Sunteți pe pagina 1din 19

COMPLEX SPORTIV CLUB 2000 SRL

LOCUL DE MUNCǍ

TEHNICIAN MECANIC

EVALUATOR; ing. RADU IONESCU

........................................
COMPLEX SPORTIV CLUB 2000 SRL
1. DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA

PROCESUL DE MUNCǍ

Activitatea constǎ în prelucrări mecanice, montaje, etc

MIJLOACE DE MUNCĂ

 Masina de debitat;
 Masina de indoit;
 Maşină de găurit fixa;
 Maşini de găurit;
 Menghine diferite forme 160-300;
 Banc de lucru cu menghine;
 Polizor ;
 Pietre polizor;
 Chei fixe, tubulare, inelare, reglabile de diferite dimensiuni;
 Chei strâns universal;
 Ciocane, dălţi;
 Burghie diferite dimensiuni;
 Perii, cârlige îndepărtat şpan ;
 Instrumente de măsură; şubler, riglă gradată, micrometru, echere şi şabloane
unghiulare;
 Rafturi metalice;
 Dulapuri metalice;

SARCINA DE MUNCǍ

 Prezentarea la sediul societăţii, în stare normală, suficient de odihnit fără a fi sub


influenţa băuturilor alcoolice sau a medicamentelor;
 Echiparea cu echipamentul de protecţie şi de lucru corespunzător activităţii
desfăşurate.
 Cunoaşterea normelor de protecţie a muncii specifice activităţii desfăşurate;
 Cunoaşterea factorilor de risc accidentare;
COMPLEX SPORTIV CLUB 2000 SRL
 Amenajarea corespunzătoare a locului de muncă din punct de vedere tehnologic şi
al protecţiei muncii;
 Verifică starea tehnică a strungului, modul de ascuţire a cuţitelor şi profilul
acestora;
 Solicită înlocuirea, respectiv repararea sculelor sau a echipamentelor de lucru care
nu corespund;
 Păstrează în perfectă stare apărătorile , dispozitivele de protecţie;
 Menţine permanent locul de muncă şi echipamentele de lucru cu care lucrează
în perfectă ordine şi curăţenie;
 Verifică starea tehnică a strungului;
 Verifică modul de ascuţire a cuţitelor şi profilul acestora;
 Studiază desenele de execuţie;
 Execută piesele solicitate;
 Măsoară dimensiunile;
 Verifică calitatea prelucrării;
 Ascute cuţitele la polizor;
 Curăţenia la locul de muncă;

MEDIUL DE MUNCǍ

Lacatusul mecanic isi desfasoara activitatea atelier cat si in teren.

2. FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI

A. FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE MUNCĂ


 Factori de risc mecanic:
- Deplasarea la/de la locul de muncă – lovire de către mijloace auto sau
mijloace de transport în comun;
- Fixarea greşită a burghiilor, pietrelor de polizor sau a pieselor de prelucrat;
- Suprafeţe sau contururi periculoase, înţepătoare sau tăioase (executare piese,
cuţite, materiale etc).
- Proiectare de particule sau bucăţi şpan în timpul procesului de polizare;
COMPLEX SPORTIV CLUB 2000 SRL
- Prindere, antrenare mână sau articole de vestimentaţie de câtre organele de
maşini în mişcare( polizoare etc.);
- Lovire sau cădere liberă peste picior de piese în timpul prelucrării,
manipulării sau de cele lăsate la întâmplare;
 Factori de risc electric:
- Electrocutare prin atingere directǎ şi indirectǎ ( prize defecte, cabluri
dezizolate, aparatură necarcasată etc);
 Factori de risc termic:
- Temperatura ridicată a pieselor prelucrate sau părţile echipamentelor
tehnice;
- Temperatura scăzută a obiectelor sau a suprafeţelor în perioada rece;

B. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCǍ


 Factori de risc fizic:
- Calamitǎţi naturale( seisme, etc);
- Nivel de iluminat scăzut;

C. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCǍ


 Conţinut necorespunzător al sarcinii de muncă:
- Operaţii, reguli, procedee greşite pentru îndeplinirea sarcinii de muncă;
- Succesiune greşită a operaţiilor în timpul prelucrării pieselor;
 Solicitare fizică:
- Efort static în timpul prelucrării pieselor date prin sarcina de muncă;
 Solicitare psihicǎ:
- Operaţii repetitive de ciclu scurt sau extrem de complex, monotonia muncii
şi ritm mare de muncă în timpul îndeplinirii sarcinii de muncă;

D. FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI


 Acţiuni greşite:
- Intervenţii la organele de maşini în mişcare, în funcţionarii strungului sau a
frezei ( măsurarea în timpul funcţionării utilajului a dimensiunilor piesei,
curăţirea şpanului, frânarea universalului cu mâna);
- Poziţionarea greşită a pieselor pentru prelucrat sau a pietrei abrazive;
- Lucrul în instalaţiile electrice fără a avea calificare şi autorizare;
COMPLEX SPORTIV CLUB 2000 SRL
- Cădere de la inaltime prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare;
 Omisiuni:
- Neutilizarea echipamentului individual de protecţie ( basma sau şapcă
ochelari protecţie, mănuşi protecţie etc.);
- Neverificarea stării tehnice a utilajelor( strung, freze, polizor etc.);
- Nerespectarea modului de strângere prescris la fixarea pieselor în universal,
în menghină;
- Neutilizarea dispozitivelor de protecţie sau a grătarelor de lemn;
 Comportament socio – profesional:
- Relaţii primare necorespunzătoare (relaţii neprincipiale între colegi, stări
tensionate, agresiuni verbale sau fizice, deficienţe în sistemul de
comunicare);
- Lipsa de satisfacţie în muncă;
- Nerespectarea disciplinei la locul de muncă prin prezentarea la serviciu
obosit sau în stare de ebrietate, consumul de alcool în timpul programului.
COMPLEX SPORTIV CLUB 2000 SRL
UNITATEA:
COMPLEX SPORTIV CLUB 2000
SRL
3. FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCǍ

LOCUL DE MUNCǍ:
LACATUS

COMPONENŢA FACTORI DE FORMA CONCRETǍ DE MANIFESTARE A FACTORULUI DE RISC


SISTEMULUI DE RISC (descriere, parametri)
MUNCǍ IDENTIFICAŢI

0 1 2
1. Deplasarea la/de la locul de muncă – lovire de către mijloace auto
sau mijloace de transport în comun;
2. Fixarea greşită a burghiilor, pietrelor de polizor sau a pieselor de
prelucrat;
FACTORI DE
3. Suprafeţe sau contururi periculoase, înţepătoare sau tăioase
RISC
(executare piese, cuţite, materiale etc);
MIJLOACE DE MECANIC
PRODUCTIE 4. Proiectare de particule sau bucăţi şpan în timpul procesului de
aşchiere;

5. Prindere, antrenare mână sau articole de vestimentaţie de câtre


organele de maşini în mişcare( polizoare etc.);
6. Lovire sau cădere liberă peste picior de piese în timpul prelucrării,
manipulării sau de cele lăsate la întâmplare;
0 1 2
FACTORI DE
7. Electrocutare prin atingere directǎ şi indirectǎ ( prize defecte, cabluri
RISC
dezizolate, aparatură necarcasată etc);
ELECTRIC
8. Temperatura ridicată a pieselor prelucrate sau părţile echipamentelor
FACTORI DE tehnice;
RISC TERMIC
9. Temperatura scăzută a obiectelor sau a suprafeţelor în perioada rece;

MEDIUL DE FACTORI DE 10. Calamitǎţi naturale( seisme, etc);


MUNCǍ RISC
FIZIC 11. Nivel de iluminat scăzut;
SARCINA DE CONŢINUT 12. Operaţii, reguli, procedee greşite pentru îndeplinirea sarcinii de
MUNCĂ NECORES- muncă;
PUNZĂTOR
AL SARCINII 13. Succesiune greşită a operaţiilor în timpul prelucrării pieselor;
DE MUNCĂ
COMPLEX SPORTIV CLUB 2000 SRL
SOLICITARE
14. Efort static în timpul prelucrării pieselor date prin sarcina de muncă;
FIZICĂ
15. Operaţii repetitive de ciclu scurt sau extrem de complex, monotonia
SOLICITARE
muncii şi ritm mare de muncă în timpul îndeplinirii sarcinii de
PSIHICĂ
muncă;
16. Intervenţii la organele de maşini în mişcare, în timpul funcţionarii
strungului sau a frezei ( măsurarea în timpul funcţionării utilajului a
ACŢIUNI dimensiunilor piesei, curăţarea şpanului);
EXECUTANT GREŞITE

17. Poziţionarea greşită a pieselor pentru prelucrat sau a pietrei abrazive;

0 1 2

18. Lucrul în instalaţiile electrice fără a avea calificare şi autorizare;

19. Cădere de la inaltime prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare;

20. Neutilizarea echipamentului individual de protecţie ( basma sau


şapcă ochelari protecţie, mănuşi protecţie etc.);

21. Neverificarea stării tehnice a utilajelor( strung, freze, polizor etc.);


OMISIUNI
22. Nerespectarea modului de strângere prescris la fixarea pieselor în
EXECUTANT universal, în menghină;

23. Neutilizarea dispozitivelor de protecţie sau a grătarelor de lemn;

24. Relaţii primare necorespunzătoare (relaţii neprincipiale între colegi,


stări tensionate, agresiuni verbale sau fizice, deficienţe în sistemul de
comunicare);
COMPORTA-
MENT SOCIO 25. Lipsa de satisfacţie în muncă;
PROFESIO-
NAL 26. Nerespectarea disciplinei la locul de muncă prin prezentarea la
serviciu obosit sau în stare de ebrietate, consumul de alcool în timpul
programului.

TEHNICIAN MECANIC
COMPLEX SPORTIV CLUB 2000 SRL
NIVELUL DE RISC GLOBAL AL LOCULUI DE MUNCǍ ESTE:

26

 riRi 7(4  4)  17(3  3)  2(2  2) 273


Nrg 1  i 1
   3,29
26
7  4  17  3  2  2 83
 ri
i 1

NIVELURILE DE RISC PARŢIALE PE FACTORI DE RISC ( Fig.nr.1 )


Locul de muncǎ
TEHNICIAN MECANIC
Nivel de risc global : 3,29
COMPLEX SPORTIV CLUB 2000 SRL
COMPLEX SPORTIV CLUB 2000 SRL

LEGENDǍ FIGURA NR. 1


F1 Deplasarea la/de la locul de muncă – lovire de către mijloace auto sau mijloace de
transport în comun;
F2 Fixarea gresita a burghiilor, pietrelor de polizor sau a pieselor de prelucrat;
F3 Suprafeţe sau contururi periculoase, înţepătoare sau tăioase (executare piese, cuţite,
materiale etc) scule şi unelte de mână.
F4 Proiectare de particule sau bucăţi şpan în timpul procesului de aşchiere;
F5 Prindere, antrenare mână sau articole de vestimentaţie de câtre organele de maşini în
mişcare(polizoare etc.);
F6 Lovire sau cădere liberă peste picior de piese în timpul prelucrării, manipulării sau de
cele lăsate la întâmplare;
F7 Electrocutare prin atingere directǎ şi indirectǎ ( prize defecte, cabluri dezizolate,
aparatură necarcasată etc);
F8 Temperatura ridicată a pieselor prelucrate sau părţile echipamentelor tehnice;
F9 Temperatura scăzută a obiectelor sau a suprafeţelor în perioada rece;
F10 Calamitǎţi naturale( seisme, etc);
F11 Nivel de iluminat scăzut;
F12 Operaţii, reguli, procedee greşite pentru îndeplinirea sarcinii de muncă;
F13 Succesiune greşită a operaţiilor în timpul prelucrării pieselor;
F14 Efort static în timpul prelucrării pieselor date prin sarcina de muncă;
F15 Operaţii repetitive de ciclu scurt sau extrem de complex, monotonia muncii şi ritm
mare de muncă în timpul îndeplinirii sarcinii de muncă;
F16 Intervenţii la organele de maşini în mişcare, în funcţionarii strungului sau a frezei (
măsurarea în timpul funcţionării utilajului a dimensiunilor piesei, curăţarea şpanului);
F17 Poziţionarea greşită a pieselor pentru prelucrat sau a pietrei abrazive;
F18 Lucrul în instalaţiile electrice fără a avea calificare şi autorizare;
F19 Cădere de la inaltime prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare;
F20 Neutilizarea echipamentului individual de protecţie ( basma sau şapcă ochelari
protecţie, mănuşi protecţie etc.);
F21 Neverificarea stării tehnice a utilajelor( strung, freze, polizor etc.);
F22 Nerespectarea modului de strângere prescris la fixarea pieselor în universal, în
menghină;
COMPLEX SPORTIV CLUB 2000 SRL
F23 Neutilizarea dispozitivelor de protecţie sau a grătarelor de lemn;
F24 Relaţii primare necorespunzătoare (relaţii neprincipiale între colegi, stări tensionate,
agresiuni verbale sau fizice, deficienţe în sistemul de comunicare);
F25 Lipsa de satisfacţie în muncă;
F26 Nerespectarea disciplinei la locul de muncă prin prezentarea la serviciu obosit sau în
stare de ebrietate, consumul de alcool în timpul programului.
COMPLEX SPORTIV CLUB 2000 SRL
4. FIŞA DE MǍSURI PROPUSE

MǍSURI PROPUSE PENTRU ELIMINAREA SAU


Nr. NIVEL DIMINUAREA FACTORILOR DE RISC
FACTOR DE RISC
crt. DE RISC
Nominalizarea măsurii
0 1 2 3

- Montarea corpurilor abrazive pe maşini se face de persoane bine instruite şi


autorizate de conducerea unităţii să execute astfel de operaţii
- Piesele ce urmează a se prelucra se vor fixa bine în universal sau între
1. F2 Fixarea burghielor, pietrelor de vârfuri şi perfect centrate, pentru a nu fi smulse.
4
polizor sau a pieselor de prelucrat. - La orice zgomot suspect în timpul funcţionării agregatului, se va acţiona
butonul ”STOP”.
- Se interzic improvizaţiile pentru fixarea pieselor.

- Înlăturarea aşchiilor şi pulberilor de pe maşinile unelte se va face cu ajutorul


măturilor, periilor speciale sau cârligelor. Se interzice înlăturarea aşchiilor cu
mâna. Se interzice suflarea aşchiilor sau pulberilor cu jet de aer.
- Cozile şi mânerele uneltelor manuale vor fi netede şi bine fixate.
- Folosirea uneltelor de percuţie deformate, înflorite, ştirbite sau improvizate
F3 Suprafeţe sau contururi este interzisă.
periculoase, înţepătoare sau tăioase - În timpul transportului, părţile periculoase ale uneltelor de mână cu tăişuri,
2. 4 vârfuri etc., vor fi acoperite cu teci sau apărători adecvate.
(executare piese, cuţite, materiale,
scule şi unelte de mână etc.) - Utilizarea echipamentului de protecţie.
COMPLEX SPORTIV CLUB 2000 SRL

F5 Prindere, antrenare mână sau - Utilizarea echipamentului de protecţie adecvat.


articole de vestimentaţie de câtre - Instruirea personalului din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în
3. 4 muncă.
organele de maşini în mişcare (,
freză, polizoare etc.).

- Piesele prelucrate, materialele, deşeurile se vor aşeza în locuri stabilite şi nu


împiedica mişcările lucrătorilor, funcţionarea maşinii şi circulaţia pe căile de
F6 Lovire sau cădere liberă peste
acces.
picior de piese în timpul prelucrării,
- Utilizarea echipamentului de protecţie adecvat.
4. manipulării sau de cele lăsate la 4
- Instruirea personalului din punct de vedere al securităţii muncii.
întâmplare.

- În mod obligatoriu, maşina unealtă, agregatul, linia automată vor fi oprite şi


scula îndepărtată din piesă în următoarele cazuri:
a. La fixarea sau scoaterea piesei de prelucrat din dispozitivele de
prindere.
F16 Intervenţii la organele de maşini
b. La măsurarea manuală a pieselor ce se prelucrează.
în mişcare, în funcţionarii strungului
c. La schimbarea sculelor şi a dispozitivelor.
sau a frezei ( măsurarea în timpul
5. 4 - În mod obligatoriu, se vor deconecta motoarele electrice de antrenare ale
funcţionării utilajului a dimensiunilor
maşinii unealtă, agregatului în următoarele cazuri:
piesei, curăţarea şpanului,);
a. La curăţirea şi ungerea maşini.
b. La constarea oricărei defecţiune în funcţionare.
- În cazul când în timpul funcţionării se produc vibraţii, maşina se va opri şi
se va proceda la constatarea cauzei.
COMPLEX SPORTIV CLUB 2000 SRL

- Montarea corpurilor abrazive pe maşini se face de persoane bine instruite şi


autorizate de conducerea unităţii să execute astfel de operaţii.
- Fixarea corpului abraziv va asigura o centrare perfectă a acestuia în raport cu
axa de rotaţie.
F17 Poziţionarea greşită a pieselor - Piesele de prelucrat vor fi fixate bine în universal sau între vârfuri şi perfect
6. pentru prelucrat sau a pietrei abrazive. 4 centrate, pentru a nu fi smulse.

- Înainte de pornirea lucrului, lucrătorul va controla starea maşinii, a


dispozitivelor de comandă (pornire oprire şi schimbarea sensului mişcării)
existenţa şi starea dispozitivelor de protecţie şi a grătarelor de lemn.
- Lucrătorul care deserveşte o maşină unealtă acţionată electric va verifica
zilnic:
F21 Neverificarea stării tehnice a a. Integritatea sistemului de închidere a carcaselor de protecţie (uşi,
7. utilajelor( strung, freze, polizor etc.). 4 capace etc.).
b. Starea de contact între bornele de legare la pământ şi conductorul de
protecţie.
c. Modul de dispunere a cablurilor flexibile ce alimentează părţile mobile,
cu caracter temporar, precum şi integritatea învelişurilor exterioare.
d. Continuitatea legăturii la centura de împământare.
COMPLEX SPORTIV CLUB 2000 SRL

- Utilizarea echipamentului de protecţie adecvat;


- Instruirea personalului din punct de vedere
al securităţii şi sănătăţii în muncă;
F8 Temperatura ridicată a pieselor
- Evitarea atingerii obiectelor sau a suprafeţelor cu temperatură ridicată;
prelucrate sau părţile echipamentelor
8. 3
tehnice.

- La locurile de munca unde se lucrează în poziţie ortostatică trebuie


asigurate, de regulă, mijloace pentru aşezarea lucrătorului cel puţin pentru
perioade scurte de timp (de exemplu, scaune, bănci) (HG 1091/2006);
F14 Efort static în timpul prelucrării - Selectarea personalului;
9. pieselor date prin sarcina de muncă. 3 - Control medical periodic;
- Pentru evitarea mişcărilor de răsucire şi aplecare ale corpului, precum şi
mişcările foarte ample ale braţelor, trebuie luate măsuri de organizare
corespunzătoare a fluxului tehnologic.

- Orice intervenţie la echipamentele electrice va fi efectuată de personal


instruit şi autorizat în acest scop.
F18 Lucrul în instalaţiile electrice - Verificarea periodică a instalaţiei electrice şi efectuarea anuală a
10. fără a avea calificare şi autorizare. 3 măsurătorilor la prizele de pământ;
- Verificarea la începutul programului de lucru a sistemului de alimentare cu
energie electrică (cabluri de alimentare, prize, ştechere etc.);
COMPLEX SPORTIV CLUB 2000 SRL

- Căile şi ieşirile de urgenţă, precum şi căile de circulaţie şi uşile de acces


F19 Cădere la acelaşi nivel prin spre acestea trebuie să fie eliberate de orice obstacole, astfel încât să poată fi
11. alunecare, împiedicare, dezechilibrare. 3 utilizate în orice moment fără dificultate(H.G.1091 oct.2006);
- Înainte de începerea lucrului, locul de muncă trebuie să fie în perfectă
ordine. Nu se admite aglomerarea locului de muncă cu materiale, scule etc.

- Dotarea cu echipament individual de protecţie certificat şi marcat conform


normelor europene, care să asigure o utilizare uşoară şi eficientă;
F20 Neutilizarea echipamentului - Lucrătorii sunt obligaţi să folosească echipamentul individual de protecţie
individual de protecţie ( basma sau pe timpul lucrului precum şi la accesul la şi de la locul de la locul de muncă
12. şapcă ochelari protecţie, mănuşi 3 şi să-l păstreze în condiţii bune de utilizare;
protecţie etc.).

F26 Nerespectarea disciplinei la locul


- lacatusului mecanic îi este interzisă efectuarea activităţii sub influenţa
de muncă prin prezentarea la serviciu
alcoolului;
obosit sau în stare de ebrietate,
13. 3 - Conducătorul locului de muncă are sarcina de a verifica zilnic starea psiho-
consumul de alcool în timpul
fizilogică a lucrătorilor din subordine.
programului.
COMPLEX SPORTIV CLUB 2000 SRL

5. INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUǍRII

În urma analizei factorilor de risc şi evaluării efectuate, nivelul de risc global (Ng) calculat
conform metodei are valoarea 3,29, încadrându-se în categoria riscurilor medii ( situate sub limita
de acceptabilitate 3,5 )
S-au identificat un număr de 26 de factori de risc, dintre care: 19 factori de risc au niveluri
parţiale de risc sub limita admisǎ, iar 7 factori de risc depăşesc aceastǎ limită ( fig.nr.2) situându-se
în categoria riscurilor inacceptabile pentru care trebuie luate mǎsuri de eliminare sau diminuare a
efectelor lor. Aceştia sunt:

F2 Fixarea greşită a cuţitelor de strung în suport sau a pieselor de prelucrat;


F3 Suprafeţe sau contururi periculoase, înţepătoare sau tăioase (executare piese,
cuţite, materiale, scule şi unelte de mână etc.);
F5 Prindere, antrenare mână sau articole de vestimentaţie de câtre organele de
maşini în mişcare( strung, polizoare etc.);
F6 Lovire sau cădere liberă peste picior de piese în timpul prelucrării, manipulării
sau de cele lăsate la întâmplare;
F16 Intervenţii la organele de maşini în mişcare, în funcţionarii strungului sau a
frezei ( măsurarea în timpul funcţionării utilajului a dimensiunilor piesei,
curăţarea şpanului, frânarea universalului cu mâna);
F17 Poziţionarea greşită a pieselor pentru prelucrat sau a pietrei abrazive;
F18 Lucrul în instalaţiile electrice fără a avea calificare şi autorizare;
F21 Neverificarea stării tehnice a utilajelor( strung, freze, polizor etc.);
F8 Temperatura ridicată a pieselor prelucrate sau părţile echipamentelor tehnice;
F14 Efort static în timpul prelucrării pieselor date prin sarcina de muncă;
F18 Lucrul în instalaţiile electrice fără a avea calificare şi autorizare;
F19 Cădere la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare;
F20 Neutilizarea echipamentului individual de protecţie ( basma sau şapcă
ochelari protecţie, mănuşi protecţie etc.);
F26 > Nerespectarea disciplinei la locul de muncă prin prezentarea la serviciu obosit
sau în stare de ebrietate, consumul de alcool în timpul programului.
COMPLEX SPORTIV CLUB 2000 SRL

Pentru diminuarea sau eliminarea efectelor acestor factori de risc sunt necesare
mǎsurile prezentate în „Fişa de mǎsuri propuse”.
Dintre aceştia, şase factori de risc ( F8, F14, F18, F19, F20, F26) au nivelul de risc 3
(mic) , pentru care trebuie luate măsuri de eliminare sau diminuare a efectelor lor.
Din punct de vedere al repartiţiei pe sursele generatoare, se remarcǎ ponderea
majoritarǎ a factorilor proprii executantul cu 42,31%, urmează mijloacelor de muncă cu o
pondere de 34,62 %, sarcina de muncă cu 15,38 %, iar mediul de muncă are o pondere de
7,69 %. Erorile executantului au consecinţe ireversibile – deces.
COMPLEX SPORTIV CLUB 2000 SRL
PONDEREA FACTORILOR DE RISC DUPǍ SURSA
GENERATOARE DIN CADRUL SISTEMULUI DE MUNCǍ ( Fig.nr.2 )
Locul de muncǎ
TEHNICIAN MECANIC
Nivel de risc global : 3,29

S-ar putea să vă placă și