Sunteți pe pagina 1din 16

Persoana

Locul de Riscuri evaluate Măsuri tehnice Măsuri Măsuri igienico- Măsuri Acţiuni în Termen de care răspunde
Nr. muncă/Post de organizatorice sanitare de altă scopul realizării realizare de realizarea Obs.
crt. lucru natură măsurii măsurii
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RESPONSAIL 1Miscari riculoase - -montarea de instruirea supravegherea periodic/ Ing. Iulian M.
1 ANALIZE deplasari sub efectul indicatoare de coresp. in starii de permanent Ing. Adrian B.
BIOLOG, propulsiei (proiectare de securitate; domeniul sanatate prin
BIOCHIMIST, corpuri sau material SSM serviciul MM
BIOLOG biologic – sange integral, - utilizare -vaccinare
SPECIALIST, plasma, ser, componente EIP obligatorie
ASISTENT din sangele uman) la
PRINCIPAL utilizarea
DE necorespunzatoare a
LABORATOR centrifugii
2Lovire de către alte Respecatare instruirea periodic/ Ing. Iulian M.
mijloace de transport la traseu de coresp. in permanent Ing. Adrian B.
deplasarea pedestrǎ; deplasare si domeniul
regulile de SSM
circulatie
3. Suprafeţe sau contururi Instruirea instruirea supravegherea periodic/ Ing. Iulian M.
periculoase, înţepătoare personalului in coresp. in starii de permanent Ing. Adrian B.
sau tăioase (scurgeri domeniul domeniul sanatate prin
accidentale de sange si securitatii si SSM serviciul MM
inteparea cu ace de siringa sanatatii muncii - utilizare -vaccinare
contaminate,taieturi sau privind utilizarea EIP obligatorie
zgarieturi produse de şi îndepărtarea
cioburile recipientelor din acelor de seringă
sticla utilizate, varfuri/ace după utilizare, în
); condiţii de
deplină
securitate, în
containerele
corespunzătoare

22
obiectelor
ascuţite
Eliminarea
utilizării acelor
de seringă, ori de
câte ori sunt
disponibile
alternative
sigure şi
eficiente.
Implementa-ea
utilizării unor
instrumente
dotate cu
elemente de
securitate şi
evaluarea
utilizării
acestora, pentru
a stabili care
dintre acestea
sunt cele mai
eficiente şi
adecvate.
Modificarea
procedeelor de
muncă care
comportă risc de
rănire cu ace,
pentru a le face
mai sigure.
Evitarea
repunerii
capacelor pe
acelor Reducerea
sticlariei in

23
favoarea
materialelor
necasante
4Recipiente sub presiune Autoclavele se instruirea periodic/ Ing. Iulian M.
(butelii cu gaz butan, autorizează coresp. in permanent Ing. Adrian B.
autoclav ). pentru domeniul
funcţionare de SSM
către ISCIR- - utilizare
INSPECT IT si EIP
se verifica la
termenul scadent
.
Nu se vor
folosi recipiente
sub presiune,
fară respectarea
normelor ISCIR
în vigoare.
Racordarea
buteliilor de
aragaz se face de
către persoane
desemnate de
seful de laborator
si se încearcă
etanşeitatea
acestora după
conectare, cu apă
şi săpun
5. Temperatura ridicată a montarea de instruirea periodic/ Ing. Iulian M.
obiectelor sterilizate sau indicatoare de coresp. in permanent Ing. Adrian B.
a suprafeţelor securitate domeniul
SSM
- utilizare
EIP
6. Flacari, flame (la becul montarea de instruirea periodic/ Ing. Iulian M.

24
de gaz metan) indicatoare de coresp. in permanent Ing. Adrian B.
securitate domeniul
SSM
- utilizare
EIP
7.Electrocutare prin instalaţiilor la instruirea periodic/ Ing. Iulian M.
atingere directǎ şi care urmează a coresp. in permanent Ing. Adrian B.
indirectǎ (conductori se lucra domeniul
neizolati sau cu izolatia -verificarea SSM
imbatranita si/sau umeda, vizuală a - utilizare
prize defecte, cabluri integrităţii legării EIP
dezizolate, aparatură la pământ a ET,
necarcasată etc); din zona de lucru
-persoanele sa fie
protejate fata de
pericolul de
vatamare care
poate fi generat
la atingerea
directa sau
indirecta
-sa nu se produca
temperaturi,
arcuri electrice
sau radiatii
-constructia ET
sa fie adecvata
mediului pentru
a nu se produce
incendii sau
explozii
-izolatia
echipamentelor
tehnice sa fie
corespunzatoare
8. Contaminarea chimică instruirea supravegherea periodic/ Ing. Iulian M.

25
ca rezultat al expunerii coresp. in starii de permanent Ing. Adrian B.
profesionale la agenţii domeniul sanatate prin
chimici folosiţi în SSM serviciul MM
activitatea medicală: - utilizare -vaccinare
reactivi, substanţe EIP obligatorie
chimice solide, lichide
sau gazoase (pot fi
toxice, corosive ori
inflamabile);
contaminarea chimică se
poate realiza, de
asemenea, prin expunere
la deşeurile chimice
rezultate din activitatea
medicală
9.Inhalarea gazelor Respectarea instruirea supravegherea periodic/ Ing. Iulian M.
emanate la prepararea precauţiunilor coresp. in starii de permanent Ing. Adrian B.
solutiilor de alcool universale, domeniul sanatate prin
metilic (intoxicatii standarde SSM serviciul MM
acute/cronice, afectiuni fundamentale, - utilizare
respiratorii) si reglementate EIP
manipularea solutiei de prin Ordinul MS
alcool metilic (afectiuni nr. 994/2004,
oculare – sindrom de care se referă la
iritatie acuta / cronica a măsurile ce
mucoaselor conjunctivale trebuie aplicate
sau a cailor respiratorii) de personalul
medico sanitar în
practica
medicală, în
scopul evitării
contaminării
infecţioase atât a
personalului
medical, cât şi a
pacienţilor

26
10. Substantele chimice Respectarea instruirea supravegherea periodic/ Ing. Iulian M.
si deşeurile chimice precauţiunilor coresp. in starii de permanent Ing. Adrian B.
(substanţele de curăţenie universale, domeniul sanatate prin
şi dezinfecţie deteriorate standarde SSM serviciul MM
ca urmare a depozitării lor fundamentale, - utilizare -vaccinare
necorespunzătoare sau cu reglementate EIP obligatorie
termenul de valabilitate prin Ordinul MS
depăşit (substanţe nr. 994/2004,
dezinfectante, substanţe care se referă la
tensioactive etc.) pot fi măsurile ce
nocive pentru piele sau trebuie aplicate
pentru aparatul respirator de personalul
si pot avea actiune medico sanitar în
cancerigena asupra practica
organismului. medicală, în
scopul evitării
contaminării
infecţioase atât a
personalului
medical, cât şi a
pacienţilor
11. Alergie la latex, instruirea supravegherea periodic/ Ing. Iulian M.
datorită utilizării coresp. in starii de permanent Ing. Adrian B.
mănuşilor de protecţie. domeniul sanatate prin
Reacţiile alergice includ SSM serviciul MM
senzaţia de mâncărime la - utilizare
nivelul pielii, afecţiuni la EIP
nivelulnasului, sinusurilor
şi chilor, apariţia astmului
bronşic, şi chiar şocuri
anafilactice
12.Contaminarea Respectarea instruirea supravegherea periodic/ Ing. Iulian M.
infecţioasă ca rezultat al precauţiunilor coresp. in starii de permanent Ing. Adrian B.
expunerii profesionale la universale, domeniul sanatate prin
agenţi biologici, standarde SSM serviciul MM
reprezentaţi de sânge sau fundamentale, - utilizare

27
alte fluide biologice, reglementate EIP
virusuri, bacterii, paraziţi prin Ordinul MS
şi/sau toxine ale nr. 994/2004,
microorganismelor etc. care se referă la
Se poate realiza prin măsurile ce
contact cu organismul trebuie aplicate
bolnav sau purtător de de
boli infecţioase şi cu personalul
produsele biologice ale medico sanitar în
acestuia, în cursul practica
analizarii probelor medicală, în
recoltate, sau prin scopul evitării
contact cu deşeurile contaminării
infecţioase rezultate din infecţioase atât a
activitatea medicală personalului
(diverse infectii virale medical, cât şi a
sau bacteriene – HIV, pacienţilor.
hepatita sau TBC) Instruirea
personalului in
domeniul
securitatii si
sanatatii muncii;
Vaccinare
obligatorie;
Colectarea
obiectelor
intepatoare/taieto
are contaminate
in containere
rezistente la
perforare cu
inchidere
definitiva;Suprav
egherea starii de
sanatate;
Purtarea

28
manusilor din
latex , de unica
folosinta, pe
toata durata
efectuarii
tehnicilor
medicale precum
si a halatelor cu
maneci lungi,
inchise in fata;
Spalarea
minutioasa a
mainilor dupa
scoaterea
manusilor,
inainte si dupa
utilizarea
toaletei, inainte
de a parasi
unitatea, inainte
de a manca sau
fuma, imediat
dupa contactul
efectiv sau
posibil cu sange,
lichide organice
sau alte materiale
contaminate,
chiar daca poarta
manusi.
- Este interzisa
pipetarea cu
gura.
13. Contactul mucoaselor Decontaminare instruirea supravegherea periodic/ Ing. Iulian M.
sau tegumentelor lezate si masuri de coresp. in starii de permanent Ing. Adrian B.
cu material biologic urgenta in cazul domeniul sanatate prin

29
infestat / contaminat aflat scurgerilor SSM serviciul MM
pe recipientele cu probe accidentale. - utilizare -vaccinare
biologice Dotarea cu EIP EIP obligatorie
şi instruirea
personalului
privind folosirea
EIP

14. Infectii (micoze) si instruirea supravegherea periodic/ Ing. Iulian M.


alergii provocate de coresp. in starii de permanent Ing. Adrian B.
manipularea culturilor de domeniul sanatate prin
microorganisme SSM serviciul MM
- utilizare -vaccinare
EIP obligatorie
15. Curenţi de aer; instruirea periodic/ Ing. Iulian M.
coresp. in permanent Ing. Adrian B.
domeniul
SSM
- utilizare
EIP
16.Radiatii instruirea periodic/ Ing. Iulian M.
electromagnetice – lampa coresp. in permanent Ing. Adrian B.
cu ultraviolete domeniul
SSM
- utilizare
EIP
17.Radiatii de la În timpul instruirea periodic/ Ing. Iulian M.
videoterminale lucrului la coresp. in permanent Ing. Adrian B.
videoterminale, domeniul
se va evita SSM
purtarea - utilizare
ochelarilor EIP
coloraţi;
Pentru evitarea
reflexiilor difuze
sau speculare se

30
vor utiliza filtre
antireflexii (sub
formă de reţea,
aplicate pe
suprafaţa
ecranului);
Video
terminalele vor
fi astfel
amplasate astfel
încât direcţia de
privire să fie
paralelă cu
sursele de
lumină (naturală
sau artificială
18 Calamitǎţi naturale Actiuni de instruirea periodic/ Ing. Iulian M.
(trăsnet, seisme, salvare si coresp. in permanent Ing. Adrian B.
inundaţie, vânt, acordare prim domeniul
grindină, viscol, ajutor SSM
alunecări, surpări,
prăbuşiri de teren sau
copaci, etc);
19. Contaminarea directa Dotarea cu instruirea supravegherea periodic/ Ing. Iulian M.
cu agenti microbieni instalatie de coresp. in starii de permanent Ing. Adrian B.
(aerosoli infectiosi – ventilare domeniul sanatate prin
bacterii, virusuri, ciuperci, mecanica, de SSM serviciul MM
paraziti etc.) de catre admisie, - utilizare -vaccinare
pacient inconstient si evacuare si EIP obligatorie
involuntar, in urma conditionare a
actului medical aerului;
(microorganisme în Dotarea
suspensie în aer de la centrifugii cu un
pacienţii bolnavi), rotor ermetic
flambarea anselor utilizate pentru a se evita
la insamantarea mediului expunerea

31
bacterian, agitarea angajatilor la
mediilor, recoltarea si aerosoli, in caz
transportul probelor de incidente;
biologice fara precautii Conceperea
proceselor de
munca si a
masurilor de
control tehnic
pentru a evita
sau reduce la
minim
raspandirea
agentilor
biologiciInstruire
a periodica a
personalului in
domeniul
securitatii si
sanatatii muncii
Dotarea cu EIP
şi instruirea
personalului
privind folosirea
EIP
Spălarea
mâinilor şi
dezinfecţia
zilnică a
incaperilor;
Supravegherea
starii de sanatate
a lucratorilor.

20. Efort static, poziţii Respectarea instruirea periodic/ Ing. Iulian M.


vicioase în timpul muncii. regimului de coresp. in permanent Ing. Adrian B.
lucru si al domeniul

32
pauzelor, SSM
efectuarea
miscarilor la
perioade regulate
de timp;
Pentru evitarea
miscarilor de
rasucire si
aplecare ale
corpului precum
si miscarile
foarte ample ale
bratelor, trebuie
luate masuri de
organizare
corespunzatoare
a activitatii

21. Consecinte de ordin instruirea supravegherea periodic/ Ing. Iulian M.


emotional datorate coresp. in starii de permanent Ing. Adrian B.
intepaturilor accidentale domeniul sanatate prin
cu ace folosite, decizii SSM serviciul MM
dificile in timp scurt,
stres in cazul situatiilor
traumatice si de urgenta,
ritm de muncǎ mare,
operaţii repetitive de
ciclu scurt sau extrem de
complex, monotonia
sarcinilor de munca.
22. Radiatiile luminoase În timpul instruirea supravegherea periodic/ Ing. Iulian M.
de la monitorul PC si lucrului la coresp. in starii de permanent Ing. Adrian B.
lucrul la microscop videoterminale, domeniul sanatate prin
(infectii virale oftalmice se va evita SSM serviciul MM
datorita contaminarii purtarea - utilizare
ocularelor de la ochelarilor EIP

33
microscoapele folosite coloraţi;
colectiv) Pentru evitarea
reflexiilor difuze
sau speculare se
vor utiliza filtre
antireflexii (sub
formă de reţea,
aplicate pe
suprafaţa
ecranului);
Video
terminalele vor
fi astfel
amplasate astfel
încât direcţia de
privire să fie
paralelă cu
sursele de
lumină (naturală
sau artificială
23. Executare defectuoasă instruirea periodic/ Ing. Iulian M.
de operaţii: manevre, coresp. in permanent Ing. Adrian B.
poziţionări, fixări reglaje; domeniul
SSM

24. Cădere de pe scări, Este interzisa instruirea periodic/ Ing. Iulian M.


prin păşire în gol, folosirea scarilor coresp. in permanent Ing. Adrian B.
alunecare, împiedicare care nu domeniul
sau dezechilibrare; corespund SSM
standardelor in - utilizare
vigoare; EIP
folosirea
încălţămintei tip
papuc
(neasigurată la
călcâi);

34
Personalul va
purta
încălţăminte
bine fixată pe
picior cu talpă
antiderapantă

25. Cădere la acelaşi nivel Este interzisa instruirea periodic/ Ing. Iulian M.
prinlunecare mpiedicare, folosirea coresp. in permanent Ing. Adrian B.
dezechilibrare încălţămintei tip domeniul
papuc SSM
(neasigurată la - utilizare
călcâi); EIP
Personalul va
purta
încălţăminte
bine fixată pe
picior cu talpă
antiderapantă
26. Diverse infectii virale Folosirea instruirea supravegherea periodic/ Ing. Iulian M.
sau bacteriene (HIV, materialelor de coresp. in starii de permanent Ing. Adrian B.
hepatita sau TBC) prin unica folosinta; domeniul sanatate prin
înţepare sau tăiere Instruira SSM serviciul MM
accidentala cu periodica a - utilizare -vaccinare
instrumentar medical personalului in EIP obligatorie
folosit (agenţii biologici domeniul
profesionali – micro- securitatii si
organisme, virusuri - de sanatatii muncii
ex. HIV, hepatita B si C, Instrumentele,
sânge contaminat) obiectele şi
materiale folosite
vor fi sterilizate
înainte de
utilizare
Instruirea
personalului

35
privind folosirea
EIP
Supravegherea
starii de sanatate.
27. Pregatirea solutiilor instruirea periodic/ Ing. Iulian M.
dezinfectante in coresp. in permanent Ing. Adrian B.
concentratii incorecte si / domeniul
sau nerespectarea SSM
timpilor de inactivare - utilizare
EIP
28. Deficiente de igiena Respectarea cu instruirea supravegherea periodic/ Ing. Iulian M.
sau erori de manevrare a strictete a regulilor coresp. in starii de permanent Ing. Adrian B.
obiectelor contaminate privind igiena. domeniul sanatate prin
cu produse biologice SSM serviciul MM
(sange, urina, materii - utilizare -vaccinare
fecale) sau patologice EIP obligatorie
(ex. puroi) provenite de
la pacienti – aparitia
“bolilor mainilor
murdare” – boli cu
transmitere digestive ca
enterocolitele acute,
dizenteria, hepatita acuta
virala tip A
29.Neutilizarea instruirea periodic/ Ing. Iulian M.
echipamentului coresp. in permanent Ing. Adrian B.
individual de protecţie si domeniul
a celorlalte mijloace de SSM
protectie din dotare; - utilizare
EIP
30.Neefectuarea instruirea supravegherea periodic/ Ing. Iulian M.
neutralizarii suprafetelor coresp. in starii de permanent Ing. Adrian B.
de lucru la terminarea domeniul sanatate prin
activitatii SSM serviciul MM
-vaccinare
obligatorie

36
31. Relaţii primare instruirea periodic/ Ing. Iulian M.
necorespunzătoare (relaţii coresp. in permanent Ing. Adrian B.
neprincipiale cu colegii, domeniul
stări tensionate, agresiuni SSM
verbale sau fizice –
violenta din partea
pacientilor sau a
apartinatorilor, deficienţe
în sistemul de counicare);

37