Sunteți pe pagina 1din 73

2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor

Anexa 1.5 – Planul de afaceri

Programul Operational Regional 2014-2020 Axa prioritara 2 - Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii Prioritatea de investitii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

[titlul proiectului] PLAN DE AFACERI

Cuprins

1. Firma

2

2. Investitia

3

3. Produsul /serviciul

19

4. Strategia de marketing

22

5. Analiza si previziunea financiara

43

6. Anexe

67

2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor

Anexa 1.5 – Planul de afaceri

1.

Firma

Precizati urmatoarele informatii de identificare a firmei:

Denumirea firmei; SC MIH GEO COM SRL

Forma de organizare; SC MIHGEO COM SRL este o societate cu capital integral privat, cu raspundere limitata, cu asociat unic, fiind persoana juridica romana, conform Art.1, alin.(2) din Legea nr.31/1990, republicata cu modificari.

Cod de identificare fiscala/ Cod Unic de Inregistrare RO15540190 / 25.06.2003

Adresa sediului social (principal si secundar), sucursale, filiale (unde este cazul); RAMNICU VALCEA, str. Primaverii, nr. 8. Bloc A5, scara b, ap 4, judet Valcea

Numar de inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului

J38/516/24.06.2003

Numele complet al reprezentantului legal/ administratorilor si asociatilor, cote de participare detinute Efrim Mihai-Bogdan, asociat unic si administrator, cota de participare la beneficii si pierderi -

100%

Activitati autorizate conform art. 15 din legea 359/2004

- 5510 – HOTELURI SI ALTE FACILITATI DE CAZARE SIMILARE

- 5630 – BARURI SI ALTE ACTIVITATI DE SERVIRE A BAUTURILOR

- 4520 – INTRETINEREA SI REPARAREA AUTOVEHICULELOR *Cf. Certificat constatator din 10.03.2014

Descrieti:

Istoricul firmei - Descrieti succint dezvoltarea si evolutia activitatii/ produselor/ serviciilor precum si evolutia principalilor indicatori de performanta din ultimii 3 ani:

cifra de afaceri/total venituri, rezultat al exercitiului, capitalul propriu al actionarilor si numarul de angajati (personalul), indicatorii de solvabilitate si de profitabilitate.

SC MIHGEO COM SRL este o societate cu capital integral privat, cu raspundere limitata, cu asociat unic, fiind persoana juridica romana, conform Art.1, alin.(2) din Legea nr.31/1990, republicata cu modificari. Infiintata in 2003 SC MIHGEO COM este o firma cu capital privat integral romanesc ce isi desfasoara activitatea in domeniul serviciilor de spalatorie auto,de asemenea in domeniul alimentatiei publice –bar cat si cel hotelier. In 2003 si-a inceput activitatea in domeniul alimentatiei publice apoi in 2005 a continuat cu o spalatorie de autoturisme iar in 2014 in cel hotelier.

Tipul afacerii este acela al prestarii de servicii. Spalatoria va oferi clientilor sai urmatoarele tipuri de servicii: spalat exterior, curatat interior, degresat, polish, spalare motor, ceruire solida, curatat tapiterie.

2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor

Anexa 1.5 – Planul de afaceri

Aceasta spalatorie vine cu un concept nou, acela al spalatoriei auto SELF SERVICE, prin utilizarea unei tehnologii de self clean. Sistemul este conceput pentru spalare exterioara ( cu operatori sau fara ) a autovehiculelor, intr-un timp limitat si consumuri specifice limitate.

Evolutia principalilor indicatori financiari

 

N-2

N-1

N

Cifra de afaceri neta

644.028,00

1.028.485,00

1.023.739,00

Rezultatul net al exercitiului

76.931,00

323.395,00

293.557,00

Capitalul propriu al actionarilor

680.887,00

1.004.281,00

490.576,00

Numarul mediu de angajati

8,00

8,00

7,00

Evolutia Cifrei de Afaceri 1,028,485.00 1,023,739.00 644,028.00 N-2 N-1 N
Evolutia Cifrei de Afaceri
1,028,485.00
1,023,739.00
644,028.00
N-2
N-1
N

Evolutia Proofitului comparativ cu Cifra de afaceri:

2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor

Anexa 1.5 – Planul de afaceri

CA / Profit Net 293,557.00 N 1,023,739.00 323,395.00 N-1 1,028,485.00 76,931.00 N-2 644,028.00 0.00 200,000.00
CA / Profit Net
293,557.00
N
1,023,739.00
323,395.00
N-1
1,028,485.00
76,931.00
N-2
644,028.00
0.00
200,000.00
400,000.00
600,000.00
800,000.00
1,000,000.00
1,200,000.00
0.00 200,000.00 400,000.00 600,000.00 800,000.00 1,000,000.00 1,200,000.00 Cifra de afaceri neta Rezultatul net
0.00 200,000.00 400,000.00 600,000.00 800,000.00 1,000,000.00 1,200,000.00 Cifra de afaceri neta Rezultatul net

Cifra de afaceri neta

Rezultatul net

0.00 200,000.00 400,000.00 600,000.00 800,000.00 1,000,000.00 1,200,000.00 Cifra de afaceri neta Rezultatul net

Se observa o usoara scadere a ciferi de afaceri si a profitului net in anul N comparativ cu anul N – 1, scadere care ar putea fi gestionata prin realizarea de investitii care sa atraga mai multi clienti si prin programe de fidelizare a clientilor existenti.

a) ROA (rentabilitatea activelor)

Rentabilitatea activelor - Masoara eficienta utilizarii activelor, din punctul de vedere al profitului obtinut si arata cati lei aduce sub forma de profit un leu investit in active. Astfel, potrivit exemplului de mai sus, societatea se afla in intervalul de siguranta, respectiv la fiecare un ron investit in active, societatea obtine sub forma de profit 34 ron in anul N, de la 10 ron in anul

N-2.

b) ROE (rentabilitatea capitalului propriu)

ROE este cel mai important indicator de masurare a performantelor unei companii. Indicatorul este calculat ca raport intre profitul net obtinut de companie si capitalurile proprii, acestea din urma reprezentand practic contributia actionarilor la finantarea afacerii. O rentabilitate mare a capitalurilor proprii inseamna ca o investitie materiala mica a actionarilor a fost transformata intr-un profit mare, iar asta este cel mai important pentru o afacere: sa maximizeze

rezultatele resimtite de actionari ca urmare a investitiei pe care au facut-o.

2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor

Anexa 1.5 – Planul de afaceri

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

32%
32%

60%

11%

0%

N-2

N-1

N

Societatea a inregistrat o crestere a rentabilitatii capitalului propriu, aceasta dublandu-se aproape in anul N-1 fata de anul N-2, si urmand acelasi trand si in anul N fata de anul N-1.

c) Rata solvabilitatii generale reflecta capacitatea unei intreprinderi de a face fata tuturor scadentelor sale,
c) Rata solvabilitatii generale reflecta capacitatea unei intreprinderi de a face fata tuturor
scadentelor sale, atat pe termen scurt cat si pe termen mediu si lung.
Rata solvabilității -
Active totale/ Datorii curente
12
10
10.74
11.17
9.15
8
6
4
2
0
N-2
N-1
N
12 10 10.74 11.17 9.15 8 6 4 2 0 N-2 N-1 N Astfel, Rsg An

Astfel, Rsg An N = 11,17 => 1117 % (Intervalul de siguranta financiara : [150%-300%]; Tendință:

↑) Potrivit rezultatului, entitatea X isi acopera datoriile totale pe seama activelor totale in proportie de 1117 % , ceea ce ne sugereaza o situatie buna a entitatii.

Analiza Productivitatii muncii

 

N-2

N-1

N

Numarul mediu de angajati

8,00

8,00

7,00

Productivitatea

80.503,50

128.560,63

146.248,43

muncii

2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor

Anexa 1.5 – Planul de afaceri 160,000.00 140,000.00 120,000.00 100,000.00 80,000.00 146,248.43 128,560.63
Anexa 1.5 – Planul de afaceri
160,000.00
140,000.00
120,000.00
100,000.00
80,000.00
146,248.43
128,560.63
60,000.00
40,000.00
80,503.50
20,000.00
0.00
N-2
N-1
N

Activitatea curenta/ activitatile curente, dotari actuale (active corporale si necorporale, spatii de productie, prestare servicii)

Resursele umane implicate in activitatea firmei - descrieti succint calificarile, expertiza personalului angajat in activitatea firmei, pe principalele activitati desfasurate.

Experienta anterioara in derularea proiectelor cu finantare publica

Experienta anterioara in derularea proiectelor cu finantare proprie

Viziunea, misiunea, strategia si obiectivele pe termen scurt, mediu si lung

2.

Investitia

Identificati domeniul de activitate in care se realizeaza investitia propusa prin proiect si,

daca este cazul, descrieti experienta firmei in acest domeniu

SC MIHGEO COM SRL este o societate cu capital integral privat, cu raspundere limitata, cu asociat unic, fiind persoana juridica romana, conform Art.1, alin.(2) din Legea nr.31/1990, republicata cu modificari. Infiintata in 2003 SC MIHGEO COM este o firma cu capital privat integral romanesc ce isi desfasoara activitatea in domeniul serviciilor de spalatorie auto,de asemenea in domeniul alimentatiei publice –bar cat si cel hotelier. In 2003 si-a inceput activitatea in domeniul alimentatiei publice apoi in 2005 a continuat cu o spalatorie de autoturisme iar in 2014 in cel hotelier. Cerintele pietei de spalatorie auto au crescut si astfel in 2013 s-a incheiat un contract de liesing cu firma Grenke Renting SRL in vederea achizitionarii unei linii automate de spalat camioane contract ce expira in 2018.

Tipul afacerii este acela al prestarii de servicii. Spalatoria va oferi clientilor sai urmatoarele tipuri de servicii: spalat exterior, curatat interior, degresat, polish, spalare motor, ceruire solida, curatat tapiterie.

Aceasta spalatorie vine cu un concept nou, acela al spalatoriei auto SELF SERVICE, prin utilizarea unei tehnologii de self clean. Sistemul este conceput pentru spalare exterioara ( cu operatori sau fara ) a

2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor

Anexa 1.5 – Planul de afaceri

autovehiculelor, intr-un timp limitat si consumuri specifice limitate.

Prin introducerea in panoul de comanda, din rampa de spalare, a unui jeton personalizat, clientul va avea posibilitatea de selectare a oricarui din urmatoarele programe :

1. Spalare/Clatire cu inalta presiune – recomandat 130 bari;

2. Samponare cu joasa presiune – recomandat ~ 20-30 bari;

3. Ceruire cu joasa presiune - recomandat ~ 20-30 bari.

In acest mod se va veni in intampinarea clientilor ocupati, care nu au timp sa stea mult timp in asteptare la spalatorie.

Spalatoria se va adresa, in principal, urmatoarelor trei grupe de clienti: proprietari individuali de masini, dealeri auto si afaceri locale care poseda flota de masini. Clientii sunt atat persoane fizice, cat si persoane juridice, din toate categoriile sociale. Spalatoria are contracte cu firme importante de pe piata locala, ceea ce ii asigura posesorului o din ce in ce mai mare cifra de afaceri. Cele mai cautate servicii sunt: spalarea interioara, exterioara. De curand, cosmetica auto a devenit una dintre serviciile la care apeleaza din ce in ce mai multi clienti. Sunt insa si servicii la care soferii nu apeleaza decat foarte rar. La spalarea motorului, de exemplu, nu se apeleaza decat in cazul in care proprietarul masinii doreste sa isi vanda automobilul. Si asta pentru ca dealerii auto nu o recomanda.

Ceea ce ne va deosebi de ceilalti competitori va fi calitatea serviciilor si serviciul self service pe care nici o alta spalatorie din zona nu ii ofera.

Preturile practicate vor fi preturile pietei. Se vor practica insa reduceri de pret cantitative si pentru contracte cu firme, in incercarea de a fideliza clientii. Se va incerca sa incheiem cat mai multe contracte cu firmele care detin flota auto si cu dealeri auto.

Justificati necesitatea realizarii investitiei. Descrieti modul in care investitia contribuie la dezvoltarea de noi activitati si/sau imbunatatirea celei/celor existente

Evolutia pietei auto a cunoscut in ultimii ani o puternica crestere, inregistrandu-se sporiri de la an la an in ceea ce priveste numarul autovehiculelor vandute in tara noastra. Aceasta evolutie pozitiva se datoreaza cresterii accentuate a numarului de autovehicule importate, mai ales ca urmare a variantei de achizitionare a acestora in sistem leasing.

Piata spalatoriilor auto este in plin avant si se prevedere inscrierea intru-un trend ascendent si in viitor datorita dezvoltarii pietei auto si a cresterii nivelului de trai a populatiei.

Vanzarile de autovehicule au inregistrat in 2016 o crestere generala de 20,2%, pana la 120.591 de unitati, comparativ cu 2015, potrivit datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor din Romania (APIA). Aceasta crestere vine dupa ce in 2015 a fost inregistrat un avans al vanzarilor de 21,5%, astfel incat piata a crescut cu 46% fata de minimul inregistrat in 2014, cand au fost comercializate 82.600 de unitati. In Romania s-au vandut 98.325 de unitati, ceea ce reprezinta 81,5% din total, in crestere cu 18,7% fata de 2013. Vehiculele comerciale au inregistrat un avans de 27%, pana la 22.266 de bucati.

Si in 2017, la fel ca in 2016, se asteapta ca piata auto sa continue sa creasca, fiind estimat un avans de peste 10%, iar pe segmentele si subsegmentele competitive s-ar putea inregistra chiar cresteri mai

2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor

Anexa 1.5 – Planul de afaceri

mari. Astfel ca societatea SC MIHGEO COM SRL si-a propus sa investeasca in achizitia unei tehnologii pentru prestarea de servicii self service care sa atraga mai multi clienti si sa surclaseze concurenta. Sistemul dorit este conceput pentru spalare exterioara ( cu operatori sau fara ) a autovehiculelor, intr-un timp limitat si consumuri specifice limitate.

Timpul dedicat programului de spalare / jeton se poate preseta in functie de valoarea monetara acordata jetonului. Orice introducere a unui jeton este contorizata si limiteaza consumurile specifice de apa, curent electric, detergent, ceara, etc. ( exemplu : pentru un timp acordat unui jeton cu o valoare monetara de 10 Ron poate fi de 10 minute din care 120 secunde reprezinta samponarea cu detergent si 80 de secunde ceruire, restul de timp acordat reprezinta spalare/clatire. Acest timp si consumuri specifice sunt suficiente si necesare pentru spalarea exterioara a oricarui tip de autovehicul indiferent de marimea si gradul de murdarie de pe suprafata acestuia.

Prin achizitia noii tehnologii s-ar imbunatati serviciile prestate, in primul rand prin faptul ca nu mai este necesar ca clientii sa stea sa astepte spalatul masinii ore in sir.

AVANTAJELE SPALATORIEI AUTO SELF SERVICE

1. Spre deosebire de spalatoriile manuale, nu trebuie sa astepte ore in sir pana ajungi la rand;

2. In doar 6-7 minute masina este spalata;

3. Spre deosebire de spalatoriile utomate cu perie, suprafata de lac nu va avea zgarieturi;

4. Masina proaspat spalata nu va fi patata dupa uscare;

5. Masina poate fi curatata complet dupa bunul plac sau in functie de necesitati;

6. Utilizarea echipamentelor este facila;

7. Instructiuni foarte simple de folosire;

8. Pot fi spalate toate tipurile de autoturisme, jeepuri, microbuze, motociclete etc;

9. Se poate folosi si iarna foarte usor si fara costuri suplimentare;

10. Metode de plata diverse (monezi/abonament/bancnote/fise);

11. Se vor folosi echipamente noi, de ultima generatie;

Dintr-un sondaj realizat de Promotor acum cativa ani, pe 3.000 de persoane, pentru a afla cat de des isi spala romanii masinile, reiese ca 31 la suta ajung la o spalatorie auto o data pe saptamana, iar 25 la suta isi spala masina la doua saptamani. Cele mai profitabile luni sunt cele de primavara si toamna, iar ca zile, majoritatea posesorilor de spalatorii auto sustin ca sambata si lunea, insa depinde (pe tot parcursul anului) si de starea vremii.

2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor

Anexa 1.5 – Planul de afaceri

de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri Sursa: Sondaj Promotor Cel mai des

Sursa: Sondaj Promotor

Cel mai des utilizat motiv pentru spalarea mai rara a masinii este faptul ca „nu am timp sa astept sa astept ore in sir la spalatorie”. SC MIHGEO COM SRL, prin achizitia si realizarea investitiei in noua tehnologie isi propune sa fidelizeze clientii existenti si sa atraga noi clienti tocmai prin oferirea a ceea ce se asteapta clientul, respectiv servicii de calitate intr-un timp scurt si la preturi foarte

avantajoase.

In consecinta si numarul spalatoriilor pentru masini a crescut. La fel de adevarat este insa ca multe dintre acestea au avut o durata de viata redusa , datorita unei planificari defectuase , care nu a corespuns realitatii . De aceea apare necesitatea dimensionari cat mai realiste a cererii prezente si viitoare , pentru a nu exista surprize neplacute determinate de supraaprecierea acesteia. Trendul pietei. Atat previziunile pe termen scurt, cat si pe termen lung indica un trend crescator al acestei activitati, in directa corelatie cu evolutia previzionata a economiei nationale. Aceleasi studiu publicat de agentia de monitorizare a tendintelor de consum arata ca, persoanele cu venit cel putin mediu vor dori si vor fi nevoite conform legi circulatiei pe drumurile publice sa apeleze la acest tip de servici. Din punctul de vedere al posibilitatilor financiare, clientii care apeleaza la aceste servicii se incadreaza in categoria celor cu venituri medii sau superioare, in primul rand pentru faptul ca detin autoturisme , iar in al doilea rand pentru ca sunt dispusi sa plateasca pentru o treaba pe care ar putea sa o faca ei insisi. Din punct de vedere al concurentei se observa diverse spalatorii auto in zona Valcea, dar cu o alta amplasare fata de cea a firmei SC MIHGEO COM SRL. Situatia pietei:

Acest timp de afacere este o investitie sigura, prin prisma faptului ca avem strazi pline de gropi, iar praful, noroiul si alte „mizerii” sunt ca la ele acasa. Dupa cel mult doua zile, o masina care a stat toata aceasta perioada in parcare, chiar pe timp frumos, este prafuita si numai buna de o noua spalare.

2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor

Anexa 1.5 – Planul de afaceri

Masinile care circula intens, de exemplu taxiurile, necesita spalare zilnica daca tin la blazon. Orice deplasare mai lunga necesita o spalare datorita cel putin insectelor care sunt strivite de caroserie si parbriz. Standardele din ce in ce mai inalte ne obliga sa renuntam definitiv la spalarea masinii langa bloc, in parcare si ne transforma in mod sigur in clienti ai spalatoriilor. Concluzie : piata favorabila, in crestere pronuntata si pe termen lung ! Factori de succes:

Daca spalatoria este pozitionata si intr-o zona comerciala, succesul mai depinde de o singura variabila:

vremea buna ! Factori de risc:

Principala problema in derularea unei astfel de afaceri o constituie atat cerintele tot mai ridicate ale agentiilor de protectie a mediului si a primariilor pentru conformarea cu standardele europene, cat si costul ridicat al apei si a energiei, materiile prime de baza.

Descrieti locul de implementare si exploatare a investitiei. Aspecte relevante in acest sens:

- modul in care se realizeaza accesul la imobilul ce face obiectul investitiei

- cladirea/spatiul unde se vor monta/instala si utiliza utilajele si echipamentele (suprafete, functiuni, act doveditor privind proprietatea sau dreptul de utilizare etc), inclusiv starea utilitatilor la care are acces imobilul

- autorizatii, avize si acorduri obtinute/necesare pentru implementarea si exploatarea investitiei Sunt obtinute toate avizele pentru implementarea si exploatarea investitiei, tinand cont ca societatea deja presteaza acest gen de servicii. Alte avize necesare:

Lista lucrarilor/ bunurilor/ serviciilor ce fac obiectul investitiei propuse in cererea de

finantare, cu incadrarea acestora pe liniile bugetare aferente si in categoria de cheltuieli eligibile, respectiv neeligibile:

Valoare Nr. crt. Denumirea lucrarilor / bunurilor/ serviciilor Pret unitar Linie Eligibil/ UM Cantitate Totala
Valoare
Nr.
crt.
Denumirea lucrarilor /
bunurilor/ serviciilor
Pret unitar
Linie
Eligibil/
UM
Cantitate
Totala
(fara
(fara TVA)
bugetara
neeligibil*
TVA)
Lucrari de constructii _ Nu stiu ce fel de lucrari incluse in deviz, va trebui detaliat
1
Constructii si instalatii
Utilaje,
echipamente
tehnologice
si
2
functionale cu montaj
TOTAL
Dotari (active corporale) _ Nu stiu ce dotari aveti incluse in deviz, va trebui detaliat
1
2
TOTAL
Active necorporale
TOTAL
Servicii

2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor

Anexa 1.5 – Planul de afaceri

TOTAL
TOTAL

(*se va mentiona suma inclusa pe eligibil si suma inclusa pe neeligibil)

descrieti rolul si functiunea fiecarui utilaj, echipament propus. Enumerati specificatii

tehnice, dupa caz. Prin realizarea investitiei se propune realizarea unei spalatorii Self Service, respectiv realizarea Structurii metalice pentru echipament, precum si achizitia propriuzisa a echipamentului.

Tehnologie Self-Service “Ideal”

Programe in configuratia de baza:

Program 1: Pulverizare detergent cu joasa presiune.

Program 2: Spalare / Clatire cu inalta presiune.

Program 3: Pulverizare ceara cu joasa presiune.

Compusa din:

1. Schelet metalic din otel zincat.

2. Grup pompant Leuco-Hawk:

Pompa presiune 15 litri / 200 bari;

Motor 400v - 4kw;

Cuplaj elastic intre motor si pompa (dubleaza / tripleaza durata de viata a pompei si a amotorului, preluand socurile de pornire si oprire);

Sistem reglare presiune tip by-pass;

Manometru pentru afisarea presiunii de lucru (recomandat 100 – 110bari);

Valve sens.

3. Sistem dozare detergent si ceara:

Pompe dozatoare cu reglaj electronic de la 0 la 100 impulsuri / minut;

Electrovalva detergent (joasa presiune);

Electrovalva ceara (joasa presiune).

4. Panou electric general:

Panou electric metalic cu protectie Ip65;

Senzori prezenta faze;

Comutator general on / off;

Siguranta termica si contactor;

Inverter pentru controlul frecventei motorului electric, permitand cresterea si scaderea presiunii in sistem rampa;

Transformator 24V (protejeaza arderea motorului electric, permite pornirea si oprirea echipamentului de la distanta cu comanda la 24V);

Calculator de bord tip PLC multifunctional pentru control si conexiune la internet, dotat cu afisaj electronic touch - screen care permite:

A. Setarea timpului de lucru general pentru fiecare pista;

B. Setarea timpului de lucru pentru programul de detergent;

C. Setarea timpului de lucru pentru programul de ceara;

D. Contorizarea numarului de spalari pentru fiecare pista;

E. Monitorizarea timpului de lucru pe fiecare pista in parte si pe fiecare program in parte;

F. Ofera posibilitatea operatorului de modificare a timpului de lucru pentru fiecareprogram in parte.

2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor

Anexa 1.5 – Planul de afaceri

5.

Bazin alimentare apa:

Capacitate 300l sau 500 l in functie de numarul de piste;

Echipat cu flotor si filtre pentru impuritati la intrare si la iesire;

Suport metalic din otel zincat.

6.

Sistem antiinghet:

Pompa circulatie apa;

Sistem automatizat cu reglaj electronic si sonda pentru citirea temperaturii exterioare.

7.

Materiale montaj:

Furtun presiune;

Cablu semnal;

Suport metalic zincat pentru trasee furtun presiune si cablu semnal.

8.

Brat rotativ 360 din inox si suporti lance din inox:

Suport metalic zincat pentru prindere brat rotativ de structura metalica.

9.

Lance completa de presiune cu pistol perdant pentru sistemul antiinghet.

10.

Panou de comanda din inox:

Afisaj digital pentru monitorizarea timpului de spalare;

Jetoniera electronica;

Butoane comanda antivandalism din inox

Program polish Program spalare sub caroserie Sistem osmoza + dedurizare pentru 4 piste

Compresor aer 100 l

DATE TEHNICE Tensiune alimentare: 220 V Capacitate butelie: 100 l Presiune maxima: 10 bar Debit de aer aspirat: 350 l/min (21 m³/h) Putere motor: 2.0 kWTuratie: 1540 rpm Numar cilindrii/trepte presiune: 2/1 Ungere: cu ulei Transmisie: cu curea Presiune acustica: 74 dB (la 4 m) Dimensiuni: 1100x400x830 mm Greutate: 69 kg Compresor profesional cu doua pistoane actionat prin curea de un motor electric monofazat. Are un randament îmbunatatit, o constructie robusta si este echipat cu presostat resetabil automat, manometru, regulator de presiune, supapa de siguranta, supapa de purjare, mâner si roti pentru transport. Compresorul este prevazut cu cupla rapida tip mama.

Schimbator de jetoane Gemini

Panou frontal din otel rezistent Display electronic Cititor bancnote (1, 5, 10 si 50 lei) Erogator eliberare jetoane Posibilitatea setarii de bonusuri si promotii la incarcarea cheitelor electronice Eurokey Meniu in limba romana Alimentare electrica 230 V-50 Hz Greutate: 30 kg

Aspirator dublu self-service + 2 brat + 2 kit parfum

Motor: trifazic, 2 x 3 Kw Tensiune: 400 V-50 Hz Debit aer: 410 m3/h Zgomot: 65 db Depresiune: 3300 mm/h2o Greutate totala: 175 kg

2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor

Anexa 1.5 – Planul de afaceri

Capacitate: 2 x 65 lt Container din polipropilena cu roti

2 puncte de blocare cu protectie antifurt

Cutie colectoare pentru monede/jetoane Suport din inox pentru furtun flexibil

2 Furtun L = 5 m + accesorii Ø 40 mm incluse

Jetoniera electronica Contor de monede/jetoane Programare usoara si intuitiva Semnalizare luminoasa pentru terminare credit Brat inox vertical/flexibil Kit parfum sanitizant

Chiuveta cu storcator

Structura din inox Alimentare cu apa pe baza de fotocelula Kit antiinghet

Portal camioane Cambus Descriere generala si dotari standard

Monoportal 3 perii

Inaltime de spalare 4500 mm

Structura portalului din otel zincat la cald

Deschidere laterala a portilor de serviciu pentru accesul la panoul electric si produsele chimice

Cale de rulare de 24 m pentru spalarea camioanelor pana la o lungime de maxim 19 m

Dispozitiv pentru ciclurile de spalare

Arc samponare cu pulverizarea produsului chimic prin pompa dozatoare electrica

2 perii verticale din polietilena PE cu tranzactie motorizata, gestionate cu schema electronica Autoequip, posibilitate de dubla trecere a periilor (overlab) in fata si spatele vehiculului

Perie orizontala in polietilena cu urmarirea profilului vehiculului gestionata cu schema electronica Autoequip si miscare motorizata.

Controale

Control electronic prin computer de bord tip PLC

Panou operator de baza incastrat in usa panoului electric cu contorizare totala a programelor sau pe fiecare program in parte si cu posibilitatea implementarii a noi programe de spalare, pana la maxim 6.

Selectoare pe usa panoului electric pentru: - Reset ciclu - Descarcare apa pentru operatiuni de intretinere si prevenire antiinghet

Panou comanda manual pentru montaj pe pardoseala cu butoane pentru 6 programe de spalare + butoane pentru utilizare manuala cu posibilitate de interventie asupra miscarilor in timpul ciclurilor de spalare + buton pentru descarcare apa pentru operatiuni de intretinere si prevenire antiinghet.

Kit cale de rulare tip Festone cu carucioare pe 2 stalpi

Aparatori laterale antistropi

Dibluri pentru fixare cale de rulare

2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor

Anexa 1.5 – Planul de afaceri

Ghidaj roti, 4 bucati x 6 metri fiecare Invertor pentru tranzlatia portalului controlata electronic Program pozitionare final ciclu spalare Program spalare dubite si microbuze Program spalare doar cabina Program antirupere oglinda pietonala si parasolar Kit antiinghet automat Kit incalzire pentru produse chimice 360 watt Pompa alimentare utilaj 2.2 kw, 200 l/min, 3.5 bar, inclus releu si intrerupator de siguranta

Functiunea echipamentului care se doreste a fi achizitionat este urmatoare:

Samponul este adaugat in forma de praf. O mare parte a detergentului se dizolva imediat si contribuie chimic la procesul de eliminare a murdariei. O parte mai mica a detergentului sunt microparticulele elastice, cu solubilitate intarziata, care ajung pe suprafata de curatat cu ajutorul jetului de apa cu inalta presiune si se comporta ca mii de „sfere minuscule de burete” eliminand si cea mai aderenta pelicula de murdarie fara efect abraziv. Microparticulele se dizolva si ele, dar cu intarziere, astfel nu raman urme de particule pe suprafata spalata, chiar daca nu s-a facut o clatire corespunzatoare. Dupa eliminarea murdariei si efectuarea clatirii cu apa curata, exista posibilitatea de a aplica un tratament de suprafata. In cadrul acestui proces aplicam o pelicula de ceara fierbinte, dezvoltata cu nanotehnologie, care va proteja stratul de lac de intemperiile mediului inconjurator. Suprafata masinii capata un strat protector optim, iar apa se scurge de pe suprafata lucioasa. In caz de ploaie, la actionarea stergatoarelor, ceara sintetica fierbinte, cu nanotehnologie, nu se manjeste pe parbriz. Ceara fierbinte un efect lucios stratului de lac si are si un efect puternic de respingere a murdariei. Resturile de insecte si alte materiale biologice nu adera astfel atat de tare de stratul de lac si nu dauneaza suprafetei. In acelasi timp protejeaza lacul de efectele nocive ale radiatilor UV. Ultima clatire se face cu apa normala sau demineralizata, la care se adauga si aditivi care ajuta la scurgerea apei si la uscare. Rezultatul este o suprafata stralucitoare fara pete. Jetul cu presiune inalta se administreaza pe suprafata cu ajutorul unei duze ceramice speciale. In consecinta spalarea auto self service este accesibila oricui si poate fi executata foarte usor de oricine. Se poate obtine o curatare perfecta, simplu si usor, fara sa fiti nevoiti sa cititi instructiunile de spalare sau sa studiati metodele de curatare. Experienta placuta data de masina curata este intensificata si de parfumul proaspat al suprafetei.

Fluxul tehnologic standard intr-o spalatorie auto este foarte scurt si simplu pentru ca presupune autoservirea clientilor. Asadar exista o persoana care primeste si verifica masinile ce urmeaza a fi spalate. In urma primirii si verificarii masinii se stabileste pretul serviciului prestat in functie de tarifele practicate de firma si de preferintele clientului. Urmeaza spalarea propriu-zisa a masinii, etapa in care clientul isi alege modul in care vrea sa- i fie imbunatatita estetic masina.

Fluxul tehnologic standard intr-o spalatorie auto clasica este urmatorul. Asadar exista o persoana care primeste si verifica masinile ce urmeaza a fi spalate.

2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor

Anexa 1.5 – Planul de afaceri

In urma primirii si verificarii masinii se stabileste pretul serviciului prestat in functie de tarifele practicate de firma si de preferintele clientului. Urmeaza spalarea propriu-zisa a masinii, etapa in care clientul isi alege modul in care vrea sa- i fie imbunatatita estetic masina.

Primirea masinii

vrea sa- i fie imbunatatita estetic masina. Primirea masinii Plata masinii spălate Spălarea masinii Predarea
Plata masinii spălate

Plata masinii spălate

Plata masinii spălate Spălarea masinii
Plata masinii spălate Spălarea masinii

Spălarea masinii

Spălarea masinii
masinii Plata masinii spălate Spălarea masinii Predarea masinii predarea masinii si pana la primirea
masinii Plata masinii spălate Spălarea masinii Predarea masinii predarea masinii si pana la primirea

Predarea masinii predarea masinii si pana la primirea acesteia poate varia de la

Timpul de asteptare al clientilor de la

45 de minute la 60-70 de minute, in functie de spalatorul auto, de gradul de murdarie al autoturismului, de calitatea materialelor folosite, etc. Si acest lucru fara a mai tine cont de timpul de asteptarea pentru predarea masinii, care poate ajunge in medie de pana la 30 min. Astfel, la o spalatorie clasica exista un timp de asteptare de minim 60 – 75 min.

In ceea ce priveste fluxul tehnologic

urmatorul:

standard intr-o spalatorie auto self service, acesta este

Achizitia Jetonului in functie de dorinte

acesta este Achizitia Jetonului in functie de dorinte Spalarea masinii la aproape de 0 timpul de
acesta este Achizitia Jetonului in functie de dorinte Spalarea masinii la aproape de 0 timpul de

Spalarea masinii la aproape de 0 timpul de asteptare, iar timpul pentru spalarea

La o spalatorie self service se elimina

masinii va fi redus la 10-15 min, comparativ cu 45 – 60 min.

daca este cazul, evidentiati caracterul inovativ al investitiei, concretizat prin inovarea de produs (bun sau serviciu) si/sau de proces. Descrieti efectele la nivelul productiei sau

prestarii de servicii ca urmare a implementarii solutiei inovative

Caracterul inovativ al investitiei se concretizeaza prin doua modalitati:

- Tehnologia inovatoare si respectarea instrucţiunilor de spălare garantează strălucirea si întreţinere perfectă a masinii.

- Consumul redus de materiale si de energie, transformand investitia intr-o investitie „EcoFriendly”

includeti, dupa caz: scheme ale fluxului tehnologic, scheme ale instalatiilor hidraulice,

2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor

Anexa 1.5 – Planul de afaceri

pneumatice, electrice, de automatizare, comunicatii, retele de combustibil, apa, iluminat si altele asemenea, precum si ale instalatiilor tehnologice; planse de montaj, cu indicarea geometrilor, dimensiunilor de amplasare, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj Vezi daca este cazul sau daca aveti_Nu stiu.

detaliati planificarea resurselor umane implicate in realizarea investitiei (implementarea

proiectului):

-

descrieti

echipa

care

gestioneaza

proiectul:

structura,

rolurile,

functiile,

responsabilitatile, relatiile functionale intre membrii echipei de proiect, expertiza Personalul angajat intr-o spalatorie auto nu are nevoie de o calificare anume, ci doar de o minima experienta in relatiile cu clientii si de cunoasterea sau insusirea modului de utilizare a echipamentelor si instalatiilor. Totusi, vom urmari cu prioritate recrutarea a cel putin unui angajat cu experienta anterioara in domeniu, avand grija sa punem accentul pe constitutia fizica si rezistenta la efort. Un efort deosebit va fi indreptat spre armonizarea relatiilor dintre angajati si promovarea colegialitatii. Recrutarea personalului se va face prin anunturi in presa scrisa (ex Monitorul de Roman).

Organigrama Resurselor Umane implicate este urmatoarea:

Servicii externalizate - Contabilitate Angajati SC MIHGEO COM SRL MANAGER Contabilitate Servicii Externalizate -
Servicii externalizate - Contabilitate Angajati SC MIHGEO COM SRL MANAGER Contabilitate Servicii Externalizate -
Servicii externalizate - Contabilitate Angajati

Servicii externalizate

- Contabilitate

Angajati

SC MIHGEO COM SRL MANAGER

Contabilitate

Servicii Externalizate

Contabilitate Servicii Externalizate
COM SRL MANAGER Contabilitate Servicii Externalizate - Manager – administratorul societatii - Spalator vehicule

- Manager – administratorul societatii

- Spalator vehicule - – 3 posturi

- Muncitor Necalificat – 1 post

Spalator vehicule (muncitori direct productivi) Cerinte

vehicule - – 3 posturi - Muncitor Necalificat – 1 post Spalator vehicule (muncitori direct productivi)
vehicule - – 3 posturi - Muncitor Necalificat – 1 post Spalator vehicule (muncitori direct productivi)
vehicule - – 3 posturi - Muncitor Necalificat – 1 post Spalator vehicule (muncitori direct productivi)
Spalator vehicule (muncitori direct productivi) Cerinte Spalator Vehicule Muncitor Necalificat Spalator Vehicule
Spalator vehicule (muncitori direct productivi) Cerinte Spalator Vehicule Muncitor Necalificat Spalator Vehicule
Spalator vehicule (muncitori direct productivi) Cerinte Spalator Vehicule Muncitor Necalificat Spalator Vehicule
Spalator vehicule (muncitori direct productivi) Cerinte Spalator Vehicule Muncitor Necalificat Spalator Vehicule
Spalator vehicule (muncitori direct productivi) Cerinte Spalator Vehicule Muncitor Necalificat Spalator Vehicule
Spalator Vehicule Muncitor Necalificat Spalator Vehicule Spalator Vehicule
Spalator Vehicule
Muncitor Necalificat
Spalator Vehicule
Spalator Vehicule

2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor

Anexa 1.5 – Planul de afaceri

- experienta profesionala : nu se cere

- studii: nivel gimnaziu

Responsabilitati:

- spalarea autoturismelor/autoutilitarelor clientilor externi

- mentinerea curateniei in cadrul parcului auto

- Pregateste spatiul si suprafetele pentru curatat si spalat

- Selecteaza utilajele si produsele pentru curatenie si spalare

- Verifica starea de functionare a echipamentelor de lucru

- Informeaza asupra defectarii echipamentelor de lucru

Muncitor Necalificat Cerinte

- experienta profesionala : nu se cere

- studii: nivel gimnaziu

Responsabilitati:

- executa lucrari de curatenie in imobilul;

- executa lucrari suplimentare necesare mentinerii curateniei si evacuarii gunoiului menajer din

imobilul;

- este direct raspunzator de indeplinirea intocmai a atributiilor si prevederilor sarcinilor de serviciu stabilite in prezenta fisa;

- este direct raspunzator de pastrarea bunurilor materiale sau de alta natura pe care le are in gestiune;

Sarcini:

- sa mature zilnic in incinta imobilului ;

- sa mature sau/si sa spele pe jos ori de cate ori este nevoie (cel putin o data pe zi);

- sa stearga praful si sa indeparteze panzele de paianjen ori de cate ori este nevoie in vederea mentinerii aspectului de curatenie a imobilului;

- sa spele geamurile imobilului ori de cate ori este nevoie in vederea mentinerii aspectului de

curatenie a imobilului;

- sa mentina curatenia;

- sa anunte de indata administratorul orice neregula constatata ;

- sa ia in primire toate materialele necesare asigurarii curateniei, avand obligatia - sa asigure pastrarea si utilizarea acestora in bune conditiuni;

- sa manifeste disponibilitate catre dialog, receptivitate, calm, tact in relatiile de serviciu;

- sa raspunda la toate solicitarile venite din partea administratorului pentru indeplinirea unor sarcini conforme fisei postului;

- sa manifeste grija deosebita in manuirea si utilizarea materialelor si echipamentelor pe care le are

in primire pentru a evita avarierea, distrugerea sau pierderea lor;

- sa fie cinstit, loial si disciplinat dand dovada in toate imprejurarile de o atitudine civilizata si corecta

fata de toate persoanele cu care vine in contact;

- sa respecte cu strictete regulile de protectie a muncii si P.S.I. din obiectivul unde desfasoara

serviciul;

- trebuie sa utilizeze, potrivit instructiunilor de utilizare a substantele periculoase, instalatiilor

,utilajele, masinile, aparatura si echipamentele de lucru.;

- sa acorde ajutor, atat cat este rational posibil, oricarui alt salariat, aflat intr-o situatie de pericol.

Angajatul va desfasura activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericole de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana proprie sau alti angajati, in conformitate cu pregatirea si instruirea in domeniul protectiei muncii primita de la angajatorul sau;

2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor

Anexa 1.5 – Planul de afaceri

detaliati planificarea resurselor umane implicate in operarea (exploatarea) investitiei:

- identificati si justificati necesarul de personal pentru faza de operare a investitiei. Daca este cazul, fundamentati cresterea previzionata a numarului mediu de salariati (stabilit ca indicator de realizare a proiectului)

Dupa realizarea investitiei planificarea resurselor umane in cadrul societatii nu va suferi modificari semnificative, in sensul in care societatea va desfasura aceslasi gen de activitate si va presta aceleasi servicii, doar mai repede si mai calitativ.

SC MIHGEO COM SRL MANAGER Contabilitate Marketing Servicii Externalizate Servicii Externalizate Responsabil
SC MIHGEO COM SRL
MANAGER
Contabilitate
Marketing
Servicii Externalizate
Servicii Externalizate
Responsabil
Spalator Vehicule
Spalator Vehicule
Spalator Vehicule
Casier
Muncitor
Logistica
Necalificat

Servicii externalizate

- Contabilitate

- Marketing

Angajati

- Manager – administratorul societatii

- Responsabil logistica – 1 post

- Spalator vehicule – 4 posturi

- Casier – 1 post

- Muncitor Necalificat – 1 post

Responsabil logistica

Cerinte

- studii superioare absolvite

- experienta in organizarea muncii, leadership

- capacitate decizionala, abilitati de a delega

- abilitati de planificare, viziune strategica

Responsabilitati:

- Asigura calitatea procesului de achizitie, subcontractori si servicii logistice

- Intocmeste si analizeaza cereri de oferta

- Negociaza cu furnizorii preturile de achizitie

- Dezvolta relatiile cu furnizorii

- Dezvolta relatiile cu clientii

2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor

Anexa 1.5 – Planul de afaceri

- Incheie acorduri cu furnizorii in conditii avantajoase

Spalator vehicule (muncitori direct productivi) Cerinte

- experienta profesionala : nu se cere

- studii: nivel gimnaziu

Responsabilitati:

- spalarea autoturismelor/autoutilitarelor clientilor externi

- mentinerea curateniei in cadrul parcului auto

- Pregateste spatiul si suprafetele pentru curatat si spalat

- Selecteaza utilajele si produsele pentru curatenie si spalare

- Verifica starea de functionare a echipamentelor de lucru

Casier

Cerinte

- Studii superioare absolvite

- Experienta in organizarea muncii

- Capacitate decizionala, abilitati de a delega

- Abilitati de comunicare si aspect placut

Responsabilitati:

-Raspunde de tinerea corecta si la zi a evidentei primare privind activitatile de incasari si plati prin casierie. -Intocmeste corect si la zi chitantele pentru sumele incasate de la clienti la vinzarea cu plata pe loc, conform facturilor intocmite. -Incaseaza sumele de bani de la clienti, prin numarare faptica, in prezenta acestora. -Intocmeste zilnic Registrul de casa fara corecturi, stersaturi sau taieturi, iar daca se fac totusi, din gresala, suma gresit trecuta se bareaza cu o linie si se semneaza de catre casierul care a efectuat corectura. -Preda zilnic in contabilitate primul exemplar din Registrul de casa, pentru operarea incasarilor in programul de contabilitate, impreuna cu exemplarul 1 al borderourilor-monetar si cu documentele de casa. -Ridica zilnic de la banca Extrasul de cont si il preda in contabilitate pentru a fi inregistrat. -Raspunde de depunerea integrala a numerarului incasat in fiecare zi la banca, in contul unitatii. -Respecta plafonul de casa, plafonul de plati/zi si incasarea maxima /client/zi, conform legislatiei in vigoare. -Tine evidenta cecurilor predate la banca in Registrul intern de evidenta a cecurilor de incasat, pe care il preda la Serviciul Financiar la sfirsitul lunii, impreuna cu borderoul de depunere a cecurilor (exemplarul vizat de banca). -Raspunde de exactitatea calculelor din documentele intocmite. -Elibereaza numerar din caserie numai pe baza unei Dispozitii de plata semnata de contabilul sef / manager. -Raspunde material si disciplinar pentru pagubele produse, daca prin fapta si in legatura cu munca a cauzat pagube materiale societatii. -Respecta cu strictete procedurile de lucru. -Are obligatia sa raporteze in scris conducerii direct si in timp util orice nereguli pe care le observa in modul de executare a sarcinilor ce revin oricarui angajat al societatii, indiferent de functia pe care o detine, daca din cauza acestor nereguli s-ar putea crea sau s-au creat deja prejudicii firmei.

Urmare a implementarii proiectului societatea MIHGEO COM SRL va avea nevoie in prima faza de cel

2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor

Anexa 1.5 – Planul de afaceri

putin cate o persoana cu urmatoarele functii, respectiv:

- Responsabil logistica

- Casier

- Inca un spalator vehicule.

Aceasta crestere de personal, inclusa in organigrama detaliata mai sus este sustinuta astfel:

- Responsabil logistica – Este necesar in vederea tinerii legaturii cu furnozorii de produse, in vederea mentinerii bunei functiuni in interiorul spalatorii, in realizarea de oferte pentru parcuri auto pentru incheierea de contracte avantajoase, etc.,

- Casier Este necesar postul de casier pentru tinerea evidentei si realizarea incasarilor tinand cont ca se preconizeaza o crestere a vanzarilor. De semenea, este necesara o persoana pentru vanzarea jetoanelor si predarea catre clienti

- Inca un spalator vehicule – Cresterea volumului de prestari de servicii de spalare auto va conduce la necesitatea inca unei persoane in cadrul societatii. Acest lucru este bazat pe gestiunea interna a societatii si pe experienta acumulata in domeniu de pana in prezent.

Modul in care se va realiza recrutarea, selectia si integrarea (pentru posturile nou create);

Recrutarea resurselor umane - Recrutarea este activitatea de identificare a persoanelor care au acele caracteristici solicitate de posturile vacante si de atragere a acestora in cadrul societatii.

Metode de recrutare - rezultatele recrutarii sunt puternic influentate de metoda folosita. Dintre metodele care urmeaza a fi practicate pentru recrutarea personalului – pentru posturile nou create mentionam:

Publicitatea;

Reteaua de cunostinte;

Cautarea persoanelor;

Activitatile de marketing.

Sursele de recrutare vor fi din zona locala (scoli profesionale, licee, universitati, propria intreprindere sau alte intreprinderi, oficii de munca si securitate sociala, etc.), sau din afara zonei locale (pe langa cele indicate mai sus, targuri de locuri de munca, asociatii profesionale, firme specializate, asociatii ale persoanelor cu handicap etc.). Criteriile de recrutare pot fi competenta, vechimea si potentialul de dezvoltare a candidatilor.

Selectia resurselor umane - selectia este procesul prin care se alege, conform unor criterii, cel mai potrivit candidat pentru a ocupa un anumit post.

Activitatile procesului de selectie in cadrul societatii MIHGEO COM SRL sunt:

Primirea;

Intervievarea si administrarea de teste solicitantilor;

Conducerea investigatiilor privind mediul din care provin solicitantii;

Programarea examinarilor medicale;

Plasarea noilor angajati;

Urmarirea integrarii lor;

Tinerea dosarelor si a rapoartelor adecvate.

Integrarea profesionala - integrarea profesionala este o faza ulterioara angajarii. Aceasta asigura asimilarea unei persoane in mediul profesional si adaptarea ei la cerintele grupului

2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor

Anexa 1.5 – Planul de afaceri

din care face parte. Modalitatea realizarii integrarii noilor angajati este urmatoarea:

Pregatirea noilor angajati;

Stabilirea informatiilor de care au nevoie noii angajati;

Precizarea responsabilitatilor pentru integrare;

Cunoasterea principiilor ce vor fi avute in vedere la integrarea profesionala.

Metode de integrare profesionala:

Instructaje;

Integrarea profesionala a unui nou angajat ia sfarsit atunci cand acesta este capabil sa indeplineasca in mod corect, sarcinile postului pe care il ocupa.

Descrierea modului in care va fi realizata fiecare activitate, persoanele responsabile, rezultatele preconizate si durata de realizare a acestora corelate cu calendarul activitatilor din graficul Gantt

Activitatea A: Amenajarea spatiului in care se va desfasura activitatea conform proiectului Justificare: Spatiul inchiriat trebuie sa fie adecvat activitatii desfasurate din punct de vedere al igienizarii, climatizarii, zugravirii, instalatii electrice etc. Indicatori de indeplinire: Spatiul in care firma isi desfasoara activitatea este pregatit pentru inceperea activitatii. Descrierea: Aceasta etapa consta in actiuni de amenajare a spatiului, de achizitie si dotare cu echipamente: realizarea structurii metalice precum si achizitia echipamentului pentru realizarea serviciilor se selfservice

Subactivitati:

A1. Realizarea planurilor de amenajare A2. Amenajarea spatiului A3. Lansarea cererii pentru echipamentele necesare A4. Evaluarea si selectarea ofertelor A5. Achizitionarea echipamentelor conform procedurii A6. Instalarea echipametelor achizitionate A7. Controlul si evidenta configuratiei logistice

Responsabili din partea echipei manageriale: managerul companiei. Riscurile semnificative: Intarzierea lucarilor de amenajare, absenta unor oferte adecvate in termenii fixati, cauze de forta majora. Planuri de rezerva pentru contracararea riscurilor: contractarea unor prestatori de servicii de amenajare interioara, contactarea unui numar mai mare de furnizori potentiali.

Activitatea B: Achizitionarea materiilor prime necesare Justificare: Pentru a-si incepe activitatea firma are nevoie de materiile prime necesare spalarii masinilor. Indicatori de indeplinire: Achizitionarea unor materii prime de calitate superioare si la preturi avantajoase. Descrierea: Aceasta etapa consta in actiuni de lansare a cererii, studiere a ofertei si achizitionarea materiilor prime necesare.

Subactivitati:

B1. Lansarea cererii pentru materiile prime necesare B2. Evaluarea si selectarea ofertelor

2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor

Anexa 1.5 – Planul de afaceri

B3. Achizitionarea materiilor prime conform procedurii Responsabili din partea echipei manageriale: managerul societatii. Riscurile semnificative: Achizitionarea unor materii prime de proasta calitate. Planuri de rezerva pentru contracararea riscurilor: contactarea altor furnizori de materii prime.

Activitatea C: Angajarea personalului Justificare: Asa cum mentionam mai sus, pentru desfasurarea activitatii in conditii optime este necesar ca societatea sa mai angajeze minim 3 oameni. Indicatori de indeplinire:Angajarea persoanelor potrivite si capabile precum si integrarea lor cu succes in structura societatii. Descrierea: In urma unor anunturi date prin intermediul revistei locale sau prin apelarea la cunostinte, la personalul deja existent sau prin marketing la nivel local se vor angaja persoanele necesare.

Subactivitati:

C1. Se da anunt in revista locala pentru angajare, cu detalierea cerintelor si a profilului candidatiolr C2. Se apeleaza la cunostinte pentru recomandari de persoane corespunzatoare cerintelor C3. Intervievarea candidatilor C4. Angajarea in proba a unui student C5. Instruirea angajatului Responsabili din partea echipei manageriale: managerul societatii. Riscurile semnificative: Sa nu gaseasca persoane potrivite pentru aceste posturi. Planuri de rezerva pentru contracararea riscurilor: apelarea la radio pentru angajarea de persoane capabile si responsabile.

Activitatea D: Realizarea unei campanii de lansare, promovare a activitatii Justificare: Pentru a incepe activitatea trebuie promovata aceasta activtate. Indicatori de indeplinire: Atragerea atentiei asupra activitatii acestei firme Descrierea: Realizarea unor pliante de lansare a activitatii, care sa contina informatii cu privire la locul de desfasurare, program, preturi practicate.

Subactivitati:

D1. Proiectarea campaniei de lansare, promovare a activitatii D2. Implementarea acestei campanii

Responsabili din partea echipei manageriale: managerul societatii. Riscurile semnificative: Dezinteresul populatiei fata de lansarea aceastei activitati. Planuri de rezerva pentru contracararea riscurilor: atragerea unor noi categorii de clienti.

Activitatea E: Prestarea servicilor de spalatorie Justificare: In urma pregatirii ultimelor detalii incepe prestarea servicilor de spalatorie. Indicatori de indeplinire: Prestarea servicilor de spalatorie conform planurilor stabilite anterior. Descrierea: Aceasta etapa consta in urmatoarele actiuni : primirea masinii, plata masinii spalate si curatate, spalarea propriu-zisa a masinii, predarea masinii.

Subactivitati:

E2. Prestarea servicilor conform procesului tehnologic prestabilit Responsabili din partea echipei manageriale: managerul societatii, salariatul.

2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor

Anexa 1.5 – Planul de afaceri

Riscurile semnificative: Intarzierea lansarii noii linii de spalatorie Planuri de rezerva pentru contracararea riscurilor: Amanarea activitatii de lansare.

3. Produsul /serviciul

Descrieti in detaliu produsul/ serviciul ce va fi oferit/prestat ca urmare a realizarii investitiei propuse in proiect:

Descrierea serviciului: ce reprezinta, ce nevoi satisface, care sunt materialele si echipamentele necesare prestarii serviciului, etape in procesul de prestare a serviciului, beneficii pentru clienti.

SC MIHGEO COM este o firma cu capital privat integral romanesc ce isi desfasoara activitatea in domeniul serviciilor de spalatorie auto,de asemenea in domeniul alimentatiei publice –bar cat si cel hotelier. In 2003 si-a inceput activitatea in domeniul alimentatiei publice apoi in 2005 a continuat cu o spalatorie de autoturisme iar in 2014 in cel hotelier. Cerintele pietei de spalatorie auto au crescut si astfel in 2013 s-a incheiat un contract de leasing cu firma Grenke Renting SRL in vederea achizitionarii unei linii automate de spalat camioane contract ce expira in 2018.

Tipul afacerii este acela al prestarii de servicii. Spalatoria va oferi clientilor sai urmatoarele tipuri de servicii: spalat exterior, curatat interior, degresat, polish, spalare motor, ceruire solida, curatat tapiterie.

Aceasta spalatorie vine cu un concept nou, acela al spalatoriei auto SELF SERVICE, prin utilizarea unei tehnologii de self clean. Sistemul este conceput pentru spalare exterioara ( cu operatori sau fara ) a autovehiculelor, intr-un timp limitat si consumuri specifice limitate.

Prin introducerea in panoul de comanda, din rampa de spalare, a unui jeton personalizat, clientul va avea posibilitatea de selectare a oricarui din urmatoarele programe :

1. Spalare/Clatire cu inalta presiune – recomandat 130 bari;

2. Samponare cu joasa presiune – recomandat ~ 20-30 bari;

3. Ceruire cu joasa presiune - recomandat ~ 20-30 bari.

In acest mod se va veni in intampinarea clientilor ocupati, care nu au timp sa stea mult timp in asteptare la spalatorie.

Spalatoria se va adresa, in principal, urmatoarelor trei grupe de clienti: proprietari individuali de masini, dealeri auto si afaceri locale care poseda flota de masini. Clientii sunt atat persoane fizice, cat si persoane juridice, din toate categoriile sociale. Spalatoria are contracte cu firme importante de pe piata locala, ceea ce ii asigura posesorului o din ce in ce mai mare cifra de afaceri. Cele mai cautate servicii sunt: spalarea interioara, exterioara. De curand, cosmetica auto a devenit una dintre serviciile la care apeleaza din ce in ce mai multi clienti. Sunt insa si servicii la care soferii nu apeleaza decat foarte rar. La spalarea motorului, de exemplu, nu se apeleaza decat in cazul in care proprietarul masinii doreste sa isi vanda automobilul. Si asta pentru ca dealerii auto nu o recomanda.

2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor

Anexa 1.5 – Planul de afaceri

Ceea ce ne va deosebi de ceilalti competitori va fi calitatea serviciilor si serviciul self service pe care nici o alta spalatorie din zona nu ii ofera.

Preturile practicate vor fi preturile pietei. Se vor practica insa reduceri de pret cantitative si pentru contracte cu firme, in incercarea de a fideliza clientii. Se va incerca sa incheiem cat mai multe contracte cu firmele care detin flota auto si cu dealeri auto.

Statistica ACEA arata ca, in primul trimestru al acestui an, inmatricularile de autoturisme noi din Europa au crescut cu 8,2%, pana la 4,25 milioane de unitati. In acelasi timp, in Romania piata a crescut cu nu mai putin de 27,5% pana la 22.276 unitati. Cresterea impresionanta a pietei romanesti, este mult mai mare decat cele statele vecine precum Bulgaria (+22,4%), Ungaria (+23,6%). Doar Grecia, cu o crestere a pietei cu 37,7%, pana la 21.197 unitati, a depasit Romania din acest punct de vedere, In ciuda volumului inca mic al pietei autoturismelor noi din Romania, majorarea din primul trimestru arata ca eliminarea timbrului de mediu nu a avut efecte majore asupra acestei zone, singurul factor negativ fiind accesul pe sosele al unor vehicule vechi, depasite din punct de vedere tehnic. In cazul in care Registrul Auto Roman (RAR) isi face insa datoria si nu va permite inmatricularea unor automobile extrem de poluante sau cu defecte majore care pot afecta siguranta circulatiei, interpretarea tragica a cresterii inmatricularilor de vehicule de ocazie nu ramane decat un subiect „la moda”.

Cnform DRPCIV (Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor) in primul trimestru au fost inmatriculate in Romania si 128.123 autoturisme de ocazie, in crestere cu 98,06% fata de perioada similara din 2016.

Materialele folosite pentru prestarea serviciului:

Centralizarea consumurilor cu materialele consumabile:

Nr. Crt

Material Consumabil

Consum / Spalare

1

Detergent

165 grame

2

Ceara

30

grame

3

Parfum sanitizant

30

grame

4

Alte materiale consumabile

30 bucati / luna

Prezentati, unde este aplicabil, modul in care tehnologiile noi, moderne vor fi utilizate in producerea/mentinerea/dezvoltarea produsului/serviciului.

Tehnologie Self-Service “Ideal” este o tehnologie nou si inivativa, menita sa creasca

calitatea serviciilor prestate si sa atraga cat mai multi clienti.

Programe in configuratia de baza:

Program 1: Pulverizare detergent cu joasa presiune.

Program 2: Spalare / Clatire cu inalta presiune.

Program 3: Pulverizare ceara cu joasa presiune.

Program polish Program spalare sub caroserie Sistem osmoza + dedurizare pentru 4 piste

2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor

Anexa 1.5 – Planul de afaceri

Compresor aer 100 l Schimbator de jetoane Gemini Aspirator dublu self-service + 2 brat + 2 kit parfum Portal camioane Cambus

Program pozitionare final ciclu spalare Program spalare dubite si microbuze Program spalare doar cabina Program antirupere oglinda pietonala si parasolar Kit antiinghet automat Kit incalzire pentru produse chimice 360 watt Pompa alimentare utilaj 2.2 kw, 200 l/min, 3.5 bar, inclus releu si intrerupator de siguranta

Functiunea echipamentului care se doreste a fi achizitionat este urmatoare:

Samponul este adaugat in forma de praf. O mare parte a detergentului se dizolva imediat si contribuie chimic la procesul de eliminare a murdariei. O parte mai mica a detergentului sunt microparticulele elastice, cu solubilitate intarziata, care ajung pe suprafata de curatat cu ajutorul jetului de apa cu inalta presiune si se comporta ca mii de „sfere minuscule de burete” eliminand si cea mai aderenta pelicula de murdarie fara efect abraziv. Microparticulele se dizolva si ele, dar cu intarziere, astfel nu raman urme de particule pe suprafata spalata, chiar daca nu s-a facut o clatire corespunzatoare. Dupa eliminarea murdariei si efectuarea clatirii cu apa curata, exista posibilitatea de a aplica un tratament de suprafata. In cadrul acestui proces aplicam o pelicula de ceara fierbinte, dezvoltata cu nanotehnologie, care va proteja stratul de lac de intemperiile mediului inconjurator. Suprafata masinii capata un strat protector optim, iar apa se scurge de pe suprafata lucioasa. In caz de ploaie, la actionarea stergatoarelor, ceara sintetica fierbinte, cu nanotehnologie, nu se manjeste pe parbriz. Ceara fierbinte un efect lucios stratului de lac si are si un efect puternic de respingere a murdariei. Resturile de insecte si alte materiale biologice nu adera astfel atat de tare de stratul de lac si nu dauneaza suprafetei. In acelasi timp protejeaza lacul de efectele nocive ale radiatilor UV.

Ultima clatire se face cu apa normala sau demineralizata, la care se adauga si aditivi care ajuta la scurgerea apei si la uscare. Rezultatul este o suprafata stralucitoare fara pete. Jetul cu presiune inalta se administreaza pe suprafata cu ajutorul unei duze ceramice speciale. In consecinta spalarea auto self service este accesibila oricui si poate fi executata foarte usor de oricine. Se poate obtine o curatare perfecta, simplu si usor, fara sa fiti nevoiti sa cititi instructiunile de spalare sau sa studiati metodele de curatare. Experienta placuta data de masina curata este intensificata si de parfumul proaspat al suprafetei.

Fluxul tehnologic standard intr-o spalatorie auto este foarte scurt si simplu pentru ca presupune autoservirea clientilor. Asadar exista o persoana care primeste si verifica masinile ce urmeaza a fi spalate. In urma primirii si verificarii masinii se stabileste pretul serviciului prestat in functie de tarifele practicate de firma si de preferintele clientului. Urmeaza spalarea propriu-zisa a masinii, etapa in care clientul isi alege modul in care vrea sa-i fie imbunatatita estetic masina.

2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor

Anexa 1.5 – Planul de afaceri

Fluxul tehnologic standard intr-o spalatorie auto clasica este urmatorul. Asadar exista o persoana care primeste si verifica masinile ce urmeaza a fi spalate. In urma primirii si verificarii masinii se stabileste pretul serviciului prestat in functie de tarifele practicate de firma si de preferintele clientului.

Urmeaza spalarea propriu-zisa a masinii, etapa in care clientul isi alege modul in care vrea sa-i fie imbunatatita estetic masina.

Primirea masinii

vrea sa-i fie imbunatatita estetic masina. Primirea masinii Plata masinii spălate Spălarea masinii Predarea
Plata masinii spălate

Plata masinii spălate

Plata masinii spălate Spălarea masinii
Plata masinii spălate Spălarea masinii

Spălarea masinii

Spălarea masinii
masinii Plata masinii spălate Spălarea masinii Predarea masinii predarea masinii si pana la primirea
masinii Plata masinii spălate Spălarea masinii Predarea masinii predarea masinii si pana la primirea

Predarea masinii predarea masinii si pana la primirea acesteia poate varia de la

Timpul de asteptare al clientilor de la

45 de minute la 60-70 de minute, in functie de spalatorul auto, de gradul de murdarie al autoturismului, de calitatea materialelor folosite, etc. Si acest lucru fara a mai tine cont de timpul de asteptarea pentru predarea masinii, care poate ajunge in medie de pana la 30 min. Astfel, la o spalatorie clasica exista un timp de asteptare de minim 60 – 75 min.

In ceea ce priveste fluxul tehnologic

urmatorul:

standard intr-o spalatorie auto self service, acesta este

Achizitia Jetonului in functie de dorinte

acesta este Achizitia Jetonului in functie de dorinte Spalarea masinii la aproape de 0 timpul de
acesta este Achizitia Jetonului in functie de dorinte Spalarea masinii la aproape de 0 timpul de

Spalarea masinii la aproape de 0 timpul de asteptare, iar timpul pentru spalarea

La o spalatorie self service se elimina

masinii va fi redus la 10-15 min, comparativ cu 45 – 60 min.

Descrieti modul in care investitia contribuie la extinderea gamei de produse/servicii, specializarea produselor oferite, patrunderea pe o piata necunoscuta, largirea domeniului de activitate.

Pe langa serviciile de spalatorie auto selfservice, prin implementarea proiectului si realizarea investitiei societatea urmeaza sa poata presta si urmatoarele servicii, adiacente:

2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor

Anexa 1.5 – Planul de afaceri

- Spalare dubite si microbuze

- Spalare doar cabina

4. Strategia de marketing

Identificati piata tinta:

Descrieti segmentul de piata/ grupul tinta caruia se adreseaza serviciul/ produsul rezultat in urma investitiei Evolutia pietei in acest domeniu trebuie corelata cu tendintele de pe piata autoturismelor. Aceste tendinte sunt ascendente , inregistrindu-se cresteri de la an la an in cea ce priveste numarul autovehiculelor vindute in tara noastra, dar si in localitatea Roman. Aceasta evolutie pozitiva se datoreaza cresterii accentuate a numarului de autovehicule importate , mai ales ca urmare a variatei de achizitionare a acestora in sistem leasing. Statistica ACEA arata ca, in primul trimestru al acestui an, inmatricularile de autoturisme noi din Europa au crescut cu 8,2%, pana la 4,25 milioane de unitati. In acelasi timp, in Romania piata a crescut cu nu mai putin de 27,5% pana la 22.276 unitati. Cresterea impresionanta a pietei romanesti, este mult mai mare decat cele statele vecine precum Bulgaria (+22,4%), Ungaria (+23,6%). Doar Grecia, cu o crestere a pietei cu 37,7%, pana la 21.197 unitati, a depasit Romania din acest punct de vedere, In ciuda volumului inca mic al pietei autoturismelor noi din Romania, majorarea din primul trimestru arata ca eliminarea timbrului de mediu nu a avut efecte majore asupra acestei zone, singurul factor negativ fiind accesul pe sosele al unor vehicule vechi, depasite din punct de vedere tehnic. In cazul in care Registrul Auto Roman (RAR) isi face insa datoria si nu va permite inmatricularea unor automobile extrem de poluante sau cu defecte majore care pot afecta siguranta circulatiei, interpretarea tragica a cresterii inmatricularilor de vehicule de ocazie nu ramane decat un subiect „la moda”.

Cnform DRPCIV (Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor) in primul trimestru au fost inmatriculate in Romania si 128.123 autoturisme de ocazie, in crestere cu 98,06% fata de perioada similara din 2016.

In consecinta si numarul spalatoriilor pentru masini a crescut. La fel de adevarat este insa ca multe dintre acestea au avut o durata de viata redusa , datorita unei planificari defectuase , care nu a corespuns realitatii . De aceea apare necesitatea dimensionari cât mai realiste a cererii prezente si viitoare , pentru a nu exista surprize neplacute determinate de supraaprecierea acesteia. Trendul pietei. Atât previziunile pe termen scurt, cât si pe termen lung indica un trend crescator al acestei activitati, in directa corelatie cu evolutia previzionata a economiei nationale. Aceleasi studiu publicat de agentia de monitorizare a tendintelor de consum arata ca, persoanele cu venit cel putin mediu vor dori si vor fi nevoite conform legi circulatiei pe drumurile publice sa apeleze la acest tip de servici. Din punctul de vedere al posibilitatilor financiare, clientii care apeleaza la aceste servicii se incadreaza in categoria celor cu venituri medii sau superioare, in primul rând pentru faptul ca detin autoturisme , iar in al doilea rând pentru ca sunt dispusi sa plateasca pentru o treaba pe care ar putea sa o faca ei insisi. Din punct de vedere al concurentei se observa diverse spalatorii auto in zona Valcea, dar cu o alta amplasare fata de cea a firmei SC MIHGEO COM SRL.

Serviciile de spalatorie au avut si vor avea intodeauna o piata foarte favorabila, dovada multitudinea

2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor

Anexa 1.5 – Planul de afaceri

unitatilor de profil din tara si din strainatate. Un studiu de piata efectuat de firma “Clean&Clean“ a relevat faptul ca cel mai mare obstacol in calea apelarii la acest tip de servicii il constituie lipsa de transparenta a preturilor, ceea ce nu este relevant in cazul nostru, deoarece preturile fixate de noi sunt printre cele mai mici de pe piata.

Firma noastra si propune sa ofere servicii pentru satisfacerea clientilor in ceea ce priveste spalarea rapida, in conditii igienice deosebite si la preturi accesibile.

Obiectivul firmei este sa vina in intampinarea unei nevoi reale a locuitorilor din apropiere si din localitatile din apropiere si sa ofere solutia (pentru o astfel de nevoie), prin deservirea la timp si in cel mai scurt timp. Acest serviciu include pe de o parte colectarea comenzilor de catre personalul firmei, a rufelor din fiecare camin, cu specificarea “incarcaturii“ fiecarui pachet. Va exista o chitanta si un bon pentru fiecare pachet la preluarea de catre personal si in acelasi timp la livrarea pachetului se va intocmi o fisa de primire.

Dimensiunea pietei tinta (marimea pietei tinta si tendintele de evolutie pe orizontul de operare al obiectivului); Identificati aria geografica de acoperire a produsului/ serviciului Din punctul de vedere al posibilitatilor financiare, clientii care apeleaza la aceste servicii se incadreaza in categoria celor cu venituri medii sau superioare, in primul rând pentru faptul ca detin autoturisme, iar in al doilea rând pentru ca sunt dispusi sa plateasca pentru o treaba pe care ar putea

sa

o faca ei insisi. Ei sunt atât persoane fizice, cât si firme.

In

ceea ce priveste preferintele clientilor, trebuie precizat ca cererea are o importanta componenta

geografica, de aici si importanta pozitionarii corecte a spatiului in care urmeaza sa se desfasoare activitatea. Pozitia spalatorie societatii MIHGEO COM SRL este favorabila acestei activitati, fiind amplasata langa un drum cu trafic intens.

Piata spalatoriilor auto este in plina dezvoltare. Daca acceptam limitarea concurentei in plan geografic, rezulta ca orice firma trebuie sa se compare in primul rând cu societatile de acelasi profil, localizate in imediata apropiere.

O concurenta puternica este exercitata si de majoritatea benzinariilor, care ofera serviciul de

spalatorie auto, fie integral (exterior, interior, motor) prin intermediul unor unitati specializate, fie se limiteaza la spalatul si curatatul parbrizelor.

O componenta aparte a concurentei, dar care nu poate fi trecuta cu vederea, o constituie acele

persoane care spala masini in schimbul unor sume foarte mici de bani si chiar spalatorii de parbrize

care pot fi intalniti in multe dintre intersectii.

Analizând principalii competitori de pe piata putem trage urmatoarele concluzii:

• Prezenta unor companii puternice si de renume in domeniul petrolier care si-au exins

activitatea si la spalarea autoturismelor (OMV, Petrom) cu infrastructura si echipamente moderne

• Media angajatilor care presteaza serviciile efective se situeaza in jurul valorii 8, impartiti in 2

schimburi

• Se practica tarife diferentiate atât in functie de tipul masinii (autoturisme, autoutilitare,

jeepuri etc) cât si in functie de partea curatata (interior, exterior)

• Exista o serie de servicii auxiliare prestate, cum ar fi: curatat geamuri (cu solutie), silicon,

curatat portbagaj (sters praf, aspirat), tratament ceara, spalat motor, curatat jante, curatat tapiserie

• Unele tarife sunt negociabile (de exemplu la tapiserie, in functie de stare)

Aria celor interesati de acest serviciu este mare, iar motive sunt suficiente si bine intemeiate: lipsa timpului care ar trebui alocat acestei indeletniciri, lipsa aparatelor necesare pentru spalarea masinii, probleme de sanatate si siguranta obtinerii unui serviciu de calitate.

2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor

Anexa 1.5 – Planul de afaceri

Odata cu aceasta investitie, când vom largi spatiul comercial, aceasta insemnând ca se vor putea spala mai multe masini odata si intr-un timp mult mai scurt, piata potentiala va fi mult mai mare putând fi constituita de masinile taximetristilor, si a diferitelor intreprinderi, prin semnarea maimultor contracte avantajoase pentru ambele parti. Concurenta este destul de slaba având in vedere ca in apropiere exista doar 4 alte spalatorii si niciuna automata.

Analizati stadiul actual al pietei – nevoi si tendinte

Evolutia pietei auto a cunoscut in ultimii ani o puternica crestere, inregistrandu-se sporiri de la an la

an in ceea ce priveste numarul autovehiculelor vandute in tara noastra. Aceasta evolutie pozitiva se datoreaza cresterii accentuate a numarului de autovehicule importate, mai ales ca urmare a variantei de achizitionare a acestora in sistem leasing.

Piata spalatoriilor auto este in plin avant si se prevedere inscrierea intru-un trend ascendent si in viitor datorita dezvoltarii pietei auto si a cresterii nivelului de trai a populatiei.

Astfel ca societatea SC MIHGEO COM SRL si-a propus sa investeasca in achizitia unei tehnologii pentru prestarea de servicii self service care sa atraga mai multi clienti si sa surclaseze concurenta. Sistemul dorit este conceput pentru spalare exterioara ( cu operatori sau fara ) a autovehiculelor, intr-un timp limitat si consumuri specifice limitate.

Timpul dedicat programului de spalare / jeton se poate preseta in functie de valoarea monetara acordata jetonului. Orice introducere a unui jeton este contorizata si limiteaza consumurile specifice de apa, curent electric, detergent, ceara, etc. ( exemplu : pentru un timp acordat unui jeton cu o valoare monetara de 10 Ron poate fi de 10 minute din care 120 secunde reprezinta samponarea cu detergent si 80 de secunde ceruire, restul de timp acordat reprezinta spalare/clatire. Acest timp si consumuri specifice sunt suficiente si necesare pentru spalarea exterioara a oricarui tip de autovehicul indiferent de marimea si gradul de murdarie de pe suprafata acestuia. Prin achizitia noii tehnologii s-ar imbunatati serviciile prestate, in primul rand prin faptul ca nu mai este necesar ca clientii sa stea sa astepte spalatul masinii ore in sir.

Potentialii clienti

- Posesorii de autoturisme, persoane fizice

- Firme si institutii publice Concurenta

- Firme cu profil similar

Analizati potentialul de crestere a pietei

Vanzarile de autovehicule au inregistrat in 2016 o crestere generala de 20,2%, pana la 120.591 de unitati, comparativ cu 2015, potrivit datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor din Romania (APIA). Aceasta crestere vine dupa ce in 2015 a fost inregistrat un avans al vanzarilor de 21,5%, astfel incat piata a crescut cu 46% fata de minimul inregistrat in 2014, cand au fost comercializate 82.600 de unitati. In Romania s-au vandut 98.325 de unitati, ceea ce reprezinta 81,5% din total, in crestere cu 18,7% fata de 2013. Vehiculele comerciale au inregistrat un avans de 27%, pana la 22.266 de bucati.

Piata auto romaneasca incepe in 2017 cu cifre curioase deoarece este pentru prima data in multi ani cand piata de masini noi este aproape de egalitate cu piata masinilor rulate de import, pana acum

2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor

Anexa 1.5 – Planul de afaceri

aceasta din urma fiind de circa 3 ori mai mare. Vanzarile de masini noi au crescut cu 21% in ianuarie, fata de aceeasi luna din 2016, iar inmatricularile de masini la mana a doua aduse din alte tari au scazut cu 53%. Iata cifrele detaliate si cum s-a ajuns aici.

Concret, in ianuarie 2017 au intrat in circulatie 7.059 masini noi (+21%) si 7.708 masini rulate provenite din import (-53%). Aceasta situatie este generata de eliminarea timbrului de mediu de la 1 februarie, fapt care a condus catre un fenomen de asteptare in randul celor care vor sa inmatriculeze o masina la mana a doua provenita din alta tara.

In mod traditional raportul dintre masini noi vs. masini rulate provenite din import este de 1:3, insa, iata, in ianuarie, suntem aproape de un raport 1:1. Primele semnale arata ca inmtricularile de masini rulate de import s-au „mutat” in februarie, pentru a evita plata timbrului de mediu, ceea ce inseamna ca cifrele isi vor reveni la „valorile consacrate” in urmatoarele luni. Deloc surprinzator, in februarie numarul de masini rulate inmatriculate pentru prima data in Romania va exploda, date fiind toate cele de mai sus.

Piata de reinmatriculari (schimbari de proprietar) pentru masinile care sunt deja inmatriculate in Romania a ramas relativ stabila in ianuarie: 17.353 unitati (+7,6%).

Eliminarea timbrului de mediu de la 1 februarie 2017 a inceput sa genereze cozi semnificative la Registrul Auto Roman (RAR) si la inmatriculari (DRPCIV) si este de asteptat ca situatia sa se mentina astfel si in martie si aprilie – pana cand toti cei care au asteptat eliminarea timbrului de mediu isi vor putea desfasura tranzactiile auto.

Descrieti factorii economici, politici, legislativi, tehnologici, sociali care au o influenta directa asupra dinamicii sectorului/ domeniului de activitate vizat Factorii care pot influenta domenul de activitate vizat, respectiv domeniul auto sunt urmatorii:

Factori economici:

Intre factorii economici ai mediului ambiant extern pot fi mentionati: piata, puterea de cumparare, nivelul si ritmul dezvoltarii economice, potentialul financiar. Piata interna si externa influenteaza intreprinderea productiva pentru ca pe baza studiului cererii aceasta isi va stabili produsele ce urmeaza a fi fabricate, cit va produce, pentru cine, calitatea, pretul produselor, precum si elemente ale strategiei acesteia.

Potentialul financiar al unei tari influenteaza activitatea unei intreprinderi in sensul ca un potential ridicat va favoriza activitatea intreprinderilor si invers. Ridicarea activitatii colective, invatamintului, culturii, a sanatatii ocrotive influenteaza activitatea firmelor.

Pe de alta parte o activitate eficienta desfasurata in cadrul intreprinderilor, a institutiilor de invatamint, in cercetare, contribuie la cresterea potentialului financiar al mediului national respectiv.

Prin intermediul factorilor economici se realizeaza un schimb permanent organizatie – firma – mediu; aceasta interdependenta trebuie cunoscuta, analizata si influentata in mod favorabil de managementul firmei, organizatiei.

Factorii tehnici si tehnologici sunt reprezentati in principal de nivelul tehnic al echipamentelor,

masinilor,

nivelul

utilajelor,

instalatiilor

furnizate

intreprinderilor

din

tara

sau

din

strainatate,

tehnologiilor

folosite,

numarul

si

nivelul

licentelor

si

brevetelor

inregistrate,

capacitatea

de

documentare si inovare s.a.

2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor

Anexa 1.5 – Planul de afaceri

nivelul

productivitatii, costului de productie, calitatea productiei, nivelul profitului; in general rezultatele economice finale ale intreprinderii.

Mediul

ambiant

tehnic,

tehnologic

prin

ansamblul

factorilor

specifici

influenteaza

Acesti factori au o influenta crescinda ca urmare a accelerarii uzurii morale a tehnologiilor, a reducerii duratei de aplicare a cunostintelor in toate domenii de activitate.

Analizind dotarea tehnica si tehnologica utilizata de intreprindere in comparatie cu alte intreprinderi din tara si din strainatate, cu obiect de activitate similar, se poate constata ca aceasta se afla la un nivel egal, peste sau sub nivelul acestora, in special in momentul implementarii proiectului si achizitiei noii linii de self service.

Factorii socio-culturali

Raportul dintre populatia urbana si cea rurala;

Nivelul de dezvoltare al invatamintului;

Nivelul de ocrotire al sanatatii;

Ponderea si calitatea activitatilor cultural artistice;

Mentalitatea

In cadrul societatilor in care ponderea cea mai mare o detine populatia rurala, in general cu un nivel de calificare redus, activitatea intreprinderii este influentata negativ sub aspectul calitatii productiei, nivelul productivitatii muncii, in general prin prisma eficientei economice si invers.

Nivelul de dezvoltare al invatamintului favorizeaza pregatirea fortei de munca si implicit eficienta activitatii unei intreprinderi. (Ex: un invatamint tehnic inalt calitativ reprezinta premisa favorabila cresterii numarului de inventii, inovatii si aplicarea acestora in activitati productive si invers).

Identificati clienti existenti si potentiali: in functie de piata de desfasurare (intern, extern), volumul vazarilor, produse/ grupe de produse (detalii suplimentare vor fi solicitate la elaborarea previziunilor financiare). Analiza necesitatilor clientilor existenti si potentiali

Potentialii clienti identificati sunt reprezentati de:

- Posesorii de autoturisme, persoane fizice

- Firme si institutii publice

Din analiza pietei locale realizata de catre managerul societatii a reiesit o necesitate cu privire la prestarea de servicii calitative intr-un timp mai redus.

Analiza mediului concurential care va cuprinde: Principalii concurenti, ponderea lor pe piata, punctele tari si punctele slabe ale produsului/serviciului dvs. comparativ cu cel al competitorilor (directi si indirecti); pozitionarea in mediul concurential (daca este cazul) prin listarea amenintarilor provenite de la noii veniti, de la produsele de substitutie, din partea concurentilor, explicarea puterii de negociere a furnizorilor si clientilor, bariere de intrare (brevete, marci private, tehnologii etc.). Se va specifica tipul de cercetare folosit:

investigarea surselor statistice si/sau colectarea informatiilor prin cercetare directa.

Infiintata in 2003 SC MIHGEO COM este o firma cu capital privat integral romanesc ce isi desfasoara activitatea in domeniul serviciilor de spalatorie auto,de asemenea in domeniul alimentatiei publice –bar cat si cel hotelier. In 2003 si-a inceput activitatea in domeniul alimentatiei publice apoi in 2005 a continuat cu o

2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor

Anexa 1.5 – Planul de afaceri

spalatorie de autoturisme iar in 2014 in cel hotelier. Cerintele pietei de spalatorie auto au crescut si astfel in 2013 s-a incheiat un contract de leasing cu firma Grenke Renting SRL in vederea achizitionarii unei linii automate de spalat camioane contract ce expira in 2018.

Astfel societatea are experienta liniilor automate de spalat, chiar daca doar in ceea ce priveste camioanele. In conditiile unei concurente aflata la cativa km in localitatea Tutulesti, unde exista cel putin patru spalatorii auto: Alex, Eugen, dar niciuna automata, SC MIHGEO COM incearca sa mentina un standard ridicat al calitatii oferind servicii de spalat auto 24 din 24 de ore. Angajatii sunt instruiti in utilizarea liniei de spalat automata, avand Protectia muncii efectuata lunar.

In ceea ce priveste veniturile in ipoteza fara investitie, acestea au fost estimate pe baza urmatoarelor ipoteze:

- Societatea ar continua sa presteze servicii ca pana in prezent, respectiv servicii de spalatorie manuala, pentru autoturisme si servicii de self service (spalatorie automata ) pentru camioane

- Veniturile ar putea sa scada tinand cont de concurenta aflata la doar cativa kilometri;

- Costurile sunt mult mai mari, atat in ceea ce priveste consumul de materiale cat si consumul

de energie si apa,

Avantajele competitive ale obiectivului proiectului (cum se evidentiaza calitatile, beneficiile si avantajele noilor activitati/produse /procese/servicii ce vor rezulta in urma implementarii proiectului pentru care se solicita finantare, fata de cel al competitorilor)

Societatea SC MIHGEO COM SRL si-a propus sa investeasca in achizitia unei tehnologii pentru prestarea de servicii self service care sa atraga mai multi clienti si sa surclaseze concurenta. Sistemul dorit este conceput pentru spalare exterioara ( cu operatori sau fara ) a autovehiculelor, intr-un timp limitat si consumuri specifice limitate.

Timpul dedicat programului de spalare / jeton se poate preseta in functie de valoarea monetara acordata jetonului. Orice introducere a unui jeton este contorizata si limiteaza consumurile specifice de apa, curent electric, detergent, ceara, etc. ( exemplu : pentru un timp acordat unui jeton cu o valoare monetara de 10 Ron poate fi de 10 minute din care 120 secunde reprezinta samponarea cu detergent si 80 de secunde ceruire, restul de timp acordat reprezinta spalare/clatire. Acest timp si consumuri specifice sunt suficiente si necesare pentru spalarea exterioara a oricarui tip de autovehicul indiferent de marimea si gradul de murdarie de pe suprafata acestuia.

Prin achizitia noii tehnologii s-ar imbunatati serviciile prestate, in primul rand prin faptul ca nu mai este necesar ca clientii sa stea sa astepte spalatul masinii ore in sir.

AVANTAJELE SPALATORIEI AUTO SELF SERVICE

1. Spre deosebire de spalatoriile manuale, nu trebuie sa astepte ore in sir pana ajungi la rand;

2. In doar 6-7 minute masina este spalata;

3. Spre deosebire de spalatoriile utomate cu perie, suprafata de lac nu va avea zgarieturi;

4. Masina proaspat spalata nu va fi patata dupa uscare;

5. Masina poate fi curatata complet dupa bunul plac sau in functie de necesitati;

6. Utilizarea echipamentelor este facila;

7. Instructiuni foarte simple de folosire;

8. Pot fi spalate toate tipurile de autoturisme, jeepuri, microbuze, motociclete etc;

2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor

Anexa 1.5 – Planul de afaceri

10. Metode de plata diverse (monezi/abonament/bancnote/fise);

11. Se vor folosi echipamente noi, de ultima generatie;

Descrieti obiectivele generale de marketing

acestea deriva din obiectivele generale ale entitatii, prin ele urmarindu-se pastrarea echilibrului intre produse si piete in general (de exemplu : vanzarea produselor existente, comercializarea unor produse existente pe segmente noi de piata si dezvoltarea de produse noi pe segmente de piata noi), si, in particular, pot fi si obiective legate de aspecte ce tin de promovare, resurse umane, preturi etc. Obiectivele trebuie sa fie corelate cu rezultatele analizei situatiei existente si trebuie sa indeplineasca modelul SMART: Specific; Masurabil; Realizabil; Realist, pe o anumita perioada de Timp

Obiectivele prevazute

Obiective pe termen scurt promovarea sevciilor acestei firme crearea unor pachete de servicii avantajoase pentru clienti achizitionarea echipamentului de selfservice realizarea structuri metalice pentru functionarea echipamentului in conditii optime

angajarea personalului necesar

Obiective pe termen lung largirea spatiului comercial cresterea cu 50% a profitului in urmatorul an cresterea numarului de angajati cu pana la 5 noi angajati in urmatorii doi ani

Obiective calitative largirea gamei de servicii oferite clientilor introducerea programului non – stop

Obiective cantitative cresterea profitului cu 50% in anul urmator cresterea cotei de piata la 20% la nivelul municipiului Valcea in urmatorii doi ani achizitionarea de echipamente si instalatii perfomrante pentru dotarea si amenajarea spatiilor comerciale

Descrieti strategia (strategiile) de marketing (caile de urmat pentru atingerea obiectivelor de marketing)

in cadrul planului de marketing pot fi strategii de piata si strategii corespunzatoare fiecarui element al mix-ului de marketing (produs, pret, distributie si promovare).

Strategiile de marketing vor fi descrise pentru fiecare dintre elementele mixtului de marketing, si anume:

- strategia de produs (se va descrie amanuntit produsul/serviciul, mentionandu-se caracteristicile si avantajele pe care le ofera clientilor);

- strategia sau politica de pret (se vor analiza urmatoarele elemente de determinare a pretului: costurile implicate, aprecierile clientilor fata de produsul/serviciul oferit, preturile practicate de catre competitori, elasticitatea cererii pentru produsul/serviciul oferit);

- strategia de vanzari si distributie (metode de vanzare si canale de distributie);

2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor

Anexa 1.5 – Planul de afaceri

- strategia de promovare si relatii publice (se va urmari efectul dorit in promovare, costurile pe care le implica promovarea, mesajul ce va genera efectul dorit, mass- media ce vor fi utilizate si analiza rezultatelor promovarii); Strategia de produs Societatea SC MIHGEO COM SRL si-a propus sa investeasca in achizitia unei tehnologii pentru prestarea de servicii self service care sa atraga mai multi clienti si sa surclaseze concurenta. Sistemul dorit este conceput pentru spalare exterioara ( cu operatori sau fara ) a autovehiculelor, intr-un timp limitat si consumuri specifice limitate.

Timpul dedicat programului de spalare / jeton se poate preseta in functie de valoarea monetara acordata jetonului. Orice introducere a unui jeton este contorizata si limiteaza consumurile specifice de apa, curent electric, detergent, ceara, etc. ( exemplu : pentru un timp acordat unui jeton cu o valoare monetara de 10 Ron poate fi de 10 minute din care 120 secunde reprezinta samponarea cu detergent si 80 de secunde ceruire, restul de timp acordat reprezinta spalare/clatire. Acest timp si consumuri specifice sunt suficiente si necesare pentru spalarea exterioara a oricarui tip de autovehicul indiferent de marimea si gradul de murdarie de pe suprafata acestuia.

Prin achizitia noii tehnologii s-ar imbunatati serviciile prestate, in primul rand prin faptul ca nu mai este necesar ca clientii sa stea sa astepte spalatul masinii ore in sir.

AVANTAJELE SPALATORIEI AUTO SELF SERVICE

1. Spre deosebire de spalatoriile manuale, nu trebuie sa astepte ore in sir pana ajungi la rand;

2. In doar 6-7 minute masina este spalata;

3. Spre deosebire de spalatoriile utomate cu perie, suprafata de lac nu va avea zgarieturi;

4. Masina proaspat spalata nu va fi patata dupa uscare;

5. Masina poate fi curatata complet dupa bunul plac sau in functie de necesitati;

6. Utilizarea echipamentelor este facila;

7. Instructiuni foarte simple de folosire;

8. Pot fi spalate toate tipurile de autoturisme, jeepuri, microbuze, motociclete etc;

9. Se poate folosi si iarna foarte usor si fara costuri suplimentare;

10. Metode de plata diverse (monezi/abonament/bancnote/fise);

11. Se vor folosi echipamente noi, de ultima generatie;

Piata tinta Acest serviciu de intretinere estetica a autoturismelor se desfasoara in special pentru posesorii de autovehicule din Rm. Valcea si din imprejurimi dar si pentru toti cei aflati in trecere si au nevoie de serviciul respectiv. Vârsta nu reprezinta un factor determinant, deoarece cererea poate fi manifestata atât de populatia tânara cât si de persoane cu o vârsta mai inaintata, exceptând totusi persoanele sub 18 ani din cauza faptului ca nu poseda permis de conducere. Se anticipeaza ca cei care vor apela la spalatoria auto vor fi consumatori cu venituri medii si peste medie, care pun in general pret pe o masina curata si ordanata. Având in vedere faptul ca este un serviciu de utilizare frecventa, cât si evolutia sociala din ultimul deceniu, structura pe sexe nu are importanta, ânsa se va astepta totusi ca numarul persoanelor de gen masculin sa fie mai ridicat decât cel al persoanelo de gen masculin in utilizarea serviciului.

Pozitionarea

2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor

Anexa 1.5 – Planul de afaceri

Din piata serviciilor de spalatorie S.C. MIHGEO COM SRL detine peste 70% la nivelul ariei de influenta a proiectului, iar unul dintre obiectivele firmei este cresterea cotei de piata in urmatorii doi ani.

Linia de produs / servicii oferite

Pachetul de servicii al

SC MIHGEO COM SRL cuprinde:

SPALAT EXTERIOR

- curatarea smoalei, bitumului de pe caroserie.

- curatarea jantelor cu solutie.

CURATAT INTERIOR

- aspirat, sters si parfumat.

- se foloseste curatator de geamuri

POLISHARE AUTO

- polisharea auto este un proces de revitalizare a vopselei, eliminand zgarieturile fine, imbunatatind infatisarea masinii si pregatind-o pentru o eventuala ceruire

CURATARE TAPISERIE

- se face cu solutie profesionala pentru tapiserie curatind diverse pete ca cele de grasime, suc etc., lasand un aspect de nou si un miros placut interiorului automobilului.

Spalatoria ofera servicii pentru:

Spalat camioane

Spalat autoturisme

Spalat dube

Spalat camionete

Spalat microbuze

Spalt autobuze

Spalat motociclete

SC MIHGEO COM SRL onoreaza de asemenea si contracte de prestari servicii cu urmatoarele firme:SC SANOVITA, SC MINET, SC OROS TRANS, SC MARA, SC TRANS TIBERIU 13 ,SC BICA TRANS. Principala problema in derularea unei astfel de afaceri o constituie atat cerintele tot mai ridicate ale agentiilor de protectie a mediului si a primariilor pentru conformarea cu standardele europene, cat si costul apei, materia prima de baza.

Tarife Pretul serviciilor va fi acceptabil, variind in functie de partea curatata si categoria autovehiculelor (autoturisme, autoutilitare, jeepuri etc), dupa cum urmeaza:

Tip masina

Manopere

RON

Autoturisme

Exterior

9

Interior

4

Monovolum

Exterior

10

Interior

5

Jeep

Exterior

10

2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor

Anexa 1.5 – Planul de afaceri

Interior

5

Autoutilitare

Exterior

13

Interior

5

Alte manopere Denumirea Serviciului

ron

Curatat Geamuri(cu solutie) Curatat Portbagaj(aspirat, sters praf) Curatat Jante Tapiserie Scaun Tapiserie Bancheta Plafon Panou Usa Mocheta Podea Tapiserie Complet Polish

5

6

4

20

50

40

10

40

160

160

Servicii oferite

Pentru a ne impune pe aceasta piata si pentru a face fata concurentei vom introduce,treptat, si servicii auxilare cum ar fi:

- Posibilitatea ca beneficiarul sa faca un abonament periodic avantajos

- Oferirea unui discount sau spalarea gratuita in cazul apelarii unui serviciu complet, ca incurajare pentru clientii fideli

Publicitatea Pentru ca aceasta firma nu este prea mare si pentru ca este la inceputul activitatii nu isi permite un buget promotional prea mare. Vor fi alocate totusi 2milioane pentru fluturasi, 1 milion pentru capra, care va contine sigla firmei, si 2 milioane pentru ziar.

Promovarea vânzarilor Promovarea vânzarilor presupune acordarea unor stimulente pe termen scurt cu scopul incurajarii vânzarii unui anumit serviciu. Vom oferi reduceri de 15% la apelarea la 3 servicii complete de catre acelasi client. In perioada sarbatorilor vom organiza concursuri care presupun castigarea unei spalari gratuite in urma unor trageri la sorti. Vom realiza oferte cât mai atractive pentru clientii persoane juridice, care presupun reduceri de preturi, spalari gratuite. Va fi realizat un plan de fidelizare si de atragere de noi clienti la inceputul fiecarui trimestru in functie de vânzarile inregistrate.

Cercetarea – dezvoltarea Vom incerca sa realizam noi servicii pentru clienti in urma cunoasterii preferintelor acestora. Cercetarea- dezvoltarea in cadrul spalatoriei „SPEED” presupune crearea unor pachete de servicii cat mai atractive pentru clienti. Cheltuielile cu cercetarea – dezvoltarea nu vor fi prea mari, intrucât depind intr-o foarte mare masura de intelegerea comportamentului consumatorilor si satisfacerea nevoilor acestora. Cred ca in urmatorii ani se va pune foarte mult accentul pe pachetele de servicii personalizate, care presupun multe investitii in acest domeniu al cercetarii – dezvoltarii, iar firma noastra trebuie sa tina cont de evolutia pietei si trebuie sa-si adapteze in permaneta oferta in

2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor

Anexa 1.5 – Planul de afaceri

functie de cerintele clientilor.

Studiul pietei Evolutia pietei influenteaza foarte mult evolutia firmei. Piata trebuie in permanent studiata, pentru a cunoaste concurentii care apar pe piata, ofertele acestora, precum si clientii acestor firme. Intrucât piata serviciilor de spalatorie auto se caracterizeaza prin concurenta libera, cred ca studierea acestei piete este foarte importanta pentru a putea afce fata concurentiei. Pentru ca nu exista o asociatie a firmelor care se ocupa cu aceste servicii, numai informatiile furnizate de Biroul de Statistica permit studierea acestei piete, in ceea ce priveste numarul de concureti, numarul de consumatori, volumul vanzarilor, cote de piata, etc.

Descrieti planul de actiune si bugetul aferent strategiei de marketing

Enumerati si descrieti activitatile propuse pentru atingerea obiectivelor de marketing si implementarea strategiei (strategiilor) descrise. Justificati necesitatea realizarii acestor activitati si descrieti contributia fiecareia la atingerea obiectivelor de marketing.

Nr. Crt.

Obiectiv

Activitati

1

Promovarea noilor servicii ale societatii

Comunicare Redactare materiale publicitare

 
 

Cresterea cu 50% a profitului din exploatare in urmatorul an

Realizarea

şi

reactualizarea

2

preţurilor/tarifelor

3

Largirea gamei de servicii oferite clientilor

Comunicarea cu clienţii Oferirea de promotii clientilor Promovarea de programe de fidelizare clientilor

4

Introducerea programului non stop

 

Identificati departamentul/ persoanele responsabile de realizarea fiecarei activitati Departamentul si persoana responsabila de realizarea fiecarei activitati:

- Serviciile de Marketing sunt externalizate, realizarea activitatilor fiind in responsabilitatea acestui departament

- Persoana interna responsabila de indeplinirea activitatilor de marketing este managerul de proiect.

Elaborati bugetul planului de actiune (modelul recomandat in tabelul de mai jos include o serie de activitati, cu titlu de exemple).

Tip de promovare

Valoare

Detalii

 

(ron)

 

Presa scrisa

1.000,00

Reviste adresate tinerilor, familei, reviste de sport, etc

   

·

Perioada: martie - septembrie

Radio

1.000,00

Kiss Fm, National Fm, Radio 21, Radio Guerilla, Pro FM

   

Postul local din Valcea - Radio Fantastic

   

· Perioada: martie - septembrie

Outdoor: print-uri in toate

500,00

· Agentia de print

2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor

Anexa 1.5 – Planul de afaceri

locatiile de interes

· Perioada: martie - septembrie

Identificati riscurile ce pot aparea in realizarea planului de actiune in conditiile descrise mai sus sau in atingerea obiectivelor

Apreciati impactul pe care fiecare risc identificat il poate avea asupra realizarii planului (e.g. imposibilitatea realizarii unei anumite activitati, depasirea bugetului alocat unei anumite activitati, imposibilitatea atingerii unui anumit obiectiv)

Cele mai importante riscuri in activitatea de marketing sunt: riscul de piata, riscul de lichiditati, riscul uman, riscul de marketing_imagine, riscuri fizice, riscul legal.

Riscul de piata este riscul ca factorii care influenteaza cererea si oferta pentru produse si servicii sa evolueze in directii si cu intensitati diferite, producand reactii de schimbare in lichiditatea, volatilitatea si respectiv pretul acestora. Acest risc este concretizat prin:

- Raspuns nefavorabil din partea clientilor la noul serviciu de spalatorie self service lansat de companie,

- Devansarea de catre concurenta prin preturi mai mici sau produse superioare,

- Pierderea unei categorii de clienti,

- Modificarea mediului in care firma isi desfasoara activitatea din punct de vedere politic sau legislativ

O parte din masurile de contracarare a acestui risc au fost deja subliniate in cadrul prezentului plan de afaceri, completandu-se cu urmatoarele masuri propuse:

- E periodica a unor studii de piata si orientarea produselor spre noile cerinte, toate acestea efectuate in timp real;

- Practicarea unor preturi si utilizarea in ansamblu a resurselor materiale si umane existente in apropierea locatiei de desfasurarea a activitatii.

Riscul de lichiditate - apare atunci cand compania nu poate presta serviciul deoarece nimeni pe piata nu este interesat sau daca isi desfasoara activitatea pe o piata saraca in lichiditati; sau cand se confrunta cu o iesire brusca si neasteptata de lichiditati. Acest risc este concretizat prin:

- Lipsa de lichiditati in momentele cheie,

- Imposibilitatea de rambursare la timp a unor credite,

- Debitori care intarzie plata,

- Venituri neconforme cu estimarile.

Toate acestea sunt in principiu contracarate de situatiile financiare exceptionale ales societatii, precum si o buna gestionarea a lichiditatilor in sensul prevenirii acestor riscuri, getionand riscul de cash flow pe baza experientei acumulate de pana in prezzent.

Riscul uman - concretizat in general prin:

- Randamentul scazut al angajatilor,

- Lipsa loialitatii si scurgerii de informatii,

- Capacitate profesionala scazuta,

- Retragerea din afacere a unor parteneri/angajati-cheie

Aceste vor fi contracarate, manageriate si ameliorate prin urmatoarele:

2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor

Anexa 1.5 – Planul de afaceri

- Angajarea, salarizarea si motivarea personalului vor fi efectuate personal de catre managerul societatii, cu experienta in recrutarea de personal specializat in domeniul spalatoriei auto, experienta acumulata pep parcursul anilor de prestare a serviciului;

- Angajarea cu o perioada de proba legala de 90 de zile, perioada in care sa se poata evalua si incerca integrarea acestora in cadrul societatii;

Riscul de marketing-imagine – concretizat prin:

- Imaginea defavorabila a companiei din cauza unor procese/reclamatii,

- Esuarea unor campanii de marketing costisitoare,

- Informatii eronat receptate de catre clienti privitoare la produsele/serviciile companiei.

Din acest punct de vedere se va folosi imagineabuna de pana in prezent a societatii MIHGEO COM SRL precum si cresterea numarului de clienti din ultima perioada, consideram ca scade pericolul ca proiectul sa fie afectat de riscul de marketing-imagine.

Riscuri fizice – defectiuni ale unor mijloace de productie,

- Furtul de produse sau mijloace de productie,

- Catastrofe naturale ce actioneaza asupra cladirii si terenurilor.

Riscul legal apare atunci cand autoritatile statului, prin reglementarile pe care la iau, conduc la ingradirea desfasurarii activitatii firmei sub diferite forme, lucru ce va afecta in mod negativ rezultatele ei.

In eliminarea tuturor riscurilor mentionate anterior, un rol esential il va avea profesionalismul si

gradul de implicare a personalului angajat, fiecare in domeniul sau de competenta.

5. Analiza si previziunea financiara

Analiza si previziunea financiara a investitiei cuprinde urmatoarele seturi de date si analize:

1. Analiza intreprinderii solicitante – situatia curenta

2. Bugetul proiectului si planul de finantare

3. Analiza financiara a investitiei

4. Analiza intreprinderii solicitante – proiectii financiare

O parte din datele solicitate mai jos vor fi introduse in macheta standard in format foaie de lucru

(worksheet Excel) atasata la modelul planului de afaceri (Analiza si previziunea financiara). Toate valorile se introduc in lei. Datele previzionate se fundamenteaza in valori reale (in preturi constante, fara a lua in calcul impactul inflatiei). Datele se introduc numai in celulele marcate cu gri. Modificarea formulelor de calcul poate conduce la respingerea cererii de finantare. Orizontul de timp pentru care sunt realizate previziunile financiare este de 10 ani.

Pe langa macheta, solicitantul va furniza, in sectiunile de mai jos, informatii suplimentare, dupa cum

se specifica.

2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor

Anexa 1.5 – Planul de afaceri

Urmatoarele foi de lucru din macheta standard in format .xls fac obiectul analizei intreprinderii solicitante:

- 1.A-Bilant: Completati cu informatii din bilantul aferent ultimelor trei exercitii financiare incheiate (ultimii 3 ani fiscali). Solicitantii care au mai putin de 3 exercitii financiare incheiate vor completa doar coloanele aferente anului (N), respectiv (N-1).

- 1.B-ContPP: Completati cu informatii din Contul de profit si pierdere aferent ultimelor trei exercitii financiare incheiate (ultimii 3 ani fiscali). Solicitantii care au mai putin de 3 exercitii financiare incheiate vor completa doar coloanele aferente anului (N), respectiv (N-1).

- 1.C-Analiza_fin_extinsa – foaie de lucru intermediara. Datele si indicatorii se calculeaza in mod automat in baza informatiilor introduse in foile de lucru 1.A si 1.B. Aceste date sunt utilizate la calculul indicatorilor din foaia de lucru 1.D- Analiza_fin_indicatori

- 1.D-Analiza_fin_indicatori: Completarea datelor se face in mod automat, in baza informatiilor introduse in foile de lucru 1.A si 1.B, precum si a analizei financiare extinse (foaia de lucru 1.C). Scopul analizei este de calcula si interpreta indicatori de echilibru financiar, solduri intermediare de gestiune, rate de rentabilitate si de gestiune, rate de lichiditate, solvabilitate, indatorare.

- 1.E-Intreprindere_in_dificultate: Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie sa nu se incadreze in categoria intreprinderilor in dificultate. Pentru situatia 1 de incadrare in categoria intreprinderilor in dificultate, completarea datelor se face in mod automat, in baza informatiilor introduse in foaia de lucru 1.A. Celelalte 2 situatii (pct. 2 si 3 din foaia de lucru) fac obiectul Declaratiei de eligibilitate, pe propria raspundere.

1.A-Bilant:

 

N-2

N-1

N

A.Active imobilizate

     

I.Imobilizari necorporale

0.00

1,061.00

692.00

II.Imobilizari corporale

     

1. Terenuri si constructii

369,343.00

350,288.00

343,295.00

2. Instalatii tehnice si masini

78,875.00

107,063.00

73,800.00

3. Alte instalatii, utilaje si mobilier

26,378.00

40,512.00

35,796.00

4. Investitii imobiliare

0.00

0.00

0.00

5. Imobilizari corporale in curs de executie

0.00

0.00

0.00

6. Investitii imobiliare in curs de executie

0.00

0.00

0.00

7. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale

0.00

0.00

0.00

Imobilizari corporale - total

474,596.00

497,863.00

452,891.00

III.Imobilizari financiare

0.00

0.00

0.00

Active imobilizate - total

474,596.00

498,924.00

453,583.00

B.Active circulante

     

I.Stocuri:

     

1. Materii prime si materiale consumabile

1,520.00

0.00

0.00

2. Productia in curs de executie

0.00

0.00

0.00

3. Produse finite si marfuri

21,525.00

16,187.00

9,340.00

4. Avansuri pentru cumparari stocuri

0.00

0.00

0.00

Stocuri - total

23,045.00

16,187.00

9,340.00

II.Creante

55,585.00

84,646.00

129,367.00

III.Investitii financiare pe termen scurt

0.00

0.00

0.00

IV.Casa si conturi la banci

197,564.00

527,806.00

268,977.00

Active circulante - total

276,194.00

628,639.00

407,684.00

C.Cheltuieli in avans

0.00

0.00

0.00

2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor

Anexa 1.5 – Planul de afaceri

1. Sume de reluat intr-o perioada de pâna la un an

0.00

0.00

0.00

2. Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an

0.00

0.00

0.00

D.Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an

     

1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentându-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile

0.00

0.00

0.00

2. Sume datorate institutiilor de credit

44,526.00

76,765.00

26,365.00

3. Avansuri incasate in contul comenzilor

0.00

0.00

0.00

4. Datorii comerciale - furnizori

5,297.00

14,344.00

8,564.00

5. Efecte de comert de platit

0.00

0.00

0.00

6. Sume datorate entitatilor afiliate

0.00

0.00

0.00

7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea

0.00

0.00

0.00

intereselor de participare

8.

Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile

20,080.00

32,173.00

42,205.00

sociale

Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an

69,903.00

123,282.00

77,134.00

E.Active circulante nete/datorii curente nete

206,291.00

505,357.00

330,550.00

F.Total active minus datorii curente

680,887.00

1,004,281.00

784,133.00

G.Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an

     

1.

Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentându-se separat

0.00

0.00

0.00

imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile

2. Sume datorate institutiilor de credit

0.00

0.00

0.00

3. Avansuri incasate in contul comenzilor

0.00

0.00

0.00

4. Datorii comerciale - furnizori

0.00

0.00

0.00

5. Efecte de comert de platit

0.00

0.00

0.00

6. Sume datorate entitatilor afiliate

0.00

0.00

0.00

7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea

0.00

0.00

0.00

intereselor de participare

8.

Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile

0.00

0.00

0.00

sociale

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an - total

0.00

0.00

0.00

H.Provizioane

0.00

0.00

0.00

I.Venituri in avans

0.00

0.00

0.00

1.

Subventii pentru investitii

0.00

0.00

0.00

Sume de reluat intr-o perioada de pâna la un an

0.00

0.00

0.00

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an

0.00

0.00

0.00

2.

Venituri inregistrate in avans

0.00

0.00

0.00

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an

0.00

0.00

0.00

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an

0.00

0.00

0.00

3.

Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti

0.00

0.00

0.00

Sume de reluat intr-o perioada de pâna la un an

0.00

0.00

0.00

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an

0.00

0.00

0.00

Fondul comercial negativ

0.00

0.00

0.00

J.Capital si rezerve

     

I.Capital, din care

200.00

200.00

200.00

 

Capital subscris varsat

200.00

200.00

200.00

 

Capital subscris nevarsat

0.00

0.00

0.00

 

Patrimoniu regiei

0.00

0.00

0.00

 

Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare

0.00

0.00

0.00

 

Alte elemente de capitaluri proprii

0.00

0.00

0.00

II.Prime de capital

0.00

0.00

0.00

III.Rezerve din reevaluare

-12,610.00

-12,610.00

0.00

2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor

Anexa 1.5 – Planul de afaceri

Sold Creditor

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

Sold Debitor

 

12,610.00

 

12,610.00

 

0.00

IV.Rezerve

 

114,928.00

 

114,928.00

 

114,928.00

Actiuni proprii

 

0.00

 

0.00

 

0.00

Câstiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii

 

0.00

 

0.00

 

0.00

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii

 

0.00

 

0.00

 

0.00

V.Rezultatul reportat

 

501,438.00

 

578,368.00

 

0.00

Sold Creditor

 

501,438.00

 

578,368.00

 

0.00

Sold Debitor

 

0.00

 

0.00

 

0.00

VI.Rezultatul exercitiului financiar

 

76,931.00

 

323,395.00

 

375,448.00

Sold Creditor

 

76,931.00

 

323,395.00

 

375,448.00

Sold Debitor

 

0.00

 

0.00

 

0.00

Repartizarea profitului

 

0.00

 

0.00

 

0.00

Capitaluri proprii - total

 

680,887.00

1,004,281.00

 

490,576.00

Patrimoniul public

 

0.00

 

0.00

 

0.00

Patrimoniul privat

 

0.00

 

0.00

 

0.00

Capitaluri - total

 

680,887.00

1,004,281.00

 

784,133.00

TOTAL ACTIV

 

750,790.00

1,127,563.00

 

861,267.00

TOTAL CAPITALURI SI DATORII

 

750,790.00

1,127,563.00

 

567,710.00

1.B-ContPP

 

N-2

N-1

N

Cifra de afaceri neta

644,028.00

1,028,485.00

1,023,739.00

Venituri aferente costului productiei in curs de executie (+ pentru C; - pentru D)

0.00

0.00

0.00

Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale

0.00

0.00

0.00

Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale

0.00

0.00

0.00

Venituri din productia de investitii imobiliare

0.00

0.00

0.00

Venituri din subventii de exploatare

0.00

0.00

0.00

Alte venituri din exploatare

0.00

0.00

2,500.00

Venituri din exploatare - total

644,028.00

1,028,485.00

1,026,239.00

Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile

43,931.00

74,588.00

90,081.00

Alte cheltuieli materiale

21,986.00

7,101.00

21,600.00

Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)

30,999.00

37,129.00

42,395.00

Cheltuieli privind marfurile

211,112.00

230,358.00

168,106.00

Reduceri comerciale primite

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli cu personalul

99,113.00

129,603.00

139,191.00

Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale

39,427.00

50,444.00

56,431.00

Ajustari de valoare privind activele circulante

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli de exploatare

101,125.00

111,865.00

147,036.00

Ajustari privind provizioanele

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli din exploatare - total

547,693.00

641,088.00

664,840.00

Rezultatul din exploatare

96,335.00

387,397.00

361,399.00

Rezultatul din exploatare Profit

96,335.00

387,397.00

361,399.00

Rezultatul din exploatare Pierdere

     

Venituri din interese de participare

0.00

0.00

0.00

Venituri din dobânzi

47.00

5.00

166.00

Venituri din subventii de exploatare pentru dobânda datorata

0.00

0.00

0.00

Alte venituri financiare

43.00

0.00

0.00

Venituri financiare

90.00

5.00

166.00

Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare

0.00

0.00

0.00

2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor

Anexa 1.5 – Planul de afaceri

detinute ca active circulante

     

Cheltuieli privind dobânzile

4,037.00

2,393.00

2,108.00

Alte cheltuieli financiare

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli financiare

4,037.00

2,393.00

2,108.00

Rezultatul financiar

-3,947.00

-2,388.00

-1,942.00

Rezultatul financiar Profit

     

Rezultatul financiar Pierdere

3,947.00

2,388.00

1,942.00

Rezultatul curent

92,388.00

385,009.00

359,457.00

Rezultatul curent Profit

92,388.00

385,009.00

359,457.00

Rezultatul curent Pierdere

     

Venituri extraordinare

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli extraordinare

0.00

0.00

0.00

Rezultatul extraordinar

0.00

0.00

0.00

Rezultatul extraordinar Profit

     

Rezultatul extraordinar Pierdere

     

Venituri totale

644,118.00

1,028,490.00

1,026,405.00

Cheltuieli totale

551,730.00

643,481.00

666,948.00