Sunteți pe pagina 1din 6

COALA GIMNAZIALA IOAN GRIGORESCU MUNICIPIUL PLOIETI, JUDEUL PRAHOVA STR. IZVOARE, NR. 81 TELEFON: 0 !! "#!$$ % FA&: 0 !! "#!

$$ E'()* : +,)-(./0)/-01+,234(5--.,-' 617 : 888.+,)-(./0)/-01+,2.+,-*).192.0-

COMISIA ANTICORUPIE N EDUCAIE

RESPONSABILI: prof .AURELIA VINTILA

AN COLAR 2013 - 201

PLAN MANA!ERIAL AL COMISIEI ANTICORUPIE N EDUCAIE

O"#$%&#' ($)$r*+ 1: Prevenirea corupiei la nivelul sectorului educaional

O"#$%&#' ,p$%#f#% 1.1 M0,/r# 1.1.1 Asigurarea transparenei n procesele de nscriere, transfer i absolvire a elevilor n sistemul de nvmnt 1.1.2 "onitorizarea i controlul desfurrii concursurilor i e#amenelor naionale organizate n sistemul educaional 1.1.3 &mplementarea i monitorizarea aplicrii Codului de etic pentru nvmntul preuniversitar sau elaborarea unui cod etic particularizat la nivel de coal

R$-$.#$r$* '/+)$r*"#+#&01#+or ,p$%#f#%$ ,$%&or/+/# $./%*1#o)*+ pr#) #-p+$-$)&*r$* ,#,&$-*&#%0 * -0,/r#+or pr$'$)&#'$ Mo.*+#&01# .$ r$*+#2*r$ R$,po),*"#+ T$r-$) - publicarea informaiilor la Conductorul avizierul colii sau pe site-ul unitii colare/ !ermanent web al unitii de nvmnt esponsabilii comisiei - instruirea personalului didactic supraveg$etor i Conductorul evaluator privind modalitile unitii colare/ &unie '()* de desfurare ale e#amenelor Comisia de naionale% e#amen - amplasarea de camere video - popularizarea codului etic e#istent prin brouri sau accesarea site-urilor educaionale% "artie '()* - set de msuri privind stimularea comportamentului etic, particularizat la nivel de esponsabilii coal comisiei

Cr$3&$r$* &r*),p*r$)1$# #),&#&/1#o)*+$ pr#) ,por#r$* (r*./+/# .$ .#,po)#"#+#&*&$ * .*&$+or p/"+#%$ .$,%4#,$ p/,$ +* .#,po2#1#$ .$ %0&r$ #),&#&/1##+$ .#) ,$%&or/+ $./%*1#o)*+ M0,/r# Mo.*+#&01# .$ r$*+#2*r$ R$,po),*"#+ T$r-$) 1.2.1 Creterea gradului de - afiarea la avizierul colii i accesibilizare a informaiilor de la n cancelarie a informaiilor nivelul autoritilor implicate n provenind de la diverse Conductorul sistemul educaional n vederea autoriti implicate n unitii colare/ !ermanent informrii corecte i eficiente a sistemul educaional% +iriginii actorilor implicai n actul - trimiterea la site-uri web educaional dedicate sectorului educaional% 1.2.2 ,mbuntirea strategiilor de - realizarea unei analize comunicare pe teme anticorupie -./0 privind strategiile de 1ebruarie la nivelul unitilor de nvmnt, comunicare anticorupie cu '()* esponsabilii care s ia n calcul potenialele realizarea unui plan de comisiei riscuri i vulnerabiliti la corupie remediere a vulnerabilitilor 1.2.3 Crearea unei structuri - crearea unei rubrici !rofesorul de minime pentru site-ul web al permanente pe site-ul colii 2unar informatic unitii de nvmnt i dedicat corupiei asigurarea actualizrii permanente a acestuia Co),o+#.*r$* #)&$(r#&01## p$r,o)*+/+/# .#) ,$%&or/+ O"#$%&#' ,p$%#f#% 1.3 $./%*1#o)*+ pr#) pro-o'*r$* ,&*).*r.$+or $&#%$ prof$,#o)*+$ 3# pr#) ,&#-/+*r$* %o-por&*-$)&/+/# $&#%5 * prof$,#o)*+#,-/+/# 3# * r$2/+&*&$+or o"1#)/&$ O"#$%&#' ,p$%#f#% 1.2

M0,/r# 1.3.1 &ncluderea n planul managerial al instituiei educaionale a obligativitii diseminrii prevederilor Codului de 3tic 1.3.2 Consolidarea unor sisteme interne de management i asigurare a calitii la nivelul unitii colare care s asigure transparena i responsabilitatea instituional cu privire la aspectele legate de etica profesional i de performanele profesionale O"#$%&#' ,p$%#f#% 1.

Mo.*+#&01# .$ r$*+#2*r$ - sesiuni de prezentare i dezbatere, inclusiv pe marginea unor spee reale n cadrul consiliilor profesorale - realizarea unor fie de evaluare a personalului didactic% - includerea criteriilor de evaluare a eticii i performanelor profesionale n planul managerial al instituiei

R$,po),*"#+ Comisia C3AC/ Conductorul unitii colare

T$r-$) -emestrial

Conductorul unitii colare/ Consiliul de administraie al colii

1ebruarie 4 "artie '()*

Cr$3&$r$* $f#%#$)1$# -$%*)#,-$+or .$ pr$'$)#r$ * %or/p1#$# 6) -*&$r#* *%4#2#1##+or p/"+#%$ 3# * /&#+#20r## fo)./r#+or p/"+#%$ 6) ($)$r*+5 +* )#'$+/+ ,$%&or/+/# $./%*1#o)*+ M0,/r# Mo.*+#&01# .$ r$*+#2*r$ R$,po),*"#+ T$r-$) 1. .1 Asigurarea implicrii tuturor - consultri n cadrul factorilor cointeresai n procesul catedrelor/comisiilor/ Conductorul de elaborare a planului de ac$iziii consiliilor profesorale unitii colare !eriodic al unitii de nvmnt privind lista de necesiti a unitii de nvmnt 1. .2 Asigurarea transparenei - publicarea anual a Conductorul resurselor bugetare i informaiilor la avizierul unitii colare/ &unie '()* e#trabugetare colii/site web al unitii de !rofesorul de nvmnt informatic

O"#$%&#' ($)$r*+ 2: Creterea gradului de educaie anticorupie


Cr$3&$r$* (r*./+/# .$ $./%*1#$ *)&#%or/p1#$ * p$r,o)*+/+/# O"#$%&#' ,p$%#f#% 2.1 #),&#&/1##+or $./%*1#o)*+$ 3# * p$r,o)*+/+/# .#) *.-#)#,&r*1#* p/"+#%0 %/ ro+/r# 6) $./%*1#$ M0,/r# Mo.*+#&01# .$ r$*+#2*r$ R$,po),*"#+ T$r-$) 2.1.1 3laborarea i diseminarea de - publicarea de materiale cu g$iduri i materiale cu caracter caracter informativ despre informativ privind riscurile i riscurile i consecinele consecinele faptelor de corupie corupiei n educaie% esponsabilii "artie 4 sau a incidentelor de integritate - organizarea de seminarii comisiei Aprilie '()* privind legislaia n vigoare% - organizarea de lecii/ ateliere tematice la nivelul comisiei anticorupie 2.1.2 1ormarea de cadre didactice - participarea cadrelor privind anticorupia i didactice la cursuri de Conductorul !eriodic managementul educaional perfecionare organizate de unitii colare &-5 O"#$%&#' ,p$%#f#% 2.2 Cr$3&$r$* (r*./+/# .$ $./%*1#$ *)&#%or/p1#$ +* )#'$+/+ "$)$f#%#*r#+or $./%*1#$#

M0,/r# 2.2.1 &ntroducerea tematicii anticorupie 6cu caracter teoretic i practic, adaptat vrstei elevilor7, n cadrul programelor colare i a activitilor e#tracurriculare 2.2.2 -timularea organizrii sistematice, la nivelul unitii de nvmnt, a unor programe e#tracurriculare i e#tracolare destinate creterii nivelului educaiei anticorupie a elevilor 2.2.3 +erularea de campanii de informare i responsabilizare a elevilor i prinilor cu privire la riscurile i consecinele negative ale corupiei O"#$%&#' ,p$%#f#% 2.3 M0,/r# 2.3.1 +esfurarea de campanii locale pentru promovarea unui comportament de recunoatere i respingere a corupiei 2.3.2 &niierea i derularea de proiecte comune n acest domeniu cu organizaii neguvernamentale specializate n domeniul anticorupiei

Mo.*+#&01# .$ r$*+#2*r$ - susinerea de lecii tematice n cadrul orelor de consiliere i orientare colar / educaie civic etc8 sau introducerea unui opional privind educaia mpotriva corupiei - parteneriate cu instituii cu competene n domeniul prevenirii i combaterii corupiei 6+irecia 9eneral Anticorupie7 - discuii i aplicarea de c$estionare privind corupia n cadrul edinelor cu prinii

R$,po),*"#+ Conductorul unitii colare/ +iriginii/ !rofesorii Conductorul unitii colare/ +iriginii/ !rofesorii Conductorul unitii colare/ +iriginii

T$r-$) -emestrial

Aprilie '()* 6:;coala altfel<7

-emestrial

Cr$3&$r$* (r*./+/# .$ #)for-*r$ * p/"+#%/+/# %/ pr#'#r$ +* #-p*%&/+ f$)o-$)/+/# .$ %or/p1#$ 3# * (r*./+/# .$ #-p+#%*r$ * f*%&or#+or %o#)&$r$,*1# 3# ,o%#$&01## %#'#+$ 6) .$-$r,/r#+$ .$ pr$'$)#r$ 3# %o-"*&$r$ * %or/p1#$# Mo.*+#&01# .$ r$*+#2*r$ R$,po),*"#+ T$r-$) - dezvoltarea de parteneriate Conductorul coal 4 comunitate 4 familie unitii colare/ +iriginii/ "ai '()* esponsabilii comisiei - colaborarea cu diverse Conductorul /=9-uri implicate n lupta unitii colare/ mpotriva corupiei esponsabilii -emestrial comisiei

O"#$%&#' ($)$r*+ 3> Consolidarea mecanismelor de control administrativ i a cooperrii inter-instituionale n domeniul prevenirii i combaterii corupiei n educaie
O"#$%&#' ,p$%#f#% 3.1 M0,/r# 3.1.1 3laborarea i diseminarea unui sistem de sanciuni privind faptele de corupie nregistrate la nivelul unitii de nvmnt 3.1.2 !ublicarea unui raport privind sanciunile disciplinare aplicate la nivelul unitii colare, legate de fapte de corupie O"#$%&#' ,p$%#f#% 3.2 )&0r#r$* ro+/r#+or ,&r/%&/r#+or .$ %o)&ro+5 */.#& 3# pro-o'*r$* * #)&$(r*&01## +* )#'$+/+ /)#&01## .$ 6)'010-7)& Mo.*+#&01# .$ r$*+#2*r$ R$,po),*"#+ T$r-$) - set de sanciuni privind esponsabilii faptele de corupie comisiei/ "artie '()* Consiliul profesoral - ntocmirea unui raport privind sanciunile esponsabilii &unie '()* disciplinare aplicate comisiei I)&$),#f#%*r$* %oop$r0r## 6) .o-$)#/+ %o-"*&$r## %or/p1#$# %/

M0,/r# 3.2.1 ,nc$eierea de protocoale de colaborare i comunicare ntre unitatea colar i instituii furnizoare de date din teritoriu 6&-5 !ra$ova, Consiliu 2ocal, uniti de nvmnt7, n vederea operaionalizrii bazei de date cu proceduri i instrumente de monitorizare a factorilor vulnerabili din domeniul educaiei, susceptibili de a genera fapte de corupie n rndul personalului didactic

#),&#&/1##+$ %o-p$&$)&$ Mo.*+#&01# .$ r$*+#2*r$ - realizarea de protocoale de colaborare cu instituiile locale din domeniul educaiei i nu numai

R$,po),*"#+ Conductorul unitii colare/ esponsabilii comisiei

T$r-$) !eriodic

I)&o%-#& r$,p.prof.V#)&#+* A/r$+#*