Sunteți pe pagina 1din 14

S.C.

CONSTIL
INTERNATIONAL
S.R.L.

PLAN CALITATE
Construire imobil P+5-6E,
Locuinte colective
B-dul Mamaia, nr. 53, Mun.Constana

REV.0
PAG.1

PLAN CALITATE

LUCRARE: Construire imobil P+5-6E- Locuinte colective


BENEFICIAR: POPA VALENTIN, MARINESCU GABRIELA SI
MARINESCU DAN
EXECUTANT: S.C. CONSTIL INTERNATIONAL S.R.L.
PROIECTANT:
Arhitectura : Arh. POPOVICI CRISTIAN
Rezistenta: S.C. ASCON PROIECT 2003 S.R.L. Ing. SORIN
ANGELESCU

DATA INTRARII IN VIGOARE: 2015

CUPRINS
Nr.crt.

Capitol, Denumire capitol

Pagina

Pagina frontala .....................................................................0


Plan Calitate Cuprins....................................................................1
Tinerea sub control a PC...............................................................2

1 Scop................................................................................3
2 Domeniu de aplicare..............................................................3
3 Definiii si prescurtri..............................................................3
4 Documente de referina..........................................................4
5 Planul calitii..........................................................................4
6

Cerine SC aplicabile la lucrare...............................................4

Cerine organizatorice si de execuie....................................11

Cerine de control calitate, verificri si incercari PCCVI.......14


Lista proceduri de sistem aplicabile
Lista laboratoare utilizate
Lista procedurilor tehnice de execuie

1. SCOP
Prezentul P.C. asigura obinerea obiectivelor privind calitatea si desfurarea activitii

in concordanta cu prevereriie SR EN ISO 9001 /2008, Legii 10/1995 - Legea Calit ii in


Construcii si Regulamentul de Conducere si Asigurare a Calitii ca document de sine
stttor pentru obiectivul contractat.
P.C. stabilete practicile, resursele si activitile specifice calitii necesare pentru a
asigura ca lucrrile de constructii-montaj executate pentru contractul in cauza satisfac
exigentele de calitate impuse.
2 . DOMENIUL DE APLICARE
Prezentul P.C se aplica la Obiectiv:
Construire imobil P+5-6E, Locuinte colective
B-dul Mamaia, nr. 53, Mun.Constana

Obiectul contractului: Execuia lucrrilor de constructii


Infrastructura : piloti forati si retea de grinzi;
Suprastructura din cadre de beton armat si plansee beton armat; Inchideri BCA; Finisaje
Obiectivele referitoare la calitate pentru contractul in cauza sunt:

realizarea lucrrilor in conformitate cu exigentele de calitate impuse prin documentaia


tehnica de execuie, cu normativele specifice si legislaia in vigoare in domeniul
construciilor referitoare Is cerinele eseniale ale construciei.
organizarea corespunztoare a execuiei si a controlului lucrrilor astfel incat sa se
evite, pe ca posibil apariia de neconformitati si cheltuieli suplimentare pentru aciuni
corective.

Domeniul de valabilitate : Realizarea obiectivului menionat.


3. DEFINIII SI PRESCURTRI
3.1. Definiii
- definiiile utilizate sunt conform SR EN ISO 8402-1995
- PLANUL CALITII - document care precizeaz practicile, resursele si secvenele de
activiti specifice calitii pentru realizarea unui produs, serviciu, contract sau proiect.
3.2. Prescurtri
Prescurtrile specifice sunt:
MC - manualul calitii
SC - sistem calitate
PC - plan calitate
PSC - procedura sistem calitate
PTE - procedura tehnica de execuie
RL - responsabil lucrare
MC - managementul calitii
CQ - control calitate
RTE - responsabil tehnic cu execuia
PCCVI - plan control calitate, verificri si incercari
4. DOCUMENTE DE REFERINA

4.1. Documente de referina


SR EN ISO 10005 - 1999 - Managementul calitii
Regulamentul de conducere si asigurarea calitii
Proiect tehnic de execuie.
SR EN ISO 9001 - 2008
Legea nr. 10/1995 - Privind calitatea in construcii
4.2. Planul calitii si sistemul calitii
Planul calitii precizeaz procedurile, instruciunile tehnice de execuie si control.
P.C. se completeaz pe parcursul execuiei lucrrilor cu proceduri, instructiuni tehnice
de execuie i/sau control considerate necesare specifice
lucrrilor care se executa. P.C. se intocmeste inaintea inceperii execuiei lucrrilor in
stadiul de oferta si se actualizeaz si prelucreaz in permanenta pe toata durata de
derulare a contractului.
5.1 CERINELE S.C. APLICABILE LA LUCRARE
5.1.1. Responsabilitatea Managementului.
Pentru execuia lucrrilor si realizarea nivelului de calitate executantul are
urmtoarele responsabiliti :
a.
Stabilete managerul de proiect care este responsabil de:
- asigurarea ca activitile cerute de sistemul calitii propriu sunt planificate,
implementate, controlate, iar efectuarea lor este monitorizata;
- comunicarea condiiilor specifice lucrrii tuturor celor implicati in realizarea ei (uniti
execuie, subcontractanti etc) precum si rezolvarea problemelor care apar la interfaa
dintre aceste grupuri;
- autorizarea cererilor (daca este cazul) pentru exceptarea de la unele elemente ale
sistemului calitii;
- tinerea sub control a neconformitatilor si controlul realizrii aciunilor corrective.
b.
Stabilete responsabilul de lucrare (sef de lucrare) si responsabilul tehnic cu
execuia (RTE atestai MLPAT) care au sarcini de control intern (forma de autocontrol si
control ierarhic) conform ROF si fise post.
c. Stabilete metodologia de control a lucrrilor prin responsabili cu asigurarea si
controlul calitii (forma de control extern);
d. Asigura ca prevederile P.C. sunt efectiv implementate, controlate, cunoscute,
nsuite si respectate pe toata durata de execuie a contractului;
5.1.2. Controlul documentelor si al datelor.
Toate documentele primite sau emise in legtura cu lucrarea sunt identificate,
verificate, difuzate si arhivate .
Toate documentele si datele aplicabile acestei lucrri sunt aprobate de investitor.
Documentele si datele tehnice sunt inute sub control de managerul de proiect din
cadrul antierului de execuie, pe perioada de execuie, pana la recepie. Accesul la
aceste documente se poate obine numai cu avizul persoanei responsabile cu tinerea
sub control a documentelor si datelor. Documentele calitii sunt inute sub control de
ctre responsabilul tehnic cu execuia si responsabilul CQ nominalizat pe lucrare.
Dup recepia la terminarea lucrrilor, documentele intocmite pentru cartea tehnica
a construciei sunt transmise la beneficiar pe baza de borderou, iar o copie a lor se va
pstra la inspectorul de antier desemnat.

5.1.3. Aprovizionarea.
Lista principalelor materiale necesare a se aproviziona, condiiile de asigurare a
calitii pentru materiale si furnizori sunt stabilite conform cerinelor de proiect, si a
cerinelor de reglementare aplicabile si sunt verificate de compartimentul ACQ.
Executantul asigura ca toate materialele/produsele aprovizionate sunt in
conformitate cu condiiile specificate in comenzi/contracte. Furnizorii sunt evaluati si
selectai pe baza capacitatii lor de a ntruni cerinele din contract, inclusiv cerinele
referitoare la S.C.
eful de lucrare verifica prin recepie toate produsele care condiioneaz realizarea
exigentelor eseniale definite conform Legii nr. 10/1995 si pe cele pentru care sunt
impuse condiii speciale prin proiect.
In contractele de aprovizionare sunt prevzute de comun acord cu furnizorii, clauze
speciale privind recepia produselor, termenele de livrare, modalitati de ambalare si
transport. Pentru toate celelalte materiale recepia se efectueaz la sosirea materialelor
desemnate de investitor sau responsabilul de lucrare.
La recepia materialelor se verifica: existenta documentelor de nsoire (aviz
expediie, factura, documente de certificare a calitii) si corespondenta materialelor
livrate cu datele inscrise in documentele de insotire si comenzile/contractele ncheiate.
Sunt acceptate numai acele materiale care corespund specificaiilor formulate in
comenzi/contracte si care se conformeaz legislaiei in vigoare in domeniul materialelor
de construcii.
Materialele necorespunzatoare sunt izolate si tratate si inute sub control in
vederea returnarii la furnizor.
5.1.4. Identificarea si trasabilitatea produselor.
Sistemul de identificare si trasabilitate a produselor/materialelor utilizate in
activitatea de constructii-montaj la lucrare, respecta cerinele documentelor de execuie,
caietelor de sarcini, specificaiilor tehnice pe ntreaga perioada de execuie. Condiiile de
trasabilitate de reglementare sunt identificate in faza de pregtire a produciei si sunt
incluse in PTE-urile IL/IC, aplicabile activitilor.
Identificarea materialelor/produselor/lucrarilor se regsete in inregistrarile de
calitate incheiate pe parcursul execuiei (conf. PCCVI aplicabil). Inregistrrile de calitate
emise pe parcursul execuiei sunt inute sub control pana la predarea lor ctre
beneficiar, pentru ntocmirea Cartii Tehnice a Construciei.
5.1.5. Controlul proceselor.
RTE prin masurile de calitate luate si prevzute in PTE, IL/IC, PC asigura ca toate
procesele se executa in condiii controlate. Procesele de executie care influeneaz
calitatea lucrrilor se desfoar in condiii controlate dup ce au fost asigurate
urmtoarele:
- documentaiile de execuie si procedurile
- materialele si echipamentele corespunztoare
- personal instruit pentru executie si control
Procesele speciale se executa dup ce au fost omologate pe baza de proceduri
scrise si aprobate iar personalul de execuie si control este instruit, calificat si autorizat
conform cerinelor specificate in legislaia in vigoare.
5.1.6. Inspecii si incercari.
Controalele de calitate, verificrile, si incercarile se desfoar conform
normativelor in vigoare aplicabile pe tipuri de lucrri.
Pentru lucrarea in cauza se intocmeste PCCVI-ul specific, document care
cuprinde toate controalele si verificrile care trebuiesc efectuate, fazele in care ele se

executa, documentaia care sta la baza efecturii acestora, persoanele responsabile cu


efectuarea controalelor si verificrilor si documentele care se incheie cu ocazia efecturii
lor pentru certificarea calitii lucrrilor controlate.
PCCVI-urile sunt intocmite in baza proiectului tehnic, a programelor de control al
calitii propus de proiectant in documentaia tehnica de execuie, a normativelor tehnice
aplicabile lucrrilor, a PTE interaplicabile proceselor. Sunt aprobate de investitor si fac
parte din planul calitii aplicabil lucrrii.
Inspeciile si incercarile se efectueaz conform PCCVI-urilor incepand cu
aprovizionarea, in timpul execuiei si in final la recepia la terminarea lucrrilor.
Inspecia la primirea produselor de la furnizori se face de ctre comisia de
receptie numita prin decizie scrisa sau de ctre responsabilul de lucrare in prezenta
dirigintelui de antier daca acesta specifica acest lucru.
Daca este specificata in caietele de sarcini ale documentelor de execuie in
aceasta faza se preleveaz probe pentru confirmarea calitii materialelor la primire de
ctre laboratorul autorizat, cu care se lucreaz.
In procesul de producie PCCVI-urile se realizeaza pe faze si in toate etapele de
execuie a lucrrilor asa cum este prevzut in PCCVI-urile aplicabile. Rezultatele
PCCVI-urilor sunt analizate pentru a se asigura ca au fost indeplinite criteriile de
acceptare. Acceptarea este consemnata in documente specifice iar persoanele care
executa controlul, analiza si confirma acceptarea sunt specializate si autorizate in acest
scop.
Un exemplar din PCCVI-urile aplicate lucrrilor executate, completat cu toate
nregistrrile la zi este trasmis, la recepia la terminarea lucrrilor, la beneficiar pentru a
fi ataat la Cartea Tehnica a Construciei.
5.1.7. Controlul echipamentelor de inspecie, msurare si incercari.
Toate mijloacele de msurare si incercare folosite in activitile de control si
verificare sunt supuse etalonarilor/verificarilor metrologice conform prevederilor legale si
asigura precizia de msurare necesara. Mijloacele de msurare si incercare folosite sunt
identificate prin marcare sau etichetare si in documente pentru pentru a se cunoate in
permanenta starea lor de etalonare si verificare.
Personalul care efectueaz verificri si msurtori este instruit in ceea ce privete
modul de utilizare al aparaturii de msura, efectuarea si interpretarea rezultatelor
msurtorilor.
Echipamentele de control, msurare si incercare sunt inute sub control conform
procedurii de sistem.
5.1.8. Stadiul inspeciilor si incercarilor.
Indicarea stadiului inspeciilor si incercarilor se face in conformintate cu
procedura specifica si cuprinde masurile si responsabilitate pentru a demonstra ca toate
controalele prevzute in PCCVI au fost efectuate iar acceptabilitatea produselor
/lucrrilor este cunoscuta pe toata durata execuiei pana la predarea lucrrilor ctre
client. In urma inspeciilor si incercarilor efectuate se emit documentele de calitate
prevzute in PCCVI-uri in care se consemneaz rezultatul inspeciilor si incercarilor si
starea de acceptabilitate in fiecare stadiu de execuie.
5.1.9. Controlul produsului neconform.
Neconformitatile sunt depistate in urma operaiunilor de control/inspectii/incercari
incepand cu operatorul de proces in faza de autocontrol, continund cu responsabilul de
lucrare, RTE, RCQ, managerul de proiect. Indiferent de funcie, persoana care a
depistat neconformitatea are sarcina de a asigura localizarea ei si de a ntiina imediat
RL, RTE, eful de antier, RCQ.
RTE-ul verifica lucrrile reclamate ca necorespunzatoare, face o prima evaluare a

neconformitatii si dispune marcarea si izolarea lucrrilor (daca aceasta este posibila).


Daca la evaluarea efectuata de RTE, acesta apreciaz ca neconformitatea este majora
sau critica, dispune imediat oprirea lucrrilor.
Atunci cnd neconformitatile sunt depistate de personalul CQ, acesta are aceeai
competenta ca si RTE-ul lucrrii.
Pentru fiecare neconformitate depistata se deschide RNC.
Pentru neconformitati evaluate ca minore analizarea si dispunerea masurilor
corective este efectuata de eful de lucrare si aprobate de RTE. Masurile dispuse si
inregistrate in RNC, sunt executate de RL, verificate de RTE si avizate de RCQ.
Pentru neconformitati clasificate ca majore sau critice se efectueaz o prima
analiza de ctre RTE-ul lucrrii, eful de antier, CQ si impreuna cu proiectantul lucrrii
se stabilete soluia de tratare a neconformitatii care va fi consemnata in RNC.
Pentru neconformitati majore sau critice, indiferent de cine a stabilita soluia de
remediere, legislaia in vigoare impune ca aceasta sa fie obligatoriu avizata in scris de
proiectantul lucrrii si verificatorul de proiect.
Dup aprobarea soluiei de remediere, eful antierului intocmeste procedura
tehnica de execuie a lucrrilor si PCCVI-ul aferent pe care le supune spre aprobare
interna si dirigintelui de antier.
Lucrrile de remedieri sunt executate pe antier cu respectarea stricta a
procedurii tehnice de execuie si a PCCVI-ului aferent, sub stricta supraveghere a RTEului .
Responsabilul CQ pe lucrare verifica si confirma realizarea lucrrilor de remedieri
dispuse, respectarea procedurii tehnice de remediere, efectuarea inspeciilor si
ncercrilor prevzute in PCCVI, intocmirea documentelor de calitate necesare si
confirmarea lor de ctre funciile nominalizate in PCCVI.
Continuarea lucrrilor in faza urmtoare de execuie nu este permisa dect atunci
cnd exista dovezi certe ca lucrrile neconforme au fost tratate corespunztor si
ndeplinesc condiiile impuse.
5.1.10. Aciuni corective si preventive.
Pentru eliminarea condiiilor contrare calitii care au generat neconformitati se
procedeaz la:
- analiza condiiilor contrare calitii si stabilirea aciunilor corective;
- depistarea cauzelor care au generat neconformitati;
- iniierea de aciuni corective in scopul prevenirii repetrii apariiei neconformitatilor;
- implementarea aciunilor corective;
- verificarea dovezilor obiective de implementare a lor.
Indeplinirea aciunilor corective cade in responsabilitatea efilor sectoarelor de
execuie. Confirmarea implementrii aciunilor corective si preventive stabilite in RAC
(raport de aciuni corective) este sarcina responsabilul CQ si se inregistreaza in
documentele de calitate specifice.
5.1.11. Manipulare, depozitare, ambalare, conservare, si livrare.
Operaiunile de depozitare, manipulare, conservare si livrare se executa numai de
personal specializat, instruit in acest scop sub supravegherea conductorului tehnic al
punctului de lucru .
Manipularea, depozitarea si conservarea materialelor aprovizionate in vederea
nglobrii in lucrri se efectueaz in stricta concordanta cu indicatiie productorilor
transmise la livrarea produselor sau inscripionate pe ambalaje. Pe perioada de
depozitare, materialele sunt inspectate periodic pentru a se verifica meninerea
condiiilor impuse att pentru calitatea cat si pentru securitatea lor. Produsele se
pstreaz pana la punerea in opera in ambalaje originale, cu condiia ca acestea sa fie
in buna stare si sa asigure conservarea lor.

Pe toata perioada de depozitare este asigurata identificarea produselor conform


procedurii specifice. Sunt introduse in execuie numai produse conforme cu specificaiile
din documentaia tehnica a lucrrii.
5.1.12. Controlul inregistrarilor calitii.
Prin documentele S.C. este stabilita modalitatea de primire, identificare,
elaborare, verificare, inregistrare, difuzare, validare si pstrare a inregistrarilor de
calitate rezultate din activitile proprii. Inregistrrile de calitate, pe parcursul derulrii
lucrrilor sunt intocmite de responsabilul de lucrare si laboratoarele de incercari cu care
se lucreaz. Ele sunt vizate de RTE-ul pe lucrare si responsabilul CQ.
In procedurile si instruciunile de lucru, in PCCVI-urile aplicabile sunt stabilite
tipurile de inregistrari de calitate ce se vor intocmi. Inregistrrile sunt arhivate in condiii
de securitate, iar cele permanente sunt transferate de responsabilul AQ la predarea
lucrrilor beneficiarului in vederea ntocmirii Cartii Tehnice a Construciei.
5.1.13. Instruire.
Conducerea antierului asigura ca instruirea personalului se face planificat prin
identificarea necesitailor de instruire in funcie de volumul si specificul activitilor
stabilite a se executa.
La lucrarea prezenta se utilizeaz in activitile determinate pentru calitatea
lucrrilor numai personal calificat, instruit si competent. Personalul este instruit periodic
de eful de antier si verificat de RTE.
Instruirile personalului se finalizeaz cu testri si evaluri ale cunotinelor
nsuite.
5.2. CERINE ORGANIZATORICE DE EXECUIE
5.2.1. Identificarea partilor contractante.
a) Obiectul lucrrii este :
Construire imobil P+5-6E, Locuinte colective
B-dul Mamaia, nr. 53, Mun.Constana

b) Prile implicate in realizarea obiectivului:


Beneficiar (investitor) : POPA VALENTIN, MARINESCU GABRIELA SI MARINESCU
DAN
Proiectant: Arhitectur: Arh. Popovici Cristian
Rezisten: SC ASCON PROIECT 2003 SRL Ing. Sorin Angelescu
Verificator de proiect: Ing. Guter Constantin Aut nr. 02008 - A1, A2
Executant: SC CONSTIL INTERNATIONAL SRL Constanta
Ing. Misu Ianca sef santier
RTE: Ing. Butuc Nicolae
CQ: ing.Neculai Viorica
Diriginte de antier: Ing. Gelal Farah

5.2.2. Prezentarea lucrrilor

Descrierea sumara a lucrrii

Denumirea investiiei: Construire imobil P+5-6E, Locuinte colective

Amplasament: B-dul Mamaia, nr. 53, Mun. Constana

Autorizaie de construire nr. 562 din 03.04.2015

Categorie de importanta: III

Durata de execuie: 24 luni


Descriere lucrri:
Se vor executa urmtoarele lucrri:
infrastructura : piloti forati si retea de grinzi din beton armat;
suprastructura: din cadre de beton armat - stlpi, grinzi, plansee;
acoperis tip terasa;
inchideri: zidarie BCA, tamplarie PVC;
finisaje superioare: gresie, faiana, plafoane false, parchet, zugrveli lavabile;
instalaii: termice, sanitare, electrice;
b) REPARTIZAREA PENTRU EXECUIA LUCRRII

Nr.
Crt.
1
2
3

Parti de lucrare/faze sau


categorii de lucrri
LUCRRI DE CONSTRUCII

Executant

Observaii

SC CONSTIL INTERNATIONAL SRL


Constanta
INSTALAII
SC CONSTIL INTERNATIONAL SRL
Constanta
SISTEMATIZARE PE VERTICALA SC CONSTIL INTERNATIONAL SRL
Constanta
c) DURATA DE EXECUIE: 24 luni - Grafic de executare a lucrrii
d) RESPONSABILITI PRIVIND EXECUIA LUCRRII
- RTE: ing. Butuc Nicolae
- Diriginte de antier: ing. Gelal Farah

5.2.3. Resurse necesare pentru execuia lucrrii


a) Personal minim/maxim prevzut pe funcii si meserii: conform grafic de execuie
b) Materiale, produse: conform proiect
c) Echipamente: proprii si inchiriate.
5.2.4 Documentaia de utilizare pentru execuie
a) documentaia tehnica utilizata la execuia lucrrii

Nr. Faza de lucru/categorie

Crt de lucrri
.
1

Lucrri de construcii

Lucrri de instalatii

Denumire document (proiecte,


caiet de sarcini, normativ,
standard, specificaii, proiecte
tehnologice, PTE)

Nr. ediie in Verificator de


proiect
vigoare

b) documente emise in timpul execuiei


Nr. Denumire document (proces verbal, raport,
Crt. buletin de analiza, dispoziie de antier)

Data elaborrii

ntocmit

5.3.2. Analiza sistematica a constatrilor nregistrate in urma controalelor (interne si


externe)
Responsabil SMC
5.3.3. Mijloace, metode de verificare si control a execuiei lucrrilor
a) Laboratoarele acreditate pentru efectuarea analizelor si incercarilor:
-Laborator:
-Laborator materiale construcii:
b) Controlul materialelor in laborator, condiii pentru efectuarea analizelor si interpretarea
rezultatelor:
-conform procedurii S.C. propriile laboratoare cu care se lucreaz
5.3.4. Tinerea sub control a produsului neconform
a) eful punctului de lucru: are sarcina identificrii neconformitatilor si instiintarii
dirigintelui de antier si efului. Rspunde de execuia aciunilor corective stabilite
pentru tratarea neconformitatilor.
b) Responsabilul CQ: are sarcina identificrii neconformitatilor, elaborrii raportului de
neconformitati, transmiterea lui efului de antier si comisiei de analiza pentru clasificare si
stabilirea de aciuni corective, verifica si avizeaz realizarea aciunilor corective.
c) Responsabilul tehnic cu execuia: rspunde de tratarea neconformitatilor ce
afecteaz calitatea structurii de rezistenta, sigurana si stabilitatea construciei.
5.4. RECEPIA SI PREDAREA LUCRRILOR

5.4.1. Receptia materialelor, produselor, utilajelor


Constatri si incercari:
Responsabili:
-sef punct lucru: ing. Misu Ianca
-responsabil CQ: ing. Neculai Viorica

5.4.2. Recepia pe faze de execuie


a) La primirea lucrrii (amplasament, cote principale, traseu etc)
- Conform PCCVI-aplicabil
- Constatri___________________________________________________________
____________________________________________________________________
_
____________________________________________________________________
_
____________________________________________________________________
_
b) verificri conform programului de control din proiect
c) Recepia la terminarea lucrrii - conform HGR 273/1994 Regulamentul de recepie
a lucrrilor de construcii si instalaii aferente
-Data_____________
Comisia de recepie:
____________________________________________________________________
_
____________________________________________________________________
_
____________________________________________________________________
_
____________________________________________________________________
_
____________________________________________________________________
_
____________________________________________________________________
_

Constatri:
____________________________________________________________________
_
____________________________________________________________________
_
____________________________________________________________________
_
____________________________________________________________________
_
____________________________________________________________________
_
____________________________________________________________________
_

Predarea lucrrii si a cartii tehnice:


____________________________________________________________________
_

____________________________________________________________________
_
____________________________________________________________________
_
____________________________________________________________________
_
____________________________________________________________________
_
____________________________________________________________________
_

LISTA PROCEDURILOR TEHNICE DE EXECUIE


Nr.
Crt

Cod
procedura

Denumire procedura

PTE-01

Executarea spaturilor

PTE-02

Fasonarea si montarea armaturilor

PTE-03

Executia cofrajelor

PTE-04

Executia lucrarilor de betonare

PTE-05

Executia zidriilor de crmida si BCA

PTE-06

Executia tencuielilor umede

PTE-07

Executarea placajelor de faiana

PTE-08

Executia lucrarilor de zugrveli si vopsitorii

PTE-09

Executarea lucrarilor de pardoseala

10 PTE-10
11 PTE-11

Revizie

Executare pereti de compartimentare si tavane din


gipscarton
Executarea lucrarilor de izolare termica a cladirilor
(termosistem)
LISTA LABORATOARELOR UTILIZATE

Nr.
Crt.

Denumire laborator

Tip de determinri efectuate

S-ar putea să vă placă și