Sunteți pe pagina 1din 1

Inspectoratul Școlar Județean Iași

Școala Gimnazială Nr. 88 Iași

DECIZIA NR........

Subsemnatul .................................... , în calitate de Director al Școlii Gimnaziale Nr.


88 Iași, cu privire la activităţile de securitate şi sănătate în muncă şi în conformitate cu
prevederile legii 319/2006 emite urmatoarea:

DECIZIE
CU PRIVIRE LA SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ
1. În conformitate cu prevederile legii 319/2006 şi HG.1452/2006 ,art. 14
(b), angajatorul numeşte în functia de responsabil cu activitatea de prevenire si protecţie
din cadrul unităţii pe prof.................................................
2. În conformitate cu prevederile art.13 (e) din legea 319/2006 s-au elaborat
instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru activitatea aferentă
desfăşurată în cadrul unităţii.
3. În conformitate cu prevederile art. 96 (2) intervalul dintre două instruiri
periodice va fi de:
 6 luni pentru profesori,
 6 luni pentru personalul auxiliar didactic şi nedidactic,
 3 luni pentru muncitori,

în conformitate cu tematica pentru instruirea periodică.


4. Instructajul periodic pentru profesori şi personalul auxiliar este efectuat de
către prof.............................. (reprezentantul profesorilor în Comitetul SSM).
5. Instructajul periodic pentru muncitori şi maiştrii instructori este efectuat de
către .......................(reprezentantul muncitorilor în Comitetul SSM).

DATA DIRECTOR,

................... Prof. ...................................