Sunteți pe pagina 1din 3

FISA DE POST ASISTENT MEDICAL 1. Denumirea compartimentului:CABINET MEDICAL MEDICINA DE FAMILIE Sectia Loc.

ROSIA Jud:SIBIU Departament: Servicii medicale Cod CAEN:8621 MEDICINA GENERALA 2. Denumirea postului: Asistent Medical 3. Numele si prenumele salariatului: 4. Se subordoneaza:MEDICULUI DE CABINET 5. Numele sefului ierarhic:Dr TICHINDELEAN BIANCA 6. Subordoneaza: Supervizeaza activitatea personalului care sterilizeaza instrumentele medicale si a infirmierilor/ingrijitorilor care lucreaza in dipensar. 7. Drept de semnatura: Intern:DA Extern: 8. Relatii functionale: cu medicii si asistentii din dispesar sau echipajele SMURD/unitate de primiri urgente 9. Pregatirea si experienta: Studii de specialitate, cu atestat de libera practica; Experienta de minim 1 an ca asistent medical; Atitudine pozitiva si concilianta in relatiile cu pacientii si colegii; Excelente abilitati de comunicare si de relationare interpersonala; Solicitudine, interes profesional, integritate. 10. Autoritate si libertate organizatorica: Asigura aplicarea corecta a procedurilor de ingrijire a bolnavilor dispuse de medicul specialist. 11. Responsabilitati si sarcini: Scopul postului: titularul postului are rolul de a asigura aplicarea corecta a procedurilor de ingrijire a bolnavilor dispuse de medicul specialist. Activitati principale: -Monitorizarea permanenta a pacientilor; -Administrarea tratamentelor intravenos, intramuscular, sau oral; -Completarea si actualizarea permanenta a fisei de observatie a pacientilor; -Informarea pacientilor despre modul de utilizare a medicamentelor si despre potentialele lor riscuri sau efecte adverse; -Identificarea nevoilor pacientilor si formularea de recomandari competente. Sarcini si indatoriri specifice: -Raportarea evolutiei starii de sanatatea pacientilor, atat asistentului sef, cat si medicului specialist. Responsabilitati ale postului: -Raspunde pentru aplicarea corecta a tratamentului fiecarui bolnav. -Raspunde pentru respectarea orelor de vizita si de odihna ale bolnavilor.

-Raspunde pentru ordinea si curatenia din saloane/sala de tratamente/sala de consultatii. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Sanctiunile aplicate pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu conform rigorilor prevazute in fisa de post sunt descrise pe larg in Regulamentul intern (ROI).

Anexa nr. 1 la FIA POSTULUI {conform Legii 319 / 2006-art nr.13 lit d)}

Atributiile si raspunderile care ii revin lucratorului desemnat privind securitatea si sanatatea in munca:

a) sa colaboreze cu angajatorul pentru imbunatatirea conditiilor de securitate si sanatate in munca; b) sa efectueze instructajul la locul de munca si instructajul periodic, cu consemnarea acestora in fisele de securitate si sanatate in munca si situatii de urgenta; c) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si dupa utilizare sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare; d) sa insoteasca echipa / persoana care efectueaza evaluarea riscurilor; e) sa comunice imediat angajatorului si / sau conducatorilor locurilor de munca orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie; f) sa aduca la cunostinta angajatorului propunerile lucratorilor referitoare la imbunatatirea conditiilor de munca; g) sa determine lucratorii sa constientizeze necesitatea aplicarii masurilor de securitate si sanatate in munca; h) sa coopereze cu angajatorul si / sau conducatorii locurilor de munca atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor; i) sa urmareasca realizarea masurilor din planul de prevenire si protectie; j) sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si / sau cu conducatorii locurilor de munca , pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate; k) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora; l) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari; m) sa respecte Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor si OMAI 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare si stingere a incendiilor Ordin nr. 786/ 2005 Dispozitii generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta;

OBLIGATIILE PERSONALULUI LUCRATOR PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA (conform Art. 22, Art. 23, din Legea 319 / 2006) Art. 22 Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actuinile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca. Art. 23 (1) In mod deosebit, in scopul realizarii obiectivelor prevazute la Art. 22, lucratorii au urmatoarele obligatii: n) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport si alte mijloace de productie; o) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si dupa utilizare sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare; p) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor si sa utilizeze corect aceste dispozitive; q) sa comunice imediat angajatorului si / sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie; r) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana; s) sa coopereze cu angajatorul si / sau lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea orcaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor; t) sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si / sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate; u) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora; v) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.

13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

S-ar putea să vă placă și