Sunteți pe pagina 1din 21

Anexa 1 la schema de ajutor de minimis

CONŢINUT
PLAN AFACERI

Schema de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului


Start –up Nation

 Notă:

Planul de afaceri este parte integranta din procedura de implementare a proiectului.


Necompletarea explicită a tuturor câmpurilor conduce la respingerea proiectului.
Exactitatea, veridicitatea și corectitudinea informațiilor completate și încărcate in aplicația
programului sunt responsabilitatea integrală și exclusivă a persoanei / societății care este
desemnată cu elaborarea completarea și depunerea online a planului de afaceri.

22
1. DATE GENERALE / CERERE DE FINANTARE
1
SC TAMISA PRINT SRL
21. Numele firmei:
32. Codul unic de înregistrare: 39326968
43. Forma juridică de constituire: Societate cu raspundere limitata
54. Data înfiinţării/Număr Registrul Comerţului: 10.05.2018/J26/730/10.05.2018

Tg Mures, Str. Ana Ipatescu, Nr. 9, Jud. Mures, Tel:0744785555,


65. Adresa, telefon/fax, e-mail ale societatii: poprazvanadi@gmail.com

76. Activitatea Codului CAEN pe care se solicită AFN este: Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a
ambalajelor din hartie si carton
Producție Se punctează cu 30 puncte
Servicii, inclusiv industriile creative definite
conform HG. 859/2014* Se punctează cu 30 puncte
Comerț și alte activități Se punctează cu 10 puncte
1
27. Codul CAEN al activităţii pentru care solicita finantare:
1721

8. Valoarea capitalului social:


200
1
19. Natura capitalului social:

Natura capitalului social (%) Actionar persoană


fizică (%)
Român 100%
Străin 0%

10. Asociaţi, acţionari:2


Numele şi prenumele CNP Domiciliu Pondere în Capital
social %
Craciun Ioan 1550205264372 Str. Cerbului, Nr. 5, 100%
Tirgu Mures, Jud.
Mures

Menționați dacă reprezentantul legal (asociat sau acționar) s-a întors în România din diaspora pentru
deschiderea unei afaceri prin intermediul Start-up Nation: DA NU

1
Societățile care au în structura acționariatului persoane juridice nu sunt eligibile in cadrul programului start-up nation.
2
Societățile care au în structura acționariatului persoane juridice nu sunt eligibile in cadrul programului start-up nation.
23
11. Administratori

Numele şi prenumele/Denumire Domiciliu / sediul societăţii Cod Numeric Personal / Cod Unic de
Înregistrare
Craciun Ioan Str. Cerbului, Nr. 5, Tirgu 1550205264372
Mures, Jud. Mures

12. Persoane de contact responsabile de elaborarea și implementarea proiectului :

Denumire Adresă e-mail Telefon


Numele Telefon
persoanei persoană
desemnate desemnată
Societatea SC Str. poprazvanadi@gmail.com 0744785555 Craciun 0744785555
beneficiară TAMISA Cerbului, Ioan
(obligatoriu) PRINT Nr. 5,
SRL Tirgu
Mures,
Jud.
Mures
Societatea - - - - - -
care asigura
consultanță
pentru
elaborarea
proiectului
(daca este
cazul)

13. Categorie IMM


Microîntreprindere
Mica
Mijlocie

Conform prevederilor Legii nr 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii.

14. Prezentarea societăţilor din grup: Daca societatea aplicanta face parte dintr-un grup, pentru fiecare
societate din grup se vor prezenta următoarele informaţii: denumire, CUI, legături cu societatea ce solicita
AFN- Dacă este cazul-.

Nu este cazul

24
Se descarcă Cererea tip de acord de principiu pentru finantare (Anexa 3), se completează, semnează şi
se urcă cu browse.
Se descarcă Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii
(Anexa 5 obligatoriu si Anexa 6 după caz- (dacă mai aveți alte firme) , se completează, semnează şi se
urcă în aplicaţie )
Se descarcă Declaraţia de minimis (Anexa 2) se completează, semnează şi se urcă în aplicaţie
Se încarcă în aplicație BI/CI și CUI solicitant.
Se încarcă în aplicație împuternicirea - Dacă este cazul-.

2. VIZIUNE, STRATEGIE

În acest capitol de început încercaţi să răspundeţi la următoarele întrebări:

A.

Întrebare Răspuns
Care este domeniul pentru care solicitați finanțare?
SC TAMISA PRINT SRL isi propune sa desfasoare
activitatea de productie si comercializare a
ambalajelor din carton. Aceasta clasa include:
-fabricarea hartiei si cartonului ondulat -fabricarea
ambalajelor din hartie sau carton ondulat -fabricarea
ambalajelor din carton, pliabile -fabricarea
ambalajelor din carton solid -fabricarea altor
ambalaje din hartie si carton -fabricarea de saci si
pungi din hartie -fabricarea bibliorafturilor si a
articolelor similare
Activitatea principala a proiectului se incadreaza la
sectiunea „C – Industria prelucratoare” a codului
CAEN si este activitate eligibila in cadrul
programului Start Up Nation.
Care este locația (previzionată) unde va fi Proiectul va fi implementat intr-un spatiu inchiriat
implementat proiectul? cu o suprafata de cca 200 mp pe raza Municipiului
Tirgu Mures.
Care este esența afacerii dumneavoastră? Esenta afacerii consta in realizarea unei linii de
productie a ambalajelor din carton care sa
completeze o linie de productie de materiale tiparite
care va fi achizitionata din surse proprii de asociatul
unic al firmei, astfel dezvoltand o activitate
economica care sa conduca la cresterea nivelului de
trai si al standardului de viata al tuturor celor
implicati.
Ce anume va genera bani și profit? Profitul va fi generat din productia si vanzarea de
cutii de carton, in primul rand, dar si din productia
si vanzarea de alte materiale tiparite, de genul
flyere, pliante, afise, mape de prezentare, carti de
vizita, reviste, tipizate, etc.

25
 Menționați alte elemente relevante care duc la succesul afacerii dumneavoastră.

Viziunea, ca obiectiv final, acestui plan de afaceri este „infiintarea si dezvoltarea unei afaceri de
succes in domeniul productiei de ambalaje din carton dar si in domeniul activitatilor de tiparire
prin infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire si productie ”.
Societatea va produce ambalaje si alte materiale tiparite la cele mai inalte standarde in Romania
depasind asteptarile clientilor, la preturi accesibile si intr-un timp cat mai scurt.
Misiunea firmei este satisfacerea asteptarilor clientilor si partenerilor acesteia:
 Concentrarea pe relatii de lunga durata cu parteneri care vor sustine pozitia firmei pe piata;
 Asigurarea pe termen lung a cresterii profitului;
 Mentinerea unui mediu de inalt profesionalism, cresterea performantelor si atingerea
obiectivelor firmei.
Astazi, ambalajul este considerat un concept multifunctional si deschis care prin dezvoltarea
inovativa trebuie adapat noilor cerinte ale pietei. Pentru intreprindere este necesara gasirea unui
ambalaj individual optim pentru fiecare produs in parte.
Ambalajul se dovedeste a fi un element de legatura integral pentru organizarea produsului si pentru
un marketing de succes al produsului. De asemenea, organizarea sistemului produs - ambalaj
necesita o gandire complexa precum si utlizarea unor metode sistematice, inovative si orientate.
Cresterea volumului productiei industriale si alimentare, aparitia de noi materii prime, materiale si
tehnologii, intensificarea comertului intern si international au generat preocupari sporite pentru
gasirea de noi solutii, reconsiderandu-se raporturile de interdependenta producator-consumator,
primul trebuind sa tina seama in masura tot mai mare de cerintele celuilalt.
Afacerile din retail se dezvolta pe fondul consumului tot mai mare al populatiei. Astfel romanii au
cumparat in primele patru luni ale anului 2018 cu peste 18% mai multe produse alimentare si
nealimentare decat in aceeasi perioada din 2017.
In directionarea productiei si consumului de ambalaje, un rol de frunte revine cresterii continue a
necesarului de marfuri al populatiei. La nivelul actual de dezvoltare a productiei si schimbului
mondial de marfuri, peste 90%, din marfuri necesita ambalaje; acestea evidentiaza implicatiile
cresterii necesarului de marfuri pentru populatie cu structura si dimensiunile productiei nationale si
mondiale de ambalaje.
Pe termen scurt, societatea isi propune sa-si consolideze relatiile cu clientii traditionali atat
pentru realizarea produselor de tipografie, cat si pentru producerea ambalaje din carton. Se
urmareste realizarea produselor la termenele consimtite prin contractele incheiate cu partenerii, cu
incadrarea in costurile prevazute si incasarea contravalorii acestora, aceasta find o conditie de baza
in asigurarea sursei de finantare a activitatii firmei.
Pe termen mediu si lung, se urmareste cresterea continua a calitatii produselor executate si a
serviciilor prestate, achitarea la termen a datoriilor exigibile in paralel cu cresterea nivelului de
competitivitate prin imbunatatirea performantelor, cresterea prestigiului firmei si construirea unei
imagini de excelenta - prin seriozitate si competenta in activitatea desfasurata; acestea fiind conditii
in vederea obtinerii de contracte avantajoase.

26
B.
 Unde vrei să ajungi în următorul an. Fixează-ţi obiective cuantificabile!

Obiective UM N+1
Cifra de afaceri LEI 735960
Profit LEI 38432,16
Număr de salariaţi Număr mediu 3
anual de angajați

C.
 Activităţi necesare implementarii proiectului.

Menționați unde și cum va fi asigurată locația de Locatia de desfasurarea a proiectului va fi asigurata


desfășurare a proiectului (prestarea activității la prin inchirierea unui spatiu in suprafata de circa 200
terți, asigurarea spaţiului de productie / comercial de metrii patrati in Muncipiul Tirgu Mures. Spatiul
prin achiziţie / închiriere, elaborare proiecte tehnice, trebuie sa permita descarcarea si depozitarea
obţinere avize, acorduri, autorizaţii necesare dacă e materiei prime, in principal hartie si carton, precum
cazul amenajare spațiu, etc.) si depozitarea produselor finite pana la momentul
livrarii acestora catre clienti. Totodata acesta trebuie
sa permita si amplasarea tuturor utilajelor aferente
fluxului tehnologic.
Precizați cum veți asigura recrutarea / selecţia și Proiectul urmareste crearea pe termen nedeterminat
angajare personalului necesar - inclusiv instruirea a 3 locuri de munca. Angajarea pe aceste posturi se
acestuia. va face cu respectarea legii, a principiului
transparentei si a egalitatii de sanse. Activitatea de
recutare se va face cu implicarea AJOFM Mures si
va cuprinde urmatoarele etape:
- Anunt de recrutare personal, pe specializari,
in ziar local si la sediul AJOFM Mures
Prima etapa in recrutarea personalului este efectuate
procedurilor de publicitate si informare cu privire la
oportunitatea de angajare. Astfel vor fi publicate
anunturi in ziare de circulatie locala in care vor fi
mentionate posturile care urmeaza a fi scoase la
concurs. In paralel va fi comunicat AJOFM Mures
numarul si tipul de posturi, identificat prin
Calsificare COR, necesar pentru completarea
structurii de personal.
- Analiza CV-urilor primite si programarea
interviurilor persoanelor selectate
Dupa primirea CV-urilor persoanelor interesate, vor
fi selectate acelea care corespund din punct de
vedere al cerintelor solicitate. In aceasta etapa se va
acorda o atentie sporita respectarii egalitatii de
sanse intre barbati si femei, mai ales in ceea ce
prineste selectarea potentialilor candidati
- Sustinerea interviurilor
27
In aceasta etapa candidatii selectati vor sustine
interviuri cu reperezentantii beneficiarului. Ca
urmare a acestei activitati vor fi identificati angajatii
care corespund cerintelor angajatorului
- Selectarea viitori angajati
Candidatii calificati sunt obligati sa se prezinte la
post in termen de maximum 15 zile calendaristice
de la data luarii la cunostinta. In cazul neprezentarii
la post, la termenul stabilit, postul este declarat
vacant, urmand sa se comunice urmatoarei persoane
reusita la concurs, posibilitatea de a se angaja pe
postul respectiv
Instruirea si pregatirea personalului va avea drept
obiectiv familiarizarea lucratorilor cu noul utilaj si
pregatirea acestora in protectia muncii. Activitatea
de instruire si pregatire a personalului va fi
efectuata de personal specializat din partea
furnizorilor
Cum veți asigura aprovizionarea cu materii prime, Etapele principale ale procesului de aprovizionare
materiale, produse finite, mărfuri, asigurarea sunt:
condiţiilor tehnico-economice, sanitare etc. cu Calculul necesarului de aprovizionat – determinarea
precizarea surselor de finanțare pentru acestea. calitații, cantitații, a locului si a termenului de
livrare.
Calculul si exprimarea necesarului de aprovizionare
trebuie sa se faca cu o frecvența si o precizie
apropiata de cea a cererilor de livrare si a clienților
astfel incat sa se reduca stocurile.

Alegerea furnizorului
Este activitatea de cautare a unui furnizor ( o sursa)
de materii prime sau produse care reprezinta cel mai
bun raport preț-calitate. Pentru a diminua riscul
aparitiei unei sincope in procesul de aprovizionare
cu materii prime se va opta pentru alegerea unor
surse multiple de aprovizionare. Acest tip de
aprovizionare va asigura o aprovizionare relativ
sigura pe perioade lungi de timp in paralel oferind si
avantajul unor preturi mai bune bazat pe concurenta
dintre furnizori.

Negocierea condițiilor de cumparare


Emiterea si administrarea comenzilor
Sumele necesare asigurarii materiei prime vor fi
asigurate in prima faza din resursele proprii ale
asociatului unic al firmei, ulterior acestea urmand a
fi asigurate din activitatea economica curenta.
Ce alte activități considerați relevante pentru Societatea se va asigura ca implementarea
implementarea proiectului dumneavoastră, care este proiectului se va realiza atat prin prisma atingerii
calendarul de implementare, ce costuri implică și indicatorilor calitativi, cat si a celor cantitativi, iar
cum le veți asigura finanțarea? pe parcursul integrarii investitiei in activitatea

28
societatii, se va atinge indicatorul de eficienta la
nivelul afacerii: productivitatea, atat din punct de
vedere a angajatilor, cat si a activitatii in general.
Calendarul de implementare a proiectului este:
- Asigurarea spatiului necesar desfasurarii
procesului de productie – 1 luna de la
semnarea acordului de finantare.
Contravaloarea chiriei va fi asigurata in
primele luni din sursele proprii ale
asociatului unic, urmand ca ulterior aceasta
sa fie asigurata din veniturile obtinute din
activitatea economica
Spatiul necesar activitatii de productie va fi inchiriat
si va consta dintr-o hala racordata la reteaua de
energie electrica (curent trifazic), apa, gaze naturale
(centrala termica) si canalizare, avand un spatiu
suficient de mare incat sa permita instalarea
utilajului si stocarea materieie prime si a stocului de
produse finite.
- Recrutarea personalului – luna a doua de la
semnarea acordului de finantare
- Achizitia utilajului de lipire in 3 puncte si
pliere a cutiilor – luna a doua si a treia de la
semnarea acordului de finantare. Sumele
necesare achizitiei vor fi asigurate din
bugetul proiectului, acestea ridicandu-se la
valoarea de 199.920 lei.
Achizitia se va face cu respectarea principiului
nediscriminarii, tratamentului egal si transparentei
- Instruirea personalului
Instruirea personalului se va face de catre furnizorul
liniei de lipit si de catre asociatul unic, domnul
Craciun Ioan, acesta avand o vasta experienta in
domeniu.
- Aprovizionarea cu materie prima

3. RESURSE UMANE, ACTIVITATEA CURENTĂ

3.1. Management

Nume şi prenume şi Funcţia în societate şi principalele Experienţa în domeniu Studii/Specializăr


vârsta responsabilităţi pe scurt i cu impact
asupra afacerii
propuse
Craciun Ioan Administrator - coordonarea Domnul Craciun Ioan are
63 de ani activitatilor de vanzare si promovare o bogata exeperienta in
contactarea noilor clienti, negocierea domeniul vanzarilor si
si incheierea de contracte, administrarea afacerii,
administrarea companiei la nivel de acesta lucrand in perioada
29
logistica si gestiune, contactarea 2011-2012 ca si Agent de
partenerilor interni si externi si vanzari la SC Alexander
dezvolatarea realtiilor cu acestia, Hydro Project SRL –
organizarea portofoliului de Bucuresti, in perioada
produse/servicii a companiei, sprijin 2013-2016-Agent de
tehnic in procesul de productie vanzari la SC Ecohelp
SRL Tg.Mures si in
perioada2016-2017-
Director de vanzari la SC
Montaj & Roof SRL –
Mures. In anul 2018 a
fost angajat ca si Sef
Birou Aprovizionare la
Dachdeker Zimerei
Unna/Dortmund-
Germania
Reprezentant legal :
Nume si prenume M/F vârsta
Craciun Ioan M 63

Număr de locuri de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată ce urmează a fi create


după intrarea în vigoare a acordului de finanțare:

Total 3

* Se va face dovada angajării persoanelor cu contract de muncă cu norma întreagă pe perioadă


nedeterminată pană la momentul plății ultimei cereri de plată/ rambursare.
Se va calcula automat de către aplicaţie:
X ≥ 2 = 10 puncte

Loc de munca ocupat de persoane defavorizate*/ absolvenți după anul 2012/șomeri:

Minim un loc de muncă din cele de mai sus creat pentru persoană defavorizate*/ absolvent după anul
2012/șomer:
DA (minim 1 loc) NU

Număr total locuri de muncă nou create pentru persoane defavorizate*/ absolvenți după anul 2012/
șomeri 3
Observaţii:
Se acordă 5 puncte suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele de mai sus create ocupat de 1
persoana defavorizata*/ absolvent după anul 2012/șomer
* definite conform Hotărârii de Guvern nr. 784/2018 - pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea
implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor.

Dovada locurilor de muncă ocupate de persoane defavorizate*/absolvenți după anul 2012/șomeri se va


prezenta pana la momentul platii ultimei cereri de plată/rambursare.

30
Prin absolvent după anul 2012 se înțelege absolvent începând cu 1.01.2013 cu diplomă (adeverință) sau
certificat de absolvire pentru studii conform legii educației naționale nr. 1/2011.
4. PREZENTAREA PROIECTULUI

4.1 Descrierea proiectului de investiţii


Precizaţi în ce constă proiectul (înfiinţarea unei capacităţi de producţie/servicii; dezvoltarea portofoliului
de produse/servicii; modernizarea/retehnologizarea) şi care sunt principalele activităţi necesare pentru
realizarea acestuia.

31
Detaliaţi investiţiile ce urmează a fi realizate Prin intermediul prezentului proiect se
în cadrul proiectului si activităţile firmei doreste dezvoltarea unei activitati ecnomice
pentru care sunt necesare fiecare dintre in domeniul productiei de ambalaje de
acestea. carton. In acest sens sunt necesare o serie de
utilaje specifice acestui domeniu. Astfel
pentru realizarea ambalajelor din carton va fi
achizitionata din alocarea financiara
nerambursabila o masina de pliat si lipit cu
fund autoblocant care are rolul de indoiere si
lipire propriuzisa a cutiei. Acest utilaj este
ultima componenta a unui flux tehnologic
care mai contine si o masina de tipar offset in
4 grupuri (policromie), si o masina de stantat.
Masina de tipar offset realizeaza tiparirea
informatiilor pe viitoarea cutie (text, imagine,
text si imagine, etc.). Masina de stantat are rolul
de a decupa coala de carton intr-o forma
prestabilita viitoarea cutie. Aceste doua utilaje
vor fi achizitionate de catre asociatul unic al
firmei ca si utilaje second-hand avand in veder
costurile foarte mari a unor astfel de utilaje noi.
Prezentaţi detaliat fluxul activității pentru Fluxul tehnologic in cazul realizarii
care se solicită finanțare şi principalele utilaje ambalajelor de carton, in special al cutiilor
şi echipamente utilizate, precum și integrarea consta in urmatoarele operatiuni:
echipamentelor achiziționate prin program în - Aprovizionarea cu materii prime si
fluxul activității. auxiliare (hartie si carton de diferite
gramaje sub forma de role)
- Debitarea rolelor de hartie/carton
- Realizarea designului pentru imprimarea
informatiilor pe rola
- Imprimarea(tiparirea) efectiva a
designului cu ajutorul masinii tipar offset
in 4 grupuri
- Stantarea (decuparea) individuala a
cutiilor cu ajutorul masinii de stanta
- Plierea si lipirea cutiilor cu ajutorul
masinii de pliat si lipit cu fund
autoblocant
- Depozitarea produselor finite
- Livrarea produselor finite
- Intocmirea facturii catre client
Prin programul Start-Up Nation va fi
achizitionata masina de pliat si lipit cu fund
autoblocant
Caracteristici:
Carton : 220-800gsm
Putere consumata: AC 380V 3kW
Viteza : 0-220m/min
Lipire in trei puncte cu discuri
Alimentare automata
32
Adeziv : acrilic
Greutate: 2000kg
Dimensiuni: 8300x1000x1350mm

Descrieți rolul si importanta elementelor de Avand in vedere faptul ca procesul tehnologic


cost pentru care solicitati finantare . de productie a cutiilor de carton necesita o
serie de utilaje specializate care incorporeaza
in ele o tehnologie foarte avansata, preturile
de vanzare ale acestora sunt foarte mari. In
vederea realizarii fluxului tehnologic complet
este nevoie de minimum 3 echipamente:
masina de tipar, masina de stantat si masina
de pliat si lipit. Pe piata second-hand pot fi
achizitionate masinile de tiparit si cele de
stantat la un cost de cca 50.000 de euro.
Avand in vedere costurile mari cu aceste doua
masini este vitala identificarea unei alte surse
financiare pentru achizitionarea elementului
final al fluxului, respectiv masina de pliat si
lipit, masina vitala pentru obtinerea
produsului finit. Programul Start – Up
Nation ofera posibilitatea achizitionarii
acestui element vital al procesului tehnologic,
fara acest aport fiind imposibila realizarea
investitiei in conditii de eficienta economica.
Cum veți asigura , dacă este cazul, celelalte Celelalte doua elemente ale fluxului
echipamente necesare fluxului tehnologic, tehnologic, respectiv masina de tipar si
echipamente care nu fac obiectul achizitiei masina de stantat vor fi achizitionate din
prin proiect dar care sunt necesare pentru surse proprii de catre asociatul unic al firmei,
obtinerea produsului/serviciului descris in urmand ca acestea sa fie cumparate de pe
planul de afaceri. piata second – hand.

4.2 Locaţie proiect

Sediul social: Judet Mures Localitate Tirgu Mures Adresa Str. Ana Ipatescu, Nr. 9

Regiune de dezvoltare: Centru


Urban / rural

Locația implementarii proiectului:


Centru
Regiune de dezvoltare:
Judet Adresa Tirgu Mures
Mures

33
Urban / rural

Sediul social si locația implementării proiectului se află în localități (rural sau urban) din județele în care
număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori < 4

Sediul social sau locația implementării proiectului se află în localități (rural sau urban) din județele în care
număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori >=4

Pentru identificarea situației numărului de IMM la nivel județean/ 100 locuitori consultați Anexa nr. 14 la
procedura de implementare a programului.

Se va puncta conform tabelului de mai jos:

Pentru localitățile (rural sau urban) din județele în care număr


1 20
de IMM la nivel județean/ 100 locuitori < 4
Pentru localitățile (rural sau urban) din județele în care număr
2 5
de IMM la nivel județean/ 100 locuitori >= 4

Pentru obținerea punctajului, atât sediul social cât și locația implementării trebuie să se afle în tipul de
localitate pentru care a optat. De asemenea, pe toată perioada de implementare și monitorizare (3 ani
începând cu anul următor acordării AFN) sediul social și locația implementării trebuie menținute în tipul
de localități pentru care a obținut punctaj.

TIPUL SOCIETĂȚII

PLĂTITOARE DE TVA

NEPLĂTITOARE DE TVA

4.3 Dimensionare valoare de investiţie

Nr. Element de investiţie/ Număr Valoare Valoarea Valoare


Crt. Cheltuieli operationale Bucăţi unitara totală eligibila Codul de
Denumire Fără TVA fara TVA - clasificare
-lei- lei
ACTIVE CORPORALE 1
1.1 Echipamente tehnologice*,
inclusiv echipamente IT,
elevatoare, încărcătoare
Masina de pliat si lipit cu 1 168000 168000 168000 2.1.15
fund autoblocant

34
1.2 TVA 1 31920 31920 31920 2.1.15
2.1 Autoutilitare și
autovehicule cu destinație
specială, cu excepţia
vehiculelor simbol G,
conform Ordinului MLPTL
211/2003 cu modificările şi
completările ulterioare
2.2 TVA
3.1 Mobilier, aparatură birotică
şi sisteme de protecţie a
valorilor umane şi
materiale, conform grupei
nr. 3 din HG 2139/2004
3.2 TVA
3.3 Plăcuțe informative
programul de finanțare
Start-up Nation, maxim
500 lei.
3.4 TVA
4.1 Instalaţii/echipamente
specifice în scopul
obţinerii unei economii de
energie
4.2 TVA
5.1 Instalaţii de încălzire sau
climatizare
5.2 TVA
SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 1 199920 199920
ACTIVE CORPORALE 2
6.1 Spaţii de lucru, spaţii de
producţie şi spaţii pentru
prestări servicii şi comerţ
6.2 TVA

7.1 Autoturisme, autobuze,


microbuze, biciclete,
mopede, motociclete, Kart,
ATV, rulote cu sau fără
motor , remorci și
semiremorci, platforme,
izoterme și frigorifice, doc
plutitor, șalupe maritime
pentru călători, ambarcaţii
fluviale de agrement,
aparate de zbor,
7.2 TVA

35
SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 2

SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 199920 199920

ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 1


8.1 Salarii, utilități, chirii,
servicii de contabilitate.
8.2 TVA
9.1 Pagină web pentru
prezentarea și promovarea
activităţii inclusive
cheltuieli de promovare
on-line si cheltuieli
înregistrare fără hosting.
9.2 TVA
10.1 Brevete de inventie,
francize, etichetare
ecologică
10.2 TVA
11.1 Cursuri de dezvoltare a
abilităţilor antreprenoriale
11.2 TVA
12.1 Consultanţă
12.2 TVA
13.1 Software-uri necesare
desfăşurării activităţii,
inclusiv licenţe și software
pentru comerţul on-line
13.2 TVA
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE
CHELTUIELI 1
ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 2
14.1 Cheltuieli financiare
aferente
creditelor/garanțiilor
obținute pentru creditele
contractate de beneficiari
în vederea realizării
planurilor de investiții
acceptate în cadrul
programului, pentru
solicitanții care utilizează
credit pentru
implementarea proiectului.
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE
CHELTUIELI 2
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE
CHELTUIELI 1 + 2

36
TOTAL GENERAL 199920 199920
Procent echipamente tehnologice si software pentru Se calculeaza automat astfel:
punctaj (1.1+1.2+4.1+4.2+5.1+5.2+13.1
+13.2)/ TOTAL GENERAL
Procent active corporale 1 Se calculeaza automat astfel:
SUBTOTAL ACTIVE
CORPORALE 1/ (TOTAL
GENERAL-SUBTOTAL
ACTIVE CORPORALE 2-
SUBTOTAL ACTIVE
NECORPORALE ȘI ALTE
CHELTUIELI 2)
Procent active necorporale si alte cheltuieli 1 Se calculeaza automat astfel:
SUBTOTAL ACTIVE
NECORPORALE SI ALTE
CHELTUIELI 1/ (TOTAL
GENERAL-SUBTOTAL
ACTIVE CORPORALE 2 -
SUBTOTAL ACTIVE
NECORPORALE ȘI ALTE
CHELTUIELI 2)

Notă:
- La dimensionarea valorii proiectului de investiţii se vor considera numai cheltuielile eligibile;
- Se vor ataşa oferte ale elementelor de investiţii care se doresc a fi achiziţionate în cadrul proiectului
(oferte emise de furnizor/producator, print screen din magazin online etc. );
* Prin echipamente tehnologice, conform grilei de punctaj, se înțeleg toate bunurile descrise în grupele
2.1, 2.2. si 2.3.6. din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale
de functionare a mijloacelor fixe, sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate. În categoria
echipamentelor pentru care se obține punctaj suplimentar sunt asimilate următoarele: mijloace fixe si
obiecte de inventar pentru locurile de joacă și săli de sport, fitness, x-body și de forță, drone, terenuri
artificiale pentru sport.

Se încarcă oferte de la furnizori!

4.4. Plan de finanţare


a) Structura de finanţare a planului de afaceri:
Sursa de finanţare
RON %
Ajutor de minimis(valoare totală cheltuieli eligibile) 199.920 100%
Aport propriu (pentru proiecte mai mari de 200.000 lei) 0 0%
TOTAL valoare plan de afaceri 100%

Solicit avans în valoare de maxim 30% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile: DA NU

Valoare solicitată avans 59.000

În cazul în care aplicanții au optat pentru avans și din diverse motive nu îl obțin, toată valoarea
eligibilă a proiectului va putea fi solicitată la ultima tranșă de rambursare / plată.

37
Punctaj:

- Pentru calculul echipamentelor tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității din valoarea
planului de afaceri se adună punctul 1 (1.1+1.2) cu 4 (4.1+4.2) cu 5 (5.1+5.2) și cu punctul 13 (13.1+13.2)
și se calculează procentul din total cheltuieli eligibile.

Echipamente tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității în pondere:

mai mare sau egală cu 60% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile (Se va puncta 10 puncte)
mai mare sau egală cu 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile (Se va puncta 5 puncte)
mai mica decat 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile (Se va puncta 0 puncte)

Acționarii/ asociații solicitantului au avut calitatea de administrator sau asociat unic într-o societate
comercială care a fost în declarată în insolvență sau faliment în ultimii 5 ani (2013, 2014, 2015, 2016,
2017)

DA NU

Se va puncta 25 puncte opțiunea NU

5. ANALIZA PIETEI

5.1. Poziţia produselor/serviciilor societăţii pe piaţă comparativ cu cele ale concurenţei


Descrieţi principalele avantaje/dezavantaje ale produselor/serviciilor d-voastră in raport cu cele oferite de
concurenţă).

Piata ambalajelor de hartie este o piata in continua crestere. Pe acest trend ascendent si raportat la
cresterea cererii de materie prima, furnizorii de hartie/carton ar putea fi intr-o pozitie dominanta.
Aceasta potentiala pozitie dominanta este contracarata de existenta pe piata a unui numar suficient
de mare de furnizori incat sa nu detina o putere de negociere care sa impiedice o dezvoltare corecta
a pietei. Clientii sunt intr-o pozitie mai precara in prezent, datorita modificarilor legislative care le
impune eliminarea treptata a ambalajelor actuale din plastic. Totodata, numarul relativ scazut de
producatori de ambalaje din hartie face ca din acest punct de vedere puterea de negociere a acestora
sa fie limitata.
Aceesul pe piata al noilor competitori este destul de dificil deoarece este o piata specializata care
presupune un grad de cunostinte tehnice si organizatorice destul de ridicat.
Avand in vedere ca produsele de substitutie sunt reprezentate de ambalajele din plastic, ambalaje
care in prezent sunt desconsiderate din ce in ce mai mult, iar utilizarea lor este descurajata,
consideram ca nu exista in prezent o amenintare reala a produselor de substitutie.
In ceea ce priveste competitorii directi, precizam faptul ca dimensiunea actuala a pietei permite
desfasurarea activitatii fara a intra intr-o competitie directa cu acestia.
Comertul mondial, confruntat cu cerintele in plina crestere ale consumatorilor si cu schimbarile
intervenite in optica organizatorilor sistemelor de distributie cu privire la locul si functiile
ambalajelor in vanzarea marfurilor, au stimulat aceste tendinte ale productiei de bunuri.
Piata ambalajelor va inregistra o crestere importanta in perioada urmatoare, pentru ca aceasta se va
38
dezvolta aproape in egala masura cu cresterea puterii de cumparare a romanilor, ceea ce va face ca
producatorii sa se bata pe etichete si ambalaje de buna calitate.
O inflentata puternica este data de piata industriei prelucratoare, iar in cadrul acesteia piata
alimentara si a bauturilor contribuind cu cea mai mare pondere la totalul ambalajelor introduse in
piata. Potrivit Comisiei Nationale de Prognoza, evolutia acestui sector in urmatorii 5 ani identifica o
crestere constanta, cuprinsa intre 3 si 4 procente pe an, care va aduce dupa sine o maturizare si o
previzionare optima pe aceasta piata.
Piata ambalajelor din carton ondulat a crescut cu 16% fata de anul precedent, iar datele statistice
arata o continuare a tendintei de crestere. Conform estimarilor piata de carton ondulat, celuloza si de
hartii igienico-sanitare se ridica la aproape jumatate de miliard de euro.
Produsele se vor adresa clientilor magazinelor alimentare si nonalimentare de pe raza municipiului
Tirgu Mures si din Judetul Mures, in prima faza, urmand ca ulterior sa se incerce o extindere a pietei
si in judetele limitrofe.
Preţul reprezintă cea mai mobilă componentă a mixului de marketing. El poate fi modificat
rapid, spre deosebire de celelalte componente ale mixului de marketing, iar schimbările de preţ atrag
de regulă un răspuns imediat din partea pieţei. În acelaşi timp preţul este şi componenta mixului de
marketing mai puţin controlabilă de către întreprindere. Prin flexibilitatea să, în cadrul pieţelor unde
acţionează jocul cererii şi ofertei, preţul tinde să ocupe, în astfel de perioade, un loc prioritar în
arsenalul strategic şi tactic al întreprinderii. Strategia de piaţă constituie punctul de plecare pentru
întregul mix de marketing, deci şi pentru politica de produs. Pentru politica de preţ, acest lucru
presupune încadrarea acesteia în strategia globală a firmei faţă de piaţă şi raportarea la obiectivele
strategiei de piaţă. Legăturile cu strategia de piaţă întăresc şi corelarea politicii de preţ cu celelalte
componente ale mixului de marketing. De fapt, toate componentele mixului au ca punct de plecare
piaţa cu cerinţele ei, faţă de care atitudinea şi răspunsul firmei iau forma unei anumite strategii.
In vederea diferentierii fata de concurenti, si raportat la faptul ca societatea beneficiaza de o alocare
financiara nerambursabila care ii permite o mai buna distributie a resurselor financiare, firma va
practica, in faza de patrundere pe piata, un pret sub cel al concurentei. Ulterior, in urma cresterii
cotei de piata si a notorietatii, preturilor vor putea suferii modificari in functie de strategia de
marketing adoptata.

5.2.Piaţa şi promovarea noului produs/serviciu


5.2.1. Produsul nou
Descrierea exactă a produsului/serviciilor (se va completa secțiunea aferenta domeniului economic
pentru care se solicită finanțare – producție/comerț/servicii cuprinzând date estimative pentru un
exercițiu financiar de 1 an calendaristic după finalizarea implementării proiectului):

Domeniul de activitate Produsul Prețul unitar Cantitatea anuală Venituri totale anuale
estimată a fi estimate a fi realizate
comercializată (an din activitatea propusă
N+1) (an N+1)
Cutii de carton Cutii paste 1,19 180000 214200
dimensiunea
desfasurata se
obtine dupa
stantare din

39
tiparul pe o
coala 35x50
sau 50x70 cm
Cutii de carton Cutii cartofi 0,79 240000 189600
dimensiunea
desfasurata se
obtine dupa
stantare din
tiparul pe o
coala 35x50
sau 50x70 cm
Cutii de carton Cutii burger 1,13 192000 216960
dimensiunea
desfasurata se
obtine dupa
stantare din
tiparul pe o
coala 35x50
sau 50x70 cm
Cutii de carton Cutii crispy 0,32 360000 115200
(mic mediu
mare)
dimensiunea
desfasurata se
obtine dupa
stantare din
tiparul pe o
coala 35x50
sau 50x70 cm

6. PROIECŢII FINANCIARE

Suma – Lei
Cheltuieli de producţie/exploatare %
N+1
Materii prime și materiale consumabile 478374,00 68,58%
Alte cheltuieli materiale 0,00%
Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 18000,00 2,58%
Cheltuieli privind mărfurile 0,00%
Cheltuieli cu personalul (salarii, indemnizații, asigurări și protecție socială) 144000,00 20,64%
Alte cheltuieli de exploatare (prestații externe, impozite, taxe, protecția mediului 8,19%
57153,84
înconjurător etc)
TOTAL 697527,84 100%

40
Vânzări Pondere în vânzările totale
An N + 1
Cutii paste 214200,00 29,10%
Cutii cartofi 189600,00 25,76%
Cutii burger 216960,00 29,48%
Cutii crispy 115200,00 15,65%
TOTAL 735.960 100%

GRILĂ DE ACORDARE A PUNCTAJELOR ON-LINE

Criterii privind evaluarea on-line a planului de afaceri

Nr.
Criterii Punctaj
crt.
Domeniul de activitate
A 1 Producţie 30
Servicii, inclusiv industriile creative definite conform HG.
2 30
859/2014*
3 Comerţ şi alte activităţi 10
Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă pe durată
nedeterminată în cadrul întreprinderii
Punctaj suplimentar pentru minimum un loc de muncă pe
B 1 durată nedeterminată, cu normă întreagă, creat în plus faţă 10
de cel prevăzut la art. 4 alin. (1)
Cel puţin un loc de muncă ocupat de persoană
2 5
defavorizată/absolvent după anul 2012/şomer
Densitate IMM
Pentru localitățile (rural sau urban) din județele** în care
C 1 20
număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori < 4
Pentru localitățile (rural sau urban) din județele** în care
2 5
număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori >= 4
Criterii aferente investiţiei
Echipamente tehnologice şi software-uri necesare
D 1 desfăşurării activităţii în pondere mai mare sau egală cu 10
60% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile
Echipamente tehnologice şi software-uri necesare
2 desfăşurării activităţii în pondere mai mare sau egală cu 5
50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile
Criterii aferente asociaților/ acționarilor
Nici unul dintre acționarii/ asociații solicitantului nu a avut
calitatea de administrator sau asociat unic într-o societate
E 1 25
comercială care a fost declarată în insolvență sau faliment
în ultimii 5 ani (2013, 2014, 2015, 2016, 2017)

41
** Notă: Pentru evaluarea criteriului Număr de IMM/ 100 locuitori, Municipiul București este asimilat și
va fi tratat ca un județ.

Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 de puncte.


Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 de puncte.
Selectarea și contractarea proiectelor se va face după urmatorul algoritm:
Pentru planurile de afaceri selectarea proiectelor se va face în ordine descrescătoare a punctajului
obținut.

La punctaje egale va prevala:

-numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului;


-numărul de locuri de muncă ocupate de persoane din categoria persoane defavorizate (potrivit
H.G. nr.784/2018)/absolvenţi după anul 2012/şomeri;
-punctajul obținut la criteriul ponderea valorii echipamentelor tehnologice din valoarea totală a
cheltuielilor eligibile (secțiunea D din criteriile de evaluare);
-data şi ora înscrierii în program.

42