Sunteți pe pagina 1din 2

Filosofie Dreptate i merit ARISTOTEL(384 322 .Hr.) Filo o! i a"a#t $re%& #' %(t # Sta$ira.

. Ele" al l(i )lato# i& toto*at' %riti% al a%e t(ia. Ari totel %o# i*er' %' i#teli$i+il(l i e# i+il(l e a!l' # (#itate %a (+ ta#,' al%'t(it' *i# materie ( e# i+il(l) i !orm' (i#teli$i+il(l) Opera a a%oper' toate %(#oti#,ele timp(l(i& *e la lo$i%a !ormal'la +iolo$ie& !ilo o!ie i politi%'. -.#*irea a a !o t *eo e+it *e i#!l(e#t' # e"(l me*i(. Opere pri#%ipale/ Ora$o#(l (trata *e lo$i%'& *ome#i( al %'r(i %reator e te)& 0eta!i1i%a& Fi1i%a& )oliti%a& Eti%a 0i%oma2i%'. Oame#ii *e #a % *i!eri,i& ei *i!er' !ie pri# %ara%teri ti%ile !i1i%e& !ie *atorit' %elor i#tele%t(ale& a%e tea *.*(3le i#*i"i*(alitate& a te!el #( to,i (#t la !el *e pre*i p(i (#ei a%,i(#i (e4/ #( to,i pot pi%at la !el *e +i#e %a )i%a o& *e !apt #( (#t m(l,i %ei %are a( tale#t la pi%t(r'& la !el *e +i#e %(m #( to,i a( %ara%teri ti%ile #e%e are pe#tr( a !i #(mi,i # !(#%,ii *e %o#*(%ere ). 5eea %e "rea Ari totel ' arate # a%e t !ra$me#t e te !apt(l %' la i#"e tirea (#ei per oa#e #tr3o !(#%,ie (ori%are ar !i a%ea ta) ar tre+(i ' e ,i#' %o#t *e %alit',ile #e%e are pe#tr( !(#%,ia re pe%ti"' i #( *e mo*(l # %are a%e ta e pre1i#t'& arat'& et%. 6#a *i#tre %ele mai importa#te i*ei %e reie *i# a%e t !ra$me#t e te a%eea %'& a eme#i *o(' l(%r(ri *i!erite& #i%i %alit',ile *i!erite #( e pot %ompara. A t!el %(m #( e poate %ompara (# m'r %( (# %aiet& #i%i tale#t(l la pi%t(r' al (#(i om #( e poate %ompara %( tale#t(l alt(ia la pro+ele porti"e. Si#$(r(l mo* *e a !a%e o %ompara,ie #tre %ei *oi e te a%ela *e ai %ompara # !(#%,ie *e %alita,ile #e%e are pe#tr( !(#%,ia *orit'. A t!el aa %(m # !(#%,ie *e %eea %e a"em #e"oie ale$em #tre m'r i %aiet& *a%' *orim reali1area (#(i portret& *e e4empl(& %el mai +(# pe#tr( a%ea ta e te pi%tor(l& *ei& poate porti"(l ar ar'ta mai +i#e. Se i3a # %o# i*erare tale#t(l a%e t(ia la pi%t(r'& *eore%e poate %' i porti"(l poate pi%ta & *ar #( la !el *e +i#e %a pi%tor(l. A%ela,i l(%r( l a!irm' i Ari totel pri# e4empl(l %( !la(t(l& a t!el m(l,i oame#i ar p(tea %o#*(%e o ,ar' (+i#e a( r'()& *ar %el mai +i#e ar %o#*(%e (#(l i#$(r& a%ela %are are %alit',ile #e%e are pe#tr( !(#%,ia re pe%ti"' i a#(me %(m pre%i1ea1' a(tor(l / #o+le,e& li+erate& a"ere... )oate %' ar p(,i# %am #e*rept ' %o# i*er'm tarea material' %a o %alitate #e%e ar' pe#tr( !(#%,ia *e %o#*(%ere la *ata a%t(al' (pot e4i ta oame#i %are ' ai+' %elelalte %alit',i *ar ' #( *i p(#' *e (port material)&

*ar pe#tr( timp(l # %are a tr'it Ari totel a%ea ta era o %alitate !oarte importa#t' (*e o+i%ei #(mai %ei %are a"ea( a"ere *e,i#ea( i t(*iile %are ar !i #e%e are pe#tr( %o#%(%erea (#ei ,'ri). 7# le$'t(r' %( li+ertate a%ea ta #( mai e te (# %riteri( *e ale$ere la *ata a%t(al' pe#tr( %' a%(m toi oame#ii e #a % li+eri. T(*ora%2e 0i2ail I(lia# 5la a a 8II3a Filo o!ie