Sunteți pe pagina 1din 10

Umiditatea construciilor

extras curs Constructii civile Gramescu ana Maria


extras familia STAS 6472 reactualizat
1. Elemente generale
Pentru asigurarea confortului si a durailit!"ii cl!dirilor este necesar studiul umidit!"ii
acestora#
A$a su diferite forme ac"ioneaz! $ermanent de la alc!tuirea materialelor constitutive la
executarea si ex$loatarea construc"iilor#
%in $unct de vedere al umidit!"ii& cerin"ele de igien! si confort climatic interior sunt
riguros condi"ionate de confortul termic#
'ig# (#4# Condi"ii )igrotermice normale de confort $entru microclimatul interior
Pentru ma*oritarea cl!dirilor& umiditatea relativ! a aerului din +nc!$eri treuie s! $rezinte
valori cu$rinse +ntre (, si 7,-#
Pentru cl!diri civile si social.culturale& valorile o$time ale umidit!"ii aerului sunt func"ie de
tem$eratur!& astfel
i
/ 00% la temperatura aerului interior Ti=23
o
C i i = 65% la Ti=20
o
C.
Sub influena umiditii, conductivitatea termic!& c!ldura s$ecific! si masa s$ecific! a
materialului cresc& iar izolarea termic! a acestuia scade# Cre1terea umidit!"ii creaz! condi"ii
favoraile instal!rii afec"iunilor cronice $entru oameni& a mucegaiului si a dezvoltarii
ciu$ercilor $entru cl!diri care influen"eaza structura fizic! a materialelor& iar su influen"a
ac"iunii de +ng)e" . dezg)e"& +n zona ex$us! a$ar degrad!ri 1i deforma"ii cae reduc considerail
durailitatea construc"iilor#
A$a $oate ac"iona asu$ra construc"iilor su forme diferite& umiditatea aerului 1i a
elementelor de construc"ii fiind rezultatul su$ra$unerii mai multor ac"iuni2
. a$a ini"ial! de construc"ie 3introdus! +n $rocesul de $roduc"ie45
. a$a din teren care $oate ac"iona direct asu$ra funda"iilor sau datorit! ascensiunii
ca$ilare5
. a$a de ex$loatare determinat! de natura $roceselor te)nologice $e care le
ad!$oste1te cladirea5
. a$a meteorologic!5
. a$a de natur! iologic!& care intervine $rin $rocesele de res$ira"ie& eva$orare a
va$orilor de a$! de la su$rafa"a $ielii umane 1i a vie"uitoarelor#
6aria"ia umidit!"ii materialelor de construc"ie conduce la mic1orarea rezisten"elor
mecanice& determin! tensiuni de contrac"ie si dilat!ri#
i!. 3.5. "ciunea apei a#upra con#truciilor
7n ra$ort cu activitatea $e care o de$une& omul $oate $roduce va$ori de a$! +n cantitate de
0,.6, g8) +n re$aus $9n! la :(,,.6;,, g8) c9nd efectueaz! munci fizice grele#
. a$a )igrosco$ic! ce se datoreaz! ac"iunii umidit!"ii aerului interior si exterior
asu$ra construc"iilor# Su ac"iunea umidit!"ii )igrosco$ice se staile1te umiditatea
de ec)iliru a elementelor ce caracterizeaz! ex$loatarea construc"iilor5
. a$a de condens $oate interveni la su$rafa"a interioar!& exterioar! si +n masa
elementelor de construc"ie& datorit! condens!rii va$orilor de a$! ce migreaz! $rin
elementele de construc"ie su ac"iunea gradientului de tem$eratur! si de umiditate&
atunci c9nd tem$ratura cooar! su limita valorii de rou!& determin9nd cre1terea
umidit!"ii elementelor +n multe cazuri c)iar $este limitele admisiile#
2. Umiditatea aerului
"erul poate conine ap $ntr%una #au mai multe fa&e' !a&oa# (vapori), lic*id
(picturi) #i uneori #olid (cri#tali&at #au amorf).
Coninutul de vapori de ap din aer, e+primat $n !,m
3
, definete umiditatea #a
absolut, a' a =
V
m
v
[!,m
3
-, $n care
mv e#te ma#a vaporilor de ap, $n !,
V . volumul aerului umed, $n m
3

Coninutul ma+im de vapori de ap ce poate fi ab#orbit de aerul cu temperatura
definete umiditatea de saturaie s (s = max.). /alorile max pentru aer, la
temperaturile =%00 1 2 30
o
C, #unt cuprin#e $ntre 20,3 #i 30,3 !,m
3
.
4miditatea aerului poate fi e+primat #i prin raportul dintre coninutul real de vapori
de ap #i coninutul ma+im pe care%l poate ab#orbi aerul la temperatura , ceea ce
definete umiditatea sa relativ r, $n %'
r =
:,,
s
a

Coninutul $n vapori de ap influenea& pre#iunea atmo#feric. 5re#iunea parial a


vaporilor de ap caracteri&ea& coninutul real $n vapori de ap al aerului #au
ela#ticitatea vaporilor de ap notat cu e #i e+primat $n mm col. 6! #au torr.
7la#ticitatea #au pre#iunea vaporilor de ap crete cu umiditatea ab#olut a #i cu
temperatura a aerului, conform relaiei'
e = pv =
a a
T

2;< 2;<
27(
=
+
,
$n care T = 283 2 e#te temperatura ab#olut a aerului, e+primat $n 9.
:n ca&ul c;nd umiditatea ab#olut a aerului pre&int valoarea ma+im max = s $n
!,m
3
, #e obine ela#ticitatea #au pre#iunea ma+im a vaporilor de ap, notat cu E, $n
mm col.6! #au torr, care depinde de temperatura aerului.
4miditatea relativ a aerului r $n %, #e poate e+prima #i $n funcie de ela#ticitatea
parial #i ma+im (de #aturaie) a vaporilor de ap, conform e+pre#iei'
r =
E
e
100
<a verificarea conden#ului $n elementele de con#trucie intere#ea& calculul
ela#ticitii pariale e folo#ind relaia , $n funcie de umiditatea relativ a aerului, r $n %'
e =
:,,
E
r
/alorile ela#ticitilor pariale ale vaporilor de ap pentru diferite umiditi relative
ale aerului, cuprin#e $ntre 35 #i 000% i pentru temperaturi intre .20 #i 220
o
C, varia&
$ntre 0,35 #i 08,53 torr.
5re#iunea de #aturaie a vaporilor de ap poate fi e+primat i $n =,m
2
, av;nd $n
vedere relaia'
0 mm col. 6! (torr) = 033,3322 =,m
2
.
/alorile presiunilor de saturaie ale vaporilor, p
s
, n N/m
2
, pentru domeniul de
temperaturi 2 30 1 % 20
o
C, #unt cuprin#e $ntre 3238 #i 005 =,m
2
.
5re#iunile pariale ale vaporilor de ap din aerul interior pvi re#pectiv pve #e
calculea& cu relaiile'
pvi =
100
. p
p ;
100
. p
e s
ve
i s

=
unde'
ps . pre#iunea de #aturaie a vaporilor de ap core#pun&toare temperaturii TI a
aerului interior #i Te a aerului e+teriori>
I,e . umiditile relative ale aerului interior #i e+terior.
3. Umiditatea materialelor de construcie
?aterialele de con#trucie pot reine apa #ub urmtoarele forme'
. apa de con#trucie, le!at prin combinaii c*imice de molelculele
materialelor>
. apa de #tructur #au *idratare care particip la cri#tali&area unor materiale>
. ap *i!ro#copic ab#orbit de materialele #ub form capilar.
:n condiii #imilare de temperatur #i umiditate, materialele pot reine cantiti
diferite de ap. materialele care pot le!a apa prin ab#orbie #e nume#c materiale
*i!ro#copice.
4miditatea *i!ro#copic e#te normal pentru elementele de con#trucie> ea depinde
de umiditatea aerului #i nu influenea&, $n !eneral, durabilitatea materialelor. @
#en#ibilitate mare o pre&int materialele uoare, termoi&olante.
4miditatea total a unui material e#te alctuit din umiditatea de ab#orbie
(*i!ro#copic) #i umiditatea liber (determinat de contactul direct al materialului cu ap
$n #tare lic*id #au re&ultat din conden#area vaporilor).
i!. 3.6. /ariaia #i #tarea umiditii materialelor $n proce#ul de ume&ire% u#care
i!. 3.8. 4miditi de ec*ilibru pentru diver#e materiale de con#trucie
4miditatea unui material poate fi e+primat prin raportarea cantittii de ap la
ma# #au volum.
Wga =
,
,
m
m m
u

.000 $n care'
Wga = umiditate !ravimetric ab#olut, %>
mu = ma#a materialului $n #tare umed e+primat $n !>
m0 = ma#a materialului $n #tare u#cat, e+primat $n !.
4miditatea volumetric #e e+prim a#tfel'
Wv =
m
a
V
V
.000>
Va = volumul de ap din material>
Vm = volumul materialului .
4. aracteristicile materialelor privind di!u"ia vaporilor de ap#
?aterialele de con#trucie #ub a#pectul permeabilitii la vaporii de ap #e
caracteri&ea& printr%un parametru denumit' permeabilitate la vaporii de ap Rvj.
Rvj = d$ .
D . K
T . R
Dj
mj D
$n care'
d$ . !ro#imea elementului omo!en de con#trucie, $n m>
Tm$ . con#tanta caracteri#tic a !a&ului perfect pentru vapori de ap, $n A,B!.9>
Dj
K
:
. factorul re&i#tenei la permeabilitate la vapori a #tratului de material
con#iderat>
% . coeficientul de difu&ie ale vaporilor de ap, $n aer, e+primat $n m2,#>
&$ . coeficient care varia& cu temperatura medie Tm a #tratului de material.
?aterialele de con#trucie #ub a#pectul permeabilitii la vaporii de ap pot fi
caracteri&ate #i prin noiunea de conductivitate la vapori, pe care $n literatura de
#pecialitate o $nt;lnim notat cu #i e+primat $n Bcal,m* torr, care #e definete a#tfel'
=
m D
D
T . R
D . K
'. ondensarea vaporilor de ap# (n construcii
5roce#ul de trecere al apei din fa&a !a&oa# $n fa& lic*id are loc prin conden#are,
atunci c;nd prin cobor;rea temperaturii aerului #au prin creterea concentraiei vaporilor
de ap $n aer #e obine pre#iunea de #aturaie. 5unctul de rou, r, e+primat $n
0
C al
aerului umed la temperatura T #i pre#iunea p, e+prim temperatura la care trebuie rcit
aerul, #ub pre#iune con#tant ca # devin #aturat.
i!. 3.C. Conden#area vaporilor de ap $n ma#a elementelor de con#tructie'
a . la #tructuri omo!ene> b . la #tructuri cu bariere etane la e+terior> c . la #tructuri cu
bariere etane la interior> d . la #tructuri cu #trat de aer ventilat #i cu #trat e+terior
etan#> e . la #tructuri cu #trat de aer ventilat #i cu #trat e+terior poro#.
<a #tructuri neomo!ene, cu puni termice, conden#ul #e poate produce $n dreptul
punilor datorit temperaturii mai cobor;te a elementelor de con#trucie $n ace#te &one.
ormarea conden#ului pe #uprafeele interioare ale elementului de con#trucie e#te
influenat #i de caracteri#ticile fini#aDelor.
). omportarea elementelor de construcii la di!u"ia vaporilor de ap#
Comportarea elementelor de con#trucie la difu&ia vaporilor de ap trebuie # #e
$ncadre&e $n anumite limite. Ee la an la an elementele de con#trucii acumulea& vapori
de ap.
5entru perei omo!eni din &idrie de crmid nu e#te nece#ar pentru un a#tfel de
calcul, ci numai pentru perei cu #tructur comple+.
:n calculul !radului de umiditate al elementelor de con#trucie trebuie avute $n
vedere urmtoarele a#pecte'
cantitatea de ap m* provenit din conden#area vaporilor $n ma#a elementului de
con#trucie trebuie # fie mai mic dec;t ma#a mv care #%ar putea evapora $n perioada
cald a anului'
mw mv [kg/m
2
]
creterea umiditii relative a ma#elor W la #f;ritul perioadei de conden#are #e
calculea& cu relaia'
W =
w
w
d
m

:,,
FWadm > W =
<
dw
mm

:,,
Watm
unde'
% den#itatea aparent a materialului care #%a ume&it prin conden#are'
d* . !ro#imea #tratului de material $n care #e produc acumulri de ap>
pentru materiale in#tabile la ap #au care #e de!radea& prin putre&ire nu
#e admite creterea umiditii relativ ma#ice.
Ge&i#tena la permeabilitate a vaporilor Gv a unui element cu mai multe #traturi #e
determin a#tfel'
+v = +v, 2+v2 2 1. +vn =
Mj
k
. d
vj
n
j
j
:
:

=
4nde'
&$ . coeficientul de difu&ie al vaporilor de ap $n aer $n funcie de temperatura
medie a #tratului de material>
d$ . !ro#imea materialului>
Dj
K
:
= factorul re&i#tenei la permeabilitate la vapori a #tratului $.
Calculul comportrtii elementelor de con#trucii la difu&ia vaporilor de ap #e face
prin metode !rafo%analitice $n urmtoarele etape'
a. verificarea analitic a neacumulrii vaporilor de ap $n interiorul elementelor>
b. calculul cantitii de vapori care conden#ea& $n elementul de con#trucie $n
perioada anului cu verificarea creterii umiditii relative ma#ice la #f;ritul
perioadei>
c. calculul cantitii de ap care #e poate evapora $n perioada cald a anului.
/erificarea acumulrii pro!re#ive de ap de la un an la altul ca urmare a conden#rii
vaporilor de ap #e face a#tfel'
. #e calculea& re&i#tenele #pecifice la permeabilitate termic +o- ale
#traturilor componente>
. #e #tabilete variaia temperaturii HB $n interiorul elementului de con#trucie
prin determinarea temperaturii de #uprafa a fiecrui #trat -. con#ider;nd
temperatura e+terioar e!al cu temperatura medie a anului Tem.
T- = Tie %
) , j R
R
T T
k
j
j
as
en !e
: :
:

=
Tie = temperatura de calcul a aerului interior>
Tem = temperatura medie anual>
+as = re&i#tena termic #pecific a elementului de con#trucii>
) j , j R
k j
j
j
:
:
=

=
=
#uma re&i#tenelor #pecifice la permeabilitate termic a #tratului component dintre
#uprafaa interioar #i #uprafaa - (
w
k m
2
)>
. #e #tabile#c temperaturile medii ale #tratului Tm- $n !rade Cel#iu#>
. #e determin valorile &- core#pun&toare lui Tm->
. #e calculea& re&i#tena la permeabilitatea vaporilor +v a elementului de
con#trucie>
. #e repre&int !rafic elementul de con#trucie' pe ab#ci# re&i#tena la
permeabilitate la vapori +v iar pe ordonat pre#iunea vaporilor>
. #e repre&int !rafic curba de variaie a pre#iunilor de #aturaie corectate a
vaporilor de ap $n interiorul elementelor de con#trucie /s- cer $n pa#cali
calculat conform SH"S 6382,2%0IC3.
7+i#t 3 &one $n funcie de temperaturile e+terioare pentru perioada de iarn (SH"S
6382,2%0IC3).
/s- cer = /a-m 2 082

=:
:
j "r
R
) j , j Rv
k
/a-m= pre#iunea de #aturaie a vaporilor de ap $n #eciunea - $n pa#cali.
/aloarea #e ia din tabel $n funcie de T-.
5re#iunea parial a vaporilor de ap pe #uprafaa unui #trat -, e#te dat de relaia'
pi- = pvi =
= =

n
k
vk
v
v
vi
n
k
vk
v
ve vi
R .
R
p
p R .
R
p p
: :
Gepre&entarea !rafic a curbei pre#iunilor vaporilor de ap #e poate face la #cara
!ro#imilor, $n cm i #e pre&int $n ace#t ca& ca o linie fr;nt #au la #cara re&i#tenelor la
permeabilitatea la vaporii de ap, repre&ent;ndu%#e ca o linie dreapt.
i!. 3.I. Gepre&entarea !rafic a curbei pre#iunii vaporilor de ap, la #cara !ro#imilor
i!. 3.00. Gepre&entarea !rafic a curbei pre#iunii vaporilor de ap, la #cara re&i#tenelor
la permeabilitate la vapori de ap
Cantitatea de vapori de ap pa #au debitul #pecific de vapori de ap care trece
printr%un element de con#trucie $n re!im #taionar, #e calculea& cu e+pre#ia'
pa = 3600
v
v
v
ve vi
R
p
.
R
p p
=

(6,,
JB!,m
2
*-
8. Calculul la conden# pe #uprafaa interioar a elementelor de con#trucii .
Condiia de evitare a conden#ului #e a#i!ur dac e#te verificat relaia'
Tsi K r
:n ace#t #cop e#te nece#ar # #e calcule&e temperatura Tsi a #uprafeei interioare a
elementului de con#trucie e+terior, cu e+pre#ia'
Tsi = Ti . m
4 3
,
e i
i
T T
R
R

4nde'
m . coeficientul de ma#ivitate termic>
+o = +i2+2+e =
e ! .
d

: :
:
+ +
(perei omo!eni)>
+o = +i 2 +- 2 +e =
e
n
k k k
k
i
! .
d

: :
:
+ +

(perei neomo!eni).
Cuno#c;nd temperatura aerului interior TI #i umiditatea relativ a aerului interior ri
#e poate determina temperatura punctului de rou r, pentru care acea#t umiditate
#aturea& aerul #i determin conden#area vaporilor.
/alorile temperaturilor de rou pentru diferite temperaturi #i umiditi #unt date in
SH"S 6388,CI.
Eac nu e#te re#pectat condiia'
TsiK r
atunci #e mrete re&i#tena termic a elementului de con#trucie +o.
0. alculul aciunii condensului (n interiorul elementelor de construcii
Calculul la conden# $n re!im #taionar, pre#upune determinarea curbei
temperaturilor, #tabilirea curbei pre#iunilor pariale, a pre#iunilor de #aturaie a vaporilor
pentru condiiile'
TI, Te . con#tant> I,e . con#tant.
5entru verificarea conden#ului $n interiorul elementelor de con#trucie #e determin'
% valorile temperaturilor H, cuno#c;nd c $ntr%o #eciune la di#tana + de la faa interioar
a elementului, temperatura (H+) #e poate calcula cu e+pre#ia Tx = Ti% m
) Te Ti
R#
R$


unde'
+x . re&i#tena termic la tran#mi#ia cldurii $n #eciunea x, $n m
2
B,L, calculat cu
relaia' +x = +i 2
2 2 : :
:
!
$
!
d
+
i!. 3.00. /erificarea la conden# a elementelor de con#trucie'
0 . curba temperaturilor> 2% curba pre#iunilor de #aturaie pvsi> 3% curba pre# pariale ale
vaporilor pv> 3% curba umidit relative a aerului $n #truc peretelui > 5% curba umiditii
de ab#orbie a elementelor de con#trucie W
pvs, valorile pre#iunilor de #aturaie $n =,m
2
,ale vaporilor de ap core#pun&toare
valorilor temperaturilor Ti. Tsi.T,. T2. Tse. Te, $n elementul de con#trucie>
pv, curba pre#iunilor pariale ale vaporilor de ap plec;nd de la pvi core#pun&toare
umiditii relative a aerului interior ri i pre core#pun&toare umiditii relative a
aerului e+terior re>
valorile umiditilor relative r ale aerului $n elementele de con#trucie #e calculea& pe
ba&a relaiei> r =
s
v
p
p
x 000
?icorarea ela#ticitii vaporilor de ap, pvx #e calculea& cu relaia'
pvx =
) p p
R
R R
ve vi
n
k
vk
v$ vi

=:

$n care pvx repre&int cderea pre#iunilor pariale ale vaporilor de ap p;n $n #tratul x
(=,m
2
) iar +vi2+vx . re&i#tena la permeabilitate la vapori de ap p;n la #tratul x
$n m,#.
5entru evitarea conden#ului trebuie ca'
pvx F pvs
Calculul #e efectuea& $n conformitate cu SH"S 6382,3%CI.