Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC Data: 15. 03.

2010 Clasa a V-a C Profesor: BUHOSU OANA-MARIA Unitatea de nvare: Descrierea Titlul leciei: Descrierea literar : In padurea Petrisorului, de Mihai Sad!"ea#$ Scopul leciei: S%-&i '!r(e)e &i c!#s! ide)e ca*aci+a+ea de a c!($#ica *e ,a)a $#$i +e-+ i+erar Tipul leciei: ecie de for!are de priceperi si deprinderi Co!petente "enerale: 2. 3. De)"! +area ca*aci+%.ii de e-*ri(are !ra % De)"! +area ca*aci+%.ii de rece*+are a (esa/$ $i scris

Co!petente specifice: 2.1.0 s% rea i)e)e 1# %#.$irea c!rec+% a idei !r 1#+r-$# (esa/ !ra 0 2.20 s% (a#i'es+e ! a+i+$di#e 'a"!ra,i % *r!3resiei c!($#ic%rii 3.10 s% de!se,easc% ee e(e#+e e de a#sa(, $ de ce e de de+a i$ i# cadr$ +e-+$ $i ci+i+0 3.20 s% ide#+i'ice (!d$ri e de e-*$#ere 1#+r-$# +e-+ e*ic &i *r!cedee e de e-*resi"i+a+e ar+is+ic% 1#+r-$# +e-+ iric. O#iective operationale: s% de(!#s+re)e, '! !si#d d!$a ar3$(e#+e, c% $# +e-+ da+ es+e ! descriere0 s% se ec+e)e s+r$c+$ri e-ica e *ri# care s$#+ s$3era+e c!!rd!#a+e e +e(*!ra e0 s% di'ere#.ie)e 1#+re de+a ii &i i(a3i#ea de a#sa(, $0 s% c!(*are ! descriere 3ra'ic% c$ $# +e-+ *e#+r$ a sesi)a ase(%#%ri &i de!se,iri s% ide#+i'ice 'i3$ri e de s+i 0 s%-si e-*ri(e *%reri e, se#+i(e#+e e, s% '!r($ e)e ar3$(e#+e 4 c!#+raar3$(e#+e sa a ca+$iasca c!(*$#eri descri*+i"e c!#'!r( ceri#+ei4s$,iec+$ $i da+0

O#iective afective - s% se a#3a/e)e 1# disc$.ii *e (ar3i#ea a di"erse +e(e 0 - s%-&i de'i#easc% a+i+$di#ea *!)i+i"% 'a.% de rece*+area $#$i +e-+ i+erar0 - s% 'ie ,i#e a*recia+ de cei e3a i c$ e *e#+r$ a,i i+%.i e sa e de c!($#icare &i de c$#!a&+ere a ce !r a.i. $etode si procedee: - $cr$ c$ +e-+$ - re' ec.ia - e-erci.ii de ide#+i'icare 4 3r$*are 4 i(a3i#are

c!#"ersa.ia *r!, e(a+i)area Ac+i"i+a+ea se des'%&!ar%: 'r!#+a 4*e 3r$*$ri 4 i#di"id$a . Me+!de de e"a $are: a$+!e"a $area, i#+ere"a $area, !,ser"area c$re#+%. Mi/ !ace de 1#"%.%(5#+ : +e-+e se ec+a+e, 'ise de $cr$., "ide!*r!iec+!r 6!c$ de des'%&$rare : Sa a de c as% 7eri!ada de +i(*: 508.

Scenariul didactic %& $o!ent or"ani'atoric: 9 e"ii se !r3a#i)ea)a *e#+r$ !ra, se #!+ea)a a,se#+ii. (& Reactuali'area infor!atiilor nvate anterior ) Se "eri'ica +e(a ca#+i+a+i" si ca i+a+i". Se disc$+a e e(e#+e e *re)e#+e i# +e-+, #ecesare descrierii *ad$rii. *& Captarea atentiei: 7r!'es!r$ ii i#+rea,a *e c!*ii daca e-ar * acea sa se * i(,e i#+r! as+'e de *ad$re si e *r!*$#e sa 'aca ! * i(,are i(a3i#ara i# a +e *ad$ri *re)e#+a+e i# ca+e"a s ide-$ri 7. 7!i#+. 9 e"ii "!r 'i s! ici+a+i a*!i sa c!(* e+e)e $# ci!rchi#e c$ s+r$c+$ri '!r(a+e *e sche(a s$,s+a#+i"-ad/ec+i", c!res*$#)a+!are4*!+ri"i+e s$,s+a#+i"$ $i padure. 9 e"ii "!r "e#i *e ra#d a +a, a si "!r c!(* e+a ci!rchi#e e *ri# ca+e ! +rasa+$ra s*eci'ica *ad$rii, i# 3e#era , i#s*ira#d$-se di# i(a3i#i e *re)e#+a+e. +& Anuntrea te!ei si a o#iectivelor: 7r!'es!r$ s*$#e ca "!r i#"a+a $# #!$ (!d de e-*$#ere as+a)i, care se #$(es+e descrirea si *re)i#+a !,iec+i"e e care "!r 'i a+i#se a s'arsi+$ !rei. ,& Pre'entarea sarcinilor de -nvatare .i diri/area nvrii: 7r!'es!r$ i#+rea,a daca se *!a+e *!"es+i ceea ce a$ "a)$+ c!*iii i# i(a3i#i sa$ i# +e-+$ s+$dia+. 9 e"ii "!r i#+$i ca #$ se *!a+e *!"es+i, de!arece #$ e-is+a 'a*+e, c$( #$ e-is+a #ici dia !3. Se "a e-+ra3e ideea ca #$ es+e *re)e#+ $# (!d de e-*$#ere s+$dia+, ci ! a +a '!r(a de *re)e#+are a +e-+$ $i, descrierea. 7r!'es!r$ #!+ea)a de'i#i+ia si +rasa+$ri e *e +a, a. 9 e"ii scri$ i# caie+e. descrierea es+e (!d$ de e-*$#ere *ri# care se i#'a+isea)a +rasa+$ri e carac+eris+ice a e $#!r !,iec+e, *ri"e is+i, 'e#!(e#e di# #a+$ra, chi*$ri de !a(e#i, s+ari s$' e+es+i. Carac+eri+ici e descrierii i+erare: 0 *re)i#+a i(a3i#i, '!r(e, c$ !ri0 - creea)a a+(!s'era 3e#era a *e#+r$ ac+i$#ea care "a $r(a0 - *re)i#+a cadr$ s*a+ia si +e(*!ra a $#ei ac+i$#i0

- $r(ares+e +rasa+$ri e 'i)ice si (!ra e a e $#!r *ers!#a/e0 - acce#+$ cade *e i(a3i#i, i(*resii si s+ari s$' e+es+i0 - *red!(i#a s$,sa+a#+i"e e si ad/ec+i"e e0 - s$#+ *re)e#+e i(a3i#i ar+is+ice si 'i3$ri de s+i 0 1& O#inerea perfor!antei .i asi"urarea feed#ac2lui: 9 e"ii "!r 'i i(*ar+i+i a ea+!ri$ i# : 3r$*e, care "!r descrie 'iecare, $# a#!+i(*, '! !si#d e-*esii e de *e +a, a & - "!r 'i "a !ri'ica+e +!a+e i#'!r(a.ii e di# ec+ia #!$a - d$*% re)! "area sarci#i !r *e 3r$*e, res*!#sa,i ii 'iecarei 3r$*e "!r *re)e#+a c!(*$#eri e. - *r!'es!r$ s! ici+% e e"i !r s%-&i c!rec+e)e e"e#+$a e e er!ri. 3& Asi"urarea reteniei si a transferului& Se rea i)ea)a *ri# s+a,i irea +e(ei si a c ari'icarii e"e#+$a e !r #e a($riri ;e(a0 (a#$a , *a3 1<=, e-erci+ii e 2,3 .