Sunteți pe pagina 1din 22

1

GUVERNUL ROMNIEI Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri


Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii

Anexa 1 la Ghidul Solicitantului MODEL PLAN AFACERI 1. INFORMATII GENERALE PRIVIND MICROINTREPRINDEREA SRL-D TITLUL PROIECTULUI Denumire solicitant: Cod Unic de Inregistrare: Nr. de inregistrare la ORC: Adresa solicitant : Judetul: Cod postal: Nr. telefon, Nr. fax, email): Adresa de e-mail: Completati cu adresa de posta electronica generala a organizatiei sau a reprezentantului legal sau a persoanei de contact 7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management 4 str. Completati cu denumirea completa a solicitantului, asa cum apare in actele constitutive SRL-D

COD CAEN aferent activitatii principale 7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management COD CAEN aferent proiectului Sediu social (adresa, telefon, fax) Puncte de lucru (adresa, telefon, fax) Locatia implementarii proiectului (Adresa, telefon, fax): Persoana de contact (Adresa, telefon, fax, email): Va rugam sa incarcati in format PDF urmatoarele documente:
ATENTIE: Toate documentele nu trebuie sa aiba mai mult de 20 MB

Certificat de inmatriculare S.R.L-D Copie B.I/C.I Cerere tip de acord de principiu pentru finantare (anexa 6) Microintreprinderea SRL-D este platitoare de TVA Valoare totala a proiectului (fara TVA) LEI*: Valoare credit - lei 32400 32400 Da Nu 96300 41,54 33,64 24,82

t r . P o t e r a i , Procent nr. 11 , s e c t o r totala 4, 1 Valoare AFN - lei 40000 B U C U R E T I S 40000 din valoare proiect**

Tel:021-335.26.20; 335.26.32, Fax. 021-336.18.43, www.aippimm.ro

Procent din valoare totala proiect**

Valoare contributie proprie lei 23900

239000

Procent din valoare totala proiect**

GUVERNUL ROMNIEI Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri


Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii

Nota: Toate campurile sunt obligatorii

* Completati sumele folosind forma partea intreaga . zecimale sub forma xxxxx.xx Pentru sume care nu au zecimale, completati suma sub forma xxxxx.00 ** Procentele se calculeaza automat

BUCURETI Str. Poterai, nr. 11, sector 4, Tel:021-335.26.20; 335.26.32, Fax. 021-336.18.43, www.aippimm.ro

2. DESCRIEREA MICROINTREPRINDERII S.R.L. D. SI DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE SE REALIZEAZA INVESTITIA 3


GUVERNUL ROMNIEI Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri

Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii 2.1. Descrierea microintreprinderii S.R.L. D. Domeniul de activitate al S.R.L. D.

1 2 3

Productie Servicii Comert si alte activitati x

Domeniul de activitate economica: Consultanta in afaceri si management Codul CAEN:


7022

Descriere clasa CAEN Activitati de consultanta in afaceri si management

Descriere clasa CAEN: Scurta descriere a firmei, viziune, misiune, strategie


Specificati domeniul de activitate (clasa CAEN) vizat de investitia propusa prin acest program. Clasa CAEN reprezinta codul format din 4 cifre, conform Ordinului Institutului National de Statistica nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala- CAEN. La momentul depunerii cererii de finantare, domeniul de activitate trebuie sa fie deja inscris in actul constitutiv, indiferent daca acesta reprezinta activitatea principala sau secundara a intreprinderii. Detaliati activitatea principala pe care accesati programul. Factorii pe care ii considerati relevanti pentru afacerea dvs. (ex: localizare, auto-evaluarea tehnologiei pe care o veti utiliza, experienta anterioara a intreprinzatorului tanar etc.). Atentie! Solicitantul trebuie sa aiba dreptul sa desfasoare activitatea economica in care se realizeaza investitia propusa prin proiect (identificata mai sus), la sediul (principal sau secundar punct de lucru) identificat ca loc de implementare a proiectului. De regula, aceste informatii sunt inscrise in Certificatul constatator emis de oficiul registrul comertului. In caz contrar, ele trebuie sa reiasa fie din actul constitutiv si/sau modificarile ulterioare, fie dintr-o hotarare a adunarii generale a actionarilor/ consiliului de administratie etc., conform legislatiei in vigoare.

Domeniu de activitate: 7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management Conform Ordinului Institutului National de Statistica nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala- CAEN aceasta clasa include furnizarea de consiliere, indrumare si asistenta operationala pentru intreprinderi si alte organizatii pe probleme de management, cum ar fi planificarea corporative strategice si organizationale, reproiectarea proceselor de afaceri, managementul schimbarii, reducerea costurilor si alte probleme financiare, obiectivele de marketing si politici; resurse umane politici, practici si planificare; programare a productiei si planificarea de control. Aceasta dispozitie de servicii de afaceri pot include consiliere, indrumare sau asistenta operationala pentru intreprinderi si de serviciu public in ceea ce priveste: sfaturi si ajutor pentru intreprinderi si serviciile publice in planificarea, organizarea, eficienta si de control, de gestionare a informatiilor, etc. O mare parte din activitatile firmei noastre se vor concentra pe oferire de consultanta in pregatire de cererei de finantare si asigurarea managementelor proiectelor cu finantare europeana (PNDR; POR, POSDRU, CBC HUSKROUA, etc.). Cel putin unul dintre angajatii firmei va fi o persoana care stie sa scriere cereri de finantare si a asigurat management de proiect la mai multe proiecte cu finantare din fonduri comunitari sau de la alti finantatori. Activitatea economica se sediul declarat B U Ca Ufirmei RET I va S t desfasura r . P o t e r la a i , n rprincipal . 11, se c t o r 4in , actul constitutiv dar o 3 mare parte din activitatea de consultanta se va realiza si la sediul clientilor. Tel:021-335.26.20; 335.26.32, Fax. 021-336.18.43, www.aippimm.ro Factorii relevanti pentru demararea afacerii mele consta in faptul ca: 1. Sediul principal al firmei se afla in mediul rural, in inima teritoriului GAL xxxxxxxxxxx. Mentionam ca

3. LOCURI DE MUNCA PERMANENTE IN CADRUL MICROINTREPRINDERII S.R.L. D. 1 Numarul de locuri de munca permanente (cu norma intreaga) nou create este mai mare sau egal cu 4 GUVERNUL ROMNIEI 4 Ministerul Economiei, Comerului Mediului Afaceri 2 Numarul de locuri de munca permanente (cu norma intreaga)i nou create de este mai mare sau egal cu 3 3 Numarul de locuri de munca permanente (cu norma intreaga) nou create este mai mare sau egal cu 2
Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii

3.1. MANAGEMENTUL SI RESURSELE UMANE ALE MICROINTREPRINDERII S.R.L. D. 3.1.1 Descrierea resurselor umane Incercati sa evidentiati felul in care cunostintele/specializarile/experienta fiecaruia dintre intreprinzatorii tineri va influenta in mod pozitiv evolutia microintreprinderii S.R.L. D. Descrieti si explicati, in detaliu, politica de resurse umane, atributii, responsabilitati, strategia de dezvoltare a resurselor umane (e.g. politica de instruire). Descrieti calificarile, expertiza personalului angajat in activitatea microintreprinderii, pe activitati desfasurate. Care sunt/vor fi responsabilitatile intreprinzatorilor tineri (responsabilitatile fiecarui intreprinzator tanar pentru noua activitate/noul produs In acest moment subsemnatul (xxxxxxxxxx administrator SRL-D) sunt student in anul doi la Universitatea de xxxxxxxxxx la profilul administrarea firmei. Aici consider ca mi-am dezvoltat si continuu sa-mi dezvolt abilitati antreprenoriale. De la varsta de 14 ani sunt voluntar in cadrul Asociatiei pentru xxxxxxxxxxx din xxxxxxxxxxxxxxxx unde am putut sa particip, in diverse stadii la implementarea proiectelor de dezvoltare durabila a micro-regiunii xxxxxxxx(comunele xxxxxxxxx). La inceput am participat la activitati de ecologizare, mai apoi la activitati de implementare a unor activitati mai complexe iar cu timpul am participat si la initierea unor actiuni comunitare. Ca voluntar in cadrul asociatiei am reusit sa-mi dezvolt abilitatile de organizare, de planificare, de respectare a unor termene si am putut participa la diverse cursuri de perfectionare sau chiar de pregatire profesionala. Pana in prezent am participat la cursuri de leadership, de scriere cereri de finantare, de management de proiect, de administrator de pensiune turistica etc. Ca intreprinzator tanar si in calitate de administrator al S.C. xxxxxxxxxxx SRL-D ma voi ocupa in cadrul intreprinderii de: - promovare a serviciilor oferite in zona; - mentinerea legaturii cu potentiali parteneri, fisc si alte autoritati ale statului; - participare la diverse evenimente de promovare a programelor de finantare; - studierea pietei pentru documentare in vederea pregatirii cererilor de finantare. Celalalt angajat din firma are deja experienta de 7 ani in scriere de cereri de finantare si in implementare de proiecte cu finantare europeana. Este licentiat in stiinte juridice si are o specializare in dezvoltare comunitara.Alte specializari: scriere de cereri de finantare din partea institutiilor U.E. a Guvernului Romaniei, tineret, etc; formator; facilitator comunitar, animator teritoriu Leader GAL xxxxxxxxxxxxxxx. Dintre serviciile pe care acesta le va presta in cadrul SRL-D vor fi: - identificare surse de finantare nerambursabila, bancara etc; - consultanta privind calitatea juridica si fiscala in care se solicita finantare - verificarea eligibilitatii solicitantului si incadrarii proiectului - pregatire cerere de finantare - scriere cerere de finantare - intocmirea bugetului proiectului - intocmirea anexelor cererii de finantare - suport in elaborarea sau obtinerea unora din documentele obligatorii care insotesc aplicatia (memoriu BUCURETI Str. Poterai, nr. 11, sector 4, 4 justificativ, oferte de T e l :situatii 0 2 1 - 3financiare, 35.26.20 ; 335 . 2pret 6 . 3etc.) 2, Fax. 021-336.18.43, www.aippimm.ro - depunerea cererii de finantare la finantator; - asigurare management de proiect etc. Referitor la politica de resurse umane aceasta va urmari atragerea si mentinerea persoanelor calificate din mediul rural in oferire de consultanta potentialilor clienti.

GUVERNUL ROMNIEI Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri


Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii

4. PONDEREA INVESTITIILOR IN CHELTUIELILE AFERENTE PLANULUI DE AFACERI 1 Ponderea investitiilor peste 80% 2 Ponderea investitiilor peste 60% 3 Ponderea investitiilor peste 40% 4.1. Descrierea investitiei propuse Va rugam sa dati informatii clare si exacte privind tipul investitiei, echipamentele, adresa constructiei, etc. si atasati orice contracte de vanzare/cumparare, oferte de preturi sau facturi, daca aveti: Ataseaza fisiere:
Se accepta doar fisiere imagine (jpg, png) sau documente (word, pdf)

4.2. Costul total al proiectului Va rugam sa completati urmatorul tabel, indicand costul total al fiecarui element implicat in proiect, si sursa de finantare a fiecarui element de investitie. Valoarea fiecarui element de cost are doua componente: AFN maxim 50% din valoarea obiectului finantat fara TVA, credit minim 50% din valoarea obiectului finantat fara TVA/ aport propriu minim 50% din valoarea obiectului finantat fara TVA.

BUCURETI Str. Poterai, nr. 11, sector 4, Tel:021-335.26.20; 335.26.32, Fax. 021-336.18.43, www.aippimm.ro

GUVERNUL ROMNIEI Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri


Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii

Elementul de cost (Denumirea elementului de cost este denumirea tehnica completa a acestuia. Manager firma (salariu, costuri asigurari sociale: 8 luni x 1000 lei/luna) Consultant fonduri europene ( salariu, costuri asigurari sociale: 8 luni x 2000 lei/luna) Contabil (part-time): (salariu, costuri asigurari sociale: 8 luni x 600 lei/luna) Autoturism - 1 site pe internet de promovare a serviciilor de consultanta oferite; - 200 carti de vizita; - 30 de afise A3 de promovare a serviciilor oferite; - realizarea unei firme la sediul societatii comerciale. Chirie+utilitati spatiu birou (8 luni x 600 lei/luna) Birotica (hirtie, toner, agrafe, dosare, bibliorafturi, mape, reffil etc.) (8 luni x 400 lei/luna) Transport (combustibil, asigurare: 500 lei/luna x 5 luni) Consultanta in management (10 luni x 800 lei/luna)

Costul elementului lei

Credit pentru AFN cheltuiala fara TVA in numerar eligibila 13300 5000 4300 4000 Aportul propriu 16000 4800 38500 4000 2000 4000 1000 9000 0 0 4000 1400 11900 0 2000 8000 2400 17600 4000 0

4800 2400 2500 8000 96300

2200 1200 1500 0 23900 24,82 (3) > = (2)* 50%

2600 1200 1000 4000

0 0 0 4000

Total (1)

100 % (2)=(3)+(4)+(5 )

32400 40000 33,64 41,54 (4) = (2)* 50% (5) (2) * 50%

4.3. Surse pentru aportul propriu: 4.3.1. Aportul in numerar: Cash: de unde provin banii pentru contributia proprie la proiect? Economii personale, imprumuturi, cash din afacere ? alte surse? Aportul in numerar va fi asigurat din economii personale, imprumuturi de la rude (am un frate Popovici Stefan care lucreaza in Italia din anul 2002 iar un altul - Popovici Pavel care este rezident in Statele Unite ale Americii incepand cu anul 2006. Pentru alte imprumuturi as putea apela si la prieteni. 6
BUCURETI Str. Poterai, nr. 11, sector 4, Tel:021-335.26.20; 335.26.32, Fax. 021-336.18.43, www.aippimm.ro

GUVERNUL ROMNIEI Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri


Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii

4.3.2. Surse pentru finantarea TVA si a altor cheltuieli neeligibile aferente proiectului : vor fi asigurate din surse proprii.

BUCURETI Str. Poterai, nr. 11, sector 4, Tel:021-335.26.20; 335.26.32, Fax. 021-336.18.43, www.aippimm.ro

5. LOCALIZAREA ACTIVITATII MICROINTREPRINDERII S.R.L. D. 8 1 2 XI ROMNIE Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri Mediul urban Mediul G rural UVERNUL

Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii

5.1. DATE PRIVIND LOCATIA DE IMPLEMENTARE SI NOUL PRODUS/SERVICIU: Adresa completa a locului de implementare a proiectului. xxxxxxxxxxx

5.2. DURABILITATEA PROIECTULUI: Argumentati cum proiectul se va autosustine financiar dupa incetarea finantarii solicitate prin prezentul plan de afaceri, capacitatea de a asigura operarea si intretinerea investitiei dupa finalizare (entitati responsabile, fonduri, activitati, orizont de timp), continuarea activitatii economice aferente investitiei, precum si de mentinere a locurilor de munca permanente nou create, dupa finalizarea proiectului si incetarea finantarii nerambursabile. Prezentati masurile intreprinse, sursele financiare prevazute, resursele umane pe toata durata de analiza. Autosustinerea financiara a intreprinderii dupa incetarea finantarii se va face prin intermediul serviciilor de consultanta oferite clientilor cu care deja vor fi incheiate contracte de prestari servicii. Estimam ca in primele 6 luni de proiect vor fi incheiate cel putin: 1. - Contracte de consultanta in vederea pregatirii unor proiecte pentru obtinere de finantari din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala Potentiali clienti: 5 persoane fizice si/sau juridice din micro-regiunea GAL xxxxxxxxxxxxx Valoare contracte: 5 contracte x 6000 lei + comision de succes de 2% din valoare finantarii nerambursabilae cel putin 7000 lei/contract); 2. - Contracte de consultanta in vederea pregatirii unor cereri de finantare pentru accesarea Programelor Fondului pentru Mediu: Potentiali clienti: 5 persoane fizice si/sau juridice din micro-regiunea GAL xxxxxxxxxxxxxx Valoare contracte: 5 contracte x 2000 lei); 3. - Contracte de consultanta in vederea pregatirii unor cereri de finantare pentru POSDRU DMI 5.1. si DMI 6.1. Potentiali clienti: 3 juridice din micro-regiunea GAL xxxxxxxxxxxxxxx (SC; administratii publice locale, scoli) Valoare contracte: 3 contracte x 6000 lei; 4. - Contracte de consultanta pentru pregatirea unor cereri de finantare pentru Programul CBC HUSKROUA Valoare contracte: 4 contracte x 6000 lei + comision de succes de 2% din valoarea proiectelor cel putin 2000 euro/proiect Potentiali clienti: 5 persoane juridice din micro-regiunea GAL xxxxxxxxxxx (consilii locale, scoli, ong-uri, biserici) Venituri minime estimate: 72.000 lei. In primii 2 ani firma va lucra cu 2 angajati permanenti si 1 contabil part-time iar incepind din anul 3 vom creste nr. de angajati tinand cont ca din cererile depuse spre finantare deja vor fi nevoie si de servicii de asigurare a managementului proiectelor castigate de clientii nostrii. BUCURETI Str. Poterai, nr. 11, sector 4, 8 Personalul va participa de intalniri cu factori de T e langajat :021-3 35 . 2 6 . 2 0 periodic ; 3 3 5 . 2la 6 .cursuri 32, Fa x specializare, . 0 2 1 - 3 3 6 .seminarii, 18.43, w ww.aip p diversi imm.ro decizie din domeniul acordarii finantarilor nerambursabile. Un avantaj al firmei noastre va consta in faptul ca suntem singurii de pe piata locala (micro-regiunea GAL xxxxxxxxxxxxx care cuprinde 11 localitati cu o populatie de peste 67.000 locuitori) iar din experienta de lucru

GUVERNUL ROMNIEI Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri


Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii

6.UTILIZAREA NOILOR TEHNOLOGII SI PROMOVAREA SOCIETATII INFORMATIONALE 1 Implementarea Planului de afaceri conduce la cresterea gradului de utilizare a tehnologiilor noi, X moderne si/sau a solutiilor informatice in procesul de productie/ prestare servicii. Planul de afaceri are potential inovativ si / sau creativ. 2 Implementarea Planului de afaceri nu conduce la cresterea gradului de utilizare a tehnologiilor noi, moderne si/sau a solutiilor informatice in procesul de productie / prestare servicii (potentialul inovativ si / sau creativ al proiectului este nesemnificativ). 6.1. SOCIETATEA INFORMATIONALA SI NOILE TEHNOLOGII: Explicati modul in care proiectul contribuie la introducerea noilor tehnologii si/sau a solutiilor informatice sau la cresterea gradului de utilizare a noilor tehnologi/ solutiilor informaticei in procesul de productie/prestare servicii/ constructii La implementarea acestui proiect si la dezvoltarea firmei noastre, prin natura serviciilor oferite, vom apela si la servicii informatice moderne precum folosirea computerelor in activitatea curenta, softuri informatice, conectarea la internet de mare viteza atat de la telefonie fixa cat si de la telefonie mobila care ne va asigura o mai buna comunicare si deplasarea la sediul clientilor, achizitia de softuri pentru managementul activitatii curente a firmei precum si pentru managementul proiectelor aflate in implementare. De asemenea, prin acest proiect vom achizitiona un autovehicul pentru asigurarea transportului angajatilor in timpul desfasurarii activitatii de consultanta (la clienti, la institutiile statului, banca, finantator etc.). Acest autovehicul va respecta normele de protectie a mediului privind noxele emise si va incorpora tehnologii de ultima generatie in domeniul constructiilor de masini unde se pune un mare accent pe protectia mediulu. . 6.2. PRODUSUL/ SERVICIUL

Descrieti si explicati, in detaliu, produsul/serviciul ce face obiectul investitiei propuse in proiect. Descrierea produsului: caracteristici fizice (marime, forma, culoare, design, capacitati), tehnologia utilizata in producerea/ dezvoltarea lui (materii prime, echipamente, forta de munca, patente etc localizati, la nivel de regiune de dezvoltare/judet, sursa acestor elemente). Descrierea serviciului: ce reprezinta, ce nevoi satisface, care sunt materialele si echipamentele necesare prestarii serviciului, etape in procesul de prestare a serviciului, beneficii pentru clienti. Prezentati modul in care tehnologiile noi, moderne vor fi utilizate in producerea/ mentinerea/ dezvoltarea produsului/ serviciului. Evidentiati noutatea, calitati/avantaje ale produsului/ serviciului dvs. fata de cel al competitorilor. Punctele tari ale afacerii (produsului/ serviciului), avantaje oferite fata de competitori. Riscuri identificate si masurile prevazute pentru diminuarea efectelor in cazul materializarii acestor riscuri. BUCURETI Str. Poterai, nr. 11, sector 4, 9
Tel:021-335.26.20; 335.26.32, Fax. 021-336.18.43, www.aippimm.ro

10

GUVERNUL ROMNIEI Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri


Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii

Descrierea serviciului: ce reprezinta, ce nevoi satisface, care sunt materialele si echipamentele necesare prestarii serviciului, etape in procesul de prestare a serviciului, beneficii pentru clienti. Aceasta firma isi propune sa ofere informare si consiliere in domeniul fondurilor structurale, pe o piata cu cererea din ce in ce mai acut manifestata in acest sens. Obiectivul nostru il reprezinta sustinerea persoanelor cu initiativa din mediul rural (teritoriul GAL xxxxxxxxxxxx), a autoritatilor publice locale din zona precum si a sectorului de afaceri din Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxul istoric, prin asistenta tehnica si consultanta in accesarea si implementarea Fondurilor Structurale si de Coeziune din perspectiva dezvoltarii sustenabile prin proiecte. Serviciile oferite de firma noastra vor consta in primul rand din: - studierea pietei pentru documentare in vederea pregatirii cererilor de finantare prin diverse cai: obtinere informatii directe de la producatori, aplicare de chestionare, discutii individuale, telefonice, de grup etc; - identificare surse de finantare nerambursabila, bancara etc prin accesare site-urilor institutiilor finantatoare, abonare la newslettere, abonare la grupuri de discutie; - selectarea surselor de finantare si prezentarea acestora pontentialilor beneficiari (clienti); - oferire de consultanta privind calitatea juridica si fiscala in care se solicita finantare; - verificarea eligibilitatii solicitantului si incadrarii proiectului - pregatire cerere de finantare - scriere cerere de finantare - intocmirea bugetului proiectului - intocmirea anexelor cererii de finantare - suport in elaborarea sau obtinerea unora din documentele obligatorii care insotesc aplicatia (memoriu justificativ, situatii financiare, oferte de pret etc.) - depunerea cererii de finantare la finantator; - asigurare management de proiect Prezentati modul in care tehnologiile noi, moderne vor fi utilizate in producerea/ mentinerea/ dezvoltarea produsului/ serviciului. La implementarea acestui proiect si la dezvoltarea firmei noastre, prin natura serviciilor oferite, vom apela si la servicii informatice moderne precum folosirea computerelor in activitatea curenta, softuri informatice, conectarea la internet de mare viteza atat de la telefonie fixa cat si de la telefonie mobila care ne va asigura o mai buna comunicare si deplasarea la sediul clientilor, achizitia de softuri pentru managementul activitatii curente a firmei precum si pentru managementul proiectelor aflate in implementare. In timp vom achizitiona softuri de specialiate pentru management de proeict, pentru mentinerea si mentenanta unei baze de date cu proiectele scrise si implementate precum si aparatura moderna (scanere, copiatoare, imprimante, laptopuri) astfel incat sa oferim servici de caliate si promte potentialilor clienti. Evidentiati noutatea, calitati/avantaje ale produsului/ serviciului dvs. fata de cel al competitorilor. Noutarea serviciilor oferite de firma noastra consta ca nisa serviciilor de consultanta pentru accesare fonduri nerambursabile europene nu este ocupat de nicio firma in teritoriul GAL xxxxxxxxxxxx (11 localitati cu peste 67.000 de locuitori). Alte avantaje ale firme nostre vor consta ca vom avea sediul foarte aproape de domiciliul potentialilor clienti, vom avea o mai buna mobilitate prin oferire de servicii de consultanta la sediul firmei, vom avea acces la internet de mare viteza, oferind informatii promte potentialilor clienti. . 10
BUCURETI Str. Poterai, nr. 11, sector 4, Tel:021-335.26.20; 335.26.32, Fax. 021-336.18.43, www.aippimm.ro

11

GUVERNUL ROMNIEI Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri


Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii

Riscuri identificate: - accentuarea crizei economice care ar duce la cresterea neincrederii potentialilor clienti in accesare fonduri europene; - instabilitate legislativa din Romania; - gradul redus de absorbtie a fondurilor europene. Aceste riscuri le vom contracare prin cresterea calitatii serviciilor oferite si oferirea de consultnata potentialilor clienti din faza identificarii unei idei de afaceri si pana in faza de implementare a proiectului prin asistarea clientilor in toate demersurile de implementare a proiectelor (elaborarea raportului initial de implementare a proiectului; stabilirea obiectivelor operationale, a calendarelor de activitati; planificarea, monitorizarea si evaluarea activitatilor; mentinerea legaturilor (a corespondentei) cu partenerii proiectului; mentinerea legaturilor (a corespondentei) cu finantatorul; organizarea intalnirilor cu liderii formali si informali din aria eligibila a proiectului; organizarea intalnirilor cu potentialii beneficiari; consultarea cu finantatorul proiectului in momentul unor dificultati de implementare a proiectului; repartizarea sarcinilor membrilor echipei de proiect, verificarea indeplinirii acestora, coordonarea si indrumarea echipei de proiect, colaboratorilor si voluntarilor; raportarea finala si intermediara catre finantator a activitatilor, obiectivelor si rezultatelor proiectului; realizarea achizitiilor etc.). Punctele tari ale afacerii (produsului/ serviciului), avantaje oferite fata de competitori. Punctele tari ale firmei noastre sunt: - sediul in mediul rural; - sediul se afla amplasat central fata de extremitatile micro-regiunii GAL xxxxxxxxxxxx (la circa 40 de km de cea mai indepartata localitate); - consultantii nostri domicilizaa in mediul rural si au o perceptie mai buna asupra nevoilor clientilor nostri; - ne cunoastem foarte bine potentialii clienti; - unul dinre angajatii nostri este animator al teritoriului GAL xxxxxxxxxxxx avand relatii de colaborare cu toate institutiile din zona; - angajatii nostrii deja au experienta in a implementa proiecte cu finantare europeana in mediul rural; - accesul la informatiile despre oportunitatile de pe piata (abonamente pe diverse grupuri de discutie de specialitate); - relatiile create in judetul Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Riscuri identificate si masurile prevazute pentru diminuarea efectelor in cazul materializarii acestor riscuri. Puncte slabe ale firmei: - asezarea departe de municipiul resedinta de judet folosirea unor mijloace de comuncatie si informare alternativa (internet, email, skype, messenger etc.) - noi intrati pe piata conultantei in judetul Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - realizarea de publicitate prin diverse mijloace - nr. redus de angajati specializati pe scriere de cereri de finantare pentru acest risc vom organiza intershipuri astfel incat sa putem identifica potentiali tineri care sa lucreze in firma precum si vom realize demersuri de incheiere de parteneriate pentru impartirea sarcinilor in pregatirea si implementarea unui proiect cu alti consultanti (freelaceeri). Alte probleme care ne-ar putea afecta sunt: Cresterea concurentei pe piata interna fapt care va fi contracarat prin oferirea unor servicii mulate pe nevoile clientilor 11
BUCURETI Str. Poterai, nr. 11, sector 4, Tel:021-335.26.20; 335.26.32, Fax. 021-336.18.43, www.aippimm.ro

12

GUVERNUL ROMNIEI Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri


Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii

Cresterea cererii/scaderea ne va determina sa angajam noi specialisti sau tineri care sa invete meserie la locul de munca (proaspa absolventi de facultati); Schimbari in legislatie ar putea sa ne ingreuneze activitatea. Dar printr-un management riguros vom putea trece peste aceste schimbari. In timp vom intra in asociatii de aparare a intereselor consultantilor astfel incat sa avem o buna reprezentare in randul breslei. 6.3. PRODUSELE NOI (descrieti tipul de produse/servicii si caracteristici, procentul din total vanzari, pret vanzare): Serviciile de consultanta oferite clientilor vor avea urmatoarele elemente: - informarea potentialilor clienti despre sursele de finantare existente pe piata; - studierea pietei pentru documentare in vederea pregatirii cererilor de finantare prin diverse cai: obtinere informatii directe de la producatori, aplicare de chestionare, discutii individuale, telefonice, de grup etc; - identificare surse de finantare nerambursabila, bancara etc prin accesare site-urilor institutiilor finantatoare, abonare la newslettere, abonare la grupuri de discutie; - selectarea surselor de finantare si prezentarea acestora pontentialilor beneficiari (clienti); - oferire de consultanta privind calitatea juridica si fiscala in care se solicita finantare; - verificarea eligibilitatii solicitantului si incadrarii proiectului - pregatire cerere de finantare - scriere cerere de finantare - intocmirea bugetului proiectului - intocmirea anexelor cererii de finantare - suport in elaborarea sau obtinerea unora din documentele obligatorii care insotesc aplicatia (memoriu justificativ, situatii financiare, oferte de pret etc.) - depunerea cererii de finantare la finantator Estimam ca in primele 6 luni de proiect vor fi incheiate cel putin: 1. - Contracte de consultanta in vederea pregatirii unor proiecte pentru obtinere de finantari din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala Potentiali clienti: 5 persoane fizice si/sau juridice din micro-regiunea GAL xxxxxxxxxxxx Valoare contracte: 5 contracte x 6000 lei + comision de succes de 2% din valoare finantarii nerambursabilae cel putin 7000 lei/contract); 2. - Contracte de consultanta in vederea pregatirii unor cereri de finantare pentru accesarea Programelor Fondului pentru Mediu: Potentiali clienti: 5 persoane fizice si/sau juridice din micro-regiunea GAL xxxxxxxxxxxx Valoare contracte: 5 contracte x 2000 lei); 3. - Contracte de consultanta in vederea pregatirii unor cereri de finantare pentru POSDRU DMI 5.1. si DMI 6.1. Potentiali clienti: 3 juridice din micro-regiunea GAL xxxxxxxxxxxx (SC; administratii publice locale, scoli) Valoare contracte: 3 contracte x 6000 lei; 4. - Contracte de consultanta pentru pregatirea unor cereri de finantare pentru Programul CBC HUSKROUA Valoare contracte: 4 contracte x 6000 lei + comision de succes de 2% din valoarea proiectelor cel putin 2000 euro/proiect Potentiali clienti: 5 persoane juridice din micro-regiunea GAL xxxxxxxxxxxx (consilii locale, scoli, ong-uri, biserici) BUCURETI Str. Poterai, nr. 11, sector 4, 12
Tel:021-335.26.20; 335.26.32, Fax. 021-336.18.43, www.aippimm.ro

13

GUVERNUL ROMNIEI Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri


Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii

Produs consultanta in vederea pregatirii unor proiecte pentru obtinere de finantari din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala consultanta in vederea pregatirii unor cereri de finantare pentru accesarea Programelor Fondului pentru Mediu consultanta in vederea pregatirii unor cereri de finantare pentru POSDRU DMI 5.1. si DMI 6.1. Potentiali clienti:juridice din micro-regiunea GAL xxxxxxxxxxxx (SC; administratii publice locale, scoli) consultanta pentru pregatirea unor cereri de finantare pentru Programul CBC HUSKROUA Potentiali clienti: persoane juridice din micro-regiunea GAL xxxxxxxxxxxx (consilii locale, scoli, ong-uri, biserici) Management de proiect subcontractat

Pondere in vanzarile totale 30,99 7,04 12,68

28,17 21,13

6.4. IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SI EFICIENTA ENERGETICA Descrieti cum poate proiectul afecta mediul, si ce solutii ati gandit pentru eliminarea acestor efecte. Explicati modul in care proiectul contribuie la maximizarea beneficiilor si reducerea efectelor negative asupra mediului inconjurator, inclusiv masuri de promovare a eficientei energetice. Unde este cazul, prezentati modul in care proiectul propus se incadreaza in politica organizatiei de protectie si imbunatatire a mediului inconjurator. Nu putem afirma ca acest proiect nu ar avea impact asupra mediului. Orice actiune a omului are repercursiuni negative. Dar prin activitatile desfasurate vom incerca sa aducem cat mai putine efecte asupra mediului inconjurator: astfel la achizitia de bunuri se va tine ca acestae sa fie prietenoase cu mediul inconjurator. Deseurile rezultate din munca de birou vor fi colectate separat si duse la firme de reciclat. Un alt punct pozitiv in acest domeniu va fi acea ca vom recomanda potentialilor clienti, modelandu-le chiar comportamentul fata de mediul inconjurator, astfel incat sa foloseasca in implementarea proiectelor lor solutii tehnolgice prietenoase cu mediul inconjurator, tinand cont de principiile dezvoltarii durabile (la constructii de claridi, hale etc. produse naturale locale (lemn si piatra) precum si prin faptul ca vom oferi consultanta localnicilor pentru deschidere de mici afaceri dinc are vor obtine venituri reducand astfel presiunea umana asupra naturii. Acest proiect se va implementa in Parcul Natural Muntii Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxului care a depus un proiect de a aplica la Programul Natura 2000. Consideram ca acest proiect nu are efecte negative asupra florei si faunei din zona In concluzie putem spune ca proiectul nostru contribuie la dezvoltare durabila a unei parti din cuprinsul Parcului Natural Muntii Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxului. Aceasta institutie are rolul de a contribui la conservarea biodiversitatii locale tinand cont de specificul locului si de prezervarea si promovarea BUCURETI Str. Poterai, nr. 11, sector 4, 13
Tel:021-335.26.20; 335.26.32, Fax. 021-336.18.43, www.aippimm.ro

14

GUVERNUL ROMNIEI Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri


Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii

valorilor culturale locale. Prin proiectul acesta vom face un pas inainte pentru sprijinirea prin consultanta oferita localnicilor in promovare eco-turismului in zona (organizarea de evenimente culturale atrage intotdeauna turisti care se vor bucura atat de activitatile culturale locale cat si de frumusetile naturale din zona iar rezultatul final va fi acela ca acesti turisti vor lasa bani in comunitate pentru cazare, masa, transport local, obiecte de artizanat, alte servicii schimband in acest sens si comportamentul localnicilor prin reorientarea spre oferirea de servicii turistilor 7. PROIECTII FINANCIARE 1 Schema de finantare cu credit bancar X FACILITATI ACORDATE MICROINTREPRINDERII S.R.L. D. 2 Schema de finantare fara credit bancar 40.000 a) Acordare Alocatie Financiara Nerambursabile Garantie acordata de Fondul National de Garantare al b) Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii S.A. I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) c) Scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 (patru) salariati, angajati pe perioada nedeterminata. Scutirea de la plata taxelor pentru operatiunile de inmatriculare efectuate la Oficiile Registrului Comertului, pentru inregistrarea microintreprinderii; Total 7.1. SCHEMA DE FINANTARE 32400

250.000

d)

322400 Lei

7.2. PLAN DE FINANTARE A INVESTITIEI: Suma1 Credite bancare 32400 AFN 40000 Alte surse 23900 TOTAL 7.3. CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCTIE/EXPLOATARE: Detaliati cheltuielile directe si indirecte anuale ale activitatii ce se proiectului la capacitatea maxima Cheltuieli de productie/exploatare
1

% 33,64 41,54 24,82 100% va desfasura in urma implementarii Suma - Lei %

14

Sumele vor fi trecute n LEI, fr TVA BUCURETI Str. Poterai, nr. 11, sector 4, Tel:021-335.26.20; 335.26.32, Fax. 021-336.18.43, www.aippimm.ro

15

GUVERNUL ROMNIEI Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri


Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii

Materii prime Materiale auxiliare Manopera directa (salarii + taxe si contributii sociale) Energie, alte utilitati

0 0 67200 7200 0 10000 0 0 2000 6000 6000 1000 50000 104400 64,37 6,90 0 9,58 0 0 1,92 5,75 5,75 0,96 4,79 100

Subansamble Servicii sau lucrari subcontractate Alte cheltuieli directe Cheltuieli de productie indirecte Administratie / Management Cheltuieli de Birou / Secretariat Cheltuieli de Transport (transport intern, manipularea produselor in cadrul activitatii si cu ce forte se realizeaza) Cheltuieli de protectia muncii si a mediului Alte cheltuieli indirecte TOTAL

7.4. VENITURI ANUALE PRECONIZATE: (Detaliati volumul vanzarilor anuale pentru fiecare categorie de produs/servicii oferite prin implementarea proiectului la capacitatea maxima a echipamentelor) Vanzari la capacitatea maxima Produsul 1 Contracte de consultan n vederea pregtirii unor proiecte pentru obinere de finanri din cadrul Programului Naional de Dezvoltare Rural Produsul 2 Contracte de consultan n vederea pregtirii unor cereri de finanare pentru accesarea Programelor Fondului pentru Mediu: Produsul 3 Contracte de consultan n vederea pregtirii unor cereri de finanare pentru POSDRU Produsul 5 Contracte de consultan pentru pregtirea unor cereri de finanare pentru Programul CBC HUSKROUA Produsul 6 Management de proiect TOTAL 100,00 142000 Pondere in vanzarile totale 30,99 7,04 12,68 28,17 21,13

15

BUCURETI Str. Poterai, nr. 11, sector 4, Tel:021-335.26.20; 335.26.32, Fax. 021-336.18.43, www.aippimm.ro

16

GUVERNUL ROMNIEI Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri


Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii

7.5. CONT DE PROFIT SI PIERDERE

Bilantul prescurtat
Mii LEI Rd.
1 2

Proiecii N+1

N+2

N+3

ACTIVE Active circulante Numerar existent la nceputul perioadei (disponibil casa+banca) Numerar generat de activitatea de exploatare
(realizat+proiecia numerarului ce va fi generat de activitatea de exploatare, respectiv ncasrile din aceast activitate)

40000 15000 150000 5000 0 0 210000 45000 255000

50000 20000 170000 10000 0 0 250000 50000 300000 5000 0 0 5000 0 10000 0 10000 0 20000 200

70000 30000 200000 15000 0 0 315000 70000 385000 5000 0 0 7000 0 12000 0 10000 0 22000 200

Creane Stocuri Alte active circulante Total Active Circulante Active fixe nete (inclusiv financiare i necorporale) TOTAL ACTIVE CAPITAL I DATORII Datorii Curente Descoperit de cont la nceputul perioadei
(societatea nu a avut la nceputul perioadei disponibil/surse proprii si a utilizat din surse externe credite bancare de ex.)

4 5 6 7=1+2+3+4+5+6 8 9=7+8

10 11

32400 0 5000 0 37400 0 0 0 37400 200

Credite pe termen scurt Furnizori Alte datorii Total Datorii Curente Datorii pe termen lung Credite pe termen lung Alte Datorii pe Termen Lung i Provizioane TOTAL DATORII CAPITALURI Capital social

12 13 14 15=10+11+12+13+14 16 17 18 19=15+16+17+18

20

16

BUCURETI Str. Poterai, nr. 11, sector 4, Tel:021-335.26.20; 335.26.32, Fax. 021-336.18.43, www.aippimm.ro

17

GUVERNUL ROMNIEI Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri


Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii

Profit repartizat n cursul anului Profituri repartizate n anii anteriori TOTAL CAPITALURI

21 22 23=20+21+22

20000 0 20200

30000 30200

40000 40200

17

BUCURETI Str. Poterai, nr. 11, sector 4, Tel:021-335.26.20; 335.26.32, Fax. 021-336.18.43, www.aippimm.ro

18

GUVERNUL ROMNIEI Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri


Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii Mii LEI Proiectii N+2

Rd.
1 2 3

N+1

N+3

ACTIVE Active circulante Numerar existent la inceputul perioadei (disponibil casa+banca) Numerar generat de activitatea de exploatare (realizat+proiectia numerarului ce va fi generat de activitatea de exploatare, respectiv incasarile din aceasta activitate) Creante Stocuri Alte active circulante Total Active Circulante Active fixe nete (inclusiv financiare si necorporale) TOTAL ACTIVE CAPITAL SI DATORII Datorii Curente Descoperit de cont la inceputul perioadei (societatea nu a avut la inceputul perioadei disponibil/surse proprii si a utilizat din surse externe credite bancare de ex.) Credite pe termen scurt Furnizori Alte datorii Total Datorii Curente Datorii pe termen lung Credite pe termen lung Alte Datorii pe Termen Lung si Provizioane TOTAL DATORII CAPITALURI Capital social Profit repartizat in cursul anului Profituri repartizate in anii anteriori TOTAL CAPITALURI TOTAL CAPITALURI SI DATORII

4 5 6 7=1+2+3+4+5+6 8 9=7+8 10 11

12 13 14 15=10+11+12+13+14 16 17 18 19=15+16+17+18 20 21 22 23=20+21+22 24=19+23

18

BUCURETI Str. Poterai, nr. 11, sector 4, Tel:021-335.26.20; 335.26.32, Fax. 021-336.18.43, www.aippimm.ro

19

GUVERNUL ROMNIEI Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri


Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii

19

BUCURETI Str. Poterai, nr. 11, sector 4, Tel:021-335.26.20; 335.26.32, Fax. 021-336.18.43, www.aippimm.ro

GUVERNUL ROMNIEI Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri


Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii

Nr. crt.

CRITERII DE EVALUARE Criterii

Punctaj

SRL D 15

Domeniul de activitate al microntreprinderii S.R.L. D. A


Producie 1 20 Servicii 2 15 Comer i alte activiti 3 10 Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de munc permanente n cadrul microntreprinderii S.R.L. D. Numrul de locuri de munc permanente (cu norm B 4 20

5 6

ntreag) nou create este mai mare sau egal cu 4 Numrul de locuri de munc permanente (cu norm ntreag) nou create este mai mare sau egal cu 3 Numrul de locuri de munc permanente (cu norm ntreag) nou create este mai mare sau egal cu 2

10

15 10 10

Ponderea investiiilor n cheltuielile aferente Planului de afaceri Ponderea investiiilor peste 80% C 6 20 Ponderea investiiilor peste 60% 7 15 Ponderea investiiilor peste 40% 8 10 Localizarea activitii microntreprinderii S.R.L. D. D 9 Mediul rural 10 10 Mediul urban 5 Utilizarea noilor tehnologii i promovarea societii informaionale E 12 Implementarea Planului de afaceri conduce la creterea 10
gradului de utilizare a tehnologiilor noi, moderne i/sau a soluiilor informatice n procesul de producie/ prestare servicii.

10

10

13

Planul de afaceri are potenial inovativ i / sau creativ. Implementarea Planului de afaceri nu conduce la creterea gradului de utilizare a tehnologiilor noi, moderne i/sau a soluiilor informatice n procesul de producie / prestare servicii (potenialul inovativ i / sau creativ al proiectului este nesemnificativ)

Schema de finanare F 14 15
Schema de finanare cu credit bancar Schema de finanare fr credit bancar

Total puncte obinute Punctajul maxim care se poate obine este de 100 puncte. Punctajul minim care se poate obine este de 50 puncte. Punctajul minim pentru accesarea programului este de 60 puncte. La punctaje egale va prevala numrul de nregistrare online.

20 10 100

20 75

GUVERNUL ROMNIEI Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri


Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii

ANEXA LA PLANUL DE AFACERI: CRITERII DE EVALUARE A PLANULUI DE AFACERI Nr. crt. Punctaj Criterii Domeniul de activitate al microintreprinderii S.R.L. D. 1 Productie 20 2 Servicii 15 3 Comert si alte activitati 10 Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de munca permanente in cadrul microintreprinderii S.R.L. D. Numarul de locuri de munca permanente (cu norma intreaga) nou create 4 20 este mai mare sau egal cu 4 Numarul de locuri de munca permanente (cu norma intreaga) nou create 5 15 este mai mare sau egal cu 3 Numarul de locuri de munca permanente (cu norma intreaga) nou create 6 10 este mai mare sau egal cu 2 Ponderea investitiilor in cheltuielile aferente Planului de afaceri 6 Ponderea investitiilor peste 80% 20 7 Ponderea investitiilor peste 60% 15 8 Ponderea investitiilor peste 40% 10 Localizarea activitatii microintreprinderii S.R.L. D. D 9 Mediul rural 10 Mediul urban 10 5

Utilizarea noilor tehnologii si promovarea societatii informationale Implementarea Planului de afaceri conduce la cresterea gradului de utilizare a tehnologiilor noi, moderne si/sau a solutiilor informatice in 12 procesul de productie/ prestare servicii. Planul de afaceri are potential inovativ si / sau creativ. E Implementarea Planului de afaceri nu conduce la cresterea gradului de utilizare a tehnologiilor noi, moderne si/sau a solutiilor informatice in 13 procesul de productie / prestare servicii (potentialul inovativ si / sau creativ al proiectului este nesemnificativ) Schema de finantare 14 Schema de finantare cu credit bancar F 15 Schema de finantare fara credit bancar Total puncte obtinute Punctajul maxim care se poate obtine este de 100 puncte. Punctajul minim care se poate obtine este de 50 puncte. Punctajul minim pentru accesarea programului este de 60 puncte. La punctaje egale va prevala numarul de inregistrare on-line.

10

20 10

INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE ON-LINE A PLANULUI DE AFACERI

GUVERNUL ROMNIEI Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri


Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii

Bine ati venit! Aceasta este pagina principala a contului dumneavoastra pentru inscrierile la "Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri" In meniul din stanga veti gasi 7 sectiuni de formulare pe care trebuie sa le completati inainte de a trimite formularele completate operatorilor nostri. Cele 7 sectiuni sunt impartite in doua parti, una destinata informatiilor generale referitoare la firma dumneavoastra si alta care cuprinde 6 sectiuni necesare finantarii. Pentru a putea trimite formularele, toate cele 7 categorii sunt obligatorii si nu puteti trimite formularele inainte ca acestea sa fie salvate. Odata cu trimiterea formularelor, acestea nu mai pot fi modificate si va rugam sa le completati cu atentie. Fiecare dintre categorii contine un formular unde se recomanda sa completati cat mai detaliat fiecare punct al acestuia. Pentru a salva un formular, apasati butonul "Salveaza" ce se gaseste la sfarsitul formularului Inaintea trimiterii formularelor catre operatori, se pot edita si salva formularele de cate ori doriti, aplicatia blocand salvarea numai in urma trimiterii acestora. Nota: Va rugam sa completati formularele fara diacritice. Sectiunile salvate sunt evidentiale printr-un fundal albastru deschis, iar sectiunile unde trebuie sa completati formularul aferent au un fundal albastru inchis. Sectiunrea in lucru este evidentiata printr-un text ingrosat in meniu. Anumite subpuncte din formulare au texte explicative oferindu-va niste linii generale de urmat pentru subpunctul respectiv. Acestea sunt de 2 feluri care pot fi diferentiate prin culori. Textele explicative din afara casetelor care trebuie completate au o culoare neagra, iar cele din inauntrul casetelor sunt albastre. Textele explicative din inauntrul casetelor vor disparea odata ce ati dat click in caseta respectiva pentru a completa subpunctul formularului. Aveti posibilitatea de a revedea textele explicative consultand documentele aferente "Programului pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri". Pentru fiecare formular salvat veti primi un punctaj in functie de optiunile completate in formularul respectiv, iar acest punctaj va este comunicat atunci cand salvati un formular. Punctajul total acumulat la un moment dat este afisat in zona de meniu. Cum atasez un fisier? La sectiunrea 4 (Ponderea investitiilor in cheltuilile aferente Planul de afaceri) aveti posibilitatea de a atasa fisiere. Pentru a atasa fisiere, apasati butonul "Browse files". Vi se deschide o fereastra unde aveti posibilitatea de a alege unul sau mai multe fisiere. Se accepta doar fisiere imagine (jpg, png) sau documente (word, pdf). In momemtul cand ati terminat lista de fisiere, apasati butonul "Start upload". In acest moment, fisiere sunt trimise si puteti observa progresul fisierului in curs, cat si progresul total. In momentul cand aceasta operatiune este finalizata, fisierele dumneavoastra vor aparea in seciunea de "Fisiere atasate". Aici aveti posibilitatea de a vizualiza fisierul trimis apasand pe numele fisierului si posibilitatea de a sterge fisierul apasand butonul "Sterge".

S-ar putea să vă placă și