Sunteți pe pagina 1din 16

Nota 1:pt.

documentele difuzate pe suport electronic, protejarea prin parolarea impotriva modificarii, echivaleaza cu asumarea de catre responsabili desemnati a
interventiilor planificate corespunzatoare etapei de elaborare a documentului (cf.PS01)

S.C. PROFAL SYSTEM FLOOR S.R.L.


Fisa control operational SSM/SMM nr 1/sediu social (SED)
Nr. LDM/ Data criteriu de control operational Resp F* I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
crt ZDA* aplicare C NC C NC C NC C NC C NC C NC C NC C NC C NC C NC C NC C NC
1 SPL 7/15/2009 verificarea starii de siguranta a cablurilor echipamentelor RSIM sapt x x
verificarea stari de functionare a dispozitivelor de siguranta a sapt
2 SPL 7/15/2009 echipamentelorverificarea utilizarii EIP RSIM x x
3 SPL 7/15/2009 identificarea depozitarii echipamentelor si pieselor RSIM sapt x x
verificarea la fiecare utilizare a starii de functionare/echipare a sapt
4 SPL 7/15/2009 mijlocului de transport RSIM x x
verificarea metinerii masurilor luate-limitarea acces in zone sapt
5 SPL 7/15/2009 periculoase RSIM x x
6 SPL 7/15/2009 delimitarea/marcarea zonelor de trecere RSIM sapt x x
7 SPL 7/15/2009 verificarea metinerii masurilor luate-utilizare EIP RSIM sapt x x
8 TESA 7/15/2009 erificarea degajarii cailor de acces RSIM sapt x x
9 TESA 7/15/2009 verificarea starii de functionare a stingatoarelor din dotare RSIM sapt x x
10 TESA 7/15/2009 verificarea starii de siguranta a echipamentului electric RSIM sapt x x
instiintarea tertilor cu privire la consecintele riscului identificat in sapt
11 VCF 7/15/2009 societate RSIM x x
-acordrea si controlul utilizarii de EIP specific de catre sapt
12 VCF 7/15/2009 viz./contr./furniz.serv la in timpul vizitei in incinta RSIM x x
realizarea de conventii cu furnizorii dematerii prime si servicii cu sapt
privire la masurile de SSM. adoptate in societate sau afisarea (IL)
acestor masuri.
13 VCF 7/15/2009 RSIM x x
participarea la receptie doar a personelor calificate si echipate sapt
14 VCF 7/15/2009 corespunzator RSIM x x
- realizarea interventiilor doar de catre persoane calificate, si cu sapt
respectarea IL specifice fara implicarea directa apersonalului
necalificat.
15 VCF 7/15/2009 RSIM x x
manipularea echipamentelor, doar de catre furnizor de servicii sapt
16 VCF 7/15/2009 (persoana calificata/autorizata) RSIM x x
organizarea activitatii in vederea evitarii sapt
supraaglomerarii/suprapunerii activitatilor realizate de terti in
depozit (mentenanta echipamnete)
17 VCF 7/15/2009 RSIM x x
verificarea mentinerii masurilor luate-insotire vizitatori / si a sapt
respectarii cnventilor stabilita cu furnizorii de spatiui(zilnic)
18 VCF 7/15/2009 RSIM x x
insotirea vizitatorilor/contractorilor/ furnizorilor de la iesirea din sapt
19 VCF 7/15/2009 incinta pana la iesirea din zona de risc a PL RSIM x x

PP06/F5a-b,Ed.1/Rev.0 Data reviziei:01.07.2009


Nota 1:pt.documentele difuzate pe suport electronic, protejarea prin parolarea impotriva modificarii, echivaleaza cu asumarea de catre responsabili desemnati a
interventiilor planificate corespunzatoare etapei de elaborare a documentului (cf.PS01)

20 VCF 7/15/2009 exista mijloace de interventie in caz se SU cf.Plan de SU RSIM sapt x x


21 SED 7/15/2009 sunt identificate si protejate SP utilizate RSIM sapt x x
sunt depozitate in recipiente distincte deseurile siferite (material sapt
22 SED 7/15/2009 plastic,ambalaje hartie carton) RSIM x x
la sfarsitul activitatii este curatat locul de munca de deseurile sapt
23 SED 7/15/2009 rezultate RSIM x x
sunt respectate masurile de prevenire a poluarilor accidentale sapt
24 SED 7/15/2009 stabilite prin PU RSIM x x
25 SED 7/15/2009 sunt respectate masurile prevenire a poluarii din IP-PM RSIM sapt x x
Legenda: LDM=loc de munca/FDM=factor de mediu/ZDA=zona de activitate/F=frecventa/pm=ponderea monitorizari/pc=ponderea conformarii.
Nota 2:pt. inregistrarile mentinute pe suport electronic, protejarea impotriva accesului echivaleaza cu asumarea in totalitate a continutului inregistrat de catre responsabilul desemnat (cf.PS01)

Data:07.07.2009
Responsabil monitoriare:Lavinia Chermeleu/RSIM

PP06/F5a-b,Ed.1/Rev.0 Data reviziei:01.07.2009


Nota 1:pt.documentele difuzate pe suport electronic, protejarea prin parolarea impotriva modificarii, echivaleaza cu asumarea de catre responsabili desemnati a
interventiilor planificate corespunzatoare etapei de elaborare a documentului (cf.PS01)

monitorizare (fisa control oparational)


Rezultat
pm* pc*
16.67 100.00

16.67 100.00
16.67 100.00

16.67 100.00

16.67 100.00
16.67 100.00
16.67 100.00
16.67 100.00
16.67 0.00
16.67 100.00

16.67 100.00

16.67 100.00

16.67 100.00

16.67 100.00

16.67 100.00

16.67 100.00

16.67 100.00

16.67 100.00

16.67 100.00

PP06/F5a-b,Ed.1/Rev.0 Data reviziei:01.07.2009


Nota 1:pt.documentele difuzate pe suport electronic, protejarea prin parolarea impotriva modificarii, echivaleaza cu asumarea de catre responsabili desemnati a
interventiilor planificate corespunzatoare etapei de elaborare a documentului (cf.PS01)

16.67 0.00
16.67 100.00

16.67 100.00

16.67 100.00

16.67 100.00
16.67 100.00
16.67 92.00 Medie:pc
Medie:pm

Data raportare:15.10.2009
Responsabil monitoriare:Lavinia Chermeleu/RSIM

PP06/F5a-b,Ed.1/Rev.0 Data reviziei:01.07.2009


Nota 1:pt.documentele difuzate pe suport electronic, protejarea prin parolarea impotriva modificarii, echivaleaza cu asumarea de catre responsabili desemnati a
interventiilor planificate corespunzatoare etapei de elaborare a documentului (cf.PS01)

S.C. PROFAL SYSTEM FLOOR S.R.L.


Fisa control operational SSM/SMM nr 3/tamplaria PVC (PVC)
Nr. LDM/ ZDA* Data criteriu de control operational Resp F* I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
crt aplicare C NC C NC C NC C NC C NC C NC C NC C NC C NC C NC C NC C NC
verificarea starii de siguranta a cablurilor echipamentelor sapt
1 CPR/RPR 7/15/2009 RSIM x x
verificarea stari de functionare a dispozitivelor de siguranta a sapt
2 CPR/RPR 7/15/2009 echipamentelorverificarea utilizarii EIP RSIM x x
3 CPR/RPR 7/15/2009 identificarea depozitarii echipamentelor si pieselor RSIM sapt x x
verificarea la fiecare utilizare a starii de functionare/echipare a sapt
4 CPR/RPR 7/15/2009 mijlocului de transport RSIM x x
verificarea metinerii masurilor luate-limitarea acces in zone sapt
5 CPR/RPR 7/15/2009 periculoase RSIM x x
6 CPR/RPR 7/15/2009 delimitarea/marcarea zonelor de trecere RSIM sapt x x
7 CPR/RPR 7/15/2009 verificarea metinerii masurilor luate-utilizare EIP RSIM sapt x x
identificarea necesarului ;redactarea/afisarea sapt
8 TAP/MNC 7/15/2009 IL/IP/avertizoare RSIM x x
verificarea mentinerii masurilor luate- utilizarea sapt
9 TAP/MNC 7/15/2009 echipamentului de protectie existent RSIM x x
10 TAP/MNC 7/15/2009 verificarea starii de functionare si siguranta a prizelor RSIM sapt x x
sapt
11 TAP/MNC 7/15/2009 depozitarea subst si echip in spatii prestabilite RSIM x x
delimitarea/amenajarea si semnalizarea locurilor de sapt
12 TAP/MNC 7/15/2009 depozitare intermediara a pieselor/subansamblelor RSIM x x
depozitarea intermediara a subst in locuri ferite protejate sapt
pana la amenajarea/identificarea spatiilor de depozitare
13 TAP/MNC 7/15/2009
intemediare RSIM x x
respectarea utilizarii doar a spatiilor destinate pentru sapt
14 TAP/MNC 7/15/2009 repararea masinilor (evitarea aglomerarii atelierului) RSIM x x
verificarea mentinerii masurilor luate-verificarea sapt
15 RAM/MNC 7/15/2009 sistemelor de siguranta RSIM x x
16 RAM/MNC 7/15/2009 verificarea utilizarii EIP RSIM sapt x x
17 RAM/MNC 7/15/2009 verificarea starii de functionare si siguranta a prizelor RSIM sapt x x
18 RAM/MNC 7/15/2009 semanalizarea/identificarea substantelor RSIM sapt x x
verificarea mentinerii masurilor luate-depozitarea in sapt
19 RAM/MNC 7/15/2009 spatii amenajate/protejate RSIM x x

PP06/F5a-b,Ed.1/Rev.0 Data reviziei:01.07.2009


Nota 1:pt.documentele difuzate pe suport electronic, protejarea prin parolarea impotriva modificarii, echivaleaza cu asumarea de catre responsabili desemnati a
interventiilor planificate corespunzatoare etapei de elaborare a documentului (cf.PS01)

verificarea mentinerii masurilor luate-depozitarea sapt


subst/echip in spatii protejate (pana la amenajare)
20 RAM/MNC 7/15/2009
identificate RSIM x x
respectarea utilizarii doar a spatiilor destinate (evitarea sapt
21 RAM/MNC 7/15/2009 aglomerarii atelierului) RSIM x x
22 TESA 7/15/2009 erificarea degajarii cailor de acces RSIM sapt x x
23 TESA 7/15/2009 verificarea starii de functionare a stingatoarelor din dotare RSIM sapt x x
24 TESA 7/15/2009 verificarea starii de siguranta a echipamentului electric RSIM sapt x x
instiintarea tertilor cu privire la consecintele riscului identificat sapt
25 VCF 7/15/2009 in societate RSIM x x
-acordrea si controlul utilizarii de EIP specific de catre sapt
26 VCF 7/15/2009 viz./contr./furniz.serv la in timpul vizitei in incinta RSIM x x
realizarea de conventii cu furnizorii dematerii prime si servicii cu sapt
privire la masurile de SSM. adoptate in societate sau afisarea (IL)
acestor masuri.
27 VCF 7/15/2009 RSIM x x
participarea la receptie doar a personelor calificate si echipate sapt
28 VCF 7/15/2009 corespunzator RSIM x x
- realizarea interventiilor doar de catre persoane calificate, si cu sapt
respectarea IL specifice fara implicarea directa apersonalului
necalificat.
29 VCF 7/15/2009 RSIM x x
manipularea echipamentelor, doar de catre furnizor de servicii sapt
30 VCF 7/15/2009 (persoana calificata/autorizata) RSIM x x
organizarea activitatii in vederea evitarii sapt
supraaglomerarii/suprapunerii activitatilor realizate de terti in
depozit (mentenanta echipamnete)
31 VCF 7/15/2009 RSIM x x
verificarea mentinerii masurilor luate-insotire vizitatori / si a sapt
respectarii cnventilor stabilita cu furnizorii de spatiui(zilnic)
32 VCF 7/15/2009 RSIM x x
insotirea vizitatorilor/contractorilor/ furnizorilor de la iesirea din sapt
33 VCF 7/15/2009 incinta pana la iesirea din zona de risc a PL RSIM x x
exista mijloace de interventie in caz se SU cf.Plan de SU sapt
34 VCF 7/15/2009 RSIM x x
35 SED 7/15/2009 sunt identificate si protejate SP utilizate RSIM sapt x x
sunt depozitate in recipiente distincte deseurile siferite (material sapt
36 SED 7/15/2009 plastic,ambalaje hartie carton) RSIM x x
la sfarsitul activitatii este curatat locul de munca de deseurile sapt
37 SED 7/15/2009 rezultate RSIM x x
sunt respectate masurile de prevenire a poluarilor accidentale sapt
38 SED 7/15/2009 stabilite prin PU RSIM x x
39 SED 7/15/2009 sunt respectate masurile prevenire a poluarii din IP-PM RSIM sapt x x

PP06/F5a-b,Ed.1/Rev.0 Data reviziei:01.07.2009


Nota 1:pt.documentele difuzate pe suport electronic, protejarea prin parolarea impotriva modificarii, echivaleaza cu asumarea de catre responsabili desemnati a
interventiilor planificate corespunzatoare etapei de elaborare a documentului (cf.PS01)

Legenda: LDM=loc de munca/FDM=factor de mediu/ZDA=zona de activitate/F=frecventa/pm=ponderea monitorizari/pc=ponderea conformarii.


Nota 2:pt. inregistrarile mentinute pe suport electronic, protejarea impotriva accesului echivaleaza cu asumarea in totalitate a continutului inregistrat de catre responsabilul desemnat (cf.PS01)
Data:07.07.2009
Responsabil monitoriare: Csutak Tibor/RSSM

PP06/F5a-b,Ed.1/Rev.0 Data reviziei:01.07.2009


Nota 1:pt.documentele difuzate pe suport electronic, protejarea prin parolarea impotriva modificarii, echivaleaza cu asumarea de catre responsabili desemnati a
interventiilor planificate corespunzatoare etapei de elaborare a documentului (cf.PS01)

monitorizare (fisa control oparational)


Rezultat
pm* pc*

16.67 100.00

16.67 100.00
16.67 100.00

16.67 100.00

16.67 100.00
16.67 100.00
16.67 100.00

16.67 100.00

16.67 100.00
16.67 100.00
16.67 100.00

16.67 100.00

16.67 100.00

16.67 100.00

16.67 100.00
16.67 100.00
16.67 100.00
16.67 0.00

16.67 100.00

PP06/F5a-b,Ed.1/Rev.0 Data reviziei:01.07.2009


Nota 1:pt.documentele difuzate pe suport electronic, protejarea prin parolarea impotriva modificarii, echivaleaza cu asumarea de catre responsabili desemnati a
interventiilor planificate corespunzatoare etapei de elaborare a documentului (cf.PS01)

16.67 100.00

16.67 100.00
16.67 100.00
16.67 0.00
16.67 100.00

16.67 100.00

16.67 100.00

16.67 100.00

16.67 100.00

16.67 100.00

16.67 100.00

16.67 100.00

16.67 100.00

16.67 100.00

16.67 0.00
16.67 100.00

16.67 100.00

16.67 100.00

16.67 100.00
16.67 100.00

PP06/F5a-b,Ed.1/Rev.0 Data reviziei:01.07.2009


Nota 1:pt.documentele difuzate pe suport electronic, protejarea prin parolarea impotriva modificarii, echivaleaza cu asumarea de catre responsabili desemnati a
interventiilor planificate corespunzatoare etapei de elaborare a documentului (cf.PS01)

16.67 92.31 Medie:pc


Medie:pm
Data raportare:15.10.2009
Responsabil monitoriare:Csutak Tibor/RSSM

PP06/F5a-b,Ed.1/Rev.0 Data reviziei:01.07.2009


Nota 1:pt.documentele difuzate pe suport electronic, protejarea prin parolarea impotriva modificarii, echivaleaza cu asumarea de catre responsabili desemnati a
interventiilor planificate corespunzatoare etapei de elaborare a documentului (cf.PS01)

S.C. PROFAL SYSTEM FLOOR S.R.L.


Fisa control operational SSM/SMM nr.2/PL-santier mobil (PL)
Nr. LDM/ ZDA* Data criteriu de control operational Resp F* I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
crt aplicare C NC C NC C NC C NC C NC C NC C NC C NC C NC C NC C NC C NC
verificarea starii de functionare sistemului de prindere SPL sapt
1 DUT/MECU 7/15/2009 (carlig/chingi) la fiecare utilizare x x
verificare utilizarea EIP şi a celorlalte mijloace de protecţie din SPL sapt
2 DUT/MECU 7/15/2009 dotare x x
montare de placute avertizoare privind obligativitatea utilizarii SPL sapt
echipamentului de protectie (casaca de protectie)
3 DUT/MECU 7/15/2009 x x
verificarea realizarii manevrelor bratului macaralei/automacaralei SPL sapt
4 DUT/MECU 7/15/2009 in mod cu ghidaj x x
verificarea respectarii IP-SSM,IP-PM SPL sapt
5 DUT/MECU 7/15/2009 specificemanipulare/transport/depozitare x x
verificarea realizarii activitatilor de incaracr/descaracre doar de SPL sapt
6 DUT/MECU 7/15/2009 catre personal autorizat/instruit x x
verificarea starii de functionare a dispozitivelor de siguranta a SPL sapt
7 DUT/MECU 7/15/2009 utilajului x x
verificarea starii de functionare a dispozitivelor de siguranta a SPL sapt
8 DUT/MECU 7/15/2009 utilajului x x
verificare utilizarea EIP şi a celorlalte mijloace de protecţie din SPL sapt
9 DUT/MECU 7/15/2009 dotare x x
verificarea starii de siguranta a cablurilor echipamentelor SPL sapt
10 DUT/MECU 7/15/2009 x x
verificarea stari de functionare a dispozitivelor de siguranta a SPL sapt
11 Coord PL 7/15/2009 echipamentelor verificarea utilizarii EIP x x
identificarea depozitarii echipamentelor si pieselor SPL sapt
12 Coord PL 7/15/2009 x x
verificarea la fiecare utilizare a starii de functionare/echipare a SPL sapt
13 Coord PL 7/15/2009 mijlocului de transport x x
asigurarea tansportului personalului in de la iesirea din incinta SPL sapt
14 Coord PL 7/15/2009 pana la iesirea din PL x x
verificarea metinerii masurilor luate-limitarea acces in zone SPL sapt
15 Coord PL 7/15/2009 periculoase x x
instiintarea tertilor cu privire la consecintele riscului identificat sapt
16 VCF 7/15/2009 in societate RSIM x x
acordrea si controlul utilizarii de EIP specific de catre sapt
17 VCF 7/15/2009 viz./contr./furniz.serv la in timpul vizitei in incinta RSIM x x

PP06/F5a-b,Ed.1/Rev.0 Data reviziei:01.07.2009


Nota 1:pt.documentele difuzate pe suport electronic, protejarea prin parolarea impotriva modificarii, echivaleaza cu asumarea de catre responsabili desemnati a
interventiilor planificate corespunzatoare etapei de elaborare a documentului (cf.PS01)

realizarea de conventii cu furnizorii dematerii prime si servicii cu sapt


privire la masurile de SSM. adoptate in societate sau afisarea (IL)
acestor masuri.
18 VCF 7/15/2009 RSIM x x
participarea la receptie doar a personelor calificate si echipate sapt
19 VCF 7/15/2009 corespunzator RSIM x x
realizarea interventiilor doar de catre persoane calificate, si cu sapt
respectarea IL specifice fara implicarea directa apersonalului
necalificat.
20 VCF 7/15/2009 RSIM x x
manipularea echipamentelor, doar de catre furnizor de servicii sapt
21 VCF 7/15/2009 (persoana calificata/autorizata) RSIM x x
organizarea activitatii in vederea evitarii sapt
supraaglomerarii/suprapunerii activitatilor realizate de terti in PL
(mentenanta echipamnete)
22 VCF 7/15/2009 RSIM x x
verificarea mentinerii masurilor luate-insotire vizitatori / si a sapt
respectarii cnventilor stabilita cu furnizorii de spatiui(zilnic)
23 VCF 7/15/2009 RSIM x x
insotirea vizitatorilor/contractorilor/ furnizorilor de la iesirea din sapt
24 VCF 7/15/2009 incinta pana la iesirea din zona de risc a PL RSIM x x
25 VCF 7/15/2009 exista mijloace de interventie in caz se SU cf.Plan de SU RSIM sapt x x
26 PL 7/15/2009 deseurile sunt depositate selectiv in vederea valorificarii RSIM sapt x x
SP sut protejate in vederea diminiarii impactului asupra factorilor sapt
27 PL 7/15/2009 de mediu (aerului) RSIM x x
sunt depozitate in recipiente distincte deseurile siferite (material sapt
28 PL 7/15/2009 plastic,des matelice/inerte, amb. hartie/carton RSIM x x
deseurile cu contaminate de SP sunt depozitate selectiv in spatii sapt
29 PL 7/15/2009 special amenajate si dentifiicate RSIM x x
sapt
la sfarsitul activitatii este curatat locul de munca de deseurile
30 PL 7/15/2009 rezultate; sunt depozitate intermediar in mod selectiv RSIM x x
deseurile nespecifice sau apoase sunt colectate in recipientii sapt
31 PL 7/15/2009 speciali in vederea valorificarii;elimminarii RSIM x x
sunt respectate masurile de prevenire a poluarilor accidentale sapt
32 PL 7/15/2009 stabilite prin PU RSIM x x
33 PL 7/15/2009 amabalajele sun depozitate selectiv in vederea colectarii RSIM sapt x x
nu se elimina emulsii si solutii in spatii neamaenajte de beneficiaar sapt
34 PL 7/15/2009 sau in canalizarea orasului RSIM x x
35 PL 7/15/2009 sunt identificate si protejate SP utilizate RSIM sapt
x x
36 PL 7/15/2009 sunt respectate masurile prevenire a poluarii din IP-PM RSIM sapt x x
Legenda: LDM=loc de munca/FDM=factor de mediu/ZDA=zona de activitate/F=frecventa/pm=ponderea monitorizari/pc=ponderea conformarii.
Nota 2:pt. inregistrarile mentinute pe suport electronic, protejarea impotriva accesului echivaleaza cu asumarea in totalitate a continutului inregistrat de catre responsabilul desemnat (cf.PS01)

PP06/F5a-b,Ed.1/Rev.0 Data reviziei:01.07.2009


Nota 1:pt.documentele difuzate pe suport electronic, protejarea prin parolarea impotriva modificarii, echivaleaza cu asumarea de catre responsabili desemnati a
interventiilor planificate corespunzatoare etapei de elaborare a documentului (cf.PS01)

Data:07.07.2009
Responsabil monitoriare:Marian Sarbu/RTH

PP06/F5a-b,Ed.1/Rev.0 Data reviziei:01.07.2009


Nota 1:pt.documentele difuzate pe suport electronic, protejarea prin parolarea impotriva modificarii, echivaleaza cu asumarea de catre responsabili desemnati a
interventiilor planificate corespunzatoare etapei de elaborare a documentului (cf.PS01)

monitorizare (fisa control oparational)


Rezultat
pm* pc*

16.67 0.00

16.67 0.00

16.67 100.00

16.67 100.00

16.67 100.00

16.67 100.00

16.67 100.00

16.67 100.00

16.67 100.00

16.67 100.00

16.67 100.00

16.67 100.00

16.67 100.00

16.67 100.00

16.67 100.00

16.67 100.00

16.67 100.00

PP06/F5a-b,Ed.1/Rev.0 Data reviziei:01.07.2009


Nota 1:pt.documentele difuzate pe suport electronic, protejarea prin parolarea impotriva modificarii, echivaleaza cu asumarea de catre responsabili desemnati a
interventiilor planificate corespunzatoare etapei de elaborare a documentului (cf.PS01)

16.67 100.00

16.67 100.00

16.67 100.00

16.67 100.00

16.67 100.00

16.67 100.00

16.67 100.00
16.67 0.00
16.67 0.00

16.67 100.00

16.67 0.00

16.67 100.00

16.67 100.00

16.67 100.00

16.67 100.00
16.67 0.00

16.67 100.00
16.67 100.00
16.67 100.00
16.67 83.33 Medie:pc
Medie:pm

PP06/F5a-b,Ed.1/Rev.0 Data reviziei:01.07.2009


Nota 1:pt.documentele difuzate pe suport electronic, protejarea prin parolarea impotriva modificarii, echivaleaza cu asumarea de catre responsabili desemnati a
interventiilor planificate corespunzatoare etapei de elaborare a documentului (cf.PS01)

Data raportare:15.10.2009
Responsabil monitoriare:Marian Sarbu/RTH

PP06/F5a-b,Ed.1/Rev.0 Data reviziei:01.07.2009