Sunteți pe pagina 1din 3

INSTRUCTIUNI DE SECURITATE SI

SANATATE IN MUNCA PENTRU MANIPILARE


SI DEPOZITARE MARFA

1. Obiect
Stabilirea unor norme interne, specifice activitatii de magazioner si manipulator
marfa, obligatorii pentru toti salariatii care desfasoara activitate in cadrul
S.C………………..

2. Scop
Scopul prezentei instructiuni este eliminarea sau diminuarea pericolelor de
accidentare sau imbolnavire profesionala, existente in cadrul acestei activitati.

3. Cadrul legal de elaborare al instructiunilor proprii


- Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006.
- Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006.
- H.G. 1051/2006 privind cerinte minime de securitate si sanatate in munca
pentru manipularea manuala a maselor.
- H.G. 1146/2006 privind cerinte minime de securitate si sanatate in munca
pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor de munca.
- H.G. 1048/2006 privind cerinte minime de securitate si sanatate in munca
pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor de protectie la locul de munca

4. Componentele sistemului de munca


4.1. Forta de munca
Participantii la procesul muncii sunt personae de specialitate, angajate cu
contract individual de munca in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003, cu
modificarile si completarile ulterioare, precum si personalul care efectueaza
servicii pe baza de contracte civile de prestari servicii, care presteaza activitatea
de gestionar/ambalator/manipulator manual.
4.2 Sarcini de munca prestate
Activitatile prestate sunt:
- gestionare marfa;
- manipulare marfa in incinta depozitului sau pana la mijlocul de
transport;
- ambalare manuala de produse finite.
4.3. Mijloace de munca utilizate (utilaje si materiale folosite)
Echipamentele folosite sunt mijloace de transport nemecanizate (lize),
scari de inaltime maxim 1,5 m, ambalaje de carton.
4.4. Mediul de munca
Activitatea se desfasoara in mediul interior, in incinta punctului de lucru
(depozit), iar in unele cazuri activitatea se poate desfasura in zona de incarcare-
descarcare a marfurilor.

5. Reguli pentru realizarea activitatii in deplina securitate

5.1. Reguli referitoare la transportul cu mijloace nemecanizate


a) Alegerea mijloacelor de transport nemecanizate pentru operatiile de
incarcare, descarcare si transport (lize, carucioare, etc.) se va face in functie de
felul si greutatea materialului care se manipuleaza, de natura terenului.
b. Mijloacele de transport nemecanizare vor fi astfel alese incat sa reziste
conditiilor de exploatare si se vor utilize numai pentru executarea operatiilor
pentru care au fost destinate.
c. Inainte de incarcare se vor examina ambalajele materialelor. Nu se vor
incarca materiale ale caror ambalaje sunt deteriorate.
d. Inainte de inceperea operatiilor de incarcare sau descarcare dintr-un
mijloc de transport nemecanizat, acesta va fi asigurat contra deplasarii
necontrolate. Se interzice deplasarea vehiculelor in timpul efectuarii operatiilor de
incarcare sau descarcare.
e. Se interzice utilizarea mijloacelor de transport nemecanizate care
prezinta defectiuni.
5.2. Reguli privind depozitarea, stivuirea, incarcarea si descarcare
marfurilor
a. Depozitarea materialelor se va face astfel incat sa se excluda pericolul
de accidentare, incendii si explozii.
b. Depozitarea materialelor pe rafturi se face in asa fel incat sa nu fie
posibila caderea lor.
c. Pe rafturi si stelaje unde sunt depozitate materiale, trebuie scris la loc
vizibil sarcina maxima admisa, care nu trebuie depasita.
d. La stivuirea materialelor in incaperi, greutatea stivelor nu va depasi
sarcina admisa a planseului si/sau pardoselii.
e. Produsele vor fi ambalate in cutii prevazute cu manere exterioare sau
locasuri decupate in ambalaj in vederea sortarii si manipularii lor fara pericole.
f. Stivuirea se va face fara deteriorarea ambalajului. Stivele vor fi
constituite din materiale cu aceleasi forme si dimensiuni sau din ambalaje de
acelasi tip si dimensiuni.
g. Persoana juridical sau fizica va stabili locul si modul de stivuire pentru
fiecare material in bucati care se depoziteaza.
h. Stivuirea materialelor sau ambalajelor cu forme geometrice diferite nu
este permisa.
i. In cazul depozitarii materialelor ambalate in cutii, lazi, butoaie sau alte
ambalaje cu forme geometrice regulate, cand suprapunerea se face direct pe
ambalaje, peretii ambalajelor trebuie sa reziste presiunii exercitate de materialele
situate deasupra, sa nu prezinte deformari sau deteriorari, iar inaltimea de stivuire
va fi determinata de rezistenta mecanica a ambalajelor, stabilita prin standarde sau
norme interne de fabricatie.
j. Scoaterea materialelor din stiva se va face astfel incat sa se evite
prabusirea stivei.
k. cand incarcarea, descarcarea sau transportul materialelor se efectueaza
de doi sau mai multi salariati, efortul repartizat pe o persoana nu trebuie sa
depaseasca limitele admise. Totodata, se va asigura ca obiectele respective, sa se
poata prinde bine cu unelte de apucare sau cu mainile.
l. In cazul in care sarcina este incarcata, descarcata sau transportata, prin
purtare, concomitant de catre mai multi muncitori, acestia vor ridica si vor cobora
sarcina numai la comanda conducatorului operatiei.
m. Incarcaturile stivuite pe mijloace de transport nemecanizate trebuie
asigurate impotriva deplasarii, rasturnarii sau caderii. Icarcatura va fi astfel
aranjata incat conducatorul mijlocului de transport sa poata supraveghea drumul
parcurs.
n. Incarcatura stivuita nu va depasi capacitatea maxima a mijlocului de
transport nemecanizat, iar in cazul transportului de materiale lungi, acestea nu
trebuie sa atinga solul in timpul mersului
o. La incarcarea si descarcarea vehiculelor, salariatii trebuie sa fie astfel
asezati incat sa nu se loveasca intre ei cu uneltele sau cu materialul care se
manipuleaza..
p. distanta dintr-e doi incarcatori manuali care lucreaza in acelasi timp la
incarcare/descarcare, trebuie sa fie de cel putin 3 m.
r. Se interzice accesul la locul de incarcare/descarcare manuala a
persoanelor care nu au nici o atibutie la aceste operatii.