Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT DE VNZARE-CUMPRARE COMERCIAL

ncheiat astzi 25.03.2014 la ...................................... I. PRILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social n !localitatea" A#u$ati, st%. Linia de centu%a stan&a n%.'3, (ude)/secto% *l#o+, n%e&ist%at la ,#iciul Re&ist%ului Co$e%)ului su- n%. . 23//54/2012, a+and codul unic de in%e&ist%a%e R,31301310, a+2nd contul n%. *3AN R,453R45421S65/1/'31421, deschis la 3R4 %e7%ezentat de 8o7escu C%istina, cu #unc)ia de ad$inist%ato%, n calitate de vnztor, 9i 1.2. S.C S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social n !localitatea" 3ucu%esti, st%.3a%-u 6aca%escu n%. 154:15/ , (ude)/secto%:2, n%e&ist%at la ,#iciul Re&ist%ului Co$e%)ului su- n%. .40/1141/1''0 cod #iscal n%. '150315 a+2nd contul n%. R,153AC;0000000030222310, deschis la <nic%edit =i%iac 3anc SA %e7%ezentat de, cu #unc)ia de $ana&e% +anza%i, n calitate de cu !rtor sau au con+enit s ncheie 7%ezentul cont%act de +2nza%e:cu$7%a%e, n u%$toa%ele condi)ii> II. O"IECTUL CONTRACTULUI 2.1. ,-iectul 7%ezentului cont%act l constituie t%ece%ea din 7%o7%ietatea +2nzto%ului n 7%o7%ietatea cu$7%to%ului, du7 ce acesta din u%$ +a 7lti 7%e)ul cu+enit, a ..................... tone/$et%i cu-i/$et%i linia%i/-uc)i/7e%echi etc. de ..................... n condi)iile *NC,=5R?S 1''0. 2.2. Co$isia +a e$ite un ce%ti#icat de calitate 7ent%u $a%#a cont%actat, ca%e +a cu7%inde> desc%ie%ea co$7let a $%#ii, s7eci#ica)ia calitati+, data la ca%e $a%#a a #ost #a-%icat. III. DURATA CONTRACTULUI 3.1. 8%ezentul cont%act se ncheie, nce72nd cu data se$na%ii lui 72n la s#a%situl anului calenda%istic 7ent%u ca%e acest Cont%act se incheie. 3.2. 8%)ile cont%actante 7ot con+eni 7%elun&i%ea 7%ezentului cont%act 7%in ncheie%ea, n sc%is, a unui act adi)ional, se$nat de a$-ele 7%)i. IV. TERMENE DE LIVRARE

4.1. 8%eda%ea 8%oduselo% ce #ac o-iectul 7%ezentului Cont%act se #ace de cat%e 6anzato% la #ilialele 3illa $entionate, la te%$enele si in conditiile sta-ilite in con#o%$itate cu co$enzile sc%ise e$ise de cat%e Cu$7a%ato% !denu$ite in continua%e @Co #nz$%#A" si a %e&ulilo% de #unctiona%e 7ent%u 7lat#o%$a lo&istica 3illa
4.2. =e%$enul de li+%a%e a $%#ii +a 7utea #i decalat n cazul n ca%e inte%+in e+eni$ente ne7%e+zute. V. PREUL CONTRACTULUI 5.1. 6aloa%ea total a $%#ii +2ndute este de ..................... <S4/lei. 8%e)ul, de#alcat 7e so%ti$ente de 7%oduse, este cel $en)ionat n aneBa n%. 3 la 7%ezentul cont%act. 5.2. 8%e)ul include cheltuielile de t%ans7o%t 72n la ..................... . VI. MODALITI DE PLAT &I CONDIII 1.1. 8lata 7%e)ului +a #i e#ectuat de ct%e cu$7%to% +2nzto%ului, 7e -az de ............................., 7%in ..................... . Cu$7%to%ul se o-li& s nt%e7%ind tot ce este necesa% 9i le&al 7ent%u a se e#ectua 7lata $%#ii n con#o%$itate cu 7%e+ede%ile 7%ezentului cont%act. 1.2. 8lata se +a e#ectua la data de ....................., n ............................. . 1.3. 4ocu$entele 7%in ca%e se +o% e#ectua 7l)ile sunt> .................... . VII. AM"ALA'UL &I MARCAREA 0.1. 62nzto%ul se o-li& a asi&u%a un a$-ala( co%es7unzto%, ca%e s 7%ote(eze $a%#a 7e tot 7a%cu%sul t%ans7o%tului, de la eB7edi)ie 72n la destina)ie. A$-ala(ul nu +a nc%ca costul t%ans7o%tului 9i +a #i ada7tat s7eci#icului $i(loacelo% de t%ans7o%t. 0.2. 8ent%u $%#u%ile, ca%e 7%in natu%a lo% se li+%eaz #% a$-ala(, +2nzto%ului i %e+ine o-li&a)ia s le t%ans7o%te n $i(loace adec+ate, 7ent%u a nu le a#ecta calitatea 9i cantitatea. ?odul de 7%ote(a%e 7ent%u ase$enea eB7edi)ii este cel desc%is n aneBa n%. 2 la 7%ezentul cont%act. 0.3. 8ent%u 7%odusele ca%e necesit a$-ala( inte%io%, +2nzto%ul a%e o-li&a)ia, n cad%ul 7%ocesului de condi)iona%e, s asi&u%e un a$-ala( u9o%, estetic 9i %ezistent, utiliza-il n 7%ocesul de des#ace%e, 7%in %e)eaua de dist%i-ui%e. 0.4. 62nzto%ul se o-li& s t%ans7o%te $a%#a n containe%e. 0.5. 62nzto%ul a%e o-li&a)ia s $a%cheze a$-ala(ul, n sco7ul nlesni%ii $ani7ul%ii $%#ii 9i 7u-licit)ii

co$e%ciale. 0.1. A$-ala(ele +o% #i nso)ite de #oi de a$-ala(, int%oduse n con)inutul lo%, din ca%e s %ezulte denu$i%ea 9i #elul 7%oduselo%. 0.0. ?a%ca(ul +a #i sc%is n li$-a ..................... 9i +a cu7%inde> a" denu$i%ea $%#iiC -" data #a-%ica)ieiC c" &%eutatea -%uto:netoC d" locul #a-%ica)ieiC e" alte ele$ente con+enite de 7%)i, #unc)ie de s7eci#icul $%#ii. VIII. CONDIII DE LIVRARE /.1. ?a%#a +a #i li+%at con#o%$ condi)iei *NC,=5R?S 1''0 !denu$i%ea %e&ulii *NC,=5R?S" .............................................. /.2. 62nzto%ul +a co$unica cu$7%to%ului te%$enul 7%eala-il al sosi%ii $%#ii la &%ani), 7%ecu$ 9i> &%eutatea net total a $%#iiC destinata%ul nu$ele 9i ad%esa eB7edito%ului. /.3. Cu$7%to%ul, n te%$en de 24 de o%e de la sosi%ea $%#ii, +a asi&u%a desc%ca%ea acesteia 9i tot ce i$7lic 7%ezentul cont%act. I(. )ARANII '.1. 62nzto%ul a%e o-li&a)ia de a eli-e%a un ce%ti#icat de calitate sau un -uletin de analiz 7ent%u $a%#. A-ate%ile de la 7%e+ede%ile acesto% docu$ente l o-li& 7e +2nzto% s #ac nlocui%ile sau %e$edie%ile ce se i$7un sau s aco%de %educe%i de 7%e) o%i s ai- d%e7tul la $a(o%%i de 7%e) 7ent%u o calitate su7e%ioa% celei sti7ulate n cont%act. '.2. 8ent%u 7%odusele ce +o% #i utilizate i$ediat du7 li+%a%e, +2nzto%ul sta-ile9te un sin&u% te%$en de &a%an)ie. =e%$enul de &a%an)ie nce7e s cu%& de la data de .............................. 72n la data de ............................................................................... . Da%an)ia 7oate #i 7%elun&it n u%$toa%ele condi)ii> ................................................................... 9i nceteaz> ............................................... . '.3. 8ent%u 7%odusele ce nu +o% #i utilizate i$ediat du7 li+%a%e, se con+in dou te%$ene de &a%an)ie> unul de #a-%ica)ie a 7%odusului, nce72nd cu data de ....................., ia% altul cu nce7e%e de la data de ....................., data li+%%ii : te%$en i$7us 7ent%u e+ita%ea de&%ad%ii 7%odusului 7%int%:o de7ozita%e ndelun&at. '.4. 8ent%u 7%odusele ce i$7un te%$en de &a%an)ie, +2nzto%ul +a indica> a" nce7e%ea te%$enului de &a%an)ie 9i du%ata luiC -" cazu%ile de nceta%e sau 7%elun&i%e a te%$enului de &a%an)ieC c" data nce7e%ii 9i te%$in%ii li+%%ilo%C d" docu$ente de atesta%e a calit)ii $%#ii. '.5. nunt%ul te%$enului de &a%an)ie +2nzto%ul se o-li& s aco%de asisten) tehnic 7ent%u $a%#a li+%at 9i #u%niza%ea de 7iese de nlocui%e, aceste o7e%a)iuni #c2ndu:se &%atuit. '.1. 62nzto%ul este %s7unzto% de +iciile ascunse 9i de +iciile a7a%ente, 7%i+ind calitatea $%#ii 7e ca%e acesta o li+%eaz cu$7%to%ului. (. CONTROLUL &I RECEPIA MR*II 10.1. 62nzto%ul este o-li&at s 7%edea $a%#a la locul sti7ulat n cont%act 9i s t%ans#e%e cu$7%to%ului 7%o7%ietatea asu7%a 7%oduselo%, du7 ncasa%ea 7%e)ului sta-ilit. 10.2. Cu$7%to%ul se o-li& s 7%eia $a%#a du7 ce a #ost e#ectuat %ece7)ia ei cantitati+ 9i calitati+. La #inalul %ece7)iei se +a ncheia un 7%oces:+e%-al de %ece7)ie, se$nat de 7a%tici7an)ii la o7e%a)iunea %es7ecti+. 10.3. n cazul n ca%e %ezultatele %ece7)iei #inale nu 7e%$it 7%elua%ea $%#ii de ct%e cu$7%to%, acesta este o-li&at s de7oziteze $a%#a n condi)ii no%$ale de 7st%a%e 9i conse%+a%e, #iind %s7unzto% de custodia ei, 7e contul 9i cheltuielile +2nzto%ului. 10.4. Rece7)ia $%#ii +a #i #cut la ....................., de ct%e ...................... . $7ute%nicitul din 7a%tea cu$7%to%ului este o-li&at s co$unice +2nzto%ului, n ti$7 %ezona-il, o%ice de#ec)iune sau ne%e&ul desco7e%it n ti$7ul cont%olului. n caz cont%a%, nein#o%$a%ea +2nzto%ului l li7se9te 7e cu$7%to% de d%e7tu%ile ce:i %e+in. 10.5. n cazul n ca%e cu$7%to%ul hot%9te s %e#uze $a%#a, acesta t%e-uie s ac)ioneze n ti$7 util 9i decis, 7%in noti#ica%ea +2nzto%ului 9i s cea% inst%uc)iuni, 7ent%u ca +2nzto%ul s 7oat lua $su%ile necesa%e 7ent%u li$ita%ea 7ie%de%ilo%. 10.1. 4ac li+%a%ea $%#ii se +a e#ectua e9alonat, 7ent%u #ieca%e li+%a%e n 7a%te, +2nzto%ul 9i cu$7%to%ul +o% ncheia acte adi)ionale se7a%ate, ia% de#ec)iunile constatate la un lot de $a%# nu +o% a#ecta continuitatea li+%%ii celo%lalte lotu%i. 10.0. Res7in&e%ea $%#ii nu echi+aleaz cu %ezilie%ea sau cu %ezolu)iunea cont%actului. 10./. Riscu%ile ce decu%& din %es7in&e%ea $%#ii de ct%e cu$7%to% %e+in +2nzto%ului. (I. MODUL DE E*ECTUARE A TRAN+PORTULUI,

11.1. =%ans7o%tul se +a e#ectua ............................................................................................................ -.u 11.1. =%ans7o%tul se +a e#ectua co$-inat, ast#el> ........................ . (II. RECLAMAII 12.1. Cu$7%to%ul a%e d%e7tul s %ecla$e, a-ate%ile cantitati+e sau calitati+e 9i de#ec)iuni ale 7%oduselo%, dete%$inate de +icii ascunse sau alte cauze &ene%ate din ne&li(en)a +2nzto%ului. 12.2. Recla$a)iile +o% #i #cute n te%$en de ..................... luni/ani de la 7%elua%ea $%#ii de ct%e cu$7%to% de la +2nzto%, n sc%is, 9i +o% cu7%inde, n $od o-li&ato%iu, u%$toa%ele> o-iectul %ecla$a)ieiC te%$enul n ca%e au #ost #o%$ulateC do+ezile a-ate%ilo% %ecla$ateC $etoda de +e%i#ica%e ce t%e-uie #olositC cauzele ca%e au dete%$inat de#ectele %ecla$ateC necesitatea 7st%%ii $%#ii %ecla$ate n de7ozit, 7e un te%$en cont%actual dete%$inatC $odul de stin&e%e a %ecla$a)iilo% !7%in nlocui%e, %e7a%a%e, aco%da%e de -oni#ica)ii" . 12.3. 4e#ec)iunile constatate n u%$a t%ans7o%tului de#ectuos se +o% %e&si n %ecla$a)ii #cute de cu$7%to% c%u9ului, cu n9tiin)a%ea +2nzto%ului. (III. INVALIDAREA PARIAL 13.1. Rezilie%ea total sau 7a%)ial a clauzelo% cont%actului nu a%e nici un e#ect asu7%a o-li&a)iilo% de(a scadente nt%e 7%)i. 13.2. 8%e+ede%ile alineatului 7%ecedent nu sunt de natu% s nltu%e %s7unde%ea 7%)ii ca%e, din +ina sa, a dete%$inat nceta%ea cont%actului. (IV. CE+IUNEA CONTRACTULUI 14.1. 8%)ile cont%actante nu +o% 7utea cesiona d%e7tu%ile 9i o-li&a)iile 7%e+zute de 7%ezentul cont%act unei te%)e 7e%soane #% aco%dul eB7%es, dat n sc%is de cedent. 14.2. Aco%dul 7%e+zut la alineatul 7%ecedent t%e-uie co$unicat de cesiona% n te%$en de ................. zile de la data c2nd cedentul i:a ce%ut acest aco%dC n caz cont%a% se 7%ezu$ c cesiona%ul nu a consi$)it cesiunea cont%actului. (V. *ORA MA'OR 15.1. Nici una dint%e 7%)ile cont%actante nu %s7unde de neeBecuta%ea la te%$en sau/9i de eBecuta%ea n $od neco%es7unzto% : total sau 7a%)ial : a o%ic%ei o-li&a)ii ca%e i %e+ine n -aza 7%ezentului cont%act, dac neeBecuta%ea sau eBecuta%ea neco%es7unztoa%e a o-li&a)iei %es7ecti+e a #ost cauzat de #o%)a $a(o%, a9a cu$ este de#init de le&e. 15.2. 8a%tea ca%e in+oc #o%)a $a(o% este o-li&at s noti#ice celeilalte 7%)i, n te%$en de .................. !zile, o%e", 7%oduce%ea e+eni$entului 9i s ia toate $su%ile 7osi-ile n +ede%ea li$it%ii consecin)elo% lui. 15.3. 4ac n te%$en de .................. !zile, o%e" de la 7%oduce%e, e+eni$entul %es7ecti+ nu nceteaz, 7%)ile au d%e7tul s:9i noti#ice nceta%ea de 7lin d%e7t a 7%ezentului cont%act #% ca +%euna dint%e ele s 7%etind daune:inte%ese. (VI. CLAUZA PENAL 11.1. n cazul n ca%e una dint%e 7%)i nu 9i nde7line9te o-li&a)iile cont%actuale sau 9i le nde7line9te n $od neco%es7unzto%, se o-li& s 7lteasc celeilalte 7%)i 7enalit)i daune inte%ese n +aloa%e de ..................................., ast#el> ................. . (VII. NOTI*ICRI 10.1. n acce7)iunea 7%)ilo% cont%actante, o%ice noti#ica%e ad%esat de una dint%e acestea celeilalte este +ala-il nde7linit dac +a #i t%ans$is la ad%esa/sediul 7%e+zut n 7a%tea int%oducti+ a 7%ezentului cont%act. 10.2. n cazul n ca%e noti#ica%ea se #ace 7e cale 7o9tal, ea +a #i t%ans$is, 7%in sc%isoa%e %eco$andat, cu con#i%$a%e de 7%i$i%e !A.R." 9i se conside% 7%i$it de destinata% la data $en)ionat de o#iciul 7o9tal 7%i$ito% 7e aceast con#i%$a%e. 10.3. 4ac noti#ica%ea se t%i$ite 7%in teleB sau tele#aB, ea se conside% 7%i$it n 7%i$a zi luc%toa%e du7 cea n ca%e a #ost eB7ediat. 10.4. Noti#ic%ile +e%-ale nu se iau n conside%a%e de nici una dint%e 7%)i, dac nu sunt con#i%$ate, 7%in inte%$ediul uneia dint%e $odalit)ile 7%e+zute la alineatele 7%ecedente. (VIII. +OLUIONAREA LITI)IILOR 1/.1. n cazul n ca%e %ezol+a%ea ne n)ele&e%ilo% nu este 7osi-il 7e cale a$ia-il, ele +o% #i su7use s7%e solu)iona%e Cu%)ii de A%-it%a( Co$e%cial *nte%na)ional de 7e l2n& Ca$e%a de Co$e%) 9i *ndust%ie a Ro$2niei, con#o%$ %e&ula$entului su. (I(. /NCETAREA CONTRACTULUI 1'.1. 8%ezentul cont%act nceteaz de 7lin d%e7t, #% a $ai #i necesa% inte%+en)ia unui/unei t%i-unal a%-it%al/instan)e (udecto%e9ti, n cazul n ca%e una dint%e 7%)i> nu 9i eBecut una dint%e o-li&a)iile esen)iale enu$e%ate la 7ct. .............., din 7%ezentul cont%actC
E"

este decla%at n sta%e de inca7acitate de 7l)i sau a #ost declan9at 7%ocedu%a de lichida%e !#ali$ent" nainte de nce7e%ea eBecut%ii 7%ezentului cont%actC cesioneaz d%e7tu%ile 9i o-li&a)iile sale 7%e+zute de 7%ezentul cont%act #% aco%dul celeilalte 7%)iC 9i ncalc +%euna dint%e o-li&a)iile sale, du7 ce a #ost a+e%tizat, 7%int%:o noti#ica%e sc%is, de ct%e cealalt 7a%te, c o nou ne%es7ecta%e a acesto%a +a duce la %ezolu)iunea/%ezilie%ea 7%ezentului cont%act. -.u n te%$en de ........ zile de la data 7%i$i%ii noti#ic%ii 7%in ca%e i s:a adus la cuno9tin) c nu 9i:a eBecutat o%i 9i eBecut n $od neco%es7unzto% o%ica%e dint%e o-li&a)iile ce:i %e+in. 1'.2. 8a%tea ca%e in+oc o cauz de nceta%e a 7%e+ede%ilo% 7%ezentului cont%act o +a noti#ica celeilalte 7%)i, cu cel 7u)in ......... zile nainte de data la ca%e nceta%ea u%$eaz s:9i 7%oduc e#ectele. 1'.3. Rezilie%ea 7%ezentului cont%act nu +a a+ea nici un e#ect asu7%a o-li&a)iilo% de(a scadente nt%e 7%)ile cont%actante. 1'.4. 8%e+ede%ile 7%ezentului ca7itol nu nltu% %s7unde%ea 7%)ii ca%e n $od cul7a-il a cauzat nceta%ea cont%actului. ((. CLAUZE *INALE 20.1. ?odi#ica%ea 7%ezentului cont%act se #ace nu$ai 7%in act adi)ional ncheiat nt%e 7%)ile cont%actante. 20.2. 8%ezentul cont%act, $7%eun cu aneBele sale ca%e #ac 7a%te inte&%ant din cu7%insul su, %e7%ezint +oin)a 7%)ilo% 9i nltu% o%ice alt n)ele&e%e +e%-al dint%e acestea, ante%ioa% sau ulte%ioa% ncheie%ii lui. 20.3. n cazul n ca%e 7%)ile 9i ncalc o-li&a)iile lo%, neeBe%cita%ea de 7a%tea ca%e su#e% +%eun 7%e(udiciu a d%e7tului de a ce%e eBecuta%ea ntoc$ai sau 7%in echi+alent -nesc a o-li&a)iei %es7ecti+e nu nsea$n c ea a %enun)at la acest d%e7t al su. 20.4. 8%ezentul cont%act a #ost ncheiat nt%:un nu$% de ................ eBe$7la%e, din ca%e ................... astzi ................., data se$n%ii lui. 6FNGH=,R C<?8HRH=,R

IIIIIIIIIIIIII ?odul de e#ectua%e a t%ans7o%tului este n #unc)ie de s7eci#icul 7%oduselo% ce t%e-uie t%ans7o%tate. Ast#el, +o% #i sti7ulate n cont%act> cile de t%ans7o%t, $i(loacele de t%ans7o%t, necesitatea ada7t%ii a$-ala(elo% eBte%ioa%e sau containe%elo% cu s7eci#icul $i(loacelo% de t%ans7o%t, t%anzito%ii.
E"