Sunteți pe pagina 1din 7

TERASANTA EXPORT-IMPORT  S.R.L.

COD: IP-SSM-13
INSTRUCŢIUNE PROPRIE DE SECURITATE ŞI
SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ EDIŢIA:1
MĂSURI DE PREVENIRE ȘI PROTECȚIE LA COVID19 pag. 1/7
REVIZIA:1

MASURI DE PREVENIRE SI
PROTECTIE LA COVID19

COD: IP-SSM-13
TERASANTA EXPORT-IMPORT S.R.L.
COD: IP-SSM-13
INSTRUCŢIUNE PROPRIE DE SECURITATE ŞI
SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
MĂSURI DE PREVENIRE ȘI PROTECȚIE LA COVID19 pag. 2/7

1. SCOP
Instrucţiunea stabileşte regulile de conduită pe care trebuie să le respecte lucrătorii, în
situația apariției de cazuri de coronavirus de tip COVID 19.

2. DOMENIU DE APLICARE
Instrucţiunea se aplică tuturor lucrătorilor din cadrul societății
Gestionarul instrucţiunii: Departament Prevenire, Protecţie şi Securitate în Muncă.

3. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI
3.1. Prescurtări:
3.1.1. ARN- Acid ribonucleic.

3.2. Definiții
3.2.1. Coronavirus – virus zoonotic din familia Coronaviridae, responsabil pentru diverse
afecțiuni respiratorii la om, caracterizat prin structură ARN monocatenară și înveliș de
glicoproteide cu formă amintind de coroana solară. [Dexonline 2004-2020]
3.2.2. Contact apropiat este definit ca:
 persoana care locuiește în aceeași gospodărie cu o persoană care s-a întors dintr-o
călătorie din China sau zonele de carantină din Europa și prezintă simptomele infestării
cu COVID19 (febră, tuse, dificultate respiratorie, dureri musculare și stare de oboseală);
 persoana care a avut contact fizic direct cu o persoană care s-a întors dintr-o călătorie
din China sau zonele de carantină din Europa și prezintă simptomele infestării cu
COVID19 (febră, tuse, dificultate respiratorie, dureri musculare și stare de oboseală);
 persoana care a avut contact direct neprotejat cu secreții infecțioase ale unui caz
persoană care s-a întors dintr-o călătorie din China sau zonele de carantină din Europa și
prezintă simptomele infestării cu COVID19 (febră, tuse, dificultate respiratorie, dureri
musculare și stare de oboseală) (ex. în timpul tusei, atingerea unor batiste cu mâna
neprotejată de mănușă);
 persoana care a avut contact față în față cu un caz de COVID-19 la o distanță mai mică
de 2 m și pe o durată de peste 15 minute;
 persoana care s-a aflat în aceeași încăpere (ex. birou, sala de clasă, sala de ședințe, sală
de așteptare dintr-o unitate sanitară sau ) cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15
minute și la o distanță mai mică de 2 m.
 persoana din rândul personalului medico-sanitar sau altă persoană care acordă îngrijire
directă unui pacient cu COVID-19 sau o persoană din rândul personalului de laborator
care manipulează probe recoltate de la un pacient cu COVID-19, fără portul corect al
echipamentului de protecție;
 persoana care a avut contact în avion/alt mijloc de transport în comun cu un caz de
COVID-19 și care a stat pe unul din cele 2 rânduri în orice direcție față de caz, persoane
care au călătorit împreună cu cazul sau care i-au acordat îngrijire în avion, membri ai
echipajului care au servit în zona în care s-a aflat cazul. Dacă severitatea simptomelor
sau deplasarea cazului în avion indică o expunere mai extinsă, sunt considerați contacți
apropiați toți pasagerii din zona respectivă din avion sau chiar toți pasagerii din avion.
3.2.3. persoana care a stat într-un areal geografic cu transmitere comunitară extinsă.
3.2.4. Entitate organizatorică – mod de organizare internă de sine stătătoare care nu mai are altă
subdiviziune în subordine (compartiment, birou, atelier, serviciu, secţie, sector,
departament – după caz).

IP-SSM-014, ediţia 1, revizia 1


TERASANTA EXPORT-IMPORT S.R.L.
COD: IP-SSM-13
INSTRUCŢIUNE PROPRIE DE SECURITATE ŞI
SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
MĂSURI DE PREVENIRE ȘI PROTECȚIE LA COVID19 pag. 3/7

3.2.5. Epidemie – extindere, prin contaminare, cu o frecvență neobișnuită, a unei boli infecțioase,
la un număr mare de persoane dintr-o anumită localitate, regiune etc.
3.2.6. Eveniment – accidentul care a antrenat decesul sau vătămări ale organismului, produs în
timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, situaţia de
persoană dată dispărută sau accidentul de traseu ori de circulaţie, în condiţiile în care au
fost implicate persoane angajate, incidentul periculos, precum şi cazul susceptibil de boală
profesională sau legată de profesiune. [L 319/2006, art.5, lit. f].
3.2.7. Loc de muncă – locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile întreprinderii
şi/sau unităţii, inclusiv orice alt loc din aria întreprinderii şi/sau unităţii la care lucrătorul
are acces în cadrul desfăşurării activităţii. [L 319/2006, art.5, lit. k].
3.2.8. Lucrător – persoană angajată de către un angajator, potrivit legii, inclusiv studenţii, elevii
în perioada efectuării stagiului de practică, precum şi ucenicii şi alţi participanţi la procesul
de muncă, cu excepţia persoanelor care prestează activităţi casnice.[L319/2006,art.5,lit. a].
3.2.9. Pericol – sursă susceptibilă să producă traumatism și boală. [ISO 45001:2018 – 3.19]
3.2.10. Prevenire – ansamblul de dispoziţii sau măsuri luate sau prevăzute în toate etapele
procesului de muncă în scopul evitării/diminuării riscurilor profesionale. [L 319/2006,
art.5, lit. e].
3.2.11. Protecţie – acţiune, act de apărare, de ocrotire (concretă) faţă de un pericol; ansamblu de
măsuri (concrete, materializate) care protejează şi rezultatul lor; dispozitiv, sistem tehnic
etc. care serveşte la protejare.
3.2.12. Structură organizatorică – subdiviziune care are în subordine una sau mai multe entităţi
organizatorice

4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

4.1. Legea 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă.


4.2. Hotărârea de Guvern nr. 1425/2006 privind Normele metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 cu toate modificările şi
completările ulterioare.
4.3. Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență din
4.4. Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (cu modificările ulterioare).
4.5. Decretul 195/16.03.2020 privind instituirea starii de urgenta.

5. DESCRIERE INSTRUCŢIUNE
5.1. Generalități
Coronavirusurile sunt zoonotice, ceea ce înseamnă că se pot transmite între animale și
oameni. Până în prezent, șapte tipuri de coronavirus au fost identificate că pot infecta și oamenii.
Atunci când acestea se înmulțesc, infecția se răspândește și poate genera focare virale.
Coronavirusurile umane pot cauza simptome similare răcelii comune, în timp ce unele
cauzează boli mai severe (COVID 19).Coronavirusurile umane se răspândesc prin picături (tuse
și strănut), contact personal neprotejat cu o persoană infectată (atingere, strângere de mână) și
atingerea unor suprafețe contaminate/consumarea de alimente contaminate.
Epidemia de infecție cu COVID19 afectează:
o sănătatea lucrătorilor;
o productivitatea muncii și obținerea veniturilor prognozate;
o asigurarea continuității activității de furnizare a energiei electrice;
o disfuncționalități în aprovizionarea cu materiale, produse necesare susținerii
proceselor;
o imaginea companiei, dacă răspunsul TERASANTA EXPORT-IMPORT
S.R.L.în cazul apariției unui focar este considerat ineficient.

IP-SSM-014, ediţia 1, revizia 1


TERASANTA EXPORT-IMPORT S.R.L.
COD: IP-SSM-13
INSTRUCŢIUNE PROPRIE DE SECURITATE ŞI
SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
MĂSURI DE PREVENIRE ȘI PROTECȚIE LA COVID19 pag. 4/7

Din aceste motive este necesar ca lucrătorii TERASANTA EXPORT-IMPORT S.R.L.să


fie vigilenți pentru a putea descoperi potențialele focare și a limita transmiterea infecției cu
COVID 19.

5.2. Măsuri la locul de muncă


La nivelul structurilor/entităților organizatorice se asigura respectarea următoarelor măsuri:
A. Mediu ambiant
 Instruirea, afișarea și conștientizarea lucrătorilor privind importanța igienei mâinilor și
respectarea celor 10 măsuri recomandate de Ministerul Sănătății (anexa 1).
 Promovarea autoizolarii imediată (respectiv rămânerea la domiciliu) a lucrătorilor cu
simptome care sugerează boala, prin comunicarea telefonică a situației șefului ierarhic
direct și contactarea medicului de familie/medicului de medicina muncii.
 Dezinfecția frecventă ( zilnic și respectiv la intervale de 4 ore pentru zonele în care au
acces lucrători din mai multe entități organizatorice) a suprafețelor expuse (ex. birouri,
băi, dușuri, vestiare, balustrade, mese ședință, clanțe de la uși, butoane de la lifturi,
instalații sanitare etc.) cu materiale de curățat cu dezinfectant, sau produse pe bază de
clor/alcool. Lucrările de dezinfecție se confirmă pe un grafic, prin semnătură, de către
persoana care efectuează lucrările respective.
 Evitarea, pe cât posibil, a contactului fizic cu persoane din afara societății, inclusiv a
întâlnirilor cu alți salariații dacă nu este strict necesar.
 Asigurarea condițiilor pentru îmbunătățirea accesului la facilitățile pentru igiena eficientă
a mâinilor. Acolo unde este nu posibil ar trebui să se pună la dispoziție soluții de curățare
a mâinilor (soluții/șervețele antimicrobiene, pe bază de clor/alcool). Asigurarea la toalete
a materialelor destinate igienei personale (săpun, prosoape hârtie, uscătoare de mâini).

B. Cadru organizatoric
 Identificarea lucrătorilor cu simptome, aflați la locul de muncă și care ar putea infecta alți
lucrători, precum și trimiterea acestora imediată la medicul de medicina muncii în
vederea evaluării și stabilirii măsurilor necesare.
 Stabilirea și practicarea de măsuri eficiente pentru reducerea frecvenței interacțiunilor
personalului, după cum este posibil: reducerea ședințelor, reducerea numărului de
lucrători care se regăsesc în încăperi închise, împărțirea pauzelor de prânz, încurajarea
comunicării telefonice/electronice, în locul întâlnirilor.
 Evitarea aglomerării lucrătorilor la intrarea/ieșirea în Subunitate, efectuarea
apelurilor/semnarea condicilor de prezență direct la locul de muncă și nu în săli de apel.
 Acolo unde se poate, contactul fizic trebuie evitat și, dacă este posibil, trebuie ținută o
distanță mai mare de un metru între persoane.
 Identificarea lucrătorilor care pot să își îndeplinească atribuțiunile de serviciu de la
distanță.
 Existența și semnalizarea corespunzătoare a dispozitivelor de dezinfecție la toate punctele
de acces în unități și în locurile frecventate de personalul din mai multe entități
organizatorice.
 Aerisirea încăperilor (birouri, săli de apel, mijloace de transport, săli de servirea mesei
etc).
 Limitarea la strictul necesar a accesului persoanelor străine în cadrul TERASANTA
EXPORT-IMPORT S.R.L.(delegați, prestatori de servicii, etc.). Accesul persoanelor
terțe se face doar cu aprobarea expresă a conducerii respectivei structuri organizatorice.
 Notificarea prestatorilor aflați pe amplasament de către responsabilii de contract (cu
sprijinul entităților organizatorice de prevenire și protecție) în vederea completării
convenției de SSM cu măsuri specifice de prevenire și combatere a epidemiei de COVID

IP-SSM-014, ediţia 1, revizia 1


TERASANTA EXPORT-IMPORT S.R.L.
COD: IP-SSM-13
INSTRUCŢIUNE PROPRIE DE SECURITATE ŞI
SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
MĂSURI DE PREVENIRE ȘI PROTECȚIE LA COVID19 pag. 5/7

19 (inclusiv instruirea specifică a personalului), precum și cu menționarea obligativității


prestatorului de a notifica TERASANTA EXPORT-IMPORT S.R.L., de îndată ce se
înregistrează un caz de infectare cu COVID 19 în cadrul respectivei societăți.
 Notificarea prestatorilor care asigură serviciile de transport al salariaților, privind
dezinfectarea mijloacelor de transport (ex. bare de susținere, uși, scaune etc), de preferat
după fiecare ciclu de transport, precum și obligativitatea acestora de a preciza dacă, cu
mijloacele de transport cu care prestează, mai efectuează și alte curse, și dacă traseul
acestora include zone în care s-au înregistrat cazuri de apariție a virusului Covid 19 (în
acest caz se solicită înlocuirea mijlocului de transport sau demonstrarea luării de măsuri
suplimentare de dezinfecție).
 Instruirea personalului care asigură serviciile de curățenie.
 Restricționarea accesului pe cât posibil în camerele de comandă ale blocurilor energetice
și în zonele în care se desfășoară activități esențiale pentru asigurarea continuității
procesului de producere a energiei electrice (documentele de emitere/admitere la lucrări
se întocmesc în încăperi separate, altele decât camerele de comandă).
 Stabilirea lucrătorilor care îndeplinesc funcții esențiale pentru asigurarea continuității și
determinarea înlocuitorilor care pot îndeplini aceleași activități, în cazul în care titularul
nu este disponibil (cel puțin doi înlocuitori). Pentru aceștia conducerea SE poate stabili
după zone speciale de igienă, traseu separat de ceilalți lucrători, purtarea măștilor de
protecție pe parcursul transportului, după caz.
 Limitarea deplasărilor lucrătorilor în interes de serviciu, la minim posibil.
 Asigurarea unui stoc minim de măști, mănuși și dezinfectant, prin intermediul entităților
organizatorice de achiziții/administrativ/prevenire și protecție.
 Intervievarea lucrătorilor reîntorși în activitate, indiferent de motivul absenței lor (din
concediu, zile libere etc.) și comunicarea către entitatea de prevenire și protecție în cazul
în care aceștia au călători în zonele cu risc de infectare.
 Monitorizarea comunicatelor de presă/ale autorităților legate de COVID 19 în scopul
identificării locațiilor zonelor de risc cu potențial impact asupra personalului
TERASANTA EXPORT-IMPORT S.R.L., de către entitățile organizatorice pe prevenire
și protecție care asigură comunicarea permanentă către toți șefii entităților organizatorice
(de îndată se modifică) în scopul identificării lucrătorilor care au călătorit în aceste zone.

C. Comportament individual
Spălarea și dezinfectarea mâinilor sunt acțiuni decisive pentru a preveni infecția. Mâinile
se spală cu apă și săpun cel puțin 20 de secunde. Dacă nu există apă și săpun, se poate folosi un
dezinfectant pentru mâini pe bază de clor/alcool de 60%. Spălarea mâinilor elimină virusul.
Dacă nu se poate evita o întâlnire într-un loc frecventat de mai multe persoane, lucrătorii
trebuie să se spele pe mâini/să folosească dezinfectant înainte de a intra în locația respectivă și să
evite atingerea gurii, ochilor și a nasului cu mâinile.
Să se evite contactul fizic (strângerea mâinilor, luarea mesei împreună, utilizarea de veselă
și tacâmuri în comun etc.) cu persoane suspecte de infecții respiratorii acute.
În caz de strănut sau tuse, se acoperă gura și nasul, iar în caz de infecție respiratorie acută,
se evită apropierea sub un metru de altă persoană, se utilizează mască de protecție și șervețele
(de preferat de unică folosință, ce se aruncă apoi la gunoi, în saci de plastic).

5.3. Comunicare eveniment și măsuri de control


Lucrătorul care s-a întors dintr-o călătorie din zonele cu risc de infectare cu COVID 19sau
a intrat în contact apropiat cu astfel de persoane, este îndrumat să se prezinte la medicul de
familie sau la DSP. Acesta nu trebuie să aibă acces în unitate fără să prezinte o adeverință
medicală din care să rezulte că lucrătorul poate să își desfășoare activitatea.

IP-SSM-014, ediţia 1, revizia 1


TERASANTA EXPORT-IMPORT S.R.L.
COD: IP-SSM-13
INSTRUCŢIUNE PROPRIE DE SECURITATE ŞI
SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
MĂSURI DE PREVENIRE ȘI PROTECȚIE LA COVID19 pag. 6/7

Aceleași reguli se aplică și persoanelor din afara un unității care solicită accesul în
TERASANTA EXPORT-IMPORT S.R.L.și despre care sunt informații că au călătorit în zonele
mai sus menționate.
Dacă una dintre persoanele (inclusiv terț) care s-a întors dintr-o călătorie din zonele cu risc
de infectare cu COVID 19, a intrat în sediul oricăreia dintre structurile organizatorice ale
TERASANTA EXPORT-IMPORT S.R.L., aceasta este menținută în încăperea în care se
găsește până la sosirea reprezentanților DSP, șeful direct al locului de muncă urmând să sune la
numărul unic de urgență 112 (după caz, prin dispecerul unității) și să anunțe conducerea
TERASANTA EXPORT-IMPORT S.R.L..
În cazul în care un lucrător care este la locul de muncă, prezintă simptomele (febră, tuse,
dificultate respiratorie, dureri musculare și stare de oboseală) unei infecții cu COVID 19, șeful
ierarhic sună de îndată la numărul unic de urgență 112, după caz, prin dispecerul unității.
Până la sosirea ambulanței aceste persoane sunt izolate de ceilalți lucrători și le este
aplicată masca pe nas și gură.
La apariția unuia dintre aceste evenimente, șeful ierarhic/conducătorul locului de muncă
trebuie să comunice evenimentul de îndată șefului entității/structurii organizatorice responsabil
de locul de muncă la care acesta s-a produs, precum și entității organizatorice de prevenire și
protecție la nivel de Executiv TERASANTA EXPORT-IMPORT S.R.L..
În cazul în care evenimentul s-a produs la o structură organizatorică teritorială, acesta este
comunicat de îndată de către șeful ierarhic/conducătorul locului de muncă Dispecerului șef tură
care comunică evenimentul de îndată Directorului, respectiv șefului de schimb, dacă evenimentul
s-a produs la schimbul II sau III.
Lucrătorii care au intrat în contact cu cel care prezintă simptomele unui COVID 19
colaborează cu entitatea organizatorică de prevenire și protecție și autoritățile statului, în vederea
furnizării de informații pentru stabilirea traseului și depistarea tuturor persoanelor care au intrat
în contact cu lucrătorul respectiv.
Aceste măsuri se comunică prin grija entității de prevenire și se instituie imediat după
depistarea cazului suspect/persoanei sosite din zone cu transmitere comunitară extinsă sau alte
zone afectate de COVID-19, fără așteptarea rezultatelor de laborator.
Entitatea organizatorică de prevenire și protecție, în colaborare cu firma de
curatenieasigură dezinfectarea de îndată a locului de muncă unde s-a depistat un lucrător suspect
de infectare cu COVID 19, inclusiv a zonelor în care acesta a avut acces. De asemenea, în acest
sens se notifică și prestatorul de servicii de transport cu care lucrătorul s-a deplasat la serviciu.
Lucrătorii TERASANTA EXPORT-IMPORT S.R.L.care s-au aflat în
carantină/autoizolare pe o perioadă de 14 zile de la data întoarcerii din călătorie, respectiv de la
data contactului cu o persoană simptomatică/confirmată, vor prezenta la întoarcerea la locul de
muncă, aviz epidemiologic de la DSP, fără de care nu i se va permite accesul.
Măsurile și regulile prevăzute în prezenta instrucțiune nu sunt limitative, ele putând fi
modificate/completate conform dispozițiilor organismelor autorităților statului responsabile și ale
conducerii TERASANTA EXPORT-IMPORT S.R.L..

6. ÎNREGISTRĂRI
Nu este cazul.

7. ANEXE
Anexa 1 – „10 elemente comportamentale“ recomandate de Ministerul Sănătății pentru
prevenirea infecției cu COVID 19.

IP-SSM-014, ediţia 1, revizia 1


TERASANTA EXPORT-IMPORT  S.R.L.
COD: IP-SSM-013
INSTRUCŢIUNE PROPRIE DE SECURITATE ŞI
SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
MĂSURI DE PREVENIRE ȘI PROTECȚIE LA COVID19 pag. 7/7

Anexa 1
Ministerul Sănătății

Coronavirus (COVID 19)

10 elemente comportamentale care trebuiesc urmate

1. Spălați-vă mâinile de multe ori.

2. Evitați contactul cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute.

3. Nu vă atingeți ochii , nasul și gura cu mâinile.

4. Acoperiți-vă gura și nasul dacă strănutați sau tușiți.

5. Nu luați medicamente antivirale și nici antibiotice decât în cazul în care vă


prescrie medicul.

6. Curățați toate suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool.

7. Utilizați masca de protecție doar în cazul în care suspectați că sunteți bolnav sau
în cazul în care acordați asistență persoanelor bolnave.

8. Produsele „MADE in CHINA” sau pachetele primite din China nu sunt


periculoase.

9. Sunați la 112 dacă aveți febră, tușiți sau v-ați întors din China sau zonele în
carantină din Europa de cel puțin 14 zile.

10. Animalele de companie nu transmit coronavirus.