile

- deseurile si resturile de materiale vor fi colectate in cosurile / recipientele speciale inscriptionate cu tipul de deseu

- materialele inflamabile, resturile de ulei, solventi sau alte substante chimice vor fi colectate numai in cosuri speciale de metal acoperite

- toate utilajele trebuie dotate cu un cos de gunoi pentru colectarea resturilor.

- deseurile si materialele nefolosite trebuiesc indepartate de pe caile de acces si de pe caile de evacuare.

- sculele trebuiesc stranse si depozitate in cutiile si containerele speciale pentru scule si

echipamente

- este interzisa lasarea sculelor pe podea, pe caile de circulatie sau in alta locatie unde pot fi usor distruse

- indepartarea petelor de ulei, materiale sfaramate, resturi de pe caile de circulatie,

podelele baracilor Fiecare subantreprenor va sorta si transporta cu mijloace adaptate toate deseurile pana la containere. Este interzisa evacuarea molozului si a deseurilor prin gaurile tehnologice. Fiecare subantreprenor are obligatia sa asigure curatarea zonei sale de lucru si sa mentina caile de acces curate, in caz contrar va fi sanctionat.

Modalitati de cooperare intre managerul de proiect, antreprenorul general, subantreprenori, lucratorii independenti sau persoanele temporare

Fiecare subantreprenor este obligat sa elaboreze planul propiu de prevenire si protectie pentru lucrarile executate in sanier, sa-l prezinte managerului de proiect si coordonatorului in materie de securitate si sanatate in munca la nivelul proiectului si sa numeasca o persoana responsabila cu securitatea si sanatatea in munca pe durata executarii lucrarilor in cadrul santierului. Fiecare subantreprenor va aduce la cunostinta intregului personalului executant planul propriu de securitate si sanatate in munca si va asigura instruirea personalului său in functie de pericolele la care sunt expusi lucratorii, generate de activitatile desfasurate dar si de conditiile concrete din santier si de activitatile pe care le desfasoara, concomitent sau succesiv, alti subantreprenori. Lucratorii independenti sau persoanele temporare vor respecta masurile generale de securitate la nivelul proiectului si se vor supune regulilor de disciplina impuse de conducerea santierului prin intermediul coordonatorului in materie de securitate si sanatate in munca numit de beneficiar / manager de proiect pe durata realizarii lucrarilor. In caz contrar li se va interzice accesul in santier.

Inaintea inceperii activitatii in santier,orice antreprenor sau lucrator independent vor fi informati asupra:

- disciplinei din santier

- regulilor de igiena si curatenie

- spatiilor de cazare si servire a mesei

- echipamentului individual de protectie obligatoriu in santier

- cailor de acces pe care trebuie sa le urmeze

- modul de comunicare a oricarui accident sau incident suferit

- locul unde se poate acorda primul ajutor

- locurile unde se afla echipamentele de stingere a incendiilor

si vor primi, spre consultare in santier, un exemplar din Planul General de Securitate si Sanatate

35
35

in Munca elaborat de Coordonatorul pe linie de Securitate si Sanatate in Munca. Orice

interferenta de lucrari se va semnala catre A.G

tehnic , coordonatorul pe linie de securitate si sanatate in munca numit de beneficiar / manager

de proiect pe durata realizarii lucrarilor, responsabilul SSM al antreprenorului si cu responabilii cu securitatea si sanatatea in munca ai celorlalţi subantreprenori si va lua decizii prin care sa se asigure prevenirea accidentelor generate de interferenta lucrarilor. Se vor avea in vedere in primul rand:

- curatenia zonelor de acces - responsabil antreprenorul general

- iluminarea provizorie a zonelor comune de circulatie responsabil antreprenorul general

- modul de suprapunere a lucrarilor (orar)

- cine face protectiile colective;

- daca o activitate desfasurata de o societate impune demontarea protectiilor colective cine si cand va asigura remontarea acestora;

- modul de utilizare a echipamentelor si dispozitivelor puse la dispozitie in comun pentru

rezolvarea operativa a anumitor operatiuni(de exemplu: ridicari de materiale, executarea de

sapaturi, acoperiri de goluri)

Subcontractorul se va consulta cu coordonatorul

Caile de circulatie comune

Toate caile de circulatie comune trebuie sa respecte regulile de baza privind circulatia in siguranta a tuturor persoanelor din cadrul santierului. Pentru indeplinirea conditiilor de siguranta trebuie sa se respecte urmatoarele principii:

- caile de circulatie pietonala sa nu se suprapuna cu caile de circulatie ale masinilor si utilajelor care lucreaza in sanier

- zonele de intersectie inerente sa fie marcate cu indicatoare de avertizare

- executarea manevrelor cu un grad mare de risc se va face numai in prezenta unei persoane

care sa coordoneze aceste activitati. Persoana trebuie sa fie dotata cu ehipament de atentionare(

vesta avertizoare) si sa cunoasca manevrele pe care trebuie sa le execute utilajul

- toate zonele de circulatie trebuie sa fie bine nivelate astfel incat sa nu apara pericolul de impiedicare

- santurile sau gropile trebuie marcate cu banda de semnalizare sau parapeti

- caile de circulatie survolate de catre macarale vor fi blocate in timpul functionarii

macaralelor prin mijloace de avertizare (banda, bariere, panouri)

- persoanele care coordoneaza macaragiul de la sol vor atentiona pe toti cei care circula in zona unde exista pericolul, si ii vor opri pana la terminarea manevrei.

Obligatii generale ale lucratorilor

Toti lucratorii precum si alti participanti la procesul de munca trebuie sa respecte dispozitiile primite de la sefii ierarhici, scrise sau verbale, cu exceptia cazului în care prin dispozitia data se pune în pericol securitatea sau sanatatea unui lucrator sau participant la procesul de munca. Orice lucrator sau alt participant la procesul de munca care desfasoara activitati în cadrul santierului are urmatoarele obligatii principale:

1. Sa lucreze numai daca este apt pentru lucru, în caz contrar este interzisa desfasurarea

si are obligatia sa nu înceapa sau întrerupa lucrul la aparitia starii

necorespunzatoare de sanatate pentru desfasurarea activitatii.

oricarei activitati

2. Consumul de bauturi alcoolice sau droguri si prezenta în santier sub influenta acestora este

strict interzisa.

3. Sa utilizeze grupurile sanitare cu atentie, pentru a nu le murdari.

4. Sa nu arunce resturi în incinta santierului, indiferent de natura lor (sticle, hartii, etc.)

5. Sa se deplaseze numai pe caile de acces si circulatie stabilite în incinta santierului.

36
36

6.

Sa nu indeparteze acoperirile de goluri sau balustradele de protectie montate. Se interzice

expunerea la pericolul de a cadea de la înaltime.

7. Sa respecte semnificatia semnalizarilor de securitate.

8. Sa mentina curata zona de lucru si de siguranta din jurul echipamentului de munca; se

interzice depozitarea chiar si temporara de materiale sau substante pe caile de acces si circulatie.

9. Înaintea pornirii oricarui echipament de munca se va face o verificare a acestuia din care sa

rezulte ca poate fi utilizat în conditii de siguranta.

10. Se interzice orice interventie asupra echipamentului de munca, atât timp cât acesta se afla

în functiune si / sau nu este decuplat de la sursele de energie.

11. In timpul functionarii echipamentelor de munca se interzice stationarea în apropierea

zonelor periculoase.

12. În timpul programului de lucru sa poarte obligatoriu echipamentul individual de lucru si de

protectie din dotare (în special casca de protectie si incaltaminte de protectie.)

13. Sa nu stationeze în raza de actiune a macaralelor sau a altor dispozitive de ridicat.

14. Circulatia în raza de actiune a macaralelor se va face astfel încât sa nu se intre sub sarcina

ridicata de macara.

15. În cazul în care apar zgomote suspecte, miros de fum, vibratii neobisnuite, sa opreasca

imediat echipamentul, sa-l decupleze de la sursele de energie si sa anunte imediat persoana care

îi conduce/coordoneaza activitatea.

16. Sa nu fumeze în afara locurilor special amenajate.

17. Sa utilizeze echipamentul de munca numai pentru operatiile si în conditiile pentru care a

fost destinat, precizate în Cartea tehnica/Manualul de utilizare/Instructiunile de utilizare.

18. Sa nu efectueze operatiuni pentru care nu este instruit, în cazul unei defectiuni.

19. Sa nu permita persoanelor neautorizate sa efectueze improvizatii sau interventii la

echipamentul pe care ii utilizeaza.

Obligatii privind informarea si comunicarea

Oricare lucrator sau participant la procesul de munca în cadrul santierului are dreptul sa fie informat si consultat în privinta aspectelor care vizeaza securitatea si sanatatea în munca. În acest sens, oricare, lucrator sau participant la procesul de munca interesat se poate informa cu privire la continutul prezentului plan de securitate si sanatate în munca.

Protectia impotriva caderii de la inaltime

Trebuie sa ia masuri adecvate pentru previna caderii oricarui muncitor de pe santier de la o inaltime mai mare de 2m. Aceasta presupune instalarea in toate zonele periculoase, inaintea inceperii lucrului, a unuia sau mai multor dispozitive de siguranta:

- Platforme de lucru,

- Parapeti sau balustrade solide, stabile si vizibile, bariere vizibile;

- Invelitoare rezistente si stabile pentru deschizaturi (goluri);

- Pasarele si treceri (podete) rezistente, stabile si prevazute cu balustrade;

Toate mijloacele colective de protectie impotriva riscului caderii (balustrade, parapeti, podete,

pasarele, platforme) sunt prioritare oricarui echipament individual de protectie.

Controlul zgomotului si al vibratiilor

Zgomotul si vibratiile la care sunt expusi muncitorii trebuie sa fie estimat , in special in ceea ce priveste:

Nivelul, tipul si lungimea expunerii, incluzand si expunerile la zgomotul impulsiv sau de impact;

Interactiunea dintre zgomot si vibratii;

37
37

Riscurile asupra sanatatii si sigurantei muncitorilor generate de neauzirea semnalelor de avertizare si de alarma;

Informarea asupra nivelului de zgomot si a vibratiilor produse de utilaje si echipamente (conform cartilor tehnice asigurate de producatori);

Existenta echipamentelor alternative de munca menite sa reduca zgomotul si transmitera

vibratilor;

Efectele asupra sanatatii lucratorilor (informatie relevante obtinute prin controale madicale

periodice);

Alegerea echipamentelor de protectie individuala potrivite;

Zgomotul si vibratiile trebuie sa fie evaluate de o persoana competenta, conform cu cerintele

legale. Aceasta persoana competenta trebuie sa dea instructiuni despre masurile necesare de

protectie, astfel incat echipamentele de protectie sa fie alese corespunzator si sa fie eficiente. Masuri preventive si de protectie care trebuie luate atunci cand un lucrator este expus la zgomot si vibratii, peste limitele legale:

Instiintarea lucratorilor despre riscul expunerii la zgomot si vibratii;

Asigurarea echipamentului individual de protectie adecvat si asigurarea ca se foloseste;

Implementarea unor masuril de protectie colectiva, daca este posibil (exemplu: cortine din materiale absorbante);

Controlarea zgomotului si a vibratiilor la nivelul pamantului prin folosirea masurilor de plutire a placii;

Neprelungirea programului de lucru in zonele cu expunere la zgomot si vibratii;

Implementarea unui program de monitorizare a starii de sanatate a aparatului auditiv

pentru lucratorii expusi; Lucratorii trebuie sa fie instiintati despre zonele zgomotoase prin semnalele de avertizare corespunzatoare si impunerea purtarii echipamentului de protectie pentru urechi. Se va pune accentul pe reducerea zgomotului si vibratiilor la sursa prin intretinerea corespunzatoare a echipamentelor, inlocuirea echipamentelor zgomotoase si utilajelor care vibreaza, filtrarea zgomotului si a vibratiilor cu ajutorul materialelor absorbante, controlarea vitezei utilajelor si autovehiculelor

Manipularea manuala a maselor

Toti muncitorii trebuie instruiti referitor la metodele corespunzatoare de ridicare si transport manual a incarcaturilor. Regulile esentiale care trebuiesc respectate la aceste operatiuni de catre personalul muncitor:

- Sa se foloseasca echipamente mecanice in locul manipularii manuale, pe cat posibil.

- Evaluarea numarului de muncitori care trebuie sa ridice incarcatura in siguranta, si

aranjarea lor (maxim 25 kg/persoana);

- Acolo unde este necesr lucrul in echipa, personalul trebuie selectat in functie de varsta si

conditia fizica. Pentru sarcinile voluminoase si foarte grele este necesara coordonarea actiunilor de catre un membru al echipei prin asigurarea instructiunilor/semnalelor necesare;

- Asigurarea marcarii si iluminarii cailor de deplasare;

- Asigurarea unui spatiu de manevra suficient, in concordanta cu gabaritul materialelor

manipulate, eliberarea cailor de deplasare de obstacole si alte pericole (cabluri, furtune, etc.);

- Stivuirea corespunzatoare si asigurarea materialelor impotriva rasturnarii, rostogolirii;

- Este obligatorie utilizarea permanenta a echipamentului individual de protectie (manusi, bocanci cu bombeu metalic, casca de protectie);

Masuri de protectie individuala Echipamente individuale de protectie

Fiecare Contractant trebuie sa asigure muncitorilor Echipamentul Individual de Protectie (EIP), si sa-si instruiasca personalul pentru folosirea si intretinerea adecvata a acestuia, conform

38
38

legislatiei aplicabile. Echipamentele de siguranta trebuie sa aiba comercializarea EC si sa se supuna standardelor aplicabile. Echipamentul minim cerut in santier va fi:

- Casca de protectie

- Incaltaminte de protectie (Pantofi: S2+P ca minim )

- Vesta de siguranta pentru vizibilate sporita.

- Ochelari de protectie

siguranta pentru vizibilate sporita. - Ochelari de protectie Casca - protectie obligatorie a capului Ochelari -

Casca - protectie obligatorie a capului

de protectie Casca - protectie obligatorie a capului Ochelari - protectia obligatorie a ochilor Incaltaminte de

Ochelari - protectia obligatorie a ochilor

a capului Ochelari - protectia obligatorie a ochilor Incaltaminte de protectie Fiecare angajator trebuie sa aiba

Incaltaminte de protectie

Fiecare angajator trebuie sa aiba un plan de distribuire al EIP pentru personalul care activeaza pe santier, incluzand frecvanta livrarii si responsabilitatile fiecarui angajat referitor la EIP. Acordarea EIP nu trebuie sa inlocuiasca sub nici un motiv masurile de protectie colectiva. Reguli generale care trebuie luate in considerare pentru definirea si distribuirea EIP:

- Asigurarea cantitatilor suficiente de EIP (in functie de numarul de persoane care activeaza

pe santier)

- EIP trebuie sa asigure protectie adecvata si comfort pentru o utilizare continua si trebuie sa se supuna standardelor in vigoare si specificarilor tehnice.

- Asigurarea ca muncitorii se folosesc corespunzator de EIP din dotare

- Asigurarea instruirii pentru utilizarea corespunzatoare a EIP din dotare, acolo unde este necesar.

- Asigurarea unor zone de depozitare corespunzatoare pentru tot EIP, pentru a se asigura ca

sunt conservate capacitatile de protectie.

- Toti muncitorii care au primit EIP trebuie sa asigure curatarea si mentinerea lui in stare buna.

39
39

- Este obligatoriu sa se raporteze imediat conducatorului locului de munca orice defect al EIP,pentru a putea fi inlocuit.

Protejarea capului

- Nicio persoana nu are voie sa intre pe santier daca nu poarta casca de protectie impotriva

obiectelor ce pot cadea si a loviturilor cu greutati. Castile trebuie sa respecte EN 397 sau echivalent.

- Fiecare lucrator trebuie sa asigure ajustarea corespunzatoare a castii in asa fel incat

protejarea capului sa aiba loc si atunci cand persoana respectiva se apleaca dar sa nu fie prea

stransa (sa nu ramana urma pe frunte).

- Trebuie sa se prevada etichete de identificare castilor, pentru a preveni schimbarea lor la

intamplare intre muncitori.

- Sefii formatiunilor de lucru trebuie sa efectueze periodic inspectarea castilor pentru a vedea

daca au sparturi sau semne de impact sau tratament necorespunzator. Indepartarea si inlocuirea tuturor castilor, defecte sau distruse ESTE ABSOLUT OBLIGATORIE. Mai mult, castile de protectie pentru care termenul de valabilitate recomandat de producator a expirat, trebuiesc inlocuite indiferent de conditia lor.

- Fiecare lucrator trebuie sa solicite inlocuirea oricarei casti care a primit o lovitura dura din

cauza faptului ca se reduce substantial protectia oferita de casca, chiar daca nu exista defecte aparente.

- Lucratorii trebuie sa asigure prevenirea scaparii, aruncarii sau folosirea drept suport a castilor de protectie.

Incaltaminte de protectie

Sefii formatiunilor de lucru care activeaza pe santier raspund pentru:

- Asigurarea si purtarea incaltamintei de protectie corespunzatoare,conform EN 344 si EN 345 sau echivalentul lor.

- Toti lucratorii din subordine poarta incaltaminte pana la glezna, cu bombeu metalic si cu

talpa antiderapanta, atunci cand se lucreaza in orice loc unde exista un risc mare de ranire a

picioarelor din cauza alunecarii sau a denivelarilor, a obiectelor ascutie, a obiectelor cazatoare, etc.

- Toate masurile de protectie, ce includ pantofi de siguranta, ghete si cizme de cauciuc

trebuie sa fie identificate printr-un simbol P, conform cu EN 344.

- Muncitorii care sunt expusi la pericole electrice, trebuie asigurata incaltamintea de protectie corespunzatoare.

- Legarea stransa a sireturilor de la pantofi sau ghete.

Haine de protectie

Sefii formatiunilor de lucru se vor asigura ca lucratorii din subordine:

- poarte pantaloni impermeabili, manusi si masti de praf cand se lucreaza in praf sau cu

substante care pot afecta sanatatea, si care pot fi absorbite de piele .

- nu se poarta salopete care sunt deteriorate sau patate cu ulei. Echipamentul de protectie

trebuie sa fie curatat, schimbat inainte de plecarea de pe santier si spalat in mod frecvent.

- lucratorii au asigurat legarea manecilor largi, curelelor, cordoanelor si inchiderea nasturilor. Trebuie sa asigure pentru fiecare lucrator salopete de protectie impermeabile si incaltaminte impermeabila pe timp ploios sau atunci cand se lucreaza in zone unde patrunde apa.

Protectia mainilor

40
40

Este necesara purtarea manusilor potrivite si curatarea lor dupa folosire cand:

- se lucreaza cu fasii de metal si alte obiecte, care au margini si colturi ascutite;

- se taie cu un cutit sau alt instrument de taiere

- se foloseste un fierastrau ;

- se ruleaza un material de plastic;

- se asigura un mecanism de prindere;

- se ridica capacele de la canalizari ;

- se manipuleaza manual materiale si echipamente;

- se manipuleaza sau se lucreaza cu produse periculoase;

Nu trebuie sa se foloseasca manusi cand exista un risc ca ele sa se agate in partile mobile ale utilajelor. Este obligatorie spalarea mainilor cu sapun dezinfectant si clatirea cu apa inainte de a bea, de a manca sau de a fuma.

Echipament de protectie pentru respiratie

Echipamentul de protectie pentru respiratie trebuie sa fie purtat atunci cand:

- se executa operatiuni care genereaza particule in suspensie sau pulberi

- lucrul intr-un spatiu inchis;

Trebuie asigurat un echipament adecvat de protectie pentru respiratie. Protectia este masurata in functie de tipul de filtru folosit si gradul de rasuflare din interior. Aceste indicatii trebuie sa respecte standardele aplicabile. Filtrele sunt clasificate conform celor trei clase: Clasa 1 filtru de praf (FFP1) Clasa 2 aerosoli solizi si lichizi iritanti, cum ar fi bioxidul de silice (FFP2) Clasa 3 aerosoli toxici solizi si lichizi, cum ar fi azbestul (FFP3) Toate echipamentele de protectie pentru respiratie, cu exceptia celor de unica folosinta, necesita curatire si inspectie inainte de a fi purtate de alta persoana si dupa ce au fost folosite de altcineva in prealabil. Cartusele si filtrele au o durata limitata de viata care poate varia in functie de mediul in care sunt folosite.Trebuie respectate intocmai recomandarile producatorului.

Protectia ochilor

Trebuie sa se poarte echipament de protectie pentru ochi si fata atunci cand:

se deplaseaza in zona de lucru

se polizeaza si se taie cu un polizor abraziv, care este condus de o putere mecanica,

se taie sau se sparg pietre, metale, produse din sticla sau de ciment

se efectueaza orice operatie unde exista riscul de ranire a ochilor prin proiectare de particule.

Protectia auzului

Factorii de protectie pentru urechi trebuie sa asigure atenuarea sunetului pentru muncitori, conform cu cerintele legale stabilite. Atenuarea asigurata de protectia urechilor trebuie sa garanteze ca expunerea la zgomot a muncitorului este mai putin de 80 dB(A). Trebuie evitata protejarea excesiva (sub 65dB(A). Protectiile pentru urechi (antifoane, dopuri sau casti pentru urechi) trebuie selectate in conformitate cu cerintele legale si cu EN 352 si EN 458.

41
41

Vecinatatile santierului - masuri de securitate care trebuie avute in vedere

Accesul utilajelor si al mijloacelor de transport in santier

Circulatia autovehiculelor si a pietonilor poate fi perturbata in momentele in care in/din perimetrul santierului intra/ies mijloace de transport sau utilaje cu lungime mare.

Pentru a se evita eventuale accidente trebuie numite cel putin trei persoane care sa asigure dirijarea traficului in aceste momente. (una pentru pietoni, una pentru autovehicule si una care sa coordoneze manevrele si sa-i piloteze pe conducatorii utilajelor si mijloacelor de transport). Persoanele vor fi echipate cu veste reflectorizante si doatate cu palete pentru dirijarea traficului (rotunde, cu o fata rosie si una verde. Aceste persoane vor fi instruite special asupra modului in care sa semnalizeze si sa dirijeze atat conducatorii utilajelor care fac manevre de intrare/iesire din santier cat si pe ceilalti participanti la traficul rutier. Aceste persoane trebuie sa aiba in vedere in principal urmatoarele aspecte:

- alegerea momentului oportun in care sa patrunda pe partea carosabila in vederea

semnalizarii manevrelor pe care urmeaza sa le execute utilajele (cand exista pauze de trafic, in nici un caz in momentele in care pe strada circula coloane de autovehicule)

- plasamentul pe partea carosabila (se va sta pe axul drumului sau pe marginea strazii, cat

mai aproape de bordura, in asa fel incat semnalele sa fie vazute de participantii la trafic

- daca manevra va afecta ambele sensuri de circulatie este obligatorie desemnarea a patru

persoane: una care sa asigure trotuarul ,cate una pentru fiecare sens de circulatie plus cea care coordoneaza conducatorul utilajului.

- semnalul de manevrare a utilajelor nu va fi dat decat dupa ce persoanele care coordoneaza

manevrele s-a convins ca toti participantii la trafic au inteles semnalele lor si au oprit Toti conducatorii mijloacelor de transport si utilajelor vor fi instruiti sa nu inceapa manevrele de intrare sau iesire decat dupa primirea semnalului din partea persoanei care coordoneaza

manevrele si sa opreasca imediat cand coordonatorul menevrelor semnalizeaza acest lucru.

Procedurile de salvare in caz de accident

Organizarea masurilor de salvare si prim ajutor

Chiar de la inceputul lucrarilor se va organiza un punct de prim ajutor (vezi 3.5). Trebuie sa se afiseze in santier numerele de urgenta:

- linie interioara (de la punctul de prim ajutor):

- asistenta medicala interna:

- linie exteriora de la ambulanta si spitalul de urgenta cel mai apropiat:

- numarul de la pompieri:

- seful echipei interne

- servicii de urgenta: 112

Caile de circulatie nu vor fi blocate cu vehicule sau prin depozitari ce ar putea impiedica accesul

masinilor de salvare din exterior. Se va asigurarea degajarea cailor de acces si ghidajul masinilor de interventie spre locul accidentului de catre o pesoana care cunoaste foarte bine amplasamentul.

INDICATII PRACTICE PRIVIND ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR

Fiecare angajator, pe cont propriu, îsi ia masuri necesare privind asigurarea medicala a angajatilor. Vor fi folositi pe santier numai lucratori apti din punct de vedere medical si numai la lucrarile pentru care au primit aviz medical. Este interzisa cu desavârsire utilizarea lucratorilor

42
42

la activitati fara aviz medical din partea medicului de medicina muncii. Fiecare angajator va asigura pe santier cel putin o trusa medicala de prim ajutor care va fi mentinuta cu necesarul complet, într-un loc unde sa poata fi folosita în orice moment. Fiecare angajator îsi va instrui din rândul angajatilor de pe santier o persoana în vederea acordarii primului ajutor în caz de accidentare. Aceasta va fi din rândul persoanelor care au beneficiat de un instructaj specific.

MODUL DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR

Primul ajutor în caz de accidentare trebuie sa fie acordat la locul unde s-a produs accidentul, de catre orice persoana care este pregatita pentru aceasta (salvator). Salvatorii, vor trebui sa execute relativ în acelasi timp:

a) prima examinare rapida a victimei;

b) crearea barajului de securitate în jurul accidentatului;

c) anuntarea accidentului (alerta).

a) Prima examinare rapida a victimei se va face la locul accidentului, fara a încerca deplasarea. Datorita conditiilor în care ea se executa, examinarea va fi sumara si va încerca sa stabileasca numai daca accidentatul mai respira si daca inima îi mai bate. Executarea rapida si perseverenta a manevrelor de resuscitare cardiorespiratorie pot scoate accidentatul din starea de moarte aparenta. Activitatea inimii o veti cerceta palpând pulsul arterial la nivelul arterelor carotide (pe partile laterale ale gâtului), dar cel mai bine bataile inimii, ca si respiratia pot fi ascultate direct cu urechea pe torace. Examinarea pupilelor accidentatului ne ofera, de asemenea, informatii pretioase: daca stopul cardiac este recent instalat, pupilele sunt foarte micsorate; daca a trecut un timp mai îndelungat, pupilele se dilata mult, semn de mare pericol pentru bolnav. Mai exista posibilitatea ca o pupila sa fie dilatata iar cealalta sa fie strânsa (inegalitate pupilara).Este un semn de suferinta grava a creierului, deci de traumatism cranian sever. În cazul în care constatam instalarea stopului cardiac si respirator, daca victima poate fi degajata cu usurinta de la locul accidentului, o veti aseza la sol pe un plan tare si veti începe imediat executarea simultana a procedeelor de respiratie artificialasi masaj cardiac; daca victima este încarcerata, manevrele de degajare necesitând operatiuni dificile, se va începe cu operatiunea de respiratie artificiala gura la gura în pozitia în care se afla accidentatul. Pentru aceasta va trebui sa depunem toate eforturile, pentru a degaja cu maximum de viteza capul si eventual toracele victimei. Cu oarecare sansa, chiar si numai manevrele de respiratie artificiala gura la gura pot provoca indirect si reluarea activitatii inimii.

b) Crearea barajului de securitate în jurul accidentatului este indispensabila pentru

îndepartarea atmosferei de panica care are cele mai nefaste efecte asupra psihicului victimei. În plus, îndepartarea curiosilor scutesc salvatorii de interventii si pareri inoportune, care pot altera cursivitatea actiunii de salvare.

c) Anuntarea accidentului

Scoaterea victimei de la accidentului este de preferat sa fie lasata pe cat posibil in sarcina echipelor speciale de descarcerare. Tragerea corpului din pozitia în care a fost gasit, de sub darâmaturi sau din cabina avariata a

43
43

unui vehicul accidentat, ca si apucarea necontrolata a corpului victimei, pot agrava leziunile produse de accident. Primul ajutor la locul accidentului se reduce, de fapt, la executarea unui grup restrâns de acte medicale, care trebuie executate din primele minute ale accidentarii:

- masajul cardiac extern si respiratia artificiala (in cazul instalarii stopului cardiac si respirator); - oprirea hemoragiilor externe (daca exista);

- toaleta sumara si pansarea ranilor;

- imobilizarea provizorie a fracturilor.

Unele din aceste manevre trebuie sa fie executate cu cea mai mare urgenta, chiar la locul accidentului (înainte de a degaja victima de sub darâmaturi), altele vor fi executate dupa ce accidentatul a fost scos de la locul accidentului, fiind asezat pe sol intr-un loc mai retras, în conditii mai confortabile. Aplicarea garoului ne confera linistea pentru executarea corecta a toaletei si a pansarii ranii. Aplicarea corecta a garoului cere respectarea câtorva amanunte; în primul rând, el trebuie aplicat numai acolo unde vasul este la suprafata, trecând totodata peste un plan osos, de care poate fi comprimat prin apasare. Aici garoul se aplica cu usurinta si, daca este strâns corect, opreste sângerarea ranilor, indiferent de nivelul la care se afla aceasta pe membre si daca vasul lezat este artera sau vena. Într-o situatie de accident, salvatorul trebuie sa fie capabil sa efectueze interventia corespunzator starii victimei. Salvatorul va verifica si supraveghea victima, daca rezultatul asteptat s-a produs si daca starea se mentine pâna la preluarea victimei de catre personalul specializat. Salvatorul va actiona dupa caz astfel:

- asezarea în pozitia de siguranta;

- supravegherea circulatiei, starii de constienta, a respiratiei pana la sosirea ajutoarelor medicale;

- degajarea cailor respiratorii;

- respiratie gura la gura sau gura la nas; reanimare cardio-respiratorie (masaj cardiac

extern asociat cu respiratie gura la gura sau gura la nas). În cazul sângerarilor abundente se aplica compresie manuala locala, pansament compresiv sau compresie manuala la distanta în zona subclaviculara sau inghinala. În cazul în care victima prezinta arsuri provocate de:

foc sau caldura, se face spalare pentru a evita ca arsura sa progreseze si pentru racorire;

• substante chimice, se face spalare abundenta cu apa (nu se încearca neutralizarea acidului

cu baza si invers). În cazul în care victima vorbeste si nu poate face anumite miscari:

Oricare ar fi semnele, va actiona ca si cum victima ar avea o fractura, evitând sa o deplaseze si respectând toate eventualele deformari la nivelul: membrului superior, membrului inferior, coloanei vertebrale. În cazul în care victima prezinta plagi grave, se va aseza victima intr-o pozitie adecvata îngrijirii segmentului amputat, compresie pentru oprirea sângerarii. În cazul în care victima prezinta fracturi Daca va temeti ca accidentatul si-a rupt un membru în timpul unei cazaturi, nu-l miscati.

Vorbiti-i accidentatului pentru a-l linisti, în timp ce asteptati sosirea echipelor de salvare. Daca trebuie sa-l transportati personal la postul de prim ajutor sau la camera de garda a unui spital, trebuie sa imobilizati membrul rupt cu o esarfa, daca este vorba de un brat, sau legati cele doua picioare împreuna, în cazul unui membru inferior. Ridicati-l pe accidentat cu grija. Pana la sosirea echipei de specialitate, salvatorul va urmari semnele vitale ale victimei:

prezenta respiratiei, a pulsului, starea de constiinta si va supraveghea în continuare efectele primului ajutor acordat: restabilirea respiratiei si circulatiei, oprirea hemoragiilor, starea pansamentelor, imobilizarea fracturilor, pozitia de siguranta. De asemenea, va asigura interventiile necesare daca survin modificari în starea victimei, va

44
44

nota pe cat posibil datele importante privind: accidentul, evolutia starii victimei, alte informatii despre victima, comunicând medicului toate datele cu privire la accident si la starea accidentatului.

Instructiuni in caz de alarma

Cand se declanseza semnalul de alarma, toti operatorii si conducatorii auto trebuie sa opreasca imediat utilajele si autovehiculele. Este interzisa parasirea unui utilaj sau vehicul care are motorul pornit. Trebuie stabilit un punct de intalnire a personalului de pe santier In cazul de alarma. Inainte de evacuarea santierului, muncitorii trebuie sa opreasca toate motoarele masinilor, sa stinga echipamentul ce produce flacari si sa ia toate masurile necesare de siguranta pentru prevenirea vreunui accident.

Evacuarea se va face pe caile de acces specificate, sub responsabilitatea personalului programat pentru controlul evacuarii, care trebuie sa numere oamenii, dupa parasirea zonei periculoase si sa informeze managerul de proiect daca lipseste cineva. Managerul de proiect si Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca trebuie sa fie informati fara intarziere.

Conditiile de evacuare

Santierul trebuie sa fie dotat cu alarme sonore in toate locurile care pot fi evacuate in caz de urgenta. In cazul incendiului, prima persoana care il observa trebuie sa sa informeze imediat echipa de pompieri. In cazul necontrolarii incendiului Managerul de proiect va fi imediat contacta, acesta urmand sa decida evacuarea partiala sau totala a santierului.

Informarea, instruirea si evaluarea

In afara instructajelor periodice este indicata organizarea periodica (la fiecare 6 luni) a unor exercitii de alarmare in timpul lucrului, pentru a se verifica daca procedurile de urgenta si echipamentul de raspuns sunt eficiente si operationale.

Raportarea accidentelor si incidentelor

Persoana care anunta accidentul va trasmite in mod obligatoriu urmatoarele informatii:

- Numele celui care trasmite

- Localizarea accidentului