Sunteți pe pagina 1din 9

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI

SANATATE IN MUNCA PENTRU OPERATORI


CURATENIE - INGRIJITOARE

1. ACCIDENT DE MUNCA

Vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc


in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu, indiferent de
natura juridical a contractului in baza caruia se desfasoara activitatea si care provoaca o
incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile, invaliditate sau deces.

2. BOLI PROFESIONALE

Afectiunile care produc, ca urmare a exercitarii unor meserii sau profesii, cauzate de
factori nocivi, fizici si biologici, caracteristici locului de munca, precum si de
suprasolicitare a diferitelor organe sau sisteme ale organismului in procesul de munca.

3. DISPOZITIV DE PROTECTIE

Dispozitiv care reduce sau elimina singur sau in asociere cu un protector, riscul de
accidentare.

4. ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECTIE (EIP)

Totalitatea mijloacelor cu care este dotat fiecare participant la procesul de munca pentru
a fi protejat impotriva factorilor de accidentare si imbolnavire profesionala.

5. ECHIPAMENTE TEHNICE

Masinile, utilajele, instalatiile, aparatura, dispozitivele, unelte si alte mijloace


asemanatoare, necesare in procesul muncii.

6. FACTORI DE RISC

Factori (insusiri, stari, procese, fenomene, comportamente) proprii elementelor


componente ale sistemului de munca executant-sarcina de munca-mijloace de
productie-mediu de munca, ce caracterizeaza riscurile proprii acestor elemente si care,
conducand la o disfunctie a sistemului, pot provoca accidente de muinca sau boli
profesionale.

7. PREVENIRE

Ansamblul procedeelor si masurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru pentru
evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.

8. PROCES DE MUNCA

Succesiunea de timp si spatiu a actiunilor conjugate ale executantului cu ajutorul


mijloacelor de productie.

9. PROTECTOR

Mijloc de protectie special conceput si utilizat pentru a realize protectia prin


interpunerea ca obstacol fizic intre pericol si persoana expusa.

10. RISC

Probabilitatea asociata cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii intr-o
situatie periculoasa.

11. MATERIALE DE FINISARE

Materialele si substantele folosite la operatiile de finisare a reperelor din lemn, de


exemolu: lacuri, vopsele de grund, chituri, bait, folii de plastic, folii de melamina.

12. EXECUTANTUL

Omul implicat nemijlocit in executarea sarcinii de munca.

13. SARCINA DE MUNCA

Totalitatea mijloacelor de munca (instalatii, utilaje, masini, dispozitive, aparate, unelte,


etc.) si a obiectelor muncii (materii prime, materiale) care se utilizeaza in procesul de
munca.

14. MEDIU DE MUNCA

Ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice si psino-sociale in care unul sau mai
multi executanti isi realizeaza sarcina de munca.
Prevederi referitoare la depozitarea, transportul si manipularea
materialelor

Pentru activitatile de depozitare si manipulare se vor aplica si respecta prevederile


cuprinse in normele legale in vigoare dupa cum urmeaza:
1. Pentru prevenirea riscurilor determinate de efortul fizic, trebuie evitate:
 pozitiile de munca vicioase si/sau fixe;
 miscarile extreme;
 miscarile bruste;
 miscarile repetative
2. In acest sens, angajatorul trebuie sa asigure:
 evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea angajatilor;
 respectarea criteriilor ergonomice privind proiectarea locurilor de munca si a
activitatii;
 instruirea si formarea adecvata a angajatilor privind modul de desfasurare a
activitatii profesionale, apeland la specialisti din domeniul securitatii si
sanatatii muncii.
3. In activitatile profesionale cu efort fizic mare, repartizarea angajatilor cu varsta
peste 45 de ani se va face numai cu avizul medicului de medicina muncii.
4. Angajatorul trebuie sa ia masuri tehnico-organizatorice pentru evitarea sau
reducerea riscurilor de accidentare si/sau de afectare a sanatati, determinate de
manipularea manuala a maselor, luand in considerare urmatoarele elemente de
referinta:
a) Caracteristicile masei; manipularea manuala a unei mase poate prezenta riscuri
in special de afectiuni dorsolombare, daca masa este:
 prea grea sau prea mare;
 incomoda sau greu de apucat;
 instabila sau are un continut ce risca sa se deplaseze;
 plasata astfel incat trebuie manipulate la o anumita distanta de trunchi
sau flexia ori rotatia trunchiului;
 susceptibila sa produca leziuni asupra angajatilor din cauza marginilor
si/sau a consistentei sale, in special in eventualitatea unei ciocniri;
b) Efortul fizic necesar, poate prezenta riscuri, in special afectiuni dorsolombare
daca:
 este prea mare;
 nu poate fi realizat decat printr-o miscarede rasucire a trunchiului;
 antreneaza o miscare brusca a masei de transport;
 este realizat atunci cand se afla intr-o pozitie instabila
c) Caracteristicile mediului de munca pot determina o crestere a riscurilor, in
special in afectiunile dorsolombare:
 nu exista sufficient spatiu, in special pe verticala, pentru realizarea
activitatii;
 pardoseala este alunecoasa sau prezinta neregularitati care determina
dezechilibre;
 locul unde se desfasoara activitatea de munca sau mediul de munca, nu
permit angajatului sa manipuleze manual masele la o inaltime sigura
sau intr-o pozitie de lucru confortabila;
 pardoseala sau planul de lucru prezinta denivelari care impun
manipularea masei la diferite nivele;
 temperature, umiditatea sau circulatia aerului sunt necorespunzatoare.
d. Cerintele activitatii; activitatea poate prezenta riscuri, in special de afectiuni
dorsolombare, daca implica una sau mai multe dintre cerintele urmatoare:
 efort fizic frecvent si prelungit care solicita in special coloana
vertebrala;
 perioada insuficienta de repaos fiziologic sau de recuperare;
 distante prea mari pentru ridicare, coborare sau transport;
 ritm al activitatii impus printr-un process care nu poate fischimbat de
catre angajat;
e. Factorii individuali de risc; angajatulpoate fi expus riscului daca:
 este necorespunzator din punct de vedere fizic sa realizeze sarcina
respectiva;
 poarta haine, incaltaminte sau alte lucruri personale
necorespunzatoare;
 nu are cunostiinte sau instructajul adecvat ori necesar;
5. Este necesar ca manipularea maselor sa fie realizata correct, in conformitate cu
principiile fiziologice si biomecanice.
6. Limitele maxime pentru ridicare, purtare, tragere si impingere manuala a maselor sunt
prezentate in tabelul 1.

Limite maxime admise pentru manipularea manuala a maselor (in kg.)


Tabel 1

Tip de Frecventa Barbate Femei


manipulare operatiilor
Varsta(ani) Varsta(ani)
16-19 19-45 Peste 16-19 19-45 Peste
45 45
Ridicare Rar 35 55 50 13 15 13
Frecvent 25 30 25 9 10 9
Foarte 20 25 20 8 9 8
frecvent
Purtare Rar 30 50 40 13 15 13
Fecvent 20 30 25 9 10 9
Foarte 15 20 15 8 10 8
frecvent
Tragere Rar 15 10
Frecvent 10 7
Impingere Rar 16 11
Frecvent 11 7,5
7. La amenajarea depozitelor, precum si la depozitarea materialelor se vor respecta
prevederile referitoare la prevenirea incendiilor.
8. Operatiile de incarcare, descarcare, transport, manipulare si depozitare se vor executa
numai sub conducerea si supravegherea unui conducator, instruit si numit pentru
operatiile respective.
9. Lucratorii care efectueaza operatiile de manipulare, descarcare-incarcare, vor purta
echipament individual de protectie adecvat conditiilor de lucru si particularitatilor

materialelor respective.
10. Inainte de inceperea operatiilor de incarcare-descarcare dintr-un transport, indiferent
de natura acestuia, se va efectua instruirea lucratorilor pentru operatiile respective.
11. In timpul efectuarii operatiilor de incarcare-descarcare, este interzisa deplasarea
mijlocului de transport uzinal, destinat transportului de materiale.
12. Incarcarea materialelor in vehicule, este permisa pana la sarcina maxima admisa si se
face astfel ca sarcina incarcaturii sa fie uniform distribuita si sa ramana stabila in
timpul transportului. Este interzisa incarcarea placilor de PAL pe podeaua mijlocului
de transport in pozitie verticala.
13. Depozitarea, prin stivuire, trebuie sa se faca astfel ca materialele stivuite sa nu se
rostogoleasca, sa nu se deplaseze sau sa nu se darame din cauza trepidatiilor. Este
interzisa depozitarea placilor de PAL sau similare, in pozitie verticala.
14. Pentru materialele cu forme geometrice regulate (placaj, panel), stivuirea se va face
in asa fel ca inaltimea stivei sa nu depaseasca de 1,5 ori latura mica a acesteia; este
permisa formarea de stive mai inalte, numai daca se iau masuri suplimentare de
ridigizare si stabilitate.
15. In cazul incarcarii in vagoane si in alte mijloace de transport, stivele de placaj sau
panel trebuie asezate stabil , in randuri intretesute.
16. Este interzisa urcarea si circulatia lucratorilor pe stivele de placaj sau panel.
17. Incarcarea, descarcarea si manipularea stivelor de placaj si similare, se vor executa
numai cu ajutorul instalatiilor de ridicat si numai sub supravegherea conducatorului
echipei de lucru.
18. Este interzisa folosirea tinerilor sub varsta de 16 ani la efectuarea operatiilor de
incarcare si transport.
19. Transportul materialelor de finisarea lemnului, trebuie sa se efectueze numai in
ambalaje originale care vor fi inchise ermetic. Ambalajele vor avea eticheta cu
denumirea produsului, conditii, instructiuni de utilizare si pastrare.
20. Depozitarea materialelor de finisare, se va face numai in magazii in care temperatura
este asigurata intre limitele +15 grade C….+25 grade C, de catre sisteme de incalzire
indirecte (calorifer). Magaziile vor fi dotate cu instalatii de stingere cu spuma sau
bioxid de carbon.
21. Pentru manipularea lacurilor sau diluantilor, lucratorii nu vor avea asupra lor obiecte
metalice (chei, scule etc.).
22. In cazul unui contact accidental intre materialele de finisare si pielea lucratorilor, este
obligatorie spalarea locului cu solutie de neutralizare corespunzatoare, apoi cu apa si
sapun.
23. Daca la manipularea materialelor de finisare se produce stropirea ochilor, se va
proceda la spalarea cu multa apa si se va consulta, obligatoriu, medical specialist.
Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca

1. Exploatarea, intretinerea si repararea utilajelor so instalatiilor din dotarea structurilor


de primire turistice, precum si a celor pentru transportul persoanelor cu instalatii pe
cablu, se vor executa de personal specializat, numit prin decizie de conducerea
persoanei juridice.
2. Manevrarea instalatiilor pentru intretinerea fatadelor, se va face numai de catre
persoane autorizate ISCIR.
3. Lifturile prevazute cu insotitor vor fi manevrate de personae specializate, conform
Prescriptiilor ISCIR.

Instruirea personalului

1. Personalul care manipuleaza si utilizeaza in activitate substante insecticide, va fi


instruit asupra modului de folosire si a pericolului ce il prezinta pentru organismul
uman.
2. Persoanele care manevreaza sau efectueaza revizii si reparatii la dispozitivele pentru
intretinerea fatadelor, vor fi instruite de catre personae competente in domeniu,
numite de conducerea persoanei juridice sau de persoana fizica.

Repartizarea sarcinii de munca

1. Repartizarea sarcinii de munca se va face conform prevederilor Normelor generale


de protectie a muncii.
2. La repartizarea sarcinii de munca, conducatorul locului de munca va indica procedeul
corect de lucru (nepericulos) si masurile de securitate a muncii ce trebuie respectate.
De asemenea, va verifica starea echipamentului de protectie si a echipamentului de
lucru care va fi folosit de muncitori la lucrarea respective.
3. Deservirea aparatelor si dispozitivelor se va face de catre personal specializat.

Masuri organizatorice

1. Se interzice aplicarea unui procedeu tehnologic sau introducerea in lucru a unui utilaj
pentru care nu exista norme sau instructiuni proprii de protectia muncii.
2. Lucratorii cu atributii de intretinere a utilajelor si instalatiilor din dotare, sunt obligati
ca inainte de inceperea lucrului, sa verifice daca uneltele pe care le foloseste sunt in
stare buna si coreapund din punct de vedere al securitatii muncii. Se interzice
folosirea de unelte si utilaje care nu corespund acestor verificari.
3. Im atelierele de intretinere nu se admite aglomerarea locurilor de munca cu materiale
sau diferite piese, iar sculele vor fi pastrate astfel incat sa nu produca accidente.
4. Este interzisa modificarea sculelor utilizate.
5. Zilnic, inainte de inceperea lucrului, conducatorul locului de munca (sef de echipa,
maistru, etc.) va verifica starea de sanatate si oboseala a muncitorilor. Persoanele care
au consumat bauturi alcooloce nu vor fi admise la lucru.
6. Persoanele cu atributii de serviciu, vor urmarii si vor interzice introducerea si
consumul bauturilor alcoolice in unitate si la locul de munca, cunoscand ca raspund
personal de starea si capacitatea de munca a personalului din subordine pe tot timpul
lucrului.
7. Inainte de inceperea lucrului, persoanele cu atributii de serviciu vor verifica
functionarea tuturor instalatiilor si dispozitivelor de protectie. De asemenea, vor
verifica legatura la centura de impamantare a tuturor utilajelor actionate electric. In
cazul in care se constata defectiuni, se vor lua masuri pentru remedierea acestora.
8. Utilajele din atelierele de intretinere (polizoare, masini de gaurit, etc.) vor fi bine
fixate, legate la centura de impamantare, dotate cu dispozitive de protectie in stare de
functionare. De asemenea, utilajele vor avea afisate instructiunile tehnice de
exploatare si de protectie a muncii, elaborate pe baza normelor specifice si a cartilor
tehnice respective.
9. In atelierele de intretinere in care se executa si lucrari de sudura la diferite obiecte, se
va stabili locul de amplasare a tuburilor de oxigen, a generatorului de acetilena, a
transformatorului de sudura electrica, precum si a paravanelor de protectie folosite
in timpul operatiei de sudura. Transformatoarele de sudura electrica vor fi conectate
la instalatia de impamantare.
10. Carpele, caltii si alte materiale textile folosite la curatarea si stergerea pieselor sau a
masinilor, vor fi pastrate in cutii metalice cu capac de inchidere, si evacuate la locuri
stabilite in acest scop pentru a fi ingropate.
11. In atelierele de intretinere se vor monta indicatoare de securitate conform
standardelor in vigoare.
12. Iluminatul locurilor de munca si curatarea corpurilor de iluminat, se va realize
comform prevederilor Normelor generale de protectie a muncii.

Protectia impotriva incendiilor si exploziilor

1. In incaperile cu pericol de incendiu si explozii, sunt interzise : fumatul, intrarea cu


foc. In acest scop, pe usa de la intrare se vor monta placute avertizoare.
2. Este interzisa pastrarea vaselor, a bidoanelor cu combustibili lichizi, acizi, vopsele,
diluanti, carbit, in interiorul atelierelor, cu exceptia locurilor special amenajate.Este
interzisa folosirea aparatelor si dispozitivelor cu caracter electric in locurile special
amenajate, pentru prevenirea producerii de incendii sau explozii.

Aspiratorul de praf

1. Aspiratorul de praf, indiferent de tip si capacitate, trebuie sa fie dotat cu cordon


electric care sa aiba conductor de nul.
2. Este interzisa folosirea aspiratorului cu defectiuni de functionare a motorului sau
cordonului de alimentare cu izolatia deteriorata.
3. Utilizarea aspiratorului se va face dupa o verificare a functionarii motorului, starea
furtunului, a anexelor si a cordonului de alimentare cu energie electrica. Daca se
constata defectiuni in functionare, se va solicita interventia persoanelor cu calificare
(electrician, mechanic).
4. Folosirea aspiratoarelor care efectueaza si alte operatii, pentru care sunt prevazute
o serie de dispozitive, se va face cu respectarea prevederilor de exploatare, elaborate
de catre firma producatoare.
5. Este interzisa utilizarea aspiratoarelor pentru pulverizarea substantelor insecticide sau
a substantelor explozive.

Dispozitive nacela pentru intretinerea fatadelor constructiilor inalte


(curatarea geamurilor)

1. Dispozitivele de tip nacela utilizate la curatarea geamurilor in exteriorul constructiilor


inalte, vor fi puse in functiune dupa autorizarea ISCIR.
2. Este interzis accesul persoanelor straine in nacela si pe instalatii.
3. Urcarea in nacela si coborarea din aceasta trebuie sa se faca numai in timpul
stationarii si numai prin locurile special amenajate in acest scop. Urcarea sau
coborarea de pe nacela a persoanelor autorizate trebuie sa se faca cu mainile libere.
4. a) Este interzisa utilizarea dispozitivelor pentru intretinerea fatadelor daca temperatura
aerului este sub minus 20 grade C.
b) Se vor respecta prevederile prevazute in cartea tehnica a dispozitivelor privind
conditiile de exploatare.
5. Este interzisa depasirea sarcinii maxime inscrisa pe dispozitivele nacelei.
6. Este interzisa punerea in functiune a instalatiilor de intretinere a fatadelor, daca
dispozitivele lor de suguranta prevazute in carte tehnica, nu sunt in perfecta stare de
functionare.
7. Este interzisa pastrarea in nacela a imbracamintei, materialelor de sters, sculelir, piese
de schimb.
8. Toate miscarile nacelelor, precum si franarea acestora, trebuie sa se execute foarte lin,
fara smucituri.
9. Verificarile, reviziile si reparatiile se vor efectua, conform instructiunilor prevazute in
cartea tehnica a instalatiei, periodic, in functie de orele de utilizare si se vor fi
evidentiate in registrul de bord.
10. La toate punctele unde se actioneaza pentru manevrarea nacelei, trebuie afisate
indicatii privind modul corect de utilizare in conditii de securitate.
11. Pe fiecare instalatie se vor afisa instructiuni cu masurile ce trebuie asigurate la
utilizarea acestora, fara pericole, precum si verificarile ce se impun a fi efectuate
inainte de punerea in functiune, prevazute de cartea tehnica.
12. Reviziile si reparatiile vor fi efectuate de personae autorizare, comform prevederilor
din Prescriptiile tehnice ISCIR.
13. Personalul de exploatare are urmatoarele obligatii:
 Sa consemneze in registru de supraveghere a instalatiei pe care o
deserveste, starea acesteia, atat la primirea, cat si al predarea serviciului.
 Sa cunoasca instalatia pe care o deserveste si sa asigure continuu buna ei
functionare.
 Sa interzica accesul persoanelor straine in nacela.
 Sa intretina curatenie in instalatie si in nacela.
 Sa urce si sa coboare din nacela numai prin locurile special amenajate in
acest scop si sa aiba mainile libere.
 Sa cunoasca miscarile ce se efectueaza cu nacela.
 Sa aduca nacela in parcare la terminarea operatiei de curatare a gemurilor,
conform instructiunilor prevazute in cartea tehnica.