Sunteți pe pagina 1din 10

Anexa 1 la schema de ajutor de minimis

CONINUT
PLAN AFACERI

Schema de ajutor de minimis prevzut n cadrul Programului


Start up Nation

1
*
B.
Unde vrei s ajungi ntr-un interval de 3 ani. Fixeaz-i obiective cuantificabile!

Obiective UM 2018 2019 2020


Cifra de afaceri LEI 60000 80000 110000
Profit LEI 10000 25000 50000
Numr de salariai Numr persoane 2 2 2

C.
TIPUL SOCIETII

PLTITOARE DE TVA

NEPLTITOARE DE TVA x

4.3 Dimensionare valoare de investiie


Nr. Element de investiie Numr Valoare Valoarea Valoarea Valoarea Valoare
Crt / Cheltuieli Buci unitara total TVA TVA eligibil Codul de
. operationale fara TVA nededucti deductibil a clasificare
Denumire - lei bil
ACTIVE CORPORALE 1
1 Echipamente
tehnologice*, inclusiv
echipamente IT
2 Autoutilitare i
autovehicule cu
destinaie special, cu
excepia vehiculelor
simbol G, conform
Ordinului MLPTL
211/2003 cu
modificrile i
completrile
ulterioare
3 Mobilier, aparatur
birotic i sisteme de
protecie a valorilor
umane i materiale
4 Instalaii/echipamente
specifice n scopul
obinerii unei
economii de energie
5 Instalaii de nclzire
sau climatizare
SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 1
ACTIVE CORPORALE 2
6 Spaii de lucru, spaii 1 200000 200000 0 0 200000 1.5.1
de producie i spaii
pentru prestri
2
*
servicii i comer

7 Autoturisme,
autobuze, microbuze,
biciclete, mopede,
motociclete, Kart,
ATV, rulote cu sau
fr motor,
elevatoare,
ncrctoare, remorci
i semiremorci,
platforme, izoterme i
frigorifice, doc
plutitor, alupe
maritime pentru
cltori, ambarcaii
fluviale de agrement,
aparate de zbor,
SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 2

SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE

ACTIVE NECORPORALE I ALTE CHELTUIELI 1


8 Salarii, utiliti,
chirii,
9 Pagin web pentru
prezentarea i
promovarea activitii
inclusive cheltuieli de
promovare on-line si
cheltuieli nregistrare
fr hosting.
10 Brevete de inventie,
francize, etichetare
ecologic
11 Cursuri de dezvoltare
a abilitilor
antreprenoriale
12 Consultan
13 Software-uri necesare
desfurrii
activitii, inclusiv
licene i software
pentru comerul on-

3
*
line
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE I
ALTE CHELTUIELI 1
ACTIVE NECORPORALE I ALTE CHELTUIELI 2
14 Cheltuieli financiare
aferente
creditelor/garaniilor
obinute pentru
creditele contractate
de beneficiari n
vederea realizrii
planurilor de
investiii acceptate n
cadrul programului,
pentru solicitanii
care utilizeaz credit
pentru implementarea
proiectului.
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE I
ALTE CHELTUIELI 2
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE I
ALTE CHELTUIELI 1 + 2
TOTAL GENERAL
Procent echipamente tehnologice si Se calculeaza automat astfel:
software pentru punctaj (1+4+5+13)/ TOTAL GENERAL
Procent active corporale 1 Se calculeaza automat astfel:
SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 1/ (TOTAL
GENERAL-SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 2-
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE I ALTE
CHELTUIELI 2)
Procent active necorporale si alte Se calculeaza automat astfel:
cheltuieli 1 SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE SI ALTE
CHELTUIELI 1/ (TOTAL GENERAL-SUBTOTAL
ACTIVE CORPORALE 2 - SUBTOTAL ACTIVE
NECORPORALE I ALTE CHELTUIELI 2)

Not:
- La dimensionarea valorii proiectului de investiii se vor considera numai cheltuielile eligibile;
- Se pot ataa oferte ale elementelor de investiii care se doresc a fi achiziionate n cadrul proiectului;
-* Prin echipamente tehnologice conform grilei de punctaj se neleg toate bunurile descrise n grupele 2.1,
2.2. si 2.3.6. din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de
functionare a mijloacelor fixe, sau obiecte de inventar asimilate grupelor menionate.

6. PROIECII FINANCIARE

6.1 Proieciile financiare vor fi disponibile la descrcare din aplicaie n forma modelelor de mai jos, se
vor completa in fisierul de tip editabil i se vor urca n aplicaie completate.

4
*
BILANT PREVIZIONAT

5
*
Nr. perioada
rd.
Denumirea elementului

A B 2017 2018 2019 2020


ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZRI NECORPORALE (ct. 201 + 203 + 205 1
+206+ 2071 +4094+ 208 -280 - 290)
II. IMOBILIZRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 2 19933 195338 191342 187346
215+216+217+223 + 224 + 227+231 + 235+4093 - 281 - 291 - 2931- 4
2935)
III. IMOBILIZRI FINANCIARE 3
(ct. 261 + +262+263 + 265 + 266+267* - 296*)
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01+02+ 03) 4 19933 195338 191342 187346
4
ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326 +327+328+331 5 0
+332+341+345+346+347 +/-348 +351+354 +356+357+358+361+/-368+371+/-
378+381+/-388 +4091-391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428
II. CREANE (ct.267*296*+4092+411+413+418+425 +4282 6 0 1500 2100 4000
+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444** +445
+446**+447** + 4482 + 451**+453** +456** +4582 +461+
4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)
III. INVESTIII (ct.501+505+506 +507+din ct.508+5113 +5114- 7
591-595-596-598)

IV. CASA I CONTURI LA BNCI 8 200 8300 32550 1875


(din ct.508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05+06+07+ 08) 9

CHELTUIELI N AVANS (ct. 471) 10


DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O 11 2700 3000 5000 6000
PERIOAD DE PN LA UN AN (ct. 161 + 162 + 166 + 167 +
168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 +
427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** +
446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462
+ 473*** + 509 + 5186 + 519)

ACTIVE CIRCULANTEE/DATORII CURENTE NETE 12


(rd. 09 +10-11)
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 13
09)
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR- 14
O PERIOAD MAI MARE DE UN AN

6
*
(ct.161+162+166+167+168+169+269+401+403+404+ 405+408
+419+421+423 +424 +426+427+4281+431*** +437***+4381 +441***
+4423+4428***+444*** + 446***+447***+4481 +451***+453***
+455+456*** +4581 +462+4661 +473*** +509+5186+519
VENITURI N AVANS (rd.), din care: 15

1.Subvenii pentru investiii 16


2.Venituri nregistrate n avans (ct. 472) 17
CAPITAL I REZERVE
I. CAPITAL (rd.17+18), din care: 18
1. capital subscris vrsat (ct. 1012) 19 200 200 200 200
2.capital subscris nevrsat (ct. 1011) 20

Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 21


III. REZERVE DIN REEVALUARE(ct. 105) 22
IV. REZERVE (ct. 106) 23
V. PROFITUL SAU SOLD C 24
PIERDEREA
REPORTAT() (ct. 117)
SOLD D 25

VI. PROFITUL SAU SOLD C 26 10000


PIERDEREA SOLD D 27
EXERCIIULUI
FINANCIAR (ct. 121)

Repartizarea profitului (ct. 129) 28


CAPITALURI - TOTAL (rd. 18+21+22+23+24-25+26-27- 29
28)

7
*
CONTUL DE PROFIT I PIERDERE PRESCURTAT

8
*
AN AN AN AN
2017 2018 2019 2020
1 1. Cifra de afaceri net 0 50000 80000 100000
VENITURI DIN EXPLOATARE
2 (ct.701+702+703+704+705+706+707+708) 0 50000 80000 100000
3 Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)
4 VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL rd.2+3 0 50000 80000 100000
Cheltuieli cu materii prime/marfuri i materiale
5 consumabile aferente activitii desfaurate 0 100 200 200

6 Salarii (inclusiv cheltuielile aferente) 5400 36000 50000 62000

7 Chirii
8 Utiliti 600 3500 4000 4500
Costuri funcionare birou, Cheltuieli de
9 marketing, Reparaii/ntreinere
10 Asigurri 50 300 350 400
Impozite, taxe i vrsminte asimilate, Impozitul
11 pe profit 0 600 800 1000
12 Alte cheltuieli 100 200 300 500
13 TOTAL CHELTUIELI( RD.5-12) 6150 40700 55650 68600
14 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
15 Profit ( RD.4-13) 9300 24350 31400
16 Pierdere (RD.13-4) 6150
17 VENITURI FINANCIARE TOTAL 0 0 0 0
18 CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL 0 0 0 0
19 PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR() (RD,17-18) 0 0 0 0
20 VENITURI TOTALE RD.4+17) 0 50000 80000 100000
21 CHELTUIELI TOTALE (RD,13+18) 6150 40700 55650 68600
22 18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT():
23 Profit ( Rd,20-21) 9300 24350 31400
24 Pierdere (rd.21-20) 6150

CASH-FLOW
9
*
Nr. crt. Explicaii / lun AN 2017 AN 2018 AN 2019 AN 2020
I Sold iniial disponibil (cas i banc) 0 200 8300 32550
A Intrri de lichiditi (1+2+3+4) 203650 48500 77900 96000
1 din vnzri 0 48500 77900 96000
2 din credite primite 0
3 alte intrri de numerar (aport propriu, etc.) 3650
4 Alocaie Financiar nerambursabil 200000
Total disponibil (I+A) 203650 48700 86200 128550
B Utilizari numerar din exploatare 3450 39900 52850 66600
Cheltuieli cu materii prime i materiale
1 consumabile aferente activitii desfaurate 0 100 200 200
2 Salarii (inclusiv cheltuielile aferente) 2700 35700 48000 61000
3 Chirii
4 Utiliti 600 3500 3900 4400
Costuri funcionare birou, Cheltuieli de
marketing, Servicii cu terii,
5 Reparaii/ntreinere
6 Asigurri 50 300 350 400
7 Impozite, taxe i vrsminte asimilate 0 100 100 100
8 Alte cheltuieli 100 200 300 500
Cheltuieli pentru investiii (Valoarea
C total a proiectului) 200000 0 0 0
D Credite 0 0 0
rambursri rate de credit scadente 0 0 0 0
dobnzi i comisioane 0 0 0 0
Pli/ncasri pentru impozite i taxe (1-
E 2+3) 0 500 800 1000
1 Pli TVA 0 0
2 Rambursri TVA 0 0
3 Impozit pe profit/cifr de afaceri 0 500 800 1000
F Dividende 0 0
G Total utilizri numerar (B+C+D+E+F) 203450 40400 53650 67600
H Flux net de lichiditi (A-G) 200 8300 24250 28400
II Sold final disponibil (I+H) 200 8300 32550 60950

10
*

S-ar putea să vă placă și