Sunteți pe pagina 1din 71

CUPRINS

GENERALITI.............................................................................................................6 CAPITOLUL I. SURSE REGENERABILE DE ENERGIE 1.1. Generatoare Eoliene...................18 1. . Generatoare Solare.....................!!

CAPITOLUL II. CONECTAREA LA REEA A SURSELOR REGENERABILE .1. Str"#t"ra $i$te%elor eoliene #one#tate la re&ea...................................................'( .1.1. Pre)entarea *eneral+ a re,re$oarelor.......................................................'1 .1. . Pre)entarea *eneral+ a in-ertoarelor........................................................'. . . Str"#t"ra $i$te%elor $olare #one#tate la re&ea.....................................................6! . .1. Pre)entarea *eneral+ a in-ertoarelor........................................................6/

CAPITOLUL III. SI0ULAREA SISTE0ELOR EOLIENE 1I SOLARE CONECTATE LA REEA !.1 Si%"larea $i$te%elor eoliene #one#tate la re&ea...................................................68 !. Si%"larea $i$te%elor $olare #one#tate la re&ea......................................................

BIBLIOGRA2IE...............................................................................................................'

'

GENERALITI 3n $e#tor"l ener*eti# ,in %a4oritatea $tatelor e"ro5ene $6a" 5ro,"$ tran$7or%+ri %a4ore ,eter%inate ,e ne#e$itatea #re8terii $i*"ran&ei 9n ali%entarea #" ener*ie a #on$"%atorilor: iar 9n #a,r"l a#e$tei #erin&e $"r$ele re*enera;ile ,e ener*ie o7er+ o $ol"&ie -ia;il+: in#l"$i- a#eea ,e 5rote#&ie a %e,i"l"i 9n#on4"r+tor. Si*"ran&a ali%entarii #" ener*ie a #on$"%atorilor ,in $tatele %e%;re ale Uni"nii E"ro5ene e$te a$i*"rat+ 9n %o, o;li*atori" 5rin l"area 9n #on$i,erare a i%5ort"rilor: 9n #on,i&iile li;erali)+rii 5ie&ei ,e ener*ie 8i 9n #on7or%itate #" ne-oia $trin*ent+ ,e aten"are a i%5a#t"l"i a$"5ra %e,i"l"i #li%ati# 5lanetar. O;ie#ti-"l $trate*i# 5ro5"$ 9n Cartea Al;+ 5entr" o Strate*ie Co%"nitar+ #on$t+ 9n ,";larea: 5<n+ 9n an"l (1(: a a5ort"l"i $"r$elor re*enera;ile ,e ener*ie al &+rilor %e%;re ale Uni"nii E"ro5ene: #are tre;"ie $a #rea$#+ ,e la 6= la 1 = ,in #on$"%"l total ,e re$"r$e 5ri%are. 3n Ro%<nia : 5on,erea $"r$elor re*enera;ile ,e ener*ie 9n #on$"%"l total ,e re$"r$e 5ri%are : 9n an"l (1(: "r%ea)+ $+ ai;+ "n ni-el ,e #ir#a 11=: iar 9n an"l (1' ,e 11: =. Toto,at+ : 9n Cartea Al;+ 5entr" o Strate*ie Co%"nitar+ 8i Plan"l ,e a#&i"ne > Ener*ie 5entr" -iitor? $"r$ele re*enera;ile >: ela;orat+ 9n an"l 1@@. 9n #a,r"l Uni"nii E"ro5ene: e$te #ont"rat+ $trate*ia > Ca%5aniei ,e ,e%arare a in-e$ti&iilor >. 3n > Ca%5ania ,e ,e%arare a in-e$ti&iilor > $e "r%+rea reali)area: 5<n+ 9n an"l 5rin#i5ale: a$t7el?

((!: a "nor o;ie#ti-e

1' %ilioane % #ole#toare $olare 5entr" 5ro,"#erea ,e a5+ #al,+A 1 %ilion "nit+&i ener*eti#e ,e ti5 7oto-oltai#A 1(.((( 0B 9n aero*eneratoare #" t"r;ine eolieneA 1(.((( 0Bt 9n in$tala&ii ener*eti#e ,e #o*enerare #" #o%;"$i;il 5e ;a)+ ,e ;io%a$+A 1 %ilion *o$5o,+rii in,i-i,"ale #" 9n#+l)ire a$i*"rat+ ,in re$"r$e ener*eti#e 5e ;a)+ ,e ;io%a$+A 1.((( 0B 9n in$tala&ii ener*eti#e #" 5ro,"#ere ,e ;io*a)A ' %ilioane tone ;io6#o%;"$ti;ili li#Ci)iA

1(( #o%"nit+&i "%ane i)olate Da8e)+ri lo#aleE al #+ror ne#e$ar ,e ener*ie $e a$i*"r+ ,in $"r$e re*enera;ile. 3n Cartea Fer,e > S5re o $trate*ie e"ro5ean+ 5entr" $i*"ran&a 9n ali%entarea #"

ener*ie > $e 5re#i)ea)+ #+ $"r$ele re*enera;ile ,e ener*ie 5ot #ontri;"i e7e#ti- la #re8terea re$"r$elor interne: #eea #e #on7er+ a#e$tora o an"%it+ 5rioritate 9n 5oliti#a ener*eti#+. Pro*ra%"l ,e a#&i"ne > Ener*ie inteli*ent+ 5entr" E"ro5a > #on$t+ 9n 5ro%o-area i%5le%ent+rii $trate*iei 9n$#ri$e 9n Cartea Fer,e. 3n #a,r"l a#e$tei ini&iati-e : 5ro*ra%"l >ALTENER> D#" "n ;"*et e$ti%at ,e #ir#a 86 %ilioane EUROE "r%+re8te a##elerarea 5ro#e$"l"i ,e -alori7i#are a 5oten&ial"l"i ener*eti# al $"r$elor re*enera;ile. 3n >Dire#ti-a ((1G..GEC>: ,in . $e5te%;rie ((1: 5ri-in, >Pro%o-area ener*iei ele#tri#e 5ro,"$+ ,in $"r$e re*enera;ile: 5e 5ia&a "ni#+ ,e ener*ie>: $e $ta;ile8te o;ie#ti-"l $trate*i# 5ri-in, a5ort"l $"r$elor re*enera;ile 9n #on$"%"l total ,e re$"r$e ener*eti#e 5ri%are: #are tre;"ie $a 7ie ,e 1 =: 9n an"l (1(. Prin#i5alele ,ire#&ii ,e a#&i"ne 9n$#ri$e 9n >Dire#ti-a ((1G..GEC> #on$ta" 9n?

#re8terea *ra,"l"i ,e -alori7i#are a $"r$elor re*enera;ile ,e ener*ie 9n ni-el"l 5ro,"#&iei ,e ener*ie ele#tri#+ 8i ter%i#+A $ta;ilirea "nei #ote 6 &int+ 5entr" 7ie#are &ar+ 5ri-in, #on$"%"l ,e ener*ie ele#tri#+ 5ro,"$+ ,in $"r$e re*enera;ile ,e ener*ieA a,o5tarea ,e 5ro#e,"ri a,e#-ate 5entr" a$i*"rarea 7inan&+rii in-e$ti&iilor 9n ,o%eni"l $"r$elor re*enera;ile ,e ener*ieA a##e$"l *arantat 8i 5rioritar la re&elele ,e tran$5ort 8i ,i$tri;"&ie ,e ener*ieA $i%5li7i#area 8i a,e#-area 5ro#e,"rilor a,%ini$trati-e ,e i%5le%entare a 5roie#telor ,e eH5loatare a $"r$elor re*enera;ileA *arantarea ori*inii ener*iei 5ro,"$e 5e ;a)+ ,e $"r$e re*enera;ile ,e ener*ie.

Ta;el"l 1 Falori ,e re7erin&+ 5entr" ener*ia ele#tri#+ o;&in"t+ ,in $"r$e re*enera;ile Dan"l 1@@.: re$5e#ti- an"l (1(E

Not+? 1E SRE 6 S"r$e re*enera;ile ,e ener*ie. E Ro%<nia? in#l"$i- ener*ia ele#tri#+ 5ro,"$+ 9n #entrale Ci,ro. 3n -e,erea -alori7i#+rii inten$i-e a $"r$elor re*enera;ile ,e ener*ie $e 5ro5"ne reali)area "nor o;ie#ti-e $5e#i7i#e #e #on$ta": 9n 5rin#i5al: 9n? 1. Ener*ie $olar+? i%5le%entarea ,e 5roie#te ,e%on$trati-e ,e $i$te%e $olare 7oto-oltai#e: 9n $#o5"l $ati$7a#erii ne-oilor ,e ener*ie 9n )one *eo*ra7i#e i)olate $a" #" 5o$i;ilit+&i li%itate ,e a##e$ la re&ea"a ener*eti#a. . Ener*ie eolian+? $t",ii 8i anali)e ,e $5e#ialitate 5ri-in, $"r$ele ener*eti#e eoliene eH5loata;ile ,e%on$trea)+ #+ 9n Ro%<nia are "n 5oten&ial ri,i#at: #" 5o$i;ilit+&i ,e li-rare a "nei #antit+&i %e,ii ,e ener*ie li-ra;il+ an"al: 5e a%5la$a%ente #" 5oten&ial ener*eti# eolian 7a-ora;il 8i #on,i&ii teCni#o6e#ono%i#e ,e eH5loatare e7i#ient+. !. 0i#roCi,roener*ie ? 9n $t",i"l 5ri-in, -alori7i#area 5oten&ial"l"i Ci,roener*eti# $e rele-a 5o$i;ilitatea reali)+rii "n"i n"%+r %are ,e a%ena4+ri 5entr" 5ro,"#erea ,e ener*ie ele#tri#+: a$t7el?
o

"nit+&i Ci,roele#tri#e arti)anale DCIAE: #" o 5"tere in$talat+ total+ ,e !( 0B 8i "n 5oten&ial ener*eti# %e,i" ,e #ir#a '(GBCGanA

%i#roCi,ro#entrale D0ICE: #" o 5"tere total+ ,e 5e$te 6(( 0B 8i o 5ro,"#&ie ,e ener*ie ,e .'( GBCGanA "nita&i Ci,roele#tri#e ,e %i#+ 5"tere DCIE0PE: #" o 5"tere in$talat+ total+ ,e 1./(( 0B 8i li-rarea "nei #antit+&i ,e ener*ie ele#tri#+ ,e !.((( GBCGan.

/. Bio%a$+?

a5roHi%ati-

trei $7ert"ri ,in an*a4a%entele

Ro%<niei 5ri-in,

-alori7i#area $"r$elor re*enera;ile $e 5ot 9n,e5lini 5rin -alori7i#area 5oten&ial"l"i ;io%a$ei: &in<n, $ea%a ,e 5on,erea a#e$tei $"r$e ener*eti#e re*enera;ile 9n 5oten&ial"l eH5loata;il la ni-el na&ional. 3n an"l (1(: 5rin#i5al"l o;ie#ti- 5ri-in, "tili)area ;io%a$ei: 9n #on,i&ii ,e e7i#ien&+ e#ono%i#+: #on$t+ 9n o;&inerea "n"i #on$"% total ,e #ir#a !.'(( te5. Pe ter%en %e,i" 8i l"n*: $5orirea 5oten&ial"l"i eH5loata;il al ;io%a$ei $e a$i*"r+ 5rin 5lanta&ii Dar;ori 8i ar;"8ti #" 5erioa,+ re,"$+ ,e #re8tereE 5e $"5ra7e&e ,e*ra,ate: teren"ri a*ri#ole ,e)a7e#tate $a" $#oa$e ,in #ir#"it"l a*ri#ol. La reali)area a#e$tor o;ie#ti-e tre;"ie $a $e a#or,e 5rioritate 5entr"?
o

#"noa8terea 5oten&ial"l"i ,e ;io%a$+ ,i$5oni;il+ 5entr" 5ro,"#erea ,e ener*ieA $ta;ilirea #elor %ai a,e#-ate ti5"ri ,e ;io%a$+ 8i te$tarea 9n "nit+&i 5ilot a 5oten&ial"l"i ener*eti# al a#e$tora 5entr" e-al"area 5rin ar,ereG*a)i7i#areA 5ro%o-area "nor $ol"&ii teCni#e ,e ar,ere #o%;inat+ ,e #+r;"neG ;io%a$+ 8i i,enti7i#area ,e $ol"&ii a,e#-ate #on,i&iilor lo#ale 8i ,e reteCnolo*i)are a #a5a#ita&ilor eHi$tente. or*ani)area ,e #a%5anii 5ro%o&ionale 5ri-in, a-anta4ele o;&inerii ,e ener*ie ,in ;io%a$a #" #on$e#in&e ,ire#te a$"5ra %e,i"l"i 9n#on4"r+tor 8i re$tr"#t"rarea e#ono%iei r"raleGlo#aleA

'. Ener*ia

*eoter%al+?

o;ie#ti-ele

5ro*ra%"l"i

,e -alori7i#are

e7i#ient+

5oten&ial"l"i Ci,ro*eoter%al ,in Ro%<nia #on$ta" 9n?


o

e7e#t"area ,e $t",ii ,e 7e)a;ilitate 8i #on$"ltan&+ 5entr" i,enti7i#area ,e $ol"&ii 8i a$i%ilarea ,e teCnolo*ii 8i e#Ci5a%ente 5er7or%anteA reali)area ,e 5roie#te Da5li#a&iiE ,e%on$trati-e ,e -alori7i#are #o%5leH+ a 5oten&ial"l"i Ci,ro*eoter%al ,in Ro%<niaA

,i$e%inarea 8i -alori7i#area ,atelor 8i in7or%a&iilor a7erente 5ro*ra%elor ,e teCnolo*i)are 8i i%5le%entare #"rent+A ela;orarea 8i a,o5tarea ,e nor%e le*i$lati-e #are $+ a$i*"re #a,r"l le*i$lati8i 7a#ilit+&i ,e 5"nere 9n 5ra#ti#+: a a#e$t"i ti5 ,e a5li#a&ii $5e#i7i#e.

Pro#e,"ra a5li#at+ 9n "nele $tate %e%;re ale Uni"nii E"ro5ene: 5entr" $#Ce%ele $"5ort 5ri-in, 5re&"l 8i #antitatea ,e ener*ie li-rat+ ,in $"r$e re*enera;ile are: 9n e$en&+: ,o"a %o,ele re5re)entati-e: 8i an"%e? a. 5re&"l ener*iei 5ro,"$e ,in $"r$e re*enera;ile $e ,eter%in+ 5e #ale a,%ini$trati-+: iar #antitatea ,e ener*ie 5ro,"$+ e$te $ta;ilit+ ,e 5ia&a ener*ieiA ;. #antitatea ,e ener*ie 5ro,"$+ $a" #on$"%at+ ,in $"r$e re*enera;ile ,e ener*ie D>ener*ie -er,e>E $e ,eter%in+ 5e #ale a,%ini$trati-+: iar ni-el"l 5re&"l"i #erti7i#atelor ,e >ener*ie -er,e> e$te $ta;ilit ,e 5ia&a ener*iei. Pro*ra%"l ,e -alori7i#are a $"r$elor re*enera;ile ,e ener*ie $e 9n$#rie 9n #erin&ele ,e %e,i" a$"%ate 5rin Proto#ol"l ,e la JKoto rati7i#at ,e Uni"nea E"ro5ean+ Dla ' %artie (( E 8i ,e Ro%<nia DLe*ea nr. !G ((1E. P"nerea 9n 5ra#ti#+ a o;ie#ti-elor a$"%ate 5rin Proto#ol"l ,e la JKoto $e reali)ea)+ #" 5ro#e,"ri 8i %e#ani$%e $5e#i7i#e 5entr" 7inan&area in-e$ti&iilor ,e -alori7i#are a $"r$elor re*enera;ile ,e ener*ie 8i eH5loatarea o5ort"nit+&ilor ,e #oo5erare interna&ional+ DeH.? #o%er&"l #" e%i$ii ,e *a)e #" e7e#t ,e $er+: i%5le%entarea "nor 5roie#te #o%"ne 9n ,o%eni"l ener*eti# et#.E.

Ta;el"l ? Di$tri;"&ia 5oten&ial"l"i ener*eti# $olar ,in Ro%<nia Zona ( I II III IF Potenial energetic solar 5e$te 1. '( LBCG% Man 1. '( LBCG% 6an 6 1.1'( LBCG% 6an 1.1'( LBCG% 6an 6 1.('( LBCG% 6an 1.('( LBCG% 6an 6 @'( LBCG% 6an $"; @'( LBCG% Man

Poten&ial"l $olar ,in Ro%<nia e$te re5re)entat ,e ,en$itatea %e,ie ,e ener*ie a7erent+ ra,ia&iei $olare in#i,ente: 9n 5lan ori)ontal: #are ,e5+8e8te 1.((( LBCG% 6an. 3n Ro%<nia $6a" i,enti7i#at #in#i )one *eo*ra7i#e: ,i7eren&iate 9n 7"n#&ie ,e ni-el"l 7l"H"l"i

1(

ener*eti# 9nre*i$trat: iar re*i%"l ,i$tri;"&iei *eo*ra7i#e a 5oten&ial"l"i ener*eti# $olar arat+ #+ %ai %"lt ,e 4"%+tate ,in $"5ra7a&a Ro%<niei ;ene7i#ia)+ ,e "n 7l"H %e,i" an"al ,e 1.((( LBCG% 6an. Potenialul energetic al surselor regenerabile de energie din Romnia A5ort"l ener*eti# al $i$te%elor $olar6ter%ale la ne#e$ar"l ,e #+l,"r+ 8i ,e a5+ #al,+ %ena4er+ ,in Ro%<nia e$te e-al"at la #ir#a 1.'(( %ii te5: #eea #e re5re)int+ a5roHi%ati'(= ,in -ol"%"l ,e a5+ #al,+ %ena4er+ $a" a5roa5e 1'= ,in ne#e$ar"l ,e 9n#+l)ire #"rent+. Si$te%ele $olar6ter%ale a#ti-e $e 7olo$e$#: ,e o;i#ei: 5entr" 5re5ararea a5ei #al,e %ena4ere 9n lo#"in&e in,i-i,"ale. 3n #on,i&iile %eteo6$olare ,in Ro%<nia: "n #a5tator $olar ter%i# 7"n#&ionea)+: 9n #on,i&ii nor%ale ,e $i*"ran&+ 8i e7i#ien&+: 5e 5erioa,a %artie M o#to%;rie: #" ran,a%ente #e 5ot $+ a4"n*+ 5<n+ la @(=. Ca5tatoarele $olare 5ot 7"n#&iona #" o e7i#ien&+ $"5erioar+ 9n re*i% Ci;ri, #" alte $i$te%e ter%i#e #on-en&ionale $a" ne#on-en&ionale. 3n #eea #e 5ri-e8te "tili)area $i$te%elor $olare 5a$i-e: n" e$te ne#e$ar "n ni-el 7oarte ri,i#at al ra,ia&iei $olare: 9ntr"#<t a#e$tea 5ot 7"n#&iona 8i 9n )one *eo*ra7i#e %ai 5"&in atra#ti-e ,in 5"n#t ,e -e,ere al inten$ita&ii ra,ia&iei $olare DeH.? an"%ite )one ,e nor, ,in Tran$il-ania $a" ,in 0ol,o-aE. Si$te%ele $olare 5a$i-e $"nt inte*rate: ,e re*"l+: 9n >an-elo5a> #l+,irii: iar #ea %ai %are 5arte a %aterialelor ,e #on$tr"#&ie $"nt ,e ti5 #on-en&ional. 3n #on,i&ii nor%ale: #o$t"l $"5li%entar %e,i" D%ateriale in#or5orate 9ntr6o #on$tr"#&ie no"+E 5entr" rea;ilitarea ter%i#+ a "nei #l+,iri %a4orea)+ -aloarea a#e$teia 5ana la (= Dla #l+,iri reno-ateE. Pentr" "tili)area ener*iei $olare #a $"r$+ ,e ener*ie ele#tri#+: 5oten&ial"l eH5loata;il e$te ri,i#at: iar #on-er$ia ener*iei $olare 9n ener*ie ele#tri#+ $e reali)ea)+ #" in$tala&ii 7oto-oltai#e #are #"5rin, %o,"le $olare: 9n #on7i*"ra&ii 8i ,e ,i%en$i"ni ,i7erite. Co$t"l in-e$ti&iei 5entr" reali)area $i$te%elor 7oto-oltai#e a a-"t o e-ol"&ie 7a-ora;il+A 9n "lti%ele ,e#enii: #o$t"l "n"i %o,"l $olar $6a ,i%in"at tre5tat: a4"n*<n,"6$e 9n 5re)ent la "n ni-el ,e a5roa5e 6 NGBin$talat .

11

De8i 5re&"l ener*iei ele#tri#e ,in $"r$e $olare 7oto-oltai#e -aria)+ 9n 7"n#&ie ,e #on,i&iile o;ie#ti-e ,e in$talare 8i eH5loatare: 5entr" ali%entarea #" ener*ie a "nor #on$"%atori i)ola&i 8i ,e 5"tere %i#+: a#e$te $i$te%e o7er+ o alternati-+ e#ono%i#+ atra#ti-+: ,a#+ $e a" 9n -e,ere: 9n 5rin#i5al: #o$t"rile ri,i#ate ne#e$are 5entr" ra#or,area la re&ea a a#e$tor #on$"%atori. Pri-in, ener*ia eolian+ a Ro%<niei: $6a" i,enti7i#at #in#i )one eoliene: 9n 7"n#&ie ,e #on,i&iile ,e %e,i" 8i to5o*eo*ra7i#e: l"<n, 9n #on$i,erare ni-el"l 5oten&ial"l"i ener*eti# al re$"r$elor ,e a#e$t ti5 la 9n+&%ea %e,ie ,e '( %etri. D-e)i 7i*. 1.1E. Din re)"ltatele %a$"r+torilor 9nre*i$trate: Ro%<nia: $e 9n#a,rea)+ 9ntr6"n #li%at #ontinental te%5erat: #" "n 5oten&ial ener*eti# ri,i#at: 9n $5e#ial 9n )ona litoral"l"i 8i ,e #oa$t+ D#li%at ;l<n,E: 5re#"% 8i 9n )one al5ine #" 5lato"ri 8i -<r7"ri %ontane D#li%at $e-erE. Pe ;a)a e-al"arii 8i inter5ret+rii ,atelor 9nre*i$trate re)"lt+ #+: 9n Ro%<nia: 5oten&ial"l ener*eti# eolian e$te #el %ai 7a-ora;il 5e litoral"l 0+rii Ne*re: 9n )one %ontane 8i 5o,i8"ri ,in 0ol,o-a $a" Do;ro*ea. De a$e%enea: $6a" i,enti7i#at a%5la$a%ente 7a-ora;ile 9n re*i"ni #" 5oten&ial eolian relati- ;"n: ,a#+ $e "r%+re8te eH5loatarea ener*eti#+ a e7e#t"l"i ,e #"r*ere 5e$te -<r7"ri ,e ,eal: e7e#t"l ,e #anali)are al #"ren&ilor ,e aer $.a. E-al"+ri 5reli%inare 5ri-in, )ona litoral"l"i 0+rii Ne*re: in#l"$i- 9n )ona o776$Core: ,e%on$trea)+ #+ 5oten&ial"l eolian a%ena4a;il 5e ter%en $#"rt 8i %e,i" e$te ri,i#at: #" 5o$i;ilit+&i ,e o;&inere a "nei #antit+&i ,e ener*ie ,e or,in"l %iilor ,e GBCGan. De8i 5e 5lan %on,ial ener*eti#a -<nt"l"i $e a7l+ 9ntr6"n $ta,i" a-an$at ,e %at"ritate teCnolo*i#+: $e 5oate a5re#ia #+ 9n Ro%<nia 5on,erea ener*iei ,in $"r$e eoliene 9n ;alan&+ ener*eti#+: 5e ter%en $#"rt: $e $it"ea)+ $"; 5o$i;ilit+&ile reale ,e -alori7i#are e#ono%i#+. 3n Ro%<nia: 5oten&ial"l Ci,roener*eti# al r<"rilor 5rin#i5ale e$te ri,i#at: 9n a%ena4+ri ,e %are 5"tere 8i ,e %i#+ 5"tere D$"; 1( 0BG"nitate Ci,roE: 9n "r%atoarea re5arti)are?

a%ena4+ri ,e %are 5"tere D!/.((( GOCGanEA a%ena4+ri ,e %i#a 5"tere D6.((( GBCGanE. a%ena4+rile Ci,roener*eti#e ,e %i#+ 5"tere M 5<n+ la !:6 0B M $e 9%5art a$t7el?

#entrale Ci,roele#tri#e ,e %are 5"tere DUIEE M "nit+&i Ci,roele#tri#e #" o 5"tere e*al+ $a" %ai %are ,e !6(( LBA "nit+&i Ci,roele#tri#e #" 5"terea "nitar+ $"; !.6(( LB: ,i7eren&iate 9n trei $";#ate*orii? "nit+&i Ci,roele#tri#e ,e %i#+ 5"tere DCIE0PE: #" 5"tere in$talat+ 9ntre (( LB 8i !.6(( LBA %i#roCi,ro#entrale D0ICE: #" 5"tere in$talat+ 9ntre ( LB 8i (( LBA "nit+&i Ci,roele#tri#e arti)anale DCIAE: #" 5"tere in$talat+ %ai %i#+ ,e ( LB.

o o

Ro%<nia: 9n #on,i&iile ,ate ale %e,i"l"i *eo*ra7i# eHi$tent: $e a5re#ia)+ #a o &ar+ #" "n ri,i#at 5oten&ial ener*eti# ,e ;io%a$+: ,e a5roa5e 8.((( %ii te5Gan: #eea #e re5re)int+ a5roHi%ati- 1@= ,in #on$"%"l total ,e re$"r$e 5ri%are la ni-el"l an"l"i (((: #" "r%+toarele #ate*orii ,e #o%;"$ti;ili?

re)i,""ri ,in eH5loat+ri 7ore$tiere 8i le%n ,e 7o#A ,e8e"ri le%noa$e Dr"%e*"$ 8i alte re$t"ri ,e le%nEA ,e8e"ri a*ri#ole D5aie ,in #ereale: t"l5ini ,e 5or"%;: re$t"ri -e*etale ,e la -i&a ,e -ie et#.EA ;io*a)A ,e8e"ri "r;ane. Ta;el"l !? Con$"%"l total ,e ;io%a$+ 9n ;alan&a re$"r$elor ener*eti#e 5ri%are Specificaie UM PPGan PPGan = 199 .!/1 (' 8:.6 199! 199" 1999 #$$$ .1/6 1.@!/ 1.666 1.68@ 1/1 6:'. 1 . 6:'6 118 .:1( 116 6:8.

Consum total de resurse primare Consum de biomas% Pondere biomas% S"r$a? An"ar"l $tati$ti# 6an"l ((1: In$tit"t"l Na&ional al Le%n"l"i DINLE

3n ;alan&a re$"r$elor 5ri%are: #+l,"ra re)"ltat+ 9n "r%a #on$"%"l"i ,e ;io%a$+ are "tili)+ri ,i-er$i7i#ate: a$t7el?

#ir#a '(= ,in #al,"ra 5ro,"$+ 5e ;a)a ,e ;io%a$+ 5ro-ine ,in ar,erea ,e re)i,""ri 7ore$tiereA 1!

a5roa5e '(= ,in #al,"ra 5ro,"$+ ,in ;io%a$+ e$te ,e ori*ine a*ri#ol+A 1(= ,in #al,"ra #on$"%at+ 9n $e#tor"l in,"$trial $e re*+$e8te 9n in,"$tria 5rel"#r+rii le%n"l"iA @(= ,in #al,"ra 5entr" 9n#+l)irea lo#"in&elor 8i 5re5ararea CraneiD9n $5e#ial 9n %e,i"l r"ralE $e a$i*"r+ ,in re)i,"ri 8i ,e8e"ri -e*etale. 3n #on$"%"l #"rent ,e ;io%a$+ 9n Ro%<nia: 9n re*i% ,e eH5loatare ener*eti#+: $e

7olo$e8te ;io6#o%;"$ti;il ,e ,i7erite ti5"ri: a$t7el?

#a)ane in,"$triale ,e a;"r $a" a5+ 7ier;inte 5entr" 9n#+l)ire in,"$trial+: #" #o%;"$ti;il 5e ;a)+ ,e le%n:A #a)ane ,e a5+ #al,+: #" o 5"tere in$talat+ 9ntre (:. 0B 8i .:( 0B 5entr" 9n#al)ire "r;an+ D#" #o%;"$ti;il 5e ;a)+ ,e le%nEA $o;e: #"5toare #" le%ne 8iG$a" ,e8e"ri a*ri#ole: 5entr" 9n#+l)irea lo#"in&elor in,i-i,"ale 8i 5re5ararea Cranei. 3n "lti%"l ,e#eni" #on$"%"l total ,e ;io%a$+ 9nre*i$trea)+ o ten,in&+ ,e ,i%in"are

lent+ ,atorat+: 9ntre altele: eHtin,erii re&elei ,e ,i$tri;"&ie ,e *a)e nat"rale 8i GPL. 3n 7"n#&ie ,e te%5erat"ra 9nre*i$trat+ la $"r$ele Ci,ro*eoter%ale D-alori7i#ate 5rin 7ora4 8i eHtra#&ieE ,in Ro%<nia: *eoter%ia ,e >4oa$+ ental5ie>: $e 9nre*i$trea)+ la a5e ,e a,<n#i%e: D#" te%5erat"ri #"5rin$e 9ntre 'oC 8i 6(oCE 8i: re$5e#ti-: *eoter%ia ,e te%5erat"r+ %e,ie D>a5e %e)oter%ale>E: #" te%5erat"r+ ,e la 6(oC 5<n+ la %aHi% 1 'oC. Re$"r$ele *eoter%ale ,e 4oa$+ ental5ie $e "tili)ea)+ la 9n#+l)ire 8i la 5re5ararea a5ei #al,e 5entr" #on$"%: 9n i%o;ile re)i,en&iale Dlo#"in&eE: aneHe in,"$triale: ter&iare 6 $er-i#ii D;iro"ri: $5a&ii ,e 9n-+&+%<nt 8i e,"#a&ie: $5a&ii #o%er#iale 8i $o#iale: $5itale et#.E $a" #on$tr"#&ii a*ro)ooteCni#e D$ere: $olarii: 7er%e 5entr" #re8terea ani%alelor $.a.E. Li%ita e#ono%i#+ ,e 7ora4 5entr" a5e *eoter%ale n" ,e5+8e8te: 9n *eneral: !.!((% 8i a 7o$t atin$+ n"%ai 9n an"%ite )one DeH.? ;a)in"l *eoter%al B"#"re8ti Nor, $a" 5eri%etrele Sna*o- 6 Balote8tiE. 3n an"l 1@@(: 9n Ro%<nia $e a7la" 9n eH5loatare #"rent+ 6/ $on,e: 5entr" "tili)+ri lo#ale ,i-er$e: 5re#"% a$i*"rarea 9n#+l)irii 8i a5ei #al,e la an$a%;l"ri ,e lo#"in&e: #l+,iri #" ,e$tina&ie 5";li#+ $a" in,"$triale: #on$tr"#&ii a*ro)ooteCni#e et#.

1/

3n 5re)ent $e a7l+ 9n 7"n#&i"ne a5roHi%ati- .' $on,e ,e ti5 Ci,ro*eoter%al: 9n )one *eo*ra7i#e ,i7erite: iar 5oten&ial"l ener*eti# eH5loata;il 9n #on,i&ii e#ono%i#e ,e5+8e8te 1(( %ii te5Gan. Ener*ia e#Ci-alent+ 5ro,"$+ 8i li-rat+ "tili)atorilor #one#ta&i la #a5"l ,e eH5loatare al $on,ei ,e5+8e8te !(.((( te5: #" "n *ra, %e,i" ,e 7olo$ire an"al+ a 5oten&ial"l"i %aHi% ,e 5e$te (=. 3n eta5a a#t"al+ $e a7l+ 9n #on$er-are $a" re)er-+ "n n"%+r relati- ri,i#at ,e $on,e #" 5oten&ial ener*eti# ate$tat.

Ta;el"l /? Poten&ial"l ener*eti# al $"r$elor re*enera;ile ,e ener*ie ,in Ro%<nia Sursa Ener*ie $olar+? Q ter%i#+ Q 7oto-oltai#+ Ener*ie eolian+ Ener*ie Ci,ro Bio%a$a Dter%i#+E Ener*ie *eoter%al+ Potenial anual Ri,i#at 0e,i" Ri,i#at 0e,i" Ri,i#at 0e,i" &plicaie Ener*ie ter%i#+ Ener*ie ele#tri#+ Ener*ie ele#tri#+ Ener*ie ele#tri#+ Ener*ie ter%i#+ Ener*ie ele#tri#+ Ener*ie ter%i#+

S"r$a? St",ii ICE0ENERG: ICPE: INL: ISPI: ENERO 0aterialele 8i e#Ci5a%entele "tili)ate >in $it"> a" "n *ra, ,e ")"r+ 7i)i#+ 8i %oral+ ri,i#at DeH.? $#Ci%;+toare ,e #+l,"r+ ne5er7or%ante: ni-el"l a-an$at ,e #oro)i"ne: 9n7"n,+ri: ,e5"neri: #on,"#te 8i -ane ,in o&el 7+r+ i)ola&ie ter%i#+: 7ia;ilitate re,"$+ et#.E. D"rata ,e eH5loatare a in$tala&iilor 9n 7"n#&i"ne e$te %ai %are ,e ( ani: iar

*e$ti"nea ener*eti#+ D$i$te%"l ,e 7a#t"rare a ener*iei li-rate 6 "tili)ateE $e 9nre*i$trea)+ 9n re*i% 5a"$al: #" ;a)a ,e #al#"l 5rin #itire 5erio,i#+ a 5ara%etrilor la *"ra $on,ei: #" a5arat"ra ,e ti5 in,"$trial Dli5$a ,e #ontoare ,e #al,"r+ 8i a5arat"r+ ,e 5re#i)ie ri,i#at+E. 3n Ro%<nia: *ra,"l ,e -alori7i#are a $"r$elor ,e ener*ie ,e ori*ine *eoter%al+ e$te re,"$: #a")a 5rin#i5al+ 7iin, ,eter%inat+ ,e li5$a "n"i $"5ort 7inan#iar #ore$5"n)+tor: #are

1'

n" 7a-ori)ea)+ ,e)-oltarea a#e$t"i $e#tor ener*eti# #" e7e#te e#ono%i#o67inan#iare $"5erioare. Pro#e$"l ,e -alori7i#are $"5erioar+ a $"r$elor re*enera;ile ,e ener*ie ,in Ro%<nia #ontri;"ie la $i*"ran&a a5ro-i)ion+rii #" ener*ie: re,"#erea ,e5en,en&ei ,e i%5ort"l ,e re$"r$e ener*eti#e 5ri%are 8i ,e)-oltarea ,"ra;il+ 5e ter%en l"n*: #" 9n,e5linirea #on,i&iilor ,e 5rote#&ie a %e,i"l"i 8i 9n#a,rarea 9n re*le%entarile 9n ,o%eni" ale Uni"nii E"ro5ene. O;ie#ti-ele 5ri-in, -alori7i#area $"r$elor re*enera;ile ,e ener*ie ,in Ro%<nia #on$ta" 9n?

inte*rarea $"r$elor re*enera;ile 9n $tr"#t"ra $i$te%"l"i ener*eti# na&ional D5e ;a)+ ,e re$"r$e #on-en&ionaleEA eli%inarea ;arierelor teCni#o67"n#&ionale 8i 5$iCo6$o#iale ,in 5ro#e$"l ,e -alori7i#are a $"r$elor re*enera;ile ,e ener*ie 8i 9n#a,rarea 9n li%itele ele%entelor ,e #o$t 8i e7i#ien&a e#ono%i#+A

5ro%o-area in-e$ti&iilor 5ri-ate 8i #rearea #on,i&iilor ,e 7a#ilitare a a##e$"l"i #a5ital"l"i $train 5e 5ia&a $"r$elor re*enera;ileA ,i%in"area *ra,"l"i ,e ,e5en,en&+ al e#ono%iei na&ionale ,e i%5ort"rile ,e ener*ie 5ri%ar+A a$i*"rarea ali%entarii #" ener*ie 9n #o%"nita&ile i)olate 5rin -alori7i#area 5oten&ial"l"i re$"r$elor ,e ener*ie lo#aleA

C&P' I

SURS( R()(N(R&*I+( ,( (N(R)I(

S"r$ele re*enera;ile ,e ener*ie DRSRESE a4"t+ la ,i-er$i7i#area $"r$elor ,e ener*ie eHi$tente 8i #el %ai 5ro;a;il -or 9nlo#"i 9n #ele ,in "r%+ $"r$ele ,e ener*ie ;a)ate 5e #o%;"$ti;ili 7o$ili D#+r;"ni: *a)e nat"rale: 5etrolE a7late 9n #ontin"+ $#a,ere. Utili)area SRE 9n lo#"l #elor ;a)ate 5e #o%;"$ti;ili 7o$ili 5ot re,"#e $";$tan&ial *a)ele #a")atoare ale e7e#t"l"i ,e $er+: 9n $5e#ial e%i$iile ,e CO 8i ,e al&i a*en&i 5ol"an&i. De a$e%enea:

16

"tili)area $"r$elor re*enera;ile %are8te in,e5en,en&a e#ono%i#+ a "tili)atorilor #are ,e)-olt+ a$e%enea $"r$e ,e ener*ie. De5en,en&a ener*eti#+ ,e $"r$e 9n8elatoare la ni-el 5oliti# 5oate 7i 7r"$trant+. De eHe%5l": Uni"nea E"ro5ean+ DRUESE e$te ,e5en,ent+ ,e *a)"l r"$e$#: iar R"$ia 7olo$e8te a#ea$t+ ,e5en,en&+ 5entr" a #on$tr<n*e 5oliti# UE $+ n" 5rote$te)e 7a&+ ,e a#ti-ita&ile Ce*e%oni#e ,e$7a8"rate ,e R"$ia 9n )one #"% ar 7i Geor*ia $a" 0ol,o-a. Pri%"l a#t a,o5tat la ni-el"l UE 9n $#o5"l re,"#erii e%i$iilor ,e *a)e #a")atoare ale e7e#t"l"i ,e $era e$te Dire#ti-a ((1G1..GEC a Parla%ent"l"i 8i Con$ili"l"i E"ro5ean 5entr" 5ro%o-area 5ro,"#erii ,e ener*ie ele#tri#+ 5e ;a)+ ,e SRE 9n #a,r"l 5ie&ei interne a ener*iei ele#tri#e. Ro%<nia a i%5le%entat 9n le*i$la&ia $a Dire#ti-a ((1G..GEC Da $e -e,ea 9n a#e$t $en$ IG //!G ((! %o,i7i#at+ ,e IG @'8G (('E. Ro%<nia "r%+re8te #a 5<n+ 9n an"l (1( $+ a#o5ere e#Ci-alent"l a !!= ,in total"l #erin&elor ,e #on$"% ,e ener*ie ele#tri#+ la ni-el na&ional 7olo$in, ,oar SRE. Ro%<nia a ,e)-oltat o $erie ,e 5roie#te 5ri-in, SRE ;a)ate 9n $5e#ial 5e ener*ia eolian+. De eHe%5l": Ra%ia Eol inten&ionea)+ $+ #ree)e "n 5ar# eolian 9n 0ari8el: 4",. Cl"4: 9n ti%5 #e CET 8i Eoli#a Do;ro*ea inten&ionea)+ $+ 98i ,e)-olte 5ro5riile a7a#eri ;a)ate 5e ener*ie eolian+ 9n Do;ro*ea. In-e$titorii 5reo#"5a&i ,e teCnolo*ia eolian+ #on$i,er+ #+ 5ro7it"rile a,"$e ,e "n 5ar# eolian $"nt %ai %ari ,e#at #ele a,"$e ,e o in-e$ti&ie #la$i#+ 9n ,o%eni"l i%o;iliar: ,ate 7iin, #o$t"rile o5era&ionale %ai %i#i. Ca,r"l le*al *eneral 5entr" 5ro,"#erea ener*iei ele#tri#e 9n Ro%<nia e$te re5re)entat ,e Le*ea 1!G ((. M le*ea ener*iei ele#tri#e DRLe*ea Ener*ieiSE #are: ,e a$e%enea: $e re7er+ 8i en"%er+ $"r$ele re*enera;ile ,e ener*ie: #"% ar 7i ener*ia eoliana: ener*ia $olara: ener*ia -al"rilor 8i a %areelor: ener*ia *eoter%al+: ener*ia Ci,roele#tri#+ et#. 1'1 )eneratoare (oliene Potenial eolian n Romnia 3n $trate*ia ,e -alori7i#are a $"r$elor re*enera;ile ,e ener*ie: 5oten&ial"l eolian ,e#larat e$te ,e 1/.((( 0B D5"tere in$talat+E: #are 5oate 7"rni)a o #antitate ,e ener*ie ,e a5roHi%ati- !.((( GBCGan. A#e$te -alori re5re)int+ o e$ti%are a 5oten&ial"l"i teoreti#: 8i tre;"ie n"an&ate 9n 7"n#&ie ,e 5o$i;ilit+&ile ,e eH5loatare teCni#+ 8i e#ono%i#+. 1.

Pornin, ,e la 5oten&ial"l eolian: #eea #e intere$ea)+ 9n$+ e$te 5oten&ial"l ,e -alori7i#are 5ra#ti#+ 9n a5li#a&ii eoliene: 5oten&ial #are e$te %"lt %ai %i# ,e#<t #el teoreti#: ,e5in)<n, ,e 5o$i;ilit+&ile ,e 7olo$ire a teren"l"i 8i ,e #on,i&iile 5e 5ia&a ener*iei. De a#eea 5oten&ial"l eolian -alori7i#a;il e#ono%i# 5oate 7i a5re#iat n"%ai 5e ter%en %e,i": 5e ;a)a ,atelor teCnolo*i#e 8i e#ono%i#e #"no$#"te a$t+)i 8i #on$i,erate 8i ele -ala;ile 5e ter%en %e,i". S6a ale$ #alea ,e e-al"are a 5oten&ial"l"i -alori7i#a;il al &+rii noa$tre #ea %a#roe#ono%i#+: ,e ti5 to56,oOn: 5ornin, ,e la "r%+toarele 5re%i$e %a#roe#ono%i#e? 6 #on,i&iile ,e 5oten&ial eolian teCni# D-ite)a -<nt"l"iE 9n Ro%<nia #are $"nt a5ro5iate ,e %e,ia #on,i&iilor eoliene 9n an$a%;l"l teritori"l"i E"ro5eiA 6 5oliti#a ener*eti#+ 8i 5ia&a ener*iei 9n Ro%<nia -or 7i inte*rate 9n 5oliti#a e"ro5ean+ 8i 5ia&a e"ro5ean+ a ener*iei 8i 9n #on#l")ie in,i#atorii ,e #orelare %a#roe#ono%i#+ a 5oten&ial"l eolian -alori7i#a;il 5e ter%en %e,i" 8i l"n* D (!(6 ('(E tre;"ie $+ 7ie a5ro5ia&i ,e in,i#atorii %e,ii e"ro5eni. Ca in,i#atori %a#roe#o%i#i $6a" #on$i,erat? 6 P"terea in$talat+ D$a" ener*ia 5ro,"$+E 9n in$tala&ii eoliene 9n #orela&ie #" PIB 5e #a5 ,e lo#"itor Min,i#ator"l PeolGPIBGlo# $a" EeolGPIBGlo# 6 Ener*ia ele#tri#+ 5ro,"$+ 9n in$tala&ii eoliene 9n #orela&ie #" #on$"%"l ;r"t ,e ener*ie ele#tri#+6 in,i#ator"l D#otaE EeolG Eel Datele ,e 5oten&ial teCni# 8i e#ono%i# eolian $"nt "r%atoarele? POTENIAL ENERGETIC EOLIAN Para%etr"l P"tere no%inal+ Ener*ie ele#tri#+ U0 0B TBCGan %ii te5Gan TeCni# !6(( 8:( 688 E#ono%i# D (!(6 ('(E /(( ':! /'6

De a$e%enea 9n $trate*ie $e 5ro5"ne in$talarea a 1 ( 0B 5<n+ 9n an"l (1( 8i a 9n#+ 8( 0B 5<n+ 9n an"l (1'. Con7or% a#e$tei e-ol"&ii: ener*ia ele#tri#+ 5ro,"$+ ,in $"r$e eoliene ar a$i*"ra ##a 1:6 = ,in #on$"%"l ;r"t ,e ener*ie ele#tri#+ 9n an"l (1(. Ra5ortat la #antitatea ,e ener*ie

18

5re-a)"t+ ,in $"r$e re*enera;ile 7ar+ Ci,ro ,e %are 5"tere: ener*ia eolian+ ar a$i*"ra1 :!= ,in a#ea$t+ #antitate. Reanali)<n, ,atele ,in $trate*ie: #on$i,er+% #+ eHi$t+ re)er-e $"7i#iente 5entr" o ,e)-oltare 8i %ai i%5ortant+ a a5li#a&iilor eoliene ,e#<t #ea 5re-a)"t+. 2a&+ ,e "n 5oten&ial teCni# a%ena4a;il ,e !6(( 0B D8((( GBCGanE: #otele &int+ 5entr" a5li#a&iile eoliene: 5ot 7i 5<n+ 9n (1' ,e (( 0B 9n (1( 8i ,e 6(( 0B 9n (1'. Zonarea resurselor de vnt. Harta eolian a Romniei S6a #on$i,erat ne#e$ar+ 8i o5ort"n+ a;or,area "nor a#ti-it+&i ,e ree-al"are a 5oten&ial"l"i eolian al Ro%<niei: 5rin "tili)area "nor %i4loa#e 8i in$tr"%ente a,e#-ate Da5arat"r+ ,e %a$"r+: $o7t"ri a,e#-ate et#.E 5ornin, ,e la ,atele ,e -<nt %a$"rate la $ta&ii a5ar&inan, AN0. La $ta&iile %eteorolo*i#e %+$"rarea #elor ,oi 5ara%etri ai -<nt"l"i: ,ire#&ia 8i -ite)a: $e e7e#t"ea)+: #on7or% re#o%an,+rilor O00 DOr*ani)a&ia 0eteorolo*i#+ 0on,ial+E: la 9n+l&i%ea ,e 1( % ,ea$"5ra $ol"l"i. Din 5a#ate:re#o%an,arile UE 9n ,o%eni": 5re#"% 8i 5ra#ti#a a#t"al+: a ,o-e,it 9n$a #+ -ite)a ,e la #are e$te renta;il+ eH5loatarea -<nt"l"i #a re$"r$+ ener*eti#+ tre;"ie $+ $e re7ere la -ite)a -<nt"l"i ,e la 9n+l&i%ea rotor"l"i t"r;inelor #entralelor eoliene: $it"at 9n 5re)ent ,e o;i#ei la 9n+l&i%i %ari D'(: .(: 8(: @( % ,ea$"5ra $ol"l"iE. Ca "r%are: a 7o$t ela;orat+ Carta eolian+ a Ro%<niei #are #"5rin,e -ite)ele %e,ii an"ale #al#"late la 9nal&i%ea ,e '( % ,ea$"5ra $ol"l"i D 2i*. 1.1E. Di$tri;"&ia 5e teritori"l Ro%<niei a -ite)ei %e,ii a -<nt"l"i $#oate 9n e-i,en&+ #a 5rin#i5al+ )on+ #" 5oten&ial ener*eti# eolian: a#eea a -<r7"rilor %ontane "n,e -ite)a -<nt"l"i 5oate ,e5+8i 8 %G$. A ,o"a )on+ #" 5oten&ial eolian #e 5oate 7i "tili)at 9n %o, renta;il o #on$tit"ie Litoral"l 0+rii Ne*re: Delta D"n+rii 8i nor,"l Do;ro*ei "n,e -ite)a %e,ie an"al+ a -<nt"l"i $e $it"ea)+ 9n 4"r"l a 6 %G$. 2a&+ ,e alte )one: eH5loatarea ener*eti#+ a 5oten&ial"i eolian ,in a#ea$t+ )on+ e$te 7a-ori)at+ 8i ,e t"r;"len&a %ai %i#+ a -<nt"l"i. Cea ,e a treia )on+ #" 5oten&ial #on$i,era;il o #on$tit"ie Po,i8"l B<rla,"l"i "n,e -ite)a %e,ie a -<nt"l"i e$te ,e #ir#a /6' %G$. Fite)e 7a-ora;ile ale -<nt"l"i %ai $"nt $e%nalate 8i 9n alte areale %ai re$tr<n$e ,in -e$t"l &+rii: 9n Banat 8i 5e 5antele o##i,entale ale Deal"rilor Fe$ti#e .

1@

2i*. 1.1 Di$tri;"&ia -ite)ei %e,ii an"ale a -<nt"l"i 5entr" 9nalti%ea ,e '( %

Locaii pentru aplicaii eoliene Pentr" ale*erea a%5la$a%entelor a7erente $i$te%elor eoliene $6a" 5ar#"r$ "r%+toarele eta5e? 1E S6a" anali)at "r%+toarele )one ,e intere$? Tona Do;ro*ea Tona Banat Tona 0ol,o-a Sta;ilirea a#e$tor )one $6a 7+#"t ini&ial 5ornin, ,e la 7a5t"l #+ toate $"nt $it"ate 9n $";)onele ,e 5oten&ial eolian 7a-ora;il I6II #ore$5"n)+tor 7or%elor ,e relie7? ,eal"ri 8i 5o,i8"ri: %ontan+: )ona litoral+G%are: #a%5ie D#" -ite)e ale -<nt"l"i ,e 5e$te ' %G$E: #on7or% ,atelor #"5rin$e 9n Carta eolian+ a Ro%<niei. E In-e$ti*a&ii 9n teren S6a" in-e$ti*at o -arietate ,e a%5la$a%ente 7a-ora;ile ,in 5"n#t ,e -e,ere al -<nt"l"i. 3n "r%a in-e$ti*a&iilor ,in teren $6a" $ele#tat lo#a&iile a%5la$ate 9n )one #on7or% 2i*. 1. . Pre#i)area #on#ret+ a lo#"l"i ,e a%5la$are a t"r;inelor eoliene $e 7a#e 9n "r%a

in-e$ti*a&iilor ,in teren: &in<n, $ea%a ,e 5lan"rile ,e #a,a$tr": #on7i*"ra&ia teren"l"i et#.

2i*. 1.

Tonarea lo#a&iilor 5entr" a5li#area eolienelor

Ener*ia eolian+ e$te "na ,in #ele %ai -e#Ci $"r$e ,e ener*ie ne5ol"ant+. Dre5t $"r$+ ener*eti#+ -<nt"l e$te #"no$#"t o%enirii ,e 1( %ii ,e ani 9n#+ ,e la ori)ont"l #i-ili)a&iei ener*ia -<nt"l"i $e "tili)a 9n na-i*a&ia %ariti%+. Se 5re$"5"ne #+ e*i5tenii $tr+-e#Ci %er*ea" #" 5<n)e #" '.((( ani 9n "r%+. 3n 4"r"l an"l"i .(( 5e teritori"l A7*ani$tan"l"i $e "tili)a" %a8ini eoliene #" aH+ -erti#al+ ,e rota&ie 5entr" %+#inarea *r+"n&elor. C"no$#"tele in$tala&ii eoliene D%ori #" eli#ele #one#tate la t"rnE a$i*"ra" 7"n#&ionarea "nor $i$te%e ,e iri*are 5e in$"la Creta ,in 0area 0e,iteran+. 0orile 5entr" %+#inarea ;oa;elor: #are 7"n#&iona" 5e ;a)a -<nt"l"i: $"nt "na ,in #ele %ai %ari 5er7or%an&e a $e#olelor %e,ii. 3n $e#. UIF olan,e)ii a" 9%;"n+t+&it %o,el"l %orilor ,e -<nt: r+$5<n,ite 9n Orient"l 0i4lo#i": 8i a" 9n#e5"t "tili)area lar*+ a in$tala&iilor eoliene la %+#inarea ;oa;elor: a8a,ar %oara ,e -<nt e$te $tr+%o8"l *eneratoarelor eoliene.

2i*. 1.! 0oara ,e F<nt

0ai t<r)i": %orile $e orienta" ,"5+ ,ire#&ia -<nt"l"i 8i a" 7o$t 5"$e 5<n)e 5entr" a #a5ta %ai ;ine ener*ia -<nt"l"i.

2i*. 1./ 0oar+ ,e -<nt #" 5<n)e ,in )ona etno*ra7i#+ Do;ro*ea ,e $",

Pri%a %oar+ ,e -<nt #" 5ale 5ro7ilate a a5+r"t 9n $e#ol"l UII. CCiar ,a#+ era 7oarte $i%5l+: e$te tot"8i -or;a ,e 5ri%a #er#etare aero,ina%i#+ a 5alelor. A#e$tea a" 7o$t "tili)ate 9n 5rin#i5al 5entr" 5o%5area a5ei $a" 5entr" %+#inarea *r<"l"i.

3n 5erioa,a Rena8terii: in-entatori #ele;rii #a Leonar,o ,a Fin#i $6a" intere$at 7oarte inten$ ,e %orile ,e -<nt: #eea #e a #on,"$ la n"%eroa$e ino-a&ii. De at"n#i: %orile $6a" 9n%"l&it 9n E"ro5a. E-ol"&ia ele#tri#it+&ii 9n $e#ol"l UU a ,eter%inat a5ari&ia 5ri%elor eoliene %o,erne. E$te $t",iat 5ro7il"l 5alelor: iar in*inerii $e in$5ir+ ,"5+ 5ro7il"l ari5ilor ,e a-ion.

2i* 1.' Eolian+ %o,ern+

3n 5re)ent: eolienele $"nt: a5roa5e 9n totalitate #" aH ori)ontal: #" eH#e5&ia %o,elelor #" aH -erti#al #a #ele #" rotor Sa-oni"$ 8i Darrie"$: #are $"nt 9n#+ "tili)ate: ,ar $"nt 5e #ale ,e ,i$5ari&ie. Sto#are a#"%"latori Ener*ie #ineti#+ -<nt Ener*ie %e#ani#+ rotor Ener*ie ele#tri#+ *enerator Re&ea ,i$tri;"&ie Sar#ini i)olate DeH? $ate i)olateE Ulti%ele ino-a&ii 5er%it 7"n#&ionarea eolienelor #" -ite)+ -aria;il+: re$5e#tire*larea -ite)ei t"r;inei eoliene 9n 7"n#&ie ,e -ite)a -<nt"l"i. ,e

Ener*ia ,e ori*ine eolian+ 7a#e 5arte ,in ener*iile re*enera;ile. Aero6*enerator"l "tili)ea)+ ener*ia #ineti#+ a -<nt"l"i 5entr" a antrena ar;orele rotor"l"i $+". A#ea$ta e$te tran$7or%at+ 9n ener*ie %e#ani#+: #are la r<n,"l ei e$te tran$7or%at+ 9n ener*ie ele#tri#+ ,e #+tre *enerator"l #"5lat %e#ani# la t"r;ina eolian+. A#e$t #"5la4 %e#ani# $e 5oate 7a#e 7ie ,ire#t: ,a#+ t"r;ina 8i *enerator"l a" -ite)e ,e a#ela8i or,in ,e %+ri%e: 7ie $e 5oate reali)a 5rin inter%e,i"l "n"i %"lti5li#ator ,e -ite)+. 3n $7<r8it: eHi$t+ %ai %"lte 5o$i;ilit+&i ,e a "tili)a ener*ia ele#tri#+ 5ro,"$+? 7ie e$te $to#at+ 9n a#"%"latori: 7ie e$te ,i$tri;"it+ 5rin inter%e,i"l "nei re&ele ele#tri#e: 7ie $"nt ali%entate $ar#ini i)olate. Site%ele eoliene ,e #on-e$ie a" 8i 5ier,eri. A$t7el: $e 5oate %en&iona "n ran,a%ent ,e or,in"l a '@ = 5entr" rotor"l eolienei: @6= al %"lti5li#ator"l"i. Tre;"ie l"ate 9n #on$i,erare: ,e a$e%enea: 5ier,erile *enerator"l"i 8i ale e-ent"alelor $i$te%e ,e #on-er$ie.

2i* 1.6 Imagine a unei eoliene cu trei pale de 750 !

Tot"8i: 5ro;le%ele #e a5ar la inter#one#tarea a#e$tor $i$te%e #" Si$te%ele Ener*eti#e Na&ionale a" ,"$ la 7olo$irea "nor eta4e inter%e,iare ele#troni#e ,e 5"tere 5entr" #on-er$ia: %onitori)area 8i #ore#tarea 5ara%etrilor ener*eti#i #ara#teri$ti#i $i$te%elor eoliene. O $#Ce%+ a "n"i a$t7el ,e $i$te% eolian e$te 5re)entat+ 9n 7i*"ra 1...

Generator Re,re$or 0P

In-ertor A#"%"latori

Con$"%ator

2i*. 1... Str"#t"ra *enerala a "n"i $i$te% eolian

3n *eneral: 5rin#i5i"l ,e *<n,ire a$"5ra $i$te%elor eoliene a ,e-enit %a#ro$#o5i#: ,e 5"teri %ariA eHi$t+ #a)"ri 9n$+ #<n, 5ot 7i i%5le%entate 8i $i$te%e ,e 5"teri %i#i: ,e or,in"l )e#ilor ,e LiloOa&i: 5entr" ali%entarea "nor #on$"%atori in$"lari: 9n )one 9n #are Si$te%"l Ener*eti# Na&ional n" are a#o5erire: $a" $e 9n#ear#+ o ,i%in"are a #on$"%"l"i ,e la re&ea"a na&ional+. A5ari&ia 5e 5ia&+ a noi #o%5onente $e%i#on,"#toare: 5re#"% 8i 9%;"n+t+&irea 5ara%etrilor ,e l"#r" ale a#e$tora: 7a#e 5o$i;il+ 5roie#tarea 8i #on$tr"irea ,e in-ertoare ,e ten$i"ne #" ran,a%ente ,e 7"n#&ionare ri,i#ate 8i 5ier,eri 9n #o%"ta&ie ,in #e 9n #e %ai %i#i. Ele%entele #o%5onente ale #entralelor eoliene $"nt re,ate 9n 7i*"ra 1.8: 9n #are ,i$tin*e%? Elicea turbinei al#at"it+ ,in ? o Pale #e $"nt reali)ate ,intr6"n a%e$te# ,e 7i;r+ ,e $ti#l+ 8i %ateriale #o%5o)ite. Ele a" rol"l ,e a #a5ta ener*ia -<nt"l"i 8i ,e a o tran$7era rotor"l"i t"r;inei. Pro7il"l lor e$te ro,"l "nor $t",ii aero,ina%i#e #o%5leHe: ,e el ,e5in)<n, ran,a%ent"l t"r;inei. o Butuc #e e$te 5re-+)"t #" "n $i$te% 5a$i- Daero,ina%i#E: a#ti- DCi,ra"li#E $a" %iHt Da#ti-e $tallE #are 5er%ite orientarea 5alelor 5entr" #ontrol"l -ite)ei ,e rota&ie a t"r;inei eoliene. Arborele primar e$te ar;orele rotor"l"i t"r;inei eoliene. Se %ai n"%e8te ar;orele lent: ,eoare#e el $e rote8te #" -ite)e ,e or,in"l a ( 6 /( rotG%in. Prin inter%e,i"l %"lti5li#ator"l"i: el tran$%ite %i8#area ar;orel"i $e#"n,ar.

'

Sistemul de rcire. S"nt 5re-+)"te $i$te%e ,e r+#ire: at<t 5entr" %"lti5li#ator"l ,e -ite)+ #e tran$%ite e7ort"rile %e#ani#e 9ntre #ei ,oi ar;ori: #<t 8i 5entr" *enerator. Ele $"nt #on$tit"ite ,in ra,iatoare ,e a5+ $a" "lei 8i -entilatoare. R+#irea #" "lei e$te "tili)at+ 5entr" %"lti5li#atoare. Multiplicatorul mecanic de vitez 5er%ite tran$7or%area 5"terii %e#ani#e: #ara#teri)at+ ,e #"5l" %are 8i -ite)e %i#i $5e#i7i#e t"r;inei eoliene: 9n 5"tere ,e -ite)+ %ai ri,i#at+: ,ar #"5l" %ai %i#. A#ea$ta ,eoare#e -ite)a t"r;inei eoliene e$te 5rea %i#+: iar #"5l"l 5rea %are: 5entr" a 7i a5li#ate ,ire#t *enerator"l"i. 0"lti5li#ator"l a$i*"r+ #oneHi"nea 9ntre ar;orele 5ri%ar Dal t"r;inei eolieneE 8i ar;orele $e#"n,ar Dal *enerator"l"iE. Arborele generatorului sau arborele secundar antrenea)+ *enerator"l ele#tri# $in#ron. El e$te e#Ci5at #" o 7r<n+ %e#ani#+ #" ,i$# D,i$5o)iti- ,e $e#"ritateE: #are li%itea)+ -ite)a ,e rota&ie 9n #a)"l "n"i -<nt -iolent. Sistemul electronic de control al 7"n#&ion+rii *enerale a eolienei 8i a %e#ani$%"l"i

,e orientare. El a$i*"r+ 5ornirea eolienei: re*larea 9n#lin+rii 5alelor: 7r<narea: #a 8i orientarea na#elei 9n ra5ort #" -<nt"l. Generatorul electric #e a$i*"r+ 5ro,"#erea ener*iei ele#tri#e. Generatoarele ,e #"rent alternati- 5ot 7i a$in#rone $a" $in#rone: 9n #on$tr"#&ie #la$i#+ $a" #" %a*ne&i 5er%anen&i: 7"n#&ion<n, la -ite)+ 7iH+ $a" -aria;il+. Sistemul de orientare a na#elei e$te #on$tit"it ,intr6o #oroan+ ,in&at+ D#re%alier+E e#Ci5at+ #" "n %otor. El a$i*"r+ orientarea eolienei 8i >;lo#area> a#e$teia 5e aHa -<nt"l"i: #" a4"tor"l "nei 7r<ne. Dispozitivele de msurare a vntului $"nt ,e ,o"+ ti5"ri? o *ir"et+ 5entr" e-al"area ,ire#&iei 8i "n ane%o%etr" 5entr" %+$"rarea -ite)ei. In7or%a&iile $"nt tran$%i$e $i$te%"l"i n"%eri# ,e #o%an,+: #are reali)ea)+ re*la4ele 9n %o, a"to%at. Pilonul e$te: 9n *eneral: "n t"; ,e o&el 8i "n t"rn %etali#. El $"$&ine t"r;ina eolian+ 8i na#ela. Ale*erea 9n+l&i%ii e$te i%5ortant+: ,eoare#e tre;"ie reali)at "n ;"n #o%5ro%i$ 9ntre 5re&"l ,e #on$tr"#&ie 8i eH5"nerea ,orit+ la -<nt. 3n #on$e#in&+: o,at+ #" #re8terea 9n+l&i%ii: #re8te -ite)a -<nt"l"i: ,ar 8i 5re&"l.

2i*. 1.8 Ele%entele "nei t"r;ine eoliene

EHi$t+ %ai %"lte ti5"ri ,e eoliene. Se ,i$tin* 9n$+ ,o"+ %ari 7a%ilii? eoliane #" aH -erti#al 8i eoliene #" aH ori)ontal. In,i7erent ,e orientarea aH"l"i: rol"l lor e$te ,e a *enera "n #"5l" %otor 5entr" a antrena *enerator"l. Eoliene cu ax vertical Pilonii eolienelor #" aH -erti#al $"nt ,e talie %i#+: a-<n, 9n+l&i%ea ,e (:1 6 (:' ,in 9n+l&i%ea rotor"l"i. A#ea$ta 5er%ite a%5la$area 9ntre*"l"i e#Ci5a%ent ,e #on-er$ie a ener*iei D%"lti5li#ator: *eneratorE la 5i#ior"l eolienei: 7a#ilit<n, a$t7el o5era&i"nile ,e 9ntre&inere. 3n 5l"$: n" e$te ne#e$ar+ "tili)area "n"i ,i$5o)iti- ,e orientare a rotor"l"i: #a 9n #a)"l eolienelor #" aH ori)ontal. Tot"8i: -<nt"l are inten$itate re,"$+ la ni-el"l $ol"l"i: #eea #e ,eter%in+ "n ran,a%ent re,"$ al eolienei: a#ea$ta 7iin, $"5"$+ 8i t"r;"len&elor ,e -<nt. 3n 5l"$: a#e$te eoliene tre;"ie antrenate 5entr" a 5orni: 5ilon"l e$te $"5"$ "nor $oli#it+ri %e#ani#e i%5ortante. Din a#e$t %oti-e: 9n 5re)ent: #on$tr"#torii ,e eoliene $6a" orientat #" 5re#+,ere #+tre eolienele #" aH ori)ontal. Cele %ai r+$5<n,ite ,o"+ $tr"#t"ri ,e eoliene #" aH -erti#al $e ;a)ea)+ 5e 5rin#i5i"l tra#&i"nii ,i7eren&iale $a" a -aria&iei 5erio,i#e a in#i,en&ei? V Rotorul lui "avonius 9n #a)"l #+r"ia: 7"n#&ionarea $e ;a)ea)+ 5e 5rin#i5i"l tra#&i"nii ,i7eren&iale. E7ort"rile eHer#itate ,e -<nt a$"5ra 7ie#+reia ,in 7e&ele "ni #or5 #"r;at a" inten$it+&i ,i7erite. Re)"lt+ "n #"5l" #are ,eter%in+ rotirea an$a%;l"l"i.

2i*.1.@ S#Ce%a ,e 5rin#i5i" a rotor"l"i l"i Sa-oni"$

2i*. 1.1( S#Ce%a rotor"l"i l"i Sa-oni"$

V Rotorul lui #arrieus $e ;a)ea)+ 5e 5rin#i5i"l -aria&iei 5erio,i#e a in#i,en&ei. Un 5ro7il 5la$at 9ntr6"n #"rent ,e aer: 9n 7"n#&ie ,e ,i7eritele "n*Ci"ri: e$te $"5"$ "nor 7or&e ale #+ror inten$itate 8i ,ire#&ie $"nt ,i7erite. Re)"ltanta a#e$tor 7or&e ,eter%in+ a5ari&ia "n"i #"5l" %otor #are rote8te ,i$5o)iti-"l.

2i*. 1.11 I%a*inea "nei eoliene Darrie"$

2i*.1.1 S#Ce%a rotor"l"i l"i Darrie"$

Eoliene cu ax orizontal 2"n#&ionarea eolienelor #" aH ori)ontal $e ;a)ea)+ 5e 5rin#i5i"l %orilor ,e -<nt. Cel %ai a,e$ea: rotor"l a#e$tor eoliene are trei 5ale #" "n an"%it 5ro7il aero,ina%i#: ,eoare#e a$t7el $e o;&ine "n ;"n #o%5ro%i$ 9ntre #oe7i#ient"l ,e 5"tere: #o$t 8i -ite)a ,e rota&ie a #a5tator"l"i eolian: #a 8i o a%eliorare a a$5e#t"l"i e$teti#: 7a&+ ,e rotor"l #" ,o"+ 5ale. Eolienele #" aH ori)ontal $"nt #ele %ai "tili)ate: ,eoare#e ran,a%ent"l lor aero,ina%i# e$te $"5erior #el"i al eolienelor #" aH -erti#al: $"nt %ai 5"&in $"5"$e "nor $oli#it+ri %e#ani#e i%5ortante 8i a" "n #o$t %ai $#+)"t.

2i*. 1.1! I%a*inea "nei eoliene #" aH ori)ontal 8i a "nei %ori ,e -<nt

EHi$t+ ,o"+ #ate*orii ,e eoliene #" aH ori)ontal? V $monte? -<nt"l $"7l+ 5e 7a&a 5alelor: 7a&+ ,e ,ire#&ia na#elei. Palele $"nt ri*i,e: iar rotor"l e$te orientat: #" a4"tor"l "n"i ,i$5o)iti-: ,"5+ ,ire#&ia -<nt"l"i.

2i*. 1.1/

S#Ce%a "nei eoliene #" aH ori)ontal a%onte

S#Ce%a "nei eoliene #" aH ori)ontal a-al

V $val? -<nt"l $"7l+ 5e $5atele 5alelor: 7a&+ ,e na#el+. Rotor"l e$te 7leHi;il 8i $e a"to6 orientea)+. Di$5"nerea a%onte a t"r;inei e$te #ea %ai "tili)at+: ,eoare#e e$te %ai $i%5l+ 8i ,+ #ele %ai ;"ne re)"ltate la 5"teri %ari? n" are $"5ra7e&e ,e ,ire#&ionare: e7ort"rile ,e %ane-rare $"nt %ai re,"$e 8i are o $ta;ilitate %ai ;"n+. Palele eolienelor #" aH ori)ontal tre;"ie tot,ea"na: orientate 9n 7"n#&ie ,e ,ire#&ia 8i 7or&a -<nt"l"i. Pentr" a#ea$ta: eHi$t+ ,i5o)iti-e ,e orientare a na#elei 5e ,ire#&ia -<nt"l"i 8i ,e orientare a 5alelor: 9n 7"n#&ie ,e inten$itatea a#e$t"ia. 3n 5re)ent: eolienele #" aH ori)ontal #" rotor"l ,e ti5 eli#e: 5re)int+ #el %ai ri,i#at intere$ 5entr" 5ro,"#erea ,e ener*ie ele#tri#+ la $#ar+ in,"$trial+. andamentul eolienelor C<n, $e e-al"ea)+ #o$t"l ener*iei 5ro,"$e ,e SCEE D$i$te% ,e #on-er$ie al ener*iei eolieneE ,e o;i#ei $e &ine #ont ,e *rat"itatea ener*iei 5ri%are. Prin#i5alele ele%ente #are in7l"en&ea)+ a#e$t #o$t $"nt? #antitatea 5"terii #a5tate ,in -<nt: ,i$5oni;ilitatea: #o$t"rile ,e o5erare 8i 9ntre&inere: 5re#"% 8i #ele ,e 5ro,"#ere 8i in$talare. Cre8terea 5"terii #a5tate ,in -<nt $e 5oate o;&ine 5rin %aHi%i)area ran,a%ent"l"i aero,ina%i# ,e6a l"n*"l "n"i ,o%eni" lar* ,e -aria&ie a -ite)ei ,e rotatie: l"#r" 5o$i;il 5rin o5erarea la -ite)+ -aria;il+ Dran,a%entele tran$%i$iei %e#ani#e 8i al *enerator"l"i $"nt $"7i#ient ,e 9nalte M 9ntre (.. 8i (.@ M 7a&+ ,e ran,a%ent"l aero,ina%i#: a-<n, "n %aHi% 9n 4"r"l -alorii ,e (.'E. Ran,a%ent"l aero,ina%i# $e eH5ri%+ 5rin #oe7i#ient"l ,e 5"tere al SCEE: C5 : #are ,e5in,e ,e a8a6n"%ita -ite)+ relati-+: W : ,e7init+ #a ra5ort"l ,intre -ite)a 5eri7eri#+ a 5alelor 8i -ite)a -<nt"l"i?
=
R : v

X1.1Y

"n,e e$te -ite)a ,e rota&ie a ar;orel"i lent 8i R e$te l"n*i%ea 5alelor. Pentr" "n*Ci ,e #alare 7iH: ran,a%ent"l aero,ina%i#: C5 DWE : 5re)int+ "n %aHi% la o -aloare ;ine ,eter%inat+ a -ite)ei relati-e: notat+ #" W opt . Din #a")a -aria&iilor ,e 7re#-en&+ 9nalt+ ale -ite)ei -<nt"l"i: %en&inerea -alorii %aHi%e a l"i C5: notat+ D C5 %aH Z C5 opt Z C5 (opt ) E 7+r+ a a7e#ta 7ia;ilitatea SCEE: e$te la ora a#t"al+ o 5ro-o#are 9n ,o%eni"l #on,"#erii a"to%ate a SCEE.

!(

Pornindu-se de la o lege, anume c puterea instalat a unei surse eoliene este proporional cu ptratul razei elicei, rezult c prin multiplicarea cu doi a lungimii palei elicei, puterea obinut crete de patru ori. n acest fel apar avantaje legate att de reducerea numrului de instalaii eoliene necesare pentru o zon, ct i de reducerea masiv a costurilor globale.

E#"a&ia 5re)entat+ %ai $"$ X1.1 , simpl i cunoscut de mult timp nu a putut fi aplicat cu succes
dect !n ultima perioad. Pentru aceasta s-a apelat la cunotine i materiale folosite curent !n aeronautic. n acest fel, metalul utilizat iniial la confecionarea elicelor a fost !nlocuit cu materiale compozite uoare precum fibra de sticl i, mai nou, fibra de carbon. n acest fel pierderea !n greutate i !n rigiditate a permis construirea de pale din ce !n ce mai lungi i mai rezistente.

Un alt 7a#tor i%5ortant ,e 5ro*re$ a 7o$t a#ela al a,a5t+rii $i$te%"l"i [#" 5a$ -aria;ilS. 3n$tala&iile -ec"i
aveau elicea fi#at pe un a# orizontal care, !n funcie de viteza vntului, cupla ansamblul la viteza minim utilizabil i !l decupla cnd vntul, devenind prea puternic, periclita stabilitatea instalaiei. $cest sistem, cu decuplare aerodinamic %denumit i &tall ' este un sistem robust, sigur, dar cu o eficien redus, mai ales !n zonele unde vnturile nu aveau o bun regularitate.

3n a#e$t #a) $6a *a$it o $ol"& ie mai bun apelnd tot la te"nicile folosite !n aeronautic. $stfel, cu
ajutorul unui urub special conceput i judicios amplasat %(pitc"( !n englez, de unde i numele procedeului', o pal este orientat optim fa de direcia i fora vntului, prin sc"imbarea ung"iului de atac. )a un vnt foarte slab, pala este dispus aproape perpendicular pe direcia curentului de aer, iar la un vnt foarte puternic, pala pivoteaza !n lagr oferind o suprafat de impact din ce !n ce mai mic, pn la poziia paralel %!n cazul furtunilor foarte puternice '. n sistemul &tall, cu civa ani !n urm, plaja de funcionare a unei instalaii eoliene se situa la viteze ale vntului cuprinse !ntre 1* i +, -m.". $stzi, folosind sistemul (cu pas variabil(, rotorul unei instalaii eoliene incepe sa se roteasc la / -m." i funcioneaz eficace pn la viteze ale vntului de 101 -m.".

A#e$t 5ro*re$ teCni# a 5er%i$ a%5la$area in$tala&iilor eoliene 9n lo#"ri ,intre #ele %ai ,i7erite: a$i*"r<n, 7"n#&ion+ri e7iciente de peste 0*11 ore.an, fa de ma#imum 1211 ore.an !n urm
cu 11 ani. 3ai mult, instalaiile moderne depesc !n prezent o funcionare eficient de peste 4111 ore.an, cu un factor de sarcin mai mare de *15. &e menioneaz c prin factor de sarcin se !nelege perioada de-a lungul creia energia este produs !ntr-o central.

Modelul matematic al generatorului sincron cu magne!i permanen!i E#"a&iile ,e ten$i"ni ale *enerator"l"i $in#ron #" %a*ne&i 5er%anen&i 5ot 7i $#ri$e 9n $i$te%"l ,6\ orientat 7a&+ ,e rotor? o #o%5onenta 5e aHa , u d = Rs id + Lsd o #o%5onenta 5e aHa \ u % = Rs i% + Ls%
did Ls% r i % dt
+ Lsd r id + md r

X1.1Y

di% dt

X1. Y

iar e#"a&iile ,e 7l"H ale %a8inii $in#rone #" 0.P. 5ot 7i eH5ri%ate 5e #ele ,o"+ aHe a$t7el? o aHa , o aHa \
d = ( L" + L"d ) i"d
% = ( L" + L"% ) i"% + md

X1.!Y X1./Y

!1

La a#e$te e#"a&ii $e a,a"*+ eH5re$ia #"5l"l"i ele#tro%a*neti# ,e)-oltat ,e %a8in+?


mem = p L sd L s% i % i d + md i %

((

X1.'Y

P"terea a#ti-+ 8i 5"terea rea#ti-+ $"nt ,ate ,e e#"a&iile?


P" = ud id + u% i%

X1.6Y X1..Y

&" = u% id ud i%

0+ri%ile "tili)ate 9n eH5re$iile ,e %ai $"$ a" "r%+toarele $e%ni7i#a&ii?


ud : u%

6 ten$i"nile $tatori#e ,"5+ #ele ,o"+ aHeA

i d : i % 6 #"ren&ii $tatori#iA
d : %

6 7l"H"rile ,"5+ #ele ,o"+ aHeA

R s 6 re)i$ten&a 9n7+8"r+rii $tatori#eA


Lsd : Ls%

6 in,"#ti-it+&ile $tatori#e ,"5+ #ele ,o"+ aHeA

md 6 7l"H"l %a*ne&ilor 5er%anen&iA

p 6 n"%+r"l ,e 5ere#Ci ,e 5oli ai %a8iniiA


r =
d d r = p m 6 -ite)a "n*Ci"lar+ D5"l$a&iaE ele#tri#+ a rotor"l"iA dt dt

m 6 5o)i&ia %e#ani#+ a rotor"l"i D,e5la$area "n*Ci"lar+ la ar;orele rotori#EA


m em 6 #"5l"l ele#tro%a*neti#A P" 6 5"terea a#ti-+A &" 6 5"terea rea#ti-+.

1'# )eneratoare Solare Potenial solar n Romnia 3n 5ri-in&a ra,ia&iei $olare: e#art"l l"nar al -alorilor ,e 5e teritori"l Ro%<niei atin*e -alori %aHi%e 9n l"na i"nie D1./@ LBCG % G)iE 8i -alori %ini%e 9n l"na 7e;r"arie D (.!/ LBCG % G)iE Potenial solar'termal Si$te%ele $olar6ter%ale $"nt reali)ate: 9n 5rin#i5al: #" #a5tatoare $olare 5lane $a" #" t";"ri -i,ate: 9n $5e#ial 5entr" )onele #" ra,ia&ia $olar+ %ai re,"$+ ,in E"ro5a. 3n e-al"arile ,e 5oten&ial ener*eti# a" 7o$t l"ate 9n #on$i,erare a5li#a&iile #are 5ri-e$# 9n#al)irea a5ei $a" a in#intelorG5i$#inelor Da5+ #al,+ %ena4er+: 9n#al)ire et#.E. POTENIAL ENERGETIC SOLAR-TERMAL Para%etr" U0 TeCni# E#ono%i# P"tere ter%i#+ 0Bt '6((( /8'.(

Ener*ie ter%i#+

S"5ra7a&a ,e #a5tare

GBCGan TPGan %ii te5Gan %

/( 1//((( !/!( 8((((

1. 61 (( 1/'( !/(((

Sursa: ANM,ICPE, ICEMENERG, 2006

Potenial solar'(otovoltaic S6a" a-"t 9n -e,ere at<t a5li#a&iile 7oto-oltai#e #" #"5lare la re&ea: #<t 8i #ele a"tono%e Dnera#or,ate la re&eaE 5entr" #on$"%atori i)ola&i. POTENIAL ENERGETIC SOLAR62OTOFOLTAIC Para%etr" U0 TeCni# E#ono%i# P"tere ,e -ar7 0B5 6((( /((( Ener*ie ele#tri#+ S"5ra7a&a o#"5at+ TBCGan %ii te5Gan J% 6:( '16 6( D!% Glo#E /:8 /1! /( D % Glo#E

Sursa: ANM,ICPE, ICEMENERG, 2006

Zonarea energetic solar. Harta solar a Romniei Pornin, ,e la ,atele ,i$5oni;ile $6a 9nto#%it Carta #" ,i$tri;"&ia 9n teritori" a ra,ia&iei $olare 9n Ro%<nia D2i*.1.1'E. Iarta #"5rin,e ,i$tri;"&ia 7l"H"rilor %e,ii an"ale ale ener*iei $olare in#i,ente 5e $"5ra7a&a ori)ontal+: 5e teritori"l Ro%<niei. S"nt e-i,en&iate ' )one: ,i7eren&iate 5rin -alorile 7l"H"rilor %e,ii an"ale ale ener*iei $olare in#i,ente. Se #on$tat+ #+ %ai %"lt ,e 4"%atate ,in $"5ra7a&a &+rii ;ene7i#ia)+ ,e "n 7l"H ,e ener*ie %e,i" an"al ,e 1 .' LBCG% . Iarta $olar+ a 7o$t reali)at+ 5rin "tili)area 8i 5rel"#rarea ,atelor 7"rni)ate ,e #atre? AN0 5re#"% 8i NASA: PRC: 0eteote$t. Datele a" 7o$t #o%5arate 8i a" 7o$t eH#l"$e #ele #are a-ea" o a;atere %ai %are ,e#at '= ,e la -alorile %e,ii. Datele $"nt eH5ri%ate 9n LBCG% Gan: 9n 5lan ori)ontal: a#ea$t+ -aloare 7iin, #ea ")"al+: 7olo$it+ 9n a5li#a&iile ener*eti#e at<t 5entr" #ele $olare 7oto-oltai#e #at 8i ter%i#e.

!!

Tonele ,e intere$ DarealeE ,eo$e;it 5entr" a5li#a&iile ele#troener*eti#e ale ener*iei $olare 9n &ara noa$tra $"nt? Pri%"l areal: #are in#l",e $"5ra7e&ele #" #el %ai ri,i#at 5oten&ial a#o5er+ Do;ro*ea 8i o %are 5arte ,in C<%5ia Ro%<n+ Al ,oilea areal: #" "n 5oten&ial ;"n: in#l",e nor,"l C<%5iei Ro%<ne: Po,i8"l Geti#: S";#ar5a&ii Olteniei 8i 0"nteniei o ;"n+ 5arte ,in L"n#a D"n+rii: $","l 8i #entr"l Po,i8"l"i 0ol,o-ene$#: C<%5ia 8i Deal"rile Fe$ti#e 8i -e$t"l Po,i8"l"i Tran$il-aniei: "n,e ra,ia&ia $olar+ 5e $"5ra7a&a ori)ontal+ $e $it"ea)+ 9ntre 1!(( 8i 1/(( 0P G % . Cel ,e6al treilea areal - #" 5oten&ial"l %o,erat- ,i$5"ne ,e %ai 5"&in ,e 1!(( 0P G% 8i a#o5er+ #ea %ai %are 5arte a Po,i8"l"i Tran$il-aniei: nor,"l Po,i8"l"i 0ol,o-ei 8i Tona Car5ati#+. 3n,eo$e;i 9n )ona %ontan+ -aria&ia 5e teritori" a ra,ia&iei $olare ,ire#te e$te 7oarte %are: 7or%ele ne*ati-e ,e relie7 7a-ori)+n, 5er$i$ten&a #e&ii 8i ,i%in"<n, #Ciar ,"rata 5o$i;il+ ,e $tr+l"#ire a Soarel"l: 9n ti%5 #e 7or%ele 5o)iti-e ,e relie7: 9n 7"n#&ie ,e orientarea 9n ra5ort #" Soarele 8i #" ,ire#&ia ,o%inant+ ,e #ir#"la&ie a aer"l"i: 5ot 7a-ori)a #re8terea $a": ,i%5otri-+ ,eter%ina ,i%in"area ra,ia&iei $olare ,ire#te.

!/

2i*. 1.1'. Di$tri;"&ia 9n teritori" a ra,ia&iei $olare 9n Ro%<nia

Pri%ele "tili)+ri ale ener*iei $olare: 5rin #a5tare: $"nt le*ate ,e anti#Citate. E$te $"7i#ient $+ a%inti% #+ Re7e#t"l ,e $er+S a 7o$t ,e$#o5erit 8i 7olo$it ,e -e#Cii e*i5teni: #+ Ieron ,in AleHan,ria a #on$tr"it "n ,i$5o)iti- 5entr" 5o%5are a a5ei #are 7olo$ea #a $"r$+ 5ri%ar+ ener*ia $olar+: 8i #+ #ele;ra in#en,iere a 7lotei ro%ane ,e #+tre ArCi%e,e ,in SKra#")a a 7o$t $";ie#t ,e ,i$#"&ii 8i #o%entarii ,e6a l"n*"l ti%5"l"i: 9ntr"#<t $e $5"ne #+ a "tili)at o*lin)i 5entr" a re7le#ta ra)ele Soarel"i $5re a#e$te #or+;ii #" 5<n)e. Dar n" n"%ai 9n$orita #oa$t+ a 0e,iteranei a 7o$t $e,i"l "nor reali)+ri intere$ante 9n ,o%eni"l $olar: #i 8i A%eri#a -e#Cilor #i-ili)a&ii a a-"t #on$tr"#&ii re%ar#a;ile ;a)ate 5e #"noa8terea eH5eri%ental+ a 7i)i#ii ra,ia&iei $olare. Un"l ,in eHe%5lele #ele %ai intere$ante 9l re5re)int+ R#a$tel"l l"i 0onte)"%aS: ,atat ,in 4"r"l an"l"i .(( e.n. 8i a7lat 9n a#t"ala Ari)ona. A#ea$t+ #on$tr"#&ie era R#li%ati)at+S -ara 8i iarna: 7iin, ri,i#at+ $"; o !'

i%en$+ ;olt+ ,e $t<n#+ orientat+ $5re $",. Ti,"l %a$i- ,e $t<n#+ o "%;rea -ara M #<n, Soarele are 9n+l&i%e %are 5e ;olt+: iar iarna: 9n%a*a)in<n, #+l,"ra: o 9n#+l)ea 5rin ra,ia&ie 8i 5er%itea ra)elor $olare $+ a4"n*+ la )i,"rile ei: #+#i 9n+l&i%ea Soarel"i 5e #er e$te %"lt %ai %i#+ 9n a#e$t anoti%5. 3n 5re)ent: o%enirea: #on7r"ntat+ #" o #ri)+ ener*eti#+ $erioa$+: 98i 9ntoar#e aten&ia #+tre $"r$ele 5ri%are ,e ener*ie: 8i re#on$i,era "tili)+rile 5o$i;ile 8i renta;ile ale ener*iei $olare. Ener*ia $olar+ are o $erie ,e #alit+&i re%ar#a;ile De$te *rat"it+ #a 7or%+ ,e ener*ie 5ri%ar+: $e *a$e8te 9n #antit+&i neli%itateE: ,ar are 8i "nele ,ea)a-anta4e 7iin, in7l"en&at+ ,e #on,i&ii *eo*ra7i#e 8i %eteorolo*i#e #are n" 5ot 7i $#Ci%;ate. Utili)area ener*iei $olare 5rin inter%e,i"l #ole#torilor $olari 5oate 7i 7olo$it+ 5entr" 5re5ararea a5ei #al,e %ena4ere. Prin #on-er$ie ter%o,ina%i#+: "n a*ent ter%i# $5e#i7i# 9n%a*a)inea)+ 8i tran$7er+ a#ea$t+ ener*ie $er5entinei "n"i ;oiler $olar $a" e$te $to#at+ 5entr" a 7i "tili)at+ 5entr" 5re5ararea a5ei #al,e %ena4ere. Pe ;a)a 9nre*i$tr+rilor %eteorolo*i#e 5"te% o;$er-a "8or #+ 5oten&ial"l $olar 5e teritori"l Ro%<niei are -alori re%ar#a;ile. Toto,at+ #on$tat+% #+ 9n %a4oritatea &+rilor ,e)-oltate ,in E"ro5a D#Ciar 8i 9n #ele #" 5oten&ial $olar in7erior #el"i ,in Ro%<niaE 5ro,"#erea ener*iei ele#tri#e 5e ;a)a ener*iei l"%inii $oarel"i are $"##e$: 9n $5e#ial 9n %i#i #entrale 7oto-oltai#e 9n#a,rate 9n #on$tr"#&ii: 9n re*i% ra#or,at la re&ea. E7e#t"l 7oto-oltai# #on$t+ 9n 5ro,"#erea "n"i #"rent ele#tri# #a "r%are a a;$or;&iei ra,ia&iei ele#tro%a*neti#e D7otoniE. A#e$t e7e#t #"noa8te a5li#a&ii i%5ortante 9n $e%i#on,"#tori: "n,e *enerarea ,e 5"rt+tori ,e $ar#in+ li;eri Dele#troni: *ol"riE e$te $e%ni7i#ati-+ 9n ra5ort #" n"%+r"l 5"rt+torilor *enera&i ter%i#. Da#+ 9n $e%i#on,"#tor eHi$t+ "n #<%5 ele#tri# inten$ D#a 9n #a)"l 4on#&i"nilor n65 9n $ili#i"E at"n#i ele#tronii *enera&i #a "r%are a a;$or;&iei ra,ia&iei D7otoele#troniE -or 7i #on,"8i 9ntr6"n #ir#"it eHterior: *ener<n,"6$e: a$t7el: ener*ie ele#tri#+. P<n+ 9n an"l 1@.! D5ri%a #ri)+ a 5etrol"l"iE #el"lele $olare $6a" "tili)at %ai %"lt 9n a5li#a&ii $5a&iale. P<n+ la 9n#e5"t"l anilor ]@( 5ro,"#&ia %on,ial+ ,e #el"le $olare Da5roHi%ati- '( 0BGanE era #o%5let ne$e%ni7i#ati-+ la ni-el"l #on$"%"l"i ,e ele#tri#itate *lo;al. S"r$ele re*enera;ile ,e ener*ie: 8i 9n 5arti#"lar ener*ia $olar+ 7oto-oltai#+: a" 5ri%it "n i%5"l$ 5"terni# 9n "r%a $"%%it6"l"i ,e la JKoto D1@@.E 5ri-in, $tarea $"r$elor ,e 5ol"are ale 5lanetei. Ca "r%are a a#e$t"i $"%%it: $6a $ta;ilit o re,"#ere a e%i$iilor ,e CO D5rin#i5ala #a")+ a e7e#t"l"i ,e $er+E #" 1'= 5<n+ 9n an"l (1( 8i: i%5li#it: $5ri4inirea ,e)-olt+rii a##ent"ate a $"r$elor re*enera;ile ,e ener*ie: 9n 5arti#"lar a a5li#a&iilor 7oto-oltai#e. A$t7el: 9n an"l 1@@. a 7o$t lan$at 9n SUA 5ro*ra%"l intit"lat [1 0ilion ,e !6

a#o5eri8"riS: #e anti#i5ea)+ o 5ro,"#&ie ,e 1:' GB 9n an"l (1(. 3n Pa5onia: 5ro*ra%"l $"$&in"t ,e *"-ern 5re-e,e o 5ro,"#&ie ,e /:6 GB 5e an 9n (1(. )nergia (otovoltaic e$te ener*ia ele#tri#+ o;&in"t+ ,in ener*ia $oarel"i: ,ire#t+ 8i in,ire#t+: 5rin inter%e,i"l #el"lelor 7oto-oltai#e. *elula solar e$te "n ,i$5o)iti- #are #on-erte8te ener*ia $olar+ ,e la $oare 9n ele#tri#itate. Cel"lele $olare a" o arie %are ,e ra$5<n,ire #"% ar 7i? #al#"latoare: #ea$"ri: %a8ini. 3n "lti%"l ti%5 #el"lele $olare $"nt 7olo$ite ,in #e 9n #e %ai ,e$ 5entr" il"%inarea #a$elor. Cel"lele $olare n" *enerea)+ ,ioHi, ,e #ar;on DCO E: ,e#i n" #ontri;"ie la 9n#+l)irea *lo;al+. Cel"lele n" 5ro,"# ni#i oHi, ,e $"l7 DSO HE $a" oHi, ,e a)ot DNO HE #are ,"# la 5loi a#i,e. S5re ,eo$e;ire ,e #o%;"$ti;ili 7o$ili D5etrol: #+r;"ni: *a)e nat"raleE #are a" re$"r$e li%itate: ener*ia $olar+ e$te 5ra#ti# in7init+. O #el"l+ 7otoele#tri#+ 5oate 7i a$i%ilat+ #" o ,io,+ 7oto$en$i;il+: 7"n#&ionarea ei ;a)<n,"6$e 5e 5ro5ieta&ile %aterialelor $e%i#on,"#toare. Cel"la 7otoele#tri#+ 5er%ite #on-er$ia ,ire#t+ a ener*iei l"%inoa$e 9n ener*ie ele#tri#+. Prin#i5i"l ,e 7"n#&ionare $e ;a)ea)+ 5e e7e#t"l 7otoele#tri#. De 7a5t: o #el"la e$te #on$tit"it+ ,in ,o"+ $trat"ri $";&iri ,e %aterial $e%i#on,"#tor. Cele ,o"+ $trat"ri $"nt ,o5ate ,i7erit? 5entr" $trat"l N: a5ort ,e ele#troni 5eri7eri#i 5entr" $trat"l P: ,e7i#it ,e ele#troni.

2i*. 1.16. Str"#t"ra "nei #el"le $olare

3ntre #ele ,o"+ $trat"ri -a a5are o ,i7eren&+ ,e 5oten&ial ele#tri#. Ener*ia 7otonilor l"%inii: #a5ta&i ,e ele#tronii 5eri7eri#i D$trat"l NE le -a 5er%ite a#e$tora $+ ,e5+8ea$#+ ;ariera ,e 5oten&ial $i $+ #ree)e a$t7el "n #"rent ele#tri# #ontin"".

!.

Pentr" #ole#tarea a#e$t"i #"rent: $e ,e5"n: 5rin $eri*ra7ie: ele#tro)i 5e #ele ,o"+ $trat"ri $e%i#on,"#toare. Ele#tro,"l $"5erior e$te o *ril+ #e 5er%ite tre#erea ra)elor l"%inoa$e. Pe a#e$t ele#tro, $e ,e5"ne a5oi "n $trat antire7le#tori)ant: 5entr" #re8terea #antit+&ii ,e l"%in+ a;$or;it+. Principiul de "unc!ionare Cel"lele $olare 5e ;a)+ ,e %ateriale $e%i#on,"#toare 9n 5rin#i5i" $"nt #on$tr"ite #a ni8te 7oto,io,e #" $"5ra7a&+ %are #are 9n$+ n" $e "tili)ea)+ #a ,ete#toare ,e ra,ia&ii #i #a $"r$+ ,e #"rent. Intere$ant la a#e$t ti5 ,e $e%i#on,"#toare e$te #+ 5rin a;$or;&ie ,e ener*ie D#al,"r+ $a" l"%in+E eli;erea)+ 5"rtatori ,e $ar#in+ Dele#troni 8i *ol"riE. E$te ne-oie ,e "n #<%5 ele#tro$tati# intern 5entr" #a ,in a#e8ti 5"rt+tori $+ $e #ree)e "n #"rent ele#tri# ,iri4an,"6i 9n ,ire#&ii ,i7erite. A#e$t #<%5 ele#tri# intern a5are 9n ,re5t"l "nei 4on#&i"ni 56n. Pentr" #+ inten$itatea 7l"H"l"i l"%ino$ $#a,e eH5onen&ial #" a,an#i%ea: a#ea$t+ 4on#&i"ne e$te ne#e$ar $+ 7ie #<t %ai a5roa5e ,e $"5ra7a&a %aterial"l"i 8i $+ $e 5atr"n,+ #<t %ai a,<n#. A#ea$t+ 4on#&i"ne $e #reea)+ 5rin i%5"ri7i#area #ontrolat+. Pentr" a reali)a 5ro7il"l ,orit: 9n %o, nor%al $e i%5"ri7i#+ RnS "n $trat $";&ire ,e $"5ra7a&+ 8i R5S $trat"l *ro$ ,e ,e,e$";t 9n "r%a #+r"ia a5are 4on#&i"nea. S"; a#&i"nea 7otonilor a5ar #"5l"ri ele#tron6*ol 9n 4on#&i"ne: ,in #are ele#tronii -or 7i a##elera&i $5re interior: iar *ol"rile $5re $"5ra7a&+. O 5arte ,in a#e$te #"5l"ri ele#tron6*ol $e -or re#o%;ina 9n 4on#&i"ne re)"lt<n, o ,i$i5are ,e #al,"r+: re$t"l #"rent"l"i 5"t<n, 7i "tili)at ,e "n #on$"%ator: 9n#+r#at 9ntr6"n a#"%"lator $a" 5rin inter%e,i"l "n"i in-ertor li-rat 9n re&ea"a 5";li#+. Ten$i"nea ele#tro%otoare %aHi%a la ;ornele "nei #el"le $olare D,e eHe%5l" la #ele %ai "tili)ate: #el"lele ,e $ili#i" #ri$talineE e$te ,e (:' F. Str"#t"ra #el"lelor $olare $e reali)ea)+ 9n a$a %o, 9n#<t $+ a;$oar;+ #<t %ai %"lt+ l"%in+ 8i $+ a5ar+ #<t %ai %"lte $ar#ini 9n 4on#&i"ne. Pentr" a#ea$ta ele#tro,"l ,e $"5ra7at+ tre;"ie $+ 7ie tran$5arent: #onta#tele la a#e$t $trat $+ 7ie 5e #<t 5o$i;il ,e $";&iri: 5e $"5ra7a&a $e -a a5li#a "n $trat antire7le#tori)ant 5entr" a %i#8ora *ra,"l ,e re7leHie a l"%inii in#i,ente. A#e$t"i $trat antire7le#tori)ant i $e atri;"ie #"loare ne*r"6al;+$tr"ie a #el"lelor $olare #are 7ar+ a#ea$ta ar a-ea o #"loare *ri6ar*intie. Gro$i%ea $trat"l"i in7l"entea)+ #"loarea #el"lei D#"loarea ,e inter7eren&+E. Gro$i%ea $trat"l"i tre;"ie $+ 7ie #<t $e 5oate ,e "ni7or%+: ,eoare#e a;ateri ,e #a&i-a nano%etri %+re$# *ra,"l ,e re7leHie. Cel"lele 98i ,atorea)+ #"loarea al;a$tr+ reali)+rii "nei *ro$i%i #e #ore$5"n,e l"n*i%ii ,e "n,+ a #"lorii ro8ii: #"lorea #ea %ai ;ine a;$or;it+ ,e !8

$ili#i". 3n 5rin#i5i" 9n$a 9n a#e$t %o, $e 5ot reali)a #el"le ro8ii: *al;ene: $a" -er)i la #erin&e arCite#toni#e ,eo$e;ite: ,ar -or a-ea "n ran,a%ent %ai $la;. 3n #a)"l nitrat"l"i ,e $ili#i" 8i a ;ioHi,"l"i ,e $ili#i" $trat"l antire7le#tori)ant %ai are 8i "n rol ,e a re,"#e -ite)a ,e re#o%;inare $"5er7i#ial+. #ipuri de celule solare Cel"lele $olare 5ot 7i #la$i7i#ate ,"5+ %ai %"lte #riterii. Cel %ai 7olo$it #riteri" e$te ,"5+ *ro$i%ea $trat"l"i %aterial"l"i. Ai#i ,eo$e;i% #el"le #" $trat *ro$ 8i #el"le #" $trat $";&ire. Un alt #riteri" e$te 7el"l %aterial"l"i? $e 9ntre;"in&ea)+: ,e eHe%5l": #a %ateriale $e%i#on,"#toare #o%;ina&iile C,Te: GaA$ $a" C"InSe: ,ar #el %ai ,e$ 7olo$it e$te $ili#i"l. D"5+ $tr"#t"ra ,e ;a)+ ,eo$e;i% %ateriale #ri$talineD%ono65oli#ri$talineE re$5e#tia%or7e. 3n 7a;ri#area #el"lelor 7oto-altai#e 5e l<n*+ %ateriale $e%i#on,"#toare: %ai no": eHi$t+ 5o$i;ilitatea "tili)+rii %aterialelor or*ani#e $a" a 5i*%en&ilor or*ani#i. Cel %ai "tili)at %aterial 5entr" reali)area 7oto5ilelor $a" a #el"lelor $olare e$te $ili#i"l: "n $e%i#on,"#tor ,e ti5 IF. A#e$ta e$te tetra6-alent: #eea #e 9n$ea%n+ #+ "n ato% ,e $ili#i" $e 5oate a$o#ia #" 5atr" al&i ato%i ,e a#eea8i nat"r+. Se %ai "tili)ea)+ ar$eni"ra ,e *ali" 8i $trat"ri $";&iri ,e C,Te Dtel"ra ,e #a,%i"E: CIS D#"5r"6in,i"6,i$eleni"E 8i CIGS D#"5r"6in,i"6*ali"6,i$elenatE.

2i*. 1.1. Ti5"ri ,e #el"le $olare

O 5ri%+ #la$i7i#are a #el"lelor $e 5oate 7a#e ,"5a ti5"l ,e %aterial ,in #are e$te al#+t"it+ #el"la. Cel"lele 5ot 7i 7a;ri#ate ,in %ai %"lte ti5"ri ,e %ateriale?

!@

$elule pe baz de siliciu 6 "trat gros? 6 *elule monocristaline D#6SiE ran,a%ent %are 6 9n 5ro,"#&ia 9n $erie $e 5ot atin*e 5<n+ la 5e$te ( = ran,a%ent ener*eti#: teCni#a ,e 7a;ri#a&ie 5"$+ la 5"n#tA tot"8i 5ro#e$"l ,e 7a;ri#a&ie e$te ener*o7a*: #eea #e are o in7l"en&+ ne*ati-+ a$"5ra 5erioa,ei ,e re#"5erare Dti%5 9n #are e#Ci-alent"l ener*iei #on$"%ate 9n 5ro#e$"l ,e 7a;ri#are ,e-ine e*al #" #antitatea ,e ener*ia *enerat+E

2i*. 1.18. Cel"le ,e $ili#i" %ono#ri$talin

*elule policristaline D%#6SiE la 5ro,"#&ia 9n $erie $6a atin$ ,e4a "n ran,a%ent ener*eti# ,e 5e$te la 16 =: #on$"% relati- %i# ,e ener*ie 9n 5ro#e$"l ,e 7a;ri#a&ie: 8i 5<n+ a#"% #" #el %ai ;"n ra5ort 5re& M 5er7or%an&+.

2i*. 1.1@. Cel"le ,e $ili#i" 5oli#ri$talin

6 "trat su+ire? 6 *elule cu siliciu amor( ,a'"i- a" #el %ai %are $e*%ent ,e 5ia&+ la #el"le #" $trat $";&ireA ran,a%ent ener*eti# al %o,"lelor ,e la ' la . =A n"

/(

eHi$t+ 8tran*"l+ri 9n a5ro-i)ionare #Ciar 8i la o 5ro,"#&ie ,e or,in"l TeraBatt 6 *elule pe +a. de siliciu cristalin: eH. %i#ro#ri$tale D^#6SiE 9n #o%;ina&ie #" $ili#i"l a%or7 ran,a%ent %areA teCnolo*ia a#eea8i #a la $ili#i"l a%or7 $elule pe baz de elemente semiconductoare din grupa %%%&' *elule cu /a$s a" ran,a%ent %are: 7oarte $ta;ile la $#Ci%;+rile ,e te%5erat"r+: la 9n#al)ire a" o 5ier,ere ,e 5"tere %ai %i#+ ,e#<t la #el"lele #ri$taline 5e ;a)+ ,e $ili#i": ro;"$t -i)a-i ,e ra,ia&ia "ltra-iolet+: teCnolo*ie $#"%5+: $e "tili)ea)+ ,e o;i#ei 9n in,"$tria $5a&ial+ DGaInPGGaA$: GaA$GGeE $elule pe baz de elemente semiconductoare din grupa %%&'% *elule cu *d0e "tili)ea)+ o teCnolo*ie 7oarte a-anta4oa$+ CBDD,e5"nere ,e $tat"ri $";&iri 5e $"5ra7e&e %ari 9n %e,i" #" 5I : te%5erat"r+ 8i #on#entra&ie ,e re*ent #ontrolateE A 9n la;orator $6a atin$ "n ran,a%ent ,e 16 =: ,ar %o,"lele 7a;ri#ate 5<na a#"% a" atin$ "n ran,a%ent $"; 1( =: ,ar n" $e #"noa8te 7ia;ilitatea. Din %oti-e ,e 5rote#&ie a %e,i"l"i e$te i%5ro;a;il+ "tili)area 5e $#ar+ lar*+. *elule *I"1 *I/" CIS e$te 5re$#"rtarea ,e la C"5r"6In,i"6Di$eleni, 5ro,"$ 9n $ta&ie 5ilot la 7ir%a B_rtC Solar 9n 0ar;a#C a% Ne#Lar: re$5e#ti- C"5r"6In,i"6Di$"l7at la 7ir%a S"l7"r#ell 9n Berlin: iar CIGS 5entr" C"5r"6In,i"6Gali"6Di$elenat 5ro,"$ 9n $ta&ie 5ilot 9n U55$ala 9n S"e,ia. Pro,"#atorii ,e %ai $"$ 5ro%it tre#erea la 5ro,"#&ia 9n %a$+ 9n an"l ((.. *elule solare pe +a. de compu2i organici TeCnolo*ia ;a)at+ 5e #Ci%ia or*ani#+ 7"rni)ea)+ #o%5"8i #are 5ot 5er%ite 7a;ri#area ,e #el"le $olare %ai ie7tine. Pre)int+: tot"8i: "n i%5e,i%ent 7a5t"l #+ a#e$te #el"le a" "n ran,a%ent re,"$ 8i o ,"rat+ ,e -ia&+ re,"$+ D%aH. '(((CE. 3n#a n" eHi$t+ #el"le $olare 5e ;a)+ ,e #o%5"8i or*ani#i 5e 5ia&+. *elule pe +a. de pigmeni N"%ite 8i #el"le Gr`t)el "tili)ea)+ 5i*%en&i nat"rali 5entr" tran$7or%area l"%inii 9n ener*ie ele#tri#+A o 5ro#e,"r+ #e $e ;a)ea)+ 5e e7e#t"l ,e 7oto$inte)+. De o;i#ei $"nt ,e #"loare %o-. *elule cu electrolit semiconductor De eHe%5l" $ol"&ia? oHi, ,e #"5r": NaCl. S"nt #el"le 7oarte "8or ,e 7a;ri#at ,ar 5"terea 8i $i*"ran&a 9n "tili)are $"nt li%itate.

/1

*elule pe +a. de polimeri Deo#a%,at+ $e a7l+ ,oar 9n 7a)a ,e #er#etare. Un alt #riteri" ,e #la$i7i#are 9l re5re)int+ $tr"#t"ra ,e ;a)+ a %eterialelor. $elule solare cristaline' La #el"lele $olare a#t"ale ran,a%ent"l e$te ,e #ir#a 1 6 1. =. A,e$ea 7a;ri#ant"l a#or,+ o *aran&ie la ran,a%ent ,e 8( 6 8' = Dla 5"terea ,e -<r7E ,"5a ( ani. Re)"lt+ ,e#i ,"5a "n ti%5 ,e "tili)are 9n,el"n*at 5ier,eri ,e$t"l ,e li%itate: #eea #e 9n,re5ta&e8te "tili)area $i$te%elor #" 5ano"ri $olare. Pentr" 9%;+tr<nirea 5ro5ri"6)i$+ a #el"lelor $olare ra$5"n)atoare $"nt ,e7e#te 5ro-enite ,in re#o%;inare: #eea #e re,"#e ,"rata ,e -ia&a a 5"rt+torilor ,e $ar#in+ #" #ir#a 1( = 7a&a ,e -aloarea ini&ial+. 3n #el"lele 7a;ri#ate ,"5+ 5ro#e,e"l C)o#Cral$Li 9%;atr<nirea e$te 5ro,"$+ ,e #rearea ,e #o%5"8i #o%5leHi #" ;or6oHi*en. *elulele monocristaline. Cel"lele re)"lt+ ,in a8a n"%itele Ba7er D5l+#i ,e $ili#i" ,intr6"n #ri$talE. A#e$te #ri$tale re5re)int+ %ateria ,e ;a)+ 5entr" in,"$tria ,e $e%i#on,"#tori 8i $"nt ,e$t"l ,e $#"%5e. A#e$t ti5 ,e 7oto5ile $"nt 5ri%ele #are a" 7o$t reali)ate: 5e ;a)a "n"i ;lo# ,e $ili#i" #ri$tali)at 9ntr6"n $in*"r #ri$tal. Ele $e 5re)int+ $"; 7or%a "nor 5la#Cete rot"n,e: 5+trate $a" 5$e",o65+trate. Ran,a%ent"l lor e$te ,e 1 6 16=. Tot"8i: ele a" ,o"+ ,e)a-anta4e? 5re&"l ri,i#at 8i o ,"rat+ %are ,e a%orti)are 5rin ener*ia 7"rni)at+. *elule multicristaline sau policristaline. Cel"lele $"nt ,in 5l+#i #are #on&in )one #" #ri$tale #" orient+ri ,i7erite. A#e$tea 5ot 7i 7a;ri#ate ,e eHe%5l" 5rin 5ro#e,e"l ,e t"rnare: $"nt %ai ie7tine 8i #a atare #ele %ai r+$5<n,ite 9n 5ro,"#&ia ,e ,i$5o)iti-e 7oto-oltai#e. De$eori ele $e n"%e$# 8i #el"le $olare 5oli#ri$taline. A#e$t ti5 ,e #el"le $e reali)ea)+ 5e ;a)a "n"i ;lo# ,e $ili#i" #ri$tali)at 9n %ai %"lte #ri$tale: #are a" orient+ri ,i7erite. Ran,a%ent"l lor e$te ,e 11 6 1!=: ,ar 5re$"5"n "n #o$t ,e 5ro,"#&ie %ai re,"$ ,e#<t #el al #el"lelor %ono#ri$taline. $elule solare amor"e. Cel"lele $olare #on$ta" ,intr6"n $trat $";&ire ,e $ili#i" a%or7 D7ar+ #ri$tali)areE 8i ,in a#ea$t+ #a")+ $e n"%e$# #el"le #" $trat $";&ire. Se 5ot 5ro,"#e ,e eHe%5l" 5rin 5ro#e,e"l ,e #on,en$are ,e -a5ori ,e $ili#i" 8i $"nt 7oarte ie7tine: ,ar a" "n ran,a%ent $#+)"t 9n $5e#tr" ,e l"%in+ $olar+: tot"8i a" a-anta4e la l"%in+ $la;a. A#e$te #el"le atin* "n *ra, a-an$at ,e 9%;+tr<nire ,e 5ana la ' = 9n 5ri%"l an ,e 7"n#&ionare ,e a#eea 5entr" a#e$t ti5 ,e 5ano"ri $olare 9n #ara#teri$ti#ile teCni#e ,in /

,o#"%entele ,e in$o&ire n" $e ,+ 5"terea atin$+ la 7a;ri#a&ie #i 5"terea ,e ,"5+ 5ro#e$"l ,e 9%;+tr<nire. Ca "r%are a#e$t ti5 ,e 5ano"ri a" #ara#teri$ti#i %ai ;"ne la #"%5+rare ,e#<t #ele ,in ,o#"%ente. 3%;+tr<nirea $e 5ro,"#e $"; a#&i"nea l"%inii 8i e$te re)"ltat"l a8a n"%it"l"i e7e#t Stae;ler6Bron$LiDSBEE. 3n #a,r"l a#e$t"ia $ili#i"l Ci,ro*enat a%or7 Da6Si?IE %eta$ta;il tre#e 5rintr6o 7a)+ ,e #re8tere a #on#entra&iei ,e7e#telor #" "n or,in ,e %+ri%e: 5aralel #" $#+,erea #on,"#ti-it+&ii 8i ,e5la$area ni-el"l"i 2er%i #+tre %i4lo#"l ,i$tan&ei ,intre ;an,a ,e -alen&+ 8i ;an,a ,e #on,"#&ie. D"5a #ir#a 1((( ore ,e eH5"nere la $oare: #el"lele ,e $ili#i" a%or7 atin* "n *ra, ,e $at"rare $ta;il. A#e$te #el"le $"nt reali)ate ,intr6"n $"5ort ,e $ti#l+ $a" %aterial $inteti#: 5e #are $e ,e5"ne "n $trat $";&ire ,e $ili#i" Dor*ani)area ato%ilor n" e$te re*"lat+: #a 9n #a)"l "n"i #ri$talE. Ran,a%ent"l lor e$te ,e ' 6 1(=: %ai %i# ,e#<t al #el"lelor #ri$taline: ,ar 5re&"l e$te ;"n. Ele $"nt "tili)ate 9n %i#i 5ro,"$e #o%er#iale D#ea$"ri: #al#"latoareE: ,ar 5ot 7i "tili)ate 8i 9n in$tala&iile $olare. A#e$te #el"le a" a-anta4"l ,e a $e #o%5orta %ai ;ine la l"%ina ,i7")+ 8i la #ea 7l"ore$#ent+: 7iin, ,e#i %ai 5er7or%ante la te%5erat"ri %ai ri,i#ate. $elule cu $d#e( $%S )i $%GS. TeCnolo*iile C,Te: CIS 8i CIGS $"nt 9n #"r$ ,e ,e)-oltare $a" ,e in,"$triali)are? *elulele cu *d0e $e ;a)ea)+ 5e tel"ra ,e #a,%i": %aterial intere$ant ,atorit+ 5ro5riet+&ii ,e a;$or;&ie 7oarte %are. Tot"8i: ,e)-oltarea lor ri$#+ $+ 7ie 7r<nat+ ,atorit+ toHi#ita&ii #a,%i"l"i. *elulele cu *I" ,*uIn"e3- $e ;a)ea)+ 5e #"5r": in,i" 8i $eleni". A#e$t %aterial $e #ara#teri)ea)+ 5rintr6o ;"n+ $ta;ilitate $"; a#&i"nea il"%in+rii. Ele a" 5ro5riet+&i ,e a;$or;&ie eH#elente. *elulele cu *I/" $"nt reali)ate ,in a#elea8i %ateriale #a 8i #ele #" CIS: a-<n, #a 5arti#"laritate alierea in,i"l"i #" *ali". A#ea$ta 5er%ite o;&inerea "nor #ara#teri$ti#i %ai ;"ne.

/!

andamentul celulelor solare Para%etrii teCni#i ai #el"lelor $olare $"nt ,a&i 5entr" #on,i&ii $tan,ar, DSTC: Stan,ar, Te$t Con,ition$E? 6 6 6 Inten$itate l"%inoa$+ ,e 1((( BG% 9n )ona 5ano"l"i Te%5erat"ra #el"lei $olare #on$tant ' aC S5e#tr"l l"%inii A0 1:' *lo;al

Se ,e7ine8te ran,a%ent"l ener*eti# al "nei #el"le: #a 7iin, ra5ort"l ,intre 5"terea ele#tri#+ %aHi%+ 8i 5"terea in#i,ent+?
Pm )"

=
9n #are?

X1.8Y

V E 6 il"%inarea XBG%bYA V S 6 $"5ra7a&a a#ti-+ a 5ano"rilor X%bY. V Pm 6 5"terea %aHi%+ %a$"rat+ 9n #on,i&iile STC DStan,ar, Te$t Con,ition$E: re$5e#ti- 9n $5e#tr"l A01.': la o te%5erat"r+ ,e 'aC 8i il"%inare ,e 1((( BG%b. Ran,a%ent"l "nei #el"le e$te: 9n *eneral: ,e$t"l ,e $#+)"t: ,e or,in"l 1( 6 (=. A" 7o$t o;&in"te ran,a%ente %ai ;"ne #" %ateriale noi D9n la;orator: ar$eni"ra ,e *ali" A$Ga o7er+ "n ran,a%ent %ai %are ,e '=E $a" #" teCnolo*ii eH5eri%entale DteCnolo*ia %"lti$trat"riE: ,e$eori ,i7i#ile 8i #o$ti$itoare 5entr" a 7i 5"$e 9n 5ra#ti#+. 3n a#e$te #on,i&ii: %aterial"l 7otoele#tri# #el %ai "tili)at e$te $ili#i"l: #are re5re)int+ o $ol"&ie e#ono%i#+. Pentr" a$t7el ,e #el"le: ran,a%ent"l ener*eti# n" ,e5a$e8te 1'=. Pe ;a)a #ara#teri$ti#ilor #"rent6ten$i"ne 8i 5"tere6ten$i"ne: $e 5ot o;&ine 8i al&i 5ara%etrii? V C"rent"l ,e $#"rt#ir#"it Icc: re$5e#ti- #"rent"l ,e;itat ,e #el"l+: at"n#i #an, ten$i"nea la ;ornele $ale e$te n"l+. Pra#ti#: a#e$t #"rent e$te 7oarte a5ro5iat ,e 7oto#"rent"l Ip4. V Ten$i"nea 9n *ol 5co: re$5e#ti-: ten$i"ne la ;ornele #el"lei: at"n#i #<n, #"rent"l ,e;itat e$te n"l. V 3ntre #ele ,o"+ eHtre%e: eHi$t+ "n o5ti% #are o7er+ 5"terea %aHi%+ Pma6 $a" 0PP D0aHi%"% PoOer PointE. V 2a#tor"l ,e 7or%+: #are arat+ #<t ,e i,eal+ e$te #ara#teri$ti#a: re$5e#ti- ra5ort"l?
Pm X1.@Y 5co I cc Ran,a%ent"l #el"lelor $olare #o%er#iale e$te ,e #ir#a ( =: iar %o,"lele #on$tr"ite 77 =

#" a#e$tea atin* "n ran,a%ent ,e #ir#a 1. =. Re#or,"l 5entr" #el"lele 7a;ri#ate 9n #on,i&ii //

,e la;orator e$te ,e /:. = : ,in #are $6a" #on7e#&ionat 5ano"ri #" "n ran,a%ent ,e #el"l+ la o $"5ra7a&+ a #el"lei ,e 1:6 #% : #ore$5"n)<n, "n"i #o$t ,e '61( E"roGB. 3%;+tr<nirea #on,"#e la $#a,erea ran,a%ent"l"i #" #ir#a 1( = 9n 2a;ri#an&ii ,a" *aran&ii 5e #el 5"&in 8( = ,in 5"terea %aHi%+ 9n ( ani.

=.

Pre&"l a#e$tor %o,"le 7a;ri#ate 5rin 5ro#e,e"l ,e to5ire )onal+ e$te ,e #ir#a (( E"ro 5e ' ani.

3n $5a&i": #on$tanta $olar+ e$te %ai %are ,e#<t il"%inarea *lo;al+ 5e 5a%<nt: toto,ata #el"lele $olare 9%;+tr<ne$# %ai re5e,e. Pano"rile 5entr" $ateli&i atin* %o%entan "n ran,a%ent ,e ' = la o ,"rat+ ,e -ia&a ,e 1' ani.

Modelul matematic al celulei "otovoltaice 0o,el"l %ate%ati# al #el"lei 7otoele#tri#e $e 5oate o;&ine: 5le#<n, ,e la #el al 4on#&i"nii PN. Se a,a"*+ #"rent"l Ip4: 5ro5or&ional #" il"%inarea 8i "n ter%en #e %o,elea)+ 7eno%enele interne. C"rent"l I 7"rni)at ,e #el"l+ $e 5oate $#rie?

I = I p4 I ( d

%( 8 +0Rs I ) 8 + Rs I e 1 Rs4

X1.1(Y

Rs I ) %( 8 + 0 I d = I (d e 1

X1.11Y

9n #are? V Ip4 6 7oto#"rent: $a" #"rent *enerat 5rin il"%inare XAYA V I(d 6 #"rent ,e $at"ra&ie XAYA V Rs 6 re)i$ten&a $erie XcYA V Rs4 6 re)i$ten&a 5aralel XcYA V 6 #on$tanta l"i Bolt)%ann DL Z 1:!8.1(6 !EA V % ' $ar#ina ele#tron"l"i D\ Z 1:6( .1(61@ CEA V 0 6 te%5erat"ra #el"lei DaJE.

EH5re$ia ,e %ai $"$ $e 5oate ,e,"#e ,in $#Ce%a e#Ci-alent+

/'

2i*. 1. ( S#Ce%a e#Ci-alent+ a "nei #el"le $olare

Dio,a %o,elea)+ #o%5orta%ent"l #el"lei 9n int"neri#. S"r$a ,e #"rent %o,elea)a #"rent"l Ip4 *enerat 5rin il"%inare. Re)i$ten&ele %o,elea)+ 5ier,erile interne? 6re)i$ten&a $erie Rs 6 %o,elea)+ 5ier,erile oC%i#e ale %aterial"l"i 6re)i$ten&a 5aralel Rs4 6 %o,elea)+ #"ren&ii 5ara)i&i #e 5ar#"r* #el"la. I,eal: $e 5oate ne*li4a Rs 8i I 7a&a ,e 8: 8i $+ $e l"#re)e #" "n %o,el $i%5li7i#at?
%8 8 0 I = I p4 I ( d e 1 R s4

X1.1 Y

C"% re)i$ten&a 5aralel e$te %"lt %ai %are ,e#<t re)i$ten&a $erie: $e 5oate ne*li4a #"rent"l 5rin Rs4.
8 % 0 I = I p4 I ( d 1 e

X1.1!Y

A$t7el 5"te% o;&ine $#Ce%a e#Ci-alent+ $i%5li7i#at+ #are #ore$5"n,e #el"lei i,eale.

2i*. 1. 1 S#Ce%a e#Ci-alent+ $i%5li7i#at+ a "nei #el"le $olare

C&P' II C.N(C/&R(& +& R(0(& & SURS(+.R R()(N(R&*I+(

/6

Si$te%"l ele#troener*eti# #"5rin,e 5ro,"#erea: tran$5ort"l: ,i$tri;"&ia 8i "tili)area ener*iei ele#tri#e. 2ie#are ,intre a#e$te 5ro#e$e are o in7l"en&+ $5e#i7i#+ a$"5ra #alit+&ii ener*iei ele#tri#e. Pro,"#erea ,e ener*ie e$te a$i*"rat+ ,e *eneratoarele ,in $i$te% #e a$i*"r+ ener*ia ne#e$ar+ #on$"%atorilor. Control"l a#o5eririi: 9n ori#e %o%ent: a ne#e$ar"l"i ,e ener*ie al #on$"%atorilor e$te reali)at ,e re*la4"l 5"tere a#ti-+ 6 7re#-en&+. 2or%a #"r;ei ,e ten$i"ne la ;ornele *eneratoarelor $e "r%+re8te a 7ie 5ra#ti# $in"$oi,al+. De a$e%enea: ,i%en$ionarea #ore#t+ a $"r$elor ,in $i$te%"l ener*eti# ,eter%in+ 8i "n alt in,i#ator ,e #alitate al ener*iei ele#tri#e 8i an"%e #ontin"itatea 9n ali%entare D#" e7e#te i%5ortante a$"5ra 7"n#&ion+rii e#ono%i#e a #on$"%atorilorE. Anali)a 5ro;le%elor 5ri-in, ali%entarea #" ener*ie ele#tri#+ a #on$"%atorilor 5"ne 9n e-i,en&+ ,o"+ a$5e#te ,i$tin#te 5ri-in, #alitatea: a$5e#te #are tre;"ie "r%+rite la 7"rni)area ener*iei ele#tri#e? o #alitatea ener*iei ele#tri#eDa 5"teriiE: #" re7erire la 5ara%etrii teCni#i ai 5ro,"$"l"i Da%5lit",inea ten$i"nii: 7re#-en&a: #on&in"t ,e ar%oni#i: $i%etria $i$te%elor tri7a)ateEA o #alitatea $er-i#i"l"i: #" re7erire la #ontin"itatea 9n ali%entare D9ntrer"5ere ,e $#"rt+ 8i ,e l"n*+ ,"rat+: $i*"ran&a 9n ali%entareE. O #ara#teri$ti#+ i%5ortant+ ,in 5"n#t"l ,e -e,ere al #alit+&ii ener*iei ele#tri#e e$te 7or%a $in"$oi,al+ a #"r;ei ,e ten$i"ne. 3n realitate: ni#i o $"r$+ n" 5oate a$i*"ra o ten$i"ne 5er7e#t $in"$oi,al+. La r<n,"l lor #on$"%atorii #one#ta&i la re&ea: la o ten$i"ne ,at+: $oli#it+ "n #"rent a #+r"i a%5lit",ine 8i 7or%+ re5re)int+ o #ara#teri$ti#+ a #on$"%ator"l"i 8i a %o,"l"i l"i ,e 7"n#&ionare. 3n #on$e#in&+: #"rent"l: #are 5ar#"r*e i%5e,an&a ,in a%onte a re&elei ele#tri#e ,e ali%entare: ,eter%in+ -aria&ia ten$i"nii 5e ;arele ,e ali%entare. Liniile ,e tran$5ort 8i ,i$tri;"&ie n" 5ot a$i*"ra 7"rni)area "nei ten$i"ni 5er7e#t #on$tante ,in #a")a 5er%anentelor -aria&ii ale $ar#inii. Faria&ia lent+ a ten$i"nii 5re$"5"ne 5e o ,"rat+ %are o -aloare e7e#ti-+ a ten$i"nii relati- #on$tant+. Pe$te a#e$te -aria&ii lente $e 5ot $"5ra5"ne -aria&ii ra5i,e #ara#teri)ate 5rin ,"rat+ 8i a%5lit",ine. Faria&iile ,e ten$i"ne 9n 7"n#&ie ,e -ite)a ,e -aria&ie: $e #la$i7i#+ 9n? o Faria&ii lente $a" a;ateri ,e ten$i"ne: a-<n, -ite)a ,e -aria&ie $"; 1=G$e#A o Faria&ii ra5i,e $a" 7l"#t"a&ii ,e ten$i"ne: a-<n, -ite)a ,e -aria&ie 5e$te 1=G$e#

/.

Din 5"n#t ,e -e,ere al a%5lit",inii a#e$te 7l"#t"a&ii 5ot 7i %inore: 9n#a,r<n,"6$e 9n li%itele a,%i$e ,e $tan,ar,ele na&ionale: #+,eri ,e ten$i"ne D*ol"riE: 5ier,eri ,e ten$i"ne 8i $"5raten$i"ni.
%inor+ 9ntrer"5ere $"5raten$i"ne %inor+ %inor+

*ol ten$i"ne

1:1 Un Un (:@ Un

(
2i*. .1. A%5lit",inea 5ert"r;a&iei

Da#+ -aloarea ten$i"nii $#a,e #" #el 5"&in 1(= $"; -aloarea in$tantanee #ore$5"n)+toare la "n %o%ent ,at 5entr" %ai %"lt ,e o 4"%+tate ,e 5erioa,a: 5ert"r;a&ia 5oarta n"%ele ,e $";ten$i"ne. Ca")a 5rin#i5al+ o #on$tit"ie #one#tarea la re&ea a "nor #on$"%atori #" #ara#ter 5"terni# in,"#ti- Dtran$7or%atoare ,e $","r+: e#Ci5a%ente ali%entate 5rin inter%e,i"l "nor tran$7or%atoare ,e 5"teri %ari: et#.E. E7e#t"l a#e$tor 5ert"r;a&ii e$te "8or o;$er-a;il D%ai ale$ 9n #a)"l il"%inat"l"i 7l"ore$#entE: ,ar e7e#tele a$"5ra e#Ci5a%entelor #one#tate la re&ea 9n a#el %o%ent e$te ne$e%ni7i#ati- D,a#+ ,"rata ,i$5ari&iei ten$i"nii n" ,e5+8e8te o 5erioa,aE. Pro;le%e %a4ore 5ot a5+rea ,oar 9n #a)"l #ir#"itelor ,e 5rel"#rare n"%eri#+ a in7or%a&iei. C<n, ,"rata ,i$5ari&iei ten$i"nii ,e5+8e8te o 5erioa,+: 5ert"r;a&ia $e n"%e8te >#+,erea re&elei>. A#e$t ti5 ,e 5ert"r;a&ie e$te #el %ai "8or ,e o;$er-at: #" toate #+ 7re#-en&a ,e a5ari&ie e$te relati- %i#+. Tot a;ateri $"nt 8i $"5raten$i"nile #e 5ot 7i? 6 $"5raten$i"ni ,e $#"rt+ ,"rat+ #e re5re)int+ o a;atere: ,e $#"rt+ ,"rat+: a -alorii in$tantanee a ten$i"nii $in"$oi,ale ,e la -aloarea in$tantanee: #ore$5"n)+toare la "n %o%ent ,at. De o;i#ei: 9n a#ea$t+ #ate*orie n" $e 9n#a,rea)+ ,e#<t 5ert"r;a&iile a #+ror ,"rat+ n" ,e5+8e8te 1(= ,in ,"rata "nei 5erioa,eA 6 $"5raten$i"ni te%5orare 8i ,e 9nalt+ ener*ie #e #on$t+ 9n ,e5+8irea -alorii in$tantanee #" %ai %"lt ,e 1(= 5entr" o ,"rat+ %ai %are ,e o 4"%+tate ,e 5erioa,+.

/8

Ca")a 5rin#i5al+ a a5ari&iei a#e$t"i ti5 ,e 5ert"r;a&ie o #on$tit"ie tot #one#tarea "nor e#Ci5a%ente #" "n #ara#ter 5"terni# in,"#ti-. E7e#t"l $"5raten$i"nilor 5oate 7i %"lt %ai ,i$tr"#ti- ,e#<t ale #elorlalte 5ert"r;a&ii: %ai ale$ la ni-el"l $"r$elor ,e ali%entare ale ,i-er$elor e#Ci5a%ente ele#troni#e. Pre)en&a ar%oni#ilor 9n re&ea a" o in7l"en&+ ne*ati-+ a$"5ra 5er7or%an&elor re&elei: %o,"l"i ,e 7"n#&ionare a e#Ci5a%entelor ele#tri#e ,e 5"tere: %+$"r+ 8i 5rote#&ie. E7e#tele 5ol"+rii ar%oni#e $e 5ot #la$i7i#a 9n? 6 e7e#te teCni#e 5re#"%? $"5ra9n#+r#area ele#tri#+ a #+ilor ,e #"rent D,atorit+ #re8terii -alorii e7e#ti-e a #"rent"l"i #a "r%are a #ontri;"&iei ar%oni#ilor ,e #"rentEA $oli#it+ri $"5li%entare a i)ola&iei ele#tri#e #a "r%are a 7eno%enelor ,e $"5raten$i"ne D9n $5e#ial ,atorit+ 7eno%enelor ,e re)onan&+EA #re8terea 5ier,erilor ,e 5"tere 9n ele%entele ,e re&ea D5ier,eri 9n %aterial"l #on,"#tor: 9n %aterialele %a*neti#e 8i 9n ,iele#tri#EA 7"n#&ionarea eronat+ a a5aratelor ,e %+$"r+: 5rote#&ie: #o%"ni#a&ii: et#.A inter7eren&e #" a5aratele ,e #o%"ni#a&ii. 6 e7e#te e#ono%i#e 5ri-in, #re8terea #Celt"ielilor totale ,e eH5loatare 8i 9ntre&inere a re&eleiA %a4orarea in-e$ti&iilorA #re8terea #Celt"ielilor ,e 7a;ri#a&ie 5entr" li%itarea neliniarit+&ilor $5e#i7i#e ,i7eritelor e#Ci5a%ente $a" 5entr" #re8terea ni-el"l"i ,e i%"nitate la 5ert"r;a&ii D9n#a,rarea e#Ci5a%entelor 9n #la$ele ,e i%"nitate i%5"$e ,e nor%ati-ele 9n -i*oareEA S"r$ele ,e #"ren&i ar%oni#i $"nt ele%ente ,e $i$te% #are: ali%entate #" o ten$i"ne $in"$oi,al+: a;$or; ,in re&ea #"ren&i ne$in"$oi,ali. Prin#i5alele $"r$e ,e #"ren&i ar%oni#i $"nt re5re)entate ,e e#Ci5a%entele in,"$triale $a" #a$ni#e: #are 9n*lo;ea)+ ,i$5o)iti-e ele#troni#e $a" 7"n#&ionea)+ 5e ;a)a ,e$#+r#+rilor 9n ar# ele#tri#. De8i ,e 5"tere in$talat+ %ai re,"$+: #on$"%atorii #a$ni#i: 7iin, 7oarte n"%ero8i: 5ot re5re)enta o i%5ortant+ $"r$+ ,e ,i$tor$i"ni ar%oni#e. S"r$ele ,e ten$i"ni ar%oni#e $"nt $"r$e #are 5ro,"# ten$i"ni ele#tro%otoare ne$in"$oi,ale: a#e$tea eHi$t<n, #Ciar 8i 9n #a)"l 9n #are $ar#inile ali%entate $"nt 5er7e#t liniare. O #ate*orie ,e $"r$e ,e ten$i"ni ar%oni#e o re5re)int+ $ar#inile neliniare eHi$tente la #on$"%atori ,eoare#e #"ren&ii ne$in"$oi,ali *enera&i ,e a#e$tea $e -or 5ro5a*a 5e #ir#"itele re&elei ,e ali%entare 8i -or ,eter%ina o ,e7or%are #ore$5"n)+toare a ten$i"nii: ,atorit+ #+,erilor ,e ten$i"ne 5e i%5e,an&ele ar%oni#e e#Ci-alente ale re&elei. O alt+ #ate*orie ,e $"r$e ,e ten$i"ni ar%oni#e o re5re)int+ #on-ertoarele $tati#e ,e ten$i"ne 8i 7re#-en&+ "tili)ate 5entr" #one#tarea *eneratoarelor la re&ea"a ,e ,i$tri;"&ie

/@

2i*. . . S"r$e ,e ar%oni#i

#'1 Structura sistemelor eoliene conectate la reea Si$te%ele eoliene #" *enerator $in#ron #" %a*ne&i 5er%anen&i 5ro,"# ten$i"ni #" 7re#-en&e -aria;ile ,atorit+ -aria&iei -ite)ei -<nt"l"i: ,in a#e$t %oti- *enerator"l n" 5oate 7i #one#tat ,ire#t la re&ea. Cone#tarea la re&ea $e reali)ea)+ 5rin inter%e,i"l "n"i #on-ertor ,e 5"tere: #are tran$7or%+ ten$i"nea #" 7re#-en&+ -aria;il+ ,in *enerator 9n ten$i"ne #" 7re#-en&a re&elei. Si$te%ele eoliene #" -ite)+ -aria;il+ a" trei #o%5onente 5rin#i5ale? *enerator"l $in#ron #" %a*ne&i 5er%anen&i: re,re$or"l ,e #a6## 8i in-ertor"l ,e ##6#a. Ten$i"nea alternati-+ 5ro,"$+ ,e *enerator e$te tran$7or%at+: 5rin inter%e,i"l re,re$or"l"i: 9ntr6o ten$i"ne #ontin"+ #on$tant+: #are -a 7i a5oi tran$7or%at+ ,e #+tre in-ertor 9n ten$i"ne alternati-+ la 5ara%etrii re&elei.

2i*. .!? Si$te% eolian #one#tat la re&ea

Nor%ele ,e #alitate a ener*iei: i%5"n: ,e a$e%enea: #a eolienele $+ *enere)e #<t %ai 5"&ine ar%oni#i. A#e$tea $"nt #a")ate ,e #on-ertoarele $tati#e ,e ten$i"ne 8i 7re#-en&+ "tili)ate 5entr" #one#tarea *eneratoarelor la re&ea"a ,e ,i$tri;"&ie. Tre;"ie: ,e#i #+"tate $ol"&ii 5entr" a%eliorarea a#e$tora. De a$e%enea: tre;"ie $+ $e &in+ #ont ,e 7a5t"l #+ 9n realitate: re&ea"a ,e ,i$tri;"&ie n" are 5"tere in7init+: ,e#i $ta;ilitatea 5ara%etrilor ei

'(

D7re#-en&a: -aloarea e7i#a#eE 5oate 7i in7l"en&at+ ,e eolienele: #are $"nt ,e 5"teri ,in #e 9n #e %ai %ari. *.+.+ Prezentare general a redresoarelor Re,re$oarele tran$7or%+ ener*ia ele#tri#+ ,e #"rent alternati- 9n ener*ie ele#tri#+ ,e #"rent #ontin"". 3n 7"n#&ie ,e nat"ra ele%entelor #o%5onente: re,re$oarele $"nt? 6 ne#o%an,ate 6 reali)ate n"%ai #" ,io,eA 6 $e%i#o%an,ate 6 reali)ate #" ,io,e $i tiri$toareA 6 #o%an,ate 6 reali)ate n"%ai #" tiri$toare. Re,re$oarele ne#o%an,ate a$i*"r+ la ie8ire o ten$i"ne #ontin"+ ,e -aloare %e,ie #on$tant+. Re,re$oarele $e%i#o%an,ate 8i #o%an,ate a$i*"r+ la ie8ire o ten$i"ne #ontin"+ re*la;il+. Re,re$oarele 5ot 7i #" $a" 7+r+ tran$7or%ator. Cele 7+r+ tran$7or%ator $e #ara#teri)ea)+ 5rin $i%5litate: *a;arit %i# 8i 5re& re,"$. De8i 5re)int+ a#e$te a-anta4e: re,re$oarele 7+r+ tran$7or%ator $"nt "tili)ate 5e $#ar+ re,"$+. Intro,"#erea tran$7or%ator"l"i 9n #ir#"it"l ener*eti# al re,re$oarelor 5er%ite re)ol-area "r%+toarelor 5ro;le%e? tran$7or%area ten$i"nii $"r$ei: a$t7el 9n#<t $+ 7ie 9n #on#or,an&+ #" ten$i"nea re#e5tor"l"iA tran$7or%area n"%+r"l"i ,e 7a)e D%+rirea n"%+r"l"i ,e 7a)eE 9n $#o5"l Rnete)iriiS ten$i"nii 8i a #"rent"l"i re,re$atA o;&inerea 5"n#t"l"i ,e n"l 5entr" #ir#"itele ,e re,re$are #" #oneHi"nea 9n $teaA i)olarea re&elei ,e #"rent alternati- ,e re&ea"a ,e #"rent #ontin""A 9%;"n+t+&irea 7or%ei #"rent"l"i 5ri%arA reali)area re,re$oarelor #" $#Ce%e ,e re,re$are #o%5leHe. Redresoare tri(a.ate cu nul Re,re$oarele %"lti7a)ate 5er%it reali)area "nei $ar#ini "ni7or%e 5e toate 7a)ele re&elei: %i#8orea)+ 5"l$a&ia ten$i"nii re,re$ate: re,"# 5"terea #al#"lat+ a tran$7or%ator"l"i 8i #re$# 7a#tor"l ,e 5"tere. 3n 7i*"ra ./ e$te 5re)entat+ $#Ce%a ,e re,re$are tri7a)at+ #" n"l. La reali)area ei #" tiri$toare: $e o;&ine re,re$or"l #o%an,at: iar 5rin 9nlo#"irea tiri$toarelor #" ,io,e $e o;&ine re,re$or"l ne#o%an,at. Sar#ina $e #"5lea)+ 9ntre n"l"l $telei 7or%ate ,in ;o;inele tran$7or%ator"l"i 8i #ato)ii tiri$toarelor. Pentr" a anali)a re*i%"l ,e 7"n#&ionare #ara#teri$ti# #on-ertoarelor ,e 5"tere #" $ar#ina a#ti-6in,"#ti-+: #on$i,er+% #+ in,"#tan&a L" e$te %are D9pL" : RsE. 3n 7i*"ra /. e$te 5re)entat $i$te%"l tri7a)i# al ten$i"nilor $e#"n,are: e3$1 e3;1 e3*. C"r;ele ten$i"nilor $e#"n,are ,eter%in+ %o,i7i#area 5oten&ialelor ano)ilor tiri$toarelor #"5late la a#e$te 7a)e: 9n ra5ort #" 5"n#t"al '1

,e n"l al $telei: <a. Pe ,ia*ra%ele ,e ti%5 $e arat+ re*i%"l ,e 7"n#&ionare al re,re$or"l"i #<n, = Z ( D7"n#&ionarea re,re$or"l"i ne#o%an,atE. Tran$7or%ator"l 8i tiri$tor"l $e #on$i,er+ i,eale. 0o%entele >?1 > 31 > @: #ore$5"n)+toare 5"n#telor ,e inter$e#&ie a ,o"a $in"$oi,e ,e ten$i"ni $e#"n,are: re5re)int+ %o%ente ,e ,e$#Ci,ere nat"ral+. Da#a la %o%ent"l d
1

$e a5li#a "n i%5"l$ 5o)iti- ,e #o%an,a 5e tiri$tor"l T 1: la ,e$#Ci,erea

a#e$t"ia a5are #"rent"l i3,t- A ia,t- A id,t- 8i 5e $ar#in+ $e $ta;ile8te ten$i"nea ud A e3$.

2i*. ./ M Re,re$or"l tri7a)at #" n"l DaE 8i ,ia*ra%ele ,e ti%5 ale #"ren&ilor 8i ten$i"nilor #<n, a Z ( D;E

Da#+ re,re$or"l e$te reali)at #" ,io,e: ,io,a #?1 #"5lat+ la 7a)a e3$: $e ,e$#Ci,e a"to%at 9n %o%ent"l >? 5entr" #a 9n a#e$t %o%ent 5oten&ial"l ano,"l"i a#e$teia ,e-ine %ai %are ,e#<t 5oten&ialele ano)ilor ,io,elor #3 8i #@. Poten&ial"l #ato,"l"i tiri$tor"l"i #are #on,"#e: 0? D8i al t"t"ror #elorlalte tiri$toareE 9n ra5ort #" 5"n#t"l ,e n"l al $telei e$te < A e3$. Prin "r%are: la #ato)ii t"t"ror tiri$toarelor $e a5li#+ #ea %ai 5o)iti-+ ten$i"ne e3$
8i

tiri$toarele 03 8i 0@ $"nt 9n#Ci$e 9n inter-al"l > ? B > 3. 3n %o%ent"l > 31 #ea %ai

5o)iti-a ,e-ine ten$i"nea $e#"n,ara e3; 8i $e ,e$#Ci,e ,io,a #3 $a": ,a#a 03 e$te tiri$tor: at"n#i 5e a#ea$ta: 9n %o%ent"l > 3: $e a5li#+ i%5"l$"l ,e #o%an,+. La ,e$#Ci,erea l"i 031 ud A e3; 8i < A e3;A #" a#e$t 5oten&ial 5e #ato,: $e 9n#Ci, 7er% 0? 8i 0@. 3n %o%ent"l d !:

'

a5are 5o$i;ilitatea ,e$#Ci,erii l"i 0@ 8i: 5e $ar#in+: $e $ta;ile8te ud A e3*. 3n a#e$t 7el: 9n 7ie#are %o%ent #on,"#e tiri$tor"l al #+r"i 5oten&ial 5e ano, e$te #el %ai 5o)iti-: iar 9n 5"n#tele ,e ,e$#Ci,ere nat"ral+ $e 5ro,"#e tre#erea #"rent"l"i ,e la "n tiri$tor la alt"l. Ten$i"nea ud e$te re5re)entat+ ,e #"r;a 7or%at+ ,in $e*%entele ,e $in"$oi,+ a ten$i"nilor ,e 7a)+: #are a" 9n inter-al"l ,at #el %ai 5o)iti- 5oten&ial. Perioa,a l"i ud e$te ,e trei ori %ai %i#+ 7a&+ ,e 5erioa,a ten$i"nii re&elei? Cp Z !Cretea. 2a#tor"l ,e on,"la&ie al ten$i"nii $e o;&ine e Z (: '. P"l$a&ia ten$i"nii ,e ie8ire la re,re$oarele tri7a)ate e$te %ai %i#+ ,e#<t la #ele %ono7a)ate: iar 7re#-en&a 5"l$a&iilor e$te %ai %are: #eea #e 5er%ite nete)irea 5"l$a&iilor #" "n 7iltr" #" ele%ente rea#ti-e ,e %ai %i#+ 5"tere. S+ ,eter%in+% -aloarea e7e#ti-+ a ten$i"nii ,e ie8ire E, 5e o 5erioa,+. 3n $i$te%"l ,e #oor,onate ar+tat 9n 7i*"ra ./: 5erioa,a ,e 5"l$a&ie e$te #"5rin$+ 9n inter-al"l D e$te E,% Z E
%Z
!

A E . A%5lit",inea ten$i"nii ,e ie8ire ! !

E A at"n#i -aloarea e7e#ti-+ E, 5e o 5erioa,+ e$te?

)d =

D
!

) #o$ E d = 1.1. )

D .1E

3n #a)"l #<n, in,"#tan&a ,in #ir#"it"l ,e $ar#in+ e$te %are: #"rent"l ,e $ar#in+ e$te ;ine nete)it: i, Z I,: iar #"rent"l 5rin tiri$toare 8i 9n7+8"r+rile $e#"n,ar"l"i: i a Z i : are 7or%a i%5"l$"rilor ,re5t"n*Ci"lare ,e a%5lit",ine I, 8i ,"rata W Z fG! Z 1 (a. Pentr" ale*erea tiri$toarelor 9n 7"n#&ie ,e #"rent"l $"5ortat: $e ,eter%in+ -aloarea e7e#ti-+ a #"rent"l"i 9ntr6o 5erioa,+? Ia = Id ! X . Y

Pentr" ale*erea tiri$toarelor 9n 7"n#&ie ,e ten$i"ne: $e ,eter%in+ ten$i"nea in-er$+. Pentr" tiri$tor"l #are n" 7"n#&ionea)+ D,e eHe%5l": T #<n, T1 e$te ,e$#Ci$E 5oten&ial"l ano,"l"i e$te? gA Z e B: iar 5oten&ial"l #ato,"l"i e$te? gJ Z ",: ,e#i ten$i"nea 5e tiri$tor e$te? "a Z gA M gJ Z e B M ", Z e B Me
A

3n a#e$t 7el: 5e tiri$tor"l #are n" 7"n#&ionea)+ $e a5li#+ o ten$i"ne liniar+ 8i -aloarea $a %aHi%+ e$te e*ala #"? 8 inv = ! ) = .(@ )d X .!Y

Con-ertoarele ,e a#e$t ti5 n" $"nt 5rea "tili)ate ,in #a")a "nor ,e)a-anta4e

'!

i%5ortante: ,intre #are $e %en&ionea)+? 5rin 7a)ele $"r$ei tre#e #"rent ,oar "n inter-al re,"$: #eea #e #on,"#e la $la;a "tili)are a $"r$eiA ,a#+ $"r$a e$te "n tran$7or%ator: 5"terea a5arent+ a a#e$t"ia e$te %"lt %ai %are ,e#<t 5"terea #ontin"+ la ie8irea #on-ertor"l"i. Redresorul tri(a.at n punte S#Ce%a ,e re,re$are tri7a)i#+ 9n 5"nte e$te #ea %ai r+$5<n,it+ 9n ,o%eni"l 5"terilor %e,ii 8i %ari. 3n 7i*"ra .'.a e$te 5re)entat+ $#Ce%a re,re$or"l"i #o%an,at: #" tiri$toare. La 9nlo#"irea tiri$toarelor #" ,io,e: $e o;&ine $#Ce%a re,re$or"l"i tri7a)at 9n 5"nte ne#o%an,at. Tiri$toarele $#Ce%ei 7or%ea)+ ,o"a *r"5e? 0?1 0@1 05 M *r"5"l ,e #ato, Dla a#e$tea #ato)ii $"nt "ni&iE 8i 031 0D1 0E *r"5"l ,e ano,. Redresorul tri(a.at n punte necomandat 3n 7i*"ra .'.; $"nt 5re)entate ,ia*ra%ele ,e ti%5 ale #"rent"l"i 8i ten$i"nilor 9n a#e$t re*i%. Ca 8i la re,re$or"l tri7a)i# #" n"l: 9n 7ie#are %o%ent ,e ti%5 "n $in*"r tiri$tor al *r"5ei #ato,i#e: la #are ten$i"nea 5e ano, e$te #ea %ai 5o)iti-+ 8i re$5e#ti- "n $in*"r tiri$tor ,in *r"5a ano,i#+: la #are ten$i"nea 5e #ato, e$te #ea %ai ne*ati-+ $e a7la 9n #on,"#&ie. 0o%entele ,e ,e$#Ci,ere nat"ral+ a tiri$toarelor ,in 7ie#are *r"5+ re5re)int+ 5"n#tele ,e inter$e#&ie a $in"$oi,elor e3 5entr" ten$i"nile 5o)iti-e: 5entr" tiri$toarele ,in *r"5a ano,i#+: re$5e#ti- 5"n#tele ,e inter$e#&ie ale a#elora8i $in"$oi,e 5entr" ten$i"ni ne*ati-e: 5entr" tiri$toarele ,in *r"5a #ato,i#+.

2i* .' M Re,re$or"l tri7a)at 9n 5"nte DaE 8i ,ia*ra%ele ,e ti%5 ale

'/

#"ren&ilor 8i ten$i"nilor #<n, hi Z ( D;E

Din %o%entele ,e$#Ci,erii nat"rale: $e %+$oar+ "n*Ci"rile ,e #o%an,+ =. 3n %o%ent"l d1: ,e eHe%5l": #on,"# 0? 8i 03: iar #"rent"l $e 9n#Ci,e 5rin #ir#"it"l 7or%at ,e ;o;ina e3$ B 0? M $ar#ina M 0 M ;o;ina e3*. 3n 7"n#&ie ,e #are ,o"+ tiri$toare $"nt 9n #on,"#&ie: $ar#ina $e #"5lea)+ la o an"%ita ten$i"ne: ,e eHe%5l": #<n, 7"n#&ionea)+ 0? 8i 03 M la ten$i"nea u$*. La 9ntrer"5erea 7"n#&ion+rii l"i 0? 8i ,e$#Ci,erea l"i 0@: 5e $ar#in+ $e a5li#+ ten$i"nea #ontin"+ u;* 8i a8a %ai ,e5arte. 3n a#e$t 7el: ten$i"nea ,e ie8ire are -aloarea e*al+ #" a%5lit",inea ten$i"nii 5e ;o;ina $e#"n,ar+ a tran$7or%ator"l"i? 8 dm = ! "n,e )3 e$te -aloarea e7e#ti-+ a ten$i"nii ,e 7a)+ 3n 7i*"ra .'.; e$te re5re)entat+ #"r;a ten$i"nii ,e ie8ire: ud A <FF ' <$$: "n,e <FF 8i <$$: re5re)int+ 9n7+8"r+torile in7erioar+ 8i $"5erioar+ ale $in"$oi,elor e3. Perioa,a ten$i"nii ud 9n #a)"l re5re)entat 9n 7i*"r+ e$te #"5rin$+ 9ntre MfG6 8i jfG6: iar -aloarea e7e#ti-+ a ten$i"nii ,e ie8ire a re,re$or"l"i e$te?
6

) :

)d =

D
6

) #o$ Ed = .!/ )

X ./Y

P"l$a&ia e$te k5 Z 6kretea: iar 7a#tor"l ,e on,"la&ie $e ,eter%in+ #a 7iin, eiZ (:(6. Re,"#erea 5"l$a&iilor ten$i"nii ,e ie8ire 8i #re8terea 7re#-en&ei a#e$teia 9n$ea%n+ 9%;"n+t+&irea #alit+&ii ten$i"nii ,e ie8ire la re,re$or"l tri7a)at 9n 5"nte: 9n #o%5ara&ie #" re,re$or"l #" n"l. Pe a#eea8i ,ia*ra%+ ,e ti%5 e$te re5re)entat #"rent"l i ,DtE. 3n re*i%"l ti5i# 5entr" #on-ertoarele ,e 5"tere: k5L$GR$ l 1(: #"rent"l 9n $ar#ina e$te #on$tant? i, Z I,A 5e ,ia*ra%a $"nt re5re)entate n"%erele tiri$toarelor 5rin #are tre#e #"rent"l ,e $ar#in+. A%5lit",inea #"rent"l"i ano,i# e$te Ia% Z I,: iar ,"rata ,e tre#ere a a#e$t"ia e$te W Z fG! Z1 (a. La 7el #a 8i la $#Ce%a #" n"l: Ia Z I,G!. Pentr" ale*erea tiri$toarelor: e$te ne#e$ar $a $e #"noa$#+ 8i U in-. Ten$i"nea 5e tiri$tor"l #are n" 7"n#&ionea)+: ,in *r"5a #ato,i#+ Dano,i#+E: e$te ,eter%inat+ #" a4"tor"l rela&iei ? "a Z 4A 6 4J: "n,e 5oten&ial"l ano,"l"i D#ato,"l"iE 9n ra5ort #" 5"n#t"l #o%"n al $telei e$te ,eter%inat ,e ten$i"nea ;o;inei $e#"n,are a tran$7or%ator"l"i: le*at+ la tiri$tor"l ,at: iar 5oten&ial"l #ato,"l"i Dano,"l"iE t"t"ror tiri$toarelor ,in *r"5a ,at+ e$te e*al #" 5oten&ial"l gJJ DgAAE: a,i#+ #el %ai 5o)iti- D#el %ai ne*ati-E ,in e . 3n 7i*"ra .'.; e$te Ca8"rat+ ten$i"nea "a. A%5lit",inea ten$i"nii in-er$e 5e tiri$tor e$te?

''

8 inv = !

) = 1.(' )d

X .'Y

Se o;$er-+ #+: 5entr" a#eea8i E,: la $#Ce%a re,re$or"l"i 9n 5"nte U in- e$te ,e ,o"+ ori %ai %i#+: 9n$+ 8i tiri$toarele $"nt ,e ,o"+ ori %ai %"lte ,e#<t la $#Ce%a #" n"l. Redresorul tri(a.at n punte comandat
L, R, Fa F; F# L$ L$ L$ T1 T T! F, C, I, I#, Rloa, I Rloa,

T/

T'

T6

2i*. .6

I5ote)e? aE L$Z( ,e#i a-e% #"rent ne9ntrer"5tA ;E I,Zi,Z#t

Z ( F, ( Z

m FLL Z 1.!'FLL
A A A Z G!

( F, Z F,( 6

F
(

,(

,DtE =

FLL$in t ,DtE

F, Z F, ( 6 F, Z !

A G!

FLL #o$ Z 1.!' FLL #o$ 5t D(:@(E F, D(:1.!'FLLE La a#e$te re,re$oare F, Z 1.!' FLL #o$ . Se 5oate -aria X(:@(Y F, X%in: %aHY Pentr" X @(: 18(Y a-e% re*i% ,e in-ertor.
P F a F; F# L L S S N T1 T! T' FL i ZI , , R loa,

LS

T/

T6

2i*. ..

'6

*.+.* Prezentarea general a invertoarelor In-ertoarele $"nt #on-ertoare $tati#e ,e 5"tere #ontin""6alternati-. Ele tran$7or%+ o $"r$+ ,e ten$i"ne D$a" #"rentE #ontin"" 9ntr6o $"r$+ ,e ten$i"ne D$a" #"rentE alternati-+: ,e a%5lit",ine 8i 7re#-en&+ -aria;il+. In-ertoarele #" #o%"ta&ie #o%an,at+ $e 5ot #la$i7i#a ,"5+ %ai %"lte #riterii? aE ,"5+ n"%+r"l ,e 7a)e ale $e%nal"l"i la ie8ire? o %ono7a)at 6 in-ertor %ono7a)atA o tri7a)at 6in-ertor tri7a)at. ;E ,"5+ nat"ra #ir#"it"l"i ,e ali%entare 8i ,"5+ %+ri%ea #o%"tat+ 9n #ir#"it"l ,e ie8ire? o in-ertoare ,e ten$i"ne? $"nt #ele ali%entate ,e la o $"r$+ ,e ten$i"ne #ontin"+: %+ri%ea #o%"tat+ 9n #ir#"it"l ,e ie8ire 7iin, ten$i"nea: iar 7or%a #"rent"l"i e$te i%5"$a ,e $ar#in+A o in-ertoare ,e #"rent? $"nt #ele ali%entate ,e la o $"r$+ ,e #"rent #ontin"": %+ri%ea #o%"tat+ 9n #ir#"it"l ,e ie8ire 7iin, #"rent"l: iar 7or%a ten$i"nii e$te i%5"$+ ,e $ar#in+. At<t in-ertoarele ,e ten$i"ne: #<t 8i #ele ,e #"rent 5ot 7i %ono7a)ate 8i tri7a)ate. #E ,"5+ 7or%a ,e "n,+ la ie8ire? o in-ertoare #" $e%nal ,re5t"n*Ci"larA o in-ertoare #" $e%nal ,re5t"n*Ci"lar %o,"lat 9n ,"rat+A o in-ertoare #" $e%nal $in"$oi,alA o in-ertoare #" $e%nal $inteti)at #are a5roHi%ea)+ $in"$oi,a 5rin tre5teA ,E ,"5+ %o,"l ,e #o%an,+? o in-ertoare #o%an,ate #" "n,+ 5lin+A o in-ertoare #o%an,ate 5e 5rin#i5i"l %o,"l+rii 9n ,"rat+ a i%5"l$"rilor ,e #o%an,+ DPB0E. 0a4oritatea in-ertoarelor %ono7a)ate 8i tri7a)ate $"nt #on$tr"ite a-<n, la ;a)+ ;ra&"l ,e $e%i5"nte %ono7a)at+. P"ntea %ono7a)at+ #on&ine ,o"+ ;ra&e: iar #ea tri7a)at+ trei. 2ie#are ;ra& #on&ine ,o"+ #o%"tatoare #are 7"n#&ionea)+ 9n #ontra6ti%5? #<n, "n"l e$te 9n#Ci$: #el+lalt e$te ,e$#Ci$ 8i in-er$.

'.

Utili)area teCni#ilor PB0 la in-ertoare 5er%ite o;&inerea "nor ten$i"ni ,e ie8ire #alitati- %ai ;"ne: #are $"nt %ai "8or ,e 7iltrat: ,eoare#e $e tran$lea)+ $5re ,o%eni"l 7re#-en&elor 9nalte ar%oni#ile ten$i"nii ,e ie8ire. 3n 5re)ent #ea %ai "tili)at+ teCni#+ PB0 e$te #ea $in"$oi,al+. La a#e$t ti5 ,e in-ertoare $e%nalele ,e #o%an,+ $"nt *enerate #o%5ar<n, o "n,+ tri"n*Ci"lar+ -trDtE: a-<n, a%5lit",inea Ftr 8i 7re#-en&a (s1 #" o "n,+ ,e re7erin&+ $in"$oi,al+ -rDtE: a-<n, a%5lit",inea Fr 8i 7re#-en&a (?. 2re#-en&a "n,ei ,e re7erin&+ e$te e*al+ #" 7re#-en&a ,orit+ a ten$i"nii alternati-e ,e la ie8irea in-ertor"l"i: iar a%5lit",inea "n,ei ,e re7erin&+ e$te ,ire#t le*at+ ,e -aloarea e7e#ti-+ a 7"n,a%entalei ten$i"nii ,e la ie8irea in-ertor"l"i. Para%etrii #are #ara#teri)ea)+ o teCni#+ PB0 $in"$oi,al+ $"nt? 6 ra5ort"l ,e %o,"lare 9n 7re#-en&+? m( = (s (l X .6Y

6 ra5ort"l ,e %o,"lare 9n a%5lit",ine? ma = 5r 5tr X ..Y

Invertoare monofazate n semipunte comandate PWM sinusoidal

S#Ce%a in-ertor"l"i 9n $e%i5"nte e$te 5re)entat+ 9n 7i*"ra .8.a.: iar 9n 7i*"ra .8.;. e$te eH5li#itat 5ro#e,e"l ,e o;&inere a $e%nalelor ,e #o%an,+: in #a)"l "nei "n,e ,e re7erin&+ #on$tante: 5re)ent<n,"6$e toto,at+ ,ia*ra%ele ,e #on,"#&ie ale ,i$5o)iti-elor ,e 5"tere. A#e$t ti5 ,e in-ertor $e %ai n"%e8te in-ertor #" o $in*"r+ ra%"r+: el $t<n, la ;a)a in-ertoarelor 9n 5"nte %ono7a)at+ 8i tri7a)at+.

'8

2i*. .8. aE S#Ce%a ,e 7or&+ a in-ertor"l"i: ;E Prin#i5i"l ,e *enerare a $e%nal"l"i ,e #o%an,+

P"n#t"l O e$te "n 5"n#t %e,ian al $"r$ei ,e ten$i"ne #ontin"+ F, #are $e o;&ine 5rintr6"n ,i-i$or #a5a#iti-. Di$5o)iti-ele ,e 5"tere: nj 8i n6 $"nt #o%an,ate #" $e%nale #are $e o;&in 5rin #o%5ararea "n,ei -tr #" o ten$i"ne ,e re7erin&+: #are $e 5re$"5"ne ini&ial #on$tant+: in 7el"l "r%+tor? 5e inter-al"l ,e ti%5 9n #are vr > vtr $e #o%an,+ nj: re)"lt<n, o ten$i"ne ,e ie8ire? 1 v( = 5d in,i7erent ,e $en$"l #"rent"l"i i(. o 5e inter-al"l ,e ti%5 9n #are vr p vtr $e #o%an,+ n6: re)"lt<n, ten$i"nea ,e ie8ire? 1 v( = 5d ,e a$e%eni in,e5en,ent+ ,e $en$"l #"rent"l"i i(. Se o;$er-+ #+ #ele ,o"+ ,i$5o)iti-e ,e 5"tere n" $e #o%an,+ $i%"ltan: iar ten$i"nea 1 1 ,e ie8ire -( -aria)+ 9ntre + 5d 8i 5d X .@Y X .8Y

Faloarea %e,ie a ten$i"nii ,e ie8ire?

'@

5G$5R =

5d

D1 ma E

5d

= 5r

X .1(Y

A#e$t re)"ltat 4"$ti7i#+ ,e #e "n,a ,e re7erin&+ $e ale*e $in"$oi,al+. Da#+ mf e$te %are: 5e o 5erioa,+ TS: ten$i"nea ,e re7erin&+ $e 5oate #on$i,era #on$tant+. A#ea$t+ #on$tant+ -a "r%+ri o le*e $in"$oi,al+. La r<n,"l $+" -aloarea %e,ie a ten$i"nii ,e ie8ire: 5e 7ie#are 5erioa,a TS: -a 7i e*al+ #" a#ea #on$tant+: ,e#i -a "r%+ri 8i ea o le*e $in"$oi,al+. 3n 7i*"ra .@. $"nt ,ate 7or%ele ,e "n,+ tri"n*Ci"lar+ 8i "n,a ,e re7erin&+ $in"$oi,al+5re#"% $i $e%nal"l ,e #o%an,+ ale "nei %o,"la&ii PB0 $in"$oi,ale: a5li#ate a#el"ia8iin-ertor 9n $e%i5"nte ,in 7i*"ra .8: #ore$5"n)+toare "n"i ra5ort ,e %o,"lare 9n 7re#-en&+ m f = 1' 8i a "n"i ra5ort ,e %o,"lare 9n a%5lit",ine ma = (.8 . 3n 7i*"ra .@.a e$tere5re)entat+ "n,a: iar 9n 7i*"ra .@.;. 7or%a ,e "n,+ a ten$i"nii ,e ie8ire. 3n 7i*"ra .@.#. $"nt ,ate a%5lit",inile nor%ate ale ar%oni#ilor $e%ni7i#ati-e #on&in"te ,e ten$i"nea ,e ie8ire.

6(

2i*. .@? Co%an,a PB0 $in"$oi,al+ 5entr" in-ertor"l %ono7a)at

Invertor monofazat n punte comandat PWM sinusoidal


S#Ce%a in-ertor"l"i %ono7a)at 9n 5"nte: e$te 5re)entat+ 9n 7i*"ra .1(.

2i*. .1(? In-ertor %ono7a)at 9n 5"nte

S5re ,eo$e;ire ,e in-ertor"l 9n $e%i5"nte: in-ertor"l 9n 5"nte #on&ine ,o"+ ra%"ri 8i $e 7olo$e8te 9n #a)"l 5"terilor %i4lo#ii 8i %ari. C" a#eea8i ten$i"ne ,e intrare ,e #.#.: ten$i"nea %aHi%+ ,e ie8ire a in-ertor"l"i 9n 5"nte e$te ,";l+ 7a&+ ,e #ea a in-ertor"l"i 9n $e%i5"nte. A#ea$ta 7a#e #a: 5entr" a#eea8i 5"tere: #"rent"l ,e ie8ire 8i #"rent"l 5rin ,i$5o)iti-ele ele#troni#e ,e 5"tere $+ re5re)inte 4"%+tate ,in

61

#"ren&ii in-ertor"l"i 9n $e%i5"nte. La ni-ele ,e 5"teri %ari: a#ea$ta e$te "n a-anta4 i%5ortant: ,eoare#e re,"#e n"%+r"l ,i$5o)iti-elor #one#tate 9n 5aralel. 2or%ele ,e "n,+ 8i ,ia*ra%ele ,e #on,"#&ie ale ,i$5o)iti-elor ,e 5"tere #are #ara#teri)ea)+ a#ea$t+ teCni#+ PB0 $"nt ,ate 9n 7i*"ra .11. Se #on$tat+ #+ 9n #a)"l a#e$tei teCni#i $e #o%an,+ $i%"ltan ,o"+ ,i$5o)iti-e ,e 5"tere 8i an"%e #ele o5"$e 5e ,ia*onal+: a$t7el?

6 ,a#+ Fr l Ftr $e #o%an,+ n1j 8i n 6 8i F(ZF,A 6 ,a#+ Fr p Ftr $e #o%an,+ n16 8i n j 8i F(Z6F,A 3n 7"n#&ie ,e $en$"l real al #"rent"l"i ,e $ar#in+: a#e$ta -a #ir#"la 7ie 5rin tran)i$toare: 7ie 5rin ,io,e. Ten$i"nea ,e la ie8irea in-ertor"l"i: re5re)entat+ 9n 7i*"ra .11.;: e$te ,";l+ 7a&+ ,e #ea a in-ertor"l"i 9n $e%i5"nte: iar 7or%a ,e "n,+ e$te a;$ol"t $i%ilar+. Ca "r%are: anali)a 7+#"t+ la in-ertor"l 9n $e%i5"nte $e a5li#+ 9ntr" tot"l 8i in-ertor"l"i 9n 5"nte: ,a#+ ra5ortarea ar%oni#elor $e 7a#e la F, 8i n" la F,G . A%5lit",inea 7"n,a%entalei ten$i"nii ,e ie8ire -a 7i ,at+ ,e rela&ia? 5(1 = ma5d : ma 1 X .11Y

2i*. .11? TeCni#a PB0 $in"$oi,al+ a-<n, ten$i"nea #o%"tat+ ,e ie8ire

#'# Structura sistemelor solare conectate la reea

Si$te%ele 7oto-oltai#e 5ot ,e;ita ener*ie 9n re&ea"a 5";li#+ 5rin inter%e,i"l "n"i in-ertor. A-anta4"l e$te a#ela #+ n" e$te ne#e$ar+ $to#area ener*iei: #are 5oate 7i 7olo$it+ ori"n,e 8i #a "r%are $e re,"#e 9n#+r#area re&elei #on-en&ionale. Cantitatea ,e ener*ie ele#tri#+ 7"rni)at+ 9n re&ea e$te %i#+.

2i*. .1 Si$te% 7oto-oltai# #one#tat la re&ea

Pano"rile $olare 5ot 7i #one#tate: 9n $erie $a" 5aralel: la "n in-ertor %ono7a)at $a" tri7a)at. Prin inter%e,i"l in-ertor"l"i $e reali)ea)+ #on-er$ia ,in ener*ie #ontin"+: 5ro,"$+

6!

,e 5ano"rile $olare 5e ;a)a e7e#t"l"i 7oto-oltai#: 9n ener*ie alternati-+: 5entr" #one#tarea la re&ea. O #el"l+ $olar+ 5oate 5ro,"#e 9n %e,ie 1M/ B: ,e a#eea $"nt #one#tate 9%5re"n+ D9n $erieE 9ntr6"n 5ano" $olar. 3n 7i*"ra .1! $"nt 5re)entate 5rin#i5alele #on7i*"ra&ii ale $i$te%elor 7oto-oltai#e.

2i*. .1!. Prin#i5alele #on7i*"ra&ii ale $i$te%elor 7oto-oltai#e #" 5ano"ri $olare

Pano"rile $olare 5ot 7i #one#tate 9n 5aralel la "n in-ertor tri7a)at #entral: #ara#teri$ti# $i$te%elor $olare ,e 5"teri %ari D1(M '( LBE. A#ea$t+ #on7i*"ra&ie are "r%+toarele #ara#teri$ti#i? e7i#ien&+ ri,i#at+: #o$t re,"$: $i*"ran&+ 8i 7ia;ilitate re,"$e. O alt+ $ol"&ie: ,e,i#at+ a5li#a&iilor re)i,en&iale ,e 5"teri %e,ii D1:'M' LBE: #on&ine #<te "n in-ertor 5entr" 7ie#are 8ir ,e 5ano"ri $olare. A#ea$t+ -ariant+ #on$tr"#ti-+ 5er%ite 7"n#&ionarea $i$te%"l"i $olar la e7i#ien&+ %aHi%+ D5e #ara#teri$ti#a ,e 7"n#&ionareE: 8ir"l ,e 5ano"ri $olare 5oate a-ea ,i7erite orient+ri: iar la 5"teri %ai %i#i ,e ' LB: in-ertoarele $"nt tri7a)ate. A treia $ol"&ie #on&ine in-ertoare ,e ti5 %o,"l: ,e %i#+ 5"tere D'(M18( BE: 7ie#are 5ano" a-<n, 5ro5ri"l in-ertor. A#ea$t+ $ol"&ie are "n #o$t ,e$t"l ,e %are G LB: o 9ntre&inere ,i7i#il+ 8i o e7i#ien&+ re,"$+. EHi$t+ o -arietate %are ,e to5olo*ii ,e #on-ertoare ,e,i#ate $i$te%elor 7oto-oltai#e: 9n 5rin#i5al ,e5en,ente ,e ni-el"l ,e 5"tere 8i ,e #erin&ele le*ate ,e $e5ararea *al-ani#+ X1M!Y. In-ertoarele 7oto-oltai#e: #are 7"n#&ionea)+ 9n ,o"+ #a,rane 8i #are a" 9n #o%5onen&+ 8i #on-ertoare ##6## D-ariatoareG$ta;ili)atoare ,e ten$i"neE: $"nt 7olo$ite 9n $5e#ial 5entr" a5li#a&iile re)i,en&iale: a-<n, o 5"tere in$talat+ ,e 5<n+ la /:' LB. Con7i*"ra&iile ,e in-ertoare #are n" #on&in 8i tran$7or%atoare 5entr" $e5arare *al-ani#+ a" ,e-enit 7oarte atra#ti-e: 9n $5e#ial ,atorit+ 7a5t"l"i #+ a" o e7i#ien&+ %ai ri,i#at+.

6/

3n #a,r"l $i$te%elor 7oto-oltai#e $e i%5"ne "tili)area #on-ertoarelor ri,i#+toare ,e ten$i"ne ,eoare#e ten$i"nea #ontin"+ e$te %"lt %ai %i#+ ,e#<t ten$i"nea re&elei. *.*.+ Prezentarea general a invertoarelor Invertoare (otovoltaice cu convertor cc'cc ridictor de tensiune 2i tra(o de i.olare 2i*"ra .1/ 5re)int+ $#Ce%a6;lo# a "n"i in-ertor 7oto-oltai#: a-<n, 9n #o%5onen&+ 8i "n #on-ertor ri,i#+tor ,e ten$i"ne. Deo$e;irea ,intre #ele ,o"+ #on7i*"ra&ii #on$t+ 9n a%5la$area tran$7or%ator"l"i 5entr" i)olare *al-ani#+: 5e 5artea ,e 4oa$+ 7re#-en&+ D7i*. .1/:aE: $a" 5e 5artea ,e 9nalt+ 7re#-en&+ D7i*. .1/:+E.

2i*. .1/. S#Ce%a6;lo# a "n"i in-ertor 7oto-oltai# #" #on-ertor ,e

##6## ri,i#+tor ,e ten$i"ne Sol"&ia 5re)entat+ 9n 7i*"ra .1/:+E e$te %ai #o%5a#t+: ,ar are "n ,e$i*n %ai #o%5leH. 3n 7i*"ra .1' e$te il"$trat+ $#Ce%a ,etaliat+ #la$i#+ a "n"i in-ertor 7oto-oltai#: #" #on-ertor ##6## #o;or<tor M ri,i#+tor ,e ten$i"ne 8i tran$7or%ator ,e 9nalt+ 7re#-en&+. In-ertor"l are #on7i*"ra&ia 9n 5"nte #o%5let+: #o%an,at #" teCni#a %o,"l+rii 9n l+&i%e ,e 5"l$ DPB065"l$e Oi,tC %o,"lationE. 2iltr"l ,e re&ea 5oate 7i ,e ti5"l LCL: LC $a" L.

2i*. .1'. In-ertor 7oto-oltai# 9n 5"nte: #" #on-ertor #o;or<tor6ri,i#+tor ,e ten$i"ne

To5olo*ia 5re)entat+ 9n 7i*"ra .1' e$te "tili)at+ 9n *eneral 5entr" 5"teri %ai %ari ,e .'( B: a-<n, ten$i"nea #ontin"+ ,e intrare ,e -aloare %i#+. Dre5t a-anta4 $e 5oate 6'

%en&iona o ;"n+ "tili)are a tran$7or%ator"l"i ,e 9nalt+ 7re#-en&+: 5ier,eri re,"$e 8i 5er7or%an&e ri,i#ate: iar #a ,e)a-anta4: n"%+r"l %are ,e #o%5onente 8i *a;arit %are Invertoare (otovoltaice cu convertor cc'cc ridictor de tensiune 2i (r tra(o de i.olare In-ertoarele 7oto-oltai#e a-<n, to5olo*ia 7+r+ tran$7or%ator ,e i)olare a" ,e-enit 7oarte atra#ti-e: ,atorit+ e7i#ien&ei ri,i#ate: 9n $5e#ial 9n &+ri #a Pa5onia $a" Ger%ania: "n,e i)olarea *al-ani#+ n" e$te ne#e$ar+. 3n 7i*"ra .16 e$te il"$trat+ $#Ce%a6;lo# D aE 8i #ea ,etaliat+ D+E a "n"i in-ertor 7oto-oltai# 7+r+ tra7o ,e i)olare.

2i*. .16. S#Ce%a6;lo# DaE 8i $#Ce%a ,etaliat+ D+E a "n"i in-ertor 7oto-oltai# #" #on-ertor ri,i#+tor 8i 7+r+ tran$7or%ator ,e i)olare

Sol"&ia 5re)entat+ 9n 7i*"ra .16 are a-anta4"l "nei e7i#ien&e ri,i#ate Dl@6 =E: ,atorit+ a;$en&ei tran$7or%ator"l"i: 8i al "n"i ,e$i*n inte*rat: ,ar ne#e$it+ "tili)area "nei ,io,e $"5li%entare. Invertoare (otovoltaice (r convertor cc'cc ridictor de tensiune In-ertoarele 7oto-oltai#e #are n" a" 9n #o%5onen&+ #on-ertoare ##6## $"nt "tili)ate la $#ar+
,e$t"l ,e re,"$+: 9n $5e#ial 9n #a)"l a5li#a&iilor #" ten$i"ne ,e intrare $#+)"t+. Sol"&ia #la$i#+ #on&ine "n in-ertor 9n 5"nte #o%5let+: #" D7i*. .1.:aE 8i 7+r+ D7i*. .1.:+E tra7o ,e i)olare.

66

2i*. .1.. In-ertor 7oto-oltai# #" i)olare 8i 7+r+ #on-ertor ##6## D aE: 7+r+ #on-ertor ##6## 8i 7+r+ i)olare *al-ani#+ D +E

Sol"&ia 5re)entat+ 9n 7i*"ra .1.:a are ,e)a-anta4"l "n"i *a;arit ri,i#at 8i al "n"i -ol"% %are: ,in #a")a tran$7or%ator"l"i ,e re&ea. 3n 7i*"ra .18 $"nt 5re)entate $ol"&iile ,etaliate 5entr" in-ertor"l 7oto-oltai# 7+r+ #on-ertor ##6##: #" tra7o ,e re&ea D7i*. .18:aE 8i 7+r+ i)olare D7i*"ra .18:+E.

2i*. .18. S#Ce%ele ,etaliate ale #elor ,o"+ to5olo*ii ,e in-ertoare 7oto-oltai#e: 5re)entate $#Ce%ati# 9n 7i*"ra .1'

Sol"&ia 5re)entat+ 9n 7i*"ra .18:a e$te a-anta4oa$+ ,eoare#e "tili)ea)+ a#eea8i 5"tere #a in-ertor"l ,e re&ea.

6.

C&P' III' SIMU+&R( SIS/(M(+.R (.+I(N( SI S.+&R( C.N(C/&/( +& R(/(& ,.+ Simularea sistemelor eoliene conectate la re!ea So7t"l PSI0 e$te ,e,i#at 9n $5e#ial a#&ion+rii %otoarelor ele#tri#e 8i #"5la4"l"i a#e$tor %a8ini #" $ar#inile ,e nat"r+ %e#ani#+: ne7iin, "n $o7t ,e,i#at #on-er$iei ,e ener*ie a -<nt"l"i. Pentr" $i%"larea $i$te%"l"i eolian a" 7o$t reali)ate? 5ro7il"l ,e -<nt 6 #" a4"tor"l "n"i #Co55er #o%an,at 9n ten$i"neA $"r$+ ,e ten$i"ne alternati-+ #" a%5lit",ine -<r7 la -<r7A t"r;ina eolian+ #" "n %otor ,e #"rent #ontin"" #" eH#ita&ie ,eri-a&ie: ali%entat #" ten$i"nea 7"rni)at+ ,e #Co55erA %"lti5li#ator"l %e#ani# 5rin ;lo#"l eHi$tent 9n PSI0A *enerator"l $in#ron %a*ne&i 5er%anen&i eHi$tent 9n PSI0A re,re$or tri7a)at in-ertor tri7a)at 3n 7i*"ra !.1 $e 5re)int+ $#Ce%a ,e $i%"lare 9n PSI0 a "n"i $i$te%"l"i eolian ,e 5"tere %i#a #one#tat la o re&ea tri7a)at+. 5rin ;lo#"l ,e P0SG

68

2i*. !.1 Si%"larea 9n PSI0 a #one#tarii "n"i $i$te% eolian la re&ea

2or%a t"ra&ei *enerator"l"i e$te o;&in"t+ 5rin $i%"lare n"%eri#+ 9n 7i*"ra !. . A$t7el 5e$te o -aloare #on$tant+ $e $"5ra5"n o$#ila&ii ale -ite)ei -<nt"l"i #" 7re#-en&a ,e !I) 8i a%5lit",ine ,e 1 = ,in a%5lit",inea -ite)ei %e,ii.

2i*. !. T"ra&ia la *enerator

C"5l"l ele#tro%a*neti# a5li#at *enerator"l"i $in#ron #" %a*ne&i 5er%anen&i are o -aloare %e,ie ,e /.8 N% 8i o o$#ila&ie #are e$te #"5rin$+ 9ntre /.' 8i ' #" o 7re#-en&+ relati- %i#+: 8i e$te -i)"ali)at 9n 7i*"ra !.!.

6@

2i*. !.! C"5l"l la *erenator

Ten$i"nea 5e 7a)+ la ;ornele *enerator"l"i $in#ron #" %a*ne&i 5er%anen&i e$te $in"$oi,al+: #re$#atoare 5e 5erioa,a re*i%"l"i tran)itori" ,e 5ornire a $i$te%"l"i eolian ,"5a #are $e $ta;ili)ea)+ la o -aloare e7e#ti-+ ,e #ir#a '! F 8i e$te re,at+ 9n 7i*"ra !./.

2i*. !./ Ten$i"nea *enerator"l"i $in#ron

C"rent"l 5e 7a)+ ,e;itat ,e *enerator"l $in#ron "r%+re8te 7or%a ,e -aria&ie a ten$i"nii 5e 7a)+ a *enerator"l"i: are o -aloare e7e#ti-+ ,e 6A 8i e$te 5re)entat+ 9n 7i*"ra !.'.

2i*. !.' C"rent"l la *enerator $in#ron

Ten$i"nea $in"$oi,al+ *enerat+ ,e $i$te%"l eolian e$te re,re$at+ #" a4"tor"l re,re$or"l"i tri7a)at ne#o%an,at iar 7or%a ten$i"nii re,re$ate e$te 5re)entat+ 9n 7i*"ra !.6.

.(

2i*. !.6 Ten$i"nea la re,re$or"l ,e ten$i"ne

P"terea a#ti-+ 8i rea#ti-+ ,e;itat+ ,e $i$te%"l eolian 9n re&ea e$te 5re)entat+ 9n 7i*"ra !.. 8i e$te o;&in"t+ #" a4"tor"l in-ertor"l"i tri7a)at #" tran)i$toare 0OS2ET. Ten$i"nea re&elei e$te ,e ( F #" 7re#-en&a ,e '( ,e I). Falorile ,e 5e #ele trei 7a)e ale re&elei tre;"ie $a ai;+ "n*Ci"ri ,i7erite. 1i an"%e 5e 5ri%a 7a)+ "n*Ci"l e$te ,e ( *ra,e: 5e #ea ,e a ,o"a 7a)+ "n*Ci"l e$te ,e 1 ( ,e *ra,e 8i 5e 7a)+ a treia "n*Ci"l e$te ,e /( ,e *ra,e. Se o;$er-+ #+ ten$i"nea la ie8ire are o 7or%+ $in"$oi,al+ #are 5e "n inter-al $#"rt ,e (.( 7a#e "n #i#l" #o%5let. 2or%a ten$i"nii e$te 5re)entata in 7i*"ra !.8.

2i*. !.. P"terea a#ti-+ 8i rea#ti-+

.1

2i*. !.8 Ten$i"nea la re&ea

,.* Simularea sistemelor solare conectate la re!ea

2i*. !.@ Si$te% $olar #one#tat la re&ea

3n 7i*"ra !.@ e$te re,at "n $i$te% $olar #one#tat la re&ea #are are o $"r$+ ,e l"%in+ #on$tant+ #" a%5lit",inea ,e !F. Cel"lele 5ano"l"i $olar ,e;itea)+ o ten$i"ne #on$tant+ ,e '( F 8i are *ra7i#"l 5re)entat 9n 7i*"ra !.1(.

2i*. !.1( Ten$i"nea #el"lelor $olare

De a$e%enea #"rent"l 5ano"l"i $olar are -aloarea #on$tant+ ,e a5roHi%ati- 1..' A 8i e$te 5re)entat 9n 7i*"ra !.11.

2i*. !.11 C"rent"l ,e;itat ,e #el"lele $olare

Pentr" #one#tarea la re&ea a% 7olo$it "n in-ertor tri7a)at: a#e$ta a-<n, rol"l ,e a tran$7or%a ten$i"nea #ontin"+ 5ro,"$+ ,e 5ano"l $olar 9ntr6o ten$i"ne alternati-+: $i%ilar in-ertor"l"i 7olo$it 9n $i$te%"l eolian.

.!

Si$te%"l 5re)int+ o 5"terea a#ti-+ 8i "na rea#ti-+ #are a" 7or%ele ,e -aria&ie ,in 7i*"ra !.1 .

2i*. !.1 P"terea a#ti-+ 8i rea#ti-+ ,e;itat+ ,e $i$te%

Cara#teri$ti#a ten$i"nii re&elei e$te 5re)entat+ 9n 7i*"ra !.1!. 2or%a ten$i"nii e$te $in"$oi,ale iar -aloarea e$te ,e (F.

2i*.!.1! Ten$i"nea la re&ea 2i*. !.1/ Cone#tarea $i$te%"l"i eolian 8i a #el"i $olar la o re&ea #o%"n+

./

.'