Sunteți pe pagina 1din 11

SERVICII PUBLICE ELECTRONICE ÎN

ROMÂNIA
PROIECT REALIZAT DE:
BUZDUGAN PAULA-ALEXANDRA
II. CE ÎNSEAMNĂ O GUVERNARE ELECTRONICĂ?

 • E-guvernarea reprezintă folosirea de către sectorul public a tehnologiilor


informației și comunicațiilor cu scopul de a îmbunătăți furnizarea de
informații și servicii încurajând participarea cetățenilor la procesul de luare a
deciziilor și responsabilizarea guvernului în mod transparent și eficient
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE IMPLEMENTARII
SERVICIILOR PUBLICE ELECTRONICE

Reorganizarea
și restructurarea
proceselor
administrative

Îmbunătățirea
Promovarea accesului la
responsabilități informațiile și
i, eficienței și serviciile
transparenței Obiective

Îmbunătățirea
Îmbunătățire schimbului de
a calității informații și
serviciilor servicii
publice
PRINCIPALELE INTERACTIUNI DIN CADRUL
SERVICIILOR PUBLICE

Guvern-
Guvern

Guvern-
Cetățean

Guvern-Mediul
de Afaceri
BENEFICIILE IMPLEMENTĂRII SERVICIILOR PUBLICE
ELECTRONICE
SERVICIILE ELECTRONICE SE ÎMPART ÎN:

Servicii
publice
electonice

12 Servicii destinate 8 Servicii destinate


cetățenilor mediului de afaceri
SERVICIILE PENTRU CETĂȚENI
 serviciul pentru colectarea impozitului pe venit;
 serviciul pentru căutarea unui loc de muncă;
 serviciul pentru urmărirea beneficiilor asistenței sociale;
 serviviul pentru eliberarea documentelor personale;
 serviciul pentru înmatricularea autovehiculului personal;
 serviciul pentru eliberarea autorizației de construcții;
 serviciul pentru monitorizarea declarațiilor la poliție;
 serviciul biblioteci publice;
 serviciul pentru eliberarea certificatelor personale;
 serviciul înscriere la universități;
 serviciul pentru anunțarea schimbării domiciliului;
 servicii de sănătate.
SERVICIILE PUBLICE ELECTRONICE PENTRU OPERATORII
ECONOMICI

 serviciul pentru plata și monitorizarea contribuțiilor sociale pentru angajați;


 serviciul pentru declarații privind impozitele societăților;
 serviciul pentru plata TVA;
 serviciul pentru înregistrarea operatorilor economici noi și modificarea datelor
operatorilor existenți;
 serviciul pentru birourile de statistică;
 serviciul pentru gestiunea declarațiilor vamale;
 serviciul pentru obținerea autorizațiilor de mediu;
 serviciul online pentru achiziții publice.
DIGITALIZAREA ÎN ROMÂNIA
CONCLUZII

 Implementarea serviciilor publice electronice la nivel de țară prezintă avantaje


considerabile precum transparența instituțională și lupta împotriva fenomenului de
corupție care a început să fie din ce în ce mai răspândit în rândul funcționarilor
publici
 Pe lângă nenumăratele beneficii aduse de e-guvernare și anume cele legate de timp,
de partea materială, de eficienţă, un mare avantaj este cel legate de implicarea
cetățeanului; fiecare dintre aceștea având acces la actul de democraţie.
VĂ MULȚUMESC!

S-ar putea să vă placă și