Sunteți pe pagina 1din 7

MODEXIM SCM PLOIESTI

COMPLETARE LA FISA POSTULUI

DENUMIREA POSTULUI: Tehnician productie, Normarea si Organizarea Muncii

Principalele responsabilitati si autoritati privind functionarea Sistemului


de Management al Calitatii implementat la SCM MODEXIM , in conformitate cu
standardul SR EN ISO 9001:2001:

– Este responsabil cu normarea si organizarea muncii,


– Determina volumul de munca necesar pentru toate activitatile si produsele in
unitati de timp si tarif acord
– Verifica corectitudinea procesului tehnologic a produsului din punct de
vedere al sincronizarii si repartizarii operatiilor, a stabilirii normei de timp si
a numarului de lucratori,
– Determina norma de productie si manopera directa pe produs
– Pastreaza si mentine pentru prodsusele executate dosarul de proiectare
tehnologica , documentatia tehnica care a stat la baza realizarii seriei “0” si
inregistrarile aferente;
– Elaboreaza organigrama si proiectul pentru statul de functiuni pe care le
prezinta spre analiza conducerii
– Colaboreaza la intocmirea Regulamentului de organizare si functionare si a
Regulamentului de ordine interioara.
– Stabileste atributiile din cadrul fiselor de post pentru personalul din
compartimentul productie si personalul auxiliar direct productiv si deservire.

Elaborat, Avizat, Aprobat,

Difuzat un exemplar si luat la cunostinta


Nr.ex. Numele si prenumele Data/semnatura,
MODEXIM SCM PLOIESTI

COMPLETARE LA FISA POSTULUI

DENUMIREA POSTULUI; Inginer CTC

Principalele responsabilitati si autoritati privind functionarea Sistemului


de Management al Calitatii implementat la SCM MODEXIM , in conformitate cu
standardul SR EN ISO 9001:2001:

- Asigura documentatia tehnica de la client, in forma tradusa-de catre traducator


pentru responsabilul CTC- sectia de productie si CTC final.
– Elaboreaza Foaia de observvatii pentru seria “)” in urma constatarilor la
inspectia de calitate,
– Coordoneaza si verifica efectuarea inspectiilor pe flux si la final
– coordoneaza si verifica inregistrarea rezultatelor inspectiilor
– La cererea clientului pentru produsul/lotul de produse conforme elibereaza
Declaratia de conformitate,
– Oricand se observa o neconformitate a produsului finit, are liberatea si
autoritatea sa discute aceasta deficienta cu clientul, prin reprezentantul sau, si
sa o rezolve .
– Face parte din comisia CAN/unitate si decide initierea RNACP (raport de
neconformitate si actiuni corective/preventive), in care se vor determina cu
precizie cauzele aparitiei neconfomitatilor si posibilitatile de implementare a
corectiilor si actiunilor corective adecvate.
– Primeste si analizeaza reclamatiile calitative provenite de la clienti, stabilind
impreuna cu managementul organizatiei actiunile corective si/sau preventive
necesare,
– Asigura conditiile pentru cresterea nivelului profesional al personalului din
subordine,
– Stabileste atributiile si elaboreaza fisele de post pentru personalul CTC din
subordine,
– Asigura realizarea obiectivelor specifice din cadrul planurilor de imbunatatire
stabilite
– Participa la analizele efectuate de management si face propuneri de
imbunatatire.

Elaborat, Avizat, Aprobat,

Difuzat un exemplar si luat la cunostinta


Nr.ex. Numele si prenumele Data/semnatura,
MODEXIM SCM PLOIESTI
MODEXIM SCM PLOIESTI

COMPLETARE LA FISA POSTULUI

DENUMIREA POSTULUI; Responsabil CTC/Sectie/Final

Principalele responsabilitati si autoritati privind functionarea Sistemului


de Management al Calitatii implementat la SCM MODEXIM , in conformitate cu
standardul SR EN ISO 9001:2001:

– Efectueza inspectii de calitate asupra pieselor/reperelor/produselor executate


precum si inspectia finala a produsului.
– Inspecteaza peodusele pe flux si la final in conformitate cu prevederile din
procesul tehnologic si specificatii/documentatia tehnica furnizata de client.
– Consemneaza si semneaza rezultatele inspectiei precum si efectuarea
inspectiei pentru produsele remediate, dupa caz, in Nota de insotire produs
finit, Registrul de inspectie.
– Participa la inspectiile efectuate de reprezentantul clientului.
– La depistarea de produse neconforme inregistreaza la RACP si aduce la
cunostinta comisiei de analiza a neconformitatilor..-CAN

Elaborat, Avizat, Aprobat,

Difuzat un exemplar si luat la cunostinta


Nr.ex. Numele si prenumele Data/semnatura,
MODEXIM SCM PLOIESTI

COMPLETARE LA FISA POSTULUI

DENUMIREA POSTULUI; Sef Sectie/Unitate

Principalele responsabilitati si autoritati privind functionarea Sistemului


de Management al Calitatii implementat la SCM MODEXIM , in conformitate cu
standardul SR EN ISO 9001:2001:

– Coordoneaza activitatea sectiei de productie subordonate, urmarind realizarea


comenzilor/contractelor in conformitate cu cerintele stabilite prin proiect,
normele, reglementariler in vigoare, criteriile referitoare la calitate si
termenele de executie stabilite.
– Primeste documentele de lansare in productie, stabileste planificarea zilnica a
productiei, le repartizeaza spre derulare sefului de formatie si urmareste
realizarea acestora conf. Programului de productie si a graficului de urmarire.
– Stabileste masurile adecvate pentru indeplinirea obligatiilor contractuale, din
punct de vedere calitativ si cantitativ,
– Asigura conditiile pentru respectarea disciplinei tehnologice si obtinerea unor
produse cu un inalt grad de calitate si fiabilitate.
– Raporteaza lunar productia realizata,
– Face parte din comisia de analiza a neconformitatilor CAN/sectie,
– Asigura conditiile pentru cresterea nivelului profesional al personalului din
subordine
– Stabileste atributiile si elaboreaza fisele de post pentru personalul din
subordine.
– Asigura realizareaobiectivelor specifice din cadrul planurilor de imbunatatire
stabilite.

Elaborat, Avizat, Aprobat,

Difuzat un exemplar si luat la cunostinta


Nr.ex. Numele si prenumele Data/semnatura,
MODEXIM SCM PLOIESTI

COMPLETARE LA FISA POSTULUI

DENUMIREA POSTULUI; Sef Sectie/Unitate

Avand in verdere Hotararea Consiliului de Administratie din 25.11.2003

In urma implementarii sistemului de lucru pe faze de lucru, se stabilesc urmatoarele


atributii:
– Pe baza normelor de timp si productie transmise de compartimentul
Productie-ONM, va analiza impreuna cu seful de formatie/linie posibilitatea
de realizare a Programului de productie lunar, cod. MOD-F 25 -PRG (anexa 1
la MOD-PO-03) si va informa in timp util managementul societatii asupra
neincadrarilor in termenele stabilite.
– Propune solutii de incadrare si respectare a termenelor de livrare sau justifica
eventualele decalari de termen.
– Verifica si semneaza procesul tehnologic I si II de la formatiile din
subordine,urmarind completarea situatiilor de urmarire zilnica a productiei.

Elaborat, Avizat, Aprobat,

Difuzat un exemplar si luat la cunostinta


Nr.ex. Numele si prenumele Data/semnatura,
MODEXIM SCM PLOIESTI

COMPLETARE LA FISA POSTULUI

DENUMIREA POSTULUI; Tehnician/Inginer comp. Productie – Organizarea si


Normarea Muncii

Avand in verdere Hotararea Consiliului de Administratie din 25.11.2003

In urma implementarii sistemului de lucru pe faze de lucru, se stabilesc urmatoarele


atributii:
- Se intocmeste Procesul tehnologic pe baza modelului omologat (transamis
de client) si s timpilor determinati prin cronometrtarea pe tipuri de cusaturi.
Se va corela tehnologia de fabricatie cu cerintele conditiei/specificatiei
tehnice de la client si a particularitatilor de executie stabilite la validarea
seriei “o” impreuna cu seful de formatie/linie.
– Intocmirea procesului tehnologic II si sincronizarea impreuna cu seful de
formatie/linie , stabilirea normei zilnice functie de numarul de lucratori din
formatie,
– Procesul tehnologioc astfel elaborat, se va preda formatiei cu 2 zile inainte de
intreoducerea produsului in fabricatie.
– Comunicarea catre seful de sectie a normei de productie pentru fiecare model
si a normei de timp.

Elaborat, Avizat, Aprobat,

Difuzat un exemplar si luat la cunostinta


Nr.ex. Numele si prenumele Data/semnatura,
MODEXIM SCM PLOIESTI

COMPLETARE LA FISA POSTULUI

DENUMIREA POSTULUI; Sef formatie

Avand in verdere Hotararea Consiliului de Administratie din 25.11.2003

In urma implementarii sistemului de lucru pe faze de lucru, se stabilesc urmatoarele


atributii:
– Asigurarea executiei seriei “0” inainte cu o saptamana de introducerea
produsului in fabricatie conf. Pregramuluide productie, cos MOD-=F25
-PRG (anexa 1 la MOD-PO-03).
– Preluarea Procesului tehnologic II de la compartimentul Productie-ONM
si fixarea nominala a lucratorilor de faze,
– Introducerea produsului in flux conform fazelor fixate in Procesul
tehnologic II, cu exemplificare practica si comunicarea normei de
productie pe zi pentru fiecare lucrator,
– Urmarirea si asigurarea respectarii ritmului de lucru de catre fiecare
lucrator,
– Interventia pe flux in cazul aparitiei neindeplinirii normei de productie
stabilite cu evidentierea situatiilor de urmare zilnica a productiei

Elaborat, Avizat, Aprobat,

Difuzat un exemplar si luat la cunostinta


Nr.ex. Numele si prenumele Data/semnatura,