Sunteți pe pagina 1din 44

Model cadru pentru beneficiarii submsurii 6.

2
(Se completeaz toate rubricile din formularul-tip n limba romn, prin tehnoredactare.)

PLAN DE AFACERI SUBMASURA 6.2

Planul de afaceri nu poate cuprinde alte aciuni din cadrul PNDR 2014-2020, n afara celor
specifice submsurii 6.2.
Acordarea celei de-a doua transe este conditionat de implementarea corect a obiectivelor
stabilite prin Planul de Afaceri.
n cazul nerespectrii planului de afaceri, se recupereaz prima trans, proportional n raport cu
obiectivele realizate.

TITLUL PROIECTULUI: CONSTRUIRE SI DOTARE ATELIER PENTRU TAMPLARIE SI DULGHERIE


Durata de execuie efectiv a proiectului: 57 luni (maximum 57 de luni)

I. DATELE GENERALE ALE SOLICITANTULUI

Date de identificare ale solicitantului


Obiectul de activitate - se va meniona i se va completa obiectul de activitate efectiv conform Cod
CAEN nregistrat la ONRC astfel:
se va meniona tipul activitatilor finanate prin proiect, in conformitate cu Lista codurilor CAEN eligibile pentru
sub-masura 6.2 disponibila pe site-ul AFIR -:
activitti de productie: 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii;
servicii:

Cod CAEN 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii;
Aceasta clasa include:
- Fabricarea produselor din lemn destinate utilizarii in industria constructiilor - grinzi, capriori, suporturi
pentru acoperis;
1
- Grinzi cu zabrele prefabricate din lemn, impregnate cu clei si avand adausuri metalice;
- Usi, ferestre, obloane si cadrele lor, cu sau fara accesorii metalice ca: balamale, zavoare etc.
- Scari, balustrade;
- Borduri si ornamente, sindrila si sita;
- Fabricarea de constructii din lemn prefabricate, sau elemente ale acestora, predominant din lemn, ca
de exemplu scaune;
- Fabricarea caselor mobile;
- Fabricarea peretilor despartitori din lemn (cu exceptia celor autoportanti);
Aceasta clasa exclude:
Fabricarea dulapurilor de bucatarie, a bibliotecilor, garderobelor etc.

Se va meniona tipul activitilor desfasurate la momentul depunerii Cererii de finantare si care nu fac obiectul
finanrii:
Codul CAEN activitate agricola: NU ESTE CAZUL
Codul CAEN activitate neagricola: NU ESTE CAZUL
Responsabil legal:

nume, prenume, funcie, procent aciuni deinute n cadrul organizaiei (se completeaz dac este cazul
cu nr. de aciuni deinute);

sediul social/sediu profesional, domiciliu;


Elaborator Plan de Afaceri (coordonate de identificare)

Categorii de beneficiari eligibili prin sub-masura 6.2. (se bifeaz corespunztor situaiei
solicitantului)
Micro-intreprinderi si intreprinderi mici existente din spatiul rural, care isi propun activitati non-
agricole, pe care nu le-au mai efectuat pana la data depunerii cererii de finantare

2
Micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii cererii de finantare sau cu o
vechime de maxim 3 ani fiscali care nu au desfasurat activitati pana in momentul depunerii acesteia (start-ups)

Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care si diversific activitatea prin nfiintarea unei
activitti non-agricole in spatiul rural, pentru prima dat, in cadrul intreprinderii deja existente.

Forma juridic a solicitantului (se bifeaz corespunztor situaiei solicitantului)


Persoana fizica autorizata (OUG nr. 44/2008)

Intreprindere individuala (OUG nr. 44/ 2008)

Intreprindere familiala (OUG NR.44/2008)

Societate cu raspundere limitata SRL (Legea nr.31/1990)



Societate comercial cu capital privat (nfiinat n baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificrile i completrile
ulterioare);
Societate cooperativ agricol de gradul 1 si societati cooperative meteugreti i de consum de gradul 1
(nfiinate n baza Legii nr. 1/ 2005), care au prevzute n actul constitutiv ca obiectiv nfiintarea de activiti
non-agricole;
Cooperativ agricol de grad 1 (nfiinat n baza Legii nr. 566/ 2004) de exploatare i gestionare a terenurilor
agricole i a efectivelor de animale).
Societate agricol (nfiinat n baza Legii nr. 36/1991)

- Sediul social /sediu profesional (n spaiul rural) S


- Punct de lucru unde se va desfasura activitatea propusa prin proiect (in spatiul rural)

3
- cod fiscal:
- tel./fax:
- e-mail: ..........................
- Codul Unic de Inregistare (CUI) 35
- Certificatul de nregistrare eliberat de Registrul Comerului
- Poziia solicitantului n ntreprindere:
*Sediul social/sediu profesional i punctul de lucru unde se va desfura activitatea propus prin proiect
trebuie s fie n spaiul rural.
Competene profesionale (dac este cazul)
- Diplom de studii n domeniu
- Certificat de calificare n domeniu:

II. SITUAIA ECONOMICA INIIAL A BENEFICIARULUI (DESCRIERE)


Istoricul activitii - se prezint pe scurt principalele elemente din activitatea agricola si dupa caz, activitatea
neagricola, alta decat cea pentru care se cere sprijin prin prezentul PA, a solicitantului, pn la momentul
depunerii cererii de finanare (evolutie cifra de afaceri, numr de salariai, investitii in active fizice etc.)
Descrierea situaiei iniiale va cuprinde:
Data nregistrrii la ORC (ndeplinind condiia de micro-ntreprindere/ntreprindere mic);

o Anul infiintarii (pentru start-up-uri)

Data nscrierii la APIA/ ANSVSA/ Registrul Agricol (numai pentru categoriile de solicitanti fermieri/membrii ai
unei gospodarii agricole)
o Baza materiala de care dispune:
terenuri agricole in folosinta si/sau proprietate,

4
cldiri, maini, instalaii, utilaje agricole/neagricole i alte dotri

Animale din gospodarie sunt in numar de 41 din care:


In primul si al doilea semestru al anului 2015 in gospodarie existau acelasi numar de animale :
- Bovine : 5 ;
- Porcine : 5 ;
- Cabaline : 1 ;
- Pasari ouatoare : 30.
Cladiri existente sunt in numar de 2 in suprafata totala de 135m2.

ATENTIE!:
Pentru microintrepriderile si intreprinderile mici existente n spatiul rural, nu este permisa
finantarea prin submasura 6.2 a unor activitti complementare activittii de baz.
Firma nu a desfasurat activitati economice pana la momentul depunerii cererii de finantare. Domeniul in
care se doreste realizarea investiei este si domeniul de activitate principal al firmei acesta fiind neautorizat la
momentul depunerii cererii de finantare, autorizarea acestuia va fi facuta cand se vor indeplinii toate conditiile
de functionare, in conditiile legii.

III. ETAPELE I OBIECTIVELE PENTRU DEZVOLTAREA UNEI ACTIVITATI NEAGRICOLE PENTRU CARE SE
SOLICITA SPRIJIN PRIN SM. 6.2
La acest capitol se vor prezenta detaliat obiectivele care se intenioneaz a fi atinse prin realizarea investiiilor
propuse prin planul de afaceri. Se va face descrierea detaliat a msurilor care se vor lua pentru creterea
veniturilor ntreprinderii, fa de situaia prezentat la momentul depunerii Cererii de Finanare n anul 0.
Obiectivul general
- Diversificarea economiei rurale prin creterea numrului de microntreprinderi i ntreprinderi mici n sectorul
neagricol din zonele rurale, n vederea unei dezvoltri economice durabile, crerii de locuri de munc si
reducerii srciei n spatiul rural

Obiectiv obligatoriu de indeplinit


5
Producia comercializat sau activitile prestate vor fi n procent de minimum 30% din valoarea primei trane
de plat, fiind propus a fi atins cel trziu naintea solicitrii celei de-a doua trane de plat. Indicatorul urmrit
pentru atingerea acestui obiectiv este % i valoare a produciei comercializate sau activitilor prestate raportat
la prima tran de plat. Solicitantul poate stabili valoarea procentului mai mare de 30%, n acest caz, la
verificarea ndeplinirii obiectivului se va urmri atingerea valorii stabilite. Procentul stabilit de solicitant devine
obligatoriu de indeplinit, deoarece pe baza acestuia proiectul depus va fi punctat la criteriul de selecie CS 4.

ATENIE!
Nendeplinirea obiectivului obligatoriu conduce la nerespectarea eligibilitii proiectului i a criteriului de
selecie CS 4 (dac este cazul), avnd ca i consecin recuperarea integral a finanrii.

Obiective specifice:
Solicitantul trebuie s prevad minimum 2 i maximum 5 obiective specifice.

Exemple de obiective specifice:


- Crearea/ntrirea capacitii de administrare a activitii ntreprinderii (actiunile urmarite pentru atingerea
acestui obiectiv pot fi de ex.: asigurarea logisticii-mobilier, consumabile, birotic, avize/ autorizaii vizate a fi
obinute, softuri necesare administrrii afacerii de ex: soft contabil, capitalizarea firmei etc.)
- Creterea competitivitii/productivitii activitii ntreprinderii (actiunile urmarite pentru atingerea acestui
obiectiv pot fi de ex.: nr.de active tangibile/intangibile strict legate de activitatea propus prin proiect ex:
echipamente, bunuri, campanii de promovare, strategii de marketing, strategii de vnzri, licene, softuri,
valoare materie prim etc.)
- Dezvoltarea resursei umane a ntreprinderii (actiunile urmarite pentru atingerea acestui obiectiv pot fi de ex.:
nr. de cursuri/calificri, nr. persoane instruite, nr. de locuri de munc create etc.)
- Asigurarea unei dezvoltari durabile (actiunile urmarite pentru atingerea acestui obiectiv pot fi de ex.:
colectarea selectiva a deseurilor, reciclarea anumitor deseuri, utilizarea de materii prime reciclate etc.)
- Promovarea culturii si traditiilor locale (actiunile urmarite pentru atingerea acestui obiectiv pot fi de ex.:
folosirea unor produse si servicii traditionale specifice zonei in activitatea desfasurata etc.)
Solicitantul poate alege dintre obiectivele specifice prezentate ca exemplu sau poate propune alte
obiective specifice, descriind actiunile pentru atingerea acestora.
6
Nr.crt. Obiectiv Descriere obiectiv (se vor Modalitate de indeplinire a Procent aferent
specific preciza actiunile urmarite obiectivului (se vor obiectivului (se
pentru atingerea descrie actiunile si acorda pentru
obiectivului si numarul documentele suport fiecare obiectiv
acestora) justificative care atesta specific asumat)*
indeplinirea obiectivului)
1 Crearea Constructie hala de
capacitatii de productie si achizitia de Servicii consultanta
administrare a active tangibile: pentru implementarea 80%
intreprinderii si echipamente pentru proiectului;
Cresterea atelierul de tamplarie si Capitalizarea firmei,
competitivitatii dulgherie pentru Materie prima;
constructii. Materie prima: Lemn,
uleiuri, vaselina, hartie
abraziva, ulei de taiere,
Numar actiuni min. 5 material de curatat panze,
- Servicii consultanta lavete etc.
implementare proiect. Se vor obtine avizele de
- Capitalizarea firmei, functionare pentru
desfasurarea in conditii
materie prima. legale a activitatii:
- Obtinere Avize. - Autorizatie de construire;
- Constructie hala de - Autorizatie de Mediu, etc.
productie; Se va construi o hala in
- Achizitia de care se va realiza
echipamente tangibile: activitatea de productie.
echipamente pentru Se vor achizitiona
atelier. urmatoarele
utilaje/echipamente:
- Apirator local de
7
rumegus si praf
- Fierastrau panglica
- Masina de ceaprazuit
panze panglica
- Masini de ascutit panze
panglica
- Combinata de
tamplarie

Documente suport:
- Contracte furnizare;
- Facturi de procurare;
- Ordine de plata;
- Extrase de cont;
- Procese verbale de
predare/primire
receptie etc.

2 Dezvoltarea Angajare o persoana. - Un loc de munca nou 20%


resurselor Curs de calificare. creat se va angaja o
umane a persoana pentru
intreprinderii Numar actiuni 2 desfasurarea efectiva a
- Angajare personal activitatii firmei, care
- Calificare personal va fi platita din bugetul
proiectului.
- Un angajat al firmei va
urma un curs de
calificare.

8
Documente suport:
- Certificat de
participare/calificare/At
estat
Diploma de absolvire
etc.
- Contract individual de
munca;
- State de pata;
- Extract revisal;
- Extras de cont;
- Chitanta plata
contributii etc.
TOTAL 100%
* procentul se va stabili pentru fiecare obiectiv specific definit n funcie de importana obiectivului, cu o
valoare de minimum 20% pentru fiecare obiectiv i nsumate s nu depeasc 100%.

Implementarea corect a planului de afaceri presupune realizarea tuturor obiectivelor.


Se consider obiectiv realizat obiectivul pentru care au fost implementate toate aciunile menionate fapt
dovedit prin prezentarea documentelor justificative(procent de minim 30% din valoarea primei transe de plata).
n cazul nerealizrii obiectivelor specifice propuse, se va recupera suma acordat n prima tran de plat
proporional cu obiectivele nerealizate, n funcie de procentul stabilit pentru obiectivul respectiv, iar a doua
tran nu se va mai plti.

Exemplu
Nr.crt Obiectiv specific Descriere obiectiv Modalitate de indeplinire Procent aferent
. (se vor preciza a obiectivului (se vor obiectivului (se
actiunile urmarite descrie actiunile si acorda pentru
pentru atingerea documentele suport fiecare obiectiv
9
obiectivului si justificative care atesta specific asumat)*
numarul acestora) indeplinirea obiectivului)
1 OS Achizitia de active Se vor achizitiona doua 50%
Cresterea competitivitatii tangibile: 2 echipamente pentru
fabricarea produselor
textile. Documente
suport: documentele
contabile aferente
achizitiei
2 OS Campanii de Se vor realiza 2 campanii 30%
Cresterea competitivitatii promovare: 2 de promovare astfel:
1. Se va crea site-ul
societatii
2. Societatea va
participa la un targ
de promovare din
domeniu
Documente suport:
Adresa site
Brosuri, pliante si alte
materiale promotionale
Certificat de participare
la targ
Imagini foto si video etc.
3 OS Cursuri de calificare: Un angajat al firmei 20%
Dezvoltarea resursei umane 2 urmeaza doua cursuri
distincte de calificare
care au legatura cu
activitatea desfasurata /
Doi angajati ai firmei

10
urmeaza cate un curs de
calificare care are
legatura cu activitatea
desfasurata
Documente suport:
Certificat de participare
Atestat
Diploma de absolvire etc.
4
5
TOTAL 100%

Exemplu de calcul proportionalitate

La momentul solicitarii transei a doua se constata doar indeplinirea obiectivelor 1 si 3 ceea ce reprezinta 70%
din totalul obiectivelor specifice asumate. n consecin, din cauza nendeplinirii obiectivului 2 se va recupera
30% din suma acordat n prima tran, iar a doua tran nu se mai acord.

Nr.crt Bunuri/echipamente/serv UM Nr. UM Caracteristici tehnice minimale


icii
1 Apirator local de Buc 1 Capacitate exhaustare: 3000 4500 m3/h, Presiune
rumegus si praf statica: 1440 - 2100 Pa, Tensiune de lucru: 230 sau 400 V,
Volum depozitare 350 - 500l, Inaltime: 2500 -2700 mm,
Latime: 700 770 mm, Lungime:1500 - 1800 mm.
2 Fierastrau panglica Buc 1 Dimensiune gabarit fara sine (a x bc): 830 x 2390 x 1820,
Grosimea minimala a ultimei scanduri: 24 -27 mm,
Intinderea panzei: dispozitiv hidraulic cu manometru,
Masa ansamblului taietor: cca. 210 - 222 kg, Masa unui

11
tronson de pat: cca. 45 kg, Sistem de masurare: rigle
absoluta si relativa.
Cuprinde urmatoarele dotari: Dispozitiv de pretaiere,
Scaun operator, Dispozitiv electric de masura si oprire la
cota, Tractiune pe ambele parti, Modul pentru prelungirea
caii de rurale, Reazem bustean, Dispzitiv strangere
bustean, Cadru intarit,.
3 Masina de ceaprazuit Buc 1 Marime ceapraz: min 1mm pe latura, Viteza de lucru: 60
panze panglica 90 dinti/min, Pas dinti: 5 50 mm, Putere instalare 0,37
kW, Greutate 158 - 165 kg, Contor cu dinti cu afisaj
digital: da.
4 Masini de ascutit panze Buc 1 Lungime panglica: 2400 5000 mm, Latime panza
panglica panglica 15 50 mm, Viteza de ascutire: 40 dinti/min,
Motor principal: 0,18 kW(2800rpm), Motor avans: 0,15
kW(900rpm), Greutate: 115 125 kg, Pompa racire: da.
5 Combinata de tamplarie Buc 1 Masina universala de tamplarie cu 5 9 operatii, trei
motoare diferite, cu capacitate min de rindeluire in
inaltime de 245, grosime de 270 300 mm, panza circular
min: 305 315 mm.
5 Constructie hala Buc 1 1.
Sunt luate in considerare Fundatie - Planeitate, beton;
doua posibilitati de Structura metalica Stalpi, Grinzi si, pane
edificare a constructiei. acoperis, inchidere contrav, tabla.
Panouri sandwich acoperis in doua ape,
acoperis, pereti, accesorii.
2.
Fundatie Planeitate, beton;
Structura de rezistenta - beton armat;
Structura acoperis din lemn si tigla.

12
Suprafata hala: 150 - 210 mp.
6 Materie prima Buc N Lemn, uleiuri de curatat, vaselina, material de curatat
panze, hartie abraziva, lavet, pile de ascutit etc

7 Curs de calificare buc 1 Persoana angajata va efectua un curs de calificare care are
legatura cu activitatea desfasurata.
8 Salarii + contributii pers 1 Va fi angajata o persoana cu abilitati specifice domeniului, care
va fi platita din bugetul proiectului (salariu si contributii).

Descrierea etapelor pentru dezvoltarea activitatii neagricole

An 1 implementare proiect atelier de tamplarie si dulgherie(12 luni):


- Contractare servicii consultanta care sa asigure implementarea corecta a proiectului.
- Depunere prima cerere de plata;
- Obtinere autorizatii de constructie hala de productie;
- Construirea si amenajarea cladirii in care va functiona atelierul de tamplarie si dulgherie pentru
constructii (in conformitate cu normele specifice in vigoare pentru autorizarea acestuia);
- Recrutarea si angajarea unei persoane care sa urmeze cursuri de calificare/specializare in domeniul
dulgheriei si tamplariei.
- Instruire personal;
- Dotarea cu utilaje si echipamente;
- Obtinerea autorizatiilor de functionare pentru atelierul de tamplarie si dulgherie pentru constructii;
An 2 implementare proiect:
- Prestare activitati de productie;
- Servicii de consultanta;

An 3 implementare proiect:

13
- Prestare activitati de productie;
- Servicii de consultanta;

An 4 implementare proiect:
- Prestare activitati de productie;
- Servicii de consultanta;

An 5 implementare proiect
- Prestare activitati de productie
- Servicii de consultanta;

Descrierea indeplinirii criteriiilor de eligibilitate:

CRITERII DE ELIGIBILITATE MODALITATE DE INDEPLINIRE

Cererea de Finanare se afl n sistem (solicitantul Nu s-a mai depus o alta Cerere
a mai depus aceeai cerere de finanare n cadrul de Finantare.
aceleiai sesiuni anuale)?
Solicitantul se afla in Registrul debitorilor AFIR Solicitantul nu se regaseste in
pentru Programul SAPARD/FEADR? Registrul debitorilor AFIR.
Solicitantul este nregistrat n Registrul Evidene
Procese, i se afl n situaii litigioase cu AFIR, pn la Solicitantul nu este nregistrat n
pronunarea definitiv i irevocabil a instanei de Registrul Evidene Procese.
judecat n litigiul dedus judecii?
Solicitantul are un contract de finanare ncetat din
Solicitantul nu a mai avut un alt
proprie iniiativ, pentru o perioad mai mic de 1 an
contract de finantare.
de la data rezilierii?
Solicitantul are un contract de finanare ncetat Solicitantul nu a mai avut un alt
pentru nerespectarea obligaiilor contractuale din contract de finantare.

14
initiativa AFIR pentru 2 ani de la data rezilierii?
Solicitantul are un proiect selectat pentru finanare
si s-a angajat prin declaraie la depunerea cererii de
finanare c va depune dovada co-finanrii la Solicitantul nu a mai avut un alt
contractare sau c va depune proiectul tehnic i nu a proiect selectat pentru
prezentat documentele la data prevzut n finantare.
Notificarea privind finanarea i nu a trecut mai mult
de 1 an de zile de la data Notificrii beneficiarului
privind selectarea Cererii de Finanare i depunerea
prezentei cereri de finanare?
Solicitantul a bifat punctele obligatorii i cele
specifice, dupa caz, n Declaratia pe propria Punctele obligatorii si cele
raspundere F din cuprinsul Cererii de Finanare i a specifice au fost bifate.
semnat aceast declaraie?
Solicitantul a depus mai mult de un proiect n Nu s-a mai depus un alt proiect
aceeai sesiune n cadrul aceleiai sub-msuri? spre a fi finantat.
Solicitantul a mai beneficiat de sprijin in cadrul sM
6.2 inclusiv de acelai tip de finanare pentru Solicitantul nu a mai beneficiat
activiti neagricole obinut prin Msura de sprijin in cadrul sM 6.2.
19Dezvoltarea local LEADER?
Asociaii/acionarii solicitantului au sau au avut
aceast calitate n alt ntreprindere care a solicitat n Titularul PFA-ului nu a mai avut
aceeai sesiune / beneficiat n sesiuni diferite de aceasta calitate in alta
sprijin financiar nerambursabil, n cadrul sub-msurii intreprindere care a solicitat sau
6.2, inclusiv de acelai tip de finanare pentru beneficiat de sprijin
activiti neagricole obinut prin Msura 19 nerambursabil.
Dezvoltarea local LEADER?
Solicitantul a propus prin Planul de afaceri activitati Codul CAEN pentru care se
aferente codului CAEN care este/a fost autorizat la solicita sprijin nu a fost autorizat

15
ONRC inainte de depunerea cererii de finantare? inainte de depunerea cererii de
finantare.
Asociaii/acionarii solicitantului detin parti sociale Titularul PFA-ului nu mai detine
in alte societati care isi desfasoara activitatea in baza parti sociale in alte societati
aceluiasi cod CAEN autorizat la ONRC ca si cel propus care isi desfasoara activitatea in
prin Cererea de Finantare/ Planul de Afaceri? baza aceluiasi cod CAEN
autorizat la ONRC ca si cel
propus prin Cererea de
Finantare/ Planul de Afaceri.
Solicitantul trebuie s se ncadreze n categoria Solicitantul se ncadreaza n
beneficiarilor eligibili: categoria beneficiarilor eligibili,
respectiv este infiintat ca si
Persoana Fizica Autorizata-
nfiinat n baza OUG nr. 44/
2008 privind desfurarea
activitilor economice de ctre
persoanele fizice autorizate,
ntreprinderile individuale i
ntreprinderile familiale, cu
modificrile i completrile
ulterioare;

Solicitantul trebuie s prezinte un plan de afaceri. Se prezinta plan de afaceri


complet, intocmit conform
precizarilor din Ghidul
Solicitantului.
Obiectivul trebuie s se ncadreze n cel puin unul
dintre tipurile de activiti sprijinite prin sub-msura Proiectul se incadreaza in
6.2 tipurile de activiti sprijinite

16
prin sub-msura 6.2, respectiv
productie.

Sediul social si punctul de lucru n care se va Terenul unde se va realiza


desfura activitatea pentru care se solicit finanare investitia este amplasat in
trebuie s fie situate n spaiul rural; mediul rural, in Comuna
Schela, satul Smbotin, Jud.
Gorj. Solicitantul are sediul
social in Comuna Schela, Sat.
Smbotin, Nr 144, camera nr.1,
Judet Gorj;

Implementarea planului de afaceri trebuie s nceap In Declaratia F din Cererea de


n cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a finantare s-a bifat inceperea
sprijinului. implementarii Planului de
afaceri n termen de cel mult 9
luni de la data semnrii
contractului de finanare.

Descrierea criteriilor de selectie:

1. Principiul diversificrii activitii agricole a fermierilor/membrilor gospodriei agricole ctre activiti


neagricole.

Titularul Coman Ion - Claudiu Persoana Fizica Autorizata si initiatorul proiectului, domnul Coman Ion
Claudiu, este cap de gospodarie/exploatatie agricola fara personalitate juridica, care a activat n agricultur
minimum 12 luni pn la data depunerii cererii de finanare, fapt dovedit prin extras din Registrul Agricol al
Comunei Schela.
17
Punctajul la acest criteriu este 10 puncte.

2. Principiul prioritizrii sectoarelor cu potenial de cretere (textile i pielrie, Industrii creative i


culturale inclusiv meteuguri, activiti de servicii n tehnologia informaiei, agroturism, servicii
pentru populaia din spaiul rural).

Proiectul NU vizeaz servicii din sectoarele cu potenial de cretere Servicii pentru populaia din spaiul
rural, respectiv prestarea de servicii, Conform codului CAEN 1623 - Fabricarea altor elemente de
tamplarie si dulgherie, pentru constructii.
Punctajul la acest criteriu este 0 puncte.

3. Principiul stimulrii activitilor turistice n sensul prioritizrii activitilor agroturistice desfurate n


zonele cu potenial turistic ridicat/ destinaii ecoturistice/ zonele cu arii naturale protejate.

In cadrul prezentului proiect nu se vor desfasura activitati agroturistice sau de agrement.


Punctajul la acest criteriu este 0 puncte.

4. Principiul stimulrii unui nivel ridicat de calitate al planului de afaceri, care va fi stabilit n funcie de
producia comercializat sau activitile prestate, n procent de peste 30% din valoarea primei trane
de plat.

Prezentul proiect prevede in planul de afaceri activiti de productie ntr-un procent de 42% din valoarea
primei trane de plat, respectiv 221.225 lei.
Punctajul la acest criteriu este 25 puncte.

Nr. Principii i criterii de selecie Punctaj


Crt.
1 Principiul diversificrii activitii agricole a fermierilor/membrilor 10
18
gospodriei agricole ctre activiti neagricole.

2 Principiul prioritizrii sectoarelor cu potenial de cretere (textile 0


i pielrie, Industrii creative i culturale inclusiv meteuguri,
activiti de servicii n tehnologia informaiei, agroturism, servicii
pentru populaia din spaiul rural).

3 Principiul stimulrii activitilor turistice n sensul prioritizrii 0


activitilor agroturistice desfurate n zonele cu potenial
turistic ridicat/ destinaii ecoturistice/ zonele cu arii naturale
protejate.

4 Principiul stimulrii unui nivel ridicat de calitate al planului de 25


afaceri, care va fi stabilit n funcie de producia comercializat
sau activitile prestate, n procent de peste 30% din valoarea
primei trane de plat.

TOTAL 35

1. Motivarea afacerii (se prezinta oportunitatea afacerii, descrierea serviciilor ce urmeaza s fie prestate sau
produsele ce urmeaza a fi obtinute)

In prezent, in zona rurala Schela, Judetul Gorj, nu exista un atelier care sa se ocupe cu fabricarea
produselor din lemn destinate utilizarii in industria constructiilor, iar solicitari sunt destul de multe pentru
acest tip de produse, atat din comuna, cat si din localitatile invecinate. Cei care doresc sa beneficieze de
produse de calitate in domeniul fabricarii elementelor de tamplarie si dulgherie pentru constructii trebuie
sa se deplaseze in orasele invecinate, aceastea aflandu-se la o distanta relativ de mare.
Putem spune ca piata produselor de tamplarie si dulgherie pentru constructii este in crestere din
urmatoarele motive pentru care acest tip de activitate a fost considerata indinspensabila : existenta

19
resurselor necesare, cresterea activitatii de constructie de case pentru persoanele care doresc sa
locuiasca in mediul rural, desfasurarea de actiuni de reabilitare a caselor existente, inexistenta unei
concurente in zona, distantei relativ mari fata de centrele urbane importante etc.
Lemnul a fost in mod traditional material de constructie in zonele rurale. Inca ne amintim de casele
din barne asezate orizontal ( de obicei, din brad sau stejar, stejarul fiind folosit la elementele care
alcatuiau structura de rezistenta).
Un atelier in fabricarea produselor din lemn utilizate in industria constructiilor este absolut necesar
in orice sat sau comuna din Romania. In ziua de azi este destul de greu de imaginat o localitate din mediul
rural in care lemnul sa nu fie prezent. Intr-o casa sau ferma de la tara, lemnul este foarte des intalnit la
realizarea constructiei propriu-zise, iar daca constructia nu este din lemn aproape sigur vom intalni lemnul
in acoperisul constructiei, in prispa sau in gardurile gospodariei.
Totodata lemnul este folosit si la realizarea unor constructii de interes economic si public din mediul
rural. Lemnul este frecvent intalnit in constructiile comerciale, agricole, institutionale.
In urma exemplelor de mai sus reiese faptul ca lemnul este atat de des intalnit in mediul rural, in
mod evident trebuie sa existe si ateliere, dotate cu echipamente profesionale, care sa se ocupe de
comercializarea lemnului si punerea sa in valoare.
Prin acest proiect se va lua in considerare construirea unui atelier de tamplarie si dulgherie pentru
constructii. Hala va fi construita si dotata conform standardelor in vigoare.
Spatiul destinat atelierului de tamplarie si dulgherie pentru constructii este o hala de productie
construita din panouri metalice, avand fundatia din beton armat si structura de rezintenta alcatuita din
stalpi si cadre metalice. Hala va avea o suprafata de 180 - 210mp. De asemenea hala va fi astfel
comparimentata incat sa permita desfasurarea unor activitati de birou ( primire clienti/comenzi, intocmire
oferte, facturare etc) si activitati de intretinere a iginei corporale( vestiar, toaleta, chiuveta etc.)
La construirea halei vor fi luate in considerare doua posibilitati de edificare:
1. Materialele folosite in constructia halei sunt:
- Fundatie - Planeitate, beton;
- Structura metalica Stalpi, Grinzi si, pane acoperis, inchidere contrav, tabla.
- Panouri sandwich acoperis in doua ape, acoperis, pereti, accesorii.
2. Materiale folosite pentru constrctia halei sunt:
- Fundatie Planeitate, beton;
20
- Structura de rezinstenta - beton armat;
- Structura acoperis din lemn si tigla.

Atelierul de productie va fi dotat cu utilaje destinate prelucrarii lemnului: aspirator local de rumegus
si praf, ferastrau panglica orizontala/vertical, masina de ceaprazuit panza, masina de ascutit panze, combinata
de tamplarie.
Domnul Coman Ion Claudiu detine studii liceale, avand specializarea Mecanic masini si utilaj,
certificat de calificare profesionala - calificare Tehnician in Silvicultura, dar si certificat de absolvire a
scolii postliceale cu specializarea Tehnician proiectant in industria constructiilor de masini. Viitorul
angajat al firmei va participa la un curs de calificare cu specific domeniului. Din punct de vedere al
experientei pe care domnul Coman Ion Claudiu a acumulat-o pana in prezent , acesta doreste ca prin
deschiderea afacerii in sectorul activitatii de productie sa puna in valoare cunostintele si experienta
dobandita pana in prezent.

Prin obiectul de activitate , isi propune sa ofere activitati de productie prin intermediul unui atelier
de tamplarie si dulgherie pentru constructii.
Activitatile generale care vor fi prestate sunt reprezentate de:
Sipci - sunt piese cu fetele si canturile complet prelucrate, avand grosimi intre 12 24 mm si
latimi de 48 mm la rasinoase respectiv grosimi intre 19 40 mm si latimi de 40 mm la foioase;
Grinzi - produse cu doua, trei sau 4 fete plane, avand sesctiune patrata sau dreptunghiulara si
latura de minimum 100 mm, la rasioase si minimum 120 mm la foioase;
Dulapi - produse cu fetele plane si paralele avand grosime intre 28 75 mm la rasinoase si 50
90 mm la foioase si latimi mai mari decat dublul grosimii dar cel putin 100 mm;
Capriori - sunt structuri de forma triunghiulara care oferta suport si stabilitate acoperisului si ajuta
la distribuirea greutatii acestuia. Capriorii au diferite dimensiuni 48 mm grosime si latime de 180
150 120 90 mm.
Rumegus - provine fie direct din exploatarea primara a lemnului, fie din tocarea deseurilor de
calitate inferioara.
Resturi din debitare - acestea rezulta in urma operatiilor specifice de prelucrarea masei
lemnoase.
21
Dintr-un 1 m3 de materie prima(lemn) 30% reprezinta pierderi din activitatea de productie, respectiv 15%
rumegus si 15% resturi din debitare. Aceste pierderi vor fi valorificate prin vinderea lor catre gospodarii si
fabricilor de brichete din rumegus.

2 Analiza pieei pe care activeaz/va activa ntreprinderea n contextul dezvoltrii afacerii.


o Descrierea ofertei i a cererii (concurena, clieni existeni/poteniali, beneficiarii finali ai produsului/serviciului
dac acetia difer de clienii descrii),
Concurenta este unul dintre factorii importanti ce actioneaza asupra agentilor economici, astfel incat acestia
sa-si adapteze oferta la cerere. Pe o piata libera, concurenta actioneaza in stransa legatura cu pretul. Asadar
Coman Ion Claudiu Persoana Fizica Autorizata isi propune ca preturile activitatilor de productie sa fie mai mici
decat cele practicate in orasele invecinate. Concurenta se afla la o distanta relativ mare de zonele care vor
beneficia de produsele si serviciile oferite, ele fiind amplasate mai ales in centrele urbane din Judetul Gorj
(aproximativ 20 km). In zona rurala Schela, ateliere care se ocupa de fabricarea elementelor de dulgherie si
tamplarie pentru constructii, nu exista, acestea fiind destul de necesae locuitorilor din zona, cat si celor in
localitatile invecinate (Turcinesti, Stanesti, Runcu etc).

Clientii potentiali sunt si beneficiari finali ai produsului


Produsele realizate vor fi destinate, in primul rand, pietei locale, reprezentata de locuitorii comunei
Schela si din localitatile invecinate, care doresc sa isi edifice diferite constructii in regie proprie(case, anexe,
foisoare etc). Avand in vedere faptul ca in ultimul timp locuitorii din zonele rurale au inceput sa nu isi mai
produca singuri materialele de care au nevoie in constructia diferitelor cladiri, acestia indreptandu-se catre
firmele autorizate in acest sens .
Numeroase persoane( fizice sau juridice) parasesc orasele pentru a se muta in zona rurala, din
diferite motive (sunt mult mai aglomerate, iar nivelul de trai este din ce in ce mai greu). Aceasta migratie catre
zona rurala reprezinta un castig pentru atelierul nostru, deoarece numarul de constructii si cererea de produse
fabricate din lemn va creste considerabil.
Prin aceasta activitate de productie piata va putea fi exstinsa prin crearea de contracte cu firme
de constructii, acestia se vor aproviziona de la noi cu materiale care vor fi folosite in diferite constructii.

22
Comuna Schela se afla la o distanta relativ mare de principalele orase din zona, prin implementarea
acestui proiect produsele vor fi oferite direct cetatenilor din zona, eliminandu-se totodata si costurile legate de
transportul produselor finite.

Descrierea pe scurt a politicilor de:


o Produs: Aspectele de Managementul produselor i Marketingul produselor se ocup de specificaiile
bunului sau produsului n cauz, i la modul n care relaioneaz la nevoile i dorinele utilizatorului
final.
Produsele prin intermediul atelierului de tamplarie si dulgherie pentru constructii si domeniul de
activitate se indreapta catre solicitantii care doresc produse comercializate din lemn: sipci, grinzi,
dulapi, capriori, etc.
Gama sortimentelor de produse oferite de noi consumatorilor necesita o permanenta adaptare la
cerintele pietei prin innoire, ceea ce determina o modificare calitativa si cantitativa a acesteia. Firma
noastra va fi in contact cu clientul din momentul in care acesta este de acord cu oferta de pret cu
privire la produsul pe care-l doreste. Realizarea produsului se va desfasura in hala specializata din
cadrul atelierului firmei, cu respectarea operatiilor si fazelor specifice realizarii fiecarui produs. La
incheierea fiecarei faza de lucru se realizeaza controlul acestuia cu mare grija, deoarece dorim ca la
finalizarea procesului, produsul sa ajunga la un nivel inalt de calitate, iar clientul nostru sa fie multumit
de rezultat.
Aceste obiective vor fi atinse prin angajarea unui personal serios, care va urma un curs de calificare, se
va perfectiona si va invata pe tot parcusul activitatii.
o Pre: Se refer la procesul de stabilire a preului pentru un produs, inclusiv reducerile de pre.
In cadrul firmei Coman Ion Claudiu Persoana Fizica Autorizata, se determina un calcul preliminar al
materiilor prime si materialelor care vor intra in componenta produsului finit, la care se adauga costul
cu salariile si contributiile, adaosul comercial practicat. La suma rezultata se vor aplica taxele si
impozitele legale, suma rezultata reprezentand pretul final al produselor. Pretul este stabilit pentru
fiecare m3 a produsului finit.
Se va lua in considerare un pret preferential clientilor cu o cerere mai mare de produse.
o Promovare: Include reclama, relaiile publice, publicitatea i vnzrile personale, i se refer la diferite
metode de promovare a unui produs, brand sau companie.
23
Promovarea se va face atat prin afisarea in apropierea institutiilor publice a unor materiale informative
- Afise, prin distribuirea unor pliante. In aceste materiale vor fi prezentate serviciile si ofertele de pret
puse la dispozitie de acest atelier nou infiinat.
Se acorda o atentie deosebina prin intermediul internetului, afacerea noastra va fi vizibila pe retelele
de socializare, site-uri de profil, vanzari unde vor fi puse la dispozitia persoanelor interesate listele cu
produsele oferite si preturi, fotografii relevante, ofertele propuse.
Acest tip de afacere poate fi promovata si prin intermediul clinetilor multumiti de calitatea produselor
noastre, acestia vor transmite informatii pozitive despre noi si produsele noastre.

Plasament sau distribuie, se refer la modul n care produsul ajunge la client; spre exemplu,
plasamentul la locul vnzrii sau desfacerii cu amnuntul. Plasamentul sau distributia face referin la
locul unde produsul sau serviciul este vndut, exemplu regiune geografic sau ramura industrial, i
segmentul cruia se adreseaz(tineri aduli, familii, companii, oameni de afaceri, femei, brbai, etc.).
Activitatea de productie se va presta la locul unde se va infiinta atelierul, respectiv Comuna
Schela, Satul Smbotin, Judetul Gorj, amplasament usor accesibil, cunoscuta de marea majoritatea
locuitorilor din comuna Schela, dar si din localitatile invecinate (comunele Stanesti, Runcu etc.), care
doresc sa cumpere sipci, grinzi, dulapi, capriori, etc. Terenul unde atelierul va fi construit se afla la o
distanta corespunzatoare astfel incat zgomotul produs de atelierul de tamplarie si dulgherie pentru
constructii sa nu deranjeze locuitorii din imobilele apropiate.
Amplasamentul atelierului este accesibil, acesta are intrare direct din drumul comunal Dj 644
care este intens circulat.
Productia noastra se adreseaza unui segment larg de clienti, resprectiv propietari de case, institutii
publice, indiferent daca sunt femei sau barbati, oameni de afaceri, companii etc. Clientii cu un venit
mediu sau modest nu isi vor permite sa apeleze la alte ateliere de productie, aceastea aflandu-se la o
distanta relativa mare de comuna Schela iar preturile sunt destul de ridicate. Atelierul nostru va fi un
real ajutor populatiei din zona, acestia vor avea posibilitatea de a beneficia de produse de calitate la
preturi accesibile.

o descrierea fluxului afacerii (aprovizionare, furnizori)


COMAN ION CLAUDIU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA se va aproviziona de la urmatorii furnizori:
24
- SC VASEURO FOREST SRL;
- SC SUCCES LEMN SRL;
- SC TOMI G SRL;
Pe baza precontractului de vanzare cumparare Nr.1/2016, incheiat in data de 17.06.2016, COMAN ION
CLAUDIU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA va cumparat materie prima (lemn) de la socielatatea comerciala
TOMI G SRL.
COMAN ION CLAUDIU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA ( in calitate de VANZATOR) a incheiat un Precontract
de Vazare Cumparare Masa Lemnoasa Debitata Nr. 2/ 25.06.2016, cu societatea comerciala DICARILOR SRL
( in calitate de CUMPARATOR ) .
Primul moment al fluxului afacerii este promovarea atelierului de tamplarie si dulgherie pentru constructii prin
diferite metode, datorita acestei promovari potentialul client va fi informat de locatia si ofertele atelierului. Din
momentul in care potentialul client a hotarat sa mearga, urmeaza deplasarea spre destinatie, informarea in
interiorul atelierului despre ofertele si produsele ce urmeaza sa fie fabricate.
Daca potentialul client a hotarat sa beneficieze de produsele atelierului de productie, administratorul preia
comanda si o plaseaza mai departe angajatilor pentru a incepe procesul de prelucrare a lemnului. In momentul
in care se constatat diminuarea stocului cu materie prima se va proceda la efectuarea unei comenzi catre
furnizorii transportatori de materie prima, aprovizionarea se va face in functie de numarul comenzilor primite.
Dupa un timp de folosinta utilajele si echipamentele au nevoie de unele reparatii, pentru aceste reparatii se va
apela la firme specializate in prestarea acestor servicii.

25
POTENIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI
Denumire furnizor de Produse/servicii
Nr.crt materii prime/materiale oferite
auxiliare/
1 Material lemnos
SC VASEURO FOREST
SRL

2 SC SUCCES LEMN SRL Material lemnos


3 SC TOMI G SRL Material lemnos
4 SC UNI TOOLS SRL Hartie abraziva,
ulei de taiere,
material de curatat
panze etc. Atentie!
5 SC DEDEMAN SRL Vaselina, lavete, o In cazul serviciilor n
pile etc. agroturism si activitatilor
mestesugaresti se va
descrie si potentialul local NU ESTE CAZUL

POTENIALII CLIENI AI SOLICITANTULUI


Nr.cr Client (Denumire Valoare % din vnzri
t i adresa) (Lei)
1 Proprietari de 165.919
case, cladiri etc.
din Comuna
75%
Schela si din
localitatile
invecinate.
26
2 Firme de 55.306
constructii din
Comuna Schela 25%
si din localitatile
invecinate.
3 Total 221.225 100%

3. Descrierea activitatii
o Descrierea fluxului tehnologic/serviciilor, activitatea i tehnologia aplicat n cadrul proiectului.

Destinatia utilajelor/echipamentelor ce vor fi achizitionate:


Aspirator local de rumegus si praf : acest utilaj se va folosi in hala de productie pentru a asigura
colectarea deseurilor rezultate prin decuparea placilor de lemn si astfel se va asigura si proteja sanatatea
corespunzatoare a angajatilor si mediul.
Ferastrau panglica - este folosit in cadrul atelierului pentru a imparti lemnul brut (din starea
bruta/neprelucrata, in diferite marimi pentru a putea fi transformat in sipci, grinzi, capriori, dulapi etc.)
La aceasta maina, suprafaa tiat este orizontal sau verticala, iar panglica taie, de obicei, cu ramura
sa inferioar. Buteanul de debitat se fixeaz pe un crucior, care nainteaz iar planul de tiere al pnzei
se fixeaz cobornd simultan axele celor doi volani de nfurare a panglicii. Partile integrante (Dispozitiv
de pretaiere, Scaun operator, Dispozitiv electric de masura si oprire la cota, Tractiune pe ambele parti,
Modul pentru prelungirea caii de rurale, Reazem bustean, Dispzitiv strangere bustean, Cadru intarit) ajuta
la o utilizare eficienta si facila a utilajului si la indeplinirea eficace a sarcinilor de lucru.
Masina de ceaprazuit in atelier acest tip de utilaj are rolul de a incovoia dintii fierastraului pentru o mai
buna functionare.
Masina de ascutit acest tip de utilaj este folosit pentru ascutirea panzelor panglica, acestea la randul lor
sunt folosite la fierastraiele panglica.

27
Combinata de tamplarie - este o combina foarte precisa care permita efectuarea unei multitudini de
prelucrari independente, de la indreptare, rindeluire (slefuire si la grosime), utilizare toupie si masina de
gaurit.lo
Materiale si materii prime necesare functionarii de zi cu zi in conditii optime si fara intreruperi a
atelierului de tamplarie si dulgherie;sita pentru ascutire

Fluxul tehnologic care va fi utilizat in intreprinderea solicitata este relativ simplu:


Materia prima reprezentata de materialul lemnos (pregatiti de prelucrare) livrat de furnizori
este depozitat pe terenul societatii langa hala de productie;
Materialul lemnos este asezat pentru prima prelucrare care va fi efectuata cu ajutorul
fierastraului panglica, acesta taie materialul lemnos in diferite lungimi, grosimi, forme. Dupa
aceasta prima prelucare rezulta materiale de constructii reprezentate de: sipci, grinzi, dulapi,
capriori etc.
Deseurile derivate din prima faza de prelucrare sunt colectate cu ajutorul aspiratorului de
rumegus si praf . Aceste deseuri sunt stranse cu scopul de a proteja mediul si sanatatea
angajatilor., apoi fiind valorificate in diferite moduri
Rumegusul provenit din debitarea lemnului in atelierul de tamplarie si dulgherie pentru
constructii este o sursa importanta de materie prima, acesta poate fi valorificat in diferite
moduri cum ar fi:
- o parte din rumegus se va vinde catre fabricile care se ocupa de realizarea brichetelor din
rumegus.
- rumegusul ramas va merge catre gospodariile oamenilor fiind folosit in diferite activitati de
agricultura (ingrasamant pentru plante, ajuta la oprirea din crestere a buruienilor, este un bun
protector al semanaturilor de toamna) etc.
Dupa prima prelucare, anumite elemente de tamplarie si dulgherie pentru constructii sipci,
grinzi, capriori, dulapi) au nevoie de o a doua etapa de prelucrare. Aceasta este relizata cu
combinata de tamplarie si consta in operatiuni de indreptate, rindeluire, slefuire, gaurire etc.
Resturile din debitare a lemnului se vor folosi ca lemn de foc.
Partea cea mai importanta si utilizata a fierastraului si combinatei de tamplarie este
reprezentata de panza panglica de taiere. Aceasta are nevoie de intretinere regulata
28
( ascutire, indreptare, incovoiere dinti etc.) operatiune care efectuiaza cu ajutorul masini de
ceaprazuit si masina de ascutit.
Toate aceste utilaje sunt instalate in interiorul halei de productie, hala care permite
desfasurarea activitatii in conditii adecvate ( protejate de interperii, conforme din punct de
vedere igienic, sanatatii si protectiei muncii etc). Produsele finite vor fi depozitate pentru o
perioada scurta de timp pana la livrarea catre clienti in interiorul halei. Deasemenea hala
va fi astfel comparimentata incat sa permita desfasurarea unor activitati de birou ( primire
clienti/comenzi, intocmire oferte, facturare etc) si activitati de intretinere a iginei
corporale( vestiar, toaleta, chiuveta etc.)
jbkjbkjlea panzelor panglica folosite la fierastraiele panglica, produsele finiste
o Descrierea resurselor: umane, materiale, financiare (se vor descrie orientativ resursele financiare utilizate in
desfurarea afacerii suma forfetar obinut prin proiect ct i altele)

Forta de munca
Personal Specialit Permanenti/sez
ate/ Nr. onieri
Meseria angajati Nr.
1. Angajat in activitatea de productie Tamplar, 1
Dulgher
- permanenti 1
- sezonieri

Domnul Coman Ion Claudiu detine studii liceale, avand specializarea Mecanic masini si utilaj, certificat
de calificare profesionala - calificare Tehnician in Silvicultura, dar si certificat de absolvire a scolii postliceale
cu specializarea Tehnician proiectant in industria constructiilor de masini. Viitorul angajat al firmei va urma un
curs de calificare cu activitatea specifica domeniului. Coman Ion Claudiu doreste sa isi puna in valoare
cunostintele si experienta acumulata infaptuind acest lucru prin deschiderea unei afaceri in activitatea de
productie Fabricarea altor elemente de tamplarie sidulgherie pentru constructii.

29
Resursele materiale sunt reprezentate de un imobil, in suprafata de 9.800 mp, situat in Comuna Schela,
satul Smbotin, Judetul Gorj, amplasament unde se va infiinta atelierul de tamplarie si dulgherie pentru
constructii.
Resursele financiare utilizate in desfasurarea afacerii sunt reprezentate de:
Suma forfetara obtinuta prin proiect se va folosi pentru sustinerea costurilor cu: cheltuieli pentru consultanta;
capitalizarea firmei, materie prima; obtinere avize de functionare, constructie hala de productie si achizitia de
active tangibile: utilaje si echipamente pentru atelierul de tamplarie si dulgherie; angajarea si plata unui
salariat, sustinere curs de calificare.
Resursele proprii se vor folosi pentru sustinerea costurilor cu: promovarea atelierului de tamplarie si
dulgherie pentru constructii.

Modalitatea de gestionare si implementare a planului de afaceri

o Scurta descriere a derularii activitatilor pentru implementarea PA;

An 1 implementare plan de afaceri atelier de tamplarie si dulgherie pentru constructii (12 luni):
- Contractare servicii consultanta care sa asigure implementarea corecta a proiectului, Depunere prima
cerere de plata, Obtinere autorizatii de constructie hala de productie, Construirea si amenajarea cladirii in
care va functiona atelierul de tamplarie si dulgherie pentru constructii (in conformitate cu normele
specifice in vigoare pentru autorizarea acestuia), Recrutarea si angajarea unei persoane care sa urmeze
cursuri de calificare/specializare in domeniul dulgheriei si tamplariei, Instruire personal, Dotarea cu utilaje
si echipamente, Obtinerea autorizatiilor de functionare pentru atelierul de tamplarie si dulgherie pentru
constructii;

An 2 implementare plan de afaceri :


- Prestare activitati de productie, Servicii de consultanta;

30
An 3 implementare plan de afaceri :
- Prestare activitati de productie, Servicii de consultanta;

An 4 implementare plan de afaceri :


- Prestare activitati de productie, Servicii de consultanta;

An 5 implementare plan de afaceri


- Prestare activitati de productie, Servicii de consultanta;

o Descrierea modalitatii de desfsurare a activittilor comerciale, astfel inct productia comercializat sau
serviciile prestate (vanzari previzionate), sa fie n procent de minim 30% din valoarea primei transe de plat
inainte de solicitarea celei de a doua trane de plata;

Curs euro data 10.06.2016 1 euro = 4.5148 lei


Valoare prima transa de plata 49.000 euro x 4.5148 lei = 221.225lei
Vanzari previzionate = 42% din prima transa de plata: 221.225 x 42% = 92.915 lei

Pret produse comercializate lunar:



Sipci 650 lei/m3

Grinzi 550 lei/m3

Dulapi 550lei/m3

Capriori 550lei/m3

Rumegus 50lei/tona

Resturi din debitare 150lei/m3

Cantitatea de produse comercializate lunar:



Sipci 0.805 m3

Grinzi 0.833 m3

Dulapi 0.833 m3

31

Capriori 0.833 m3

Rumegus 0.833 m3

Resturi din debitare 0.833 m3

Desfasurare activitate productie 45 luni.


92.915 / 45 luni = 2.065 lei/luna (incasari din activitate);

o Durata de implementare a planului de afaceri si de indeplinire conforma a angajamentelor din PA

Durata de executie efectiva a proiectului este de 57 de luni, perioada la care se adauga 3 luni pentru
ultima transa de plata.
Pe parcursul celor 57 de luni COMAN ION - CLAUDIU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA va demonstra ca o sa
prestere activtati de productie in valoare de 42% din prima transa de plata, respectiv 92.915 lei (valoare prima
transa 49.000 euro / 221.225 lei).

Dupa semnarea contractului de finantare, urmatoarele etape in implementarea proiectului:


An 1 de implementare
Luna 1 - Depunere cerere de plata 1;
Luna 1 Consultanta contractare;
Luna 2 Obtinere autorizatii de constructie;
Lunile 3 9 Constructie hala de productie;
Lunile 6 Recrutarea si angajarea unei persoane care sa urmeze cursuri de calificare/specializare in domeniul
dulgheriei si tamplariei.
Luna 7 12 - Instruire personal;
Lunile 10 11 Achizitionarea si montarea utilajelor/echipamentelor;
Lunile 12 Obtinere avize/autorizatii de functionare;

An 2 de implementate
Lunile 1 12 Prestare activitati de productie;
32
Lunile 1 12 Consultanta;

An 3 de implementare
Lunile 1 12 Prestare activitati de productie;
Lunile 1 12 Consultanta;

An 4 de implementare
Lunile 1 12 Prestare activitati de productie;
Lunile 1 12 Consultanta;

An 5 de implementare
Lunile 1 9 Prestare activitati de productie;
Lunile 1 9 Consultanta;
Lunile 10 12 Depunere ultima cerere de plata;

De la data semnrii contractului de finanare, prin Planul de afaceri, solicitantul trebuie s demonstreze c va
comercializa producie de minimum...%(nu mai puin de 30%) din valoarea primei transe de plat, va realiza
activitatile n conformitate cu cele precizate n Planul de afaceri, c va demara implementarea planului de
afaceri n cel mult 9 luni de la data semnrii contractului de finantare, i va realiza toate angajamentele
asumate la depunerea cererii de finantare.
n cadrul acestei seciuni se detaliaz prezumiile (pentru o mai bun nelegere de ctre persoanele care
verific planul de afaceri) care au stat la baza realizrii previzionrii : gradul de utilizare a capacitii de
producie i modul cum evolueaz acesta n timp; se va preciza producia fizic existenta i producia fizic
estimat n urma realizrii investiiei. Previzionarea vanzarilor/incasarilor se va realiza in preturi constante.

Prognoza veniturilor si evolutia activitatii propuse prin proiect


33
Pret
Nr.
in Total Total Total Total Total
Crt Categoria UM
LEI/U An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
.
M
Vanzari fizice previzionate
650/
1 Sipci m3 LEI 0 9.66 9.66 9.66 7.245
550/
2 Grinzi m3 LEI 0 10 10 10 7.5
550/ 10 10 10
3
3 Dulapi m LEI 0 7.5
550/ 10 10 10
3
4 Capriori m LEI 0 7.5
50/to 10 10 10
5 Rumegus na LEI 0 7.5
150/ 10 10 10
3
6 Resturi din debitare m LEI 0 7.5
Vanzari valorice previzionate
650/
1 Sipci m3 LEI 0 6.280 6.280 6.280 4.710
550/
2 Grinzi m3 LEI 0 5.500 5.500 5.500 4.125
550/ 5.500 5.500 5.500 4.125
3
3 Dulapi m LEI 0
550/ 5.500 5.500 5.500 4.125
3
4 Capriori m LEI 0
50/to
5 Rumegus na LEI 0 500 500 500 375
150/
6 Resturi din debitare m3 LEI 0 1500 1500 1500 1.125
Total venituri /incasari din LEI 0 24.780 24.780 24.780 18.585

34
activitatea propusa prin proiect

49.000 x 4.5148 lei. = 221.225lei lei

Valoare prima transa 221.225lei lei


Total venituri previzionate 92.915 Transa I x 42% (nu mai puin de 30%)

IV. DETALII PRIVIND ACTIUNILE NECESARE PENTRU DEZVOLTAREA ACTIVITATII NEAGRICOLE, CUM AR
FI INVESTIIILE, FORMAREA SAU CONSILIEREA, INCLUSIV CELE LEGATE DE UTILIZAREA EFICIENT A
RESURSELOR
- Activitile prvizionate n scopul atingerii obiectivelor specifice propuse prin planul de afaceri:

ex.: achiziie active tangibile/intangibile, instruiri, capitalizarea ntreprinderii etc.

In cadrul proiectului se doreste construirea si dotarea unui atelier modern in Comuna Schela, Satul
Smbotin, Judetul Gorj pentru a satisface nevoia comercializarii produselor din lemn, persoanelor din comuna
Schela si din localitatile invecinate. Sumele forfetare ce vor fi obtinute prin prezentul proiect vor fi folosite
pentru: cheltuieli cu consultanta; capitalizarea firmei, materia prima; obtinerea autorizatiilor de functionare;
achizitia de echipamente tangibile constructie hala, utilaje si echipamente pentru atelier; angajarea si plata
unei persoane, sustinerea unui curs de calificare.
Pentru atingerea obiectivelor specifice este necesar construirea unei hale de productie care sa
corespunda normelor si caliatii. Aceasta cladire va fi construita cu ajutorul resurselor din proiect, pe terenul
proprietatea domnului Coman Ion Claudiu Persoana Fizica Autorizata, situat in Comuna Schela, satul Smbotin,
Judet Gorj.
Compartimentarea acestei cladiri va respecta cel putin urmatoarele cerinte: o incapere pentru birou, toaleta,
vestiar si un loc pentru desfasurarea activitatii de lucru.
Prin Crearea capacitii de administrare a activitii ntreprinderii se vor percepe costuri legate
de consultanta pentru depunerea cererii de finantare si implementarea proiectului, aceste servicii de
consultanta sunt necesare pentru accesarea fondurilor si implementarea proiectului in conditii bune. De asemenea,
35
se vor obtine avizele/acordurile pentru desfasurarea in conditii legale a activitatii (autorizatii de construire,
mediu etc.), avize/autorizatii care, in unele cazuri, trebuie innoite anual si sunt indispensabile desfasurarii legale
a activitatii. Se va asigura costuri cu materia prima, capitalul de lucru (costurile cu utilitatile, impozitele si
taxele etc.) reprezinta niste costuri lunare care trebuie acoperite, acest lucru fiind dificil in conditiile unei afaceri
aflat la inceput.
Obiectul specific Cresterea competitivitatii reprezinta cel mai esential obiectiv, pentru indeplinirea
acestuia se vor achizitiona active tangibile: utilaje/echipamente pentru atelierul de tamplarie si dulgherie
pentru constructii, dupa o analiza mai serioasa a pietei se vor achizitiona activele care au raportul calitate/pret
cel mai bun. Acestea se vor monta in cadrul atelierului si se vor folosi cel putin dupa descrierea minimala
realizata in cadrul capitolului Descriere activitatii. Pentru o mai buna functionare si protejare a
utilajelor/echipamentelor se va construi o hala de productie cu ajutorul fondurilor din proiect.
Un al doilea obiectiv foarte important al acestui proiect este reprezentat de Dezvoltarea resursei
umane. Specificul activitatii propuse impune recrutarea si formarea unui personal care sa exercite activitatea
cu multa indemanare si profesionalism. Pentru indeplinirea acestui obiectiv, inainte de a fi angajata, persoana
selectata va urma un curs de calificare necesara in domeniul de activitate.

Activitati previzionate in cadrul proiectului sunt urmatoarele:


- Servicii consultanta;
- Constructie hala de productie;
- Recrutare si Angajare personal;
- Instruire personal;
- Achizitie utilaje si echipamente de specialitate;
- Asigurare capital de lucru (cheltuieli cu salarizarea, impozite si taxe etc.).

GRAFICUL DE TIMP PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI (nr. de luni de la semnarea contractului


de finanare maximum 57 de luni)
ATENIE !
Implementarea planului de afaceri trebuie s nceap n termen de cel mult 9 luni de la data
deciziei de acordare a sprijinului.
36
An 1 - implementare proiect

37
Activitate
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
LUNA
Depunere cere de
plata 1
Consultanta -
contractare
Obtinerea autorizatiei
de constructie.
Constructie hala de
productie
Recrutarea si
angajarea unei
persoane care sa
urmeze cursuri de
calificare/specializare
in domeniul dulgheriei
si tamplariei.
Instruire personal

Achizitionarea si
montarea
utilajelor/echipamente
lor.
Obtinere
avize/autorizatii de
functionare 38
An 2 - implementare proiect

Activitate
Luna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Prestare
activitati de
productie
Consultanta

An 3 implementare proiect

Activitate

Luna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Prestare
servicii
de
productie
Consultan
ta

An 4 imlementare proiect

39
Activitate

Luna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Prestare
servicii de
productie
Consultanta

An 5 implementare proiect

Activitate

Luna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Prestare servicii de productie

Consultanta
Depunere ultima cerere de
plata

V. EVALUAREA PRINCIPALELOR RISCURI

40
Se va face o scurt prezentare a principalelor riscuri care se pot ivi pe parcursul implementrii proiectului,
cauzele i efectele acestora asupra produciei totale obinute sau serviciilor prestate, i dup caz, modaliti de
combatere a acestora. Se vor meniona urmtoarele tipuri de riscuri (list neexhaustiv):
- evoluia pieei i a preurilor
- asigurarea materiei prime etc.

Principalele riscuri demne de luat in considerare sunt reprezentate de:


nivelul ridicat al salariilor i al costurilor de producie;
noile msuri tot mai stricte de reglementare in domeniu;
riscul de a nu gasi forta de munca competenta si calificata;
asigurarea cu materiale si materii prime specifice domeniului;
aparitia in apropiere a concurentei in sector;
scaderea nivelului de trai si a puterii de cumparare a persoanelor din mediul rural;
cresterea cuantumului taxelor si a impozitelor;

Cauzele principale ale acestor riscuri sunt reprezentate de :


multiplele schimbari legislative,
migrarea populatiei tinere si de scaderea posibilitatilor economice ale populatiei din zona de Nord a
judetului Gorj.
Efectele asupra serviciilor prestate pot fi destul de intense:
scaderea cifrei de afaceri,
imposibilitatea de a gasi personal de valoare pentru a fi angajat,
expunerea in fata posibilelor contraventii din partea autoritatilor etc.
Pentru combaterea acestor efecte se vor intreprinde o serie de actiuni, cum ar fi:
informarea constanta asupra modificarilor legislative,
perfectionarea profesionala continua a angajatilor si recompensarea permanenta a acestora,

41
fidelizarea clientilor existenti si atragerea altora noi prin oferirea de servicii diversificate, superioare
calitativ si reduceri de pret.

Dac la verificarea transei a doua de plat si dac pe perioada de 5 ani de monitorizare a


proiectului se constat c nu au fost ndeplinite i meninute condiiile de eligibilitate si de selectie
prevzute n Planul de afaceri, se va proceda la recuperarea integral a sprijinului acordat.

42
PROGNOZA INCASARILOR SI PLATILOR ANEXA C4
VARIANTA CU PROIECT

Nr Categor Pret UM AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5
. ia lei/UM
cr
t.
Vanzari fizice previzionate

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
.
11
.
12
.
Vanzari valorice previzionate

1.
LEI
2.
LEI
3.
LEI
4.
LEI
5.
LEI
6. 43
LEI
7.
LEI
44

S-ar putea să vă placă și