Sunteți pe pagina 1din 1

ASOCIATIA PENTRU EVOLUTIE-ROTAS

DECIZIA

Nr. ……… din …………

Având în vedere prevederile art. 19 lit. a, e şi f, Legea nr. 307 din


12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor, precum şi ale art. 37 alin
(1) din Legea nr. 481/2004 Ordinului Ministrului de Interne nr. 775/1998,
privind protecţia civilă,
Ţinând cont de prevederile OMAI nr 163/2007 privind aprobarea
Normelor Generale deA.I.I.
Administratorul ASOCIATIEI PENTRU EVOLUTIE-ROTAS

D E C I D E;

1. Se desemnează dl Radu Ionescu responsabil cu activităţile din


domeniul A.I.I în cadrul Societatii, cu atribuţii privind punerea în aplicare,
controlul şi supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, la
nivelul unitatii.
2. Responsabilul cu activităţile din A.I.I., pe linie profesională se
subordonează direct, Administratorului..

Administrator