Sunteți pe pagina 1din 4

PLAN DE AFACERI

SPĂLĂTORIE AUTO MOBILĂ ECOLIGICĂ CU ABUR

“ECO STEAM CAR WASH”

1. Stabilirea denumirii tipului de societate comercială şi obiectul activităţii de bază

1.1 Denumirea societăţii comerciale: S.C. ECO STEAM CAR WASH S.R.L.

1.2 Localizare: adresa sediului este judeţul Maramureş , municipiul Baia Mare, strada
Victor Babeş , nr. 62B.

1.3 Forma juridică de constituire: societate cu răspundere limitată


1.4 Capital social : 200 RON
1.5 Domeniu de activitate : spălatorie de autovehicule ( cod CAEN 4520- Întreţinerea i
repararea autovehiculelor)
2. Plan de afaceri
2.1 Rezumat
Proiectul se referă la realizarea unei spălătorii auto ecologice mobile cu abur în
localitatea Baia Mare, jud. Maramureş. Acest proiect îsi propune să vină în întâmpinarea
posesorilor de autovehicule care pierd prea mult timp la spălătoriile auto clasice şi de
asemenea să diminueze impactul ecologic asupra mediului înconjurător specific acestora.
Grupul ţintă este format din: oameni de afaceri, persoanele foarte ocupate, firme
de transport persoane, firme de distribuţie, firme de taxi, reprezentanţe auto.
2.2 Locaţia afacerii: Baia Mare, jud. Maramureş, strada Victor Babes nr. 62B
2.3 Relevanţa afacerii
Problema identificată în acest caz este numarul din ce în ce mai mare de maşini care
circula pe strazile localităţii Baia Mare şi care nu ajung la o spălătorie auto pentru a fi
curăţate. Acest lucru se datorează unor cauze atât de ordin subiectiv cât şi de ordin
obiectiv:
 foarte multe persoane sunt ocupate şi nu au timp să ajungă să îşi spele maşina
 numărul destul de limitat al spălătoriilor auto determină astfel aparţtia cozilor, iar
pentru ca cineva să apeleze la un astfel de serviciu ar putea pierde chiar şi câteva ore până
să îşi rezolve problema;
 companiile de distribuţie şi de transport persoane nu iau în calcul curăţare mijloacelor
de transport, întrucât aceasta ar trebui sa fie efectută de proprii angajaţi.

Astfel, realizarea unei spălătorii auto mobile ar rezolva aceste probleme. Pentru evitarea
problemelor legate de protectia mediului la curăţare se va folosi doar aburul.
Curățarea cu aburi este o nouă alternativă pentru spălătoriile auto tradiționale. Procesul
de spălare constă în curățarea mașinilor cu abur uscat sub presiune ridicată. Spălarea nu
necesită scurgeri, economiseşte apă și este ecologică. Spălarea auto cu abur este excelentă
atât pentru elementele plane ale caroseriei, cât și pentru anvelope, capace roți, jante de
aluminiu, pentru locuri greu accesibile, cum ar fii praguri, crăpăturile. Cu abur se poate
curăța de asemenea motorul, ceea ce este mult mai sigur decât în cazul în curățări cu
aparatele cu presiune, deoarece cantitatea de apă în abur este atât de mică încât nu va
deteriora componentele electronice.Toata aparatura necesară va fi montată în 5
autoturisme tip dubă, denumite în continuare ‘’washing kart’’.

2.4 Personal

Pentru buna desfăşurare a activităţii în cadrul spălatoriei auto mobile, firma are
nevoie de personal calificat. Astfel se vor angaja:

 Zece persoane pentru utilizarea washing kart-urilor. Aceştia vor lucra în două
schimburi, shimbul I între orele 7 si 15 şi schimbul II între orele 15 si 23.

 Două persoane pentru centrul de comandă. Aceştia vor lucra deasemenea în două
schimburi.

 Un responsabil pentru alte activităţi ce va avea program zilnic între orele 9 şi 17

 Un manager.

Se vor scoate la concurs toate aceste posturi, lasându-se termen de depunere a C.V.-urilor
de o saptămână.

2.5 Calificări necesare

Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarelor condiţii:

Pentru utilizatorii washing kart-urilor:

 permis de conducere categoria B

 vârsta maximă 45 de ani

Pentru centrul de comandă:

 cunoştinţe medii în utilizarea unui computer;

 vârsta maximă 45 de ani

Pentru responsabilul cu alte activităţi:

 permis de conducere categoria B;

 atestat de contabil;

 vârsta maximă 50 de ani


După intervievarea fiecărui participant la concurs se vor alege persoanele cele mai
potrivite pentru fiecare post în parte.

Utilizatorii washing kart-urilor şi cei de la centrul de comandă vor trebui să participe la


câteva cursuri de instruire. Astfel, utilizatorii washing kart-urilor vor fi instruiţi de către un
reprezentant al firmei producatoare de utilaje, pe durata a cinci sedinţe a câte o oră la sediul
firmei. Angajaţii de la centrul de comandă vor fi instruiţi cu privire la utilizarea programului de
către firma producătoare de software contactată. Instruirea se va face pe durata a două săptămâni,
câte trei sedinţe a câte douăore pe săptămâna, la sediul firmei.

2.6 Bugetul necesar proiectului

Finanţarea afacerii se va face prin accesarea de fonduri europene prin programul


“Start-up nation”, întrucât codul CAEN al afacerii este eligibil pentru acest tip de
finanţare.

Preţ (euro)
Spaţiu sediu firmă -închirierea unui spaţiu 6000
pentru sediu +
Program informatic - realizarea analizei 700

- achizitionarea unui
program in suma de maxim
500 euro
Personal calificat - adunarea unui numar 10500
minim de 50 de CV-uri;

- angajarea a 10 persoane
Materiale consumabile - cooperarea cu 3 firme de 3000
distributie;
Automobile - achizitionarea a 5 50000
automobile;
Publicitate anunţuri publicitare în 600
ziarele locale

-realizarea de demonstraţii
gratuite în cel puţin 2
parcări din localitate
TOTAL 70 800

2.7 Preţuri vânzare produs

Preţurile practicate vor fi preţurile pieţei. Se vor practica însă reduceri de preţ
cantitative şi pentru contracte cu firme, în încercarea de a fideliza clienţii. Vom
încerca să încheiem cât mai multe contracte cu firmele care deţin flotă auto şi cu
dealeri auto.
Preţurile vor fi, în funcţie de tipul serviciului următoarele:
- spălat exterior 25 RON
- spălat interior 20 RON
- spălare completă 40 RON
- spălare motor 15 RON

După încheierea finanţării şi implemantării proiectului, firma intenţionează să


realizeze profit după un an de la începerea activităţii.
Estimarea făcută la nivelul firmei prin intermediul proiectului s-ar traduce
prin:
- îmbunătăţirea capacităţilor manageriale şi tehnice, pentru a da posibilitatea
angajaţilor să efectueze schimbările necesare în firmă, să cunoască şi să
utilizeze noua tehnologie. Consecinţa directă constă în stabilizarea locurilor de
muncă şi în creşteri salariale inerente în contextul dezvoltării organizaţiei.
- facilitarea accesului la informaţie, tehnologii, servicii şi pieţe de desfacere prin
îmbunatatirea schimbului de informatii între firmă şi clienţi.
- creşterea numărului şi valorii contractelor de cercetare ;
- creşterea numărului de locuri de muncă nou create .
- îmbunătăţirea bazei logistice a organizaţiei;
- cresterea anuală a cifrei de afaceri a firmei;
- creşterea calitativă şi cantitativă a serviciilor oferite;

Estimarea cash-flow pe o perioada de 5 ani

Nr. crt An activitate Cifra afaceri Profit net


(euro)
1 2019 100000 1000
2 2020 120000 25000
3 2021 200000 40000
4 2022 215000 42000
5 2023 250000 60000

BOZGA VALENTIN FLAVIU

S-ar putea să vă placă și