Sunteți pe pagina 1din 15

PLAN DE AFACERI

EU ANTREPRENOR
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman
2014 - 2020

Axa prioritară 6 Educație și competențe


Obiectiv specific: OS.6.7, 6.9, 6.10
Titlul proiectului: " EU – ANTREPRENOR – creșterea participării studenților din categorii
vulnerabile la programe de studii de licență prin inovare antreprenorială”
Contract POCU/379/6/21/ cod proiect 125144

Activitatea. 4.6. Organizarea în cadrul Centrelor EU ANTREPRENOR a unor ateliere de lucru


antreprenoriale periodice între agenții economici și cursanții studenți din cadrul
programelor inovative complementare

Plan de afaceri

DATE DE IDENTIFICARE
1. Numele firmei:

s.c. Faby-Nick s.r.l.


2. Forma juridică de constituire:
□ Persoană Fizică Autorizată
□ Asociaţie Familială
X Societate Comercială
3. Activitatea principală a firmei şi codul CAEN al activităţii principale:
Cod CAEN 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din
pluta, paie si din alte materiale vegetale împletite
4. Valoarea capitalului :
200 lei
5. Persoană de contact/ adresa/ număr telefon/ adresa e-mail:
Feyer Nicolle Fabyola
Str. Puiandrului, nr 13, Sector 2, Bucuresti, Fabynick@yahoo.com
A. VIZIUNE, STRATEGIE
În acest capitol încercaţi să răspundeţi la următoarele întrebări:
A 1. Care este esenţa afacerii? Ce anume va genera bani şi profit?
Descrieți pe scurt ce doriţi să realizaţi în cadrul viitoarei firme
Activitatea principală a firmei urmează să fie producerea de peleți din lemn.
Producerea de peleți din lemn constituie o utilizare eficientă a resurselor locale ale
comunității, pentru producerea de energie termică la costuri reduse.
Peleții sunt ușor de utilizat, ca atare, în instalațiile cu alimentare automată, spre deosebire
de brichetele clasice de dimensiuni mari care în general se utilizează ca înlocuitor a
lemnului de foc.
Prin ardere peleții nu elimină noxe și nu conduc la fenomenul de încălzire globală,
eliberand tot atata bioxid de carbon cat consumă materia prima vegetală pentru
a fi produsâ. Producerea acestor minibrichete se realizează în instalații specializate, în
general prin extrudare și nu necesită aditivi și lianți datorită rășinilor existente în materia
primă de bază.

A 2. Cine vor fi clienţii tăi?


 Clienții firmei vor fi atat persoanele fizice cat și cele juridice, atat din
Bucuresti, din zonele limitrofe acestuia cat și din intreaga țară.
 Administratorul societății urmează să pună un accent deosebit pe marketingul și
promovarea produselor societății.
Nr.crt. Clienţi/ Anul 1 Anul 2 Anul 3
Grupe de clienţi Mii Lei % Mii Lei % Mii Lei %
1 Persoane fizice 600,00 50 700,00 50 700,00 50
2 Persoane juridice 600,00 50 700,00 50 700,00 50
Total cifra de 1.200,00 100 1.400,00 100 1.400,00 100
afaceri

A 3. Pentru următorul interval de 3 ani societatea își stabilește următoarele obiective:

Nr. Obiective (Indicatori ţintă) UM Anul N


crt. (anul curent)
1. Cifra de afaceri, din care: Mii Lei 200,00
2. Profit net Mii Lei 112,00
3. Nr. angajaţi Nr. 5

A 4. Care sunt „punctele tari” care te determină să crezi că vei avea succes ?
Apreciați gradul de autenticitate, originalitate sau unicitate al afacerii
dumneavoastră.

Punctele tari sunt reprezentate de către factorii interni și conjuncturali, legați de


localizarea societății comerciale într-o zonă geografică ce pune la dispoziția acesteia o
cantitate suficientă de materie primă. Dintre factorii interni care fac această activitate să
fie una cu un potențial de succes relativ mare sunt:
- Tehnologia modernă și automatizată cu un consum redus de energie electrică ;
- Manipularea ușoară a mărfii ;
- Condiții de depozitare usor de asigurat;
- Se lucrează doar cu mărfuri neperisabile;
- Numărul de personal necesar pentru deservire este redus;
- Costul materiei prime este de asemenea redus;
- Cea mai ieftină modalitate de încălzire este cea cu peleți;
- Centralele pe peleti necesită deservire minimă;
- Legislației de mediu devine din ce în ce mai restrictivă în privința exploatării
excesive a materialului lemnos.

B. ISTORIC, MANAGEMENT, RESURSE UMANE


B 1. Istoric
În această secţiune încercaţi să răspundeţi succint la întrebări de genul:
 Cum a apărut ideea de afacere?
Nevoia oamenilor de a încălzii locuința este nevoie primară, de aceea, indiferent de
bugetul fiecăruia sau de evoluția economiei mondiale, întotdeauna o mică parte a banilor
va fi directionată pentru acoperirea cheltuielilor de încălzire.
 Ce experiență practică şi/sau teoretică aduceți în afacere?
Ideea demarării unei afaceri în domeniul producerii de peleți nu este nouă. De mai bine de
5 ani am studiat și analizat informații legate de acest domeniu de activitate, considerând
în permanență că viitorul se va baza din ce în ce mai mult pe acțiuni de reciclare,
reutilizare respectiv pe folosirea inteligentă a resurselor de care dispunem.
 De ce mijloace financiare dispuneţi?
X Familia mea este dispusă să mă ajute
X Dispun de mijloacele financiare necesare pentru demararea afacerii
X Dispun de aport în natură pentru a demara afacerea.
□ Intenționez să contractez un credit
X Intenționez să accesez fonduri nerambursabile (europene sau guvernamentale)
care să mă ajute să accelerez dezvoltarea afacerii;

B 2. Management, Resurse Umane


MANAGEMENT
Nume şi prenume Funcţia Studii/ Specializări
Administrator Superioare
Agent vanzări Superioare
Șef producție Superioare

PERSONAL
Detaliere pe funcţii/ activităţi/ nivel de instruire
Activitatea Număr de salariaţi/ Nivel de instruire
Deservire linie de productie 2 / studii medii
Coordonare linie de productie 1 / studii superioare
Marketing si promovare produse 1 / studii superioare
Management general 1 / studii superioare
TOTAL 5

Număr total de salariaţi, din care:


 cu contract de muncă pe durată nedeterminată: 5
Structura numerică de personal:
 conducerea societăţii: 1
 personal direct productiv:
- muncitori: 2
- sef/coordonator producti 1
 personal indirect productiv:
- marketing 1

C. ANALIZA PIEŢEI
Date privind piaţa şi promovarea noului produs/ serviciu:
C 1. Clienţi potenţiali:

Pe plan local (Bucuresti și localitățile învecinate) pentru promovare vor fi tipărite


pliante de prezentare atat a produsului final al societății cat și al avantajelor pe care le
aduce utilizarea acestuia.
În ceea ce privește promovarea la nivel județean, regional și național – aceasta va fi
realizată prin intermediul internetului, respectiv:
- va fi realizat un site de prezentare și un magazin virtual;
- vor fi făcute campanii prin intermediul rețelelor de socializare și a motoarelor de
căutare.

Vârsta: Gen: Venituri: Tip: Regiuni țintă:


18 - 30 ani  toate genurile 0 - 2000 lei  Persoane fizice  Locală
31 - 50 ani 2,000 -5,000 lei  Companii  Județeană
 51 ani + 5000-10000  Familii  Națională
 Internațională
lei
C 2. Concurenţi potenţiali

Nici în Bucurestri și nici în localitățile învecinate, la momentul prezent nu există


societăți care să aibe ca obiect de activitate producția de peleți.
La nivel regional principalii competitori ai societății sunt:
- GPG Wood Processing S.R.L.
- Bio Pelett S.R.L.

C 3. Principalele avantaje ale noilor produse/servicii oferite:

Prețul de vanzare al peleților va fi stabilit în stransă corelare cu prețul de vanzare al


concurenților. Prin folosirea de surse alternative de producere a energiei, prin faptul că
materia primă se afla la distanțe relativ mici față de locul de producție, precum și prin alte
metode de rentabilizare a activității, se va urmări în permanență reducerea costurilor de
producție astfel încat prețul produsului final să fie unul competitiv.
Societatea va pune accent pe calitatea produsului final, respectiv prin folosirea de materie
primă provenită de la arbori de esență tare.

C 4. Reacţia previzibilă a concurenţei la apariţia de noi oferte pe piaţă:


Avand în vedere faptul că în piața pe care intră societatea nu există încă foarte mulți
agenți economici care să satisfacă cererea din ce în ce mai mare, considerăm că intrarea
societății pe piață nu va pune în pericol și nu va determina reacții majore din partea
concurenților.
Societatea va practica o concurență loială în raport cu competitorii săi, punand un accent
deosebit pe un raport calitate/preț optim.

C 5. Cum se va realiza distribuţia produselor:

Produse/grupe de Forme de distribuţie (%)


produse
Peleți La poarta fabricii Prin furnizori – 50
– 50% %

C 6. Activităţi de promovare a vânzărilor :

Societatea își va promova produsele prin:


 Website propriu pentru informare și comenzi online;
 Reclame (online);
 Reclame (afișe, radio, TV);
 Motoare de cautare pentru marketing;
 Social media – facebook, linkedin etc.
 Furnizori;
 Recomandări;
 Pliante de prezentare cu promoții periodice;
 Participare la evenimente și expoziții.
Cheltuieli pentru promovarea
Anul 2021 Anul 2022 Anul 2023
produselor/serviciilor pe categorii (mii Lei)
Pliante, bannere, broșuri tipărite 5.000,00 10.000,00 10.000,00
Website, campanii online 5.000,00 10.000,00 10.000,00
Total cheltuieli de promovare 10.000,00 20.000,00 20.000,00

D. ANALIZA COSTURILOR DE OPERARE


D 1. Produsele noi

Produs Pret (lei/UM) Pondere în vânzări totale


Produsul 1 1000,00 lei/t 100%

D 2. Principalii furnizori de materii prime :


Furnizori Valoarea anuală a achiziţiilor (mii lei)
Materie Ocolul Silvic Baneasa 30,00
primă/serviciu S.C. Haty 18,00
S.R.L
Total . 48,00

D 3. Aprovizionare şi Transport
(Descrieţi cum v-aţi propus să faceţi aprovizionarea, cine va asigura transportul, etc.)
D 4. Descrierea procesului tehnologic:
4.1. Descrieţi pe scurt procesul tehnologic de realizare a produselor/serviciilor

4.2. Descrieţi cum poate noua afacere să afecteze mediul, precum şi ce soluţii aţi gândit
pentru eliminarea acestor efecte (impactul asupra mediului)

D 5. Cheltuieli anuale de producţie:


Detaliaţi cheltuielile directe şi indirecte anuale ale activităţii ce se va desfăşura în urma
implementării proiectului la capacitatea maximă de producţie/ an
Cheltuieli de producţie directe Suma % din total
Mii Lei cheltuieli
Materii prime 18,00 34,19
Materiale auxiliare 2,00 3,80
Manoperă directă (salarii + taxe şi contribuţii
24,00 45,59
sociale)
Energie, alte utilităţi 3,60 6,84
Subansamble 0,00 0,00
Servicii sau lucrări subcontractate 0,00 0,00
Alte cheltuieli directe (detaliaţi) 0,00 0,00
Total cheltuieli directe 47,60 90,43
Cheltuieli de producţie indirecte
Administraţie / Management 0,00 0,00
Cheltuieli de Birou / Secretariat 1,20 2,28
Cheltuieli de Transport 1,20 2,28
Cheltuieli de Pază 2,40 4,56
Cheltuieli de protecţia muncii şi a mediului 0,24 0,46
Cheltuieli de producţie directe Suma % din total
Mii Lei cheltuieli
Alte chetuieli indirecte 0,00 0,00
Total cheltuieli indirecte (detaliaţi) 5,04 9,57
TOTAL 52,64 100,00

D 6. Venituri anuale preconizate:


(Detaliaţi volumul vânzărilor anuale pentru fiecare categorie de produs/servicii oferite prin
implementarea proiectului la capacitatea maximă a echipamentelor/an)
Vânzări la capacitatea maximă Suma (lei)
Peleți 1.200.000,00
Total 1.200.000,00
E. INVESTIŢII NECESARE
E 1. Descrierea investiţiei propuse în contextul procesului tehnologic descris anterior
Obiectul investiţiei Furnizor Valoarea Durata de
estimată (lei) amortizare (ani)
Linie automata de productie a Euro Tehno 110.000,00 5
peletilor din lemn avand
capacitatea de productie
cuprinsaintre peleti 500-
700kg peleti /h in functie de
umiditatea materiei prime
Statie de ambalat in saci Euro Tehno 50.000,00 5
TOTAL: 160.000,00
E 2. Modul de asigurare cu utilităţi:
Precizaţi unde va fi implementat proiectul, descrierea spaţiului şi cum sunt asigurate
utilităţile necesare
(se poate ataşa o schiţă de amplasare a mijloacelor fixe ce urmează a fi achiziţionate)

E 3. Graficul de realizare a investiţiei (Plan operaţional)


Activitate Durata de implementare
Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Lun
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 a 12

Achiziție
echipamente
Utilare
Promovare
Inaugurare

F. PROIECŢII FINANCIARE
F 1. Date privind mijloacele fixe care fac obiectul investiţiei
UTILAJE Valoarea Durata de
(mii Lei) amortizare
Linie automata de productie a peletilor din lemn 110.000,00 5 ani
avand capacitatea de productie cuprinsaintre
peleti 500- 700kg peleti /h in functie de
umiditatea materiei prime
Statie de ambalat in saci 50.000,00 5 ani
F 2. Plan de finanţare a investiţiei
Sursa de finanţare Suma %
Credite bancare 0 0
Capital propriu 16.000,00 10%
Alte surse – fonduri nerambursabile 144.000,00 90%
Total 160.000,00 160.000,00

F 3. Date privind capacitatea de producţie


Unităţi produse/ 8 ore: 5 tone.
Nr. de schimburi necesare: 1
Preţ mediu / unitatea de produs: 1.000,00 lei / tona

F 4. Utilizarea capacităţii de producţie


An 1 (%) An 2 (%) An 3 (%)
100% 100% 100%

G. Descrieți dificultățile, obstacolele și riscurile pe care estimați că le veți întâmpina.


1) Riscuri legate de planificarea proiectului:
- Neatingerea indicatorilor proiectului ca urmare a supraestimării acestora şi/sau a
necorelării acestora cu activităţile şi scopul proiectului;
2) Riscul de piaţă – poate apare în anii cu producție foarte mare în domeniul de
activitate al solicitantului. Apariția unei oferte mult mai mari raportată la cererea de pe
piață.
3) Riscul economic (de exploatare) - neatingerea obiectivelor de dezvoltare pe care
societatea şi le-a propus .
4) Riscuri financiare:
- Creşterea nejustificată a preţurilor de achiziţie pentru echipamentele implicate în
proiect;
- Modificări majore ale cursului de schimb;

Întocmit,

S-ar putea să vă placă și