Sunteți pe pagina 1din 19

Anexa 1 la schema de ajutor de minimis

CONŢINUT
PLAN AFACERI

Schema de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului


Start –up Nation

Prof. univ. dr. Coordonator.: Studenți:


Nistor Răzvan Liviu Chira Cătălin Ionuț
Morar Lavinia – Florin
Neagu Adriana

1
*
1. DATE GENERALE / CERERE DE FINANTARE

11. Numele firmei: S.C Ulei Presat la Rece S.R.L.

22. Codul unic de înregistrare:

33. Forma juridică de constituire: Societate cu Raspundere Limitata

44. Data înfiinţării/Număr Registrul Comerţului: 01.10.2017

55. Activitatea principală a societăţii şi codul CAEN aferent: Fabricarea uleiurilor si grasimilor
1041

66. Codul CAEN al activităţii pentru care solicita finantare: 1041

87. Activitatea Codului CAEN pe care se solicită AFN este:

Producție Se punctează cu 40 puncte


Programare IT cod CAEN 6201 X Se punctează cu 40 puncte
Industrii creative – fără cod CAEN 6201 Se punctează cu 35 puncte
Servicii Se punctează cu 30 puncte
Comerț și alte activități Se punctează cu 25 puncte
9
8. Natura capitalului social:

Natura capitalului social (%) Privat


Român 200
Străin 0

9. Valoarea capitalului social: 200


10. Adresa, telefon/fax, e-mail: __________________________________
11. Persoană de contact: ___________________________
12. Asociaţi, acţionari principali :

Numele şi prenumele/Denumire Domiciliu / sediul societăţii Pondere în Capital social %


XXXXXXXX 100%

2
*
13. Categorie IMM
Micro
Mica
Mijlocie
Conform prevederilor Legii nr 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii.
2. VIZIUNE, STRATEGIE
A.
 Care este esenţa afacerii ? Ce și cum anume va genera bani şi profit ?

Piața uleiurilor din România este estimată la 235 de milioane de euro, însă majoritatea vânzărilor o
constituie uleiurile rafinate. Odată cu creșterea nivelului de trai al populației și conștientizarea beneficiilor
aduse de consumul uleiurilor nerafinate, am identificat o oportunitate în acest domeniu, având în vedere că
acest sector este mai puțin abordat în România, iar cererea pentru aceste produse naturale crește de la o
perioadă la alta.
Afacerea noastră se bazează pe metoda de presare a uleiului la rece, din diferite semințe, astfel
încât produsul final să fie de cea mai bună calitate. Acest proces este unul nerafinat chimic, materia primă
fiind prelucrată în mod mecanic.
S.C ULEI PRESAT LA RECE S.R.L este o societate nou înființată în anul 2017, având sediul în
județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca. Este o societate comercială cu raspundere limitată, alcătuită dintr-un
administrator și 4 angajați.

Obiectivul înființării acestei societăți cu scop lucrativ în domeniul presării uleiurilor la rece este de
a oferii locuri de muncă permanente persoanelor șomere și de a menține lanțul biologic al economiei prin
achiziția materiei prime de la persoane mici care să se poată dezvolta la rândul lor.

B.
 Unde vrei să ajungi într-un interval de 3 ani. Fixează-ţi obiective cuantificabile!

Obiective UM 2018 2019 2020


Cifra de afaceri LEI
Profit LEI 0
Număr de salariaţi Număr persoane 5

3
*
Obiective pe termen lung: peste 5 ani

 Atingerea unei cote de piață națională de 0,1%

 Menținerea raportului preț/calitate

 Extindere natională

 Educarea populației cu privire la beneficiile aduse sănătății a consumului de uleiuri presate la rece

Obiective pe termen mediu: 2-5 ani

 Menținerea relațiilor cu clienții actuali și creșterea numărului acestora cu 5%

 Creșterea punctelor de vânzare în județul Cluj

 Creșterea locruilor de muncă pentru persoanele defavorizate

Obiective pe termen scurt: 1-2 ani

 Atragerea a minim 15 de clienți

 Obținerea unei liceențe a mărcii

 Oferirea unui raport calitate/pret excelent

 Realizarea unui produs competitiv cu un raport calitate/pret excelent și introducerea lui pe piață

 Promovarea produselor prin oportunitatea vizitării fabricii

 Instalare panouri solare pentru obținerea energiei electrice necesară funcționării utilajelor și
diverselor aparaturi

C.
 Care sunt „punctele tari” care te determină să crezi că vei avea succes?

Puncte tari:

 Firma o să se evidențieze prin calitatea superioară a produselor, prin folosirea preselor de


capacitate mică care nu schimbă gustul produsului finit

 Utilizarea tehnologiei avansate pentru a crește producția

 Selecția materiei prime prin utilizarea aparaturii (se utilizează un umidometru pentru a se stabili
cantitatea de apă din semințe, cantitatea de apă îți indică daca miezul a fost uscat corespunzator,
dacă are mucegai, lucruri care pot influența gustul uleiurilor)

 Deschiderea unui magazin de reprezentanță la sediul firmei

 Varietatea produselor pentru acoperirea unui segment de piață cât mai mare
4
*
 Personal instruit pentru a oferi suport tuturor clienților

Puncte slabe:

 Nesiguranța consumatorului în produsul oferit

 Producție slabă de la furnizorii de materie primă

Oportuități:

 Pătrunderea pe piața națională

 Cererea mare pentru produsele naturale

Amenințări:

 Intrarea pe piață de noi competitori direcți și agresivi

D1.

 Activităţi necesare implementării proiectului

 Înregistrarea firmei la registrul comerțului, obținerea unui certificat de înregistrare.


 Asigurarea spațiului productiv prin achiziție de teren și construirea unei hale de producție cu
suprafață de 200m2 . (Se identifică o suprafață de teren de aproximativ 500 m2 pentru achiziționare,
la o distanța de 20-30 km de orașul Cluj-Napoca. Parcelele de asemenea dimensiuni la această
distanță au un preț cuprins între 5-10 euro/m2).
 După achiziționarea suprafeței de teren, urmează întocmirea proiectului tehnic pentru hala de
producție, proiect care va fi întocmit de firma de la care va fi achiziționată hala și obținerea
avizelor de construire a halei industriale, respectiv certificatul de urbanism, autorizația de
construcție, autorizația de mediu, aceste autorizații vor fi obținute de administratorul firmei.
 După întocmirea proiectului tehnic al halei urmează și obținerea avizelor PSI, autorizație sanitar
-veterinară.
 Concomitent cu construirea halei urmează întocmirea proiectului tehnic pentru racordarea la
utilități și anume apă, canalizare și electricitate și întocmirea cărții tehnice a imobilului, care va fi
gata înainte de recepția cladirii și va fi păstrată pe toată durata de existență a imobilului, până la
demolarea sa. Cartea tehnică este întocmită de proprietar și de proiectant și cuprinde numele
proiectantului, verificatorilor atestați pentru proiect, numele executantului – inclusiv al șefului de
șantier și al dirigintelui – numele experților tehnici, numele celor din comisiile de recepție precum
și datele de începere a lucrărilor și aprobării recepțiilor. După finalizarea imobilului urmează
amenajarea acestuia. O primă fază o constituie compartimentarea acestuia, trebuie asigurată o baie,
5
*
un vestiar, un birou pentru munca administrativă, bancuri de lucru, spațiu de depozitare a materiei
prime și a produsului finit. După amenajarea imobilului urmează întăbulatul acestuia.
 După compartimentarea spațiului și întăbulatul imobilului urmează achiziția de utilaje (prese și
filtre de ulei), și a echipamentelor (haine de protecție: halate, încălțăminte, ochelari de protecție,
bonete, mănuși), aparate de aer condiționat.
 Odată construită hala și instalate aparatele de producție urmează recrutarea angajaților prin:
contactarea agenției de ocupare a forțelor de muncă, ziar, mediu online. Se va face un proces de
selecție pe bază de interviuri de către administratorul firmei.
 După angajare, personalul urmează să fie efectuată medicina muncii, instruirea și consemnarea în
caietul de sănătate și securitrate în muncă pentru: regulament de securitate și sănătate în muncă,
regulament de ordine interioară, modul de operare al utilajelor și sarcinile specifice fiecărui post,
PSI.
 Se va achiziționa o autoutilitară de capacitate mică pentru a efectua transporturi de materie
primă(miez de nucă, rapiță, semințe de floarea soarelui, semințe de dovleac), de la diverse
depozite, ambalajele, de la furnizori din Cluj-Napoca și distribuirea uleiurilor presate la rece
diverșilor cumpărători din zonele limitrofe orașului Cluj-Napoca.
 După achiziționarea materiei prime începe producția efectivă.
 O să contractăm o persoană/ care oferă servicii specializate de marketing pentru designul logo-ului,
a etichetei, și pentru realizarea acțiunile de promovare a produselor, care se vor desfășura pe mai
multe canale, precum: mediul online (pagină web, blog, rețele de socializare), prezentare direct la
client (participare la diferite evenimente de degustări de produse de lux), participare la târguri,
magazinul de prezentare.

D2.
 Menționați activitățile relevante pe care le veți întreprinde în cadrul duratei de implementare a
proiectului cuprinsă între momentul intrării în vigoare a acordului de finanţare și momentul depunerii
ultimei cereri de plată/rambursare.

 Achiziționare teren
 Construire hală
 Dotare hală pentru a asigurarea condițiilor tehnice și sanitare de desfășurare a activității
 Angajare personal
 Achiziționare autoutilitară

6
*
3. RESURSE UMANE, ACTIVITATEA CURENTĂ

3. Resurse umane

Numarul total de angajati pe perioadă nedeterminată de la momentul deschiderii aplicaţiei electronice de


înscriere: 5

1 - Administrator

3 - Producție / sortare

1 - Aprovizionare / depozit / distribuție

Administrator

A. Profilul angajatului:

 Studii superioare în domeniul economic / administrativ (minim nivel licență)

 Absolvent al nivelului licență din 2012 - prezent

 Nivel minim de experiență (internship-ul este considerat un avantaj)

 Cunoașterea a cel puțin unei limbi străine (obligatoriu engleză)

 Cunoștințe medii de utilizare a calculatorului și a pachetului Microsoft Office

 Persoană dinamică, interesată, cu simțul responsabilității, motivate, bun coechipier și bun lider,
abilități bune de comunicare și organizare

 Permis conducere categoria B

B. Fișa postului:

Va avea rolul de coordonare a celor 4 angajați. Acesta va avea următoarele sarcini principale:
 Coordonează întreaga echipă de oameni angrenată în procesul de producție al uleiurilor
 Identifică depozitele de materie primă, face oferte de achiziții, încheie contracte de vânzare
cumpărare a materiei prime.
 Întocmește actele de achiziție de materie primă (semințe) achiziționate la sediul firmei
 Efectuează viramentele bancare și plățile cu numerar aferente facturilor fiscale
 Preia comenzile de cumpărare de ulei și de șrot.

7
*
 Aprobă achiziționarea de materie primă, ambalaje.
 Preia în gestiune, materia primă și ambalajele, pe baza facturilor fiscale.
 Întocmește procesele verbale de transformare a materiei prime în uleiuri
 Se asigură că se păstrează un număr de mostre din fiecare lot de ulei.
 Întocmește facturile fiscal pentru marfa ce urmează să fie vândută.
 Întreține relația cu clienții prin oferirea de informații pertinente legate de firmă și uleiurile
comercializate pri telefon/ social media/ e-mail.

Producție / sortare

A. Profilul angajatului:

 Nivel mediu de studii


 Nu necesită experiență în domeniu
 Persoană dornică să lucreze, atentă la detalii, responsabilă
 Persoanele șomere au prioritate la angajare
 Vârsta minima este de 18 ani
B. Fișa postului

 Preia materia primă din depozit


 Introduc materia primă în presele de ulei
 Colectează uleiul brut și îl introduce în filtrul de ulei
 Ambalează și etichetează corespunzător uleiul filtrat în recipiente de sticlă, conform dispozițiilor
administratorului.
 Depozitează corespunzător uleiul ambalat în spațiul aferent depozitului.
 În ultimele 20 de minute de muncă execută curățenia locului de muncă.

Aprovizionare / depozit / distribuție

A. Profilul angajatului:

 Nivel mediu de studii


 Nu necesită experiență în domeniu
 Persoană dornică să lucreze, atentă la detalii, responsabilă
 Persoanele șomere au prioritate la angajare
 Vârsta minima este de 20 ani

8
*
 Permis de conducere categoria B (obligatoriu, cu experiență de minim 2 ani)

B. Fișa postului

Se deplasează la sediul depozitelor/producătorilor locali identificați de către administrator


 Utilizează instrumentele de măsurare a umidității (umidometru) pentru a stabili calitatea miezului /
seminței
 După stabilirea calității, preia marfa în baza facturii fiscale.
 În cazul ambalajelor, le preia în baza facturii fiscale.
Preia materia primă de la depozitele / producătorii identificați de către administrator
Transportă materia primă la sediul de producție
Livrează comenzile de uleiuri la clienții din orașul Cluj

Servicii externalizate:

 Întocmirea proiectului tehnic pentru hală, acesta va fi efectuat de către firma de unde se
achiziționează hala și va fi inclus în prețul de achiziție
 Întocmirea proiectelor tehnice pentru racordarea la utilități (apă potabilă, canalizare și
electricitate). Acestea vor fi executate de către firme specializate sau de către persoane fizice
autorizate.
 Amenajarea spațiului de lucru. Va fi efectuat de către o persoană fizică autorizată.
 Instruirea angajatilor cu privire la regulile PSI și SSM. Va fi efectuată de către un P.F.A.
 Serviciile de medicina muncii.Vor fi externalizate unei clinici medicale.
 Serviciile de contabilitate. Vor fi externalizate unei firme specializate sau unui P.F.A.
 Servicii WEB și mentenanță pagină magazin WEB
 Servicii marketing

3.1. Management
Management:
Nume şi prenume Funcţia în societate şi principalele Experienţa Studii/Specializări cu impact
şi vârsta responsabilităţi pe scurt în domeniu asupra afacerii propuse
XXXXXXXXXX xxxxxxxxxxx

Reprezentant legal :
9
*
Nume si prenume M/F vârsta
XXXXXXX x X
Număr de locuri de muncă ce urmează a fi create în urma implementării proiectului:
Total 5

Minim un loc de muncă din cele de mai sus creat pentru persoană defavorizate*/ absolvent după anul
2012/șomer:
DA (1 loc) DA (minim 2 locuri) NU

Număr total locuri de muncă nou create pentru persoane defavorizate*/ absolvenți după anul 2012/
șomeri: 4

4. PREZENTAREA PROIECTULUI
1
2 4.1 Descrierea proiectului de investiţii
Acest proiect are ca și interes înființarea unei capacități de producție și se focusează pe obținerea
uleiurilor presate la rece din diferite semințe.
Pentru realizarea acestui proiect în întregime sunt necesare următoarele activități:
 Înființare SRL
 Achiziție teren
 Contractare firmă specializată în proiectarea, construirea și amenajarea halelor
 Racordarea la utilități
 Obținerea avizelor necesare funcționării
 Achiziția de echipamente specifice acestui proces tehnologic
 Recrutare personal
 Instruire personal
 Începerea producției
 Contractare firmă specializată de marketing

3 4.2 Locaţie proiect şi modul de asigurare cu utilităţi


Sediul social: Judet Cluj Adresa Comuna Apahida

10
*
Regiune de dezvoltare: Nord - Vest
Urban / rural

Locul implementarii proiectului: Cluj - Napoca


Regiune de dezvoltare: Nord – Vest
Județ: Cluj Adresa: Comuna Apahida

Asigurarea utilităţilor necesare:


Costuri utilități:
 Canalizare : 3.000 lei
 Apa potabilă: 2.500 lei
 Electricitate : 5.000 lei

4 Dimensionare valoare de investiţie

TIPUL SOCIETĂȚII: Societate cu Răspundere Limitată

PLĂTITOARE DE TVA

NEPLĂTITOARE DE TVA

4.3 Dimensionare valoare de investiţie

11
*
Nr. Element de investiţie Număr Bucăţi Valoare Valoarea Valoar Valoar Valo
Codul
Crt /Cheltuieli operationale totală ea ea a-re
unitara de
. Denumire fara TVA TVA TVA eligi
clasifi
- lei neded deduct bila
-care
uctibil ibil

12
*
ACTIVE CORPORALE 1
1 Echipamente 1 presa ulei 13,800
tehnologice*, inclusiv 1 filtru ulei 2,500
echipamente IT 1 umidometru 300
2 Autoutilitare și 1 autoutilitară 56,580
autovehicule cu
destinație specială, cu
excepţia vehiculelor
simbol G, conform
Ordinului MLPTL
211/2003 cu
modificările şi
completările
ulterioare
3 Mobilier, aparatură -1 laptop 2,000
birotică şi sisteme de -Mobilier 2,000
protecţie a valorilor vestiar
umane şi materiale -Birouri 2,000
-5 100
Echipamente
protecție
-2 Bancuri de 1,000
lucru
4 Instalaţii/echipamente
specifice în scopul -
obţinerii unei
economii de energie
5 Instalaţii de încălzire -3 Aparate de 1,000
sau climatizare climatizare
-Boiler apă 1,000
85,680
SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 1
ACTIVE CORPORALE 2
6 Spaţii de lucru, spaţii
de producţie şi spaţii
-Teren 23,000
pentru prestări servicii
şi comerţ -Hală 46,000
7 Autoturisme,
autobuze, microbuze,
-
biciclete, mopede,
motociclete, Kart,
ATV, rulote cu sau
fără motor, elevatoare,
încărcătoare, remorci
și semiremorci,
platforme, izoterme și
frigorifice, doc
plutitor, șalupe
maritime pentru
13
*
călători, ambarcaţii
fluviale de agrement,
aparate de zbor,
SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 2 69,000
SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 154,680

ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 1


8 Salarii, utilități, chirii, -Salarii total 5 146,400/an
angajați (12,200
/lună)
-Climatizare 4,800 / an
-Presa 3,400 / an
-Filtru 90 / an
-Alte instalații 2,000 / an
-Apă 1,200 / an
-Salubritate 500 / an
-Impozit 300 / an
-Combustibil 6,000 / an
-Asigurare 9,600 / an
Consumabile 3, 600 / an
-Abonament 600 / an
internet
9 Pagină web pentru
prezentarea și Pagina WEB și 2,400 / an
promovarea activităţii mentenanță
inclusive cheltuieli de
promovare on-line si
cheltuieli înregistrare
fără hosting.
10 Brevete de inventie,
francize, etichetare -
ecologică

11 Cursuri dezvoltare
abilități -
antreprenoriale
12 Consultanţă -Contract 500/an/total
medicina angajați
amuncii
-Servicii 18,000/ an
contabilitate
13 Software-uri necesare -Windows 460
desfăşurării activităţii, -Office 100
inclusiv licenţe și -Antivirus 50
software pentru
14
*
comerţul on-line
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE
CHELTUIELI 1
198,790
ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 2
14 Cheltuieli financiare
aferente Credit bancar 46,000
creditelor/garanțiilor
obținute pentru
creditele contractate
de beneficiari în
vederea realizării
planurilor de investiții
acceptate în cadrul
programului, pentru
solicitanții care
utilizează credit
pentru implementarea
proiectului.
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE
46,000
CHELTUIELI 2
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE
244,790
CHELTUIELI 1 + 2
TOTAL GENERAL 399,470
Procent echipamente tehnologice si software pentru Se calculeaza automat astfel:
punctaj (1+4+5+13)/ TOTAL GENERAL 5,31%
Procent active corporale 1 Se calculeaza automat astfel:
SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 1/
(TOTAL GENERAL-SUBTOTAL
ACTIVE CORPORALE 2- SUBTOTAL
ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE
CHELTUIELI 2) 30,12%
Procent active necorporale si alte cheltuieli 1 Se calculeaza automat astfel:
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE
SI ALTE CHELTUIELI 1/ (TOTAL
GENERAL-SUBTOTAL ACTIVE
CORPORALE 2 - SUBTOTAL ACTIVE
NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 2)
70%

5 4.4. Plan de finanţare a proiectului


a) Structura de finanţare a proiectului de investiţii:
Sursa de finanţare
RON %
Ajutor de minimis XXXXXXX
Aport propriu (pentru proiecte mai mari de 200.000 lei) 0 0%

15
*
TOTAL valoare de investiţie 100%

6 5. ANALIZA PIETEI

5.1. Poziţia produselor/serviciilor societăţii pe piaţă comparativ cu cele ale concurenţei

Produsele oferite de noi sunt realizate cu o atenție sporită, începând de la materia prima folosită până
la ambalare și punerea pe piață. Ne asigurăm că materia primă este de cea mai bună calitate, utilizăm
instrumente pentru măsurarea umidității, preluăm mostre din materia primă, pentru a ne asigura că
îndeplinește standardele de calitate.
Tehnologia mecanică de presare este una naturală și lentă, nefiind nevoiți să adaugăm suplimente ca
produsul final să fie cel dorit. Ambalarea acestora se realizează în recipiente din sticlă, pentru a păstra
gustul si aroma uleiului presat la rece cât mai mult.
7 5.2.Piaţa şi promovarea noului produs/serviciu
8
5.2.2. Segmentul de piaţă
Segmentul de piață pe care dorim să îl acoperim este legat de alimentație. Acesta se raportează la o
categorie aparte de consumatori. Grupul țintă este format din adulți educați cu un venit peste medie, care
este preocupat de bunastarea lui fizica si psihica.
Produsul este necesar tuturor grupelor de vârstă, corpul uman având nevoie de grasimi naturale
indiferent de vârsta acestuia sau sexul, principal, astfel produsele noastre se raportează copiilor, adulților și
vârstnicilor, practic toată gama de consumatori.

5.2.3. Localizarea pieţei dumneavoastră


Ne adresăm pieței naționale prin mediul online, iar prioritar pe termen scurt este piața locală.
Noi ne adresăm individului, magazinelor de produse gourmee, restaurante, supermarketurilor.
La nivel individual, prin magazinul online sau paginile de social media putem să expediem
comenzi în toată țara, astfel ne adresăm întregii populații. Estimăm că majoritatea comenzilor vor veni din
mediul urban, cu o concentrare în reședințele de județ ale tării.
La nivel local, în special în orașul Cluj-Napoca, dorim să vindem prin intermediul magazinelor
care oferă produse gourmee, cum ar fi Crama Noastră1, Gourmandises2, Sufrageria de vinuri3. Aceste
magazine atrag grupul nostru țintă de clienți și ne oferă expunere.
1

2
3

16
*
Tot la nivel local dorim să abordăm restaurantele considerate high class, precum Marty, Baracca,
Samsara FoodHouse, Sorriso. Aceste restaurante au în meniurile lor o diversitate de paste și salate, la care
se poate folosi, ca și topping, uleiul presat la rece.
La nivelul orașului Cluj-Napoca există 4 hiper-marketuri, un hiper-market Carrefour, două hiper-
market-uri Auchan, un hiper-market Cora. Prin numărul mare de clienți pe care îi atrag aceste
supermarketuri, pot oferi un volum de vânzări excelent.

5.2.4. Caracteristici ale cererii pentru produsul/serviciul dvs.:

Fiind produse alimentare, uleiurile se pretează cererii zilnice.


Uleiul de floarea soarelui este bogat în substanțe nutritive, are un gust plăcut, culoare, vâscozitate
si o aroma aparte. Totodată are un conținut mare de lecitină, ce ajută la tonifierea sistemului nervos,
contine vitaminele A, E si D, acizi grasi polinesaturati , activi în scăderea colesterolului, precum și
substanțe cu efecte antiinfecțioase, regenerative și stimulatoare ale activității hormonale.
Uleiurile de nucă sunt bogate în acizi grași Omega 3, vitaminele B1, B3 și Vitamina E și niacin,
fiind o sursă excelentă de seleniu, fosfor, magneziu, zinc, fier și calciu. Datorită acestui conținut, uleiul
de nucă poate fi consumat, zilnic, în stare crudă, pentru prevenirea afecțiunilor cardiace coronariene.
Uleiul de dovleac contine, de asemenea vitaminele A (beta-caroten), vitamina E, B1, B2, vitamina
C, si niacină. Este bogat in Omega 3, 6 si 9, grăsimi sănătoase, și foarte sărac în grăsimi saturate. Acesta
are un conținut ridicat de fier, fluor, iod, potasiu, calciu, cupru, magneziu, mangan, sodiu, fosfor, seleniu,
sulf, zinc, fiind recunoscut pentru beneficiile terapeutice pe care le are.
Uleiul de in este benefic pentru întreg organismul uman, de la sistemul nervos, cardiovascular,
reproducator, până la sistemul circulator și sistemul imunitar. Uleiul de in este bogat și in fibre care
curăță colonul de substanțele toxice și stimuleaza digestia. Proteinele din uleiul de in sunt ușor digerate
de organism si contin animo acizi de care organismul are nevoie.
Uleiul de rapiţă, numit şi canola, este considerat a avea o mie de virtuţi. Secretul uleiului de rapita
sta in grasimile bune pe care le contine, cruciale pentru o sanatate de fier fiind, uleiul alimentar al cărui
profil în acizi graşi este ideal în raport cu necesarul nostru zilnic (acizi grasi polinesaturați, Omega 3 și
Omega 6 29%, acizi grasi mononesaturati 64%, în timp ce acizii saturati sunt doar 6,8%). Consumat în
mod regulat, uleiul de rapiţă anihilează trigliceridele în exces, are efect antiinflamator asupra vaselor de
sânge.

17
*
Datorită proprietăților lor uleiurile sunt consummate în stare crudă, zilnic, pentru a preveni sau
combate afecțiunile menționate. Acestea pot fi folosite la gătit, mai ales cel de floarea soarelui, sau pot fi
folosite în salate sau paste, în special cel de nucă sau de dovleac.

5.2.5. Concurenţi potenţiali


Prezentaţi concurenţii pe grupe de produse/servicii si caracteristicile pe care le cunoaşteţi ale
acestora:

Grupă produse/servicii oferite Denumirea firmei/ firmelor şi localitatea


pieţei
Ulei de floarea soarelui Luna Solei comuna Luna jud. Cluj
Solaris oraș București
Cardinal oraș Alexandria jud. Teleorman
http://www.uleisomcuta.ro/ Somcuta jud. Maramureș
Ulei de nuca Luna Solei comuna Luna jud. Cluj
Solaris oraș București
Cardinal oraș Alexandria jud. Teleorman
http://www.uleisomcuta.ro/ Somcuta jud. Maramureș
Ulei de dovleac Luna Solei comuna Luna jud. Cluj
Solaris oraș București
Cardinal oraș Alexandria jud. Teleorman
http://www.uleisomcuta.ro/ Somcuta jud. Maramureș
Ulei de rapita Luna Solei comuna Luna jud. Cluj
Solaris oraș București
Cardinal oraș Alexandria jud. Teleorman
Ulei de in Luna Solei comuna Luna jud. Cluj
Solaris oraș București
Cardinal oraș Alexandria jud. Teleorman

5.3 Strategia de comercializare

5.3.1. Politica produsului


Dorim să fie 100% natural și să mulțumească totalitatea cosnumatorilor. Suntem atenți la toate
detaliile care fac diferența în produsul final. Ambalarea produsului se va face în recipiente din sticlă opacă
astfel încât să nu fie afectată calitatea acestuia în timpul depozitării.

18
*
5.3.2. Politica de distribuţie
Canalele de distribuție a produselor noastre sunt prin vânzarea directă la magazinul de prezentare
și vânzarea online prin intermediul paginii web, parteneriate cu diverse magazine, vânzare dierectă la
diferite evenimente (tărguri/etc).

5.3.3. Activităţi de promovare a vânzărilor


Tehnica de promovare a produselor este bazată pe prezentarea fizică și testarea lor în magazinul de
prezentare, precum și publicitate online pe diferite rețele de socializare.

7. JUSTIFICAREA NECESITATII FINANTARII POIECTULUI

Ideea noastră de afacere pornește de la premiza înființării unui atelier de producție a uleiurilor
presate la rece, din dorința de a crea un spațiu de muncă prielnic persoanelor din categoriile defavorizate,
precum și încurajarea consumului de produse naturale.
Având în vedere costurile ridicate pentru a începe acest proiect, iar aportul personal nu este
suficient, finanțarea oferită de Proiectul Start Up Nation ne ajută în demararea proiectului.
Acest proiect aduce un plus de valoare mediului rural prin plasarea unității de producție într-o
comună din județul Cluj prin plata taxelor către administrația locală, precum și angajarea persoanelor din
categoriile defavorizate.
Proiectul aduce un plus de valoare industriei naționale, deoarece urmărim prelucrarea materiei
prime furnizate de către producătorii români și obținerea unui produs cu o valoare adăugată mare. Dorim
să încurajăm agricultrii locali prin achiziționarea materiei prime de la ei.
Consumul uleiurilor presate la rece au un efect benefic asupra sănătății, iar firma noastră urmărește
o politică activă de educare a populației privind beneficiile consumului de uleiuri presate la rece prin
canalele de social-media, degustări la diferite evenimente, participarea la târguri tradiționale.

19
*