Sunteți pe pagina 1din 32

Universitatea Politehnica Bucuresti

Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice

INGINERIA SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

Calitatea produselor si serviciilor


in SSM

Prof. FUNAR STEFAN


Student: ALDEA IONUT

Cuprins:

1.Scurt
istoric
..

2.Principalele activitati ale SC WAPO


SRL

3.Structura organizatorica-Organigrama
simplificata

4.Caracterizarea nomenclatorului de produse/produse


reprezentative..

5.Caracterizarea tehnologiei de fabricatie/cerinte


SSM/standard

6.Organizarea activitatii de control.


..

7.Elaborarea unei instructiuni


tehnice.

Scurt istoric
Wapo Group a luat nastere ca urmare a dezvoltarii ariei de activitatea a
companiei Wapo Service ce a fost infiintata in 1995, avand ca principal domeniu de
activitate echiparea statiilor de distributie carburanti. Pe parcursul anilor experienta si
implicarea echipei a facut posibila extinderea ariei de servicii si domenii de activitate, si
astfel in acest moment Wapo Group este structurat pe urmatoarele departamente:

Benzinarii / spalatorii auto automate


Depozite produse petroliere
Statii de epurare / potabilizare
Incineratoare
Energie regenerabila (eoliana / fotovoltaica)
Platforme plutitoare
Complexe de sport si agrement
Ingrasaminte naturale foliare
Service si mentenanta
Misiunea noastra fiind aceea de a oferi pietei romanesti echipamente / produse si
servicii de inalta calitate, facand legatura intre cei mai mari producatori din domeniu si
intreprinzatorii romani preocupati de calitatea investitiei lor. Principalii furnizori de
echipamente si produse sunt din Germania, Suedia, Italia, Marea Britanie, Olanda,
Finlanda, Austria si SUA, mentinand o stransa relatie cu acestia pentru a beneficia si
transmite vasta experienta si standardele de calitate pe care si le au dobandit dealungul timpului.

Wapo Group isi trateaza clientii cu demnitate, onestitate, incredere si respect. Vom
analiza mai intai cerintele si nevoile acestora iar apoi vom propune solutii.

Principalele activitati ale SC WAPO SRL


apo este un furnizor de echipamente si consultanta pentru benzinarii noi, incepind de la
proiectare pina la darea in functiune.De asemenea modernizam statii de benzina, cu
echipamente de ultima generatie, conforme cu cerintele legislatiei in vigoare.
Incepind din 1995, anul infiintarii societatii, Wapo a echipat si modernizat peste 800
statii din toata tara pentru clienti mari ca Petrom, Mol, Lukoil, Agip, Rompetrol si pentru
benzinari independenti.
Echipamentele pe care le furnizam acopera tot necesarul pentru infiintarea sau
modernizarea unei statii si anume:

Pompe de distributie Dresser Wayne Pignone


Sisteme de gestiune si management al distributiei de carburant Fusion si altele
Sisteme de masura si control al nivelului de carburant in rezervoare Site Sentinel
si Level master
Sisteme de depozitare carburant (rezervoare, detectoare de scurgeri)
Sistemele de transport pe conducte UPP cu toate accesoriile necesare
Sisteme de supraveghere video a statiei si detectoare antiincendiu
Colonete pentru umflarea pneurilor HORN , MIX
Skid-uri pentru GPL.
Furnizam si statii de distributie carburanti mobile complete , precum si statii de
distributie carburant total automatizate.

3.Structura organizatorica-Organigrama simplificata

A.Organigrama unitatii

Director General

Director
Tehnic

Inginer mecanic

Debitator

Personal
curatenie

Sudor

Sofer

Mecan
ic

Magaziner/l
ucrator
depozit

PRINCIPALELE RELATII
1.Transmite regulamentul de calitate spre aprobare, buletinele de penalizari
lunare pe linie de calitate, informari, studii si relatii cu privire la activitatea
compartimentului.
Primeste instructiuni,
compartimentului.

aprobari

si

relatii

in

legatura

cu

activitatea

2.Transmite informatii referitoare la activitatea specifica CTC-ului, solicitari de


publicatii, informatii.
Primeste publicatii, instructiuni, acte normative, STANDARDE, STAS-uri, etc..
3.Transmite materii prime pentru determinari fizico-mecanice, stabilire de noi
parametrii pe linie de control.
Primeste rezultatele studiilor solicitate.
4.Transmite propuneri pentru componenta si reactualizari ale comisiei de
receptie, autoreceptie,sesizari pentru reactualizarea deciziilor de atributiuni.
Primeste fise de post, decizii pentru comisii de lucru note interne, instructiuni
interne, valori normative rezultate din studii de organizare, reactualizarea necesarului
de personal CTC, laborant fizico-mecanic.

5.Transmite certificate medicale, lucrari pentru dactilografiere si multiplicare,


acte pentru arhivare, corespondenta.
Primeste corespondenta, date din arhiva, lucrari dactilografiate, multiplicate,
bilete de voie, tabele cu intarziatii.
6.Transmite solicitari de informatii.
Primeste tematica anuala de instruire PSI-PM
7.Transmite bonuri de consum si acte pentru control financiar preventiv.
Primeste decizii de inventariere, acte cu viza controlului financiar preventiv.
8.Transmite decizii de sanctionare, imputare si alte acte spre avizare.
Primeste acte normative aparute in care este vizata sau reglementata activitatea
compartimentului cu semnalari scrise sau observatii privind interpretarea si aplicarea
lor, decizii de sanctionare, imputare, avizate in forme propuse sau cu note scrise si
propuneri, alte acte avizate.
9.Transmite informatii cu privire la problemele de calitate care apar in
compartimentele de productie si care ar putea impiedica incadrarea in termenele de
executie si livrare.
Primeste date cu privire la contractele incheiate, urgentele de productie.
10.Transmite date despre personalul CTC, utilaje, defectele de calitate.
Primeste evaluarea individuala a calitatii, buletine de calitate pe muncitor,
masina, CTC-ist, situatia calitativa a produselor, situatia productiei realizata pe calitati
pe trimestre, situatia stocurilor supranormative sau fara miscare din depozite.
11.Transmite propuneri de imbunatatire a calitatii produselor, reclamatii de
calitate si propuneri privind documentatia tehnologica.
Primeste documentatia pentru omologari de produse, instructiuni tehnologice,
documentatii de executie si control.
12.Transmite regulamentul de calitate, penalizarile de calitate, aprobari pentru
inlocuirea auxiliarelor sau materialelor si materiilor prime, dispune oprirea procesului de
productie cand se constata abateri de la calitate.
Primeste solicitari pentru aprobari, derogari, valorificarea materiei prime si
auxiliarelor necorespunzatoare din punct de vedere calitativ (declasate, calitati
inferioare).

13.Transmite sesizari si reclamatii privind calitatea materialelor aprovizionate,


necesarul de aprovizionat pentru birou.
Primeste contractele economice pentru verificarea inscrierilor si clauzelor
contractuale privind calitatea materialelor, avizarea acestora si informatii privind stadiul
aprovizionarii materialelor necesare compartimentului.
14.Transmite documentatii de certificare a calitatii produselor, documentatii
privind rezultatele cercetarii reclamatiilor de calitate.
Primeste prescriptii de calitate prevazute in contractele economice incheiate.
15.Transmite documentatii de certificare a calitatii produselor
exportului, documentatii privind rezultatele cercetarii reclamatiilor de calitate.

destinate

Primeste prescriptii de calitate prevazute in contractele de export, note de


tratative, date privind comenziile de export, note de receptie.
16.Transmite solicitari de reutilizare a compartimentului, reparatii la dotari.
Primeste fila de plan investitii pentru sectorul CTC si laborator fizico-mecanic,
plan reparatii pentru dotari.
17.Transmite reclamatii de calitate furnizorilor si solicitarilor de incadrare in
anumite caracteristici fizico-mecanice, parametrii prescrisi.
Primeste buletine de analiza si certificare a calitatii materiei prime si a
materialelor aprovizionate.
18.Transmite certificat de calitate a productiei realizate.
Primeste sesizari privind calitatea produselor.
19.Transmite propuneri nominale de participare la cursuri de perfectionare si
pregatire profesionala, propuneri de premiere si sanctionare, modificarile de personal in
regie, note de transfer intre compartimentele de munca, foile colective de prezenta
pentru verificarea si calculul salariilor la personalul in regie TESA-CTC, date privind
fluctuatia si utilizarea timpului de lucru, propuneri privind persoanele care urmeaza a se
disponibiliza in urma analizei de personal impreuna cu liderul de sindicat pe baza unor
criterii stabilite de comun acord, planificarea anuala a C.D..
Primeste oferte si propuneri pentru cursuri de perfectionare, calificare si
pregatire profesionala a personalului, fondul de premiere repartizat, fisierul de personal
in regie.

FIA POST SUDOR

1. Postul: sudor;
COD COR: 721208
2. Numele titularului: .........................
3. Studii: liceu / scoala profesionala / atestat de calificare;
4. Se subordoneaza:
Director general ..........................;
Director adjunct ..........................;
Director tehnic ...............................;
Director executiv ..............................;
Responsabil managementul calitatii ..............................;
Sef punct lucru;
5. Inlocuieste pe: ...................................;
6. Este nlocuit de: ...................................;
7. Limbi strine: nu este cazul;
8. Responsabiliti i sarcini specifice postului:

1. Rspunde de organizarea i desfurarea activitii la locul de munc repartizat


n cadrul punctului de lucru.

2. Execut suduri pentru diferite lucrri de instalaii de gaze, apa in conformitate cu


proiectele si cu normativele in vigoare.
3. Pregateste si verifica aparatele de sudura.
4. Potriveste piesele in vederea taierii sau sudarii.
5. Curata si controleaza partile componente de eventualele defecte , impuritati.
6. Regleaza tensiunea /intensitatea curentului electric.
7. Sudeaza si taie metalul si plasticul.
8. Consolideaza partile uzate prin acoperirea cu straturi de aliaje.
9. Utilizeaza dispozitive de masura pentru controlarea pieselor finite.
10. Respecta cu strictete regulamentul intern al societatii si programul de lucru
stabilit de societate.
11. Executa orice lucrari dispuse de conducatorul locului de munca , respectand
intocmai prevederile normelor specifice de protectie a muncii si PSI , atat la
activitatile desfasurate in perimetrul societatii, punctele de lucru ale acesteia, cat
si la tertii beneficiari, fiind direct raspunzator de respectarea acestor norme.
12. Nu paraseste locul de munca fara acordul conducatorului acestuia si nu se
implica in alte activitati fara incuviintarea sefului direct si fara supravegherea
acestuia.
13. Se ingrijeste permanent de integritatea si buna functionare a uneltelor si
dispozitivelor folosite in cadrul activitatii desfasurate.
14. Manifesta o atitudine cooperanta si civilizata fata de personalul angajat al
societii cu care intra in contact.
15. Ia toate masurile pentru protejarea elementelor patrimoniale ale societatii ,
informand conducerea asupra neregulilor constatate.
16. Avertizeaza verbal celelte structuri de personal asupra pericolelor existente in
timpul desfasurarii activitatii.
17. Verifica inscriptionarea inelelor si consemneaza in raportul de lucru de la tambur.
18. Verifica prin sondaj cu sublerul si micrometru latimea si grosimea benzii.
19. Verifica in permanenta sa fie stoc de banda in acumulator.
20. Are obligatia ca atunci cand lucreaza cu sudura autogen sa asigure tuburile de
oxigen si acetilena;
21. Atunci cand lucreaza in spatii inchise ( apartamente, subsoluri, garaje, etc.) are
obligatia sa-si verifice locul de munca cu protejarea bunurilor din interior contra
degradarilor de la temperatura;
22. Sa ventileze spatiile si sa fie asistat obligatoriu de un ajutor care sa urmareasca
procesul de sudare;
23. Cand se lucreaza la instalatii gaze naturale, are urmatoarele obligatii:
a) sa nu lucreze atunci cand este gaz pe conducte;
b) sa aeriseasca conductele inainte de inceperea lucrului;
c) atunci cand lucreaza la punerea in functiune a instalatiilor de gaze naturale se
va face impreuna cu delegatul de la E.ON GAZ ROMANIA
d) nu se va pune in functiune nici o instalatie care nu a fost verificata la
etanseitate
24. Inainte de inceperea lucrului se va verifica functionarea si etanseitatea
arzatorului, respectiv a aparatului de sudat.

25. Daca becul arzatorului se incalzese excesiv in timpul lucrului, se va inchide


robinetul pentru acetilena si se va introduce aparatul intr-un vas cu apa rece,
curata, lasand robinetul pentru oxigen putin deschis.
26. La fiecare soc produs de intoarcerea flacarii, se vor inchide imediat robinetele
pentru acetilena si oxigen ale arzatorului. Inainte de reluarea lucrului se va raci
arzatorul in apa rece, curata, fara urme de ulei si se vor controla si purja
furtunurile. Nu este admisa aprinderea flacarii inainte de a se verifica nivelul apei
in supapele hidraulice de siguranta.
27. Arzatoarele de sudare vor fi prevazute cu cate un element de inchidere, pentru
admisia gazului combustibil si pentru oxigen. La manevrarea ambelor robinete se
va evita patrunderea unui gaz in circuitul celuilalt si invers. Robinetele vor fi fixate
in manerul arzatorului.
28. Pentru lucrarile de sudare si taiere cu gaze se vor folosi numai furtunurile
produse special in acest scop, care vor satisface conditiile prevazute in STAS
8540-87. Se interzice folosirea furtunurilor pentru oxigen la acetilena si invers,
folosindu-se pentru identificarea lor culori conventionale diferite, conform STAS
8589-70 si STAS 297/1-88.
29. Se interzice folosirea furtunurilor murdare de ulei sau grasime. Nu se admite sa
se racordeze la furtun derivatii pentru alimentarea mai multor arzatoare.
30. Fixarea capetelor furtunurilor in aparatele respective se va face numai prin
coliere metalice, bine stranse, pentru a nu se desprinde sau a nu se produce
scapari de gaze. Controlul etanseitatii la furtunurile pentru acetilena se vor face
cu apa si sapun.
31. Reductoarele vor fi ferite de lovituri. Dupa o intrebuintare mai indelungata,
membrane de cauciuc a reductorului va fi inlocuita. Urmele de grasimi se vor
indeparta numai cu alcool, tetraclorura de carbon sau cu dicloretan. Este interzis
a apuca recipientele de redactor, pentru a fi ridicate sau transportate.
32. S ia msuri pentru evitarea ntreruperilor, stagnrilor i reducerea timpului
neproductiv n activitatea ce o desfoar i s nu determine ntrzieri ale altor
formaii prin nepredarea frontului de lucru la data prevzut.
33. S respecte ntocmai normele de tehnica securitii muncii la locul de munc,
normele specifice de protecia muncii la verificarea i funcionarea utilajelor.
34. S utilizeze adecvat, conform indicaiilor, echipamentele de lucru i de protecie
de cte ori este nevoie, fr a face rabat de la norme.
35. Are obligatia de a purta in permanenta echipamentul individual de lucru si cel de
protectie, in caz contrar va raspunde impreuna cu seful punctului de lucru pentru
incalcarea acestor prevederi.
36. S asigure realizarea programului cantitativ zilnic astfel nct salariul negociat la
angajare s se realizeze.
37. Rspunde de respectarea tehnologiilor de execuie i a instruciunilor de lucru
pentru operaiile care i revin.
38. S nu nceap nici o lucrare fr acordul efului punctului de lucru.
39. S nu prseasc locul de munc fr aprobarea efului punctului de lucru i
fr a lsa locul de munc n ordine, utilajele n funciune sau sub stare de
funciune.

40. S respecte ntocmai programul de lucru de 8 ore i doar n cazul cnd


beneficiarul impune un termen mai mic conform graficelor de execuie se va
prelungi programul la 10 sau 12 ore i dac este nevoie se va lucra i smbta,
duminica sau alte srbtori legale, cu plata corespunztoare numrului de ore
lucrate. Refuzul de ndeplinire a acestui articol poate duce la rezilierea
contractului de munc a celor implicai.
41. Programul de lucru se va prelungi i atunci cnd din diverse motive situaia o
cere.
42. S nu permit accesul persoanelor strine n incinta sau in imprejurimile n care
se desfoara activitatea.
43. S nu consume buturi alcoolice, igri, droguri ori diferse medicamente care ar
putea afecta capacitatea de concentrare in timpul programului.
44. Fa de beneficiari, colaboratori sau ceilali salariai este necesar adoptarea
unei conduite cuviincioase, de respect.
45. S execute operaiile repartizate de eful de echip sau eful punctului de lucru,
respectnd toate indicaiile i msurile, astfel nct rezultatul operaiunii
respective s corespund cerinelor solicitate.
46. Zilnic se vor executa cantitile de lucrri conform graficelor sau comenzilor
clienilor, pn la onorarea lor, indiferent dac se depete sau nu programul
normal de lucru.
47. S ia msuri de acordare de prim ajutor n caz de accident i informai imediat
conducerea.
48. S nu introduc n procesul de fabricaie, n oper sau la lucrrile ce devin
ascunse, materiale necorespunztoare calitativ.
49. S ia msuri de depozitare corespunztoare a materialelor, semifabricatelor att
la punctul de lucru ct i n timpul transportului.
50. S ia msuri de remediere a deficienelor constatate de ctre verificatorii de
lucrare (beneficiar, conducerea societii, inspecia de calitate, protecia muncii
etc.), n concordan cu dispoziiile efului punctului de lucru.
51. Rspunde de calitatea execuiei lucrrilor n conformitate cu procedurile tehnice,
proceduri de sistem i instruciuni de lucru, prevzute n manualul calitii.
52. S gestioneze corespunztor materialele i uneltele luate n primire.
53. Materialele se vor elibera pe baza bonului de consum n urma aprobrii
referatelor ntocmite de ctre unitate.
54. Toate documentele se vor ntocmi n dou exemplare din care unul se va nainta
la eful ierarhic i unul se va pstra ntr-un dosar.
25. Orice problema se va prezenta n scris i se va atepta o rezolvare n scris sau
realizarea n mod direct a acesteia.

9. Alte atributii:
a) efectuarea de sapaturi;
b) efectuarea de umpluturi a locului sapat;
c) poate exercita si orice activitate data de sef punct lucru in care situatia
o cere;

d) efectuarea transportului de materiale, incarcare descarcare;


e) insotirea materialelor de la locul de depozitare la locul punerii in opera;

Director general,

Am luat la cunotin i am
primit 1 exemplar,

Ing. ....................................

...........................

4.Caracterizarea nomenclatorului de produse/produse representative

POMPA ELECTRICA DE BENZINA


Pompa electrica de benzina este fixata in rezervor, fiind imersata in benzina
si este comandata de calculator, prin intermediul unui releu. La punerea contactului,
cu cheia in pozitia M (motor), dar fara a se porni motorul, pompa va fi alimentata cu
curent numai pentru 3-4 sec. Pompa va debita permanent numai atunci cand
calculatorul primeste semnal de la senzorul de turatie si trebuie sa asigure un debit
de min. 65l/h si presiunea de 1-1,1 bari la 12 V. Cauza unui debit insuficient poate fi
tensiunea mica de alimentare a pompei sau filtrul de combustibil murdar.In sistemul
de alimentare combustibilul ramane sub presiune si dupa oprirea motorului; in cazul
debransarii furtunelor tineti o carpa in apropierea racordului pentru ca benzina sa
nu ajunga pe zonele fierbinti ale motorului.
Masurarea debitului se face astfel:
- Se branseaza returul de la corp-clapeta injector la un furtun ce va debita
combustibilul intr-un vas gradat de 2000 ml.
- Se alimenteaza pompa direct, pentru 1 minut pornind motorul, sau prin
scurtcircuitarea bornelor releului, cu motorul oprit.

Fig.1.Schema constructiva pentru pompa


de alimentare cu combustibil

Fig.2.Pompa de alimentare Logan

1. Aspiratia
2. Supapa de
siguranta
3. Pompa
multicelulara cu
rulouri
4. Rotorul motorului
electric
5. Supapa anti-retur
6. Refulare

REGULATORUL DE PRESIUNE
Regulatoarele de presiune vin in diferite forme si marimi dar toate au acelasi scop- de a mentine o
presiune constanta a combustiilului deasupra celei din galeria de admisie.In mod ideal , un regulator de
presiune va oferi o presiune diferentiala constanta pentru fiecare injector in parte.
Debitul pe retur poate varia de la un flux maxim de combustibil la relanti pana la aproximativ
25% din flux la o turatie maxima.Presiunea de baza este de obicei reglata la relanti cand cea mai mare
parte de combustibil este returnata.
Semne de defectare a regulatorului de presiune:
Motorul functioneaza necorespunzator
Motorul nu porneste.De obicei aceasta problema este intalnita dimineata cand pornim
autovehiculul.De multe ori motorul porneste dar se opreste in scurt timp.
Pompa de combustil devine zgomotoasa la un moment dat.
Un regulator de presiune defect poate duce de asemenea si la bujii murdare
Creste consumul de combustibil
Aceste simptome sunt datorate:
uzurii supapei
fisurarii membranei
modificarii caracteristicii elastice a arcului.

Fig.3.Schema constructiva a unui regulator de


regulatorului de presiune
presiune de combustibil

Fig.4.Localizarea
pe autovehicul.

FILTRUL DE BENZINA
Impuritatile continute de carburant pot mpiedica buna functionare a
injectoarelor si a regulatorului de presiune.Pentru a curata carburantul de aceste
impuritati este montat un filtru n serie cu circuitul de benzina ntre pompa si
injectoare.
Poate fi echipat cu o sita care opreste particulele de hrtie filtranta care s-ar
putea desprinde. De aceea este obligatorie respectarea sensului de montaj al
filtrului.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Carcasa
Etansare
Carcasa filtrului
Obturator
Nervura
Element filtrant din hartie
Suport element filtrant

8. Sita

Fig.5.Schema constructiva a filtrului de


benzina

Fig.6.Diverse modele de filtre de benzina confectionate din plastic

INJECTOARELE DE BENZINA
n injectoarele electronice si cele mecanice de-a lungul exploatarii se creaza
depozite de reziduri datorita compozitiei organice a benzinei si a impuritatilor din
aceasta ce trec de filtrele care au rolul sa le opreasca. Ciclurile repetate de pornirefunctionare-oprire implicnd schimbarea temperaturii motorului creeaza n timp
modificarea parametrilor injectoarelor datorita acumularii de reziduri n injector;
dupa oprirea motorului componenta "light" din benzina ramasa n injector se
volatilizeaza, iar impuritatile (rasini, lacuri, ceara, rugina) din benzina se depun n
extremitatea inferioara a injectorului.Acestea se ard datorita supraincalzirii
injectorului dupa oprirea motorului si n timp ajung sa creeze depozite care
obtureaza sau chiar blocheaza orificiile (dimensiuni de ordinul micronilor) prin care

se pulverizeaza benzina; de asemenea aceste depozite nu mai permit nchiderea


perfecta a valvei din injector.
Consecinte:
Daca injectorul nu mai reuseste sa pulverizeze benzina conform parametrilor
proiectati, daca cantitatea de benzina introdusa n cilindru nu mai poate fi
controlata si n concordanta cu regimul de functionare al motorului atunci
functionarea n conditii optime a motorului este compromisa. De exemplu daca
injectorul nu nchide perfect dupa oprirea motorului, presiunea din circuitul de
alimentare cu benzina va forta scurgerea unei cantitati de benzina prin injector n
galeria de admisie pna la scaderea presiunii din circuitul de alimentare la valori
aproape de zero.
Problemele generate de functionarea defectoasa a unui injector sunt multiple porniri grele la rece si la cald sau chiar imposibilitatea pornirii, ezitari n momentul
accelerarii, lipsa de putere a motorului, cuplu motor scazut, consum ridicat de
combustibil, ralanti instabil si neregulat, emisii de noxe peste limita normala,
avarierea convertorului catalitic si a senzoruli lambda.
Curatirea injectoarelor cu ultrasunete.
Exista doua modalitati de curatare, de fapt una de curatare si testare si una
de ntretinere.
Injectoarele se pot curata efectiv si testa doar daca sunt demontate de pe motor ;
ele sunt montate pe un echipament specializat de testare si diagnoza unde sunt
verificate nainte si dupa un ciclu de curatare cu ultrasunete.Injectoarele se pot
curata (ntretine) prin nedemontarea lor de pe motor, alimentnd motorul cu o
solutie agresiva fata de depunerile care se doresc ndepartate si functionarea
acestuia, timp limitat la turatia de mers n gol. Din pacate nu se poate "masura"
precis rezultatul acestei operatiuni, nu se pot depista defecte de solenoid, nu se
poate verifica atomizarea fluxului de benzina pulveruzat de injector, nu se poate
verifica timpul si corectitudinea fluxului, nu se pot face masuratorile volumetrice si
nu se pot compara volumele de combustibil livrate de injectoare, care pot sa difere
n proportie de maxim 4%.
1.
2.
3.
4.
5.

Acul injectorului
Armatura
Bobina
Duza de pulverizare
Corpul injectorului

Fig.7. Injector cu stift de pulverizare

TRADUCTORUL DE TURATIE SI POZITIE

El are rolul de a informa calculatorul asupra:

Vitezei de rotatie

Pozitia motorului.
Cele doua informatii sunt obtinute de un captor magnetic fix care transmite
calculatorului imaginea electrica a coroanei danturate care se roteste solidar cu
arborele cotit.
El este de tip inductiv ( genereaza un curent )
El se compune dintr-un bobinaj nfasurat n
jurul unui magnet permanent.Dispune la
capatul
sau de un element nunit coroana danturata.
Aceasta coroana prezinta mai multi dinti. De
fiecare data cnd un dinte trece prin fata
captorului, are loc o modificare a cmpului
magnetic ceea ce conduce la o inductie a unui
curent n bobinaj.
Calculatorul electronic analizeaza:
1. Tensiunea. Ea este proportionala cu
viteza piesei mobile.Dar tensiunea este n
acelasi timp functie de distanta ce separa
captorul de corana danturata ( ntrefierul )
2. Frecventa. Numarnd
numarul
de
impulsuri ntr-un timp dat, calculatorul poate
deduce
viteza.El
poate
compara
doua
masuratori de viteza succesive si astfel sa afle
acceleratia.

SENZORUL DE DETONATIE
Este constituit dintr-un corp care este nsurubat n chiulasa sau n blocul motor si care n
interiorul sau un disc din ceramica piezo-electrica comprimata de o masa metalica mentinuta de
un inel elastic
Masa metalica este supusa vibratiilor
motorului si comprima mai mult sau mai putin
elementul piezo-electric.
Acesta din urma emite impulsuri electrice
care sunt trimise spre calculator. n cazul
existentei detonatiilor, apar vibratii de o
anumita frecventa care se transforma n
impulsuri
electrice
de
acceasi
frecventa.Calculatorul
primeste
aceste
informatii,detecteaza unde s-a produs detonatia

si corecteaza avansul necesar pentru fiecare


cilindru.Apoi, daca fenomenul nu mai este
sesizat de senzor, calculatorul readuce,putin
cte putin, avansul la valoarea intiala din
cartograma
urmnd
o
strategie
bine
determinata.
1 Blindaj.
2 Corp.
3 surub.
4 Element piezo.
5 Masa metalica.

TRADUCTORUL DE OXIGEN
Rolul sau este de a informa calculatorul despre continutul de oxigen din
gazele de esapament.
Un senzor denumit traductor de oxigen sau sonda lambda este montata pe galeria
de esapament sau n apropiere de intrarea catalizatorului.

Fig.10.Traductorul
de 5 Dulie de protectie
oxigen
6 Conectori electrici.
1 Teaca de protectie.
7 Ceramica scaldata de gaze de
2 Element ceramic.
esapament.
3 Filet.
8 Ceramica scaldata de aer curat
4 Dulie de contact.
9 Rezistenta de ncalzire.
.
Functionarea sondei se bazeaza pe faptul ca ceramica utilizata conduce ionii
de oxigen la temperaturi mai mari de 300C. n anumite faze de functionare daca
temperatura sondei este insuficienta, ea este ncazita electric.
Emisiile puternice de gaze de esapament apar atunci cnd carburantul este
incomplet ars, motorul este defectos reglat, cnd se porneste sau se opreste
motorul sau la deplasarea cu viteza redusa, sonda masoara n mod constant
cantitatea de oxigen ramasa neconsumata n urma arderii ECU (Electronic Central
Unit - calculatorul central al automobilului) foloseste semnalele primite de la sonda
penntru a ajusta amestecul n vederea obtinerii amestecului ideal: 14,8 kg aer cu un
kg benzina fara plumb, pentru asa-numitul factor lambda este egal cu unu. Sonda

lambda asigura sporirea eficientei catalizatorului, dar si emisii reduse de noxe n


atmosfera. n sarcina maxima a motorului, de exemplu la viteza de vrf, pentru a
mentine viteza, sistemul este dezactivat pentru a preveni saracirea exagerata a
amestecului. Sonda lambda are rolul de a regla amestecul aer-benzina - prin
comanda asupra injectiei de benzina - astfel nct acest amestec sa fie convenabil
regimului de moment al motorului. Daca sonda detecteaza prea mult oxigen gazul
evacuat, nseamna ca motorul merge cu un amestec prea sarac (n combustibil);
prin urmare, este marita cantitatea de benzina. Daca, dimpotriva, este prea putin
oxigen n evacuare, nseamna ca amestecul este prea bogat si ECU reduce
cantitatea de benzina din admisie. Defectarea sondei duce la functionarea anormala
a motorului. La fel si defctiunile de etansare a admisiei de aer/circuitelor de reglaj
vacuumatic - asa-numita admisie de "aer fals" - induce n eroare sonda Lambda care
da informatia ca amestecul este prea sarac. Prin urmare, electronica (Ecu) va
"pompa " mai multa benzina n cilindri (corespunzator cantitatii de aer aspirat n
mod normal + cel fals) si motorul va functiona cu detonatii n evacuare, eventual se
" neaca ". Dupa reglajul amestecului aer-combustibil necesar unei arderi ct mai
bune, gazele evacuate ajung n asa - numitul "catalizator " unde, ntr-adevar, gazele
se oxideaza la contactul cu platina. Functionarea defecta a unui motor cu o sonda
de O2 (Lambda) defecta determina utilizarea de amestecuri bogate, rezultnd un
consum marit de benzina, deteriorarea n scurt timp a catalizatorului si uzura
prematura a motorului, provocata de excesul de benzina care ajunge n baia de ulei.
Prin folosirea unui astfel de echipament se poate ajunge la o reducere a emisiilor de
pna la 90%.
Cum functioneaza sonda?
Amplasata pe tubulatura de evacuare, sonda Lambda este un conductor de
curent electric a carui intensitate variaza n functie de cantitatea de oxigen care
traverseaza sonda. n interiorul acesteia exista un material ceramic poros, din dioxid
de zirconiu (ZrO2). Intensitatea curentului prin placa de zirconiu variaza n functie de
numarul de molecule de oxigen care traverseaza materialul ceramic. Deoarece
sonda functioneaza optim doar la temperaturi mari, "la rece" , pna cnd gazele de
esapament ating temperaturi de 600 oC, sonda este ncalzita de o rezistenta din
interiorul ei, dupa care caldura i va fi furnizata chiar de temperatura gazelor de
esapament. Anumite modele de autoturisme au chiar mai multe sonde, amplasate
naintea catalizatorului (la unele modele exista sonde amplasate pe fiecare gura de
evacuare de la fiecare cilindru n parte), dar si dupa catalizator, pe traseul
tubuluturii de evacuare a gazelor arse. Constructorii recomanda verificarea sondei
la fiecare 30 000 de kilometrii sau la fiecare doi-trei ani de functionare a masinii si
schimbarea sondei n cazul cnd apar probleme n functionarea acesteia.
Cum stim daca sonda lambda este defcta?
Din pacate, simptomele unui senzor lent sau defect nu sunt ntotdeauna evidente.
Printre simptomele sondelor lambda defecte sunt:
- Esec la testul emisiilor (caracteristic, o concentratie mare de CO si/sau HC)
- Catalizator deteriorat (cauzat de o concentratie mare de carburant)
- Consum crescut de combustibil (cauzat de o concentratie mare de carburant)
- Motorul functioneaza neregulat
- Performante reduse.
Care sunt cauzele defectarii sondei lambda?
Sonda lambda se poate defecta prematur daca este contaminata cu fosfor rezultat
din consumul excesiv de ulei, silicon din scurgerile sistemului de racire, utilizarea
produselor de etansare din silicon n motor si unii aditivi pentru carburant. Chiar si o

cantitate redusa de benzina slab rafinata poate defecta o sonda lambda. Factorii de
mediu, precum stropii de pe sosea, sarea, uleiul si murdaria pot cauza defectarea
senzorului, ca si socurile termice, tensiunea mecanica sau manevrarea incorecta.
Cum se poate testa sonda lambda?
Testarea nu este complicata dar se face obligatoriu n service si de catre personal
calificat. O sonda defecta poate fi detectata rapid si usor cu un volt-ohm-metru
digital, dar una lenta poate fi diagnosticata numai cu un osciloscop sau un
scopmetru profesional.

DEBITMETRUL DE AER
Debitmetrul are rolul de a masura cantitatea de aer care trece spre motor si a
transmite aceasta informatie catre unitatea centrala a motorului (ECU). Debitmetrul
e o piesa in forma de inel care are doua site circulare la fiecare dintre capete. Inelul
are un filament din platina prin care trece un curent care il incalzeste; marimea
debitului de aer care trece prin inel raceste intr-o anumita masura acest filament si
dispozitivul este conceput astfel incat sa varieze curentul prin filament astfel incat
temperatura acestuia sa fie mentinuta constanta. Curentul care trece prin filament
devine astfel proportional cu cantitatea de aer care trece efectiv catre motor.
`

Fig.11.Schema constructiva a unui debitmetru masic de aer

BIBLIOGRAFIE

1.www.scritube.com
2.www.doityourself.com
3.http://repairpal.com
4.http://picoauto.com
5. http://turbosfax.ro

5.Caracterizarea tehnologiei de fabricatie/cerinte SSM/standard


Organizarea activitatii de control. Structura analitica a
compartimentului CTC

Organigrama Departamentului Calitate

Dupa opinia specialistilor japonezi se poate asigura mbunatatirea continua a


calitatii daca sunt cunoscute si aplicate de catre toti angajatii o serie de sapte
instrumente de lucru si anume:
-Brainstormingul pentru identificarea problemelor si a modalitatilor de rezolvare;
-Analiza Pareto pentru delimitarea cauzelor ce au dus la aparitia problemelor;
-Diagrama Ishikawa, n vederea exprimarii relatiei cauza-problema-efect;
-Histogramele ca forma de reprezentare grafica a frecventei fenomenelor analizate;
-Diagrame de corelatie si Diagrame de control
-Stratificarea pentru asigurarea unui control complex si obiectiv prin verificarea
aceluiasi produs din diferite zone ale productiei.

Diagrama de organizare si functionare pentru activitatile de receptie si control a


materialelor

Norme international pentru produsele STAMATEX:

- Sistem de Management de Mediu, conform SE EN ISO 14001:2015


- Sistem de Management al Sntii i Securitii Ocupaionale, conform
SR EN ISO 18001:2008
- Sistem de Management al Securitatii Informatiei SR EN ISO 27001:2013
-ISO 9000. Sistemele calitatii. Conducerea si asigurarea calitatii. Linii
directoare pentru alegere si utilizare.
-ISO 9001.Sistemele calitatii. Model pentru asiguarea calitatii in
proiectare, dezvoltare, productie, montaj si service.
-ISO 9002. Sistemele calitatii. Model pentru asigurarea calitatii in
productie si montaj.
-ISO 9003. Sistemele calitatii. Model pentru asigurarea calitatii in inspectii
si incercari finale.
-ISO 9004. Conducerea calitatii si elemente ale sistemului calitatii. Linii
directoare.

CERINTE SPECIFICE PENTRU FURNIZORI


Societatea noastr depune un efort deosebit n asigurarea i ameliorarea
calitii produselor pe care le fabricm. Scopul nostru este acela de
ntrire a poziiei de pia prin produsele de bun calitate i mbuntirea
consistent a serviciilor furnizate ctre clienii din ntreaga lume i
mbuntirea competitivitii prin preurile produselor noastre.
Considerm c cerinele de baz n dezvoltarea relaiilor noastre sunt
introducerea planurilor de mbuntaire la furnizori n urmtoarele
domenii:

Organizarea furnizorului conform unei norme de referin care s


ndeplineasc cerinele versiunii celei mai recente a unuia din standardele
ISO 9001:2008 sau ISO/TS 16949:2009, care este specific n dezvoltarea
produselor nintate ctre STAMATEX SRL
Politica de calitate cu scopul 0 defecte
Politica de logistic cu scopul 0 ntrzieri
Politica de mediu i de respectare a reglementrilor legale cu scopul 0
deeuri
Politica de producie cu scopul 0 pierderi
Politica de reducere a costurilor
Una din componentele eseniale ale acestei caliti o reprezint calitatea
produselor pe care le achiziionm: Materiale Consumabile Ambalaje
Servicii
Achiziii specifice Sub acest aspect i n climatul concurenial actual,
dorim ca i furnizorii notri s se alinieze unor cerine precise de asigurare
i ameliorare a calitii la produsele pe care ni le livreaz. Intenionm s
orientm n mod major activitile noastre de achiziii sub aspectele:
evaluarea, selectarea ,validarea, monitorizarea performanelor, pentru
includerea i meninerea pe lista furnizorilor acceptai numai a acelora
care rspund cerinelor noastre referitoare la calitate;
supravegherea respectrii de ctre furnizor a cerinelor noastre la
dezvoltarea i realizarea furniturilor noi;
meninerea unui sistem permanent de evaluare, de cotare i de selectare
a furnizorilor pentru furniturile de serie;
dezvoltarea i planificarea furnizorilor sub aspectele: angajamentul de
respectare a planificrii de livrare, livrarea 100% la timp, informaii
oportune despre livrare, planificarea i luarea aciunilor corective.
Deoarece natura produselor achiziionate direct afecteaz calitatea
produselor noastre i n spiritul angajamentului reciproc de mbunatatire
continu, am elaborat broura Managenetul Calitii Furnizorului care
reprezint explicit cerinele noastre referitoare la aspectele menionate i
care credem c este util i furnizorului dndu-i posibilitatea manifestrii
competitivitii i calitii produselor pe care le ofer.
CHESTIONAR DE EVALUARE A FURNIZORILOR

n conformitate cu cerinele sistemului de management integrat SR EN ISO


9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 i OHSAS 180001:2008, STAMATEX SRL
evalueaz anual toi furnizorii si.
V rugm s completai chestionarul urmtor, n vederea includerii Dumneavoastr
n "Lista furnizorilor acceptai".
A. IDENTIFICARE FURNIZOR:
B. Denumire: ______________________________________________________________
Adresa: ________________________________________________________________
Telefon / Fax: _______________________________ Mobil: ______________________
B. ACTIVITATE: PRODUCTIE
C. PRODUSE/SERVICII FURNIZATE:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
D. CRITERII DE EVALUARE:
1. Precizai sistemele de management certificate n compania dv.: SR EN ISO
9001:2008 SR EN ISO 14001:2005 (Se vor ataa copii dup certificatele deinute) SR
OHSAS 18001:2008
* Altele
Precizai ________________________________________
* Niciunul
2. Certificare CE pentru produsele furnizate:
* Sunt certificate toate produsele
* Sunt certificate 50% din produsele furnizate
* n curs de certificare F01-PO03
3. Avei un compartiment independent de control tehnic / de inspecie a produselor?
* Da
* Nu
4. Verificai calitatea materiilor prime i/sau a subansamblelor pe care le
achiziionai prin:
* Controlul documentelor care atest calitatea

* Verificare la recepie
* Inspecie efectuat de teri
5. Verificai calitatea produselor finite nainte de expedierea la beneficiari?
* Da
* Nu
6. Avei un sistem de evaluare a propriilor furnizori?
* Da
* Nu
7. Avei o procedur de tratare a neconformitilor?
* Da
* Nu
8. Precizai modul de tratare a reclamaiilor referitoare la calitatea produselor:
* remedierea produsului
* nlocuirea produsului
* returnarea valorii platite pentru produs
9. Precizai termenul de tratare a reclamaiilor:
* 24 ore
* 48 ore
* Mai mult
10. Precizai termenul / termenele de plat agreate de Dumneavoastr:
* la livrare
* 30 zile
* 60 zile
* Altul __________
11. Precizai modalitile de plat agreate de Dumneavoastr:
* numerar

* Ordin de plat
*CEC
* Bilet la ordin
12. Exist o cantitate minim/comand?
*Da
*Nu
13. Precizai facilitile acordate clienilor Dumneavoastr tradiionali?
* Reduceri de pre
* Livrare prioritar
* Transport gratuit
* Termen de plat
* Altele _________________
14. Produsele furnizate de Dumneavoastr sunt nsoite de documentaie tehnic?
*Da
*Nu
*La cererea clientului
15. Produsele furnizate de Dumneavoastr sunt nsoite de documente de calitate
conform legislaiei n vigoare?
*Da
*Nu
*La cererea clientului
16. Asigurai garanii post vanzare pentru produsele furnizate?
*Da
*Nu
17. Precizai termenul de furnizare a produsului comandat:
*24 ore
* 5-7 zile

* 15-30 zile
* >30 zile
18. Asigurai furnizarea produsului comandat la destinaie?
*Da
*Nu
*La cererea clientului
19. Ai nregistrat reclamaii n ultimele 12 luni?
*Da
*Nu
20. Acceptai un audit din partea SC APRODEX SRL, dac va fi necesar?
*Da
*Nu
Completat de __________________________________, ______________________, (Numele i
prenumele) (Funcia) Data: _________________ Semntura i tampila
___________________ L.S. Coninutul acestui formular este confidenial.
V mulumim pentru timpul acordat!

7.Elaborarea unei instructiuni tehnice

Caracteristici:
Alimentare (volt 50/60 Hz):
Putere (kVA):
Tensiune in gol (Volt):
Curent de sudura :
Diametru electrozi ( mm):
Ciclu sudura 35% :
Ciclu sudura 100% :
Eficienta :
Factor putere :
Clasa de protectie :
Clasa de izolatie :
Dimesiuni (mm):
Greutate (Kg):

230V(+/- 15%)
6.6
65
10 - 160 A
1,6 - 3.2
160 amperi
80 amperi
85 %
0.7
IP 21S
H
365 x 230 x 330
7

Descriere detaliata
- Aparat de sudura cu tehnologie Inverter .
- Poate fi utilizat cu toate tipurile de electrozi, rutilici, bazici, inox, fonta.
- Foarte util datorita greutatii reduse ( 7 kg), volum si consum redus.
- permite un reglaj continuu al curentului de sudura
- amorsare foarte usoara datorita curentului continuu,penetrare foarte buna a
materialului si arc de sudura perfect stabil
- este dotat cu ventilator care ii mareste capacitatea de sudura.
Kit livrare:
- cutie de carton pentru transport, cutie ce contine clestele de masa ,clestele
portelectrod cu cablurile de conectare necesare(TX10-25) ,cablu masa 1.5ml
si cablu portelectrod 1.5ml, ciocanel zgura , masca mana.