Sunteți pe pagina 1din 3

7.5.

Productie si prestare de servicii

7.5.1. Controlul productiei si a prestarii serviciilor

Pentru a garanta realizarea în mod constant de lucrari si servicii de calitate, J.D.F.


CONSTRUCTION & MANAGEMENT S.R.L. a identificat, documentat si mentine cerinte
care asigura ca acestea sunt realizate conform prevederilor PTE (care acopera domeniile sale de
activitate) aprobate, cu respectarea reglementarilor tehnice în vigoare, de catre personal
calificat, instruit, autorizat, cu tehnologii si echipamente corespunzatoare si monitorizate de
personal CQ autorizat.

Prin procedura operationala "Productie si furnizare de servicii" cod PO-7.5 s-a stabilit
metodologia de efectuare a pregatirii, lansarii si urmaririi proceselor de executie a lucrarilor,
asigurând în acest mod, realizarea lor în conditiile respectarii clauzelor contractuale, a
documentatiei tehnice de executie si a reglementarilor legale.

Societatea pune un accent deosebit pe pregatirea executiei prin instruirea personalului,


elaborarea procedurilor tehnice de executie necesare, planificarea controlului, verificarea
materialelor/ produselor ce urmeaza a fi utilizate si a DMM, mentenanta utilajelor si
echipamentelor de lucru.

Conditiile definite în procedura se asigura prin realizarea unor activitati si existenta


documentelor:

 proceduri tehnice de executie aprobate;

 utilizarea de utilaje si echipamente de lucru, masurare si monitorizare corespunzatoare si


valide;

 conditii prealabile de organizare: front de lucru si mediu de munca adecvat;

 realizarea conformitatii cu standardele/ specificatiile/ documentatia tehnica de referinta;

 verificarea si confirmarea calitatii executiei utilizând planurile calitatii aprobate;

 calificarea personalului utilizat si instruirea/ autorizarea acestuia;

 mentenanta corespunzatoare a utilajelor si echipamentelor prin intermediul unor programe


de întretinere si reparatii si prindeservirea lor de catre personal calificat, instruit;

 emiterea înregistrarilor de calitate pentru lucrarile/ serviciile aflate în curs de executie (pe
faze determinante si cele stabilite prin planul calitatii) si finalizate;

 receptia si predarea lucrarilor/ serviciilor catre client.

Responsabilul Mecanizare (ce face parte din cadrul serviciului Logistica) întocmeste un Program
anual de mentenanta a utilajelor si echipamentelor de productie din dotarea societatii.
Mentenanta reprezinta activitatea de verificare, întretinere curenta si reparatii.

Întretinerea corespunzatoare a utilajului/ echipamentului asigura marirea duratei de serviciu.

Aceasta se executa cu personal calificat pentru fiecare tip de interventie: mecanica sau
electrica.

Efectuarea la timp si de buna calitate a reparatiilor conduce la eliminarea avariilor, reducerea


stationarii utilajelor/ echipamentelor pentru remedierea deficientelor de functionare si înlatura
pericolele de accidente de munca.

Operatiunile curente usoare sunt executate de personalul propriu de întretinere, dar pentru
interventii deosebite se apeleaza la firme autorizate.

Închirierea utilajelor de constructii si demolare catre terti se face pe baza de contracte în care
se specifica daca se pune la dispozitia clientului si personalul deservent ori nu - iar în aceasta
situatie din urma Responsabilul Mecanizare raspunde de instruirea personalului clientului privind
modul corect de exploatare si întretinere a utilajului.

7.5.2. Validarea proceselor de productie si a prestarii serviciilor

Validarea proceselor de executie lucrari de constructii se refera la faze/ lucrari ce nu pot fi


verificate prin masurare sau monitorizare ulterioara (ne referim la categoria proceselor speciale
- care contin faze/ lucrari ce devin ascunse).

Validarea proceselor de executie a lucrarilor de constructii se face de catre clienti si este


reprezentata de feedback-ul sau, exprimat pe parcursul lucrarii prin dirigintele de santier si la
finalizarea lucrarii prin concluziile, respectiv obiectiunile exprimate în PVRC la terminarea
lucrarilor si apoi confORM metodologiei descrise în procedura operationala cod PO-8.2.1
"Masurarea satisfactiei clientului".

7.5.3. Identificare si trasabilitate

Identificarea materialelor/ produselor este asigurata în toate etapele astfel încât


sa fie evitata orice posibilitate de utilizare neintentionata si sa se asigure
trasabililitatea datelor referitoare la calitate.

Identificarea materialelor/ produselor se realizeaza, dupa cum este aplicabil,


prin:

identificarea fizica - de tip eticheta, care exprima rezultatul receptiei la primire a acestora

identificarea zonelor de depozitare, care reflecta acceptarea sau neacceptarea acelora spre a
fi utilizate
dupa caz, la cererea clientului, identificarea în înregistrarile de calitate - consemnarea
datelor de identificare ale materialului/ produsului în înregistrarile calitatii specifice întocmite
(ex.: pe faze de executie a lucrarii).

Datele de identificare ale materialului/ produsului se verifica înca din faza de


receptie a acestora la primire, fizic si în documentele de calitate care le
însotesc, fata de cerintele din comanda/ contract.

Produsele neconforme sunt identificate atât fizic prin etichetare, izolare - daca este posibil, cât
si prin înregistrarile specifice întocmite si sunt tinute sub control conform prevederilor procedurii
de sistem "Controlul produsului neconform" cod PS-8.3.

Sistemul de identificare stabilit, permite utilizarea în procesul de productie


numai a materialelor/ produselor de tipul specificat în documentatia de referinta
si care corespund calitativ.

Trasabilitatea se realizeaza prin mentinerea de înregistrari referitoare la


cerintele specificate mai sus.

Responsabilitatile si modul de lucru stabilite, sunt precizate în procedura operationala cod PO-
8.2.3 "Monitorizarea si masurarea proceselor si produselor".

7.5.4. Proprietatea clientului

Pentru fiecare lucrare contractata, societatea identifica în contracte proprietatea clientului, pusa
la dispozitie pentru a fi utilizata la realizarea acesteia (PT, DDE, materiale/ produse).

S.C. J.D.F. CONSTRUCTION & MANAGEMENT S.R.L. trateaza cu mare atentie si grija
proprietatea clientului pe perioada în care aceasta se afla sub controlul sau sau este utilizata de
personalul santierelor sale.

Pierderea, deteriorarea sau incapacitatea proprietatii clientului de a fi utilizata, se raporteaza


acestuia.

Responsabilitatile si modul de lucru stabilite, sunt precizate tot în procedura


operationala "Aprovizionare" cod PO-7.4.

S-ar putea să vă placă și