Sunteți pe pagina 1din 5

Aprobat,

Director General
Aleksandras Cesnavicius

Instructiuni Proprii de Securitate si Sanatate in Munca


pentru manipulare, transport si utilizare substante chimice - AZOT LICHID, APA
OXIGENATA, HEXAFLORURA DE SULF

1. SCOP
Prezentele instrucţiuni cuprind un set de prevederi minime şi obligatorii privind securitatea şi
sănătatea în muncă a manevrantilor substantelor chimice specificate. Prin aplicarea şi respectarea
prevederilor din conţinut, se urmăreşte formarea unor deprinderi şi a unui comportament adecvat
realizării în siguranţă.

2. DOMENIU DE APLICARE
Instrucţiunile de lucru se aplică manevrantilor substantelor chimice specificate.

3. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI
Pentru scopurile acestor instrucţiuni se aplică termenii şi definiţiile conform art. 5 din Legea
319/2006.
Echipament individual de protecţie (EIP): orice echipament destinat să fie purtat sau mânuit de un
lucrător pentru a-I proteja împotriva unuia sau mai multor riscuri care ar putea să-i pună în pericol
securitatea şi sănătatea la locul de muncă, precum şi orice supliment sau accesoriu proiectat pentru
îndeplinirea acestui obiectiv.

4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
4.1 Legea 319/2006 a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă,
4.2 Norme Metodologice de aplicare a Legii 319/2006 a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă
4.3.Hotarârea nr. 1048 din 09/08/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă.
4.4.Hotărârea nr. 1051/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru manipularea
manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecțiuni dorsolombare

5. Instructiuni Proprii de Securitate si Sanatate in Munca


pentru manipulare, transport si utilizare AZOT LICHID

Azotul lichid este un lichid puternic criogenic avand in conditii atmosferice o temperatura de
– 196 0C. Contactul sau cu tesuturile provoaca degeraturi instantanee severe si distrugerea acestora.
Ranile sunt asemanatoare arsurilor fiind greu vindecabile. Deosebit de vulnerabile sunt tegumentele
neprotejate de imbracaminte (fata, mainile, gatul). Gravitatea ranilor depinde de durata si intensitatea
contactului, de cantitatea de lichid, de tipul de contact (scurgere, stropire, stropire sub presiune,
imersare, etc). Tesuturile umede (ochii) sau umezite (pielea uda) sunt mult mai vulnerabile decat cele
uscate. Imbracamintea umezita constituie de asemenea un factor de risc suplimentar. Imbracamintea
este inadecvata daca poate retine lichidul in cazul unui contact accidental (pantaloni introdusi in
cizme, haine decoltate, etc.) sau daca nu ofera o protectie suficienta ( imbracaminte sumara, din
materiale casante la rece, incaltaminte cu talpa subtire sau din cauciuc).
Nu numai azotul lichid poate provoaca arsuri ci si gazul rece expulzat sub presiune, obiectele racite
cu azot lichid (conducte, robineti, recipienti de transvazare, etc). Pentru a preveni contactul cu acestea
se vor lua aceleasi masuri de prevedere.

1
Personalul care lucreaza la instalatii si cu recipiente de azot va avea imbracamintea si
mainile curate , fara urme de uleiuri sau grasimi.
Accidentele cu lichide criogenice pot aparea in urmatoarele situatii:
- stropire violenta cu lichid la imersarea obiectelor calde in azot lichid, in special a
obiectelor metalice grele;
- accidente stupide la manipularea recipientilor de capacitate mica, in special cazaturi;
- defectiuni de etanseitate la o instalatie sub presiune;
- avarii grave la recipiente de stocaj azot lichid;
- manipularea obiectelor metalice reci fara echipament de protectie (manusi).
Masuri securitate
 manevrantii trebuie sa fie instruiti asupra pericolului de asfixiere in special asupra
caracterului insidios al acestui factor de risc, subliniindu-se faptul ca perceperea
pericolului poate fi tardiva.
 toate spatiile in care sunt scurgeri sistematice de azot vor fi semnalizate cu placute
avertizoare la intrare, care sa interzica accesul si sa avertizeze asupra pericolului de
asfixiere
 incaperile in care se degaja azot si in care, periodic sau permanent, exista personal de
exploatare vor fi obligatoriu dotate cu instalatie de ventilatie si gaz-analizator de
mediu pentru masurarea continutului de oxigen in atmosfera. Scaderea concentratiei
sub 19% va fi semnalizata acustic si luminos.
 patrunderea personalului de exploatare intr-o incinta in care se produc scurgeri
sistematice de azot sau intr-o incinta in care azotul se introduce ca fluid tehnologic
(recipienti, cuptoare,etc) si care este supusa vizitarii interioare (pentru revizie,
reparatii, interventii) este permisa numai dupa conectarea ventilatorului si functionarea
acestuia un timp suficient pentru aerisire evidentiat de analizatorul de mediu, dar
niciodata mai putin de 15 minute.
 defectiunile la instalatia de ventilatie vor fi imediat remediate. Se interzice
desfasurarea normala a activitatii cu instalatia de ventilatie defecta.
 manipularea azotului lichid se va face cu grija pentru a preveni cazaturile, stropirile
accidentale , etc .
 obiectele metalice vor fi imersate cu grija in masa azotului lichid pentru a preveni
evaporarile violente.
 echipamentul de protectie va contine obligatoriu manusi de protectie termoizolante si
ochelari de protectie (viziera). Manusile se pot folosi numai daca nu sunt umezite.
 nu fumati in timp ce manipulati produsul.
 nu inhalati gaz.
 daca utilizatorul intampina dificultati in operarea supapei buteliei, intrerupeti utilizarea
si contactati furnizorul.
 nu incercati niciodata de reparati sau sa modificati supapa recipientului sau
dispozitivele de siguranta. Supapele stricate ar trebui anuntate imediat furnizorului.
 pastrati orificiile de evacuare ale supapei containerului curate si ferite de agenti de
contaminare, in special ulei si apa.
 nu utilizati niciodata flacara directa sau echipamente electrice de incalzire pentru a
ridica presiunea unui recipient.
 pastrati recipientul sub 50° C intr-un loc bine aerisit. Depozitati recipientii intr-un loc
fara risc de foc si la distanta de sursele de caldura sau de aprindere. Pastrati distanta
fata de materialele inflamabile.

Dotarea cu echipament individual de protecţie – EIP.


Echipamentul individual de protecţie utilizat :
 Protectia fetei : casca cu viziera protectie chimica

2
 Protectia mainilor : manusi de protectie contra riscului mecanic standardul EN
388 si izolante fata de frig standardul EN 511
 Protectia membrelor inferioare : incaltaminte de siguranta, bombeu metalic, la
manevrarea tuburilor.
 Protectia impotriva contaminarii chimice : halat protectie

6. Instructiuni Proprii de Securitate si Sanatate in Munca


pentru manipulare, transport si utilizare apa oxigenata
Apa oxigenata- peroxidul de hidrogen, este un lichid puternic oxidant, coroziv si
iritant prezentind pericol de explozie sub actiunea caldurii.
Pericole în caz de utilizari gresite: scaparile de peroxid de hidrogen de concentratie
mai mare de 50% provoaca aprinderea substantelor combustibile. Peroxidul de concentratie mai mica
de 50 % nu aprinde imediat substantele combustibile, dar evaporarea ulterioara a apei din compozitia
acesteia poate cauza arderea întârziata. Existenta unor impurificatori (metale feroase, cauciuc, negru
de fum, lemn) în ambalajele cu apa oxigenata duce la descompunerea necontrolata a apei oxigenate
cu degajare de oxigen, crestere de presiune si deteriorarea ambalajului.
In conditii normale de lucru nu prezinta nici un pericol.
Masuri securitate
 in caz de scăpări accidentale se va evacua personalul care nu participă la operatiile de
interventie. Personalul rămas în zona afectată trebuie să poarte echipament complet de
protectie. Se va izola si se va ventila zona de risc în vederea mentinerii noxelor în limitele
admise. În cazul în care concentratia noxelor depasestete limitele admise se impune protectia
respiratiei prin purtarea unui aparat respirator izolant autonom. Nu se va călca prin materialul
scurs si se va evita contactul cu el.
 nu se va utiliza rumegusul ca material absorbant.
 se vor ridica cu material absoarbant pentru lichide (nisip, diatonit, substante care
leaga acizi, absorbant universal).
 nu deteriorati fizic containerele cu produs.
 se va evita expunerea la caldura si contaminarea produsului.
 in timpul manipularii se vor utiliza numai echipamente confectionate din sticla ,
aluminiu sau polietilena.
 se vor asegura sisteme de ventilatie locala si generala prin exhaustare pentru evitarea
acumularii noxelor.
 inainte de pauze si la terminarea lucrului se vor spala mainile. A se păstra departe de
hrană, băuturi şi hrană pentru animale.
 posibila descompunere la expunere indelungata la lumina. A se proteja de lumina
solară. A se păstra numai în ambalajul original.
 nu se va fuma în zonele de lucru cu solutia de apă oxigenată.
 Conditii de evitat-caldura,radiatiile UV si materialele incompatibile.
 Materiale de evitat : fierul,cianuri,cuprul si aliajele sale, agenti oxidanti,agenti
reducatori,baze, acizi, saruri ale metalelor,materiale organice si substante combustibile.

Dotarea cu echipament individual de protecţie – EIP.


Echipamentul individual de protecţie utilizat :
 Protectia mâinilor: Se vor utiliza manusi de protectie chimica din cauciuc butilic
sau PVC.
 Protectia ochilor: Purtati ochelari si/sau viziere de protectie chimica.
 Protectia pielii: in cazul unor lucrari cu cantitati mari de produs se va purta costum
complet de protectie confectionat din materiale impermeabile pe baza de poliester

3
sau acril, cizme, sort pentru a preveni contactul cu pielea. Se vor evita
echipamentele confectionate din lâna, bumbac sau piele
 Protectia respiratiei : Pentru concentratii imtre 20-75 ppm se va folosi aparat
respirator filtrant contra vaporilor

Masuri suplimentare de protectie


Locurile vor fi prevazute cu locuri de spalare a ochilor.
Marcaje de securitate: În zonele unde se lucrează cu solutie de apa oxigenată se vor afisa
vizibil indicatoare de securitate: Pericol „Produse corozive”; „Pericol de explozie”;
Obligativitate: „Folositi ochelari de protectie”; ”Folositi mănusi de protectie”.

7. Instructiuni Proprii de Securitate si Sanatate in Munca


pentru manipulare, transport si utilizare hexafloruorura de sulf
Hexafloruorura de sulf este gaz asfixiant in concentratii ridicate.

Masuri securitate

 Acţiunea focului asupra recipientului poate provoca spargerea/explozia acestuia. Nu


este inflamabil.
 Se va evita pătrunderea apei în recipient.

 Se va evita recircularea gazului în recipient.

 Se vor utiliza numai componente de echipare care corespund naturii produsului, la


presiunea şi temperatura prescrisă. Se vor studia instrucţiunile de manipulare a recipienţilor
primite de la furnizor. Păstraţi recipienţii la temperaturi sub 50°C, în locuri bine ventilate.

 Nu fumaţi în timp ce manipulaţi produsul.

 Buteliile se vor proteja împotriva lovirii, rostogolirii sau căderii accidentale.

 Nu folosiţi niciodată flacără directă sau dispozitive de încălzire electrică pentru a


creşte presiunea dintr-o butelie.

 Asiguraţi buteliile pentru a preveni căderea accidentală.

 Produsul trebuie să fie manipulat în conformitate cu bunele practici industriale de


igienă și siguranță.

 Gazele comprimate ar trebui manipulate doar de catre persoane cu experienta si


instruite corespunzator

 Nu inhalati gaz.

 Evitati eliberarea produsului in atmosfera

Dotarea cu echipament individual de protecţie – EIP.


Echipamentul individual de protecţie utilizat :
 Protectia fetei : casca cu viziera protectie chimica

4
 Protectia mainilor : manusi de protectie contra riscului mecanic standardul EN
388 si izolante fata de frig standardul EN 511
 Protectia membrelor inferioare : incaltaminte de siguranta, bombeu metalic, la
manevrarea tuburilor.
 Protectia impotriva contaminarii chimice : halat protectie

8. Instructiuni Proprii de Securitate si Sanatate in Munca


pentru depozitare butelii gaze lichefiate

 Recipientele-butelie pline sau goale vor fi depozitate cu capacul la racordul robinetului si


capacul de protectie insurubate.
 Recipientele-butelie vor fi depozitate in pozitie verticala si asigurate impotriva rasturnarii.
 Este interzisa depozitarea recipientelor in locuri umede sau in mediu cu actiune coroziva
asupra materialului din care este construit recipientul.
 Este interzisa depozitarea recipientelor-butelie in spatii liber accesibile, pe scari, culoare,
ganguri sau camere cu circulatie de persoane.
 In timpul depozitarii se vor feri recipientele-butelie de intemperii precum si de incalzirea
excesiva (peste 40oC).
 Recipientele-butelie incarcate, aflate in incaperi trebuie sa fie la cel putin 1 m distanta de
radiatoare de incalzire sau alte aparate incalzitoare si la o distanta de cel putin 10 m fata de
sursa de caldura cu foc deschis sau sobe.
 Personalul care transporta, manipuleaza, depoziteaza si utilizeaza recipiente-butelie
trebuie sa fie instruit pentru aceste operatii si trebuie sa aiba mainile si hainele curate
(lipsite de grasimi).
 Gazele lichefiate se vor pastra numai in recipiente de constructie speciala, care trebuie sa
fie marcate conform prescriptiilor ISCIR. Aceste recipiente se vor feri de orice loviri sau
incalziri peste temperatura de lichefiere, care creeaza pericol (cresterea brusca a presiunii
si explozii).

Intocmit,
Tehnician SSM
Cristian Fugaciu

S-ar putea să vă placă și