Sunteți pe pagina 1din 3

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA-ȘUȚII

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

PLANIFICĂRI CALENDARISTICE
ORIENTATIVE
CLASELE PRIMARE

PROFESOR : NICULAIE FLORIN

1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA-ȘUȚII, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
Clasa I
Aria curriculară : Om- Societate
Disciplina : Religie – cultul
ortodox
Număr de ore / săptămână: 1
Număr de săptămâni: 34
Profesor: Niculaie Florin

Planificare calendaristică orientativă


Anul şcolar: 2021– 2022
Nr. Unitatea de Competențe Conţinuturile învăţării Nr. Săptămâna Perioada Observaţii
crt învăţare specifice ore

SEMESTRUL I
• Să ne reamintim ce am învățat în Recapitulare
Omul îşi arată clasa pregătitoare! ( Primii mei prieteni cl. pregatitoare
Iubirea faţă de + Oamenii din lumea întreagă)
1. Dumnezeu în 2 S1-S2 13-17.09
biserică 1.1 20 -24.09

• Biserica este casa lui Dumnezeu 1 S3 27.09-1.10


• Cum arată o biserică 1 S4 4- 8. 10
1.1

*Cum îl primesc pe Dumnezu în 2 S5-S6 11 -15. 10


1.2;1.3 Biserică: 18 -22 .10
-Ce este Sf. Liturghie
- Primirea Sf. Taine

VACANŢǍ CICLULPRIMAR:
25 octombrie – 31 octombrie 2020
Recuperare
1.3;2.1 *Cu cine mă rog în biserică + Preotul în 1 S7 (8) 01 –5.11
viaţa mea ( clasa pregătitoare) cl. pregătitoare

*Cum mă comport în Biserică 1 S8 (9)


8 – 12. 11
Omul îşi arată 1.2;1.3
1.
iubirea faţă de *Ce fac eu pentru biserica Recuperare
Dumnezeu în 1.2;1.3;2.1 mea? + Creştinii din biserica mea 1 S9 (10) 15 – 19.11 cl. pregătitoare
biserică ( clasa pregătitoare)
*Recapitulare şi evaluare 1 S10 (11) 22 – 26 .11
3.1; 3.2 • Sf. Ierarh Nicolae- prietenul 1 S11 (12) 29 - 3.12
Naşterea Domnului în copiilor*
2 vers şi în cȃntec
3.1; 3.2 • Despre colind 1 S12 (13) 6 – 10 .12

3.1;3.2 *Naşterea Domnului în poezia 1 S13(14 -15) 13 - 17.12


creştină românească 20 – 22. 1

Semestrul al II-lea
1.1;1.2 * Omul ascultă cuvântul lui 1 S16 (1) 10 -14 .01
Dumnezeu
3.
Omul este fiinţa care 1.1;2.1 • Omul se bucură de creația lui 1 S17 (2) 17 -21 .01
2

S-ar putea să vă placă și