Sunteți pe pagina 1din 4

FIŞA OBIECTIVULUI

SCOALA GIMNAZIALĂ GURA-ȘUȚII


- Model conform anexei nr. 5 din Ordinul M.A.I nr. 1474 / 2006 -

Denumire instituţie Denumirea în clar: ȘCOALA GIMNAZIALĂ


SUGAG
Conducător Date de identificare: DIRECTOR –prof. Ivănescu
Sergiu-Viorel
Telefon serviciu: 0245682170
Telefon domiciliu:
Coordonate instituţie Adresa sediului instituţia : strada Principală, nr.1
Tel.: 0245-682170
Fax : 0245 -682170
Coordonatele filialelor/ sucursalelor/ punctelor de Școala Speriețeni
lucru (daca este cazul)

Grădinița nr.1 Gura-Șuții

Grădinița nr.2 Gura-Șuții

Grădinița nr.3 Speriețeni

-
Număr de înregistrare din registrul comerţului
Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul apărării Nume şi prenume : NICULAIE FLORIN
împotriva incendiilor/inspector de protecţie civilă Telefon serviciu: 0245 - 682170
Telefon domiciliu 0724117518
Certificat de competenţă - termen de valabilitate
1. - Date generale privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă

1.1. - Aspecte generale


Domeniul de activitate ÎNVĂȚĂMÂNT
Anul de construire (punere în funcţiune)
Se va avea în vedere fiecare clădire separată, - Școala Gimnazială Gura-Șuții - anul
inclusiv filialele subordonate aflate la adresele – Școala Speriețeni - anul
menţionate în datele de mai sus. – Grădinița nr.1 - anul
– Grădinița nr.2 – anul
– Grădinița nr.3 – anul

Suprafaţa construită/desfăşurată - Școala Gimnazială Gura-Șuții – mp S construită


– Școala Speriețeni – mp S construită
– Grădinița nr.1
– Grădinița nr.2
– Grădinița nr.3

Număr niveluri (regim de înălţime) - Școala Gimnazială Gura-Șuții


– Școala Speriețeni
– Grădinița nr.1
– Grădinița nr.2
– Grădinița nr.3
Clasificare construcţie (civilă, de producţie, de - civilă
depozitare, cu funcţiuni mixte)
Structura de rezistenţă a construcţiei (structură – Școala Gimnazială Gura-Șuții
metalică, beton armat, zidărie, lemn, mixtă etc.)
– Școala Speriețeni

– Grădinița nr.

– Grădinița nr.2

- Grădinița nr.3

Personal angajat (număr estimativ ) - angajati


Utilizarea clădirii - invatamant, utilizat temporar, pe timpul
programului de lucru
1.2. - Date referitoare la construcţie / instalaţie / amenajare

1.2.1. - Clădirea X(1 .... N)


Date constructive
Stabilitatea la foc (din proiect sau alte documente tehnice) Nu se pot face aprecieri cu privire la stabilitatea la foc
din cauza lipsei documentelor tehnice
Compartimente de incendiu -
Căi de acces, intervenţie, şi evacuare (DA sau NU) DA - 4
Case de scări (închise/deschise) deschise
Ascensoare de intervenţie potrivit reglementării -
Date tehnice
Sisteme de ventilaţie/climatizare - nu exista
Sisteme de încălzire - centrala termică pe gaze.
Instalaţii electrice - există avem / nu avem contract de întreţinere şi
reparare cu o firmă autorizată
Instalaţie de alimentare cu gaze naturale /G.P.L - există
Iluminat de siguranţă
Sisteme şi instalaţii tehnologice
Sistem /dispozitiv de evacuare a fumului şi gazelor - cosuri de fum
fierbinţi
Sisteme de detectare a incendiilor - nu exista
□ da □ nu
Sisteme de alarmare/avertizare - nu exista
Sisteme de limitare a propagării incendiilor - nu exista

Sisteme de detectare a gazelor - nu exista


Instalaţii speciale de stingere cu apă - nu exista

Instalaţii de stingere cu gaze / aerosoli - nu exista


Alte instalaţii de stingere (pulbere, spumă etc.) - nu exista
Instalaţie de protecţie împotriva trăsnetului - nu exista
Stingătoare - bucăți
Hidranţi interiori/coloane uscate
Hidranţi exteriori
Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor - rețeaua de apă si hidranții stradali
Utilaje şi autospeciale de intervenţie din dotarea
SVSU GURA-ȘUȚII
Stocuri de produse de stingere/neutralizatori
Echipament de protecţie al personalului de
intervenţie în funcţie de riscurile existente şi de
efectele negative ale incendiilor specifice

2. Date privind substanţele periculoase folosite (sursa de risc)


Denumirea substanţelor periculoase folosite, -
clasificare
Cantitatea existentă în unitate -
Loc de depozitare -
Mod de operare -
3. Organizarea apărării împotriva incendiilor/activităţii de protecţie civilă
Organizarea alarmării
Instruirea personalului - executata periodic, NICULAIE FLORIN
Control intern de prevenire NICULAIE FLORIN
Serviciu privat pentru situaţii de urgenţă -
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire DA
Afişare instrucţiuni specifice Da
Obligaţiile administratorului/conducerii
Obligaţiile cadrului tehnic/inspectorului/
personalului din structura cu atribuţii de apărare
împotriva incendiilor/de protecţie civilă
Ordinea interioară - reglementări pentru fumat

Documente specifice de apărare împotriva potrivit reglementărilor în domeniu


incendiilor
Documente specifice de protecţie civilă potrivit reglementărilor în domeniu
Reglementarea modului de întreţinere, verificare, potrivit reglementărilor în domeniu
reparare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva
incendiilor
Evidenţa incendiilor de la punerea în funcţiune a -
operatorului economic / instituţiei (pe fiecare
clădire în parte)

DIRECTOR,
Prof. Ivănescu Sergiu-Viorel,

S-ar putea să vă placă și