Sunteți pe pagina 1din 19

"MODERNIZAREA, REABILITAREA SI MEMORIU TEHNIC INSTALATII ELECTRICE

DOTAREA CU ECHIPAMENTE DE
SPECIALITATE A AMBULATORIULUI NR PROIECT FAZA DATA REV
INTEGRAT AL SPITALULUI
ORASULUI MACIN, JUDETUL 16/2012 P.TH. 06.2012 0
TULCEA"

1.MEMORIU TEHNIC

CUPRINS

PARŢI SCRISE
MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII ELECTRICE.............................................................................................................2
1. GENERALITAŢI..............................................................................................................................................................2
1.1. Obiect....................................................................................................................................................................2
1.2. Baze de proiectare................................................................................................................................................2
1.3. Încadrarea în norme.............................................................................................................................................4
1.4. Exigenţe de calitate...............................................................................................................................................5
2. SITUAŢIA EXISTENTA....................................................................................................................................................5
3. DESCRIEREA LUCRARILOR PROPUSE.............................................................................................................................5
3.1. Alimentarea cu energie electrica..........................................................................................................................5
3.2. Instalatii de iluminat.............................................................................................................................................6
3.3. Instalatii de prize..................................................................................................................................................8
3.4. Instalaţii de protectie împotriva socurilor datorate atingerilor...........................................................................8
3.5. Instalaţii de priza de pamant................................................................................................................................9
3.6. Instalaţia de paratrasnet....................................................................................................................................10
3.7. Instalatii de forta si comanda........................................................................................................................10
3.8. Sistemul detectare si alarmare la incendiu.........................................................................................................11
3.9. Sistemul de apelare medicala.............................................................................................................................14
4.MASURI PRIVIND PROTECTIA SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA(SSM) SI DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR
(AII)................................................................................................................................................................................14
4.1. MASURI DE SECURITATEA MUNCII ADOPTATE PRIN SOLUTIILE DIN PROIECT:......................14
4.2. MASURI SPECIFICE DE PROTECTIE A MUNCII PE TIMPUL EXECUTIEI........................................15
4.3.MASURI SPECIFICE DE PROTECTIE A MUNCII PE TIMPUL EXPLOATARII....................................17
4.4.MASURI DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR A.I.I........................................................................18
4.5.CERINTE DE CALITATE SI CRITERII DE PERFORMANTA...................................................................18
4.5.1.Rezistenta mecanica si stabilitate.............................................................................................................18
4.5.2.Securitate la incendiu...................................................................................................................................18
4.5.3.Siguranta in exploatare................................................................................................................................19
4.5.4.Protectia impotriva zgomotului....................................................................................................................19
4.5.5.Igiena, sanatate si mediu.............................................................................................................................19
4.5.6.Economia de energie si izolare termica.....................................................................................................19
4.7.MODUL DE URMARIRE A COMPORTARII IN TIMP A INVESTITIEI.....................................................19

S.C. IMEP SYSTEMS S.R.L.


CUI RO 29533818, J40/246/12.01.2012 Page | 1
e-mail : info@proiecte-instalatii.ro
"MODERNIZAREA, REABILITAREA SI MEMORIU TEHNIC INSTALATII ELECTRICE
DOTAREA CU ECHIPAMENTE DE
SPECIALITATE A AMBULATORIULUI NR PROIECT FAZA DATA REV
INTEGRAT AL SPITALULUI
ORASULUI MACIN, JUDETUL 16/2012 P.TH. 06.2012 0
TULCEA"

MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII ELECTRICE


1. GENERALITAŢI
1.1. Obiect
Documentatia de fata, cuprinzand piese scrise si desenate, trateaza instalatiile electrice
interioare, precum si solutiile si conditiile tehnice necesare pentru realizarea acestora pentru
obiectivul "MODERNIZAREA, REABILITAREA SI DOTAREA CU ECHIPAMENTE DE
SPECIALITATE A AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI ORASULUI MACIN,
JUDETUL TULCEA"
Proiectul va cuprinde urmatoarele tipuri de instalatii:
 Alimentarea cu energie electrica.
 Instalatii electrice de iluminat.
 Instalatii electrice de prize.
 Instalatii electrice de forta.
 Instalatii electrice de curenti slabi.
 Instalatii pentru protectia contra tensiunilor accidentale de atingere.
 Instalatii de protectie contra tensiunilor atmosferice.
 Masuri de protectia muncii si A.I.I.
 Normative si standarde.
1.2. Baze de proiectare
Proiectul s-a realizat pe baza urmatoarelor documentatii:
    Tema de arhitectura elaborata de proiectantul de specialitate;
    Teme de specialitate: instalaţii termice şi instalaţii sanitare.
Proiectul a fost intocmit in conformitate cu prevederile urmatoarelor prescriptii in vigoare:
 Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si completarile ulterioare;
 Legea 50/91 cu modificarile si completarile ulterioare
 Legea Energiei nr.13/09.01.2007;
 C 56-02 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente.
 O.M.I. 86/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea persoanelor juridice care
presteaza lucrari de termoprotectie, ignifugare, verificare, intretinere si reperare a
autospecialelor si a altor mijloace tehnice apararii impotriva incendiilor.
 HG. nr. 272/ 1994 - Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii
 H.G. nr. 273 / 1994 - Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora;
 HG 867-03 Regulament privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes
public;
 HG nr. 622/21 aprilie 2004 modificata si completata cu Hotararea de Guvern nr. 796/14
iulie 2005 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru
constructii;
 HG 1146/2006 Cerinetele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de
catre lucratori a echipamentelor de munca.
 Legea 319/2006 - Norme generale de protectia muncii si metodologii de aplicare a legii;
 I7- 2011 Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor cu tensiuni pana Ia 1000 V
ca.
 PE 116/ 94 Normativ de incercari si masurari Ia echipamente si instalatii electrice
 PE 103/92 Instructiuni pentru dimensionarea si verificarea instalatiilor electromagnetice la
solicitari mecanice si termice in conditii de scurtcircuit.
 Instructiuni privind compensarea puterii reactive in retelele electrice, indicativ
PE 120/94;
 NTE 006/06/00 Normativ privind metodologia de calcul al cerintelor de scurtcircuit in
retelele electrice cu tensiunea sub 1 kV.
S.C. IMEP SYSTEMS S.R.L.
CUI RO 29533818, J40/246/12.01.2012 Page | 2
e-mail : info@proiecte-instalatii.ro
"MODERNIZAREA, REABILITAREA SI MEMORIU TEHNIC INSTALATII ELECTRICE
DOTAREA CU ECHIPAMENTE DE
SPECIALITATE A AMBULATORIULUI NR PROIECT FAZA DATA REV
INTEGRAT AL SPITALULUI
ORASULUI MACIN, JUDETUL 16/2012 P.TH. 06.2012 0
TULCEA"

 NP 099-04 Normativ privind proiectarea, executarea, verificarea si exploatarea instalatiilor


electrice.
 NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice.
 NP–061–02 Normativ pentru proiectarea si executarea SIL artificial din cladiri.
 IRE-Ip-30 – 2004 - Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamant.
 P 118 – 1999. Normativ de siguranta la foc a constructiilor;
 NP086–05Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de stingere a
incendiilor.
 Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
 Ordinul MAI nr. 163/28.02.2007 - Normele generale de aparare impotriva incendiilor.
 Ordinul MAI 87 / 2010 - Metodologie de atestare a persoanelor care proiecteaza, executa,
verifica, intretin si/sau repara sisteme si instalatii de aparare impotriva incendiilor,
efectueaza lucrari de termoprotectie si ignifugare, de verificare, intretinere si reparare a
autospecialelor si/sau a altor mijloace tehnice destinate apararii impotriva incendiilor ;
 Ordinul MAI 80/2009 Privind aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare
privind securitatea la incendiu si protectia civila
 I18/1-2002 – Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de
curenti slabi aferente cladirilor civile si de productie;
 I18/2-2002 – Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de semnalizare a
incendiilor si a sistemelor de alarmare contra efractiei din cladiri;
 SR EN 54- Sisteme de detectare si de alarma la incendiu.
 SR EN ISO 9001: 2001 - Sisteme de managementul calitatii. Cerinte.
 NP-015-97 – Normativ privind proiectarea si verificarea constructiilor spitalicesti si a
instalatiilor aferente acestora.
 NP-021-97 – Normativ privind proiectarea de dispensare si policlinici pe baza exigentelor
de performanta.
 Dispozitiile generale privind echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor tehnologice si a
platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire si stingerea a incendiilor –
D.G.P.S.I.- 003 aprobate prin Ordinul nr. 88 /2001
 Dispozitiile generale privind organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor –
D.G.P.S.I.- 005 aprobate prin Ordinul nr. 138 /2001
 Ghid pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor interioare de semnalizare
incendiu si paza impotriva efractiei din cladirile civile si de productie – IPCT SA
 Ordinul 80/2009 Privind aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind
securitatea la incendiu şi protectia civila
 SR EN 54-1:1998 - Sisteme de detectare şi de alarma la incendiu. Partea 1: Introducere ;
 SR EN 54-2+AC:2000 - Sisteme de detectare şi de alarma la incendiu. Partea 2:
Echipament de control şi semnalizare;
 SR EN 54-2+AC:2000/A1:2007 - Sisteme de detectare şi de alarmare la incendiu. Partea 2:
Echipament de control şi semnalizare;
 SR EN 54-3:2002 - Sisteme de detectare şi de alama la incendiu. Partea 3: Dispozitive de
alarmare la incendiu. Sonerii;
 SR EN 54-3:2002/A1:2003 - Sisteme de detectare şi de alarma la incendiu. Partea 3:
Dispozitive sonore de alarma la incendiu. Sonerii ;
 SR EN 54-3:2002/A2:2006 - Sisteme de detectare şi alarmare la incendiu. Partea 3:
Dispozitive sonore de alarmare la incendiu. Sonerii;
 SR EN 54-4+AC:2000 - Sisteme de detectare şi de alarma la incendiu. Partea 4:
Echipament de alimentare electrica;
 SR EN 54-4+AC:2000/A1:2003 - Sisteme de detectare şi de alarma la incendiu. Partea 4:
Echipament de alimentare electrica;
 SR EN 54-4+AC:2000/A2:2007 - Sisteme de detectare şi de alarmare la incendiu. Partea 4:
Echipament de alimentare electrica;
S.C. IMEP SYSTEMS S.R.L.
CUI RO 29533818, J40/246/12.01.2012 Page | 3
e-mail : info@proiecte-instalatii.ro
"MODERNIZAREA, REABILITAREA SI MEMORIU TEHNIC INSTALATII ELECTRICE
DOTAREA CU ECHIPAMENTE DE
SPECIALITATE A AMBULATORIULUI NR PROIECT FAZA DATA REV
INTEGRAT AL SPITALULUI
ORASULUI MACIN, JUDETUL 16/2012 P.TH. 06.2012 0
TULCEA"

 SR EN 54-5:2002 - Sisteme de detectare şi de alarma la incendiu. Partea 5: Detectoare de


caldura. Detectoare punctuale;
 SR EN 54-5:2002/A1:2003 - Sisteme de detectare şi de alarma la incendiu. Partea 5:
Detectori de caldura. Detectori punctuali;
 SR EN 54-7:2002 - Sisteme de detectare şi de alarma la incendiu. Partea 7: Detectoare de
fum. Detectoare punctuale care utilizeaza dispersia luminii, transmisia luminii sau ionizarea;
 SR EN 54-7:2002/A1:2003 - Sisteme de detectare şi de alarma la incendiu. Partea 7:
Detectoare de fum. Detectoare punctuale care utilizeaza dispersia luminii, transmisia luminii
sau ionizarea;
 SR EN 54-7:2002/A2:2007 - Sisteme de detectare şi de alarma la incendiu. Partea 7:
Detectoare de fum. Detectoare punctuale care utilizeaza dispersia luminii, transmisia luminii
sau ionizarea;
 SR EN 54-10:2002 - Sisteme de detectare şi de alarma la incendiu. Partea 10: Detectoare
de flacara. Detectoare punctuale;
 SR EN 54-10:2002/A1:2006 - Sisteme de detectare şi alarmare la incendiu. Partea 10:
Detectoare de flacara. Detectoare punctuale;
 SR EN 54-11:2002 - Sisteme de detectare şi de alarma la incendiu. Partea 11: Butoane de
semnalizare manuala;
 SR EN 54-11:2002/A1:2006 - Sisteme de detectare şi alarmare la incendiu. Partea 11:
Declanşatoare manuale de alarma;
 SR EN 54-12:2003 - Sisteme de detectare şi de alarma la incendiu. Partea 12: Detectoare
de fum. Detectoare liniare care utilizeaza principiul transmisiei unui fascicul de unde optice;
 SR EN 54-13:2005 - Sisteme de detectare şi de alarma la incendiu. Partea 13: Evaluarea
compatibilitatii componentelor sistemului;
 SR EN 54-16:2008 - Sisteme de detectare şi de alarmare la incendiu. Partea 16:
Echipament de control şi semnalizare vocala a alarmei;
 SR EN 54-17:2006 - Sisteme de detectare şi de alarmare la incendiu. Partea 17: Izolatori
de scurtcircuit ;
 SR EN 54-18:2006 - Sisteme de detectare şi de alarmare la incendiu. Partea 18:
Dispozitive de intrare/ieşire;
 SR EN 54-20:2006 - Sisteme de detectare şi de alarmare la incendiu. Partea 20:
Detectoare de fum prin aspiratie;
 SR EN 54-21:2006 - Sisteme de detectare şi alarmare la incendiu. Partea 21: Echipament
de transmitere a alarmei şi a semnalului de defect;
 SR EN 54-24:2008 - Sisteme de detectare şi alarmare la incendiu. Partea 24: Componente
ale sistemelor de alarmare vocala. Difuzoare;
 SR EN 54-25:2008 - Sisteme de detectare şi de alarmare la incendiu. Partea 25:
Componente care utilizeaza cai de comunicatie radio;
Proiectul va fi verificat din punct de vedere al cerintelor de calitate conform Legii 10 / 1995,
specialitatea instalatii electrice Ie.
Intrucat prin proiect s-au respectat normele si normativele in vigoare nu sunt necesare
derogari sau avize speciale.
1.3. Încadrarea în norme
La elaborarea prezentului proiect s-au respectat normativele de proiectare I7–2011 privind
proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni pana la 1000 V c.a. şi 1500 V c.ac şi
prevederile STAS-urilor în vigoare.
Fazele determinante ale specialitaţii instalaţii electrice sunt:
- verificarea circuitelor, a legaturilor electrice la tabloul electric înainte de punerea lor sub
tensiune
- masurarea rezistenţei de izolatie a conductorilor electrici.
Imobilul are urmatoarele caracteristici.
 Categoria de Importanta "B" (normala) conform H.G.R. no.776/97
S.C. IMEP SYSTEMS S.R.L.
CUI RO 29533818, J40/246/12.01.2012 Page | 4
e-mail : info@proiecte-instalatii.ro
"MODERNIZAREA, REABILITAREA SI MEMORIU TEHNIC INSTALATII ELECTRICE
DOTAREA CU ECHIPAMENTE DE
SPECIALITATE A AMBULATORIULUI NR PROIECT FAZA DATA REV
INTEGRAT AL SPITALULUI
ORASULUI MACIN, JUDETUL 16/2012 P.TH. 06.2012 0
TULCEA"

 Clasa de importanta II, conform normativului P 100 / 06


 Gradul II de rezistenta la foc, conform normativului P 118 / 99
1.4. Exigenţe de calitate
Proiectul asigura realizarea unor instalaţii electrice de calitate corespunzatoare, urmarind
satisfacerea exigenţelor esenţiale de calitate (rezistenta şi stabilitate, siguranţa în exploatare,
siguranţa la foc, sanatatea oamenilor şi protecţia mediului, economia de energie, protecţia
împotriva zgomotului), precum şi a reglementarilor tehnice în vigoare privind calitatea în construcţii
in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995.
Aparatajul utilizat va fi ales din gama de produse agrementate tehnic in conformitate cu
legislatia in vigoare privind evaluarea conformitatii produselor utilizate in constructii.
2. SITUAŢIA EXISTENTA
Imobilul are bransament.
3. DESCRIEREA LUCRARILOR PROPUSE
Conform temei de proiectare, instalaţiile electrice se vor proiecta si executa la
standardele actuale de calitate.
Instalaţiile electrice vor cuprinde:
Instalatii de curenti tari
- instalatii alimentare si distributie cu energie electrica ;
- instalatii electrice interioare de iluminat si prize ;
- instalatii electrice de forta aferente utilitatilor (climatizare, grup pompare incendiu hidranti
interiori, grup pompare menajer, chiller, etc.) ;
Instalatii de curenti slabi
- instalatii de detectie si avertizare incendiu
Proiectul de instalatii electrice este limitat la bornele de joasa tensiune ale contorilor
electrici.
3.1. Alimentarea cu energie electrica
Racordul electric se va realiza conform studiului de solutie ce se va intocmi de catre
furnizorul de energie electrica sectia de proiectare si consultanta sau de catre o firma autorizata de
catre aceasta.
Instalatiile de joasa tensiune au urmatoarele caracteristici :
 joasa tensiune - 400 V
 frecventa - 50 Hz
 regim de neutru - TNC/TNS
Racordul din sistem se va realiza printr-un cablu electric CYABY 3x240+120 mmp de la
blocul de masura si protectie trifazat pana la tabloul electric general TEG amplasat la parter.
Bilantul energetic rezultat din proiect este urmatorul :
TEG
Denumirea UM Cantitate
Putere instalata Pi kW 362
Putere ceruta kW 238
Coeficient de simultaneitate - 0.66
Din tabloul electric general (TEG) amplasat la parter se vor alimenta:
- circuitele de iluminat si prize din anumite camere ale subsolului;
- tablou consumatori normali parter TEP;
- tablou consumatori normali etaj1 TEE1;
- tablou consumatori normali etaj2 TEE2;
- tablou consumatori normali etaj3 TEE3;
- tablou electric camera tomograf TECTM;
- tablou electric camera radiologie TECR;
- tabloul electric grup pompare menajer TE-GPM;
Tabloul general consumatori vitali (TGCV) ce este amplasat la parter in aceeasi camera cu

S.C. IMEP SYSTEMS S.R.L.


CUI RO 29533818, J40/246/12.01.2012 Page | 5
e-mail : info@proiecte-instalatii.ro
"MODERNIZAREA, REABILITAREA SI MEMORIU TEHNIC INSTALATII ELECTRICE
DOTAREA CU ECHIPAMENTE DE
SPECIALITATE A AMBULATORIULUI NR PROIECT FAZA DATA REV
INTEGRAT AL SPITALULUI
ORASULUI MACIN, JUDETUL 16/2012 P.TH. 06.2012 0
TULCEA"

TEG, va fi prevazut cu un AAR de 50A si avea dubla alimentare: o prima alimentare este din TEG,
iar cealalta dintr-un grup electrogen GE de 30 kVA amplasat la exterior.
Din tabloul general consumatori vitali (TGCV) se vor alimenta:
- circuitele de iluminat de siguranta subsolului;
- tablou consumatori vitali parter TEVP;
- tablou consumatori vitali etaj1 TEVE1;
- tablou consumatori vitali etaj2 TEVE2;
- tablou consumatori vitali etaj3 TEVE3;
- tablou electric grup pompare hidranti interiori TE-GPHi;
- ventilatorul de presurizare SAS
Selectivitatea protectiilor trebuie sa fie respectata cu strictete. Pentru a asigura o
continuitate in distribuirea energiei electrice, orice defect trebuie sa provoace deschiderea
doar a disjunctorului plasat in amonte de acel defect.
Aparatele utilizate pentru protejarea si intreruperea diferitelor circuite trebuie sa fie
compatibile cu curentul de scurt-circuit posibil in regim de varf.
3.2. Instalatii de iluminat
Iluminatul artificial in cladire se va realiza cu corpuri de iluminat echipate cu lampi cu
compact fluorescente sau liniar fluorescente, in functie de destinatia incaperilor. Corpurile de
iluminat vor fi alimentate intre faza si neutru. Circuitele de alimentare a corpurilor de iluminat sunt
separate de cele pentru alimentarea prizelor. Fiecare circuit de iluminat este incarcat astfel incit sa
insumeze o putere totala de maxim 1,2 kW.
Se interzice suspendarea corpurilor de iluminat direct prin conductele de alimentare.
Dispozitivele de suspendare ale corpurilor de iluminat (carlige de tavan, dibluri, etc.) se aleg astfel
incat sa suporte fara deformare o greutate de 5 ori mai mare decat a corpurilor de iluminat, dar cel
putin 10 kg.
In camerele periculoase din punct de vedere electric (grupuri sanitare) nu se vor monta
aparate de comutare sau doze de derivatie, acestea fiind prevazute a se monta in exteriorul
incaperilor respective.
Carcasele metalice ale corpurilor de iluminat montate la exterior sau ale celor montate in
locuri cu inaltime libera mai mica de 2,5 m se vor lega la conductorul de protectie.
Comanda iluminatului se va face manual, prin intermediul intrerupatoarelor.
Intrerupatoarele se monteaza pe conductorul de faza si corespund modului de pozare a circuitelor
si gradului de protectie cerut de mediul respectiv. Inaltimea de montaj a intrerupatoarelor si
comutatoarelor va fi de 0.9 m, masurata de la nivelul pardoselii finite pina in axul aparatului.
Circuitele de iluminat vor fi protejate la suprasarcina si scurtcircuit cu intrerupatoare
automate prevazute, atunci cind este cazul, cu protectie automata la curenti de defect, conform
schemelor monofilare si specificatiilor de aparataj.
Circuitele de iluminat se vor realiza cu cablu tip CYY-F, avind sectiunea 1,5 mm² (pentru
conductorul de faza si pentru cel de neutru) si de 2,5 mm² (pentru conductorul de protectie – acolo
unde este cazul), protejate impotriva deteriorarii mecanice in tuburi de protectie din PVC (tip IPY).
Circuitele de iluminat se vor executa ingropat in placa, tencuiala, sub pardoseala, sau mascate de
peretii de gipscarton.
Se va evita instalarea circuitelor de iluminat pe suprafete calde (in lungul conductelor
pentru distributia agentului termic), iar la incrucisarile cu acestea se va pastra o distanta minima de
12 cm. Pe traseele orizontale comune, circuitele de iluminat se vor monta deasupra celor de
incalzire.
De asemenea, distanta intre circuitele de iluminat si cele de curenti slabi trebuie sa fie de
minim 15 cm (daca portiunea de paralelism nu depaseste 30 m si nu contine inadiri la
conductoarele electrice). Pe traseele orizontale comune, circuitele de iluminat se vor monta
deasupra celor de curenti slabi.
In spatiile tehnice si grupurile sanitare sau prevazut corpuri de iluminat cu grad de protectie
ridicat.
Nivelurile de iluminare interior conform NP061/2002 care trebuiesc asigurate sunt:

S.C. IMEP SYSTEMS S.R.L.


CUI RO 29533818, J40/246/12.01.2012 Page | 6
e-mail : info@proiecte-instalatii.ro
"MODERNIZAREA, REABILITAREA SI MEMORIU TEHNIC INSTALATII ELECTRICE
DOTAREA CU ECHIPAMENTE DE
SPECIALITATE A AMBULATORIULUI NR PROIECT FAZA DATA REV
INTEGRAT AL SPITALULUI
ORASULUI MACIN, JUDETUL 16/2012 P.TH. 06.2012 0
TULCEA"

- sala de asteptare 100-200 lx


- coridor 150-200 lx
- grup sanitar 100-200 lx
- cabinet medical birou 400-500 lx
- camera personal 250-350 lx
- birou personal 400-500 lx
S-a optat pentru iluminatul cu corpuri de iluminat echipate cu lampi fluorescente, in functie
de destinatia incaperilor si de specificul acestora.
Aspecte cantitative :
- Nivelul de luminanta reprezinta conditia cantitativa de baza in iluminatul incaperilor.
- Nivelul de iluminare pentru anumite camere care au o anumita destinatie, cum ar fi
spatiul destinat cabinetelor medicale sau birourilor, unde nivelul de iluminare este
mai mare in comparetie cu cel din holuri.
Comanda iluminatului se face cu intrerupatoare locale, montate la intrarile in camere.
Execuţia instalaţiilor electrice de iluminat se va realiza în conformitate cu prevederile din
normativul I.7/2011 privind proiectarea şi execuţia instalaţiilor electrice cu tensiuni pana la 1000 V
c.a.
Nivelurile de iluminare au fost calculate conform cerintelor beneficiarului exprimate in
caietul de sarcini, coroborate cu valorile indicate in normativul NP 061/2001.
Instalatiile de iluminat de siguranta
Iluminatul de siguranta consta din :
a) iluminat de siguranta pentru evacuare;
b) iluminat pentru continuarea lucrului
c) iluminat de siguranta pentru interventii
d) iluminat pentru marcarea hidrantilor interiori de incendiu.
e) iluminat pentru circulatie si impotriva panicii
a) iluminat de siguranta pentru evacuare, la usile de evacuare, pe caile de evacuare si la
inflexiunile acestora, pe palierele scarilor, precum si in grupurile sanitare avand o suprafata mai
mare de 8mp. Iluminatul se va realiza cu corpuri echipate cu acumulator propriu si invertor, cu
functionare permanenta, care asigura o autonomie de 2 ore.
Corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie amplasate astfel incat sa se asigure un
nivel de iluminare adecvat (conform NP 061-02) langa fiecare usa de iesire si in locurile unde este
necesar sa fie semnalizat un pericol potential sau amplasamentul unui echipament de siguranta,
dupa cum urmeaza:
 langa scari, astfel încat fiecare treapta sa fie iluminata direct;
 langa orice alta schimbare de nivel:
 la fiecare uşa de ieşire destinata la fi folosita în caz de urgenta;
 la panourile de semnalizare de securitate;
 la fiecare schimbare de directie;
 în exteriorul şi langa fiecare ieşire din cladire;
 langa fiecare post de prim ajutor;
 lînga fiecare echipament de interventie împotriva incendiului şi fiecare punct de alarma.
b) iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului, in biroul de la parter unde este
pozitionata centrala de detectie si semnalizare incendiu constand intr-un corp de iluminat cu kit de
emergenta autonomie 3h, cu durata de comutare de 0.5.
c) iluminat de siguranta pentru interventii, la parter in camera centrala tehnica, in camera
tabloul electric general TEG si la subsol in camera tehnica a grupurilor de pompare, consta in
corpuri de iluminat cu kit de emergenta autonomie 3h, cu durata de comutare de 0.5 s.
d) iluminat pentru marcarea hidrantilor interiori de incendiu. Corpurile de iluminat
marcare hidranti sunt prevazute cu baterii de acumulatoare cu autonomie de minim 2h, cu durata
de comutare de 5 s .
e) iluminat pentru circulatie si impotriva panicii pe holurile de acces, costand in corpuri de
iluminat cu kit de emergenta de minim 2h, cu durata de comutare de 5s.
S.C. IMEP SYSTEMS S.R.L.
CUI RO 29533818, J40/246/12.01.2012 Page | 7
e-mail : info@proiecte-instalatii.ro
"MODERNIZAREA, REABILITAREA SI MEMORIU TEHNIC INSTALATII ELECTRICE
DOTAREA CU ECHIPAMENTE DE
SPECIALITATE A AMBULATORIULUI NR PROIECT FAZA DATA REV
INTEGRAT AL SPITALULUI
ORASULUI MACIN, JUDETUL 16/2012 P.TH. 06.2012 0
TULCEA"

Corpurile de iluminat pentru evacuarea din cladire si marcarea hidrantilor trebuie sa


respecte recomandarile din SR EN 60598-2-22 si tipurile de marcaj (sens, schimbari de directie)
stabilite in Directiva Consiliului Europei 92/58 EEC din 24 Iunie 1992 transpusa prin H.G.
971/26.Iulie 2006, SR ISO 3864-1 (simboluri grafice).
Tablourile de distributie pentru iluminatul de siguranta trebuie sa fie distincte fata de
tablourile iluminatului normal cu exceptia cazurilor de la 7.23.12.1, conform I7/2011.
Aceste tablouri se amplaseaza în încaperi sau spatii diferite fata de cele ale tablourilor
pentru iluminatul normal. Se admite şi amplasarea în aceeaşi încapere sau spatiu cu conditia luarii
de masuri constructive sau de montaj prin care sa se evite influenta reciproca.
3.3. Instalatii de prize
Au fost prevazute spre a fi montate prize simple si duble, dar toate vor fi de tip cu contact
de protectie, executate pentru a suporta fara sa se deterioreze un curent de 16 A. Circuitele de
prize vor fi separate de cele pentru alimentarea corpurilor de iluminat. Inaltimea de montaj a
prizelor va fi de 0.3m, masurata de la nivelul pardoselii finite pina in axul prizei, cu exceptia celor
notate altfel.
Toate circuitele de prize vor fi protejate la plecarea din tabloul electric cu intrerupatoare
automate prevazute cu protectie automata la curenti de defect (PACD) de tip diferential (cu
declansare la un curent de defect de 0,03 A) conform schemelor monofilare si specificatiilor de
aparataj.
Circuitele de prize se vor realiza cu cablu tip CYY-F 2,5 mm² (atat pentru conductorul de
faza, pentru cel de neutru cat si pentru cel de Conductor de protectie), protejate impotriva
deteriorarii mecanice in tuburi de protectie din PVC (tip IPY). Distributia circuitelor se va realiza
ingropat in sapa, sub pardoseala, sau mascat de peretii de gipscarton.
Se va evita instalarea circuitelor de prize pe suprafete calde (in lungul conductelor pentru
distributia agentului termic), iar la incrucisarile cu acestea se va pastra o distanta minima de 12
cm. Pe traseele orizontale comune, circuitele de prize se vor monta deasupra celor de incalzire.
De asemenea, distanta intre circuitele de prize si cele de curenti slabi trebuie sa fie de
minim 15 cm (daca portiunea de paralelism nu depaseste 30 m si nu contine inadiri la
conductoarele electrice). Pe traseele orizontale comune, circuitele de prize se vor monta deasupra
celor de curenti slabi.
Pe circuitele de prize sunt prevazute prize simple sau duble, toate cu contact de nul, cu o
putere instalata de 2000 W, In conformitate cu cu prevederile normativului NP- I7. Pe circuitele de
iluminat monofazate sunt prevazute de corpuri de iluminat cu o putere maxima instalata de 1.5kW
iar pe cele trifazate maximum 5 kW in conformitate cu cu prevederile normativului NP- I7.
Racordurile electrice sunt dispuse pe circuite independente, corespunzator gradului de
importanta a acestora. Nici un întrerupator şi nici o priza nu trebuie sa se gaseasca la mai
puţin de 0,60 m de o sursa de apa. In zonele tehnice cat si in zonele exterioare s-au prevazut
prize cu grad de protectie sporit tip IP44, cu capac de protectie, in restul zonelor fiind de tip IP 20.
3.4. Instalaţii de protectie împotriva socurilor datorate atingerilor
Schema de protectie impotriva electrocutarilor este de tipul TN-S (cu neutrul izolat pe
parcursul intregii scheme, intre tablourile generale de distributie si receptoare).
In acest sens, intre tabloul general si tablourile secundare se vor poza urmatoarele
conductoare:
- fazele de racord L1, L2, L3 ;
- neutrul N, racordat la bara de neutru a tablourilor generale din postul de transformare;
- conductorul de protectie PE, care va racorda borna PE a tabloului electric secundar la
bara de PE a tabloului general din postul de transformare.
Se va urmari ca N si PE sa nu fie in contact pe toata distributia electrica.
Neutrul (N) se va racorda la pamant (PE) la nivelul tabloului principal de joasa tensiune al
fiecarui corp de cladire.
Protectia prin legare la conductorul special de protectie.
Toate partile metalice ale instalatiei electrice care normal nu sunt sub tensiune, dar care
accidental ar putea fi strapunse si puse sub tensiune, se leaga la un conductor special de
S.C. IMEP SYSTEMS S.R.L.
CUI RO 29533818, J40/246/12.01.2012 Page | 8
e-mail : info@proiecte-instalatii.ro
"MODERNIZAREA, REABILITAREA SI MEMORIU TEHNIC INSTALATII ELECTRICE
DOTAREA CU ECHIPAMENTE DE
SPECIALITATE A AMBULATORIULUI NR PROIECT FAZA DATA REV
INTEGRAT AL SPITALULUI
ORASULUI MACIN, JUDETUL 16/2012 P.TH. 06.2012 0
TULCEA"

impamantare (diferit de conductorul neutru), legat la priza de pamint a constructiei.


Astfel, carcasele echipamentelor electrice, motoarelor electrice, cutiile tablourilor de distributie,
stelajele de sustinere a instalatiilor, conductele de ventilatie, se vor lega la acest conductor de
protectie. Se va asigura continuitatea electrica in cazul conductelor tehnologice, inclusiv tubulaturii
de ventilatie.
Astfel :
- conductorul PE al tablourilor electrice va fi racordat la instalatia PE cu al cincilea sau al
treilea
- carcasele metalice ale tablourilor se vor racorda la pamant cu conductor FY16 mm 2 sau
platbanda OL-Zn 25x4mm.
Pentru protectia impotriva supratensiunilor s-au prevazut descarcatoare, la nivelul
tablourilor principale ale fiecarui corp de cladire.
Se vor respecta cu stricteţe condiţiile de receptie şi de verificare a instalatiei de legare la
pamant de protectie conform standardelor in vigoare.
S-a realizat de asemenea o retea de echipotentializare formata din bare de
echipotentializare montate langa tablourile electrice , barele fiind legate la bara principala prin
conductoare flexibile din Cu 25 mmp cu izolatie galben-verde.
Bara principala de egalizare de potential se leaga de priza de pamant ( de centura inelara )
prin intermediul a 2 platbande OLZn 40x4.
Se interzice legarea in serie a maselor materialelor si echipamentelor legate la conductoare
de protectie intr-un circuit de protectie.
3.5. Instalaţii de priza de pamant
Se va executa o noua priza de pamant artificiala pentru paratrasnet a carei rezistenta de
dispersie trebuie sa fie mai mica sau egala cu 10 ohm si cate una separat pentru tabloul camerei
tomograf TECTM si tabloul electic camera radiologie TECR a caror rezistenta de dispersie trebuie
sa fie mai mica sau egala cu 4 ohm.
De asemenea, se va proceda la masurarea rezistentei de dispersie a prizei de pamanta
imobilului. Daca rezistenta de dispersie a acesteia depaseste valoarerile prescrise, se va executa
riza artificiala alta ppriza de pamant artificiala.
Pentru prizele de pamant artificiale se vor monta electrozi verticali din teava OL-Zn cu D = 2
½ ţoli si L = 3 m legaţi între ei cu platbanda OL Zn 40x4 mm² îngropata în pamant.
Dupa legarea prizelor de pamant la instalatiile electrice aferente celor doua tablouri si
paratrasnetului se va proceda la masurarea rezistentei de dispersie a acestora. Daca rezistenta de
dispersie depaseste valoarea prescrisa de 10 Ohm respectiv 4 Ohm, se vor adauga electrozi pana
la atingerea valorii necesare.
Toate prizele prevazute vor fi cu contact de protectie. Conductorul protectie este montat in
acelasi tub de protectie cu conductorii activi pana la tabloul in care se racordeaza circuitul si se
leaga bara de nul de protectie. Conductorul de protectie al tabloului se monteaza in acelasi tub cu
conductorii activi ai coloanei, pana in tabloul general si se leaga la borna de neutru de protectie.
Bara de neutru de protectie din tabloul general se leaga la priza de pamant.
De asemenea, la priza de pamint se vor lega toate elementele metalice ale constructiei
(tevi de alimentare cu apa, gaze, etc) precum si toate elementele metalice ale instalatiei electrice
care in mod normal nu se afla sub tensiune dar care in mod accidental, in urma unui defect, pot
ajunge sub tensiune.
3.6. Instalaţia de paratrasnet
Instalatia contracareaza efectele trasnetului asupra constructiei: incendierea materialelor
combustibile, degradarea structurii de rezistenta datorita temperaturilor ridicate ce apar ca urmare
a scurgerii curentului de descarcare, inducerea in elementele metalice a unor potentiale
periculoase. Instalatia are de asemenea rolul de a capta si scurge spre pamant sarcinile electrice
din atmosfera pe masura aparitiei lor, preintampinand aparitia trasnetului.
La proiectarea si executarea instalatiei de protectie impotriva trasnetului (IPT) se au in
vedere cerintele normativului i7/2011, asigurandu-se o conceptie optima tehnic si economic si
echipamente agrementate conform legii 10/1995.
S.C. IMEP SYSTEMS S.R.L.
CUI RO 29533818, J40/246/12.01.2012 Page | 9
e-mail : info@proiecte-instalatii.ro
"MODERNIZAREA, REABILITAREA SI MEMORIU TEHNIC INSTALATII ELECTRICE
DOTAREA CU ECHIPAMENTE DE
SPECIALITATE A AMBULATORIULUI NR PROIECT FAZA DATA REV
INTEGRAT AL SPITALULUI
ORASULUI MACIN, JUDETUL 16/2012 P.TH. 06.2012 0
TULCEA"

Se propune dotarea obiectivului cu o instalatie de paratrasnet echipata cu un dispozitiv


electronic de amorsare cu coborari la priza de pamant a imobilului. Dispozitivul obtine energia din
campul electric atmosferic care creste considerabil in timpul furtunilor, prin captatoarele inferioare.
Cand descarcarea atmosferica este iminenta, apare o crestere brusca a campului electric local
care este sesizata de dispozitivul electric de amorsare si primeste comanda de a restitui energia
stocata sub forma unei ionizari la varf (precizia remarcabila de declansare asigura o functionare la
momentul critic imediat premergator descarcarii principale).
Paratrasnetul cu dispozitiv electronic de amorsare achizitionat va fi insotit de breviarul de
calcul al producatorului precum si agrementarile acestuia. Priza de pamint pentru instalatia de
paratrasnet trebuie sa aiba o rezistenta de dispersie de cel mult 10 ohmi.
3.7. Instalatii de forta si comanda
Instalatiile de forta cuprind alimentarea consumatorilor din blocul de locuinte prevazuti in
temele de proiectare:
 ventilatoarele din bai apartamente ;
 ascensoare locuinte ;
 aparate conditionare locuinte ;
 hidrofor menajer ;
 centrala termica ;
 ventilatoare de desfumare
Cablarea aparaturii si accesoriilor se va realiza conform dispozitiilor normelor in vigoare.
Orice cablare se va realiza prin intermediul unor conductori flexibili.
Ansamblul aparaturii va fi marcat prin intermediul unor etichete gravate si al unor simboluri
autocolante preimprimate. Ansamblul bornelor, conductorilor si cablurilor se va marca cu ajutorul
unor etichete ce nu pot fi sterse.
Instalatiile de forta se vor executa cu cablu din cupru, nearmat, cu intarziere la propagarea
focului in manunchi (CYY-F), pozat pe paturi de cable (cu exceptia instalatiei din apartamente), iar
pentru consumatorii cu rol de siguranta la foc se va utiliza cablu rezistent la foc (NHXH
E90/FE180). Toti acesti consumatori intra in categoria consumatorilor VITALI.
Instalatii de forta si comanda aferente instalatiilor de incalzire si climatizare
In spatiile tehnice circuitele sunt realizate din cabluri montate aparent pe poduri de cabluri
sau pe elementele de constructie fixate cu cleme prinse pe dibluri. Numarul conductorilor din cupru
precum si sectiunea lor este adaptata puterii consumatorului. În mod analog sunt alese si
aparatele din tablourile electrice.
Circuitele (forta, iluminat, prize, automatizare) sunt protejate la scurtcircuit si acolo unde
este cazul la suprasarcina cu disjunctoare automate bipolare, tripolare sau tetrapolare dupa caz.
Circuitele de automatizare sunt realizate cu cabluri de comanda, montate aparent pe
elementele de constructie sau pe pod de cabluri, similar celor de forta.
Pompele din basa pornesc la semnalizarea automatizarii proprii. Utilajele de pompare sunt
livrate împreuna cu echipamentul electric necesar (tablouri, protectii, etc.)
Split-urile, acolo unde sunt prevazute vor fi echipate si livrate de catre antreprenorul de
specialitate. Trebuie sa contina toate echipamentele de actionare si comanda necesare bunei
functionari a a acestora inclusiv toata automatizarea necesara.
Legaturile intre unitatile interioare si cele exterioare ale diverselor echipamente se vor
realiza de catre furnizorul de echipamente.
Instalatii electrice de forta si comanda statie de pompare incendiu
Pompele de incendiu vor fi prevazute cu sistem automat de anclansare a pompei de
rezerva, in cazul defectarii uneia din pompele active.
Comanda pompelor se va face in functie de presiunea apei din sistemele de stingere
incendiu, precum si de nivelul apei din rezervorul de incendiu.
Agregatele de pompare sunt prevazute a fi livrate de furnizori cu tablouri electrice proprii de
distributie si comanda, aparatura de comanda (presostate si semnalizatoare nivel) si cabluri de
legatura de la tablou la acestea.
In plus fata de automatizarea prevazuta in tablourile agregatelor de pompare (porniri, opriri
S.C. IMEP SYSTEMS S.R.L.
CUI RO 29533818, J40/246/12.01.2012 Page | 10
e-mail : info@proiecte-instalatii.ro
"MODERNIZAREA, REABILITAREA SI MEMORIU TEHNIC INSTALATII ELECTRICE
DOTAREA CU ECHIPAMENTE DE
SPECIALITATE A AMBULATORIULUI NR PROIECT FAZA DATA REV
INTEGRAT AL SPITALULUI
ORASULUI MACIN, JUDETUL 16/2012 P.TH. 06.2012 0
TULCEA"

functie de presiunile din retea sau functie de niveluri), in prezentul proiect a fost prevazuta ca o
masura de protectie, blocarea functionarii pompelor la lipsa apei in rezervoarele din care acestea
aspira.
Cablurile sunt de tip NHXH-FE 180/E90 ( fara halogeni si cu rezistenta la foc 90 min ) .
Instalatii electrice de forta si comanda echipamente de desfumare
Ventilatoarele sunt alimentate si actionate prin intermediul tablourilor electrice, prevazute cu
dublu racord.
Automatizarea voletilor se va realiza de catre executantul instalatiilor HVAC.
Cablurile sunt de tipul cu rezistenta la foc, de tip NHXH-FE 180/E90.
Toate echipamentele vor fi prevazute cu tablouri proprii de comanda si automatizare.
Montaj grup electrogen 30kVA
Grupul electrogen se va procura cu instalatii auxiliare pentru:
- comanda, masura si control;
- filtru de aer cu indicator de colmatare;
- sasiu cu sistem de amortizare fata de fundatii;
- amortizoare intre grupul motor-alternator si sasiu;
- sistem de demaraj constituit din demaror electric, alternator si baterie, inclusiv aparatajul
de comanda automata pantru intrarea in functiune la disparitia tensiunii din sistem;
- disjunctor de protectie instalat la alternator cu comutator pentru 3 pozitii (automat,
manual, test);
- aparataj de masura si comanda automata a umplerii rezervorului cu combustibil, inclusiv
pompa de umplere;
- sistem de protectie la evacuare aer combustie si esapamant si de protectie impotriva
zgomotului, in vederea asigurarii unui nivel de 45 dβ la exterior.
Grupul va avea montat incorporat tabloul electric, echipat cu intrerupator automat, cu
protectiile necesare, inclusiv termica si electromagnetica.
La montaj si instalare se vor respecta instructiunile furnizorului si se vor verifica conditiile
de furnizare a parametrilor electrici din cartea tehnica a echipamentului, printre care:
- furnizarea energiei de calitate din punct de vedere tensiune si frecventa ;
- sa asigure puterea maxima caracteristica in regim de functionare permanenta.
Rezervorul de combustibil incorporat va asigura autonomie de functionare la sarcina
maxima, timp de 8 ore.
3.8. Sistemul detectare si alarmare la incendiu
Instalatia electrica de detectie si semnalizare incendiu va cuprinde centrala de avertizare
incendiu cu doua bucle, amplasata in biroul de la parter, detectori de fum amplasati in cabinete si
holuri, butoanele de avertizare incendiu amplasate in zonele de acces si hupe cu flash pentru
alarmare. Detectorii vor fi conectati in bucla inchisa.
S-a prevazut instalatie de detectare şi semnalizare a incendiilor dotata cu detectoare de
fum şi cu butoane manuale de alarmare (standard SR EN 54 sau compatibile EN 54), conform
prevederilor art. 4.2.1. din normativul I 18/2-02.
Sistemul de detectie si avertizare realizeaza :
 detectarea incendiilor, atat pe caile de circulatie pentru functionarea normala a constructiei,
cat, mai ales, in spatiile şi incaperile auxiliare, precum şi in acele incaperi in care incendiul ar putea
evolua nestanjenit, fara a fi observat in timp util;
 anuntarea incendiului la punctul de supraveghere permanenta, automat şi/sau prin
declanşatoare manuale de alarma şi telefoane de interior, precum şi dupa caz, la unitatea de
pompieri;
 alarmarea operativa a personalului de serviciu, care trebuie sa organizeze şi sa asigure
prima interventie şi evacuarea persoanelor din cladire in conformitate cu planurile de evacuare;
 avertizarea sonora a persoanelor din cladire asupra pericolului de incendiu;
 memorie de evenimente (alarme, defecte, lipsa alimentare)
Sistemul de detectie si avertizare este constituit din:
o centrala de alarmare incendiu de tip adresabila montata in birou, la parter
S.C. IMEP SYSTEMS S.R.L.
CUI RO 29533818, J40/246/12.01.2012 Page | 11
e-mail : info@proiecte-instalatii.ro
"MODERNIZAREA, REABILITAREA SI MEMORIU TEHNIC INSTALATII ELECTRICE
DOTAREA CU ECHIPAMENTE DE
SPECIALITATE A AMBULATORIULUI NR PROIECT FAZA DATA REV
INTEGRAT AL SPITALULUI
ORASULUI MACIN, JUDETUL 16/2012 P.TH. 06.2012 0
TULCEA"

o detectoare de fum adresabile, montate in toate incaperile cu risc de incendiu


o butoane manuale adresabile de semnalizare a incendiului, montate in locuri vizibile, la
iesiri sau pe caile de acces in conformitate cu prevederile I18/2 – 2002, la maxim 30m unul fata de
altul
o sirene adresabile de interior pentru semnalizarea unui incendiu
o sirene conventionale de exterior pentru semnalizarea unui incendiu
o cabluri de semnalizare din cupru JEHSTH E30 2x2x0.8mm², cu intarziere la propagarea
flacarii, rezistent la foc 30 minute.
o cabluri de alimentare din cupru E30, 3x1.5 mm², rezistent la foc 30 minute.
Conform normativului de specialitate I18/2-2002, s-a prevazut instalatie automata de
semnalizare-avertizare incendii. Centrala semnalizare incendii respecta urmatoarele:
-incaperea centralei respecta art 5.8.4: exista personal permanent de interventie, incapere
separata prin pereti Co-rezistenti la foc 60 minute, URF 30 minute (spre exterior)
-amplasarea detectoarelor automate de incendiu – intre 8-40cm fata de tavan etc, asigurandu-
se distanta minima de siguranta la foc fata de, corpuri de iluminat, materiale combustibile etc
-respectarea distantelor minime (30cm fata de celelalte echipamente de curenti slabi, 50cm
fata de echipamente-instalatii de curenti tari)
-pentru conectarea instalatiei de semnalizare incendii: priza pamant < 4 ohm (art 8.2)
-liniile: cabluri de cupru cu intarziere la propagarea flacarii (rezistente la foc minim 30 minute);
s-au prevazut si butoane de avertizare incendiu (manuale)
-alimentarea cu energie electrica a centralei de semnalizare (nu face obiectul proiectului): din
tabloul general, cu respectarea I7-2011 (cu dubla alimentare, respectiv alimentare de baza din
tabloul general de distributie al beneficiarului, prin circuit propriu alimentat inaintea intreruptorului
general; alimentarea de rezerva - se realizeaza automat prin baterii de acumulatoare (24Vcc),
asigurand autonomia in functionare a instalatiei timp de 48 ore in conditii normale (stare de veghe,
respectiv stand by) si minim 30 minute in conditii de alarma generala de incendiu; toate partile
componente ale sistemului tehnic de semnalizare incendii trebuie sa aiba agremente tehnice
-in incaperea centralei de semnalizare incendiu trebuie sa existe iluminat siguranta pentru
continuarea lucrului, conform I7 (baterie locala cu comutare automata-luminoblocuri etc);
Receptoarele cu rol de siguranta la foc: tabloul electric aferent centralei de semnalizare
incendii (analizata deja) trebuie alimentata pe traseu ferit de pericolul de incendiu.
Descrierea sistemul de semnalizare a inceputului de incendiului
a. Sistemul de detectie
Detectia se face prin detectoarele de fum adresabile, detectoarele de fum+temperatura
adresabil, detectoarele de gaz si asigura supravegherea automata a aparitiei unui inceput de
incendiu (aparitia fumului, a schimbarii de temperatura si a gazului in incaperile supravegheate).
Sistemul de detectie şi semnalizare la incendiu este conceput pentru a realiza urmatoarele
functiuni:
- detectarea incendiilor, atat pe caile de circulatie pentru functionarea normala a constructiei,
cat, mai ales, in spatiile şi incaperile auxiliare, precum şi in acele incaperi in care incendiul
ar putea evolua nestanjenit, fara a fi observat in timp util;
- anuntarea incendiului la punctul de supraveghere permanenta, automat şi/sau prin
declanşatoare manuale de alarma şi telefoane de interior, precum şi dupa caz, la unitatea
de pompieri;
- furnizarea de contacte de comanda libere de potential pentru pornirea instalatiei de
desafumare si presurizare, in caz de incendiu confirmat;
- preluarea contactelor libere de potential pentru monitorizarea intrarii in functiune a
instalatiei de presurizare ;
- alarmarea operativa a personalului de serviciu, care trebuie sa organizeze şi sa asigure
prima interventie şi evacuarea persoanelor din cladire in conformitate cu planurile de
evacuare;
- avertizarea sonora a persoanelor din cladire asupra pericolului de incendiu;
b. Centrala de alarmare incendiu
S.C. IMEP SYSTEMS S.R.L.
CUI RO 29533818, J40/246/12.01.2012 Page | 12
e-mail : info@proiecte-instalatii.ro
"MODERNIZAREA, REABILITAREA SI MEMORIU TEHNIC INSTALATII ELECTRICE
DOTAREA CU ECHIPAMENTE DE
SPECIALITATE A AMBULATORIULUI NR PROIECT FAZA DATA REV
INTEGRAT AL SPITALULUI
ORASULUI MACIN, JUDETUL 16/2012 P.TH. 06.2012 0
TULCEA"

Centrala de semnalizare a inceputurilor de incendiu, de tip adresabila, asigura urmatoarele


functii :
-achizitia si prelucrarea primara a semnalelor primite de la detectoarele de fum,
detectoarele de fum+temperatura, detectoarele de gaz cu modul autoadresare si butoanele
manuale de semnalizare incendiu.
-afisarea starii de alarma pe fiecare adresa (detector de fum, detector de
temperatura,detector de gaz, buton de semnalizare incendiu si sirena de interior), a prezentei
alimentarii principale sau trecerea pe alimentarea de rezerva si starea de defect a unei adrese
(detector de fum, detector de temperatura, detector de gaz, buton de semnalizare incendiu si
sirena de interior).
-display LCD (cristale lichide)
-parametrizarea algoritmilor de detectie de la panoul de comanda
-autotest continuu pentru detectori sau alte elemente instalate, autotest al panoului de
comanda
-memorie de evenimente.
-starea de veghe, cand echipamentul de control şi semnalizare este alimentat de o sursa
de alimentare electrica şi in absenta semnalizarii oricarei alte stari;
-starea de dezactivare, cand este semnalizata o dezactivare;
-starea de testare, cand este semnalizata o testare a functionarii.
c. Alarmarea in cazul detectarii unui inceput de incendiu se face :
-optic si sonor, cu afisarea alarmei la nivelul centralei
-sonor, la nivelul sirenelor adresabile de interior
-optic, la nivelul butoanelor manuale adresabile de semnalizare a incendiului
-optic, la nivelul detectoarelor adresabile
-optic si sonor la nivelul sirenei conventionale de exterior
d. Amplasarea echipamentelor de detectie se va face astfel:
Detectoarele adresabile de fum si detectoarele de fum+temperatura vor fi amplasate in
toate incaperile cu risc de incendiu.
Pe holuri si/sau caile de acces se vor amplasa butoanele adresabile si sirenele
conventionale de interior.
Instalarea sistemului
a. Cablarea sistemului de detectie si semnalizare incendiu
Sistemul de detectie va dispune de cablaje specifice :
-cabluri de alimentare de la reteaua de 230V/50Hz, pentru alimentarea sistemului.
-cablu pentru semnalizarea incendiului 2x2x0.8mm², care este rezistent la foc si nu intretine
arderea.
-tub de protectie PVC 16mm (sau pat de cablu)
Cablurile aferente sistemului de detectie incendiu se vor monta la cel putin 25cm de
cablurile instalatiilor de 0.4KV ale cladirii.
b. Executia sistemului de detectie si semnalizare incendiu
Montajul echipamentelor si punerea in functiune va fi realizata de catre o firma autorizata,
care asigura garantia pentru lucrare si garantia pentru echipamente. Prevederile proiectului nu pot
fi modificate.
Echipamentele propuse pentru sistemul de detectie si alarmare la incendiu trebuie sa fie
recunoscute pentru performantele, fiabilitatea si gradul de incredere foarte ridicate. Toate
contactele puse la dispozitie sunt libere de potential si suporta maxim 4A/220V.
3.9. Sistemul de apelare medicala
Sistem de apel medical (optic) este o instalatiei fara integrarea comunicarii vocale intre
pacienti si personalul medical. Functionarea lui are la baza cea mai avansata tehnologie in
domeniul sistemelor de siguranta a vietii.
Este un sistem cu participanti activi de retea intre care are loc un schimb interactiv de date,
sustinut de o arhitectura multibus. Aceasta caracteristica, precum si avantajele care rezulta dintr-o
configuratie modulara de sistem permit o instalare simpla si rapida a componentelor precum si

S.C. IMEP SYSTEMS S.R.L.


CUI RO 29533818, J40/246/12.01.2012 Page | 13
e-mail : info@proiecte-instalatii.ro
"MODERNIZAREA, REABILITAREA SI MEMORIU TEHNIC INSTALATII ELECTRICE
DOTAREA CU ECHIPAMENTE DE
SPECIALITATE A AMBULATORIULUI NR PROIECT FAZA DATA REV
INTEGRAT AL SPITALULUI
ORASULUI MACIN, JUDETUL 16/2012 P.TH. 06.2012 0
TULCEA"

atingerea obictivelor principale si complementare ale unui sistem de apel medical.


Centralele de grupe/ Controlere de zone gestioneaza controlul comunicatiei de date dintre
modulele active aflate pe busurile de grupuri sanitare. Ele prelucreaza mesajele de intrare si
distribuie informatiile de apel si de prezenta, precum si cele de la nivelul sistemului (de ex.
deranjamente) catre modulele adresate corespunzator.
Fiecare participant de retea va fi asociat la o adresa distincta de retea; in acest scop,
modulele electronice si de apel si unitatile de interfata dispun de o identificare unica de 8 cifre.
Centrala de grupe supravegheaza si sincronizeaza ca unitate centrala intregul schimb de
date, asigurand totodata o conectare superioara ierarhic cu celelalte centrale de grupe.
Cu ajutorul centralei de grupe vor fi generate impulsurile de activare intermitenta ale
semnalelor optice de salon si de grupe, fiind de asemenea controlat semnalul acustic de apel.
Astfel, apelurile pentru medic, de urgenta, normal, de asteptare si de telefon vor avea
secvente distincte.
In camera in care se monteaza centrala, se utilizeaza interfete conectate la un concentrator
de apeluri la nivel de unitatea master. Aceasta configuratie ofera toate functiile necesare camerei
de supraveghere in cadrul unui sistem de apel medical: afisarea mesajelor, raspunsul la apeluri,
raspunsul la apeluri cu prezenta, functii de anunt global, selectarea de servicii si functii de service.
Vor fi sustinute urmatoatele functii: afisarea mesajelor, raspunsul la apeluri si raspunsul la apeluri
cu prezenta.
Pentru zona grupurilor sanitare sunt prevazute butoane cu fir. In zona se va utiliza in acest
caz un buton de anulare sau unul de apel/anulare.
Siguranta
La caderea retelei de c.a., informatiile referitoare la apel si prezenta vor fi salvate pe
parcursul unui interval de cca. 1 ora. La reconectarea retelei de c.a., va fi restaurata starea
anterioara a sistemului.
4.MASURI PRIVIND PROTECTIA SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA(SSM) SI DE
APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR (AII)
4.1. MASURI DE SECURITATEA MUNCII ADOPTATE PRIN SOLUTIILE DIN PROIECT:
In conformitate cu standardele in vigoare si cu normativul I7-2011 instalatiile electrice
aferente s-au proiectat pentru cazul de retea de joasa tensiune cu neutrul legat la pamant, in
sistem TN-S.
Prin proiectare se stabilesc masuri de protectie impotriva tensiunilor periculoase de
atingere directa si indirecta a persoanelor care lucreaza cu utilaje si scule actionate electric,
precum si a persoanelor care executa verificari, intretin sau exploateaza instalatiile electrice.
Protectia impotriva socurilor datorate electrocutarii prin atingere indirecta se realizeaza
numai prin mijloace si masuri tehnice .
Este interzisa inlocuirea mijloacelor de protectie tehnice cu masuri organizatorice Toate
partile metalice ale tabloului electric, precum si a echipamentelor electrice se leaga la centura de
impamantare din camera, care la randul ei este legata la priza de pamant.
Conform STAS-urilor la punerea in functiune (la darea in exploatare), Executantul va
efectua masuratorile de verificare a rezistentei de dispersie si va pune la dispozitia Beneficiarului
buletinul de incercari in care va consemna ca rezultatul verificarilor se incadreaza in prevederile
din proiect.
Verificarile rezistentei de dispersie se vor repeta in timpul exploatarii la interval de 2 ani,
daca intre timp nu au intervenit lucrari in zona care puteau sa deprecieze calitatea de protectie a
prizei de pamant. In acest ultim caz, beneficiarul este obligat sa restabileasca parametrii initiali ai
prizei de pamant si sa efectueze verificarea rezistentei de dispersie.
Masuri organizatorice
-inscriptionarea schemei electrice primare pe usile tablourilor electrice;
-inscriptionarea de avertizare a instalatiilor si a echipamentelor electrice ;
-organizarea locului de munca si esalonarea operatiunilor pe timpul efectuarii lucrarilor.
S.C. IMEP SYSTEMS S.R.L.
CUI RO 29533818, J40/246/12.01.2012 Page | 14
e-mail : info@proiecte-instalatii.ro
"MODERNIZAREA, REABILITAREA SI MEMORIU TEHNIC INSTALATII ELECTRICE
DOTAREA CU ECHIPAMENTE DE
SPECIALITATE A AMBULATORIULUI NR PROIECT FAZA DATA REV
INTEGRAT AL SPITALULUI
ORASULUI MACIN, JUDETUL 16/2012 P.TH. 06.2012 0
TULCEA"

4.2. MASURI SPECIFICE DE PROTECTIE A MUNCII PE TIMPUL EXECUTIEI


Pe durata lucrarilor Executantul va respecta:
- Legea 319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca
-Norme interne si prevederi ale unitatii de constructii-montaj privind protectia muncii,
aparute ca rezultat al experientei constructorului, dar care vin sa completeze normele in vigoare
fara a intra in contradictie cu acestea.
Aceste masuri nu sunt limitative si pot fi extinse de executant in vederea evitarii
accidentelor de munca.
Inainte de inceperea lucrarilor executantul va lua legatura cu personalul de exploatare si cu
alte unitati care detin instalatii in apropiere si va lucra pe baza autorizatiilor de lucru scrise, acolo
undeeste cazul, emise de organele competente, care vor specifica instalatiile din aproiere, precum
si masurile de protectia muncii care trebuiesc luate.
In situatia in care simultan cu executia lucrarilor de retele electrice se constata deschiderea
altui santier, se va lua legatura cu conducerea santierului respectiv, cu care se va incheia o
intelegere scrisa prin care se vor stabili masurile de protectia muncii ce trebuiesc luate. Conventia
respectiva se va intocmi pentru fiecare loc de munca in parte cu stabilirea masurilor concrete ce se
vor aplica in zona respectiva.
Personalul muncitor este obligat sa cunoasca si sa respecte instructiunile de protectia
muncii in vigoare, referitoare la locul de munca respectiv.
Personalul care executa lucrari sau exploateaza instalatii si echipamente cu potential
pericol de electrocutare, trebuie sa utilizeze echipamente adecvate de protectie individuala si sa-si
insuseasca instructajul asupra procedeelor de scoatere de sub tensiune, precum si cele de
acordare al primului ajutor. Accesul la instalatiile sub tensiune este permis numai personalului
autorizat.
Locurile cu pericol de electrocutare trebuiesc semnalizate prin placi avertizoare.
Documentatia de proiectare a fost astfel intocmita incat sa permita executarea si utilizarea
instalatiei proiectate in conditii in care, la o exploatare normala a sistemelor sa se previna
accidentele de munca, precum si imbolnavirile profesionale.
1. Factorii de risc la executia lucrarii
- cadere obiecte de la inaltime
- curent electric - atingere indirecta si directa
- lucru la inaltime
- deplasari pe suprafata inclinata sau alunecoasa
- lucru in spatii inguste
- contact cu corpuri ascutite
Beneficiarul este obligat sa refaca aceasta analiza cu datele concrete, conform normelor in
vigoare, sa identifice complet toate riscurile si sa ia toate masurile pentru diminuarea sau evitarea
lor.
Contractul de executie cuprinde si clauze privind securitatea muncii cu raspunderile partilor.
2. Masurile individuale si colective de securitatea muncii la executia lucrarii
Personalul de executie va utiliza numai utilaje sigure dpdv al securitatii muncii, care au
certificate de confornitate si sunt cumparate cu declaratie de conformitate dpdv al securitatii muncii
si sunt marcate de conformitate de securitate. Sculele utilizate vor avea manere electroizolante,
ele vor fi apucate numai de zona izolata, se vor folosi numai scari electroizolante, iar personalul
trebuie sa fie dotat sa utilizeze echipamentul individual de protectie.
Executantul va utiliza pentru manevre in instalatiile electrice de joasa tensiune numai
personal autorizat conform normelor in vigoare.
Ca mijloace colective de protectie se recomanda : semnalizarea locurilor periculoase si
atentionarea vizibila a lor cu placute de semnalizare, instructajul specific si periodic de protectia
muncii la locul de munca, elaborarea unor instructiuni proprii de securitatea muncii, elaborarea si
respectarea unui program de securitatea si sanatatea in munca, dotarea locurilor de munca cu
S.C. IMEP SYSTEMS S.R.L.
CUI RO 29533818, J40/246/12.01.2012 Page | 15
e-mail : info@proiecte-instalatii.ro
"MODERNIZAREA, REABILITAREA SI MEMORIU TEHNIC INSTALATII ELECTRICE
DOTAREA CU ECHIPAMENTE DE
SPECIALITATE A AMBULATORIULUI NR PROIECT FAZA DATA REV
INTEGRAT AL SPITALULUI
ORASULUI MACIN, JUDETUL 16/2012 P.TH. 06.2012 0
TULCEA"

trusa sanitara de prim ajutor, utilizarea de scule si utilaje certificate, control permanent privind
respectarea masurilor de securitatea muncii, etc.
La tablourile electrice de joasa tensiune, pentru evitarea electrocutarii prin atingere
indirecta s-au aplicat doua masuri de protectie: una principala care este legarea la nulul de
protectie si o masura suplimentara care este legarea directa la instalatia de legare la pamant.
In timpul executiei este interzisa folosirea instalatiilor si a echipamentelor improvizate sau
necorespunzatoare.
Pentru lucru la inaltime, executantul va folosi numai personal atestat medical pentru lucru la
inaltime si va utiliza (platforme, etc.) sau mijloace individuale de protectie (centuri, etc.) pentru
lucru la inaltime, dupa caz.
In magaziile de pe santier, executantul va aplica normele de protectia muncii pentru
transportul prin purtare cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor.
Nu se vor face manevre cu instalatii electrice aflate sub tensiune. Prin ‘’manevra’’ se
intelege un ansamblu de operatii care conduc la schimbarea configuratiei unei instalatii electrice
prin actionarea unor aparate de comutatie.
Pe santier si in interiorul constructiilor in lucru se vor utiliza tablouri de distributie in executie
capsulata sau tablouri inchise in cutii prevazute cu usa si cheie, conform NP-I7/2011.
Montarea echipamentelor tehnice, electrice si realizarea instalatiilor electrice trebuie sa se
desfasoare in asa fel incat sa nu se modifice conceptia de proiectare. In cazuri speciale,
modificarile trebuie sa se faca numai cu acordul scris al proiectantului.
3. Echipamente tehnice utilizate
In cadrul documentatiei, proiectantul a ales echipamente tehnice care sunt sigure dpdv al
securitatii muncii si se vor livra cu declaratie de conformitate conform normelor in vigoare.
Obligatiile executantului
Executantul raspunde de realizarea lucrarilor de instalatii electrice, in conditii care sa asigure
evitarea accidentelor de munca. In acest scop este obligat:
- sa analizeze documentatia tehnica dpdv al protectiei muncii;
- sa aplice prevederile cuprinse in legislatia si normele de securitatea muncii;
- sa execute toate lucrarile si in scopul exploatarii ulterioare a instalatiilor in conditii depline de
securitate a muncii
- sa remedieze toate deficientele constatate cu ocazia probelor si receptiei, astfel ca lucrarea
executata sa poata fi utilizata in conditii de maxima securitate;
- sa utilizeze pe santier masurile individuale si collective de securitatea muncii pentru evitarea
pericolelor de accident sau imbolnavire profesionala;
- sa utilizeze pentru manevre numai personal calificat si autorizat, conform normelor in
vigoare;
- sa ia masurile corespunzatoare de protectie prin legare la pamant a tuturor echipamentelor
electrice, care prin defect de izolatie pot da nastere la electrocutarea personalului;
- In locuri expuse descarcarilor statice, se vor lua masuri de protectie prin legare la pamant a
instalatiilor si echipamentelor respective;
Obligatiile beneficiarului
Beneficiarul raspunde de preluarea si apoi de exploatarea lucrarilor de instalatii electrice, in
conditii cara sa asigure securitatea muncii. In acest scop este obligat:
- sa analizeze documentatia tehnica dpdv al protectiei muncii;
- sa aplice prevederile cuprinse in legislatia si normele de securitatea muncii;
- sa respecte instructiunile de securitate a muncii ale echipamentelor livrate;
- sa faca analiza factorilor de risc de accident si sa ia masurile corespunzatoare pentru
lucrarile de instalatii care se executa pe santier, inclusiv controlul asupra executantului in
acest scop;
- sa incheie un protocol cu executantul pentru delimitarea zonelor de lucru, pentru care
raspunderea asupra securitatii muncii revine executantului;
- sa intocmeasca proceduri de interventie pentru caz de accident sau avarie sis a aibe
S.C. IMEP SYSTEMS S.R.L.
CUI RO 29533818, J40/246/12.01.2012 Page | 16
e-mail : info@proiecte-instalatii.ro
"MODERNIZAREA, REABILITAREA SI MEMORIU TEHNIC INSTALATII ELECTRICE
DOTAREA CU ECHIPAMENTE DE
SPECIALITATE A AMBULATORIULUI NR PROIECT FAZA DATA REV
INTEGRAT AL SPITALULUI
ORASULUI MACIN, JUDETUL 16/2012 P.TH. 06.2012 0
TULCEA"

pregatite echipe de interventie in caz de necessitate;


- sa prevada fondurile necesare pentru aplicarea masurilor de securitatea muncii;
- sa nu permita accesul pesoanelor neautorizate in zona instalatiilor electyrice sub tensiune;
- sa-si organizeze activitatea de securitate a muncii si sanatatea personalului, in conformitate
cu normele in vigoare;
- Beneficiarul va solicita executantului un plan cu masuri de protectie prin legare la pamant,
inclusive fisa tehnica din care sa rezulte valoarea masurata a rezistentei de dispersie a prizei
de legare la pamant;
4.3.MASURI SPECIFICE DE PROTECTIE A MUNCII PE TIMPUL EXPLOATARII
Se vor respecta urmatoarele norme:
- Legea 319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca
Lucrarile de instalatii electrice in exploatare se pot executa numai pe baza unei autorizatii
de lucru scrise si cu scoaterea de sub tensiune a instalatiei. Instalatia electrica scoasa de sub
tensiune este instalatia electrica separata electric si cu masurile corespunzatoare luate de punere
la pamant.
Pentru executara lucrarilor de instalatii electrice din exploatare, cu scoaterea acestora de
sub tensiune, se vor lua urmatoarele msuri tehnice :
- identificarea instalatiei sau parti din instalatie, in care urmeaza a se lucra;
- separarea electrica a instalatiei, adica intreruperea tensiunii, separarea vizibila a instalatiei sau
parti din instalatie, dupa caz, la care urmeaza a se lucra si blocarea in pozitie deschis a
dispozitivelor de actionare ale aparatelor de comutatie, prin care s-a facut separarea vizibila si
aplicarea masurilor de securitate cu caracter de interzicere pe aceste dispozitive;
- verificarea lipsei tensiunii si legarea imediata a instalatiei sau parti din instalatie, la pamant si
montarea de scurtcircuitoare ;
- delimitarea materiala a zonei de lucru ;
- asigurarea impotriva accidentelor de natura neelectrica
Pentru perioada de punere in functiune si exploatare, se intocmeste de catre unitatea de
exploatare si constructor, un grafic desfasurator pe parti ale obiectivului, cu precizarea tuturor
probelor ce se efectueaza si masurile de protectia muncii care trebuiesc luate.
4.4.MASURI DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR A.I.I.
Dimensionarea cailor de curent, din punct de vedere al curentului de durata, s-a facut in
concordanta cu prevederile normativului I7 si Legea 307– 2006 privind apararea impotriva
incendiilor.
Pozarea cablurilor electrice se va face in concordanta cu prevederile normativului
NTE007/2008.
Protectia contra incendiilor se va face in concordanta cu prevederile normativului P118/99.
In cadrul proiectului s-au luat masuri de protectie si prevenire a unui eventual incendiu,
dupa cum urmeaza:
- s-au prevazut protectii la scurtcircuit si suprasarcina pentru eliminarea riscului de producere
a incendiului in cadrul instalatiilor electrice;
- s-au prevazut descarcatoare de supratensiuni atmosferice la nivelul tablourilor generale,
pentru elminarea riscului de foc si deteriorare in caz de trasnet;
- s-a prevazut protectie diferentiala pe circuitele de bransament ale tablourilor, pentru evitarea
pericolui de foc, cauzat prin defect de izolatie, precum si la circuitele care alimenteaza
echipamente amplasate in locuri cu grad ridicat de pericol de foc sau electrocutare;
- s-au prevazut cabluri cu intarzaiere marita la propagarea focului (la instalatiile normale) cu
emisie redusa de halogen si rezistente la foc in cazul celor care asigura alimentarea si
comanda echipamentelor care participa la stingerea incendiului, precum si detectia si
alarmarea in caz de incendiu;
- tablourile electrice vor fi realizate cu carcase din materiale incombustibile;
- prevederea unui iluminat de siguranta pentru evacuare.
S.C. IMEP SYSTEMS S.R.L.
CUI RO 29533818, J40/246/12.01.2012 Page | 17
e-mail : info@proiecte-instalatii.ro
"MODERNIZAREA, REABILITAREA SI MEMORIU TEHNIC INSTALATII ELECTRICE
DOTAREA CU ECHIPAMENTE DE
SPECIALITATE A AMBULATORIULUI NR PROIECT FAZA DATA REV
INTEGRAT AL SPITALULUI
ORASULUI MACIN, JUDETUL 16/2012 P.TH. 06.2012 0
TULCEA"

Din punct de vedere al dotarilor cu mijloace de prima interventie in caz de incendiu, sunt
prevazute urmatoarele masuri de protectie:
- montarea de dispozitive de manevra pentru scoaterea de sub tensiune a instalatiilor
electrice, in cazul izbucnirii iunui incendiu si anume manete de actionare la tablourile
electrice, amplasate in locuri cu acces facil din exteriorul cladirii sau botoane de comanda
declansare de la distanta, cand acest lucru nu este posibil.
4.5.CERINTE DE CALITATE SI CRITERII DE PERFORMANTA
- Se vor respecta cerintele de calitate si criteriile de performanta pentru lucrari de acest tip
stipulate de Legea 10/1995 si STAS 12400/1,2.
4.5.1.Rezistenta mecanica si stabilitate
Aceasta exigenta se apreciaza prin :
- rezistenta mecanica a elementelor instalatiei electrice la eforturile exercitate in timpul utilizarii
- numarul minim de manevre mecanice asupra aparatelor electrice si asupra corpurilor de iluminat
care nu produc deteriorari si uzura
- rezistenta materialelor, aparatelor si echipamentelor electrice la maxime de utilizare
- adaptarea masurilor de protectie antiseismica (asigurarea tablourilor electrice impotriva
rasturnarii, utilizarea tuburilor de protectie flexibile cu rezerva la rosturi
- limitarea transmiterii vibratiilor produse de utilaje si echipamente electrice susceptibile sa intre in
rezonanta.
4.5.2.Securitate la incendiu
Aceasta exigenta se apreciaza prin :
- adaptarea instalatiei electrice la gradul de rezistenta la foc a elementelor de constructie
- incadrarea instalatiei electrice in categoriile privind pericolul de incendiu , respectiv
pericolul de explozie
- precizarea nivelului de combustibilitate a componentelor instalatiei electrice
- precizarea limitei de rezistenta la foc a elementelor de constructie strapunse de instalatie
Conform normativelor si standardelor in vigoare se evita montarea instalatiei electrice pe
elemente de constructie din materiale combustibile. Daca acest lucru nu este posibil se iau masuri
de protectie a portiunii de instalatie expusa la pericolul de incendiu ( tuburi de protectie metalice,
aparate electrice cu grad de protectie IP54, cabluri electrice cu intarziere la propagarea flacarii in
manunchi).
4.5.3.Siguranta in exploatare
Aceasta exigenta se apreciaza prin :
- protectia utilizatorului impotriva socurilor electrice prin atingere directa sau indirecta
- securitatea instalatiei electrice la functionare in regim anormal (protectie la suprasarcina,
scurtcircuit, scadere de tensiune )
- limitarea temperaturii exterioare a suprafetelor accesibile ale echipamentelor electrice
- limitarea riscului de ranire prin contact cu partile in miscare ale utilajelor si echipamentelor
Protectia utilizatorilor impotriva electrocutarilor accidentale prin atingerea directa ia in
considerare: legarea la pamant, legarea la nulul de protectie, tensiunea redusa, separarea de
protectie, izolarea suplimentara de protectie.
Ca masuri suplimentare de protectie se pot adopta urmatoarele masuri : izolarea
amplasamentului, egalizarea sau dirijarea distributiei potentialelor, protectia prin deconectarea
automata la aparitia unei tensiuni de atingere periculoasa, protectia prin deconectarea automata la
aparitia unor curenti de defect periculosi.
4.5.4.Protectia impotriva zgomotului
Aceasta exigenta se apreciaza prin :
- asigurarea confortului acustic in incaperi dotate cu instalatii electrice ce pot emite zgomote
pe perioade scurte de timp ( la anclansare , la declansare )
S.C. IMEP SYSTEMS S.R.L.
CUI RO 29533818, J40/246/12.01.2012 Page | 18
e-mail : info@proiecte-instalatii.ro
"MODERNIZAREA, REABILITAREA SI MEMORIU TEHNIC INSTALATII ELECTRICE
DOTAREA CU ECHIPAMENTE DE
SPECIALITATE A AMBULATORIULUI NR PROIECT FAZA DATA REV
INTEGRAT AL SPITALULUI
ORASULUI MACIN, JUDETUL 16/2012 P.TH. 06.2012 0
TULCEA"

- nivelul admis pentru zgomotul emis de instalatiile electrice din spatiile tehnice
-constituirea masurilor de limitare a zgomotului in cazul echipamentelor electromagnetice
ce pot produce vibratii si zgomote puternice datorita abaterilor de la tehnologia de executie.
4.5.5.Igiena, sanatate si mediu
Aceasta exigenta se apreciaza prin :
- evitarea riscului de producere sau favorizare a dezvoltarii de substante nocive sau
insalubre
- limitarea producerii de descarcari electrice care favorizeaza aparitia si propagarea
incendiului si afectarea sanatatii oamenilor sau a mediului.
4.5.6.Economia de energie si izolare termica
Aceasta exigenta se apreciaza prin :
- asigurarea unor consumuri optime de energie electrica
- asigurarea unor pIerderi minime admise de tensiune
- incadrarea consumului de energie activa si reactiva in limitele admise
- adoptarea solutiilor de executie care au o valoare minima a energiei inglobate
4.7.MODUL DE URMARIRE A COMPORTARII IN TIMP A INVESTITIEI
Conform Legii 10/1995 pentru asigurarea durabilitatii, a sigurantei in exploatare, a
functionalitatii si a calitatii investitiei, scopul urmaririi comportarii in timp a instalatiilor electrice este
asigurarea aptitudinii lor pentru exploatarea pe toata durata de serviciu .
Supravegherea curenta a starii tehnice are ca obIect depistarea si semnalizarea in faza
incipienta a situatiilor ce pericliteaza durabilitatea si siguranta in exploatare, in vederea luarii din
timp a masurilor de interventie necesare. Supravegherea curenta a starii tehnice are caracter
permanent.
Beneficiarul sau unitatile de exploatare are urmatoarele obligatii referitor la organizarea
supravegherii curente a starii tehnice a instalatiilor electrice din dotare :
-se va verifica integritatea prizei de pamant astfel incat rezistenta de dispersie sa nu
depaseasca valoarea indicata in proiect, pentru tipul de impamantare utilizat conform PE116-94;
-se vor verifica periodic continuitatea legarii la pamant a partilor metalice ale tablourilor
electrice si a celorlalte echipamente care in mod normal de functionare nu se afla sub tensiune,
dar care in mod accidental pot avea o schimbare de potential;
-se vor verifica periodic aparatele electrice din tablourile electrice si se va intocmi anual o
situatie asupra starii instalatiilor electrice conform Anexei 3 din normativul P130/1998, care va
cuprinde si principalele deficiente constatate;
-se vor efectua la timp lucrarile de intretinere si reparatii care le revin rezultate din
activitatea de urmarire in timp a instalatiilor electrice;
-se va urmari intocmirea si pastrarea Cartii tehnice a constructiilor si, implicit a instalatiilor
electrice.

Intocmit
Ing. Adrian Gafton

S.C. IMEP SYSTEMS S.R.L.


CUI RO 29533818, J40/246/12.01.2012 Page | 19
e-mail : info@proiecte-instalatii.ro

S-ar putea să vă placă și