Sunteți pe pagina 1din 9

Se aproba

SEF SERVICIU

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE A MUNCII ,


pentru activitatea in domeniul sanatatii

Prezentele norme specifice de protectie a muncii pentru activitati in domeniul sanatatii cuprind
cerintele necesare pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca a personalului angajat in
activitatea de ocrotire si ingrijire a sanatatii publice.

Prevederi comune tuturor activitatilor din domeniul sanatatii

Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca

La locurile de munca in care se desfasoara activitati din domeniul sanatatii vor fi repartizate numai persoane
care cunosc echipamentele tehnice ,instalatiile si procedeele de lucru ,au calificarea si autorizarea necesara si
au fost instruite din punct de vedere al securitatii muncii .

La efectuarea activitatilor in domeniul sanatatii vor fi repartizati numai lucratori care au corespuns controlului
medical obligatoriu la (angajare ) conform reglementarilor Ministerului Sanatatii.

In functie de specificul activitatii desfasurate se interzice lucrul in cadrul activitatii respective ,al persoanelor care
prezinta diverse afectiuni ,constatate la controlul medical care constituie contraindicatii pentru desfasurarea
activitatii in conditiile de securitate .

Controlul medical periodic este obligatoriu si se va desfasura potrivit reglementarilorMinisterului Sanatatii


.Persoanele care la acest control prezinta contraindicatii ,vor fi repartizate la alte locuri de munca .In cazul
expunerii la agenti biologici ,lucratorii vor fi supravegheati medical inainte de expunere
precum si la intervale regulate de timp.Fiecare lucrator va avea un dosar medical individual ,care va fi pastrat in
unitate timp de cel putin 10 ani dupa incetarea expunerii .

la repartizarea in munca tinerilor ,a femeilor (gravide ,care alapteaza sau care au copii sub 5 ani) precum
si altor categorii de personal vor fi respectate reglementarile in vigoare ,privind angajarea acestor categorii de
personal.

Instruirea –informarea personalului

Organizarea si desfasurarea activitatii de instruire a salariatilor in domeniul securitatii muncii se vor desfasura
conform Normelor generale de protectie a muncii.

Persoanele juridice sau fizice au obligatia de a elabora , prin efort propriu sau in colaborare cu institutii
specializate ,instructiuni proprii de securitate a muncii ,in functie de specificul activitatii de ocrotire si ingrijire a
sanatatii publice .Aceste instructiuni vor fi atasate la loc vizibil.In cazul expunerii la agenti biologici,instructiunile
vor cuprinde :
-modul de interventie in cazul producerii unui accident sau incident grav care implica manipularea unui
agent biologic;
-modul de manipulare a unui agent biologic din grupa 4.
In cadrul procesului de instruirein domeniul securitatii muncii a salariatilor care efectueaza activitati in domeniul
sanatatii ,vor fi transmise toate informatiile necesare ,referitoare la:
-riscurile la care sunt expusi ;
-partile periculoase ale echipamentelor tehnice utilizate ,in functie de specificul activitatii;
-dispozitivele de protectie existente;
-mijloacele de protectie si autoprotectie;
-modul de interventie in caz de avarii sau accidente;
-sistemele de avertizare/semnalare/alarmare;
-semnificatia marcajelor si inscriptiilor diverselor ambalaje (recipient de sticla cutii, flacoane etc)pentru
pastrarea diferitelor substante ,materii si materiale utilizate in procesele de munca ,conform standardelor .
Instruirea lucratorilor expusi la agenti biologici va fi :
-adaptata aparitiei unor riscuri sau evolutiei riscurilor ;
-adecvata oricarui contact cu agentii biologici ;
-repetata periodic daca este necesar .
La locurile de munca cu pericol de expunere la agenti biologici vor fi amplasate tablite avertizoare cu semnul de
pericol biologic ,conform Directivei90/679/CEE.

Orice accident sau incident care implica manipularea unui agent biologic va fi semnalat de catre salariat
conducatorului locului de munca.
Conducerea persoanei juridice sau fizice va informa operativ lucratorii si/sau reprezentantii acestora despre:
-producerea oricarui accident sau incident care conduce la diseminarea unui agent biologic si care poate
provoca o infectie sau o inbolnavire umana sau grava;
-producerea unor accidente sau incidente grave ,cauzele si masurile adoptate sau cele ce trebuie adoptate
pentru remedierea situatiei.
Masurile de prim ajutor se vor stabili , in functie de specificul activitatii desfasurate ,cu avizul medicului de
medicina a muncii sau cu competent de medicina a muncii ,prin instructiuni proprii.

Dotarea cu echipament individual de protectie


Dotarea cu echipament individual de protectie si alegerea sortimentelor in functie de riscurile specifice fiecarui
tip de activitate sau operatie se vor face conform Normativului cadru de acordare si utilizare a echipamentului
individual de protectie .
Acordarea sortimentelor de echipament individual se va face astfel incat acestea sa asigure protectia
concomitenta a lucratorilor contra tuturor riscurilor existente in procesele concrete de munca.

Organizarea locului de munca si a activitatilor

In spatiile care se desfasoara activitati in domeniul sanatatii se va mentine permanent curatenia si se va efectua
dezinsectia .

In incaperile de lucru sunt interzise depozitarea alimentelor si servirea mesei , precum si fumatul.

Toate caile de acces vor fi mentinute in stare de curatenie,libere de orice obstacol si vor fi marcate vizibil.Caile
de acces vor fi nivelate si amenajate ,dupa caz ,in vederea scurgerii apei.

Pentru curatarea si dezinsectia pavimentelor si a celorlalte suprafete nu vor fi utilizate materiale


inflamabile,toxice sau care favorizeaza alunecarea.
In incaperile de lucru in care pardoselile de lucru se umezesc permanent , locurile de munca vor fi prevazute cu
gratare de lemn sau cu covorase izolatoare.

Unitatile in care se desfasoara activitati in domeniul sanatatii vor fi prevazute cu vestiare si grupuri
sanitare(spalatoare WC-uri si dusuri )separate de sexe ,altele decat cele destinate bolnavilor.

Pentru locurile de munca amplasate in aer liber sau in incaperi neincalzite in anotimpul rece,se vor prevedea
incaperi pentru incalzirea periodica a salariatilor.

In orice incapere in care se desfasoara activitati medicale se va asigura chiuveta cu apa calda si rece .

In unitatile sanitare se va asigura aprovizionarea cu apa calda in cantitatile necesare ,timp de 24 de ore .

Apele uzate din unitatile sanitare vor fi evacuate prin reteaua de canalizare a apelor uzate ,precum si prin
instalatii pentru colectarea ,tratarea si evacuarea apelor uzate .

Colectarea reziduurilor solide menajere se va face separat de cele rezultate din activitatea medicala.

Colectarea reziduurilor se va face in recipient inchise ,care vor fi evacuate ori de cate ori este nevoie.

In spatiile de lucru din unitatile se va asigura o temperatura ,dupa cum urmeaza:


-22 grade Cpentru cabinetele de consultatii si salile de tratament;

Se interzice utilizarea carbunilor la incalzirea prin sobe.

Protectia impotriva electrocutarii

Dupa orice interventie care a necesitat deschiderea sau demontarea carcaselor,capacelor aparatorilor
etc,acestea se vor inchide sau se vor monta.

Orice interventie asupra instalatiilor electrice (reparatii,reglaje etc)se va face numai dupa intreruperea
alimentarii cu energie electrica si numai de catre electricieni instruiti si autorizati .

Cablurile electrice se vor proteja impotriva deteriorarilor .


Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa sau indirecta se vor lua masuri tehnice si
organizatorice conform reglementarilor in vigoare.Se interzice descompletarea echipamentului electroizolant
(podete ,covorase electroizolante etc)afferent echipamentelor tehnice.

Se interzice efectuarea oricarei interventii cu mainile umede la echipamentele tehnice electrice.

Atunci cand din diverse motive sigurantele numai corespund , acestea vor fi inlocuite numai cu sigurante
calibrate.

La montarea ,exploatarea,verificarea si repararea echipamentelor tehnice electrice vor fi respectate prevederile


Normelor generale de protectie a muncii,precum si ale normelor specifice de protectie a muncii pentru
utilizarea energiei electrice in medii normale.

Personalul care desfasoara activitati in domeniul sanatatii va fi instruit in vederea cunoasterii si aplicarii regulilor
de asepsie ,conform reglementarilor Ministerului Sanatatii,astfel:
- dezinfectia obiectelor de inventar din incaperile destinate activitatii medicale ,precum si a pavimentelor
peretilor;
-reguli de igiena individuala si colectiva ;
-respectarea intocmai a procedeelor de lucru privind examinarea,investigarea si aplicarea tratamentelor.

Personalul medico-sanitar de toate specialitatile este obligat sa-si spele mainile cu apa si sapun lichid ,inainte si
dupa contactul cu fiecare bolnav (examinare si aplicare de procedure terapeutice).

Se interzice personalului medico –sanitarca in timpul desfasurarii activitatii ,sa manance sis a-si atinga gura fata
cu mainile.

Orice persoana care desfasoara activitati in domeniul sanatatii ,permanent sau in stagiu ,este obligatoriu sa se
autodeclare conducatorului locului de munca ,in cazul in care prezinta semne de inbolnavire ,conducatorul
locului de munca interzicandu-I accesul la locul de munca.

Salariatii din unitatile sanitare vor efectua vaccinarile obligatorii,pe categorii de personal sau integral conform
reglementarilorMinisterului Sanatatii.

In unitatile sanitare ,pentru curatenie ,se interzice folosirea maturilor.Aceasta se va efectua


cu:perii,carpe,aspiratoare etc.

Pavimentele,peretii si mobilierul din fiacre incapere vor fi dezinfectate zilnic.

Se interzice reutilizarea apei de spalat si a solutiei dezinfectante folosite la spalarea unei incaperi ,pentru
spalarea altei incaperi.
Sterilizarea

Instrumentele ,obiectele si materialele folosite in scop de diagnostic ,tratament,precum si in alimentatia


bolnavilor vor fi sterilizate inainte de utlizare.

Sterilizarea se va efectua in conformitate cu reglementarile Ministerului Sanatatii si cu instructiunile furnizate de


producatorul aparaturii sau al instrumentarului ce urmeaza a fi sterilizat.

Denocivizarea ,neutralizarea si evacuarea reziduurilor


Apele uzate din unitatile vor fi indepartate numai prin reteaua de canalizare a apelor uzate .In lipsa unor sisteme
publice de canalizare unitatile sanitare vor fi obligate sa aiba instalatii proprii pentru colectarea neutralizarea
denocivizarea si evacuarea apelor uzate.

Intocmit,
Lucrator desemnat
Se aproba
SEF SERVICIU

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE A MUNCII IN CABINETUL MEDICAL SCOLAR

Prezentele norme specifice de protectie a muncii pentru activitati in domeniul sanatatii cuprind cerintele
necesare pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca a personalului angajat in activitatea de ocrotire si
ingrijire a sanatatii prescolarilor si elevilor din municipiul Husi.

La efectuarea activitatilor in domeniul sanatatii vor fi repartizati numai lucratori care au corespuns controlului
medical obligatoriu la (angajare) conform reglementarilor Ministerului Sanatatii.

Personalul medical va fi instruit in vederea cunoasterii conditiilor de sepsie conform reglementarilor in


vigoare astfel:
- dezinfectia obiectelor de inventar din incaperile destinate activitatii medicale precum si a pavimentelor si
peretilor.
- reguli de igiena individuala si colectiva.
- respectarea intocmai a procedeelor de lucru privind examinarea, investigarea si aplicarea tratamentelor.
Deservirea echipamentelor de munca din cabinetul medical se va face numai de catre personalul medical
care cunoaste procedeele de lucru, are calificare si a fost instruit din punct de vedere al securitatii muncii.
In incaperile unde se efectueaza consultatii sunt interzise depozitarea alimentelor si servirea mesei precum
si fumatul.
Se interzice orice interventie asupra instalatiilor electrice, acestea fiind efectuate numai de catre personal
calificat instruit si autorizat.

Este interzisa asezarea echipamentelor individuale de protectie la un loc cu imbracamintea personala de


exterior.

Se interzice a se lucra cu instrumentar medical nesterilizat.

Se interzice personalului medical sa poarte imbracaminte proprie peste echipamentul individual de


protectie.

Este interzis utilizarea focului deschis sau fumatul in cabinetul medical.

Substantele folosite la curatarea si dezinfectarea obiectelor din cabinetul medical se vor utiliza conform
reglementarilor organelor sanitare si instructiunilor emise de furnizori.

Remedierea defectiunilor constatate la echipamentele de munca vor fi executate numai de persoane


calificate.
Este interzisa folosirea aparatelor conectate la prize electrice fara nulul de protectie.

Se interzice depozitarea de materiale in dreptul tabloului electric.

Materialele folosite pentru curatenie vor fi depozitate in locuri separate de cele utilizate pentru tratarea
pacientilor si vor fi etichetate adecvat.

Zilnic se vor desfasura activitati de curatenie si dezinfectie.


Se interzice folosirea maturilor la operatia de curatenie.

Personalul medical este obligat sa-si spele mainile cu apa si sapun lichid inainte si dupa contactul cu
pacientul.
Se interzice personalului medical sa manance si sa-si atinga gura sau fata cu mainile in timpul desfasurarii
activitatii medicale.

Se interzice personalului medico-sanitar sa transporte la domiciliu propriu echipamentul individual de


munca .

La sfarsitul fiecarei zi de lucru incaperile vor fi aerisite si dezinfectate.

Pavimentele, peretii si mobilierul din fiecare incapere vor fi dezinfectate zilnic.

Personalul medico – sanitar care prezinta leziuni cutanate ale degetelor va lucra numai cu echipament
individual pentru protectia mainilor.

Este obligatoriu ca orice persoana care desfasoara activitati in domeniul sanatatii sa se autodeclare
conducatorului locului de munca, in cazul in care prezinta semne de imbolnavire, conducatorul locului de
munca interzicandu-i accesul la locul de munca.

Lucratorii cabinetului medical vor efectua controlul medical periodic, conform HG 355/2007 privind
supravegherea starii de sanatate si vaccinarile obligatorii.

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII PRIVIND UTILIZAREA INSTRUMENTARULUI MEDICAL

Este interzisa folosirea instrumentarului care prezinta fisuri, deformari etc.

Este interzisa purtarea instrumentelor de mana ascutite, taioase sau intepatoare in buzunar.
Instrumentele, obiectele si materialele folosite in scop de diagnostic si tratament vor fi sterilizate
inainte de utilizare.

Ustensilele de lucru vor fi curatate si dezinfectate dupa fiecare folosire.

Pastrarea si transportul instrumentarului se va face in truse speciale, etichetate.

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII LA COLECTAREA REZIDUURILOR

Reziduurile septice (contaminate cu agenti patogeni) vor fi colectate direct la locul procedurii lor in saci de
material plastic si se vor preda la firma de colectare pentru incinerare.

Zilnic, la terminarea programului, paharele de unica folosinta, servetele etc. se vor colecta in saci de plastic si
se vor arunca la rampa de gunoi.
PICTOGRAMA"PERICOL BIOLOGIC"

- În toate unităţile sanitare activităţile legate de gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale fac
parte din obligaţiile profesionale şi vor fi înscrise în fişa postului fiecărui salariat.

– Unităţile în care se desfăşoară activităţi medicale vor elabora, în conformitate cu reglementările legale în
vigoare, planul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale.

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA PRIVIND GESTIONAREA DESEURILOR


REZULTATE DIN ACTIVITATILE MEDICALE

Obiective şi domenii de aplicare


Prezentele instructiuni proprii privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale (norme
tehnice) reprezintă reglementarea modului în care se colectează, se ambalează, se depozitează temporar, se
transportă şi se elimină aceste deşeuri, o atenţie deosebită acordându-se deşeurilor periculoase pentru a
preveni astfel contaminarea mediului şi afectarea stării de sănătate. - Prezentele norme tehnice se aplică
de către toate unităţile în care se desfăşoară activităţi medicale în urma cărora sunt produse deşeuri,
indiferent de forma de organizare.
Producătorul de deşeuri este răspunzător pentru îndepărtarea şi eliminarea deşeurilor rezultate din
activitatea sa.
Unităţile sanitare elaborează şi aplică planul propriu de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile
medicale, în concordanţă cu regulamentele interne şi cu codurile de procedură, pe baza reglementărilor în
vigoare.

Definiţii
- Prin prezenta instructiune sunt definiţi următorii termeni:
a) deşeurile rezultate din activităţi medicale - toate deşeurile, periculoase sau nepericuloase, care se produc în
unităţile sanitare;
b) deşeurile nepericuloase - deşeurile a căror compoziţie este asemănătoare cu cea a deşeurilor menajere şi
care nu prezintă risc major pentru sănătatea umană şi pentru mediu;
c) deşeurile periculoase - deşeurile rezultate din activităţi medicale, care constituie un risc real pentru
sănătatea umană şi pentru mediu şi care sunt generate în unitatea sanitară în cursul activităţilor de
diagnostic, tratament, supraveghere, prevenirea bolilor şi recuperare medicală, inclusiv de cercetare medicală
şi producere, testare, depozitare şi distribuţie a medicamentelor şi produselor biologice;
;
d) deşeurile chimice şi farmaceutice - substanţele chimice solide, lichide sau gazoase, care pot fi toxice,
corosive ori inflamabile; medicamentele expirate şi reziduurile de substanţe chimioterapice, care pot fi
citotoxice, genotoxice, mutagene, teratogene sau carcinogene;
e) deşeurile înţepătoare-tăietoare - deşeurile care pot produce leziuni mecanice prin înţepare sau tăiere;
f) fişa internă a gestiunii deşeurilor - formularul de păstrare a evidenţei deşeurilor produse în unităţile
sanitare, cu date privind circuitul complet al deşeurilor de la producere şi până la eliminarea finală a acestora,
conform Hotărârii Guvernului nr.155/1999 pentru introducerea evidenţei gestiunii deşeurilor şi a Catalogului
European al Deşeurilor.
Colectarea la locul de producere (sursă)
. - Colectarea şi separarea deşeurilor pe categorii sunt primele etape în gestionarea deşeurilor periculoase
rezultate din activitatea medicală. În situaţia în care nu se realizează separarea deşeurilor pe categorii,
întreaga cantitate de deşeuri se tratează ca deşeuri periculoase.
Ambalarea deşeurilor
- Ambalajul în care se face colectarea şi care vine în contact direct cu deşeurile periculoase rezultate din
activitatea medicală este de unică folosinţă şi se elimină o dată cu conţinutul.
- Codurile de culori ale ambalajelor în care se colectează deşeurile din unităţile sanitare sunt:
a) galben - pentru deşeurile periculoase (infecţioase, tăietoare-înţepătoare, chimice şi farmaceutice);
b) negru - pentru deşeurile nepericuloase (deşeurile asimilabile celor menajere).
. - Pentru deşeurile infecţioase şi tăietoare-înţepătoare se foloseşte pictograma "Pericol biologic". Pentru
deşeurile chimice şi farmaceutice se folosesc pictogramele adecvate pericolului: "Inflamabil", "Corosiv",
"Toxic" etc.
. - Pentru deşeurile infecţioase care nu sunt tăietoare-înţepătoare se folosesc cutii din carton prevăzute în
interior cu saci din polietilenă sau saci din polietilenă galbeni ori marcaţi cu galben. Atât cutiile prevăzute în
interior cu saci din polietilenă, cât şi sacii sunt marcaţi cu pictograma "Pericol biologic".
. - Deşeurile înţepătoare-tăietoare se colectează în cutii din material rezistent la acţiuni mecanice. - În situaţia
în care numai acele de seringă sunt colectate în recipientele descrise la seringile pot fi colectate separat în
cutii de carton rigid prevăzute în interior cu sac din polietilenă de înaltă densitate, de culoare galbenă, şi
marcate cu pictograma "Pericol biologic". Termosuturile sacului trebuie să fie continue, rezistente şi să nu
permită scurgeri de lichid.
rigid, prevăzute în interior cu sac din polietilenă de înaltă densitate, sau în saci din polietilenă Ar -
Deşeurile chimice şi farmaceutice se colecteaz ă în recipiente speciale, cu marcaj adecvat pericolului
("Inflamabil", "Corosiv", "Toxic" etc.). Ele se îndepărtează conform prevederilor legale privind deşeurile
chimice periculoase.
- Deşeurile nepericuloase asimilabile celor menajere se colectează în saci din polietilenă de culoare neagră,
inscripţionaţi "Deşeuri nepericuloase". În lipsa acestora se pot folosi saci din polietilenă transparenţi şi
incolori.
- Pe ambalajele care conţin deşeuri periculoase se lipesc etichete autocolante cu datele de identificare a
cabinetului care a produs deşeurile (denumirea şi data). În cazul în care nu există etichete autocolante, datele
respective se scriu cu creion tip marker rezistent la apă, direct pe sacul gol sau pe cutie.

INSTRUCTIUNI PROPRII PRIVIND


CURATAREA SI DEZINFECTIA
IN UNITATILE SANITARE

Curatarea

(1) Curatenia reprezinta rezultatul aplicarii corecte a unui program de curatare.


(2) Suprafetele si obiectele pe care se evidentiaza macro- sau microscopic materii organice ori anorganice se
definesc ca suprafete si obiecte murdare.
Curatarea se realizeaza cu detergenti, produse de intretinere si produse de curatat.
In utilizarea produselor folosite in activitatea de curatare se respecta urmatoarele reguli fundamentale:
a) respectarea tuturor recomandarilor producatorului;
b) respectarea masurilor de securitate a muncii, conform prevederilor în vigoare;
c) este interzis amestecul produselor;
d) este interzisa pastrarea produselor de curatare in ambalaje alimentare;
e) produsele se distribuie la locul de utilizare, respectiv la nivelul cabinetelor, sectiilor sau compartimentelor,
in ambalajul original sau in recipiente special destinate, etichetate cu identificarea produsului.
Programul de curatare si dezinfectie este parte integranta a planului propriu unitatii sanitare de
supraveghere si control ale infectiilor nosocomiale.
Dezinfectia
Dezinfectia prin mijloace chimice reprezinta metoda principala de prevenire a infectiilor in unitatile sanitare.
Dezinfectantul chimic, in functie de compozitie si concentratie, poate sa inhibe cresterea microorganismelor .
Dezinfectantii utilizati in domeniul medical se autorizeaza/inregistreaza conform prevederilor legislaţiei in
vigoare.
Termenul antiseptic se utilizeaza pentru produsele destinate dezinfectiei tegumentului si/sau a mainilor.
RISCURI SPECIFICE ACTIVITATII MEDICALE

DEFINITIA AGENTILOR BIOLOGICI

Agentii biologici contaminanti sunt considerati agentii biologici (bacterii, virusuri, ciuperci si paraziti) prezenti
la locurile de munca si care actioneza asupra lucratorilor ca urmare a manipularii unor produse patologice sau
a unor materiale contaminate.

CLASIFICAREA AGENTILOR BIOLOGICI

In functie de importanta riscului de infectare pe care il prezinta, agentii biologici se impart in patru grupe:
I. Grupa 1 – agenti biologici care nu pot provoca imbolnavirea;
II. Grupa 2 – agenti biologici care pot provoca imbolnavirea si constituie un pericol pentru lucratori.
Propagarea in colectivitate a agentilor biologici din aceasta grupa nu este probabila. In general, pentru
aceasta grupa exista profilaxie si tratament eficace.
III. Grupa 3 – agenti biologici care pot provoca imbolnavirea grava si constituie un pericol serios pentru
lucratori. Agentii biologici din aceasta grupa pot sa prezinte risc de propagare in colectivitate, dar in general
exista profilaxie si tratament eficace.
IV. Grupa 4 – agenti biologici care pot provoca imbolnavirea grava si constituie un pericol serios pentru
lucratori. Agentii biologici din aceasta grupa pot sa prezinte risc ridicat de propagare in colectivitate sin u
exista in general profilaxie si nici tratament eficace.

MODUL DE TRANSMITERE A AGENTILOR BIOLOGICI PATOGENI

Microorganismele (bacteriile, parazitii, virusurile si ciupercile) sunt prezente in mediul inconjurator, deci
implicit si in mediul de munca. Anumite microorganisme, pot provoca, singure, boli infectioase mai mult sau
mai putin grave. Numeroase infectii pot fi contractate de personalul sanitar in cadrul exercitarii
meseriei,altele prin contactul cu pacientii bolnavi sau purtatori de germeni patogeni.
Agentii patologici pot sa patrunda in organism pe cale:
- respiratorie;
- digestive;
- sanguina;
- cutanata;
- mucoasa conjunctivala.

UNITATI SANITARE (ingrijirea sanatatii)

Pericole/riscuri
– diverse infectii virale sau bacteriene cum sunt HIV, hepatita sau tuberculoza .
– inteparea cu ace de siringa contaminate.

Masuri de prevenire
– manipularea probelor biologice, a deseurilor ascutite, a lenjeriei si a altor materiale contaminate in conditii
de securitate;
– manipularea si curatarea petelor de sange si a altor lichide biologice in conditii de securitate;
– echipament de protectie adecvat – manusi, ochelari, imbracaminte;
– masuri igienice adecvate;
– decontaminare si masuri de urgenta in cazul scurgerilor accidentale;
– restrictionarea accesului;
– etichetare pentru securitatea biologica.
Intocmit,

S-ar putea să vă placă și