Sunteți pe pagina 1din 16

Unitatea de invmnt ______________________ DEPARTAMENT SECRETARIAT

PROCEDURA OPERATIONALA

Ediia # $ Nr%e&emp are '

privind evidena prezenei, invoiri or Revizia #(((% !i "on"edii or Nr%e&%# Pa)ina $ din $* COD # P%O% +, E&emp ar nr%$

$%Li-ta re-pon-a.i iti or "/ e a.orarea, veri0i"area !i apro.area ediiei -a/, d/p "az, a reviziei 1n "adr/ ediiei pro"ed/rii operaiona e%

6 $%$ $%+% $%7

ELEMENTE PRI2IND RESPONSA3ILII4 OPERATIUNEA $ ELA3ORAT 2ERI5ICAT APRO3AT

NUMELE SI PRENUMELE +

5UNCTIA

DATA

SEMNATURA

7 SECRETAR DIRECTOR DIRECTOR

Unitatea de invmnt ______________________ DEPARTAMENT SECRETARIAT

PROCEDURA OPERATIONALA

Ediia # $ Nr%e&emp are '

privind evidena prezenei, invoiri or Revizia #(((% !i "on"edii or Nr%e&%# Pa)ina + din $* COD # P%O% +, E&emp ar nr%$

+%Sit/aia ediii or !i a revizii or in "adr/ ediii or pro"ed/rii operaiona e

Ediia -a/ d/p "az, revizia 1n "adr/ ediiei $ +%$ +%+ +%7 ( ( +%n Ediia $ Revizia $ Revizia Revizia Ediia II Ia $

Componenta reviz/it + &

Moda itatea reviziei 7 &

Data a "are -e ap i" prevederi e ediiei -a/ reviziei ediiei 8 $*%67%+669

Unitatea de invmnt ______________________ DEPARTAMENT SECRETARIAT

PROCEDURA OPERATIONALA

Ediia # $ Nr%e&emp are '

privind evidena prezenei, invoiri or Revizia #(((% !i "on"edii or Nr%e&%# Pa)ina 7 din $* COD # P%O% +, E&emp ar nr%$

7%Li-ta "/prinznd per-oane e a "are -e di0/zeaz ediia -a/ d/p "az, revizia din "adr/ ediiei pro"ed/rii operationa e S"op/ di0/zrii + aplicare informare E&%nr% 7 1 2 Compartiment 8 secretariat Personal didactic 5/n"ia , secretar director N/me e !i pren/me e * Data primirii ' 16.03.2009 16.03.2009 Semnt/ ra :

$ 3.1 3.2

3.3 3.4 3.5 3.6 3.#. 3.% 3.9

informare informare informare Informare e$idena ar&i$are "lte scopuri

3 4 4 4 5 6 #

conducere Personal did. auxiliar Personal nedidactic Consiliul de administraie secretariat secretariat secretar

director director director Pre edin! tele C" secretar secretar secretar

16.03.2009 16.03.2009 16.03.2009 16.03.2009 16.03.2009 16.03.2009 16.03.2009

Unitatea de invmnt ______________________ DEPARTAMENT SECRETARIAT

PROCEDURA OPERATIONALA

Ediia # $ Nr%e&emp are '

privind evidena prezenei, invoiri or Revizia #(((% !i "on"edii or Nr%e&%# Pa)ina 8 din $* COD # P%O% +, E&emp ar nr%$

8%SCOPUL PROCEDURII # sta'ile te modul de reali(are a acti$itatii) compartimentele i persoanele implicate* d+ asi,urari cu pri$ire la existena documentelor adec$ate derul+rii acti$it+ilor* asi,ur+ continuitatea acti$itatii) spri-in+ auditul i.sau alte or,ane a'ilitate /n aciuni de auditare i.sau control iar pe mana,er /n luarea deci(iei) sta'ile te sarcini pri$ind circuitul documentelor necesare. alte scopuri specific procedurii operaionale

Unitatea de invmnt ______________________ DEPARTAMENT SECRETARIAT

PROCEDURA OPERATIONALA

Ediia # $ Nr%e&emp are '

privind evidena prezenei, invoiri or Revizia #(((% !i "on"edii or Nr%e&%# Pa)ina , din $* COD # P%O% +, E&emp ar nr%$

,%DOMENIUL DE APLICARE ,%$!Preci(area acti$it+tii la care se refer+ P01e$idenierea pre(enei an,a-ailor)a /n$oirilor a C0 /n 'a(a cererilor)sta'ilirea etapelor i acti$itailor ce se $or desf+ ura) pa ii de urmat /n cadrul e$idenei pre(enei /n cadrul instituiei2 ,%+!3elimitarea acti$itatii /n cadrul portofolliului de acti$itati desf+ urate1toate etapele ce $or fi parcurse pri$ind pre(ena) /n$oirile) concediile de odi&n+2 ,%7.!4ista principalelor acti$itati de care depinde 5 a2 "ceast+ acti$itate depinde de acti$itatea compartimentelor 5 secretariat '2de aceast+ acti$itate depind urm+toarele compartimente 5 secretariat personal didactic conducere personal didactic auxiliar 1secretar I")ad!tor fin.de patrimoniu 6II) 'i'liotecar2 personal nedidactic1/n,ri-itori) muncitori de /ntreinere2 ,%8;4istarea compartimentelor furni(oare de date i.sau 'eneficiare de re(ultate ale acti$it+ii procedurale) listarea compartimentelor implicate /n procesul acti$itaii. a<a"tivitatea depinde de 0/rnizarea date or # secretariat .<de a"ea-t a"tivitate depind "ompartimente e # secretariat personal didactic conducere personal didactic auxiliar personal nedidactic 1 /n,ri-itori) muncitori de /ntreinere2

Unitatea de invmnt ______________________ DEPARTAMENT SECRETARIAT

PROCEDURA OPERATIONALA

Ediia # $ Nr%e&emp are '

privind evidena prezenei, invoiri or Revizia #(((% !i "on"edii or Nr%e&%# Pa)ina * din $* COD # P%O% +, E&emp ar nr%$

*%DOCUMENTE DE RE5ERINTA Re) ementri internaiona e #-tandade internaiona e de mana)ement4"ontro intern a< e)i- aie primar # Codul 6uncii 1 le,ea nr.53.2003 cu complet+rile ulterioare) 7.8.nr.250.1992 actuali(at+ 1concediul de odi&n+) alte concedii din unit+ile 'u,etare2* 7.8. nr.5#%.1992 pt.modificarea 7.8.nr.250.1992* 7.8. nr.314.19951completarea i modificarea 7.8. nr.250.1992_ 0.9.8 nr.65.29 iunie 2005 pri$ind modificarea i completarea 4e,ii nr.53.2003* 0rdonana nr.29.1%.0%.19951cu completarile i modific+rile pri$ind drepturile cu$enite salariailor adin administraia pu'lic) alte unit+i 'ui,etare2* 4:8: nr.133.29.12.19951 care completea(+ pre$ederile 0rdonanei nr.29.19952* 3:C;:< =;.92.19#6 pri$ind carnetul de munc+. .< e)i- aie -e"/ndar# 0rdinul 6.:.=. nr.3251.199% pri$ind apro'area normelor metodolodie pentru efectuarea concediului de odi&na a personalului didactic* =omemclator din 14.012.2004 pri$ind /ntocmirea i utili(area re,istrelor i formularelor financiar conta'ile) commune pe economie care nu au re,im special de /nscriere i numerotare* "<a te do"/mente # Circuitul documentelor* ;e,ulamentul intern al institutiei pu'lice

Unitatea de invmnt ______________________ DEPARTAMENT SECRETARIAT

PROCEDURA OPERATIONALA

Ediia # $ Nr%e&emp are '

privind evidena prezenei, invoiri or Revizia #(((% !i "on"edii or Nr%e&%# Pa)ina ' din $* COD # P%O% +, E&emp ar nr%$

'%De0iniii !i a.revieri # a< de0iniii # pro"ed/r operaiona #pre(entarea formali(at+) /n scris a tutror pa ilor ce tre'uie urmai) a metodelor i procedelor cu pri$ire la aspectul procesual* Ediie 5 forma iniial+ sau actuali(at+ a unei procedure operaionale Revizie 1n "adr/ /nei ediii>actiune de modificare a uneia sau mai multor component ale P0. .< a.revieri a e temeni or# P0 >procedur+ operaional+ :! ela'orare* ?!$erificare* "!apro'are "p.!aplicare "&!ar&i$are P!predare =! numirea P!pre(entarea 6:= >6inisterul :ducaiei =aionale 4 >le,e 908!ordonana de 9r,ena a 8u$ernului 09!0rdonana de 9r,en+ 0!ordonant+ 3!decret C0 concediu de odi&n+ C6! carnet de munc+ ;:?I@"4! re,istru de e$idena a salariailor ACP >foaie colecti$+ de pre(ena ;I >;e,ulement intern ;6 > resurse material 0@! ore suplimentare ;9! resurse umane CP!condica de pre(ena CAP!concediu f+ra plata 0PC ordonator principal de credite

Unitatea de invmnt ______________________ DEPARTAMENT SECRETARIAT

PROCEDURA OPERATIONALA

Ediia # $ Nr%e&emp are '

privind evidena prezenei, invoiri or Revizia #(((% !i "on"edii or Nr%e&%# Pa)ina : din $* COD # P%O% +, E&emp ar nr%$

:%De-"rierea pro"ed/rii a< do"/mente /ti izate # $!condica de pre(ent+ +!ACP 7!carnetul de munc+ 8!;:?I@"4 '<Conin/t/ !i ro / do"/mente or $%Condi"a de prezena 5 a.ser$e te ca document o'li,atoriu /n care an,a-atul semnea(+ la /nceputul i sfBr itul pro,ramului consemnarea orelor suplimentare) orelor de noapte) concedii de odi&n+) concedii 'oal+) accidente /n munca) maternitate) /n$oiri) concediu f+r+ salariu) a'sene nemoti$ate* ..se /ntocne te /ntr!un sin,ur exemplar de compartimentul resurse umane di' cadrul instituiei* ". nu circul+* d.se ar&i$ea(+ la compartimentul resurse umane din cadrul instituiei pu'lice* e.conine minim o'li,atoriu 5denumirea instituiei) secia pentru care se /ntocme te documentul) /n interior se $or scrie numele i prenumele salariailor ) funcia (iua luna anul) semn+tura ora plec+rii) a'sene nemoti$ate 1pentru personalul didactic auxiliar i nedidactic2 pentru personalul didactic cindica de pre(ena cuprinde 0rarul claselor pe (ile ore specialitai) su'iectele leciilor .) semnatura profesorilor) confirmarea directorului i a secretarului. +%5oaia "o e"tiv de prezen# a..@er$e te ca 5 document centrali(ator pri$ind e$idena timpului de munc+ a salariatului) a orelor suplimentare) orelor de noapte) concediu de odi&n+) concedii de 'oal+) maternitate) /n$oiri i concediu f+ra salariu) a'sene nemoti$ate* .%Se 1nto"me!te /ntr!un sin,ur exemplar care st+ la 'a(a /ntocmirii statelor de plat+ "% Cir"/ #la persoana care /l /ntocme te* conducerea unit+ii care /l apro'+* document -ustificati$ care st+ la 'a(a /ntocmirii statelor de plat+* d%Se ar=iveaz la ser$iciul financiar conta'il .secretariat* e%Conin/t/ minim o. i)atori/ # denumirea unit+ii* secia pentru care se /ntocme te* luna pentru care se /ntocme te* a're$ieri ce stau la 'a(a /ntocmirii documentelor* ta'el centrali(ator care $a cuprinde urm+toarele coloane 5 nr.crt) nr.matricol) numele i prenumele salariatului.) meseria.funcia) orele separate pe (ile calendaristice) totalul orelor lucrate ore suplimentare cu #5C i respecti$ cu 100C i orele de noapte) total ore nelucrate)

Unitatea de invmnt ______________________ DEPARTAMENT SECRETARIAT

PROCEDURA OPERATIONALA

Ediia # $ Nr%e&emp are '

privind evidena prezenei, invoiri or Revizia #(((% !i "on"edii or Nr%e&%# Pa)ina 9 din $* COD # P%O% +, E&emp ar nr%$

orele de /ntrerupere) ultima coloan+ este /mp+rita i cuprind4 concedii de 'oal+) accidente de munc+) /n$oiri) concediu f+ra salariu) a'sene nemoti$ate. 7%Carnet/ de m/n" # este actul official prin care se do$ede te 5 cec&imea /n munc+) $ec&imea /n unitate) timpul lucrat la locurile de munc+) meseria) specialitatea) drepturile salariale al an,a-ailor) timpul lucrat /n condiii deose'ite de munc+.@e /ntocme te doar pentru persoanela care au un contract de muc+.Cu prinde 2 p+rti a2 prima parte tre'uie s+ cuprind+ date de identificare a salariatul*ui) pre,+tirea profesional+ i de specialitate. '2a dua parte 5timpul lucrat) temeiul le,al al contractului de munca) fucntia deinut+ )drepturile salariale)semn+tura si tampila persoanei autori(ate care face /nscrisul.cu prinde de asemenea si o parte destinat+ corecturilor facute /nscrisurilor ronate) semnatura si stampila persoanei autori(ate. 8%RE2ISAL; are /rmtoare e e emente # elemente de identificare a salariatului data an,a-+rii funcia.ocupaia tipul contractului de munc+ data i temeiul /ncetarii contr.de munca seria i nr. Carnetului de munc+ se ar&i$ea(+ dupa normela /n $i,oare. Cir"/it/ do"/mente or! conf.anexei Re-/r-e materia e >cf.listei de in$entor Re-/r-e /mane!cf.staleor de functii anexate Re-/r-e 0inan"iare > cf.'u,etului apro'at. P ani0i"area operai/ni or Evidenierea prezenei 1nvoiri or !i "on"edii or # ;procurarea condicii de pre(ena a personalului !/ntocmirea procesului $er'al pe ultima fil + !/nscrierea salariailor /n CP !desemnarea prin deci(ie a persoanei responsa'ile cu CP !sta'ilirea pro,ramului de lucruDpt.persd.nedidactic i didactic auxiliar2 i a orarului scolii pt.personalul didactic !/ntocmirea ACP !/ntocmirea cererilor de /n$oire* !/nscrierea concediului f+ra plat+ /n CP i ACP !/nre,istrarea cererii pentru acordarea de (ile li'ere platite*

Unitatea de invmnt ______________________ DEPARTAMENT SECRETARIAT

PROCEDURA OPERATIONALA

Ediia # $ Nr%e&emp are '

privind evidena prezenei, invoiri or Revizia #(((% !i "on"edii or Nr%e&%# Pa)ina $6 din $* COD # P%O% +, E&emp ar nr%$

!apro'area cererii de c+tre conduc+torul unitaii !/ntocmirea unei e$idene (ilele li'ere platite !/ntocmirea cererii de concediu f+ra plat+ !/nre,istrarea) apro'area i emirerea deci(iei pentru aceasta !predarea unui exemplar su' semn+tur+ pri$at+ solicitantului !/ntocmirea e$idenei (ilelor de concediu f+r+ plat+ pentru fiecare salariat !/nscrierea /n ACP a concediului f+ra plat+* !anunt+rea instituie /n ca(ul concediilor medicale * !$i(area) pre(entarea) apro'area concediilEor medicale de c+tre conduc+torul unitaii !/ntocmirea e$idenai concediilor medicale pentru fiecare salariat IDENTI5ICAREA RISCURILOR; RESURSE UMANE

O3IECTE AUDITA3ILE $ 1.Procurarea CP a personalului 2.=umerotarea filelor CP 3./ntocmirea pro$esului $er'al pe ultima fil+ CP 4.Inscrierea salariailor) orarului 1pt.personalul didactic2 5. 3esemnarea prin deci(ie a persoanei responsa'ile cu CP 6.@ta'ilirea pro,ramului de lucru #.@emnarea condicii de pre(ena %./ntocmirea ACPla f+r itul lunii 9."pro'area ACP de c+tre conduc+torul unitaii 10./ntocmirea cererii de /n$oire 11./nre,istrarea cererii 12."pro'area cererii

RISCURI SEMNI5ICATI2E + Inexistena CP /n cadrul /nstituiei 0miterea numerot+rii =e/ntocmirea procesului $er'al =e/nscrierea salariailor i a orarului =edesemnarea prin deci(ie a persoanei responsa'ile cu CP =esta'ilirea pro,r.de lucru =esemnarea CP =e/ntocmirea ACP =eapro'area =e/ntocmirea cererii ne/nre,istrarea =eapro'area

Unitatea de invmnt ______________________ DEPARTAMENT SECRETARIAT

PROCEDURA OPERATIONALA

Ediia # $ Nr%e&emp are '

privind evidena prezenei, invoiri or Revizia #(((% !i "on"edii or Nr%e&%# Pa)ina $$ din $* COD # P%O% +, E&emp ar nr%$ RISCURI SEMNI5ICATI2E ne/nscrierea 0misiunea planificarii =e/ntocmirea cererii ne/nre,istrarea =eapro'area cererii =e/ntocmirea e$idenei =e/nre,istrarea 0mierea /nscrierii 0miterea /nscrierii 0miterea deci(iei =esemnarea deci(iei % =epredarea =e/ntocmirea cererii =eemiterea documentelor

O3IECTE AUDITA3ILE 13./nscrierea /n$oirii /n CP 14.Planificarea concediilor de odi&na C0 15./ntocmirea cererii de C0 16./nre,istrarea cererii 1#."pro'area cdererii C0 1%./ntocmirea e$idenei C0 19./nre,istrarea /n e$idena a C0 20./nscrierea (ilelor de C0 /n CP 21./nscrierea (ilelor de C0 pt.fiecare salariat 22.emiterea deci(iei de apro'are a C0 23.@emnarea deci(iei de c+tre conduc+torul unitaii 24.predarea unui exemplar din deci(ie salariatului su' semnatura pri$at+ 25./ntocmirea cererii de concediu fara plata CAP 26.Inre,istrarea )apro'area) emiterea semnarea deci(iei pentru CAP)predarea salariatului su' semn+tur+ pri$at+ a unui exemplar 2#.Intocmirea) /nre,istrarea unei e$idene a CAP 2%./nscrierea /n C6 )ACP a CA@) 29.Intocmirea ) /nre,istrarea)apro'area) e$identei cerererii de acordare a (ilelor li'ere) 30.Inre,istrarea /n ACP a (ilelor li'ere 31."nunarea instituiei /n termen de 3 (ile a Concediului medical

=e/ntocmirea documentelor 0mitertea /nscrierii =eemiterea documentelor

0miterea /nre,istr+rii =eanunarea instituiei

Unitatea de invmnt ______________________ DEPARTAMENT SECRETARIAT

PROCEDURA OPERATIONALA

Ediia # $ Nr%e&emp are '

privind evidena prezenei, invoiri or Revizia #(((% !i "on"edii or Nr%e&%# Pa)ina $+ din $* COD # P%O% +, E&emp ar nr%$ RISCURI SEMNI5ICATI2E =eemiterea documentelor =e/nre,istrarea

O3IECTE AUDITA3ILE 32.?i(area) apro'area) intocmirea e$identi concediilor medicale 33./nre,istrarea /n e$idena desc&is+ a concediilor medicale

Der/ area operai/ni or a"tivitii O3IECTE AUDITA3ILE $ 1.Procurarea CP 2.=umerotarea filelor 3.Intocmirea procesului $er'al pe ultima fil+ 4.Inscrierea salariailor 1didactic auxiliar i nedidactic1) a orarului la personalul didactic 5.desemnarea prin deci(ie a persoanei responsa'ile cu CP 6.sta'ilirea pro,ramului de lucru #.@emnarea CP %.Intocmirea ACP la sf+r itul lunii 9."pro'area ACP de c+tre conduc+torul unitaii 10.Intocmirea) /nre,istrarea)apro'area cererii de /n$oire 11.Inscrierea /n$oirii /n CP)ACP Operai/ni de-0!/rate + "c&i(iionarea CP tipi(at+ pt.fiecare loc de munc+ =umerotarea filelor Fntocmirea procesului $er'al :fectuarea /nscrierilor @e emite deci(ie din partea conduc+torului unitatii i /nm+nat+ persoanei /n cau(+ @ta'ilirea pro,ramului @emnarea CP Intocmirea ACP la sfBrsiul lunii dup+ CP 1e$idenierea orelor de C0. CAP) concediu medical ) ore suplimentare G "pro'area su' semn+tura de c+tre conduc+torul unit+ii Cererea de /n$oire se apro'+ de conduc+torul unit+ii) dp+ ce a fost /nre,istrat+ i I s!a dat n num+r 0rele de /n$oire se /nscrieu /n dreptul fiec+rui an,a-at

12.Planificarea C0 13.Intocmirea) inre,istrarea)apro'area cererii de C0 14.Intocmirea unei e$idene separate a C0 15.Inscrierea (ilelor de C0 /n CP i In ACP pentru fiecare an,a-at

Fn luna decem'rie a fiec+rui an se $a face o planificare a C0 pentru fiecare an,a-at /n parte ;edactarea cererii)/nre,istrarea /n unitate) apro'area de c+tre conduc+torul unit+ii Fntocmirea e$idenei pt.fiecare an,a-at @e trec /n CP toate (ilele de concediu pt.fiecare an,a-at precum i /n ACP la sf+r itul fiec+rei luni

Unitatea de invmnt ______________________ DEPARTAMENT SECRETARIAT

PROCEDURA OPERATIONALA

Ediia # $ Nr%e&emp are '

privind evidena prezenei, invoiri or Revizia #(((% !i "on"edii or Nr%e&%# Pa)ina $7 din $* COD # P%O% +, E&emp ar nr%$
Operai/ni de-0!/rate

O3IECTE AUDITA3ILE

16.Intocmirea)/nre,istrarea)apro'area i emiterea deci(iei pentru CA@ 1#.@emnarea deci(iei) predarea uni exemplar su' semn+tur+ pri$ate salariatului 1%.Intocmirea unei e$idene a CA@ 19.Inscrierea CA@ /n CP) ACP 20.Intocmirea) Inre,istrarea)apro'area cererii pentru acordarea de (ile li'ere pl+tite 21. Inscrierea (ilelor li'ere In CP i In ACP 22."nunarea)$i(area @i apro'area concediilor medicale 23.Intocmirea unei e$idene a concediilor medicale 24.Inre,istrarea /n e$idena desc&is+ a concediilor medicale

;edactarea cererii da c+tre an,a-at) inre,istrarea /n unitate)apro'area de c+tre conduc+torul unit+ii)emiterea deci(iei de apro'are @emnarea deci(iei de c+tre conduc+torul unit+tii) eli'erarea unui exemplar ) su' semn+tur+ an,a-atului Intocmirea e$idenei pentru fiecare salariat Fnscrierea pentru fiecare an,a-at 10 ;eadactarea cererii de c+tre an,a-at)/nre,istrarea /n unitate)apro'area de c+tre conduc+torul unit+ii a cererii pt.(ile li'ere pl+tite Inre,istrarea /n e$idena a (ilelor li'ere pt.fiecare an,a-at) mentionarea acestora /n ACP Heneficiarul are o'li,aia de a anuna /n tremens de 3 (ile data de la care 'eneficia(+ de concediu medical)concediul medical $a fi $i(at de medical de familie i apro'at de c+tre conduc+torul unit+ii Fntocmirea unei e$idene /n care s+ se /nscrie toate (ilele de concediu medical a$ute de fiecare an,a-at /n parte :$ident (ilelor de concediu medical pentru fiecare an,a-at

2a ori0i"area rez/ tate or a"tivitii /m'un+t+irea cunoa terii le,islaiei pri$ind e$idena pre(enei) /n$oirilor i concediilor cunoa terea modului de derulare a pa ilor pri$ind e$idena /n$oirilor i concediilor

Unitatea de invmnt ______________________ DEPARTAMENT SECRETARIAT

PROCEDURA OPERATIONALA

Ediia # $ Nr%e&emp are '

privind evidena prezenei, invoiri or Revizia #(((% !i "on"edii or Nr%e&%# Pa)ina $8 din $* COD # P%O% +, E&emp ar nr%$

9% RESPONSA3ILITATI

9%$% DIRECTORUL 1.3esemnea(+ prin deci(ie persoana responsa'ila cu CP* 2.@ta'ile te pro,ramul de lucru prin ;e,ulamentul intern 3."pro'a 5 ACP) cererile de /n$oire) C0) CA@) (ile li'ere platite) concedii medicale) ore suplimentare* 11 4.:mite deci(ii pentru 5 cererile de /n$oire) C0) CA@) ore suplimentare) (ile li'ere pl+tite* 5.Planifica C0 /n 'a(a cererilor /nre,istrate* 6.Procur+ CP formulare tipi(ate specifice fiec+rui punct de lucru. #.9rm+re te respectarea pro,ramului de lucru prin semnarea CP 9%+% SECRETARUL 1.=umerotea(+ filele CP i /ntocme te procesul $er'al la sfBr it* 2.Inscrie /n CP salariaii 1nedidactic i didactic auxiliarI2 orarul scolii la personalul didactic* 3.Intocme te ACP* 4.Inrefistrea(+ 5cererile de C0)CA@) /n$oire) (ile li'ere pl+tite) ore suplimentare10@2* 5.<ne e$idena pe fiecare salariat pentru 5 (ile C0)CA@)0@) concedii medicare) /n$oiri* 6.Pred+ su' semn+tur+ pri$at+ un exemplar din deci(iile emise de conduc+torul unit+ii) dup+ ce le!a /nre,istrat /n ;e,istrul de deci(ii al unit+ii.

Unitatea de invmnt ______________________ DEPARTAMENT SECRETARIAT

PROCEDURA OPERATIONALA

Ediia # $ Nr%e&emp are '

privind evidena prezenei, invoiri or Revizia #(((% !i "on"edii or Nr%e&%# Pa)ina $, din $* COD # P%O% +, E&emp ar nr%$

$6%Ane&e , 1nre)i-trri, ar=ivri Nr% Den/mire ane& ane& $% Cir"/it/ do"/mente or +% Li-ta de inventar 7% 8% 3/)et/ Stat/ de 0/n"ii E a.orator Apro.at Re-/r-e /mane Comi-ia de inventar 5inan"iar "onta.i Re-/r-e /mane dire"tor dire"tor Dire"tor OPC Dire"tor IS> S2 N/mr e&emp $ $ $ $ Di0/zare per-ona Ar=ivare A te e Lo" Per -e"ret Perm 7 ani 7 ani

)e-tionar -e"ret per-ona per-ona -e"ret

Se"ret% 7 ani

Unitatea de invmnt ______________________ DEPARTAMENT SECRETARIAT


$$% C/prin-

PROCEDURA OPERATIONALA

Ediia # $ Nr%e&emp are '

privind evidena prezenei, invoiri or Revizia #(((% !i "on"edii or Nr%e&%# Pa)ina $* din $* COD # P%O% +, E&emp ar nr%$

N/mar/ "omponentei in "adr/ pro"ed/rii operationa e 1. 2. 3. 4. 5. 6. #. %. 9. 10. 11.

Den/mirea "omponentei din "adr/ pro"ed/rii operationa e

Pa)ina

Coperta 4ista responsa'ililor cu ela'orarea) $erificarea si apro'area editiei sau) dupa ca() a re$i(iei /n cadrul ediiei procedurii operaionale @ituaia ediiilor si a re$i(iilor /n cadrul ediiilor procedurii operaionale 4ista cupri(Bnd persoanele la care se difu(ea(+ ediia sau) dupa) ca() re$i(ia din cadrul editiei procedurii operaionale @copul procedurii operaionale 3omeniul de aplicare a procedurii operaionale 3ocumentele de referinta aplica'ile acti$itatii procedurale 3efinitii si a're$ieri ale termenilor utili(ai /n procedura operaional+ 3escrierea procedurii operaionale ;esponsa'ilit+i si r+spunderi /n derularea acti$it+tii "nexe) /nre,istr+ri) ar&i$+ri Cuprins

1 1 1!2 2 2!3 3!4 4!5 5!11 11!12 13 13

S-ar putea să vă placă și