Sunteți pe pagina 1din 4

1

LISTA CU DOCUMENTE
DECIZII SI ALTE ACTE CONFORM L319/2006
1. Decizia 1 pentru repartizarea responsabilitatilor SSM cand este serviciu extern de

SSM 2. Decizia 1 pentru numirea persoanei desemnate cu prevenirea si protectia de SSM si responsabilitatile acesteia 3. Decizia 2 pentru stabilirea procedurilor de instruire de securitate si sanatate in munca la agentul economic 4. Decizia 3 privind modul de executare al IIG, ILM , IP de securitate si sanatate in munca 5. Decizia 4 pentru numirea conducatorilor de loc de munca responsabili cu instruirea de SSM 6. Decizia 4a mod de intocmire a documentelor de instruire de securitate si sanatate in munca de catre serviciul extern 7. Decizia 5 pentru numirea medicului de medicina muncii cu prestari servicii 8. Decizia 6 pentru numirea lucratorului care acorda primul ajutor si pentru infiintarea punctului de prim ajutor la punctul de lucru 9. Decizia 7 pentru numirea lucratorului care aplica masurile PSU si care evacueaza lucratorii 10. Decizia 8 pentru punerea in aplicare a masurilor de SSM in perioade caniculare 11. Decizia 9 pentru punerea in aplicare a masurilor de SSM in perioade foarte friguroase 12. Decizia 10 pentru numirea administr. ca persoana desemnata cu SSM ( pt situatia 19 lucratori) 13. Decizia 10 pentru numirea comitetului de SSM ( pt situatia 9-50 lucratori) 14. Decizia 10 pentru numirea comitetului de SSM ( pt situatia 51- 100 lucratori) 15. Decizia 10 pentru numirea comitetului de SSM ( pt situatia 101- 500 lucratori) 16. Decizia 10 pentru numirea comitetului de SSM ( pt situatia 501- 1000 lucratori) 17. Decizia 10 pentru numirea comitetului de SSM ( pt situatia 1001-2000 lucratori) 18. Decizia 10 pentru numirea comitetului de SSM ( pt situatia 2001-3000 lucratori) 19. Decizia 10 pentru numirea comitetului de SSM ( pt situatia 3001-4000 lucratori) 20. Decizia 10 pentru numirea comitetului de SSM ( pt situatia peste 4000 lucratori) 21. Decizia 11 Anexa nr. 1 pentru stabilirea numarului de reprezentanti ai lucratorilor conform NoMet L 319/2006 22. Decizia 11 Procedura de constituire a comitetului de SSM atributiile acestuia si ale componentilor comitetului de SSM 23. Decizia 12 pentru starea de pericol grav si iminent la un punct de lucru 24. anexa la decizia 12 tabel pentru evidenta locurilor cu pericol grav si iminent 25. 1 tabel pentru evidenta locurilor de munca care necesita lucratori calificati si autorizati 26. 2 tabel pentru evidenta locurilor de munca care necesita lucratori calificati 27. Grafic de intretinere si reparatii pentru echipamente tehnice 2 4 28. Baza de calcul cu necesarul de echipament de protectie ce trebuie sa fie in dotarea agentului economic, institutiei publice sau PFA

29. 2 Tabelul cu necesarul de echipament de protectie la un punct de lucru 30. 3 Tabelul cu repartizare echipamentului de protectie pe lucratori la un punct de

lucru 31 Decizia 13 pentru protectia maternitatii conform OU 96/2003 2 4 32. Decizia 13 pentru protectia maternitatii conform OU 96/2003 - anexa 1 33. 3 Decizia 13 pentru protectia maternitatii conform OU 96/2003 - anexa 2 34. 4 Decizia 13 pentru protectia maternitatii conform OU 96/2003 - anexa 3 35. 5 Decizia 13 pentru protectia maternitatii conform OU 96/2003 - anexa 4 36. Decizia 14 pentru protectia tinerilor lucratori conform HG 600/2007 37. 2 Decizia 14 pentru protectia tinerilor lucratori conform HG 600/2007 anexa 1 38. 3 Decizia 14 pentru protectia tinerilor lucratori conform HG 600/2007 anexa 2 39. 3 Decizia 15 pentru protectia lucratorilor care manipuleaza marfa conform HG 1051/2006 40. 4 Decizia 15 pentru protectia lucratorilor care manipuleaza marfa conform HG 1051/2006 anexa 1 41. 5 Decizia 15 pentru protectia lucratorilor care manipuleaza marfa conform HG 1051/2006 anexa 2 42. 4 Decizia 16 anexa cu procese verbale intocmite la control intern de SSM 43. 5 Decizia 16 pentru numire persoana care sa execute control intern pe linie de SSM 44. 0 Proces verbal pentru prezentarea Evaluarii de riscuri si a Planului de prevenire si protectie, lucratorilor care incadreaza locurile de munca evaluate 45. 3 Fisa de instruire colectiva 46. 3 Tabelul cu personalul care a fost instruit suplimentar pentru .... 47.4 Tabelul cu personalul care are acces in incinta 48. 5 Tabelul cu soferii care au accept de libera trecere in incinta 49. 01 Plan de desfasurare la instruirea introductiv generala (IIG) 50. 02 Tematica instruirii introductiv-generale de SSM 51. 03 Tabel cu lucratorii care au participat la instruirea introductiv generala de SSM (IIG) 52. 04 Tabel cu rezultatele obtinute de lucratori la testare dupa IIG 57. 1 Dosarul instruirii introductiv-generale de securitate si sanatate in munca 58. 01 Plan de desfasurare la instruirea la locul de munca (ILM) 59. 02 Tematica instruirii la locul de munca de Securitate si Sanatate in Munca 60. Tabel cu lucratorii care au participat la instruirea la locul de munca de SSM (ILM) 61. Dosar pentru instruirea la locul de munca de Securitate si Sanatate in Munca (partea comuna) 62. Regulament Intern conf L53/2003

Documentatia pentru P.S.I. se intocmeste o singura data, la inceputul colaborarii, si este reactualizata ori de cate ori este cazul Aceasta cuprinde: Decizii numire cadru tehnic cu atributii P.S.I. (document obligatoriu I.G.S.U.) Decizii foc deschis pentru intreaga societate (document obligatoriu I.G.S.U.) Decizie pentru loc de fumat (document obligatoriu I.G.S.U.) Instructiuni specifice P.S.I. pentru fiecare loc de munca cu risc de incendiu Instructiuni de folosire a stingatoarelor si hidrantilor Planul tematic anual de instruire P.S.I. Plan de evacuare la nivelul societatii intocmit pe baza releveelor oferite de catre beneficiar Plan de interventie la nivelul societatii daca este cazul Marcaje specifice P.S.I. Masuri de prim ajutor in functie de riscurile societatii Legea 307/2006 , Norme generale P.S.I. 2006 Documentatie Protectie Civila (document obligatoriu I.G.S.U.) Asistenta periodica P.S.I. cuprinde:

Efectuarea instructajului general, la locul de munca si periodic P.S.I. Instruirea noilor angajati din punct de vedere P.S.I. Intocmirea fiselor individuale de instructaj P.S.I. Verificarea prin teste a cunostintelor dobandite de P.S.I. Verificarea modului de respectare a prevederilor legale P.S.I.prin note de constatare dupa fiecare vizita Intocmirea instructiunilor pentru noi angajati sau la schimbarea locului de munca Asistenta P.S.I. privind siguranta lucrarilor sau serviciilor efectuate in incinte apartinand altor companii

Intocmirea planului de evacuare/actiune in caz de incendiu/forta majora daca se schimba specificul activitatii Asistenta pe timpul controlului organelor abilitate pe linie de P.S.I.