Sunteți pe pagina 1din 6

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE ÎN MUNCĂ

PRIVIND
CABINETUL MEDICAL SCOLAR

Prezentele norme specifice de protectie a muncii pentru activitati in domeniul sanatatii


cuprind cerintele necesare pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca a personalului
angajat in activitatea de ocrotire si ingrijire a sanatatii prescolarilor si elevilor din oraşul
Negreşti.
La efectuarea activitatilor in domeniul sanatatii vor fi repartizati numai lucratori care au
corespuns controlului medical obligatoriu la (angajare) conform reglementarilor Ministerului
Sanatatii.
Personalul medical va fi instruit in vederea cunoasterii conditiilor de asepsie conform
reglementarilor in vigoare astfel:
 dezinfectia obiectelor de inventar din incaperile destinate activitatii medicale precum
si a pavimentelor si peretilor.
 reguli de igiena individuala si colectiva.
 respectarea intocmai a procedeelor de lucru privind examinarea, investigarea si
aplicarea tratamentelor.
Deservirea echipamentelor de munca din cabinetul medical se va face numai de catre
personalul medical care cunoaste procedeele de lucru, are calificare si a fost instruit din punct de
vedere al securitatii muncii.
In incaperile unde se efectueaza consultatii sunt interzise depozitarea alimentelor si
servirea mesei precum si fumatul.
Se interzice orice interventie asupra instalatiilor electrice, acestea fiind efectuate numai
de catre personal calificat instruit si autorizat.
Este interzisa asezarea echipamentelor individuale de protectie la un loc cu
imbracamintea personala de exterior.
Se interzice a se lucra cu instrumentar medical nesterilizat.
Se interzice personalului medical sa poarte imbracaminte proprie peste echipamentul
individual de protectie.
Este interzis utilizarea focului deschis sau fumatul in cabinetul medical.
Substantele folosite la curatarea si dezinfectarea obiectelor din cabinetul medical se vor
utiliza conform reglementarilor organelor sanitare si instructiunilor emise de furnizori.
Remedierea defectiunilor constatate la echipamentele de munca vor fi executate numai de
persoane calificate.
Este interzisa folosirea aparatelor conectate la prize electrice fara nulul de protectie.
Se interzice depozitarea de materiale in dreptul tabloului electric.
Materialele folosite pentru curatenie vor fi depozitate in locuri separate de cele utilizate
pentru tratarea pacientilor si vor fi etichetate adecvat.
Zilnic se vor desfasura activitati de curatenie si dezinfectie.
Se interzice folosirea maturilor la operatia de curatenie.
Personalul medical este obligat sa-si spele mainile cu apa si sapun lichid inainte si dupa
contactul cu pacientul.
Se interzice personalului medical sa manance si sa-si atinga gura sau fata cu mainile in
timpul desfasurarii activitatii medicale.
Se interzice personalului medico-sanitar sa transporte la domiciliu propriu echipamentul
individual de munca.
La sfarsitul fiecarei zi de lucru incaperile vor fi aerisite si dezinfectate.
Pavimentele, peretii si mobilierul din fiecare incapere vor fi dezinfectate zilnic.
Personalul medico – sanitar care prezinta leziuni cutanate ale degetelor va lucra numai cu
echipament individual pentru protectia mainilor.
Este obligatoriu ca orice persoana care desfasoara activitati in domeniul sanatatii sa se
autodeclare conducatorului locului de munca, in cazul in care prezinta semne de imbolnavire,
conducatorul locului de munca interzicandu-i accesul la locul de munca.
Lucratorii cabinetului medical vor efectua controlul medical periodic, conform HG
355/2007 privind supravegherea starii de sanatate si vaccinarile obligatorii.

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE ÎN MUNCĂ


PRIVIND
UTILIZAREA INSTRUMENTARULUI MEDICAL

Este interzisa folosirea instrumentarului care prezinta fisuri, deformari etc.


Este interzisa purtarea instrumentelor de mana ascutite, taioase sau intepatoare in
buzunar.
Instrumentele, obiectele si materialele folosite in scop de diagnostic si tratament vor fi
sterilizate inainte de utilizare.
Ustensilele de lucru vor fi curatate si dezinfectate dupa fiecare folosire.
Pastrarea si transportul instrumentarului se va face in truse speciale, etichetate.

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE ÎN MUNCĂ


PRIVIND
COLECTAREA REZIDUURILOR

Reziduurile septice (contaminate cu agenti patogeni) vor fi colectate direct la locul


procedurii lor in saci de material plastic si se vor preda la firma de colectare pentru incinerare.
Zilnic, la terminarea programului, paharele de unica folosinta, servetele etc. se vor
colecta in saci de plastic si se vor arunca la rampa de gunoi.

PICTOGRAMA"PERICOL BIOLOGIC"

- În toate unităţile sanitare activităţile legate de gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile
medicale fac parte din obligaţiile profesionale şi vor fi înscrise în fişa postului fiecărui salariat.
– Unităţile în care se desfăşoară activităţi medicale vor elabora, în conformitate cu
reglementările legale în vigoare, planul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţi
medicale.

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA PRIVIND


GESTIONAREA DESEURILOR REZULTATE DIN ACTIVITATILE MEDICALE

Obiective şi domenii de aplicare


Prezentele instructiuni proprii privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale
(norme tehnice) reprezintă reglementarea modului în care se colectează, se ambalează, se
depozitează temporar, se transportă şi se elimină aceste deşeuri, o atenţie deosebită acordându-se
deşeurilor periculoase pentru a preveni astfel contaminarea mediului şi afectarea stării de
sănătate. - Prezentele norme tehnice se aplică de către toate unităţile în care se desfăşoară
activităţi medicale în urma cărora sunt produse deşeuri, indiferent de forma de organizare.
Producătorul de deşeuri este răspunzător pentru îndepărtarea şi eliminarea deşeurilor rezultate
din activitatea sa.
Unităţile sanitare elaborează şi aplică planul propriu de gestionare a deşeurilor rezultate din
activităţile medicale, în concordanţă cu regulamentele interne şi cu codurile de procedură, pe
baza reglementărilor în vigoare.

Definiţii
- Prin prezenta instructiune sunt definiţi următorii termeni:
a) deşeurile rezultate din activităţi medicale - toate deşeurile, periculoase sau nepericuloase, care
se produc în unităţile sanitare;
b) deşeurile nepericuloase - deşeurile a căror compoziţie este asemănătoare cu cea a deşeurilor
menajere şi care nu prezintă risc major pentru sănătatea umană şi pentru mediu;
c) deşeurile periculoase - deşeurile rezultate din activităţi medicale, care constituie un risc real
pentru sănătatea umană şi pentru mediu şi care sunt generate în unitatea sanitară în cursul
activităţilor de diagnostic, tratament, supraveghere, prevenirea bolilor şi recuperare medicală,
inclusiv de cercetare medicală şi producere, testare, depozitare şi distribuţie a medicamentelor şi
produselor biologice;
;
d) deşeurile chimice şi farmaceutice - substanţele chimice solide, lichide sau gazoase, care pot fi
toxice, corosive ori inflamabile; medicamentele expirate şi reziduurile de substanţe
chimioterapice, care pot fi citotoxice, genotoxice, mutagene, teratogene sau carcinogene;
e) deşeurile înţepătoare-tăietoare - deşeurile care pot produce leziuni mecanice prin înţepare sau
tăiere;
f) fişa internă a gestiunii deşeurilor - formularul de păstrare a evidenţei deşeurilor produse în
unităţile sanitare, cu date privind circuitul complet al deşeurilor de la producere şi până la
eliminarea finală a acestora, conform Hotărârii Guvernului nr.155/1999 pentru introducerea
evidenţei gestiunii deşeurilor şi a Catalogului European al Deşeurilor.
Colectarea la locul de producere (sursă)
. - Colectarea şi separarea deşeurilor pe categorii sunt primele etape în gestionarea deşeurilor
periculoase rezultate din activitatea medicală. În situaţia în care nu se realizează separarea
deşeurilor pe categorii, întreaga cantitate de deşeuri se tratează ca deşeuri periculoase.
Ambalarea deşeurilor
- Ambalajul în care se face colectarea şi care vine în contact direct cu deşeurile periculoase
rezultate din activitatea medicală este de unică folosinţă şi se elimină o dată cu conţinutul.
- Codurile de culori ale ambalajelor în care se colectează deşeurile din unităţile sanitare sunt:
a) galben - pentru deşeurile periculoase (infecţioase, tăietoare-înţepătoare, chimice şi
farmaceutice);
b) negru - pentru deşeurile nepericuloase (deşeurile asimilabile celor menajere).
. - Pentru deşeurile infecţioase şi tăietoare-înţepătoare se foloseşte pictograma "Pericol biologic".
Pentru deşeurile chimice şi farmaceutice se folosesc pictogramele adecvate pericolului:
"Inflamabil", "Corosiv", "Toxic" etc.
. - Pentru deşeurile infecţioase care nu sunt tăietoare-înţepătoare se folosesc cutii din carton
prevăzute în interior cu saci din polietilenă sau saci din polietilenă galbeni ori marcaţi cu galben.
Atât cutiile prevăzute în interior cu saci din polietilenă, cât şi sacii sunt marcaţi cu pictograma
"Pericol biologic".
. - Deşeurile înţepătoare-tăietoare se colectează în cutii din material rezistent la acţiuni mecanice.
- În situaţia în care numai acele de seringă sunt colectate în recipientele descrise la seringile pot
fi colectate separat în cutii de carton rigid prevăzute în interior cu sac din polietilenă de înaltă
densitate, de culoare galbenă, şi marcate cu pictograma "Pericol biologic". Termosuturile sacului
trebuie să fie continue, rezistente şi să nu permită scurgeri de lichid.
rigid, prevăzute în interior cu sac din polietilenă de înaltă densitate, sau în saci din polietilenă
Ar - Deşeurile chimice şi farmaceutice se colecteaz ă în recipiente speciale, cu marcaj adecvat
pericolului ("Inflamabil", "Corosiv", "Toxic" etc.). Ele se îndepărtează conform prevederilor
legale privind deşeurile chimice periculoase.
- Deşeurile nepericuloase asimilabile celor menajere se colectează în saci din polietilenă de
culoare neagră, inscripţionaţi "Deşeuri nepericuloase". În lipsa acestora se pot folosi saci din
polietilenă transparenţi şi incolori.
- Pe ambalajele care conţin deşeuri periculoase se lipesc etichete autocolante cu datele de
identificare a cabinetului care a produs deşeurile (denumirea şi data). În cazul în care nu există
etichete autocolante, datele respective se scriu cu creion tip marker rezistent la apă, direct pe
sacul gol sau pe cutie.

INSTRUCTIUNI PROPRII PRIVIND


CURATAREA SI DEZINFECTIA
IN UNITATILE SANITARE

Curatarea
(1) Curatenia reprezinta rezultatul aplicarii corecte a unui program de curatare.
(2) Suprafetele si obiectele pe care se evidentiaza macro- sau microscopic materii organice ori
anorganice se definesc ca suprafete si obiecte murdare.
Curatarea se realizeaza cu detergenti, produse de intretinere si produse de curatat.
In utilizarea produselor folosite in activitatea de curatare se respecta urmatoarele reguli
fundamentale:
a) respectarea tuturor recomandarilor producatorului;
b) respectarea masurilor de securitate a muncii, conform prevederilor în vigoare;
c) este interzis amestecul produselor;
d) este interzisa pastrarea produselor de curatare in ambalaje alimentare;
e) produsele se distribuie la locul de utilizare, respectiv la nivelul cabinetelor, sectiilor sau
compartimentelor, in ambalajul original sau in recipiente special destinate, etichetate cu
identificarea produsului.
Programul de curatare si dezinfectie este parte integranta a planului propriu unitatii sanitare de
supraveghere si control ale infectiilor nosocomiale.
Dezinfectia
Dezinfectia prin mijloace chimice reprezinta metoda principala de prevenire a infectiilor in
unitatile sanitare. Dezinfectantul chimic, in functie de compozitie si concentratie, poate sa inhibe
cresterea microorganismelor . Dezinfectantii utilizati in domeniul medical se
autorizeaza/inregistreaza conform prevederilor legislaţiei in vigoare.
Termenul antiseptic se utilizeaza pentru produsele destinate dezinfectiei tegumentului si/sau a
mainilor.

RISCURI SPECIFICE ACTIVITATII MEDICALE

DEFINITIA AGENTILOR BIOLOGICI

Agentii biologici contaminanti sunt considerati agentii biologici (bacterii, virusuri, ciuperci si
paraziti) prezenti la locurile de munca si care actioneza asupra lucratorilor ca urmare a
manipularii unor produse patologice sau a unor materiale contaminate.

CLASIFICAREA AGENTILOR BIOLOGICI

In functie de importanta riscului de infectare pe care il prezinta, agentii biologici se impart in


patru grupe:
I. Grupa 1 – agenti biologici care nu pot provoca imbolnavirea;
II. Grupa 2 – agenti biologici care pot provoca imbolnavirea si constituie un pericol pentru
lucratori. Propagarea in colectivitate a agentilor biologici din aceasta grupa nu este probabila. In
general, pentru aceasta grupa exista profilaxie si tratament eficace.
III. Grupa 3 – agenti biologici care pot provoca imbolnavirea grava si constituie un pericol serios
pentru lucratori. Agentii biologici din aceasta grupa pot sa prezinte risc de propagare in
colectivitate, dar in general exista profilaxie si tratament eficace.
IV. Grupa 4 – agenti biologici care pot provoca imbolnavirea grava si constituie un pericol serios
pentru lucratori. Agentii biologici din aceasta grupa pot sa prezinte risc ridicat de propagare in
colectivitate sin u exista in general profilaxie si nici tratament eficace.

MODUL DE TRANSMITERE A AGENTILOR BIOLOGICI PATOGENI

Microorganismele (bacteriile, parazitii, virusurile si ciupercile) sunt prezente in mediul


inconjurator, deci implicit si in mediul de munca. Anumite microorganisme, pot provoca,
singure, boli infectioase mai mult sau mai putin grave. Numeroase infectii pot fi contractate de
personalul sanitar in cadrul exercitarii meseriei,altele prin contactul cu pacientii bolnavi sau
purtatori de germeni patogeni.
Agentii patologici pot sa patrunda in organism pe cale:
- respiratorie;
- digestive;
- sanguina;
- cutanata;
- mucoasa conjunctivala.

UNITATI SANITARE (ingrijirea sanatatii)

Pericole/riscuri
– diverse infectii virale sau bacteriene cum sunt HIV, hepatita sau tuberculoza .
– inteparea cu ace de siringa contaminate.

Masuri de prevenire
– manipularea probelor biologice, a deseurilor ascutite, a lenjeriei si a altor materiale
contaminate in conditii de securitate;
– manipularea si curatarea petelor de sange si a altor lichide biologice in conditii de securitate;
– echipament de protectie adecvat – manusi, ochelari, imbracaminte;
– masuri igienice adecvate;
– decontaminare si masuri de urgenta in cazul scurgerilor accidentale;
– restrictionarea accesului;
– etichetare pentru securitatea biologica.

S-ar putea să vă placă și