Sunteți pe pagina 1din 5

MEMORIU TEHNIC -=REZISTENTA=Imobil:P+4E/b-dul Tomis nr.

124
1. Date generale
Investitia include o cladire cu regim de inaltime P+4E avand ca destinatie realizarea de birouri si care este amplasata pe un teren avand suprafata de cca 400 mp . Constructia are un regim de inaltime parter +4 etaje.

2. Considerente arhitecturale si functionale


Amplasamentul obiectivului se afla in Municipiul Constanta,b-dul Tomis pe o suprafata de teren de circa 400 mp. Terenul urmeaza a fi folosit pentru construire.

3. Date de conformare a cladirii Structura de rezistenta


Suprastructura: de tip pereti structurali Planseele sunt monolit din beton C20/25 armat pe ambele directii, grosimea placilor de 15cm; Legatura dintre diferitele niveluri ale cladirii se va realiza prin intermediul a doua scari din beton armat. Acoperisul va fi terasa necirculabila prevazuta cu atic din beton armat.
Infrastructura:

Avand in vedere indicatiile studiului geo intocmit, infrastructura constructiei a fost calculata la o presiune de 130Kpa si este alcatuita din fundatii izolate sub stalpi, cuzineti, grinzi de fundare si fundatii continue sub ziduri. Fundatiile vor fi armate. La executarea sapaturilor pentru realizarea fundatiilor se recomanda excavarea mecanizata a sapaturilor generale. Pentru prevenirea infiltratiilor de ape pluviale la suprafata de fundare se vor prevedea rigole periferice de colectare si evacuare a acestora.

Inchideri si compartimentari

Pereti exteriori-pereti din diafragma,15 cm grosime. Peretii interiori de compartimentare pereti din diafragma,15 cm grosime si de 10 cm cu BCA sau gips-carton. . Terenul de fundare

Studiul geo intocmit pentru zona amplasarii constructiei indica urmatoarele conditii: 1. Presiunea conventionala este de 130Kpa
2. Adancimea optima de fundare este 1.0m fata de CTN = -0.45

3. In urma unui studiu geotehnic efectuat am luat la cunostinta ca terenul este bun de fundare 4. Terenul de fundare este alcatuit din Loess. Dimensiuni cladire

Inaltimi de nivel: parter 2.80m, 4etaje 2.80m,

Finisajele sunt:

-Tencuieli -sapa de mortar

-faiantari

Caracteristici de rezistenta a materialelor Materiale utilizate in structura de rezistenta sunt: Beton marca C 20/25 Oteluri pentru armaturi Pc 52 si OB 37.

4.Conditiile de calcul ale structurii


Structura cladirii a fost urmatoarelor conditii :

proiectata

astfel

incat

sa

raspunda

sa satisfaca cerinta de rezistenta si stabilitate ; sa asigure schema functionala ; sa se execute cat de rapid posibil asigure nivelul de calitate solicitat

Evaluarea incarcarilor
CLASIFICAREA INCARCARILOR: A. Dupa modul cum variaza in timp si frecventa cu care se manifesta la anumite intensitati avem: actiuni permanente se aplica in mod continuu, cu o intensitate practic constanta in raport cu timpul actiuni temporare sunt actiuni ce se aplica in mod intermitent,sau cu o intensitate variabila in raport cu timpul cvasipermanente se aplica cu intensitati ridicatepe durate lungi sau in mod frecvent

variabile intensitatea lor variaza sensibil in raport cu timpul, sau incarcarile pot lipsi total pe intervale lungi de timp actiuni exceptionale intervin foarte rar, cu intensitati semnificative, pe durata de exploatere a unei constructii B. Dupa modul de manifestare si efectul produs avem:

actiuni statice variaza lent in timp astfel ca nu determina oscilatii in structura elementului de constructie. actiuni dinamice variaza rapid ca intensitate, directie sau punct de aplicatie determinand oscilatii ale structurii.

GRUPAREA INCARCARILOR: Gruparea fundamentala

1,35 Gk , j + 1, 5Qk ,1 + 1, 5 0,i Qk ,i


j =1 i= 1

Gk,j efectul pe structura al actiunii permanente i, luata cu valoarea sa caracteristica;


Qk ,1 - efectul pe structura al actiunii variabile, ce are ponderea

predominanta intre actiunile variabile, luata cu valoarea sa caracteristica;


Qk ,i - efectul pe structura al actiunii variabile i, luata cu valoarea sa

caracteristica;

0,i - factor de simultaneitate al efectelor pe structura al


actiunilor variabile i (i=1,2,3,...) luate cu valorile lor caracteristice, avand valoarea:

0,1 = 0, 7
cu exceptia incarcarilor din depozite si a actiunilor provenind din impingerea pamantului, a materialelor pulverulente si a fluidelor/apei unde:

0,1 = 1, 0
Gruparea speciala

Gkj + I AEk + 2,i Qk ,i


j =1 i =1

unde: AEk valoarea caracteristica a actiunii seismice ce corespunde

intervalului mediu de recurenta, IMR adoptat de cod (IMR=100 ani in P100-2006)

2,i - coeficient pentru determinarea valorii cvasipermanente a actiunii


variabile Qi , avand valorile recomandate in tabelul 4.1. din Normativul cu indicativul CR 1-1-3 2005 (Cod de proiectare.Evaluarea zapezii asupra constructiilor).

I - coeficient de importanta a constructiei avand valorile in tabelul 4.2. din Normativul cu indicativul CR 1-1-3 2005, in functie de clasa de importanta a constructiei, Anexa 1.