Sunteți pe pagina 1din 3

FIŞA OBIECTIVULUI

SCOALA GIMNAZIALA SUGAG


- Model conform anexei nr. 5 din Ordinul M.A.I nr. 1474 / 2006 -

Denumire instituţie Denumirea în clar : SCOALA GIMNAZIALA


SUGAG
Conducător Date de identificare : DIRECTOR –prof. Rusneac
Anca Gheorghina
Telefon serviciu : 0258-746105
Telefon domiciliu : 0745635019
Coordonate instituţie Adresa sediului instituţia : strada Valea Frumoasei,
nr. 169
Tel.: 0258-746105
Fax : 0258-746105
Coordonatele filialelor/ sucursalelor/ punctelor de Adresă, Telefon, Fax, E-mail pentru fiecare
lucru (daca este cazul) -
Număr de înregistrare din registrul comerţului
Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul apărării Nume şi prenume STEFAN IOAN
împotriva incendiilor/inspector de protecţie civilă Telefon serviciu 0741070201 / 0258-746105
Telefon domiciliu 0741070201
Certificat de competenţă - termen de valabilitate

1. - Date generale privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă

1.1. - Aspecte generale


Domeniul de activitate INVATAMANT
Anul de construire (punere în funcţiune)
Se va avea în vedere fiecare clădire separată - corp A - anul 1961
- corp B - anul 1972
inclusiv filialelor subordonate aflată la adresa
menţionată în datele de mai sus.
Suprafaţa construită/desfăşurată - corp A – 524 mp S construita
- corp B – 274 mp S construita

Număr niveluri (regim de înălţime) - P+1, corp A


-P+2, corp B
Clasificare construcţie (civilă, de producţie, de - civila
depozitare, cu funcţiuni mixte)
Structura de rezistenţă a construcţiei (structură - zidarie
metalică, beton armat, zidărie, lemn, mixtă etc.) - lipseste documentatia de constructie
Personal angajat (număr estimativ ) - 23 angajati
Utilizarea clădirii - invatamant, utilizat temporar, pe timpul
programului de lucru
1.2. - Date referitoare la construcţie / instalaţie / amenajare

1.2.1. - Clădirea X(1 .... N)


Date constructive
Stabilitatea la foc (din proiect sau alte documente tehnice) Nu se pot face aprecieri cu privire la stabilitatea la foc
din cauza lipsei documentelor tehnice
Compartimente de incendiu -
Căi de acces, intervenţie, şi evacuare (DA sau NU) DA - 4
Case de scări (închise/deschise) deschise
Ascensoare de intervenţie potrivit reglementării -
Date tehnice
Sisteme de ventilaţie/climatizare - nu exista
Sisteme de încălzire - centrala termica, combustibil solid.
Instalaţii electrice - există nu avem contract de întreţinere şi reparare cu o
firmă autorizată
Instalaţie de alimentare cu gaze naturale /G.P.L - nu exista
Iluminat de siguranţă NU
Sisteme şi instalaţii tehnologice NU
Sistem /dispozitiv de evacuare a fumului şi gazelor - cosuri de fum
fierbinţi
Sisteme de detectare a incendiilor - nu exista
□ da □ nu
Sisteme de alarmare/avertizare - nu exista
Sisteme de limitare a propagării incendiilor - nu exista

Sisteme de detectare a gazelor - nu exista


Instalaţii speciale de stingere cu apă - nu exista

Instalaţii de stingere cu gaze / aerosoli - nu exista


Alte instalaţii de stingere (pulbere, spumă etc.) - nu exista
Instalaţie de protecţie împotriva trăsnetului - nu exista
Stingătoare - 22 bucati , sunt verificate de firme autorizate
Hidranţi interiori/coloane uscate - nu exista
Hidranţi exteriori - nu exista
Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor - reteaua de apa si hidrantii stradali
Utilaje şi autospeciale de intervenţie din dotarea - 1 autospeciala pompieri,1 buldoexcavator
SVSU SUGAG
Stocuri de produse de stingere/neutralizatori - nu exista
Echipament de protecţie al personalului de - nu exista
intervenţie în funcţie de riscurile existente şi de
efectele negative ale incendiilor specifice

2. Date privind substanţele periculoase folosite (sursa de risc)


Denumirea substanţelor periculoase folosite, -
clasificare
Cantitatea existentă în unitate -
Loc de depozitare -
Mod de operare -

3. Organizarea apărării împotriva incendiilor/activităţii de protecţie civilă


Organizarea alarmării
Instruirea personalului - executata periodic, STEFAN IOAN
Control intern de prevenire STEFAN IOAN
Serviciu privat pentru situaţii de urgenţă -
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire DA
Afişare instrucţiuni specifice Da
Obligaţiile administratorului/conducerii
Obligaţiile cadrului tehnic/inspectorului/
personalului din structura cu atribuţii de apărare
împotriva incendiilor/de protecţie civilă
Ordinea interioară - reglementari pentru fumat

Documente specifice de apărare împotriva potrivit reglementărilor în domeniu


incendiilor
Documente specifice de protecţie civilă potrivit reglementărilor în domeniu
Reglementarea modului de întreţinere, verificare, potrivit reglementărilor în domeniu
reparare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva
incendiilor
Evidenţa incendiilor de la punerea în funcţiune a -
operatorului economic / instituţiei (pe fiecare
clădire în parte)

DIRECTOR,
Prof. Rusneac Anca Gheorghina