Sunteți pe pagina 1din 9

Metodologia infiintarii unui cabinet medical

Dupa modul de infiintare, unitatile medicale private sunt de trei categorii:

1. Cabinete medicale fara personalitate juridica (forme de exercitare liberala a


profesiei de medic). Acestea pot fi infiintate doar de catre medici.
Cabinete medicale: - individuale de sine statatoare
- asociate sau grupate
2. Societati civile medicale

Societatile comerciale cu personalitate juridica proprie.

Acestea pot fi infiintate de catre medici, nemedici (cu conditia ca 1/3 din
consiliul de administratie sau administratorul sa fie medic), sau de catre
persoane juridice (Ordinul 124, art. 15).

3. Cabinete medicale organizate in structura persoanelor juridice de drept privat


fara scop patrimonial (organizatiile nonprofit, fundatiile si asociatiile cu
activitati medicale, asociatiile profesionale, cultele religioase si lacasele de cult
religios, legal constituite) pe baza hotararii organelor de conducere (Ordinul
124, art. 16)

Pentru infiintarea unei unitatilor medicale private este necesara:

1. Locatia:

Activitatea medicala se desfasoara intr-o locatie avizata si acreditata ca atare de


catre forurile competente.
Solicitantul trebuie sa prezinte dovada detinerii legale a spatiului in care urmeaza sa
functioneze cabinetul medical (Ordinul 124, art. 20, respectiv prevederile
corespunzatoare din Legea 31 si din Ordonanta 26), inclusiv schita spatiului.
In acelasi spatiu cu destinatia de cabinet medical nu pot fi infiintate mai mult de doua
cabinete medicale si numai daca se indeplinesc conditiile de compatibilitate intre
specialitatile medicale privind serviciile medicale furnizate (Ordinul 124, art 20, al. (3))

2. Obiectul de activitate

Unitatile medicale sunt avizate sa desfasoare activitate medicala in specialitatile


medicale, supraspecializarile si competentele definite conform normelor legale in
vigoare (nomenclatorul de specialitati).
Societatile comerciale trebuie sa aiba obiect de activitate unic, constand in furnizarea de
servicii medicale, cu sau fara activitati conexe acestora, stabilite prin ordin al ministrului
sanatatii publice(Ordinul 124, art. 15);
Cabinete medicale fara personalitate juridica se pot infiinta si vor furniza servicii
medicale numai in specialitatile si competentele medicului titular sau ale asociatilor, in
cazul formelor asociative (Ordin 153, art 4)
Actul de infiintare a cabinetelor medicale este certificatul de inregistrare in Registrul
unic al cabinetelor medicale, care se intocmeste de catre ASP (Ordinul 124, art. 5)
Medicul este liber sa-si schimbe forma de exercitare a profesiunii sau sa-si modifice
obiectul de activitate al cabinetului medical in functie de specialitatile,
supraspecializarile si competentele dobandite (Ordin 153, art. 5)

Cabinete medicale fara personalitate juridica

CABINETUL MEDICAL INDIVIDUAL

Cabinetul medical individual poate fi infiintat doar de catre medicul care isi va
desfasura activitatea in respectiva unitate, intrucat aceasta forma de
organizare nu are personalitate juridica distincta ci functioneaza ca persoana
fizica, fiind forma de exercitare liberala a profesiei medicale.
In cabinetul medical individual isi exercita profesia medicul titular, care poate
avea ca salariati ori colaboratori medici sau orice alta categorie de personal
(Ordinul 124, art. 2). Pentru infiintarea unui cabinet medical individual, prima
institutie la care trebuie sa se prezinte medicul solicitant este Colegiul
Medicilor(CM) din judetul in care isi va afla sediul cabinetul respectiv.

Actele necesare la Colegiul Medicilor:

- Dovada de detinere a spatiului (comodat, act de vanzare-cumparare, contract


de inchiriere, donatie, etc.). Se vor anexa schita spatiului (cu numerotarea
camerelor componente) - copii
- Daca spatiul respectiv se afla intr-o locatie unde locuiesc sau isi desfasoara
activitatea alte persoane fizice sau juridice este necesar acordul scris al
colocatarilor (acordul scris al asociatiei de locatari, al conducerii
intreprinderii, etc.) - copie
- Autorizatia de libera practica a medicului titular. Cabinetul poate fi avizat
numai pentru specialitatile, competentele si supraspecializarile mentionate in
aceasta autorizatie - copie
- Taxa de avizare: echivalentul in lei a 25 Euro (pentru fiecare specialitate - in cazul in
care exista mai multe specialitati), platibil in lei, la cursul zilei, la casieria CM (conform
Dispozitiei de incasare emisa de Departamentul Avizari-Acreditari la depunerea
dosarului) + copie dupa chitanta.
- Dovada achitarii cotizatiei la zi catre CM - copii
- Cerere tip completata in momentul depunerii actelor (modelul se gaseste la CM).
Dupa depunerea actelor, Colegiul Medicilor va va contacta pentru stabilirea de comun
acord cu inspectorul delegat a datei pentru efectuarea inspectiei. La aceasta inspectie se
verifica existenta dotarii minime (conform legislatiei). In termen de maxim 30 de zile
(respectiv in termen de 5 zile lucratoare - pentru avizele efectuate cu taxa de urgenta),
Colegiul Medicilor va anunta definitivarea certificatul de Avizare a Infiintarii
Cabinetului Medical Individual, din acel moment documentul respectiv
putand fi ridicat de la sediu.
Cu certificatul eliberat de catre CM si cu celelalte acte enumerate mai jos
solicitantul se va prezenta la Autoritatea de Sanatate Publica (ASP), pentru
inscrierea in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale.
Cerere tip - se completeaza la ASP.
Actul de spatiu (contract de comodat sau de inchiriere sau de proprietate) -
copie
Autorizatia de libera practica - copie
Certificatul de Avizare al cabinetului Medical Individual eliberat de catre
CM - original
Dupa infiintare, mai multe cabinete medicale individuale se pot grupa sau
asocia.

CABINETE MEDICALE GRUPATE

Mai multe cabinete medicale individuale deja infiintate se pot grupa, pentru
a-si crea facilitati economice comune (Ordinul 124, art. 2, al. (2))

Cabinetele medicale din cadrul gruparii isi pastreaza individualitatea in


relatie cu tertii. Gruparea poate avea un nume propriu, altul decat cel al
medicilor titulari ai cabinetelor medicale individuale. Pentru gruparea unor
cabinete medicale individuale, primul pas il reprezinta incheierea unui contract
de grupare intre medicii titulari ai cabinetelor medicale individuale,
inregistrat la administratia financiara, care va cuprinde obligatoriu:
- partile contractului
- obiectul si scopul contractului
- sediul profesional al cabinetelor medicale grupate
- coordonarea cabinetelor medicale grupate, cu indicarea persoanelor care
au calitatea de coordonator, facilitatile economice comune si modul de
repartizare a cheltuielilor comune
- durata contractului si modalitatile de incetare a acestuia

La Colegiul Medicilor se depune un dosar cuprinzand:


- Certificatele de inregistrare ale Cabinetelor Medicale Individuale - copii
- Contractul de grupare - 2 copii
- Cerere tip (modelul se gaseste la CM).
In termen de 15 zile lucratoare, Colegiul Medicilor vizeaza un exemplar din
contractul de grupare si emite Certificatul de Avizare al gruparii

Pentru inregistrarea gruparii la Autoritatea de Sanatate Publica:


- Certificatele de inregistrare ale Cabinetelor Medicale Individuale - copii
- Contractul de grupare vizat de catre CM
- Certificatul de Avizare al Gruparii eliberat de catre CM- original
- Cerere tip (modelul se gaseste la ASP).

CABINETE MEDICALE ASOCIATE

Mai multe cabinete medicale individuale deja infiintate se pot asocia in


scopul exercitarii in comun a activitatii si asigurarii accesului permanent al
pacientilor la servicii medicale complete.
Medicii titulari ai unor cabinete asociate isi pastreaza drepturile si
responsabilitatile individuale prevazute de lege (Ordinul 124, art. 2, al. (3))
Cabinetele medicale din cadrul asocierii isi pastreaza individualitatea in
relatiile cu tertii. Asocierea poate avea un nume propriu, altul decat cel al
medicilor titulari ai cabinetelor medicale individuale Pentru asocierea unor
cabinete medicale individuale, primul pas il reprezinta incheierea unui
contract de asociere intre medicii titulari ai cabinetelor medicale individuale,
inregistrat la administratia financiara, care va cuprinde obligatoriu:
- partile contractului
- obiectul si scopul asocierii
- sediul profesional al cabinetelor medicale asociate
- coordonarea asocierii, cu indicarea persoanei sau a persoanelor care au
calitatea de coordonator
- durata contractului si modalitatile de incetare a acestuia

La Colegiul Medicilor se depune un dosar cuprinzand:


- Certificatele de inregistrare ale Cabinetelor Medicale Individuale - copii
- Contractul de asociere- 2 copii
- Cerere tip (modelul se gaseste la CM).
In termen de 15 zile lucratoare, Colegiul Medicilor vizeaza un exemplar din
contractul de asociere si emite Certificatul de Avizare al gruparii.

Pentru inregistrarea gruparii la Autoritatea de Sanatate Publica:


- Certificatele de inregistrare ale Cabinetelor Medicale Individuale - copii
- Contractul de asociere vizat de catre CM
- Certificatul de Avizare al Gruparii eliberat de catre CM - original
- Cerere tip (modelul se gaseste la ASP).

SOCIETATEA CIVI LA MEDICA LA

Societatea civila medicala se constituie prin contract de societate civila,


incheiat in forma scrisa intre 2 sau mai multi medici asociati, cu respectarea
dispozitiilor art. 1491, 1492 si 1499-1531 din Codul civil, referitoare la
societatea civila particulara, si a dispozitiilor Ordinului 153. Societatea civila
medicala nu are personalitate juridica. Ea este reprezentata in relatiile cu
tertii de un reprezentant desemnat prin hotarea adunarii asociatilor.
Societatea civila medicala poate fi avizata doar in specialitatile medicilor
asociati.

Pentru infiintarea unei Societati Civile Medicale, primul pas il reprezinta


incheierea Contractului de societate civila intre medicii asociati, care va
cuprinde obligatoriu:
- partile contractului de societate,
- scopul si obiectul acestuia
- sediul profesional al Societatii civile medicale;
- patrimoniul social al Societatii civile medicale, cu indicarea
aportului fiecarui medic societar, constand in bunuri mobile si
imobile ori in munca medicilor societari
- organul de conducere al Societatii civile medicale si precizarea
functiilor membrilor acestuia;
- durata contractului de societate si modalitatile de incetare a
acestuia,
- Statutul de societate civila medicala, continand detaliile de organizare
si functionare.

Actele necesare la Colegiul Medicilor:


- Autorizatiile de libera practica ale medicilor asociati - copie
- Contractul de societate civila medicala - 2 copii
- Statului Societatii Civile Medicale - 2 copii
- Dovada de detinere a spatiului (comodat, act de vanzare-cumparare, contract
de inchiriere, donatie, etc.) - Se vor anexa schita spatiului (cu numerotarea
camerelor componente) - copii
- Daca spatiul respectiv se afla intr-o locatie unde locuiesc sau isi desfasoara
activitatea alte persoane fizice sau juridice este necesar acordul scris al
colocatarilor (acordul scris al Asociatiei de locatari, al Conducerii
Intreprinderii, etc.) - copie
- Taxa de avizare: echivalentul in lei a 25 Euro pentru fiecare
specialitate, platibil in lei, la cursul zilei, la casieria CM (conform
Dispozitiei de incasare emisa de Departamentul Avizari-Acreditari la
depunerea dosarului) + copie dupa chitanta
- Dovada achitarii cotizatiilor la zi catre CM (pentru medicii asociati) -
copii
- Cerere tip completata in momentul depunerii actelor (modelul se gaseste la
CM).
Nu se primesc dosare incomplete.
Dupa depunerea actelor, Colegiul Medicilor va va contacta pentru stabilirea
de comun acord cu inspectorul delegat a datei pentru efectuarea inspectiei.
La aceasta inspectie se verifica existenta dotarii minime (conform
legislatiei). In termen de maxim 30 de zile (respectiv in termen de 5 zile
lucratoare - pentru avizele efectuate cu taxa de urgenta), Colegiul Medicilor
vizeaza un exemplar din contractul de societate civila si din statul, emite
certificatul de Avizare a Infiintarii Societatii Civile Medicale si va va
anunta definitivarea actelor, din acel moment acestea respectiv putand fi
ridicate de la sediu.
Cu Certificatul eliberat de catre CM si cu celelalte acte enumerate mai jos
solicitantul se va prezenta la Autoritatea de Sanatate Publica pentru
inscrierea in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale:
- Autorizatiile de libera practica - copie
- Actul de spatiu (contract de comodat sau de inchiriere sau de proprietate) -
copie
- Contractul de societate si Statutul - vizate de catre CM
- Certificatul de Avizare al infiintarii Societatii Civile Medicale eliberat de
catre CM - in original
- Cerere tip - se completeaza la ASP

Unitati medico-sanitare - Societati comerciale, cu personalitate juridica

Societatea comerciala cu obiect de activitate furnizarea de servicii medicale


poate fi infiintata de catre orice persoana fizica (medic sau nemedic) sau
juridica, cu urmatoarele conditii (Ordinul 124, art. 15):
- sa aiba obiect de activitate unic, constand in furnizarea de servicii
medicale (Grupa CAEN 851), cu sau fara activitati conexe acestora,
stabilite prin ordin al ministrului sanatatii publice;
- administratorul Societatii comerciale sau cel putin o treime din
numarul membrilor consiliului de administratie sa fie medici;
- sa fie inregistrate in Registrul unic al cabinetelor medicale.
Dupa infiintarea Societatii comerciale conform prevederilor legale (Legea 31)
si a conditiilor de la alineatul precedent, va fi intocmit dosarul catre Colegiul
Medicilor. Daca Societatea Comerciala nu are obiect unic de activitate
furnizarea de servicii aditionale, Consiliul Director va modifica Statutul in
acest sens, eliberandu-se de la organele in drept un act aditional care sa
ateste modificarea.

Actele necesare la Colegiul Medicilor:


- Dovada de detinere a spatiului (comodat, act de vanzare-cumparare, contract
de inchiriere, donatie, etc.). Se vor anexa: Schita spatiului (cu numerotarea
camerelor componente) – copie; Distributia specialitatilor pe camere -
original semnat de catre conducere
Daca spatiul respectiv se afla intr-o locatie unde locuiesc sau isi desfasoara
activitatea alte persoane fizice sau juridice este necesar acordul scris al
colocatarilor (acordul scris al Asociatiei de locatari, al Conducerii
Intreprinderii, etc.) - copie
- Certificatul de inregistrare la registrul comertului - copie
- Certificat Constatator (sau Anexa eliberate de catre Registrul Comertului
pentru sediul social si pentru punctul/ punctele de lucru)
- Actul constitutiv al Societatii si, dupa caz, actul additional (impreuna cu
actele corespunzatoare eliberate de Registrul Comertului) prin care se
modifica prevederile statutare – 2 copii
- Declaratia prin care Organului de conducere se obliga sa respecte
independenta profesionala a medicilor angajati
- Regulamentul de organizare §i functionare prin care sa se ateste
independenta profesionala si dreptul de decizie al personalului medical.
- Fisele de atributie ale posturilor prin care sa se respecte competenta
profesionala a fiecarei specialitati, ori competenta medicala si conditia
prevazuta la punctul anterior
- Programul de lucru al cabinetelor medicale, aprobat de conducerea unitatii
- Diploma de medic a administratorului Societatii sau diplomele celor 1/3
din membrii Consiliului de Administratie (conform prevederilor Statutului)
- copii
- Taxa de avizare: echivalentul in lei a 25 Euro (pentru fiecare specialitate -
in cazul in care exista mai multe specialitati), platibil in lei, la cursul zilei,
la casieria CM (conform Dispozitiei de incasare emisa de Departamentul
Avizari-Acreditari la depunerea dosarului) + copie dupa chitanta
- Cerere tip completata de catre reprezentantul legal al unitatii (modelul se
gaseste la CM).
Dupa depunerea actelor, Colegiul Medicilor va contacta pentru stabilirea de
comun acord cu inspectorul delegat a datei pentru efectuarea inspectiei. La
aceasta inspectie se verifica existenta dotarii minime, a numarului de
cabinete si a repartitiei acestora pe camere, conform schitei anexate.
In termen de maxim 30 de zile (respectiv in termen de 5 zile lucratoare -
pentru avizele efectuate cu taxa de urgenta), Colegiul Medicilor va anunta
definitivarea certificatului de Avizare a Inregistrarii Societatii Comerciale
in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale, din acel moment documentul
respectiv putand fi ridicat de la sediu pentru a fi depus impreuna cu celelalte
acte solicitate de catre Autoritatea de Sanatate Publica.

Cabinete medicale organizate in structura persoanelor juridice de


drept privat fara scop patrimonial.

Organizatiile nonprofit, fundatiile si asociatiile cu activitati medicale,


asociatiile profesionale, cultele religioase si lacasele de cult religios, legal
constitute, pot infiinta si organiza in structura lor, pe baza hotararii
organelor de conducere, cabinete medicale furnizoare de servicii medicale
in regim ambulatoriu.
Dupa infiintarea Organizatiei conform prevederilor legale (Ordonata 26,
etc) Organul de conducere, conform statutului, ia o hotarare privind
infiintarea unuia sau mai multor cabinete medicale, dupa care va fi intocmit
dosarul catre Colegiul Medicilor.

Actele necesare la Colegiul Medicilor:


- Dovada de detinere a spatiului (comodat, act de vanzare-cumparare,
contract de inchiriere, donatie, etc.). Se vor anexa: Schita spatiului (cu
numerotarea camerelor componente)-copie; Distributia specialitatilor pe
camere -original semnat de catre conducere
- Daca spatiul respectiv se afla intr-o locatie unde locuiesc sau isi
desfasoara activitatea alte persoane fizice sau juridice este necesar acordul
scris al colocatarilor (acordul scris al Asociatiei de locatari, al Conducerii
Intreprinderii, etc.) - copie
- Certificat de inregistrare in registrul persoanelor juridice, ori hotararea
judecatoreasca de infiintare sau actul de acordare a personalitatii juridice -
copie
- Actul constitutiv al Societatii - copie
- Hotararea statutara a Organul de conducere, privind infiintarea unuia sau
mai multor cabinete medicale - 2 copii
- Declaratia prin care Organul de conducere se oblige sa respecte
independenta profesionala a medicilor angajati
- Regulamentul de organizare si functionare prin care sa se ateste
independenta profesionala si dreptul de decizie al personalului medical
- Fisele de atributie ale posturilor prin care sa se respecte competenta
profesionala a fiecarei specialitati, ori competenta medicala si conditia
prevazuta la punctual anterior
- Programul de lucru al cabinetelor medicale, aprobat de conducerea unitatii
- Diploma de medic a administratorului Societatii sau diplomele celor 1/3
din membrii Consiliului de Administratie (conform prevederilor Statutului)-
copii
- Taxa de avizare: echivalentul in lei a 25 Euro (pentru fiecare specialitate -
in cazul in care exista mai multe specialitati), platibil in lei, la cursul zilei,
la casieria CM (conform Dispozitiei de incasare emisa de Departamentul
Avizari-Acreditari la depunerea dosarului) + copie dupa chitanta
- Cerere tip completata de catre reprezentantul legal al unitatii (modelul se
gaseste la CM).
Dupa depunerea actelor, Colegiul Medicilor va contacta pentru stabilirea de
comun acord cu inspectorul delegat a datei pentru efectuarea inspectiei. La
aceasta inspectie se verifica existenta dotarii minime, a numarului de
cabinete si a repartitiei acestora pe camere, conform schitei anexate.
In termen de maxim 30 de zile (respectiv in termen de 5 zile lucratoare -
pentru avizele efectuate cu taxa de urgenta), Colegiul Medicilor va anunta
definitivarea certificatul de Avizare a Inregistrarii Cabinetului din structura
organizatiei in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale, din acel moment
documentul respectiv putand fi ridicat de la sediu pentru a fi depus
impreuna cu celelalte acte solicitate de catre ASP

S-ar putea să vă placă și