Sunteți pe pagina 1din 16

EVALUAREA RISCURILOR DE IMBOLNAVIRE SI

ACCIDENTARE PROFESIONALA LA LOCUL DE


MUNCA:
REFERENT SOCIAL – ASISTENT SOCIAL
SOCIETATEA: CONSILIUL LOCAL STRUGARI
DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA

LOCUL DE MUNCA:
Referent social – asistent social

PROCESUL DE MUNCA:
Ocupatia se aplica lucratorului social care lucreaza cu tinerii si copiii aflati în dificultate si presupune o
sfera larga de competente pentru desfasurarea activitatii de asistenta sociala.
Lucratorul social trebuie sa îsi dovedeasca competenta în relationarea cu beneficiarii, planificându-si în
timp activitatile generale si specifice, având abilitati de comunicare interpersonala si interactiva, integrându-
se în echipa multidisciplinara.
Lucratorul social trebuie sa stie sa întocmeasca dosarul de caz, si elaboreze planul personalizat al
copilului/tânarului, si sustina dosarul de caz în fata sefului de serviciu/departament si sa asigure legatura
dintre serviciu/departament si familie/sistem alternativ de îngrijire.
Totodata, lucratorul social trebuie sa aiba abilitati de evaluare si monitorizare a familiei
copilului/tânarului.
Lucratorul social se implica în problematica sociala cu care se confrunta persoane, grupuri, comunitati
defavorizate în scopul ameliorarii situatiei sociale a acestora.

ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCA EVALUAT

MIJLOACE DE PRODUCTIE:
autoturism de serviciu
documente
institutiile de stat cu care colaboreaza
mobilier de birou (scaun, birou, fiset)
aparatura de birou (computer, monitor, imprimanta, telefon)
consumabile de birou (hartie, cartus sau toner pentru imprimanta)

SARCINA DE MUNCA:
Planificarea in timp a activitatilor specifice
Comunicarea interpersonala
Comunicarea interactiva
Lucrul in echipa multidisciplinara
Definirea situatiilor de risc pentru copii / tineri
Întocmirea dosarului de caz
Elaborarea planului personalizat al copilului /tânarului
Prezentarea dosarului de caz in fatat sefului de serviciu / departament
Îndrumarea juridica si sociala a familiei copilului/tânarului
Asigurarea legaturii dintre serviciu / departament si familie/ sistem alternativ de îngrijire
Identificarea copilului/tânarului în situatie de risc
Evaluarea copilul/tânarul din punct de vedere psihosocial si fizic
Evaluarea familiei naturale
Contributia la reintegrarea psiho-sociala a copilului/tânarului
Urmarirea pe perioada post-interventie
MEDIUL DE MUNCA:
Executantul isi desfasoara activitatea atat la interior, cat si la exterior, pe timpul programului de
lucru fiind expus la:
temperaturi ridicate vara
variatii de temperatura la deplasari din cabina autovehicului in exterior si invers
obosirea sistemului vizual datorita conducerii autovehicolului sau stat in la calculator
iluminat artificial si conducerea autovehiculului pe timp de noapte – in cazul deplasarii in alte localitati
pentru reprezentare

FACTORII DE RISC IDENTIFICATI:


A. Factori de risc EXECUTANT

Actiuni gresite
Circulatia pe drumuri cu autoturismul, daca starea sa tehnica nu corespunde cu cerintele Codului
Rutier
Executarea cu autovehiculul de manevre nepermise de codur rutier
Neasigurarea impotriva deplasarii autovehicolului la parasirea cabinei
Depasirea numarului maxim de persoane admis in cabina si angajarea in discutii cu ceilalti
calatori
Cadere la acelasi nivel prin impiedicare, dezechilibrare, alunecare la deplasarea pedestra
Neasigurarea la traversarea pedestra a cailor de acces ale autovehiculelor
Circulatia sub influenta bauturilor alcoolice sau in stadiul avansat de oboseala
Deplasari sau stationari in zone periculase: pe caile de deplasare ale autovehiculelor, pe caile ferate sau
sub sarcina mijloacelor de ridicat
Adoptarea de pozitii incorecte si neergonomice a corpului pe scaun, in timpul lucrului – afectiuni la
nivel dorso-lombar
Utilizarea de improvizatii la echipamentele electrice, prelungitoare, stechere etc.
Utilizarea fara carcase de protectie a calculatorului sau a imprimantei

Omisiuni
Nerespectarea programei de inspectii tehnice periodice ale autoturismului

B. Factori de risc SARCINA DE MUNCA

Continut necorspunzator in rap. cu cerintele de securitate


Suspendarea autoturismului in cazul penelor, folosind mijloace improvizate si neomologate
Nerespectarea duratei de 10 minute pauza necesara la fiecare ora de lucru in fata monitorului
Agresiune fizica sau verbala in reprezentarea institutiei aflate in litigiu cu alte societati sau persoane
fizice
Sarcina sub/supradimensionala in raport cu cerintele de securitate
Solicitare psihica a sistemului nervos prin concentrare prelungita si prin lucrul cu documente,
corespondenta, reprezentare in fata autoritatilor, litigii etc.

C. Factori de risc MEDIUL DE MUNCA

Factori de risc Fizic


Temperaturi scazute iarna
Curenti de aer la operatiuni executate in camp deschis sau la conducerea cu geamul deschis
Alunecarea pe suprafete umede sau inghetate, pe timpul deplasarii pedestre
Calamitati naturale: trasnete, seisme, furtuni
Iluminare artificiala cu tuburi fluorescente, si obosirea prematura a sistemului vizual pe timpul
deplasarilor noapte in alte localitati
Radiatii electromagnetice in camera, generate de monitorul calculatorului
D. Factori de risc MIJLOACE DE PRODUCTIE

Factori de risc Mecanic


Leziuni provocate de taierea/inteparea cu cuprafete sau obiecte contondente
Accident de circulatie pe timpul deplasarilor cu masina, provocate de ceilalti participanti la trafic
Prinderea degetelor sau a membrelor la piesele in miscare ale motorului, pe timpul interventiilorcu
motorul pornit
Obstacole aparute in scurt pe partea carosabila (gropi, lucrari nesemnalizate, carute, pietoni, etc.)
Defectiuni structurale la nivelul sistemului de rulare a autoturismului, pe timpul rularii cu acesta
Pozitionarea instabila a monitorului sau calculatorului si caderea pe maini sau pe picioare
Obosirea sistemului vizual datorita radiatiilor electromagnetice generate de monitor
Prinderea degetelor la organele de miscare ale imprimantei

Factori de risc Termic


Contact al pielii cu suprafete metalice reci, pe timpul iernii
Factori de risc Electric
Electrocutare prin atingere directa, in cazul deteriorarii izolatiei cablurilor aferente aparaturii de birou
Electrocutare prin atingere indirecta si utilizarea unor surse de alimentare fara impamantare sau cu
impamantare necorespunzatoare

UNITATEA Consiliul local FISA DE EVALUARE A LOCULUI DE NUMAR PERSOANE EXPUSE – ____________
Strugari MUNCA
DURATA EXPUNERII – _____________
LOCUL DE MUNCA: refernt social ECHIPA DE EVALUARE : ________________________________________________________________________

Componenta Factori de risc Forma concreta de manifestare a factorului de Consecinta Clasa de Clasa Nivel de
sistemului de identificati risc maxima gravitate De probabilitate risc
munca (desciere, parametri) previzibila
EXECUTANT Actiuni gresite 1 Circulatia pe drumuri cu autoturismul, daca starea sa DECES 7 1 3
tehnica nu corespunde cu cerintele Codului Rutier
2 Executarea cu autovehiculul de manevre nepermise de DECES 7 1 3
codur rutier
3 Neasigurarea impotriva deplasarii autovehicolului la INV. 4 1 2
parasirea cabinei Gr. III
4 Depasirea numarului maxim de persoane admis in DECES 7 1 3
cabina si angajarea in discutii cu ceilalti calatori
5 Cadere la acelasi nivel prin impiedicare, dezechilibrare, ITM 2 3 2
alunecare la deplasarea pedestra 3-45 zile
6 Neasigurarea la traversarea pedestra a cailor de acces DECES 7 1 3
ale autovehiculelor
7 Circulatia sub influenta bauturilor alcoolice sau in DECES 7 1 3
stadiul avansat de oboseala
8 Deplasari sau stationari in zone periculase: pe caile de DECES 7 1 3
deplasare ale autovehiculelor, pe caile ferate sau sub
sarcina mijloacelor de ridicat
9 Adoptarea de pozitii incorecte si neergonomice a ITM 2 3 2
corpului pe scaun, in timpul lucrului – afectiuni la nivel 3-45 zile
dorso-lombar
10 Utilizarea de improvizatii la echipamentele electrice, DECES 7 1 3
prelungitoare, stechere etc.
11 Utilizarea fara carcase de protectie a calculatorului sau ITM 2 3 2
a imprimantei 3-45 zile
Omisiuni 12 Nerespectarea programei de inspectii tehnice periodice DECES 7 1 3
ale autoturismului
Componenta Factori de risc Forma concreta de manifestare a factorului de Consecinta Clasa de Clasa Nivel de
sistemului de identificati risc maxima gravitate De probabilitate risc
munca (desciere, parametri) previzibila
SARCINA Continut 1 Suspendarea autoturismului in cazul penelor, folosind DECES 7 1 3
DE MUNCA necorspunzator in mijloace improvizate si neomologate
rap.
cu cerintele de
securitate
2 Nerespectarea duratei de 10 minute pauza necesara la ITM 2 3 2
fiecare ora de lucru in fata monitorului 3-45 zile
3 Agresiune fizica sau verbala in reprezentarea ITM 3 3 3
angajatorului aflat in litigiu cu alte societati sau persoane 45-180 zile
fizice
Sarcina 4 Solicitare psihica a sistemului nervos prin concentrare ITM 2 3 2
sub/supradimensio prelungita si prin lucrul cu documente, corespondenta, 3-45 zile
nala in raport cu reprezentare in fata autoritatilor, litigii etc.
cerintele de
securitate
MEDIUL DE Factori de risc 1 Temperaturi scazute iarna ITM 2 1 1
MUNCA Fizic 3-45 zile
2 Curenti de aer la operatiuni executate in camp deschis ITM 2 1 1
sau la conducerea cu geamul deschis 3-45 zile
3 Alunecarea pe suprafete umede sau inghetate, pe timpul ITM 3 2 2
deplasarii pedestre 45-180 zile
4 Calamitati naturale: trasnete, seisme, furtuni DECES 7 1 3
5 Iluminare artificiala la folosire tuburilor fluorescente si ITM 2 2 2
obosirea prematura a sistemului vizual pe timpul 3-45 zile
deplasarilor noapte in alte localitati pentru reprezentare
6 Radiatii electromagnetice in camera, generate de ITM 2 2 2
monitorul calculatorului 3-45 zile
MIJLOACE Factori de risc 1 Leziuni provocate de taierea/inteparea cu cuprafete sau ITM 2 1 1
DE Mecanic obiecte contondente 3-45 zile
PRODUCTIE
Componenta Factori de risc Forma concreta de manifestare a factorului de Consecinta Clasa de Clasa Nivel de
sistemului de identificati risc maxima gravitate De probabilitate risc
munca (desciere, parametri) previzibila
MIJLOACE Factori de risc 2 Accident de circulatie pe timpul deplasarilor cu masina, DECES 7 1 3
DE Mecanic provocate de ceilalti participanti la trafic
PRODUCTIE
3 Prinderea degetelor sau a membrelor la piesele in INV. 4 1 2
miscare ale motorului, pe timpul interventiilor cu motorul Gr. III
pornit
4 Obstacole aparute in scurt pe partea carosabila (gropi, DECES 7 1 3
lucrari nesemnalizate, carute, pietoni, etc.)

5 Defectiuni structurale la nivelul sistemului de rulare a DECES 7 1 3


autoturismului, pe timpul rularii cu acesta
6 Pozitionarea instabila a monitorului sau calculatorului ITM 2 2 2
si caderea pe maini sau pe picioare 3-45 zile
7. Obosirea sistemului vizual datorita radiatiilor ITM 2 2 2
electromagnetice generate de monitor 3-45 zile
8 Prinderea degetelor la organele de miscare ale INV 4 2 3
imprimantei Gr. III
Factori de risc 9 Contact al pielii cu suprafete metalice reci, pe timpul ITM 2 1 1
Termic iernii 3-45 Zile
Factori de risc 10 Electrocutare prin atingere directa, in cazul deteriorarii DECES 7 1 3
Electric izolatiei cablurilor aferente aparaturii de birou

11 Electrocutare prin atingere indirecta si utilizarea unor DECES 7 1 3


surse de alimentare fara impamantare sau cu
impamantare necorespunzatoare
REPREZENTAREA GRAFICA A PONDERII COMPONENTELOR
SISTEMULUI DE MUNCA
Loc de munca: referent social
36.36 % -- EXECUTANT
12.12 % -- SARCINA DE MUNCA
18.18 % -- MEDIUL DE MUNCA
33.33 % -- MIJLOACE DE PRODUCTIE
Nivel global de risc: 2.59 %
INTERPRETAREA REZULTATELOR SI CONCLUZIILE EVALUARII
PENTRU LOCUL DE MUNCA: referent social

Nivelul de risc global calculat pentru locul "referent social " este 2.59 %, valoare ce il incadreaza in categoria
locurilor de munca cu nivel de risc mic.
Rezultatul este sustinut de "Fisa de evaluare a locului de munca", din care se observa ca din totalul de 33 factori de
risc identificati, 0.00 % ( 0 ) depasesc ca nivel partial de risc valoarea 3, incadrandu-se in categoria nivelelor de risc mari,
putand avea consecinte ireversibile asupra executantului. Pentru acesti factori s-a intocmit fisa de masuri anexata.
In ceea ce priveste repartitia factorilor de risc pe sursele generatoare, situatia se prezinta dupa cum urmeaza:
36.36 % sunt factori proprii EXECUTANT
12.12 % sunt factori proprii SARCINA DE MUNCA
18.18 % sunt factori proprii MEDIUL DE MUNCA
33.33 % sunt factori proprii MIJLOACE DE PRODUCTIE
Din analiza "Fisei de evaluare a locului de munca" se constata ca gravitatea maxima a 54.54 % ( 18 ) dintre factorii de
risc identificati prezinta un nivel de gravitate maxima ce poate avea consecinte ireversibile asupra executantului (deces sau
invaliditate).
FISA DE MASURI CU CARACTER GENERAL PROPUSE PENTRU
LOCUL DE MUNCA: referent social

Control medical periodic


Testare psihologica
Cursuri psihosociale si pedagogie
Respectarea codului rutier, conduita preventiva la circulatia pe drumurile publice
Insusirea si respectarea masurilor de securitate a muncii si masurile de aplicare a acestora;
Desfasurarea activitatilor in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire
profesionala atat propria persoana, cat si pe celelalte persoane participante la procesul de munca;
Aducerea la cunostiinta a conducatorului locului de munca despre orice defectiune tehnica sau alta
situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala;
Instiintarea conducatorului locului de munca despre accidentele de munca suferite de propria persoana
si de alte persoane participante la procesul de munca;
Oprirea lucrului la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident si informarea de indata a
conducătorul locului de munca;