Sunteți pe pagina 1din 2

SC .................................

SRL

FISA DE INSTRUIRE

întocmita azi 16.05.2020

Subsemnatul ________________________, având funcţia de _(sef loc de munca/director


general/administator)_, am procedat la asigurarea instruirii periodice suplimentare a persoanalului,
conform tabelului nominal de pe verso, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă si a situatiilor de
urgenta, ca urmare a reanceperii activitatii, cu următoarele materiale:

 SSM: Ordin 3577/2020 art.2; Ordin 1731/2020 Anexa 2; Instructiuni


proprii(IP) SSM pentru activitatea desfasurata; IP SSM Covid 19.

 Situatii de Urgenta: RECOMANDĂRI privind conduita socială responsabilă în


prevenirea răspândirii coronavirus (COVID-19); Instructiuni specific SU(AII-PC) pentru
activitatea desfasurta; Legea 481/2004 art,17-20.

Verificat, Semnătura celui care a


efectuat instruirea (sef loc de munca/director general/administator)

____________________________________
SC ................................. SRL
TEBEL NOMINAL

Subsemnaţii am luat cunoştinţă de materialele primite şi consemnate în fişa de instruire


privind securitatea şi sănătatea în muncă si situatii de urgenta şi ne obligăm să le respectăm
întocmai.
Nr.
Numele şi prenumele Functia/Incadrarea Semnătura
crt.
(incadrarea angajatului in (semnatura
1 (nume si prenume angajat)
companie) angajatului)
2

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20