Sunteți pe pagina 1din 3

Departament: alimentatie / horeca

Titlu Job: manager calitate siguranta alimentelor

Responsabilitati:

urmarirea respectarii normelor de igiena specifice domeniului de activitate al firmei si a cerintelor standardelor
SR EN ISO 9001:2008 si SR EN ISO 22000:2005:
- Elaboreaza, distribuie si modifica controlat documentaia sistemului de management integrat Calitate-
Sigurana Alimentului;
- Difuzeaza controlat procedurile elaborate de celelalte compartimente;
- Indexeaza, retrage si arhiveaza documentele sistemului de management integrat Calitate-Sigurana
Alimentului atunci cand sunt perimate, de la toate punctele in care acestea au fost difuzate;
- Asigura identificarea, depozitarea, protejarea, regasirea, pastrarea si eliminarea inregistrarilor
compartimentului Calitate;
- Verifica modul de mentinere a sistemului de control a inregistrarilor sistemului de management integrat si
initiaza corecii/actiuni corective in vederea functionarii eficiente a acestuia;
- Intocmeste Programul de audit intern;
- Gestioneaza Registrul documente de audit intern, asigurand controlul auditurilor prin corelarea Planului de
audit intern cu Raportul de audit intern si cu Raportul de corecii/actiuni corective;
- Respecta responsabilitatile stabilite prin documentatia sistemului de management integrat Calitate-Sigurana
Alimentului, care ii sunt destinate;
- Intocmeste sptmnal Informarea privind fisa control RMC-CESA si raporteaza Directorului General
eventualele probleme aparute in urma controalelor privind modalitatea de efectuare a monitorizarilor;
- Verifica prin sondaj modul in care se face mentinerea conditiilor de igiena in toate locatiile si in anexe;
- Verifica prin sondaj:
a. Starea de igiena a echipamentelor, ustensilelor si a suprafetelor de lucru si informeaza Directorul General
despre eventualele probleme;
b. Starea de igiena si echipamentul de protectie la inceputul si pe parcursul zilei de lucru;
c. Starea de curatenie a echipamentelor, suprafetelor de lucru si pardoselilor la inceputul schimbului si dupa
efectuarea curateniei;
d. prezenta urmelor de daunatori in depozite si in bucatarii si ia masuri de inlaturare a urmelor;
e. modul in care se respecta igiena materiilor prime si a produselor finite pe intreg procesul de realizare a
produselor, atat in firma, cat si pe traseu pana la consummator;
f. starea igienica si tehnica a echipamentelor si inregistrarile de efectuare a igienizarilor;
g. calitatea materiilor prime si ambalajelor.
- Asigura desfasurarea programelor de instruire a personalului din departamentul bucatarie privind normele de
igiena i instructiunile de lucru;
- Elaboreaza materialele suport pentru instruirea personalului;
- Elaboreaza testele de verificare;
- Evalueaza nivelul de cunostinte al angajatilor;
- Verifica starea de igiena a produselor;
- Participa la sedintele operative organizate de conducere;
- Asigura instruirea personalului privind respectarea aplicarii documentelor sistemului de management integrat;
- Organizeaza, urmareste si centralizeaza rezultatele privind activitatea de prelevare a probelor in vederea
efectuarii analizelor pentru materii prime, produse finite si igiena personalului;
- Cu ocazia auditurilor interne/externe, asigura accesul echipei de audit la documentele sistemului de
management integrat utilizate, coopereaza cu auditorii in vederea realizarii obiectivelor auditului si propune /
implementeaza corecii/actiuni corrective;
- Evalueaza performantele angajatilor din punct de vedere al calitatii, conform procedurii de evaluare.
- pe baza Necesarului de instruire primit de la fiecare punct lucru / departament, intocmeste Planul anual de
instruire;
- monitorizeaza desfasurarea programelor de instruire; colecteaza procesele verbale de instruire;
- contacteaza furnizori de servicii de formare profesionala, dupa caz;
- pregateste materiale si sustine sesiuni de instruire cu personalul de administrare, conform planului de
instruire aprobat;
- evalueaza programele de instruire.
- urmareste si ia masuri in consecinta pentru aplicarea politicii i obiectivelor firmei;
- propune corecii / actiuni corective / aciuni preventive si solicita Directorului General resursele financiare
necesare implementarii;
- stabileste instrumentele de lucru in vederea asigurarii respectarii normelor de igiena si siguranta a
alimentelor;
- stabileste metodele si mijloacele de instruire a personalului in vederea insusirii si respectarii normelor de
igiena si a instructiunilor de lucru in domeniul sigurantei alimentelor

Responsabilitati

Asigura conducerea, controlul i asistenta metodologic pentru personalul implicat n elaborarea Procedurilor,
instructiunilor de lucru i a celorlalte documente ale sistemului de management ISO 22000 :2005;
Elaboreaza i actualizeaza procedurile pentru activitile specifice proprii;
Verifica documentele elaborate de ctre compartimente, din punct de vedere al SMSA;
Rspunde direct de stabilirea i aplicarea sistemului de nregistrri ale SMSA la nivelul ntregii organizaii;
Actualizeaz matricea privind arhivarea documentelor, care s permit meninerea calitii nregistrrilor i s
precizeze durata de pstrare a acestora;
Efectueaz activiti de audit intern asupra modului cum sunt elaborate, gestionate, conservate i difuzate
nregistrrile sistemului, n activitile desfurate de organizaie.
Planifica, organizeaza si realizeaza auditurile interne ale SMSA;
Selectarea echipei de auditori interni la nivelul organizaiei;
Evaluarea auditorilor interni ai SMSA i a auditurilor efectuate;
Asigurarea urmririi eficacitii aciunilor corective dispuse n urma auditurilor interne efectuate.;
Initiaza actiunile corective ce se impun in urma identificarii produselor potential nesigure, in scopul prevenirii
reaparitiei situatiilor de neconformitate.
Emite RNAC i are responsabilitatea urmririi neconformitii consemnate n toate fazele ce se deruleaz pentru
soluionare, ncepnd cu identificarea i izolarea produsului potential nesigur, pana la luarea deciziei privind
eliminarea neconformitii i verificarea finalizrii acesteia;
Avizeaz raportele de neconformitate n fazele de semnalare/nregistrare, analiz/decizie i
corectare/finalizare.
Urmareste activitatea de retragere a produselor ;
Se asigura ca marfa este colectata intr-un singur loc si in conditii controlate de temperatura.
Analizeaza reclamatiile de la clienti si de la controlul autoritatilor.
Raporteaza managementului de la cel mai inalt nivel datele privind cauza, amploarea si rezultatul retragerii,
acestea devenind automat date de intrare in analiza la nivel de management.
Stabileste si monitorizeaza mentinerea procedurilor pentru gestionarea situatiilor de urgenta si accidentelor
potentiale, care pot avea impact asupra sigurantei alimentului ;
Are responsabilitatea de a asigura initierea si urmarirea realizarii actiunilor preventive dispuse.
Organizeaza activitatea Echipei de Siguranta Alimentelor.
Elaboreaza si coordoneaz instruirea ntregului personalului privind problemele de siguranta a alimentelor
conform Programului anual de instruire.