Sunteți pe pagina 1din 11

PLAN DE AFACERI

GIRZ ALINA IOANA


ANUL III, GR. 1, CIG – IDD
FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE BABES-BOLYAI
CLUJ-NAPOCA

1
CUPRINS

1. DATE DE IDENTIFICARE

2. CONDUCEREA ŞI PERSONALUL FIRMEI

2.1 Conducerea

2.2 Personalul

3. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII CURENTE

3.1 Scurt istoric

3.2 Prezentarea produselor/serviciilor pe categorii

3.3 Piaţa

4. DESCRIEREA PROIECTULUI INVESTIŢIONAL PENTRU CARE SE


SOLICITĂ

PRODUSUL BANCAR

4.1 Proiectul de investiţie

4.2 Planul de finanţare

4.3 Indicatori specifici privind investitia

4.4 Strategia de marketing

5. PREVIZIUNI FINANCIARE PE DURATA DE ACORDARE A


CREDITULUI

2
1. DATE DE IDENTIFICARE A AGENTULUI ECONOMIC
1. Denumirea firmei : S.C. BEN&BEN S.A.
2. Numărul şi data înregistrării la Registrul Comerţului: J12/734/1997
3. Cod fiscal / Cod unic de înregistrare: R 9488240
4. Forma juridică de constituire: societate comerciala pe actiuni
5. Adresă, telefon, fax, email: Cluj-Napoca, Str. Beiusului nr. 72 ,
Tel/fax: 0264/403210 ; 0264 -415226
office@ben-ben.ro
6. Tipul activităţii principale actuale: ,,Transporturi rutiere de marfuri “
Codul CAEN: 6024
7. Natura capitalului : 100% privat
9. Capitalul social la data solicitării creditului: 100.000 RON
10. Asociaţi, acţionari principali la data solicitării creditului
Asociaţi
Persoane fizice Adresa completa Nr. Actiuni Valoare (mii Pondere (%)
lei)

1. Bene Cluj-Napoca, 9.688 96.880 96.880


Ioan
Str. Fabricii
17,ap.47
10 100 0.100
2. Bene Cluj-Napoca,
Mirela
str. Fabricii
17,ap.47 1 10 0.010

3. Marchis Cluj-Napoca
Liliana
str. Muresului 3000 RON
3
35,ap.7 300

4. Bene
Daniel
Cluj ,
10 RON 0.010
1
Com. Poieni 193/A
5. Dan
Claudiu- Cluj-Napoca,
Vasile
Str. Fabricii
17,ap.47

Total 100%

3
11. Date financiare (se vor anexa balanţele de verificare pe ultimii 2 ani şi
ultima lună încheiată a anului curent)

Mil RON

Indicator Anul Aul


2003 2004 30.06.200
5

Cifra de afaceri 15,87 41,2 23,16

Rezultatul exploatării 3,1434 6,071 - 0,5495

Rezultatul brut 2,5 3,89 - 2,03

Rata profitului net la cifra de afaceri 15,75 9,44 __

Ponderea datoriilor totale in total pasiv 75,86% 77,71% 83,44%

2. CONDUCEREA ŞI PERSONALUL FIRMEI

2.1. Conducerea
Funcţia Nume şi Studii Experienţa profesională
actuală* prenume (cu precizarea (cu precizarea funcţiei, a
perioadei, instituţiei) responsabilităţilor şi a perioadei)

Presedinte Corpodean Facultatea de drept Asistent probleme juridice


C.A. Traian
1995 – 1998 Fimaro Asistent probleme C.F.I.
S.A.
Consilier Juridic
1999 – 2000
Ruttrans S.A. Administrator

2002 – prezent Ben Dir. General


& Ben S.A.

Administrat Dan Fac. de stiinte Contabil Sef


or Claudiu- economice
Vasile Director economic
1999- present Ben
& BEN S.A.
Secretara

4
Administrat Bene Studii Liceale Administrator
or Mirela
2001- prezent Ben
& Ben S.A.

Fac. de stiinte
economice Director economic
Pavel
Rozalia 1995-2004 Argos
Dir. S.A.
Economic
2004- 2006 Trust
Invest S.A.

Prezent Ben & Ben


S.A.

2.2. Personalul

Numărul şi structura personalului la data solicitării creditului:


Categoria de personal Număr Pondere

Total, din care: 369 100

Conducere 3 0,82

Muncitori - total, din care: 366 99,18

- direct productivi 342 92,68

- indirect productivi 24 6,5

3. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII CURENTE

3.1. Scurt istoric

Societatea a fost infintata in 1997, avand principala activitate


transporturi rutiere de marfuri in special in constructii. Societatea a avut
contracte de colaborare sau subantrepriza la lucrari de constructii in
infrastructura drumurilor dobandind in timp experienta si devenind un
constructor de sine statator. Societatea si-a diversificat activitatea in domeniul
constructiilor executand lucrari de constructii civile, lucrari de executie retele

5
apa canal si mai recent lucrari de infrastructura retele de gaz. Aceste activitati
au reclamat necesitatea consolidarii unui parc auto si de utilaje, echipamente
propriu si diversificat, specific lucrarilor de constructii in general.

3.2. Prezentarea produselor / serviciilor pe categorii

Principalele servicii oferite de societate sunt:

- Transporturi rutiere de marfuri intern in constructii ;

- Constructii si reabilitari de infrastructura rutiera, executia


lucrari(retele) de alimentare apa (viaductizare), executia de
constructii civele (cladiri etc.), constructii de retele alimentare
gaz, etc.

3.3. Piaţa
Segmentul de piata ocupat de client in Ardeal, la capitolul
transporturi, este de aprox. 5%, iar in tara 3%. Segmentul de piata
ocupat de client la capitolul constructii infrastructura rutiera si retele
apa, este de aproximativ 9% in Ardeal, iar in tara de
4%.Diversificarea serviciilor nu presupune scaderea acestor procente
ci cresterea lor impreuna cu ponderea serviciile noi.
Posibilitati de crestere a cererii sunt foarte mari avand in
vedere faptul ca serviciile sunt de calitate superioara; totodata firma
isi va diversifica produsele si-n alte domenii, aceasta facandu-se
datorita testarii din ultimul timp al pietei.
Firma doreste ca in viitor sa-si mareasca ponderea pe piata
constructiilor de infrastructura avand in vedere nevoile evidente de
reconstructie a infrastructurii drumurilor si sa-si diversifice
activitatea in domeniul constructiilor in general aceste obiective fiind
garantate si de viabilitatea parcului avut in dotare si de ritmul
cresterii acestuia.

3.4. Principalii clienţi actuali:

Denumire client Categorii de produse Forma de Pondere in


proprietate cifra de
afaceri

GRASSETTO Transporturi si prestatii S.A. 15%

6
LAVORI S.A. specifice constructiilor de S.A. 8%
drumuri
ASTALDI MAX
BOGL ROMANIA Transporturi in constructii
S.A. 3%
HOLCIM Transporturi
ROMANIA S.A.,
genti de voiaj, rucsacuri,
APOLODOR corturi, izolire S.R.L. 3%
COMIMPEX S.R.L.
Transporturi S.R.L. 3%
AEGEF GRUP
Transporturi S.A. 1.5%
S.R.L.
Costructii S.A. 1.5%
BRIARI”S Int S.A
Transport Institutii 30%
S.C. ALPINE S.A.
publice
PRIMARII Costructii drumuri si
retele apa finantate
“SAPARD”

3.5. Principalii concurenţi

Pe sgmentul de transporturi in constructii:

- SC EUROCARD 2000 Salaj

- SC VLASE S.A. Slobozia

- SC TRANSBITUM S.R.L. Salaj

Pe segmentul de contructii:

- S.C. NAPOCA SA

- S.C. GRUP 4 INSTALATII S.A,

- S.C. TIM S.A.

- Drumurile Judetene

- A.R.L. Cluj

- S.C. SELINA S.A. Oradea

- S.C. CASTRUM CORPORATION S.A.

- CCCF Bucuresti G.S.D.P. Cluj

3.6. Principalii furnizori

7
- S.C. TIRIAC Leasing,

- S.C. AFIN ROMANIA,

- S.C. MOLESEY HODINGS

- S.C. RAIFAISEN LEASING

- S.C. BT. LEASING,

- S.C. BRIARI”S INT S.A.

- S.C. EUROCARD S.R.L.

- S.C. ATP EXODUS S.R.L.

- S.C. INSERCO S.R.L.

4. DESCRIEREA PROIECTULUI DE INVESTIŢII PENTRU CARE SE


SOLICITĂ CREDITUL

4.1. Proiectul de investiţie


4.1.1 Scopul proiectului de investiţii : dezvoltarea structurii de expoatare a
societatii prin ponderarea parcului propriu cu noi echipamente de productie.
4.1.2 Descrierea proiectului de investiţii : achizitionarea urmatoarelor
echipamente:
1. 1 buc. Statie de concasare si sortare CHIADINI;
2. 1 buc. Statie de asfalt ROCHIETTI ROCKMIX 6150;
3. 2 buc. Compactoare MARINI 120VS 2
4.1.3 Stadiul de realizare (activităţi realizate până la data solicitării creditului,
valoarea acestora şi tipul surselor consumate).
Pana in prezent s-a incheiat contractul de achizitie si s-a facturat de
catre vanzator pretul de achizitie in suma totala de 2.777.174,40
RON prin factura nr. 7633922/23.03.2006, emisa de GRASSETTO
LAVORI S.A. TORTONA SUCURSALA BUCURESTI :

- inchideri si compartimentari 6.495 euro

4.1.4 Valoarea totală a investiţiei

Conform facturii nr. 7633922/23.03.2006, valoarea totala a investitiei


este de 2.777.174,40 RON , din care :
- 1.472.744 RON este pretul Statiei de concasare si sortare ;
- 1.262.352 RON este pretul Statiei de asfalt ;
- 42.078,40 RON este pretul celor 2 Compactoare MARINI.

4.1.5 Necesarul de finanţat: 2.777.174,40 RON

8
Termen de rambursare : 5 ani

4.1.6 Graficul de amortizare a investitiei:


- anul 2006 -2007 555.434,88 RON, plus
costul creditului
- anul 2007-2008 555.434,88 RON, plus costul
creditului
- anul 2008-2009 555.434,88 RON, plus costul
creditului
- anul 2009-2010 555.434,88 RON, plus costul
creditului
- anul 2010-2011 555.434,88 RON, plus costul
creditului

4.2. Planul de finanţare

- mil lei
-

Elementul de Valoare din care surse:


Finanţat B.C.R. proprii altele

ACHIZITIE
echipamente:
2.777.174,4 2.777.174, - -
- Statie de 4
concasare si
sortare CHIANDINI

- Statie de asfalt
ROCHIETTI
ROCKMIX 6150

- 2 buc.
Compactoare
MARINI

Finalizarea investitiei presupune plata pretului de achizitie catre


vanzator, moment in care cumparatorul dobandeste proprietatea asupra
echipamentelor si incepe exploatarea acestora.

Pentru aceasta se solicita un credit BCR in urmatoarele conditii de cost:

- suma: 2.777.174,4 RON

- durata: 5 ani

9
- perioada de gratie: 6 luni

- dobanda: dobanda variabila

- rambursarea ratelor: rate lunare egale – conform graficului


anexat

4.3. Indicatorii specifici privind investitia

1. Investitia specifica o reprezinta echipamentele mai sus


determinate in valoare de 2.777.174,4 RON.

2. Rata interna de rentabilitate este cel mai utilizat instrument


pentru aprecierea viabilitatii unui proiect de investitii. In acest caz
valoarea RIR este de 76,24% considerat un nivel favorabil avand in
vedere domeniul de activitate in care se efectueaza investitia.

3 . Rata de recuperare a investitiei este de 28,4%.

4. Durata de recuperare a investitiei este de 4,5 ani.

4.4. Strategia de marketing


Promovarea gamei de servicii oferite de societate se face mai
ales prin intermediul :
1. catalogului cu prezentarea societatii comunicat
tuturor clienţilor existenţi şi celor potenţiali.

2. decorarea autovehiculelor din parcul auto


3. pagina web
4. prezenţa firmei la licitatiile publice la care se
atribuie lucrari sau servicii specifice obiectului de activitate al
societatii.
5. contracte de publicitate cu editorialele mai
importante.

10
5. PREVIZIUNI FINANCIARE PE DURATA DE ACORDARE A CREDITULUI

Bugetul de venituri si cheltuieli intocmit pe perioada creditarii atesta


capacitatea firmei de a rambursa ratele de credit si dobanzile aferente si
obtinerea unui profit acceptabil.

Principalele capitole ale bugetului de venituri si cheltuieli se prezinta astfel:

Mil lei

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Venituri 22.500 26.000 29.000 32.000 35.000 38.500 40.000

Cheltuieli, 21.500 24.900 27.800 30.700 33.600 37.000 38.300


din care:

- ch. 20.450 23.850 26.750 29.650 32.550 35.950 37.250


exploatare

- ch. 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050


financiare

Rezultatul 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.700


brut

Impozit pe 160 176 192 208 224 240 272


profit

Rezultatul 840 924 1008 1092 1176 1260 1428


net

11

Evaluare